Page 1

issn 2083-8867

nr 2 (9)

marzec / kwiecień 2013 (dwumiesięcznik) March / April 2013 (bi-monthly magazine)

Bezpłatny magazyn Free of charge magazine

TSL Transport Shipping Logistics Rynek usług TSL w Polsce TSL market in Poland

A także / And: Warmia i Mazury – Biznes i Relaks Warmia & Mazury– Business & Relax Jak podejść do optymalizacji? How to approach optimization? Outsourcing usług logistycznych Outsourcing of logistic services

Partnerzy wydania Publishing partners

Outsourcing&More - numer 9 / issue 9 (marzec-kwiecień 2013 / March-April 2013)  

2.978,25 PLN – przeciętne wynagrodzenie brutto, 34.532m2 powierzchni biurowej, 14.551 absolwentów szkół wyższych rocznie, 1.076,29ha powierz...

Outsourcing&More - numer 9 / issue 9 (marzec-kwiecień 2013 / March-April 2013)  

2.978,25 PLN – przeciętne wynagrodzenie brutto, 34.532m2 powierzchni biurowej, 14.551 absolwentów szkół wyższych rocznie, 1.076,29ha powierz...

Advertisement