Page 1

ISSN 2083-8867

nr 1 (14)

styczeń / luty 2014 (dwumiesięcznik) January / February 2014 (bi-monthly magazine)

Bezpłatny magazyn Free of charge magazine

2013 OCZAMI BRANŻY 2013 in Polish outsourcing str. 80

Ergonomia pracy The challenges of ergonomics

Wywiad z Waldemarem Olbrykiem, Prezesem Skanska Property Poland

str. 102

Jednoosobowy outsourcing

Interwiev with Waldemar Olbryk, CEO of Skanska Property Poland

Single-person Outsourcing

str. 86

str. 124

Outsourcing Stars 2013 Laureaci / Laureates str. 22

Outsourcing&More - numer 14, styczeń-luty 2014  

Styczeń to dobry okres na roczne podsumowania, które ujęliśmy w najnowszym wydaniu Outsourcing&More. Z nowym rokiem przechodzimy też zmiany...

Outsourcing&More - numer 14, styczeń-luty 2014  

Styczeń to dobry okres na roczne podsumowania, które ujęliśmy w najnowszym wydaniu Outsourcing&More. Z nowym rokiem przechodzimy też zmiany...

Advertisement