Page 1

FORUM OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

OPOLSKIEGO BIZNESU

Miesięcznik Samorządu Gospodarczego nr 09 (135) 2017

OBWODNICA CZARNOWĄSÓW s.10 REALIZACJA PROGRAMU PONE s.11

110-lecie OSM W ŚWIĘTA Z UMIAREM s.21 OLEŚNIE s.4 Forum Opolskiego Biznesu

1


Z DRUGIEJ STRONY

WYDARZENIA

OSM w Oleśnie ma 110 lat............................................... 4 Spotkanie z inwestorami w Ozimku............................. 5 GOSPODARKA

Obwodnica Czarnowąsów otwarta.............................. 10 WFOŚiGW o realizacji PONE......................................... 11 EKO

Eko Tani Armani............................................................. 17 Palenie od góry ma sens................................................ 18 Nie tylko węgiel............................................................... 19 Jaka choinka na Święta?................................................. 20 Święta z umiarem........................................................... 21

Opolska Izba Gospodarcza Henryk Galwas Prezes

Rada Izby Przewodniczący: Marian Duczmal, Wiceprzewodniczący: Ryszard Błaszków, Wilhelm Beker, Andrzej Rybarczyk Sekretarz: Bartosz Ryszka Członkowie: Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Marian Siwon, Renata Gumała, Piotr Żur

Forum Opolskiego Biznesu Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 www.oig.opole.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

www.forumopolskiegobiznesu.pl

2

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


NA DOBRY POCZĄTEK

Szanowni Państwo,

Henryk Galwas

jesteśmy już po ostatnim w tym roku spotkaniu Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji 2017, która ostatecznie wyłoniła tegorocznych laureatów. Uroczysta Gala Nagrody Laurów Umiejętności i Kompetencji będzie miała w tym roku wyjątkową oprawę. Co wiąże się z przyznaniem nagrody Diamentowego Lauru. Co w Opolu nie miało miejsca od 22 lat. Dlatego w związku z tym zmieniliśmy miejsce gdzie przyznawana jest nasza nagroda.

Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

Tegoroczna gala będzie miała miejsce w Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraglak”, która pomieści dwa tysiące osób. Co zapewne podkreśli rangę nagrody Diamentowego Lauru. Dotychczas gale nagrody Laurów Umiejętności i Kompetencji były w Filharmonii Opolskiej i Teatrze im. Jana Kochanowskiego. Diamentowy Laur to prestiżowe nagroda, która przyznana była tak wybitnym postaciom mającym wpływ na losy świata jak św. Jan Paweł II, Waclaw Havel, Jan Nowak Jeziorański, Zbigniew Brzeziński. W tym roku tą nagrodę przyznamy w Opolu. Co jest wielkim wyzwaniem dla mnie osobiście oraz całej Opolskiej Izby Gospodarczej. Uroczysta Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji 2017 odbędzie się 12.01.2018 roku o godzinie 18 w opolskim „Okraglaku”. Miesiąc grudzień to czas świąteczny co wiąże się również z organizacją wigilii firmowych w których zapewne będą Państwo brali udział. Opolska Izba Gospodracza jak co roku będzie organizatorem wigilii dla naszych członków i sympatyków. Na którą korzystając z okazji chciałbym serdecznie Państwa zaprosić. Izbowe spotkanie wigilijne odbędzie się ósmego grudnia o godzinie 16. W restauracji „Pod Złotą Koroną” w Opolu przy ulicy Oświęcimskiej 136. Z poważaniem Henryk Galwas

Forum Opolskiego Biznesu

3


WYDARZENIE

OSM w Oleśnie ma 110 lat Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie obchodziła Jubileusz 110 lat działalności Zakładu Mleczarskiego oraz 60 lecie powołania Spółdzielni. Uroczystość z okazji jubileuszu odbyła się dwudziestego siódmego października w Oleśnie. W uroczystości wzięli udział pracownicy, rolnicy - dostawcy mleka członkowie Spółdzielni oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Waldemar Broś i Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie Wilhelm Beker wręczyli odznaki Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie - „Zasłużony dla spółdzielczości mleczarskiej”, a także odznaki „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego”. Przyznano również odznaki „Zasłużony dla OSM w Oleśnie”. Podczas uroczystości, Pani Ewa Cichoń - dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego wygłosiła prelekcję o historii Spółdzielni. Powiedziała m.in.: „Doświadczona, w nieustannym rozwoju, dostojna jubilatka – oleska mleczarnia obchodzi swoje 110 urodziny. Mija bowiem 110 lat od powstania pierwszego Zakładu Mleczarskiego na te-

4

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

renie Olesna i 60 lat od powołania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie. Na ten zacny jubileusz i wzrastającą pozycję oleskiej spółdzielni pracowały kolejne pokolenia załogi i kadry kierowniczej. Jej sukces to ciężka, wspólna, wytężona praca, która zyskała wielkie uznanie lokalnych władz samorządowych i mieszkańców Ziemi Oleskiej.” W uroczystości uczestniczyło wielu znakomitych gości, którzy w swoich przemówieniach podkreślali, że siłą mleczarni są jej wysokiej jakości produkty, a uznaniem smakoszy cieszą się przede wszystkim produkty regionalne. Z okazji Jubileuszu został przygotowany wspaniały tort na kształt LOGO OSM. Składnikami tego przepysznego tortu było Masło Ekstra z Olesna oraz śmietanka kremowa. Uroczyste obchody uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

www.osm-olesno.pl


WYDARZENIE

Spotkanie OIG z przedsiębiorcami w Ozimku. W Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku zorganizowano spotkanie przedsiębiorców i firm z terenu Gminy Ozimek z przedstawicielami OIG. Wszystkich zgromadzonych przywitał burmistrz Jan Labus, który zaznaczył, że głównym celem samorządu gminnego w kwestii współpracy z inwestorami oraz przedsiębiorcami jest przyjęcie roli partnera. Rozmowy są prowadzone indywidualnie, by zapewnić najlepszą obsługę oraz zaspokoić potrzeby poszczególnych podmiotów gospodarczych. Następnie głos zabrał  Henryk Galwas  – prezes OIG, który opisał działalność wskazując na korzyści wynikające z członkostwa. Opolska Izba Gospodarcza działająca 25 lat jako największa Organizacja Samorządu Gospodarczego w województwie Opolskim zrzeszająca 450 przedsiębiorców, jest instytucją promującą przedsiębiorczość w naszym Regionie, współpracującą z administracją samorządów lokalnych tj. z Marszałkiem, Prezydentami, Wójtami, Burmistrzami, Starostami oraz Powiatowym i Wojewódzkim Urzędem Pracy.

wszystkim ze względu na szybkie terminy załatwiania spraw. Podczas spotkania przedstawiciel Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach krótkiej prezentacji dotyczącej wykorzystania narzędzi dla przedsiębiorców oraz możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich zaprezentował najnowsze programy wspierające rozwój kompetencji zawodowych pracowników.

W ramach wystąpień Roman Jarosiński przedstawił Prezes Sądu Arbitrażowego przy OIG wskazał pozytywne aspekty tej formy procesowej, przede Forum Opolskiego Biznesu

5


GOSPODARKA

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA – firma przyjazna środowisku Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO) SA to nowoczesna, wiodąca na polskim rynku ciepłowniczym firma, która w ramach Grupy Kapitałowej ECO świadczy swoje usługi na terenie 10 województw w kraju. Podstawowym przedmiotem działalności ECO jest wytwarzanie, przesył, dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej oraz elektrycznej. Firma oferuje klientom również usługi wspierające rozwój biznesu w szczególności w zakresie dostawy paliw, wykonawstwa oraz serwisu technicznego urządzeń energetycznych.

Malbork ECO Malbork Dębno

lubuskie

Wolsztyn

ECO Kutno

ECO Jelenia Góra

ECO SA

ECO Logistyka Lubliniec

ECO Serwis

ECO Tarnobrzeg

ECO Kogeneracja Kęty

6

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Tarnobrzeg


GOSPODARKA

Ekologiczne źródło ciepła Mimo, że ponad 90% produkowanej przez ECO energii powstaje z węgla firma ogranicza jak to tylko możliwe wpływ działalności na środowisko naturalne. Proces wytwarzania energii w ECO oparty jest na 3 filarach – kogeneracji, współpracy z OZE oraz redukcji zanieczyszczeń.

Ponadto w Opolu przy ul. Harcerskiej firma posiada instalację solarną, która wspiera system ciepłowniczy produkując energię ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu ponad 50% energii cieplnej wytwarzanej i przesyłanej mieszkańcom miasta powstaje z OZE i wysokosprawnej kogeneracji, co kwalifikuje opolski system ciepłowniczy do kategorii tzw. systemów efektywnych energetycznie.

ECO od wielu lat inwestuje w ekologię. Dziś w Grupie Kapitałowej ECO zainstalowanych jest aż pięć ekologicznych układów kogeneracyjnych, czyli takich gdzie w jednym procesie technologicznym powstaje energia cieplna i elektryczna. Wytwarzanie energii w kogeneracji, poza efektem ekonomicznym przynosi wymierne korzyści dla środowiska naturalnego: pozwala uzyskać więcej energii użytecznej niż z procesu wytwarzania samej energii elektrycznej. Oszczędność paliwa, którą uzyskuje się w wyniku skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej powoduje znaczące zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. ECO kontra niska emisja ECO od 25 lat aktywnie przeciwdziała szkodliwemu zjawisku tzw. niskiej emisji, które powstaje przez spalanie paliw stałych w przestarzałych indywidualnych źródłach ciepła zainstalowanych najczęściej w budynkach mieszkalnych. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat ECO w skutek realizacji dwóch edycji programu KAWKA zlikwidowała 465 źródeł węglowych w 75 budynkach ograniczając roczną emisję do powietrza szkodliwego pyłu PM10 o 13 ton. Od sierpnia 2017 roku wspólnie z Miastem Opole firma realizuje program „Czyste powietrze – Oddech dla Opola” w ramach, którego mieszkańcy miasta mogą wnioskować o dotację na wymianę starych pieców węglowych na ekologiczne źródła

ogrzewania, w tym także na przyłączenie do sieci ECO SA. Dotychczas na realizację programu z budżetu miasta przekazano blisko milion złotych.

Edukacja ekologiczna Prowadząc liczne akcje informacyjno-edukacyjne ECO zachęca mieszkańców miast do świadomego i efektywnego korzystania z energii elektrycznej i ogrzewania. Oferta edukacyjna ECO obejmuje szereg inicjatyw skierowanych do dzieci, studentów i osób starszych. Przykładem jest organizowany wspólnie z Teatrem EKO Studio z Opola cykl przedstawień teatralnych o tematyce ekologicznej, które kierowane są do dzieci przedszkolnych. Dotychczas odbyło się blisko 500 spektakli, które obejrzało przeszło 50 000 przedszkolaków. Forum Opolskiego Biznesu

7


GOSPODARKA

Prąd w zasięgu, włącz ostrożność!

Pamiętaj, jeśli pracujesz maszynami o dużym wysięgu, zawsze sprawdzaj gdzie znajdują się linie energetyczne.

Jeżeli zdarzy Ci się je zahaczyć lub zerwać, nie opuszczaj kabiny, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, bo grozi to porażeniem! Natychmiast zawiadom Pogotowie Energetyczne pod numerem 991 oraz przełożonego!

Włącz ostrożność! WŁĄCZ w pracy

www.bezpieczniki.tauron.pl

8

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


GOSPODARKA

Spotkanie przedsiębiorców w Namysłowie W Urzędzie Miejskim w Namysłowie miało miejsce spotkanie przedsiębiorców nowotworzonego Oddziału Opolskiej Izby Gospodarczej w powiecie namysłowskim i brzeskim. Spotkanie otworzyli: Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński wraz z Prezesem Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej Henrykiem Galwasem, na którym przedstawiono nowego Dyrektora Oddziału brzesko – namysłowskiego Czesława Drozda. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy, Opolskiego Centrum Rozwoju i Gospodarki, Prezesi i Dyrektorzy instytucji bankowych oraz lokalni przedsiębiorcy.

Spotkanie poświęcone było aktualnej oraz przyszłej współpracy samorządu gospodarczego oraz samorządu terytorialnego. Działalność oddziału Opolskiej Izby Gospodarczej na terenie powiatu namysłowskiego i brzeskiego ma na celu przede wszystkim wsparcie i promocję lokalnych przedsiębiorców. Co z punktu widzenia samorządu oraz samych mieszkańców jest rzeczą niezmiernie istotną.

Forum Opolskiego Biznesu

9


GOSPODARKA

Obwodnica Czarnowąsów otwarta Obwodnica Czarnowąsów oficjalnie otwarcie miało miejsce 09 listopada br. Koszt obwodnicy wyniósł około 124 mln złotych. Inwestycja była największą, jaką zrealizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Obwodnica ma długość około 5,3 kilometra – zaczyna się koło węzła drogowego przy ul. Sobieskiego na obwodnicy Opola i biegnie aż do stacji „Lotos” pomiędzy Borkami a Czarnowąsami. Na obwodnicę Czarnowąsów będzie składać się pięć rond, cztery wiadukty oraz nowy most nad Małą Panwią.

10

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Trasa będzie oświetlana przez nowoczesne lampy LED, inwestycja objęła również przebudowę sieci energetycznej. Trasa ma przyczynić się do zmniejszenia ruchu na drogach leżących w miejscowościach znajdujących się wokół Elektrowni Opole. Przedsięwzięcie jest pierwszym etapem projektu, którego kolejny etap zakłada budowę obejścia Dobrzenia Małego i Wielkiego. Na dalszą część budowy obwodnicy nie ma jednak jeszcze funduszy.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu „WFOŚiGW w Opolu wspiera ograniczenie niskiej emisji na terenie województwa opolskiego - informacja nt. realizacji PONE” Realizowany przez Fundusz od 1 października 2016 r. „Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” cieszy się dużym zainteresowaniem. Od początku realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji do 31.10.2017 r.: • do Funduszu wpłynęło 445 wniosków o pożyczkę na łączną kwotę ok. 11,03 mln. zł, o łącznej wartości realizowanych inwestycji na poziomie ok. 13,5 mln. zł. • Fundusz podpisał 303 umowy na łączną wartość pożyczek ok. 7,3 mln. zł. Najwięcej umów o dofinansowanie podpisano w ramach inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła (172 szt. na łączną wartość ok. 2,7 zł) oraz wykorzystujących energię odnawialną (96 szt. na łączną wartość ok. 2,8 mln. zł). • na podstawie zakończonych i rozliczonych zadań uzyskano efekt ekologiczny polegający m.in. na ograniczeniu do atmosfery emisji: CO2 o 1 544,06 Mg/rok, SO2 o 22,33 Mg/rok, pyłu o 3,41 Mg/rok oraz produkcji energii z OZE na poziomie 657,02 MWh/rok. Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące Programu znajdują się na stronie internetowej Funduszu pod adresem: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/ pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-i-przedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp. Z uwagi na duże zainteresowanie Programem oraz zgłaszane potrzeby w zakresie informacyjnym, w siedzibie Funduszu w Opolu przy ul. Krakowskiej 53 został otwarty Punkt Informacyjny, w którym możliwe jest: uzyskanie informacji nt. warunków Programu, otrzymanie druków wniosku i złączników oraz konsultacja w zakresie wypełnienia wniosku o pożyczkę. Punkt informacyjny PONE jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Funduszu tj. od 7.15 do 15.15, pokój nr 4 – parter, tel. 77 423 25 61 wew. 142.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Forum Opolskiego Biznesu

11


WYDARZENIE

Firma Brökelmann Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu KNAUF INTERFER. W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowiska: • Pracownik produkcji • Brygadzista • Mechanik utrzymania ruchu • Operator CNC • Magazynier / logistyk wewnętrzny • Specjalista ds. administracji • Specjalista ds. jakości • Inżynier zapewnienia jakości • Inżynier projektu • Kierownik projektu Oferujemy pracę w nowoczesnej, prężnie rozwijającej się firmie, stwarzającej możliwości rozwoju osobistego, podnoszenia kwalifikacji, rozwoju kompetencji i budowania kariery zawodowej. Oferujemy: •

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

pracę w młodym dynamicznym zespole,

szerokie możliwości rozwoju zawodowego w ramach międzynarodowych struktur firmy oraz udziału w rozmaitych szkoleniach,

całkowite finansowanie szkolenia z języka niemieckiego, które odbywa się na terenie firmy,

możliwość dofinansowania studiów i studiów podyplomowych,

zawarcie ubezpieczenia grupowego na atrakcyjnych warunkach,

udział w finansowanych przez firmę imprezach integracyjnych.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych w języku polskim na adres: aneta.komisarek@broekelmann.com.pl 12

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


Nowi czonkowie Opolskiej Izby Gospodarczej

AGRO-DAN

Handlowo-Produkcyjna Spółdzielnia

Daniel Ciećka ul. Leśna 3 47-280 Pawłowiczki Tel. 785 253 915 danielciecka@wp.pl

Prezes Elżbieta Piszczek ul. Dworcowa 9 47-240 Bierawa Tel. 77 487 22 14 512 411 850 hpsbierawa@neostrada.pl

Profil firmy: wsparcie produkcji roślinnej

Profil firmy: branża spożywcza

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA Członek Zarządu Paweł Krawczyk ul. Harcerska 15 45-118 Opole Tel. 77 541 01 00 eco@ecosa.pl Profil firmy: branża energetyczna

Forum Opolskiego Biznesu

13


GOSPODARKA

World Press Photo Od soboty (25 listopada) w opolskiej Galerii Sztuki Współczesnej prezentowana jest wystawa fotografii prasowej World Press Photo. Będziemy ją mogli oglądać do 17 grudnia bieżącego roku. Wystawa prezentuje prace najlepszych fotoreporterów z całego świata, wyłonionych w konkursie organizowanym corocznie przez Fundację World Press Photo. Prezentowana jest w 100 miastach na całym świecie. Na trasie światowej wystawy jest również Opole. Tegoroczna wystawa to dwieście fotografii pogrupowanych w różnych kategoriach tematycznych są to: wiadomości, przyroda, sport, życie, ludzie, wydarzenie itp. wobec których cieżko przejść obojętnie.

14

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


Forum Opolskiego Biznesu

15


GOSPODARKA

FOTON Agencja Pracy, stworzeni aby pomagać Oferta naszej firmy skierowana jest do przedsiębiorstw i pracodawców na terenie całego kraju. Profesjonalna obsługa i zaangażowanie na rzecz polskich pracodawców to nasz ogromny atut.

Agencja Foton kompleksowo obsługuje swoich klientów:

Działania nasze zostały uhonorowane prestiżową nagrodą Srebrnych Laurów Umiejętności i Kompetencji 2016 przyznawaną przez Opolską Izbą Gospodarczą. W naszej bazie posiadamy pracowników zza wschodniej granicy różnych profesji. Są to m.in. wysoce wykwalifikowani specjaliści jak: operatorzy CNC, ślusarze, spawacze czy pracownicy budowlani – zbrojarze, cieśle szalunkowi. W zależności od zapotrzebowania rynku pracy nasza agencja jest w stanie zabezpieczyć wakaty w Państwa przedsiębiorstwie.

- zdejmujemy z Państwa obowiązek prowodzenia spraw administracyjnych i prawnychzwiązanych z zatrudnieniem

- załatwiamy wszelkie formalności związane z legalizacją pobytu pracowników zagranicznych

- organizujemy transport dla naszych pracowników - rozliczamy pracowników z urzędami i instytucjami - prosta kalkulacja wynagrodzenia na zasadzie roboczo-godzin - elastyczne warunki współpracy

Pracownik zgłaszający się w Państwa firmie jest w pełni przygotowany do podjęcia pracy. Sporym atutem dla pracodawcy jest możliwość rezygnacji z naszych usług w każdym czasie bez podania przyczyny i żadnych dodatkowych kosztów. Obecnie przeszło 50 przedsiębiorstw w Polsce zaufało naszej firmie.

Zapraszamy do współpracy: www.fotonpraca.pl ul. Ozimska 14-16 lok. 307 45-057 Opole Tel. 77 441 87 45 16

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

EKO TANI ARMANI Branża odzieżowa często wykorzystuje temat ekologii w celach promocyjnych. Ma to związek z projektami, doborem materiałów oraz stylem. Ekologiczne trendy w modzie są dzisiaj powszechne. Na razie jednak moda ekologiczna nie dociera swoim zasięgiem do szerokiego grona odbiorców zwłaszcza w Polsce. Świadomość społeczna dotycząca rynku eko mody i Fair Trade ciągle jest niska, a ceny tego typu ubrań są wyższe niż rzeczy z sieciówek. Pozostaje więc  duża oferta sklepów z używaną odzieżą, których w naszym kraju nie brakuje.

W rzeczywistości ekologia w branży odzieżowej jest wtedy, kiedy ubrania są jak najdłużej użytkowane przez co zbędna jest ich ponowna  produkcja. Ubranie staje się tym bardziej ekologiczne im dłużej jest w obiegu. Dlatego to co widzimy w kampaniach reklamowych nie koniecznie promuje trendy ekologiczne z prostej przyczyny- chodzi o zakup nowych ubrań. Nie dajmy się więc  wkręcić  w wir konsumpcji, korzystajmy jak najdłużej z tego, co już zostało wyprodukowane! Warto zatem przyjrzeć się potencjałowi odzieży second – hand. Przemysł odzieżowy jest jednym z tych, w którym produkuje się ogromną ilość odpadów. Ponadto jest odpowiedzialny za dramatyczne warunki pracy i wyzysk pracowników. W tym dzieci nie wspominając o badaniach na zwierzętach Faktyczna cena, którą płacimy za odzież jest o wiele wyższa niż ta realna. Powinniśmy ją powiększyć o biedę w krajach Trzeciego Świata, wyzysk pracowników, zanieczyszczenie środowiska oraz krzywdę zwierząt. W odpowiedzi na rosnącą świadomość konsumentów coraz prężniej rozwija się rynek odzieży ekologicznej produkowanej nie tylko z poszanowaniem środowiska, ale również zgodnie z zasadami Fair Trade.

W Polsce większość tzw. „ciucholandów” bazuje na odzieży z tzw. zbiórek to jest rzeczy gromadzonych w specjalnych kontenerach. Porozstawianych np. w co lepszych dzielnicach Anglii czy Niemiec. Rzeczy „z drugiej ręki” mogą pochodzić również  ze sklepu kiedy np. jakaś linia nie sprzedaje się czy sklep ogłosił upadłość. To normalne, że czasami zmienia się nasz rozmiar czy styl, że są rzeczy, które z czasem się nam nudzą jednak nie wyrzucajmy ich! Jeśli są w dobrym stanie, na pewno znajdzie się ktoś, kto ucieszy się z nowego nabytku w swojej szafie. Obraz brzydkiego sklepu z używanymi ciuchami na wagę i niemiłą obsługą odchodzi dzisiaj  do przeszłości. W Polsce jest coraz więcej second-handów z prawdziwymi modowymi perełkami z drugiej ręki. Niektóre ubrania są nawet nowe z metką. Inne choć noszone znajdują się w świetnym stanie. Second-hand to coraz częściej unikalne miejsce z charakterem i wyszukanymi ciuchami z odzysku. Znajdziemy w nich rzeczy vintage lub ubrania znanych marek, które w regularnych cenach kosztują krocie. Nie dajmy się zwieść kolorowym reklamom firm odzieżowych. To nieprawda, że co sezon musimy wyrzucać zawartość szafy i na miejsce starych kupować stertę rzeczy z nowej kolekcji. Nieprawdą jest to, że aby pięknie wyglądać musimy w każdym sezonie kupić ubrania w nowej, modnej kolorystyce. Ślepo podążając za modą, na pewno opróżnimy kieszenie, niekoniecznie jednak będziemy wyglądać atrakcyjnie i propagować ekologiczny styl życia. Forum Opolskiego Biznesu

17


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PALENIE OD GÓRY MA SENS Dym i smród to pierw­sze z  czym koja­rzy się palenie węglem i  drewnem. Nie zawsze jednak palenie w piecu musi wyglądać tak standardowo. Istnieją techniki pale­nia, dzięki któ­rym piec zacznie spa­lać paliwo dopa­la­jąc dym. to  oszczęd­ność paliwa:  każdy węgiel (pol­ski, rosyj­ski, naj­tań­szy i  naj­droż­szy) zawiera ~300kg smoły, z  któ­rej – przy kiep­skim spa­la­niu – powstaje dym i sadza, nato­ miast przy popraw­nym spa­la­niu – masz dodat­kowe cie­ pło. Z kolei drewno aż w 2/3 składa się z pal­nych gazów. Kto boga­temu zabroni wyrzu­cać komi­nem 1/3 do 2/3 paliwa, za które zapłacił?

Tym spo­so­bem zima będzie cie­plej­sza i mniej uderzy nas po kieszeni. Nie ist­nieje żaden nie­dy­miący węgiel kamienny czy drewno. Spa­la­jąc  jedno i  to samo paliwo  możemy albo dusić się dymem, albo go spa­lać. Nowo­cze­sne kotły auto­ma­tycznie spa­ lają dym, bo fabrycz­nie zasto­so­wano w  nich poprawną tech­nikę pale­nia. Tech­nikę tę można prze­nieść także do innych pie­ców i  kotłów czy nawet ogni­ska. Dym i  smród powstaje wtedy, gdy dużą ilość paliwa pod­pa­lasz od dołu lub wrzu­casz na żar. Całe to paliwo gwał­tow­nie się pod­grzewa, naraz uwal­nia­jąc mnó­stwo lot­nej smoły, któ­rej nie da się dopa­lić naj­pierw przez brak wyso­kiej tem­pe­ra­tury, a  potem, gdy tem­pe­ra­tura już jest, przez brak wystar­cza­ją­cych ilo­ści powie­trza, bo lot­nej smoły jest naraz za dużo. Spa­la­nie bez dymu osiąga się pod­pa­la­jąc paliwo od dru­ giej strony – od góry. Wtedy żar pomału pod­grzewa paliwo poni­żej, lotne smoły uwal­niane są stop­niowo, a war­ stwa żaru daje wysoką tem­pe­ra­turę, w  któ­rej wszystko dopala się do przej­rzy­stych spalin. Dla­czego warto palić bez dymu? Naj­istot­niej­szy powód

18

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Jest kilka spo­so­bów, by palić węglem i drew­nem czy­ściej i efek­tyw­niej. W dowol­nym piecu da się zasto­so­wać przy­ naj­mniej jeden z nich, a więc nie ma takiego pieca, który musiałby kop­cić. Naj­ła­twiej po pro­stu zacząć dokła­dać mniej­szymi por­cjami, jed­nak naj­lep­sze efekty daje cykliczne roz­pa­la­nie od góry. Działa to wol­niej i dzięki temu – oraz dzięki prze­nie­sie­niu war­stwy żaru  NAD  war­stwę zim­nego jesz­cze paliwa – moż­liwe jest dokład­niej­sze, wręcz bez­dymne spa­la­nie węgla czy drewna. Zalety roz­pa­la­nia od góry to: • czyst­sze spa­la­nie czyli brak dymu i  smoły, skrom­ niut­kie ilo­ści sadzy, • o ~50–80% niż­sza emi­sja pyłów, • ok. 1/3 oszczęd­no­ści paliwa, • brak potrzeby odwie­dza­nia kotłowni po roz­pa­le­niu przez kilka-kilkanaście godzin. Jak wszystko, ma to też swoje wady: • trzeba roz­pa­lać więk­szą ilość paliwa cyklicz­nie – a  więc trzeba się prze­sta­wić z  dokła­da­nia na jedno-dwukrotne roz­pa­le­nie w  ciągu doby. Czy­ste pale­nie na okrą­gło  bez ponow­nego roz­pa­la­nia umoż­li­wiają kotły dol­nego spa­la­nia. • nie ma tej metody w instruk­cjach obsługi wielu kotłów. Osoby sto­su­jące pale­nie od góry uznają, że powyż­sze zalety prze­wyż­szają w  ich przy­padku wady. Co przekłada się na oszczędności i ma wpływ na ekologię.


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

NIE TYLKO WĘGIEL Kiedy ceny węgla z roku na rok idą do góry, a poziom stężenia substancji szkodliwych w powietrzu jest coraz wyższy. Warto przyjrzeć się alternatywnym paliwom, żeby było ekonomicznie i ekologicznie. przetworzone. Do efektywnego spalania peletów służą kotły z odpowiednimi palnikami. Biomasę uzyskuje się także ze specjalnie hodowanych roślin nazywanych energetycznymi. W ten sposób określa się rośliny, które w relatywnie krótkim czasie uzyskują duży przyrost biomasy. Za najlepszą w polskich warunkach jest uznawana wierzba wiciowa. Wydajność krzewów jest dość duża – przyrost wynosi do 25 ton masy suchej z 1 ha rocznie. Inne z bardziej znanych roślin hodowanych do celów energetycznych to ślazowiec pensylwański, słonecznik bulwiasty, róża wielokwiatowa, miskant olbrzymi, miskant cukrowy, spartina preriowa i topola. Warto wiedzieć, że od 2007 roku Agencja RePrzykładem dobrego rozwiązania może być tu- strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznaje dopłaty taj  tzw.   biomasa  czyli organiczny produkt fotosyntezy, do upraw roślin energetycznych finansowane z budżetu poprzez którą akumulowana jest energia słoneczna.  Unii Europejskiej. Energię zawartą w biomasie można śmiało wykorzystać dla celów człowieka. Spalanie jej   nie powoduje bowiem  Ważnym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest też tak dużej emisji dwutlenku siarki jak spalanie węgla do należąca do grupy biopaliw słoma. Przy jej spalaniu wytego bilans dwutlenku węgla jest równy zeru. Podczas twarza się taka sama ilość dwutlenku węgla jak przy jej spalania biomasy powstaje go tyle, ile wcześniej spala- mineralizacji. Słoma jest paliwem trudnym do spalenia ne rośliny zużyły w procesie fotosyntezy. Biomasą po- ze względu na kłopotliwe dozowanie powietrza, wskuwszechnie stosowaną jako paliwo do kotłów jest przede tek czego jej część nie ulega spaleniu. Przy tradycyjnym wszystkim drewno i jego odpady jak słoma, pelety i spe- spalaniu sprawność procesu wynosi od 35 do 70%. Wacjalnie uprawiane rośliny energetyczne. runkiem całkowitego spalenia słomy jest utrzymanie jej wilgotności na poziomie 15%. Najpopularniejszym z tych paliw w gospodarstwach domowych jest drewno. Może być to po prostu drew- Jako paliwo do kotłów mogą być stosowane także ziarno opałowe, rozgniatane lub zrębki paliwowe. Drewno na zbóż. Najpopularniejsze jest palenie ziarnem owsa, z może być też przetworzone. Są to brykiety powstające którego 3 kg można uzyskać mniej więcej tyle ciepła co przez sprasowanie rozdrobnionego drewna, pelety, czyli z 1 l oleju opałowego. Do ogrzania przeciętnego domu drobniejsze granulki, a także pył drzewny z wysuszonego potrzeba około 7 ton owsa na sezon grzewczy. materiału surowego poddanego mieleniu na cząstki. W obecnej sytuacji na rynku paliw kiedy ceny węgla są Pelety i brykiety nie brudzą, spalają się niemal w całości, wysokie, co wiążę się z kosztami jego wydobycia. Priorya powstały z nich popiół można wykorzystać jako nawóz tetem gospodarczym powinny być alternatywne paliwa. mineralny. Dzięki zagęszczeniu masy i niskiej zawartości Dzięki którym raz , że będziemy w stanie zaoszczędzić, a wilgoci mają wyższą wartość opałową niż drewno nie- dwa pozytywnie przełoży się to na ekologię. Forum Opolskiego Biznesu

19


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

JAKA CHOINKA NA ŚWIĘTA? Niebawem obchodzić będziemy Święta Bożego Narodzenia, których symbolem jest przystrojone drzewko. Ten świąteczny symbol możemy mieć w żywej bądź sztucznej postaci.

Zapewne wielu z nas będzie się zastanawiało nad jego wyborem przed świętami. Czy kupić to żywe pachnące lasem, a może sztuczne, które często oznaczone jest w marketach mianem ekologiczne. Czy faktycznie sztuczna choinka jest ekologiczna? Zapewne patrząc na materiał z czego jest stworzona (PCV, polietylen)  raczej jest jej zaprzeczeniem. Dodajmy do tego recykling sztucznych choinek, który jest drogi, a ich rozkład to jakieś kilkaset lat. Jedynym sensownym wytłumaczeniem sztucznej, ekologicznej choinki jest pogląd o tym, iż kupując sztuczne drzewko chronimy lasy  przed ich dewastacją. Przyjrzyjmy się zatem jak wygląda to w rzeczywistości. Niskie ceny i nieustannie zmieniająca się moda sprawiają, że niektórzy co roku kupują nową choinkę. Nie bez znaczenia jest fakt, iż sztuczne drzewka szybko szarzeją i w miarę upływu lat tracą swój dawny blask. Można sobie więc łatwo wyobrazić, ile takich drzewek zapełnia nasze składowiska zanieczyszczając środowisko. Na pewno  na plus jest fakt, że sztuczna choinka jest łatwiejsza w utrzymaniu. Nie musimy się o nią specjalnie troszczyć, podlewać, pielęgnować, a i tak przez długie tygodnie majestatycznie

20

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

zdobi nasz dom. Jak wygląda więc kwestia dewastacji lasu z których wycinane są naturalne drzewka? Obecnie takie sytuacje należą do rzadkości. Drzewka sprzedawane w okresie przedświątecznym pochodzą ze specjalnie powstałych hodowli oraz szkółek leśnych. Z pewnością ich zaletą jest szeroki wybór. Coraz częściej dostępne są gatunki niewystępujące naturalnie w Polsce, takie jak świerk serbski czy jodła kaukaska. Dla pewności zawsze możemy poprosić sprzedawcę o dokument potwierdzający legalność sprzedaży. Warto też zwrócić uwagę na to, iż pomimo, że sztucznie prowadzone hodowle nie pełnią tylu funkcji co naturalny las, to jednak produkują tlen, oczyszczają powietrze, a często również hamują erozję podłoża i stanowią schronienie dla zwierząt. Oprócz drzewek pochodzących ze specjalnych hodowli mamy też możliwość zakupu naszego wymarzonego drzewka prosto od leśników. Najczęściej są to świerk pospolity i jodła pospolita – gatunki naturalnie występujące w naszym kraju. Pozyskuje się je z lasów o zbyt dużym zagęszczeniu drzew. Wycinane są w ramach zabiegów pielęgnacyjnych prowadzonych przez leśników, których celem jest przerzedzenie drzewostanów. Możemy mieć pewność, że działania te nie zaburzają funkcjonowania ekosystemów leśnych. Za zakupem naturalnych drzewek przemawia również fakt, iż po okresie świątecznym możemy je umieścić w przydomowym kompostowniku lub przekazać komuś na opał. A nawet jeżeli wyrzucimy je na śmietnik, to na składowisku, przy udziale mikroorganizmów ich rozkład będzie o wiele szybszy od tych sztucznych. Warto zastanowić się również nad zakupem drzewka wraz z doniczką. Kupujmy zatem choinki żywe z pewnej hodowli, co będzie miało ekologiczny wymiar, a w naszych domach będziemy mieli prawdziwy, pachnący lasem świąteczny akcent.


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ŚWIĘTA Z UMIAREM Święta Bożego Narodzenia to oprócz wspaniałej atmosfery i rodzinnego klimatu czas zakupowego szaleństwa. W tym okresie wydajemy najwięcej i najintensywniej co zapewne cieszy handlowców, którzy osiągają ogromne zyski. do tego przeznaczonych.

Konsumpcja świąteczna ma charakter globalny co widoczne już jest na długo przed zaświeceniem się symbolicznej pierwszej gwiazdki. Pochodną świątecznych wzmożonych zakupów są oczywiście sterty odpadów i wyrzucona żywność. Warto zastanowić się, czy wszystkie kupowane produkty są nam naprawdę potrzebne. Jak donosi Eurostat, w Polsce marnuje się ok. 9 mln ton żywności. Cierpią na tym nie tylko nasze portfele, ale przede wszystkim środowisko naturalne. Czy można temu zapobiec? Oczywiście, że tak. Pierwszym sposobem ograniczającym produkcję odpadów jest robienie przemyślanych zakupów. Chodzi przede wszystkim o prezenty, które powinny mieć wartość symboliczną, ale najważniejsze, by trafiały w gust obdarowanego. Dorosłych najlepiej podpytać o pożądaną pamiątkę, a dzieci zachęcać do pisania listów – tak, żeby podarunki nie trafiły do śmieci zaraz po świętach. Nawiązując do najmłodszych: dobrze jest zwracać uwagę na konstrukcję zabawki przeznaczonej na prezent jeszcze przed jej zakupem. Jeśli ta zawiera w sobie elementy elektroniczne, to po upłynięciu jej “lat świetności” należy zutylizować ją w miejscach specjalnie

Niemniej ważne jest racjonalne zaplanowanie potraw świątecznych. Przed wybraniem się na zakupy spożywcze należy zrobić spis dań, które zamierza się zrobić, a dopiero na ich podstawie sporządzić listę zakupów. Dzięki takiemu rozplanowaniu budżetu uniknie się nadwyżek jedzenia, które później często trafia do pojemnika na śmieci. Jest to szczególnie przykre jeśli uświadomimy sobie ogrom potrzeb osób z uboższych rodzin, które ze względu na sytuację materialną nie mają możliwości, by suto zastawić stół. Ideą świąt jest dzielenie się z innymi – może z tej okazji warto podarować nadmiar jedzenia tym najbardziej potrzebującym? W Polsce na szczęście jeszcze nie zakorzeniła się amerykańska tradycja pstrokatego ozdabiania posesji, jednak coraz częściej w okresie świątecznym można zauważyć lampki zewnętrzne zdobiące domy czy balkony. Jeśli już ktoś zdecyduje się na taki rodzaj dekoracji, powinien dokonać świadomego zakupu światełek. Warto zwrócić uwagę na to, ile prądu pobierają i czy faktycznie zniosą zimową pogodę. Ciągłe ich wymienianie jest uciążliwe i niekorzystne dla środowiska, dlatego lepiej zaopatrzyć się “raz, a porządnie”. Ważny w tych działaniach jest umiar nie koniecznie setki lampek na budynku będą gwarantem cudownej atmosfery. To co nas zaskoczy będzie rachunek za energię. W zachodnich kulturach preferuje się święta pełne przepychu. Oczywiście to wyjątkowy czas, ale chodzi w nim przede wszystkim o rodzinną atmosferę. Zamiast dawać się porwać przedświątecznemu szaleństwu zakupowemu lepiej przystanąć i zdać sobie sprawę, że konsumpcjonizm tylko szkodzi środowisku i sprawia, że ma się wyrzuty sumienia z powodu własnego marnotrawstwa. Może w tym roku lepiej zachować umiar? Forum Opolskiego Biznesu

21


FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

22

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Fob listopad11  
Fob listopad11  
Advertisement