Page 1

FORUM OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

OPOLSKIEGO BIZNESU

Miesięcznik Samorządu Gospodarczego nr 04 (130) 2017

MBA DAY W OPOLU s.6 CHINA HOMELIFE SHOW POWITANIE LATA POLAND 2017 s.10 Z OPOLSKĄ IZBĄ EKO GRILL s.18

GOSPODARCZĄ s.4 Forum Opolskiego Biznesu

1


Z DRUGIEJ STRONY

WYDARZENIA

Przywitanie lata 2017 z OIG......................................... 4 MBA Day w Opolu........................................................ 6 GOSPODARKA

China Homelife Show Poland 2017.......................... 10 Konkurs plastyczny WFOŚiGW- rozstrzygnięcie...... 11 EKO

Gabaryty...................................................................... 18 Eko grill........................................................................ 19 Podlewaj z głową....................................................... 20 Lasy w upał.................................................................. 21 Słońce i jego moc........................................................ 22

Opolska Izba Gospodarcza Henryk Galwas Prezes

Rada Izby Przewodniczący: Marian Duczmal, Wiceprzewodniczący: Ryszard Błaszków, Wilhelm Beker, Andrzej Rybarczyk Sekretarz: Bartosz Ryszka Członkowie: Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Marian Siwon, Renata Gumała, Piotr Żur

Forum Opolskiego Biznesu Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 www.oig.opole.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

www.forumopolskiegobiznesu.pl

2

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


NA DOBRY POCZĄTEK

Szanowni Państwo,

Henryk Galwas Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

w czerwcu (09.06) zorganizowaliśmy imprezę „Przywitanie lata”, która w tym roku odbyła się w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, gdzie tradycyjnie przy grillu spędziliśmy miło czas z dala od naszych codziennych trosk. W pięknych salach pałacowych i zaciszu parkowym mieszczącym się na ternie OODR w Łosiowie, członkowie i sympatycy Opolskiej Izby Gospodarczej mieli okazję do swobodnych rozmów i wymiany kontaktów. Była też wyjątkowa możliwość bezpośredniej rozmowy z dyrektorem OCRG Rolandem Wrzeciono, który udzielał informacji zainteresowanym osobom, dotyczącej programów wsparcia dla firm i przedsiębiorstw. Tegoroczne „Przywitanie Lata” było bardzo udanym spotkaniem co potwierdziła frekwencja, pogoda i oczywiście doskonała kuchnia. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym bez, których nasza impreza nie mogłaby się odbyć. W szczególności swoje podziękowania kieruje do Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Lewin Brzeski Artura Kotary, dyrektora OODR w Łosiowie Jarosława Nosala oraz współpracownikom OIG i Oddziałowi OIG w Brzegu. Dziękuje wszystkim sponsorom i tym, którzy nas aktywnie wsparli przy organizacji. W okresie wakacji OIG będzie dla Państwa otwarta wypełniając swoje codzienne obowiązki. Już w lipcu będziemy mieli pierwsze spotkanie kapituły Nagrody Laurów I Umiejętności o czym będziemy na bieżąco informować. Cały czas do dyspozycji naszych członków jest Sąd Arbitrażowy mający swoją siedzibę w OIG, który podejmie się działań prawnych na rzecz Państwa. Zachęcam do zapoznania się z informacją dotyczącą regulaminu sądu zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Na koniec chciałbym życzyć Państwu udanych i bezpiecznych urlopów dzięki, którym będziecie mogli naładować baterię by ze wzmożoną siłą powrócić w pełni wypoczęci do pracy. Henryk Galwas

Forum Opolskiego Biznesu

3


WYDARZENIE

„Przywitanie lata” 2017 z Opolską Izbą Gospodarczą Tradycyjnie jak co roku Opolska Izba Gospodarcza zorganizowała imprezę dla swoich członków i sympatyków. Spotkanie pod nazwą „Przywitanie lata” odbyło się (09.06) na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Gospodarzem imprezy był prezes OIG Henryk Galwas, który przywitał uczestników spotkania, prosząc jednocześni o zaprezentowanie swojej firmy każdego z gości, tak by wszyscy mogli się poznać.

była również możliwość wzięcia udziału w multimedialnej grze „Z google do wirtualnej rzeczywistości”. Stroną gastronomiczną zajęła się Restauracja „Mario” z Brzegu.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Starosta Brzeski Maciej Stefański, członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza, poseł PIS ziemi opolskiej Antoni Duda, dyrektor OCRG Roland Wrzeciono, dyrektor PUP w Opolu Irena Lebiedzińska, dyrektor ODR w Łosiowie Jarosław Nosal, Burmistrz Miasta i Gminy Lewin Brzeski Artur Kotara, Prezes Browaru Namysłów Sp. z o.o. Czesław Wojciech Szczepaniak oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu Zbigniew Kłaczek.

Opolska Izba Gospodarcza pragnie podziękować wszystkim tym którzy wsparli nas w organizacji naszej imprezy. W szczególności : Staroście Powiatu Brzeskiego Maciejowi Stefańskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Lewin Brzeski Arturowi Kotarze, prezesowi Browaru Namysłów Sp. z o.o. Czesławowi Szczepaniakowi, dyrektorowi OODR w Łosiowie Jarosławowi Nosalowi, Centrum Usług Gastronomicznych Mario s.c. - Państwu Mariuszowi i Alicji Firek, Krzysztofowi Baranowi reprezentującego Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych SOMAR s.c., Brzeskiemu Oddziałowi OIG.

Impreza miała na celu integrację środowiska przedsiębiorców z regionu. Przy grillu w otoczeniu pięknych budynków pałacowych, można było w nieformalnej atmosferze porozmawiać o biznesie i pozyskać nowe kontakty. Osoby zainteresowane pozyskaniem środków finansowych na rozwój swoich firm miały możliwość porozmawiać z dyrektorem OCRG Rolandem Wrzeciono, który udzielał zainteresowanym wszelkich informacji dotyczących programów wsparcia dla przedsiębiorstw. Bezpośredni kontakt z dyrektorem OCRG cieszył się dużym zainteresowaniem. Podczas spotkania firma AQUARIUS Professional zaprezentowała profesjonalny sprzęt do czyszczenia powierzchni i elewacji,

4

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


WYDARZENIE

Forum Opolskiego Biznesu

5


WYDARZENIE

MBA Day w Opolu W Opolu już niedługo będzie możliwość podjęcia studiów na kierunku MBA (Master of Business Administration). Organizatorem znanego na całym świecie kierunku jest Wyższa Szkoła Bankowa, która we Wrocławiu przeprowadziła już 14 edycji tego typu studiów. Oficjalnym partnerem studiów jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu. W celu przybliżenia nowego kierunku, zorganizowano MBA Day w Opolu (13.06.17). Spotkanie zgromadziło ok. 20 osób zainteresowanych zapisaniem się na studia. W trakcie wykładu mieli oni okazję do wypełnienia testu kompetencji menadżerskich, który był wskazówką w jakim stopniu owe cechy posiadają, a nad którymi muszą popracować. Krzysztof Kowalczuk poprowadził wykład dla kandydatów na doskonałych menadżerów „Skuteczne przywództwo - podejście praktyczne. Wskazał również literaturę, z która warto się zapoznać, bo ”kto nie czyta ten popełnia błędy”. Np: Brian Tracy „Jak przewodzą najlepsi liderzy”. -Studia te są do bólu praktyczne. Znajdziecie na nich wszystko to co w ostatnich latach było wyznacznikiem postępu – mówił Krzysztof Kowalczuk.

Studia Master of Business Administration to najwyższy i najbardziej ceniony poziom edukacji związanej z biznesem. Są one skierowane do kadr menedżerskich, pomagają w rozwoju kariery oraz realizacji celów, poszerzają horyzonty i są także nieocenionym źródłem nowych kontaktów biznesowych. Menedżerowie realizujący studia Master of Business Administration generują nową wartość dla swoich pracodawców, poprzez uzupełnienie wiedzy oraz aktualizację i udoskonalenie umiejętności. Informacje na temat zapisu na studia MBA można uzyskać na portalu www.studiamba.wsb.pl oraz w Biurze MBA w Opolu: tel. 694 077 585, 77 401 94 34. Osoby zrekrutowane za pośrednictwem Partnera Studiów – OCRG – mogą liczyć na promocję przy opłacie wpisowej i postępowaniu kwalifikacyjnym w wysokości 500 zł.

Źródło i fot. OCRG

6

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


GOSPODARKA

5.Sprawdź, czy kantor objęty jest nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego Wszystkie firmy, które prowadzą usługi płatnicze (dotyczy to też e-kantorów) są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rejestr nadzorowanych podmiotów jest jawny i dostępny przez internet, wystarczy znać dane firmy.

10 sposobów na sprawdzenie, czy Twój kantor internetowy jest bezpieczny 1. Wyszukaj dane kontaktowe na stronie internetowej kantoru To pierwszy krok, jaki warto wykonać – sprawdzić, czy kantor na swojej stronie ma zakładkę „O nas” lub „Kontakt”, w której znajdują się dane firmy, będącej właścicielem kantoru. Jeśli jest tam tylko formularz kontaktowy lub niewiele mówiące adresy e-mail, to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Jeżeli zaś firma podaje pełne dane (nazwa, numer NIP, adres, numer telefonu) – to znaczy, że nie ma nic do ukrycia. 2. Sprawdź, jaka jest forma prawna firmy Nie ma nic złego w tym, że kantor prowadzony jest jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Musisz tylko wiedzieć, że jeśli właścicielem kantoru jest osoba fizyczna to właściciel odpowiada za swoje zobowiązania do wartości swojego majątku. Natomiast spółki prawa handlowego, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadają kapitał zakładowy, który uwidoczniony jest w KRS, często jego wysokość jest podana przy danych firmy. 3. Sprawdź, jak długo działa firma Posiadając dane rejestrowe firmy możesz dowiedzieć się kto prowadzi/zarządza firmą, jak długo działa na rynku. Dane jednoosobowej działalności gospodarczej i spółek cywilnych sprawdzisz w rejestrze CEIDG, dane spółek z o.o., spółek jawnych, akcyjnych i komandytowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stamtąd dowiesz się także czy firma nie jest w stanie upadłości lub czy jej działalność nie jest na przykład zawieszona. 4. Wyszukaj kantor w Rejestrze Działalności Kantorowej Działalność kantorowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów i wymaga wpisu do rejestru. Organem prowadzącym rejestr działalności kantorowej jest Prezes Narodowego Banku Polskiego.

6. Sprawdź certyfikat SSL Serwisy internetowej wymiany walut powinny korzystać z podobnych certyfikatów SSL jak banki, czyli certyfikatu EV SSL (Extended Validation SSL), który gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet przy dużych transakcjach. 7. Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są bezpieczne Administratorzy Danych – kantor internetowy, zgłasza bazę danych osobowych – Klientów, do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Klient kantoru ma możliwość modyfikacji swoich danych. Dane osobowe Klienta nie mogą być nikomu przekazywane bez Jego zgody. 8. Zobacz z iloma bankami współpracuje kantor Niektóre kantory internetowe posiadają rachunki bankowe w 3-4 bankach, inne w kilkunastu. Im więcej banków kantor obsługuje bezpośrednio tym taniej i wygodniej dla Ciebie. 9. Odszukaj na stronie kantoru czy posiada on certyfikaty rzetelności Certyfikaty są wydawane przez niezależne rynkowe instytucje opiniotwórcze. Każda firma aplikując o wydanie takiego certyfikatu musi wykazać się bardzo dobrą opinią na rynku, wiarygodnością finansową, brakiem jakichkolwiek zaległości płatniczych i innych. 10. Przeczytaj opinie innych Klientów Warto przeglądać serwisy takie jak Opineo.pl w poszukiwaniu opinii o danym e-kantorze, zaglądać na profile społecznościowe kantorów i sprawdzać opinie innych użytkowników danego kantoru. Warto poświęcić na sprawdzenie kilka minut, by mieć pewność, że swoje pieniądze oddajesz w dobre ręce. Forum Opolskiego Biznesu

7


GOSPODARKA

8

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


GOSPODARKA

25-lecie Konsulatu Niemiec w Opolu Konsulat Niemiec w Opolu obchodzi 25-lecie istnienia. Jego działalność jest niezwykle ważna ze względu na wielokulturowość Opolszczyzny. Ilość załatwianych w konsulacie spraw potwierdza trafność decyzji o wybraniu takiej jego lokalizacji. Oprócz działań administracyjnych konsulat pełni z powodzeniem rolę pomostu we współpracy biznesowej i kulturalnej. Widać to było przez pryzmat gości uczestniczących w jubileuszu, przedstawicieli zarówno biznesu jak i świata kultury. Dla wielu z nich była to kolejna okazja do nawiązania i odnowienia kontaktów. Jak zastrzegła konsul Niemiec Sabine Haake, uroczystości obyły się bez długich przemówień. Było za to dużo dobrej muzyki, którą zapewnili:  Jazz-Band Jacka Hornika, romski zespół „Vanessa&Sorba” z Zielonej Góry, Andrea Rischka, Eduard Simoni, wirtuoz fletni Pana i „Schlesien Gebiet”.Specjalnym punktem programu był taneczny spektakl uczniów szkoły Pro Liberis Silesiae. Nad całością czuwał niezastąpiony konferansjer Leonard Malcharczyk.

Forum Opolskiego Biznesu

9


GOSPODARKA

China Homelife Show Poland 2017 Targi China Homelife Poland to największe w Europie targi chińskich producentów. W dniach 6-8 czerwca odbyła się już VI edycja tego wydarzenia. Wystawcy zaprezentowali się w podwarszawskim Nadarzynie w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo, prezentując maszyny i urządzenia, wyroby z branży odzieżowej, elektronicznej, budowlanej, a także wyposażenia wnętrz. W imprezie wzięło udział ponad 1200 producentów z Chin, prezentując łącznie około 60 000 produktów. W targach uczestniczyła 33 osobowa grupa opolskich przedsiębiorców. Wyjazd do Warszawy zorganizowała Opolska Izba Gospodarcza we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole działającym przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. W tym roku targi China Homelife Show zostały połączone z targami China Machinex, obejmującymi głównie przemysł maszynowy.Uczestniczącym w targach organizatorzy zapewnili kompleksowe doradztwo i bezpłatną usługę tłumaczy, ułatwiając nawiązanie pierwszegokontaktu z przedsiębiorcami z Chin.

10

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Przedsiębiorcy bardzo pozytywnie ocenili rezultaty udziału w targach. Była to okazja do pozyskania wielu interesujących kontaktów, a dzięki tematycznym panelom uzyskali oni również praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia wymiany handlowej z partnerami z Chin. Podczas podróży autokarem uruchomiony został Mobilny Punkt Informacji Europejskie Europe Direct-Opole, w którym można było skorzystać z konsultacji i publikacji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w UE, a przedstawicielka Opolskiej Izby Gospodarczej zaprezentowała działania wspierające przedsiębiorców - nie tylko tych zrzeszonych w OIG.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu plastycznego „W Trosce o Środowisko – przyroda widziana oczyma dziecka” W konkursie udział wzięli uczniowie klas 1-3 z 24 szkół podstawowych województwa opolskiego. W ramach Konkursu nadesłanych zostało, aż 105 bardzo ciekawych prac. Ilość zgłoszonych dzieł pokazuje, że Konkurs z każdą jego edycją cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród najmłodszych, jak i ich opiekunów, którzy m.in. za pomocą takich form jak nasz Konkurs prowadzą edukację ekologiczną dzieci, co jest dla nas dodatkową motywacją do przeprowadzania w przyszłości tego typu przedsięwzięć. Dzieci biorące udział w Konkursie po raz kolejny wykazały się pomysłowością, talentem plastycznym, a przede wszystkim udowodniły swoje ogromne zaangażowanie w troskę o otaczającą je wokół przyrodę. Stąd też Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie. Ocena prac była bardzo wnikliwa i rzetelna. Komisja brała pod uwagę przede wszystkim oryginalność, walory artystyczne, estetykę i samodzielność wykonania pracy oraz jej zgodność z tematyką Konkursu. Spośród wszystkich prac Komisja zdecydowała się nagrodzić 14 najciekawszych.

LAUREATAMI zostali: Sebastian SCHEWIOR (ZSP w Ostrożnicy), Julia GENGE (ZS Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi PSP Nr 8 w Brzegu), Marta ZAKOWICZ (ZSP, PSP im. Orląt Lwowskich w Szybowicach), Martyna DYJAK (PSP w Łanach).

WYRÓŻNIENIA otrzymali: Anna JASKÓŁA (PSP Nr 2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich), Emilia SIEKIERKA  (ZSP w Pokrzywnicy), Zofia FRAI  (ZSP w Pokrzywnicy), Tomasz LEWANDA (ZS w Dąbrowie), Piotr JABŁOŃSKI (PSP Nr 3 w Nysie), Antoni FILIPIAK (PSP Nr 5 im. bł. Jana Pawła II w Namysłowie), Julia FABIŚ (ZSG, PSP w Gorzowie Śląskim), Bartłomiej WILIŃSKI (ZSP, PSP im. Orląt Lwowskich w Szybowicach), Katarzyna REMISZ  (PSP Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu), Dominik SZCZUKA  (PSP w Łanach). Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, które nadesłały swoje wspaniałe prace i wzięły udział w  Konkursie plastycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Gratulujemy nagrodzonym dzieciom, ich rodzicom, opiekunom i dyrekcjom placówek szkolnych, do których uczęszczają.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Forum Opolskiego Biznesu

11


WYDARZENIE

II Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek II Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek odbył się siedemnastego czerwca w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Organizatorem i pomysłodawcą festiwalu jest Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak. Tematem przewodnim festiwalu były : zamki, pałace i dworki. W tym roku wprowadzono również dodatkową kategorię: herby miast i gmin województwa opolskiego. Patronat nad Festiwalem obrał Marszałek Województwa Opolskiego i Starosta Powiatu Brzeskiego. Do konkursu przystąpili cukiernicy prezentujący torty w kształcie zamków i pałaców Opolszczyzny. Mogliśmy podziwiać wierne kopie takich miejsc jak: Zamek w Otmuchowie, Dąbrowie Niemodlińskiej, Brzegu oraz pałaców z Ziemiełowic, Naroka, Izbicka, Pawłowic i Jędrzejowa. Wszystkie prace wykonane były z niezwykłą precyzją i detalem. Dodatkowo zaprezentowano torty z wizerunkiem herbów miast i gmin takich jak m.in. Namysłowa czy Pokoju. Odwiedzający festiwal mieli okazję skosztować słodkości przygotowanych przez wystawców oraz własnoręcznie pod okiem cukierników udekorować ciasto. 12

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Jak powiedziała Prezes Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Jadwiga Kulczycka: - Głównym celem festiwalu jest przede wszystkim promocja tych wspaniałych miejsc na słodko. Tak aby poprzez cukierniczą prezentację pałaców i zamków Opolszczyzny budować turystyczną markę regionu, tym samym zachęcić do ich odwiedzenia. Kolejny festiwal za rok.


Nowi czonkowie Opolskiej Izby Gospodarczej

MORAWIEC Sp. z o.o.

AKART

Prezes Alfred Morawiec ul. 3-go Maja 52A 48-250 Głogówek Tel. 77 544 99 81-82 fax 77 406 95 16 alfred@transportmorawiec.pl

Agnieszka Knisz ul. Wolności 123 48-231 Lubrza Tel. 77 437 53 37 kom. 501 257 930 biuro@akart.net.pl

Profil firmy: usługi transportowe

Profil firmy: usugi poligraficzne

HAKINSON Sp. z o.o.

SYSTEMY KOMPUTEROWE

Prezes Przemysław Haczkiewicz ul. Grunwaldzka 10/104 45-054 Opole Tel. 662 566 917 / 663 318 437 akinson_office@wp.pl

Paweł Bartos ul. Szkolna 15 47-225 Kędzierzyn-Koźle Tel. 602 594 491 biuro@pbartos.pl

Profil firmy: usługi sprzątające

Profil firmy: firma komputerowa

Forum Opolskiego Biznesu

13


GOSPODARKA

Polskie TIRY – na europejskich drogach - o co chodzi Komisji Europejskiej? Celem, którego było przedstawienie tych niekorzystnych pomysłów, praktycznie eliminujących z rynku przewozowego polskie firmy. Co uderzy przede wszystkim w małe i średnie firmy, a tych przypomnijmy jest ponad 80 procent w naszym kraju. W podobnej sytuacji jak Polska są transportowcy z Portugalii, Hiszpanii, Litwy czy Estonii. Większość niekorzystnych rozwiązań właściwie neguje podstawowe zasady, na których opiera się Wspólnota Europejska: chodzi o swobodny Region opolski ma taką nowoczesna bazę, przepływ kapitału– ludzi i usług. Administrasą firmy, których ciężarówki rozpoznawal- cyjne bariery np. nakazują kierowcy odpoczyne są niemal w każdym zakątku Europy jak nek w hotelu. np. PIOMAR czy KANO. Kiedy po wielu latach okazało się, że polscy przewoźnicy mają czym wozić i są solidni. Zachodnie firmy, głównie niemieckie zaczęły głośno domagać się by Komisja Europejska nie co przyhamowała zapędy Polaków. Transport jest bardzo ważnym nerwem każdej gospodarki. Dlatego opolscy przedsiębiorcy zainwestowali w latach dziewięćdziesiątych ogromne pieniądze w rozwój transportu ciężarowego. Tak by wozić ładunki nie tylko w kraju, ale także po drogach całej Unii Europejskiej. Z resztą sama Unia namawiała ich do zakupu nowoczesnego taboru – bo zdezelowanymi Starami szans na konkurencję z zachodnimi firmami raczej by nie mieli.

W ostatnich dniach maja ukazała się kolejna znowelizowana dyrektywa KE, która zakłada niestety wiele niekorzystnych rozwiązań dla polskich przewoźników drogowych. Dlatego z inicjatywy euro posłanki Danuty Jazłowieckiej zwołano siódmego czerwca specjalne spotkanie w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

14

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


GOSPODARKA

Ma on zamknąć ciężarówkę i szukać noclegu -Dyrektywa o delegowaniu pracowników to mój w pobliskim miasteczku– mając do dyspozy- parlamentarny konik – walczę o równe prawa cji kabinę z klimatyzacją, wygodnym łóżkiem. w UE -nie tylko kierowców polskich ciężarówek– mówi naszej gazecie– euro posłanka Danuta -To jest kompletny absurd! Kto będzie pilno- Jazłowiecka. wał na parkingu towaru? – pytał Jan Buczek Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Prze- W przypadku polskiego hydraulika nikt mu woźników Drogowych, jeden z uczestników nie kazał kupować drogich narzędzi– w przybrukselskiego spotkania. padku kierowców- UE nakazała wręcz polNowelizacja dyrektywy o delegowaniu pra- skim przedsiębiorcom zakup nowoczesnych cowników- zmusza polskich przewoźników aut, a teraz swoimi biurokratycznymi decydo stosowania taryf, obowiązujących w kra- zjami chce te ciężarówki unieruchomić– konjach lepiej rozwiniętych gospodarczo np. kluduje inicjatorka parlamentarnego spotkania. Francji czy Niemiec. -Takie narzucanie systemów płacowych obcych państw– praktycznie prowadzi do bankructwa małych firm transportowych– podkreśla Szymon Wądołowski –właściciel firmy transportowej z Białegostoku. -Ja mam 400 ciężarówek, 600 kierowców -1300 pracowników zaplecza technicznego, jakoś sobie poradzę, ale te mniejsze firmy jest ich w Polsce większość- dodaje. -Dyskusja na temat delegowania pracowników jeszcze zapewne potrwa przynajmniej dwa lata. Będzie ona kontrowersyjna i burzliwa– zwłaszcza po wyborach we Francji. Niezadowolonych z nowej dyrektywy Komisji Europejskiej jest znacznie więcej, w sumie 10 państw – jestem więc dobrej myśli – mówi Piotr Szymański reprezentujący interesy polskich przewoźników w Brukseli.

Tekst oraz zdjęcia- Janusz Maćkowiak Forum Opolskiego Biznesu

15


GOSPODARKA

Najnowsze metody na poprawę wzroku dla starszych i młodszych Dobry wzrok jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do poprawy jakości życia. Widzenie to niezależność, wolność. Możesz robić to, co lubisz, a nasze życie jest pełne kontrastów i kolorów. W momencie kiedy nasz wzrok się pogarsza, doceniamy, jak ważny jest dobry wzrok w naszym codziennym życiu. Zaćma jest najczęstszą przyczyną stopniowego pogarszania się wzroku i normalną częścią procesu starzenia. Niektóre z objawów które mogą wystąpić to: • obiekty przestają być ostre a kolory wydają się matowe, • prowadzenia samochodu nocą jest utrudnione, • zwiększona wrażliwość na światło. Artykuł ten pomoże odpowiedzieć na niektóre pytania związane z zaćmą i wyjaśnić jak operacja może poprawić nasze widzenie. Nasze widzenie zmienia się z wiekiem Po 40 oku życia nasze widzenia zaczyna się pogarszać. Starczowzroczność i zaćma są najczęstszymi przyczynami stopniowego pogarszania wzroku. Są elementem procesu starzenia, ale mogą być skorygowane podczas zabiegu chirurgii zaćmy. Po co jest presbiopia (starczow- zroczność)? Po 40 roku życia soczewka staje się mniej elastyczna, powodując obniżoną zdolność do regulacji i akomodacji. To sprawia że obiekty znajdujące się blisko, coraz trudniej zobaczyć wyraźnie. Co to jest zaćma? Zaćma pojawia się w wyniku zmian w strukturze soczewki. Wraz z wiekiem, soczewka staje się grubsza i mniej przezierna, utrudniając-

16

przedostawanie się światła, co prowadzi do utraty widzenia. Proces ten postępuje stopniowo, więc z czasem jakość widzenia pogarsza się, obraz staje się matowy, rozmyty-podobny do patrzenia przez brudna szybę okna. Jakość widzenia Zaćma powinna być leczona w momencie, gdy pogorszenie widzenia zaczyna wpływać na nasze codzienne życie. Oznaki presbiopii: • zapotrzebowanie na okulary do czytania lub dwuogniskowe, • trudności z takimi czynnościami, jak szycie lub inne hobby, • konieczność trzymania obiektów dalej, aby je zobaczyć, Objawy zaćmy: • stopniowe pogorszenia jakości widzenia, • mgliste lub słabe widzenie, • obniżone postrzeganie kolorów, • zwiększona wrażliwość na jasne światło, • konieczność częstej zmiany mocy okularów. Jak leczyć zaćmę? Do dzisiaj nie ma metody zatrzymania lub spowolnienia rozwoju zaćmy. Usunięcie naturalnej soczewki i zastąpienie jej sztuczną soczewka wewnątrzgałkową (IOL), jest jedynym rozwiązaniem poprawiającym Twoje widzenie i jakość życia. Operacja usunięcia zaćmy jest jednym z najczęściej wykonywanych, najbezpieczniejszych, a zarazem najbardziej skutecznym rodzajem operacji na świecie. Zmętniała soczewka jest usuwana podczas zabiegu nazywanego fakoemulsyfikacją, za po-

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

mocą głowicy ultradźwiękowej, która rozbija i usuwa kawałki soczewki. W miejsce naturalnej soczewki wszczepiana jest akrylowa soczewka wewnątrzgałkowa. Cała procedura odbywa się przez małe cięcia na krawędzi rogówki. Cięcie jest zwykle samouszczelniające, bez konieczności stosowania szwów, co pozwala na szybszą regenerację. Zabieg trwa około 5 do 15 minut i jest bezbolesny dzięki zastosowaniu znieczulenia miejscowego-kroplowego. Co to jest soczewka wewnątrz gałkowa? Soczewka wewnątrzgałkowa to przykład niewiarygodnej, miniaturowej technologii. Nowoczesne soczewki wewnątrzgałkowe ogniskują światło na siatkówce, symulując refrakcyje właściwości naturalnej soczewki. W wyniku tego możemy cieszyć lepszym widzeniem po operacji. Soczewki wykonane są głównie z akrylu, średnica części optycznej wynosi 6 mm, a grubość zależy od mocy soczewki. Materiał soczewki jest miękki, zwijalny dzięki temu soczewki mogą być wszczepiane przez mikrocięcie ok 2 mm. Najczęściej wszczepianą soczewka wewnątrzgałkową jest soczewka jednoogniskowa, która zapewnia tylko dobre widzenie do dali. Dlatego do czytania, pracy z elementami położonymi blisko musisz używać okularów. Co to jest wieloogniskowa (multifokalna) soczewka wewnątrzgałkowa? Wieloogniskowe soczewki są bardziej zaawansowane technologicznie, dając więcej niż jeden punkt ogniskowania. Moc soczewki jest kalkulowana tak, aby zapewnić widzenie na każdej odległości, zarówno dali jak i bliży, np. podczas czytania. Wieloogniskowe soczewki toryczne są przeznaczone dla pacjentów z astygmatyzmem. Korygują one astygmatyzm, a także zapewniają pacjentowi dobre widzenie do dali, bliży i w odległościach pośrednich.


e metody na poprawę a starszych i młodszych

dali, loletnich badań w zakresie w odległościach pośrednich, rozwoju technologii optycz• gwarantuje dobrą jakość nej. Jest zaprojektowana tak, obrazu aby sprostać wysokim oczekina różnych dystansach, waniom pacjentów i dać szan• koryguje wady refrakcji, seO naSlepsze aktywne G POD A R K życie A bez w tym regularny okularów. astygmatyzm. Podobnie jak w  przypadku Wolność od okularów: wszystkich wieloogniskowych Badania kliniczne wykazują, że soczewek wewnątrzgałkorodzina soczewek pacjentów wewnątrzgał- i dać wych, po implantacji AT LISA dzina soczewek wewnątrzgałkowych szanse na lepsze ak-tri AT LISA tywne to więcej niż bez potrzebujemy trochę czasu, aby AT LISA to więcej niż 90%kowych pacjentów życie okularów. 90% pacjentów uniezależnio- mózg nauczył się korzystania Wieloogniskowe uniezależnionych od noszenia oku- Podobnie jakz tej wsoczewki. przypadku wszystnych od noszenia okularów.* Wyniki wykazasoczewki larów.* firmy ZEISS kich wieloogniskowych soczewek AT LISA triły, że oprócz doskonałej ostrości Przed operacją zaćmy lekarz AT LISA trinajnowsza generawewnątrzgałkowych, po implantacji najnowsza generacja widzenia u pacjentów po zabiepowinien omówić, jaka sowieloogniskowej gu wszczepienia AT LISA tri adcja wieloogniskowej soczewki AT LISA tri potrzebujemy trochę czaczewka wewnątrzgałkowa jest soczewki firmysu, ZEISS trwasię krótko, a  uboczne firmydlaZEISS aby mózgaptacja nauczył korzystania najlepsza Twoich potrzeb. AT LISA zapewnia świetlne, AT LISA zapewnia doskonałe funkcjoz tjdoskonałe soczewki.efekty Wyniki wy takie jak halo, Lekarz może zarekomendofunkcjonowanie widzenia nie lśnienie są mniejsze. wać Ci wieloogniskowe sonowanie widzenia nie tylko do bliży kazały że oprócz doskonałej ostrotylko do bliży i dali, ale również Wybór soczewki AT LISA tri to czewki firmy i dali, aleZEISS. również realnerealne pośrednie ści widzenia pacjentów zabiegu pośrednie widzenie, tak wybór swojegopo życia bez okuZEISS jest tak zaufaną marką podczas widzenie potrzebne wszczepienia AT LISA tri adaptacja potrzebnekopodczas korzysta- larów. w  dziedzinie optyki, jest rówrzystania z komputera czy trwa krótko, a ubocznewyżej efekty świetlniaprzygotoz komputera czy przygotoWszystkie wymienionież dobrze znany z produkcji wywania potraw. ne, takie jak ne metody leczenia wzroku wywania potraw. halo, lśnienie są mniejszerokiej gamy wysokiej jakoAT LISA pozwala cieszyć się stosowane są w Klinice Nova LISA tri pozwala cieszyć siętridosze. ściAT soczewek. dobrym widzeniem przy każ- od wielu lat z  świetnymi brym soczewek widzeniem przy każdym oświe- Wybór soczewki AT LISA tri to wybór Rodzina wieloognidym oświetleniu, nawet pod- efektami. skowych AT LISA®, AT LISA® tleniu, nawet podczas czas jazdyjazdy nocą swojego życia bez okularów. nocą lub czytania Zapraszamy serdecznie patoric, LISA® tri menu jest zaprolubATczytania w słabo menu oświew  słabo oświetlonej re- cjentów na konsultacje i  lejektowana tak, aby zapewnić tlonej restauracji. Ta trzyogniskowa Wszystkie stauracji. Ta trzyogniskowa so- wyżej czenie.wymienione medobre widzenie na wszystkich soczewka wewnątrzgałkowa firmy tody leczenia wzroku stosowane odległościach. Kiedy wybieZESPÓŁ OKULISTYCZNY ZEiSS jest wynikiem wieloletnich basą w Klinice Nova od wielu lat rasz soczewkę wieloogniskoKLINIKI NOVA w zakresie rozwoju technologii z świetnymi efektami. wądań zamiast jednoogniskowej, www.klinikanova.pl optycznej. Jest zaprojektowana tak, telefoniczna: Zapraszamy serdecznie pacjendajesz sobie możliwość życia Rejestracja 77 7070100 bez korzystania z okularów. aby sprostać wysokim oczekiwaniom tów na konsultacje i leczenie.

nym czynnikiem przyczyniającym się do poprawy o niezależność, wolność. Możesz robić to, co lubisz, Adaptacja do soczewki wielo- ontrastów i kolorów. ogniskowej

nie z akrylu, średnica części ości z takimi Wieloogniskowe soczewki powoduościami, jak szycie optycznej wynosi 6 mm, a grują, że na naszej siatkówce powstaje ne hobby, bość zależy od mocy soczewki. wiele obrazów, które mózg musi wyzność trzymania Materiał soczewki jest miękki, dobre ów dalej, brać, aby zapewnić zwijalny, dzięki temuwidzenie soczewki odległościach. Dlatego zobaczyć. na różnych mogą być wszczepiane przez jest, że ok. przystosowanie wy zaćmy: normalne mikrocięcie 2 mm. owe pogorszenia jako-doNajczęściej mózgu korzystania z takiej sosowszczepianą zenia, czewką wewnątrzgałkową jest czewki może potrwać nawet kilka e lub słabe widzenie, soczewka miesięcy, aby uzyskaćjednoogniskowa, idealne widzeone postrzeganie kolo- która zapewnia tylko dobre winie. dzenie do dali. Dlatego do czyZjawiska świetlne szona wrażliwość na tania, pracy z  elementami poBezpośrednio po zabiegu mogąużywywiatło, łożonymi blisko musisz zaburzenia widzenia zność częstejstąpić zmianyniektóre wać okularów. okularów. typowe dla Co soczewek wieloogniskoto jest wieloogniskowa zyć zaćmę? wych. Mogą(multifokalna) być one bardziej soczewkawiiaj nie ma metody wewnątrzgałkowa? doczneza-w słabym świetle, szczególnia lub spowolnienia Wieloogniskowe soczewki są nie podczas jazdy nocą. Pojawiające u zaćmy. Usunięcie na- bardziej zaawansowane techpierścienie powszechnie zwane soczewki i się zastąpienologicznie, dając więcej niż „halo”,we-mogą wystąpić z powodu ztuczną soczewką jeden punkt ogniskowania. ulicznego czy reflektoałkową (IOL)oświetlenia jest jedy- Moc soczewki jest kalkulowazwiązaniem rów poprawia(świateł samochodów). Jednak na tak, aby zapewnić widzenie woje widzenie i jakość mózg przystosowuje się do tych na każdej odległości, zarówno zjawisk i znikają po miesiądali, jakone i bliży, np.kilku podczas czya usunięcia zaćmy jest tania. cach. z  najczęściej wykoWieloogniskowe soczewki firtoWieloogniskowe soczewki ch, najbezpieczniejryczne są przeznaczone dla my ZEISS a  zarazem najbardziej pacjentów z  astygmatyzmem. Przed operacja zaćmy lekarz ponym rodzajem operacji Korygują one astygmatyzm, cie. Zmętniała soczewwinien omówić, jaka soczewka wea także zapewniają pacjentowi usuwana podczas zawnątrzgałkowa jest najlepsza dla dobre widzenie do dali, bliży azywanego Twoich fakoemul-potrzeb. Lekarz może zarei w odległościach pośrednich. ą, za pomocą głowikomendować Ci wieloogniskowe Adaptacja do soczewki sodźwiękowej, która rozwieloogniskowej czewki firmy ZEISS. suwa kawałki soczewpoZEISS sojest Wieloogniskowe zaufaną markasoczewki w dziedzimiejsce naturalnej wodują, że na naszej siatkówce wszczepiananie jestoptyki akry- jest również dobrze znany wiele obrazów, któz produkcjipowstaje szerokiej gamy wysokiej oczewka wewnątrzgałre mózg musi wybrać, aby zaała procedura odbywa jakości soczewek. dobre widzenie na różz małe cięciaRodzina na krawę- pewnić soczewek wieloogniskonych odległościach. Dlatego wki. Cięcie jest zwykle wych AT LISA®, ATjest, LISA® toric, AT normalne że przystosowazczelniające, bez koLISA® tri jest zaprojektowana tak, ści stosowania szwów, nie mózgu do korzystania z taabyregenezapewnić dobre może widzenie na kiej soczewki potrwać wala na szybszą kilka miesięcy, aby uzywszystkichnawet odległościach. Kiedy wyskać idealne wieloogniskową widzenie. trwa około 5bierasz do 15 mi- soczewkę Zjawiska świetlne st bezbolesny dzięki zamiast jednoogniskowej, dajesz soBezpośrednio po zabiegu owaniu znieczulenia bie możliwość życia bez korzystania mogą wystąpić niektóre zabuowego-kroplowego. z okularów.rzenia widzenia typowe dla est soczewka AT LISA firmy ZEISS: soczewek wieloogniskowych. nątrzgałkowa? • zapewnia widzenie do bliży, dali Mogą być one bardziej widoczka wewnątrzgałkowa w odległościach pośrednich, ne w  słabym świetle, szczeykład niewiarygodnej, podczasjakość jazdy nocą. Po• gwarantuje obrazu rowej technologii. No- gólnie dobrą jawiające się pierścienie, pone soczewki wewnątrzna różnych dystansach, zwane „halo”, mogą e ogniskują światło na wszechnie • koryguje wady refrakcji w tym rewystąpić z  powodu oświetlece, symulując refrakgularny astygmatyzm. ściwości naturalnej so- nia ulicznego czy reflektorów Wolność od okularów: W  wyniku tego mo- (świateł samochodów). JedBadania że się ronak mózg wykazują, przystosowuje eszyć lepszym widze- kliniczne do tych zjawisk i  znikają one o operacji. ki wykonane są głów- po kilku miesiącach.

Forum Opolskiego Biznesu

17


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

GABARYTY Zakłady komunalne odpowiedziane za wywóz śmieci z posesji, mają w zakresie swoich obowiązków zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Wywózka tych śmieci jest poprzedzona informacją co do ich rodzaju oraz terminem zbiórki. OPONY- od samochodów osobowych, ciężarowych, rowerów, taczek, motocykli (do 4 szt. od gospodarstwa domowego). ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY- do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy: Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, kuchenki gazowe i elektryczne. Warto zatem przyjrzeć się jak wygląda podział tych odpadów oraz czym są śmieci gabarytowe. Według Wikipedii pod nazwą Odpadów Wielkogabarytowych należy rozumieć odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Do których zaliczamy : STOLARKĘ BUDOWLANĄ- deski drewniane, belki, panele, ramy okienne drewniane, plastikowe, drzwi. MEBLE- stoły, szafy (szafki) - bez elementów szklanych, krzesła, sofy, dywany, chodniki, wycieraczki, materace, wykładziny podłogowe, linoleum, suszarki do bielizny. Wszystkie odpady muszą być kompletne (np.: kanapa musi mieć skrzynię, siedzisko z oparciem, itd.). ARMATURĘ SANITARNĄ- baterie, umywalki, zlewozmywaki, muszle klozetowe, wanny, brodziki, bidety, spłuczki- całe, niepotłuczone. OPAKOWANIA- skrzynki (drewniane, plastikowe) po warzywach, beczki (za wyjątkiem beczek po olejach, smarach, substancjach niebezpiecznych).

18

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, suszarki do włosów, maszynki elektryczne itp. Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, telefony, sprzęt drukujący, kopiujący, konsole do gier. Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku. Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia itp. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny (np.: lodówka nie może być bez agregatu, telewizor musi mieć kineskop oraz elektronikę), ale nie musi być sprawny. Większość zakładów komunalnych w okresie letnim organizuje wywózki odpadów gabarytowych stąd informacja o charakterystyce tych odpadów może być dla Państwa przydatna.


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

EKO GRILL Spędzanie czasu przy grillu cieszy się w Polsce ogromnym powodzeniem. Na dziesięciu respondentów pytanych o to jak spędzają wolny czas kiedy jest ładna pogoda, większość z nich wymienia grillowanie z przyjaciółmi. Najlepiej nie rozpalać grilla z użyciem chemicznej rozpałki, tym, bardziej parafiny czy ropy. Dzięki temu unikniemy toksycznych substancji lotnych. Nie należy rozpalać grilla używając kartonów, gazet czy malowanego drewna – pamiętajmy palone barwniki wydzielają substancje toksyczne, które zatrują bezpośrednio powietrze biesiadnikom oraz wszystkim wokół.

Co zapewne jest pozytywne bo zawsze jest to rodzaj aktywność na świeżym powietrzu. Warto jednak podczas rozpalania grilla pomyśleć o środowisku naturalnym. Tak żeby było nie tylko pysznie, ale i ekologicznie. Zapach smakowitych potraw oraz wesołe towarzystwo rodziny i przyjaciół to podstawa udanego grilla. Trudno się bowiem oprzeć urokom kulinarnych spotkań w gronie najbliższych. Na starcie naszego spotkana zwróćmy uwagę na to czym rozpalamy grilla - czyli podpałkę. Jest ona ogólnie dostępna i tania nie znaczy to jednak, że zawsze jest proekologiczna. Podpałka często wytwarzana jest z różnego rodzaju chemikaliów, które - choć łatwo się palą - są bardzo szkodliwe zarówno dla środowiska i dla naszego zdrowia. Dobrą alternatywą będzie więc podpałka nasączaną naturalnymi woskami roślinnymi. Tego typu produkt nie tylko nie zawiera niebezpiecznych substancji, ale też nie kopci się ani nie dymi, dzięki czemu nie wpływa na smak oraz zapach przyrządzanych potraw. Do palenia w grillu należy używać wyłącznie węgla drzewnego lub drewna z drzew liściastych, te z drzew iglastych podczas spalania mogą uwalniać szkodliwe substancje.

Należy pamiętać, że dym z grilla zawiera tlenek węgla, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) i inne niebezpieczne związki. Z tego powodu, mimo iż większość z nas lubi jego zapach, lepiej go nie wdychać. Czyśćmy grill po każdym pieczeniu, w przeciwnym bowiem razie gromadzący się w nim tłuszcz będzie palił się podczas kolejnych sesji, powodując osiadanie toksycznych związków na grillowanych produktach. Podczas grillowania często używamy dla wygody naczyń jednorazowych- plastikowych kubków, sztućców oraz talerzy. Są one bardzo wygodne podczas imprez plenerowych, nie tłuką się ani nie wymagają mycia. Pamiętajmy jednak, że naczynia wykonane z tworzyw sztucznych po wyrzuceniu rozkładają się nawet przez kilkaset lat! Dlatego dobrze jest wybrać ekologiczne talerze wykonane z trzciny cukrowej oraz papierowe kubki. Po pierwsze: są one twarde, co czyni je wygodniejszymi w użyciu. Po drugie: łatwo ulegają rozkładowi, dzięki czemu możemy bez obaw pozbyć się ich po grillowaniu. Na koniec nie zapominajmy o sprzątaniu i segregacji śmieci! W tym celu dobrze jest wykorzystać  worki do segregacji odpadów. Dzięki nim z łatwością rozdzielimy różne rodzaje śmieci.  Jak widać grillowanie w wydaniu eko jest bardzo proste. Wystarczy kilka sprawdzonych sposób, by nasza zabawa na świeżym powietrzu była przyjazna dla środowiska o czym zawsze starajmy się pamiętać. Forum Opolskiego Biznesu

19


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PODLEWAJ Z GŁOWĄ W okresie letnim wykorzystujemy duże ilości wody do nawadniania roślin. Co jest oczywiście podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym w naszych ogrodach. Szczególnie w okresie suszy towarzyszącej upałom. ogrodowy załóżmy końcówkę ze spryskiwaczem, który oszczędza wodę i pozwala dokładnie zraszać rośliny. Pamiętajmy by podlewać w dni bezwietrzne, aby woda nie była rozwiewana przez wiatr. Warto też gromadzić w beczce deszczówkę i w miarę możliwości wykorzystać ją do podlewania. To bardzo dobry sposób na oszczędzanie wody wodociągowej.

Zapotrzebowanie na wodę w tym czasie jest bardzo duże, dla przykładu podlewanie trawnika to ok. 5 l na m2 w ciągu doby. I tak w zasadzie przez cały okres wegetacyjny roślin od wiosny do jesieni. Ilość wykorzystanej wody do podlewania w tym sezonie wygląda średnio tak: Zakładając, że nasz ogród ma 300 m² w ciągu doby konieczne jest dostarczanie 10 litrów/ m² W sezonie wegetacyjnym jest 120 dni, w których zużyjemy 300 x 10 x 120 co daje nam 360 000 litrów wody! Dodajmy jeszcze, że Polska niestety nie jest liderem w zasobach czystej wody w przeliczeniu na mieszkańca. Średnia europejska to 4800 m3 na rok. W Polsce jest to 1600 m3 na rok na mieszkańca co plasuje nas w ogonie krajów unijnych. Te wskaźniki jasno pokazują, że woda dzisiaj staje się towarem deficytowym przez co oszczędzanie jej powinno być kwestią obowiązkową każdego z nas. Co przełoży się na ekologię i ekonomię jednocześnie. Warto zatem wdrożyć w naszym ogrodzie kilka sprawdzonych sposobów dzięki którym zaoszczędzimy na naszym największym skarbie – wodzie. Zacznijmy od samego sposobu podlewania. Na wąż

20

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Częste podlewanie małymi ilościami wody nie jest wskazane. Pamiętajmy, że lepiej jest podlewać ogród rzadziej, ale za to bardzo obficie. Wówczas woda wsiąknie głębiej pod powierzchnię gleby i dotrze do korzeni roślin – nie marnujmy jej na części zielone roślin. Ogród najlepiej jest podlewać wieczorem. W nocy jest chłodniej i mniejsza ilość wody wyparowuje z gleby. Konieczne jest także ściółkowanie gleby. Warstwa ściółki na powierzchni gleby spowalnia odparowywanie wody z gleby. Ściółkowanie wykonajmy wiosną, gdy gleba jest jeszcze dostatecznie wilgotna. Zwiększając pojemność wodną gleby sprawisz, że gleba wchłonie większą ilość wody i zatrzyma wodę na dłużej. To kolejny sposób na  oszczędzanie wody w ogrodzie. Zabieg ten jest szczególnie korzystny na glebach lekkich, z których woda szybko wyparowuje lub przesiąka do niższych warstw (zbyt głęboko aby była dostępna dla korzeni Twoich roślin).  Pojemność wodną gleby można zwiększyć, wzbogacając glebę o materię organiczną. Dodajmy zatem do gleby kompost, obornik lub torf. Glebę z tymi materiałami należy dobrze przekopać i wymieszać. Zwiększenie pojemności wodnej gleby sprawi mniejsze zapotrzebowanie wody co przełoży się na jej zużycie. Powyższe sposoby nie są czymś odkrywczym, stosowanie się jednak do tych prostych metod pozwoli nam na ekonomiczniejsze wykorzystanie wody co przełoży się na ekologię.


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

LASY W UPAŁ Upały oscylujące w okolicach 30 stopni nie są w Polsce zjawiskiem wyjątkowym. W ostatnich latach zdążyliśmy się już bowiem przyzwyczaić do tak wysokich temperatur.

Skutkiem czego będzie ogromne niebezpieczeństwo, które może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Las o czym należy zawsze pamiętać to strefa życia stanowiąca nasz Eko System. Dlatego pamiętajmy o przepisach i informacjach dotyczących lasów. Jeśli jest ogłoszony zakaz wejścia to na pewno nie został on ogłoszony bez przyczyny.

Palące słońce dokucza w tym czasie nie tylko nam stwarza też poważne zagrożenie m.in. dla lasów.Fale upałów oraz długie okresy bez opadów deszczu powodują susze - Przedłużająca się ładna pogoda ma wpływ na środowisko leśne . Wyschnięte gałęzie, opadłe liście, martwe części roślin w taką pogodę stają się niebezpieczne dla lasu. Wystarczy chwila nieuwagi człowieka aby wzniecić niebezpieczny i trudny do opanowania pożar. Leśnicy stopień zagrożenia pożarowego określają na podstawie badania wilgotności ściółki, współczynnika opadów i wilgotności powietrza. Jeśli ten współczynnik będzie przekroczony, ogłaszany jest stan zagrożenia pożarowego tym samym następuje bezwzględny zakaz wejścia do lasu. Co niestety nie zawsze jest respektowane. Pożar w okresie nadmiernej suszy w lesie to w zasadzie chwila . Wystarczy wyrzucić butelkę czy rozbić szkło by wzniecić ogień. Zagrożeniem może być również niedopałek papierosa, za blisko zaparkowany samochód lub ognisko. W Polsce rosną drzewa iglaste, które są bogate w olejki eteryczne. Te, niestety, pomagają w rozprzestrzenianiu się pożaruna coraz większy obszar.

Mimo, że w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo rozniecenia ognia. To około 90% powstałych pożarów w lesie spowodowanych jest przez człowieka, dlatego szczególnie w okresach suszy i podniesionej temperatury należ zachowywać się wyjątkowo ostrożnie. Jeśli więc dla chwili ochłody, szukamy cienia wśród majestatycznych drzew, wykorzystując pogodę na np. letnie grillowanie pamiętajmy, że są do tego , specjalnie wyznaczone miejsca, w których legalnie możemy rozpalić grilla są to miejsca wypoczynku. Za rozniecanie ognia w lesie w niedozwolonym miejscu grozi mandat karny do 500 zł, bądź w szczególnych przypadkach sprawa kierowana jest do sądu gdzie grozi kara grzywny do 5000 zł Zastawianie dróg w lesie bądź wjazd do lasu niesie za sobą podobne konsekwencje. Zastawiając drogę blokujemy wjazd służbom takim jak straż pożarna czy pogotowie, czasem całkowicie uniemożliwiając szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia. Odwiedzając las pamiętajmy, jest to miejsce życia zwierząt i roślin, zachowując ostrożność i rozwagę nie powodujemy zagrożenia ich życia. Na koniec to co zawsze powtarzają leśnicy „las rośnie wolno, ale płonie bardzo szybko”. Forum Opolskiego Biznesu

21


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

SŁOŃCE I JEGO MOC Słońce jako centralna gwiazda Układu Słonecznego stanowi główne źródło energii docierającej do Ziemi. Minimalna doza w zasadzie wystarczyłaby, aby zaspokoić potrzeby energetyczne ludzkości. zamiana bezpośrednia energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną (konwersja fotowoltaiczna), zamiana energii promieniowania słonecznego na energię cieplną w kolektorach słonecznych (konwersja fototermiczna), pośrednia zamiana tej energii w energię elektryczną w piecach słonecznych lub wykorzystanie jej do celów przemysłowych.

Co byłoby niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem dla świata. Problem polega jednak na tym, że nie jesteśmy w stanie tej mocy wykorzystywać. Dopływ promieniowania słonecznego do powierzchni ziemi jest nierównomierny i zależny od położenia geograficznego danego obszaru. Około 30% energii docierającej do Ziemi odbija się od chmur, oceanów i lądów, a reszta jest przez nie pochłaniana co pozwala na utrzymanie średniej temperatury lądów i oceanów na poziomie ok. 14oC. Konsekwencją promieniowania słonecznego jest m.in. obieg wody w przyrodzie, zasoby wody w jeziorach i lodowcach, przepływy w rzekach, a także termiczny ruch atmosfery (wiatry, fale, prądy morskie) i energia skumulowana w roślinach i organizmach żywych. Energia słoneczna już od zarania ludzkości była przez nas wykorzystywana np. do suszenia ubrań i żywności, rozniecania ognia czy ogrzewania pomieszczeń. Dopiero jednak od niedawna wykorzystywana jest do wytwarzania prądu elektrycznego. Energię tą można wykorzystywać na trzy główne sposoby:

22

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Do głównych zalet energetyki słonecznej można zaliczyć: powszechny dostęp, nieograniczone zasoby energii, niskie koszty eksploatacji, nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem, brak negatywnych oddziaływań na środowisko, wygodę w użyciu dla przenośnych oraz odległych użytkowników, możliwość wytwarzania elektryczności w miejscach nie podłączonych do sieci elektrycznej, łatwy montaż kolektorów, bezpośrednią konwersję na energię elektryczną. Wadą energii jest przede wszystkim to, że nie można jej wykorzystać w sposób ciągły (cykliczność dzienna, roczna),duże koszty inwestycyjne, elektrownie słoneczne zajmują duże powierzchnie, mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego, trudności w magazynowaniu energii i jej koncentracji. W krajach o zmiennym klimacie jakim jest dla przykładu Polska, energia słoneczna nie jest stabilnym źródłem energii. Ważne jednak jest by bez względu na wszystkie wady, które niesie ze sobą energia słoneczna temat ten trzeba rozwijać i promować. Zapotrzebowanie bowiem na energię z roku na rok jest coraz większe, a konwencjonalne źródła się wyczerpują.


... u nas znajdziesz ofertę dla siebie >> konta osobiste >> rachunki bieżące >> lokaty bankowe >> kredyty >> rachunki walutowe >> karty płatnicze, karty kredytowe >> bankowość elektroniczna >> ubezpieczenia >> przelewy zagraniczne >> podpis elektroniczny „Naszą dumą są nasi Klienci, dumą naszych klientów jest nasz Bank”

Serdecznie zapraszamy do placówek Banku oraz na www.bslesnica.pl

Forum Opolskiego Biznesu

23


GOSPODARKA

24

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

Forum Opolskiego Biznesu

25

Forum czerwiec  
Forum czerwiec  
Advertisement