Page 1

issn 2083-8867

nr 1 (8)

styczeń / luty 2013 (dwumiesięcznik) January / February 2013 (bi-monthly magazine)

Bezpłatny magazyn Free of charge magazine

Temat Numeru / Main Topic

Real Estate Cena i lokalizacja Price & location Zielone budynki Green buildings Wywiady Interviews

A także / and:

Lublin otwarty na biznes BPO i SSC Lublin open to BPO and SSC business Podsumowanie roku Summary of the Year

Partnerzy wydania Publishing partners

Outsourcing&More - numer 8 / issue 8 (styczeń-luty 2013 / January-February 2013)  

15 outsourcingowych podsumowań roku, 15 opinii i przewidywań w odniesieniu do branży na rok 2013! Wszystko co najważniejsze o atrakcyjności...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you