Page 1

FORUM OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

OPOLSKIEGO BIZNESU

Miesięcznik Samorządu Gospodarczego nr 10 (136) 2017

BUDŻET NA 2018 s.8 SZYBSZA PODRÓŻ Z OPOLA DO NYSY s.11 BIO KOMINEK s.19

WIGILIA W OIG s.4 Forum Opolskiego Biznesu

1


Z DRUGIEJ STRONY

WYDARZENIA

Wigilia w OIG................................................................... 4 Posiedzenie rady członków OIG.................................... 5 GOSPODARKA

Jednolity Plik kontrolny nie jest straszny.................... 8 WFOŚiGW w PSP w Goszowicach.................................. 9 EKO

Święta i elektrośmieci................................................... 15 Ptaki zimową porą........................................................ 16 Oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielim.............. 17 Lampki choinkowe i oszczędności.............................. 18 Bio kominek.................................................................... 19

Opolska Izba Gospodarcza Henryk Galwas Prezes

Rada Izby Przewodniczący: Marian Duczmal, Wiceprzewodniczący: Ryszard Błaszków, Wilhelm Beker, Andrzej Rybarczyk Sekretarz: Bartosz Ryszka Członkowie: Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Marian Siwon, Renata Gumała, Piotr Żur

Forum Opolskiego Biznesu Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 www.oig.opole.pl

www.forumopolskiegobiznesu.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

2

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


NA DOBRY POCZĄTEK

Szanowni Państwo, w okresie przedświątecznym zapewne wielu z Państwa organizuje spotkania opłatkowe dla swoich pracowników i kontrahentów. W tym czasie sami również jesteśmy zapraszani by wziąć udział w wigilii przygotowywanej przez instytucje samorządowe, zaprzyjaźnione firmy etc.

Henryk Galwas Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

Opolska Izba Gospodarcza także od lat jest organizatorem wigilii dla swoich członków i sympatyków. W tym roku Izbowe spotkanie opłatkowe odbyło się w hotelu „Pod Złotą Koroną” w Opolu. Wysoka frekwencja świadczy o tym jak ważne dla nas są te spotkania. Wszystkim tym, którzy wzięli udział w naszej wigilii pragnę serdecznie podziękować. Szczególnie dziękuję księdzu Krystianowi Muszalikowi za wspólną modlitwę i błogosławieństwo. Niebawem będziemy uczestniczyć w uroczystej Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji. Uroczystość odbędzie się 12 stycznia 2018 roku w hali Widowiskowo - Sportowej „Okrąglak” w Opolu. Wybór opolskiego „Okrągaka” wiąże się z przyznaniem Diamentowego Lauru 2017, który wymaga odpowiedniej oprawy. W tym roku w gali weźmie udział dwa tysiące osób co jest dla nas ogromnym przedsięwzięciem. Specjalnie dla naszych gości i laureatów wystąpi zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, który uświetni naszą uroczystość . Z tego miejsca chciałbym serdecznie Państwa zaprosić do wzięcia udziału w naszym Izbowym święcie jakim jest gala Laurów Umiejętności i Kompetencji. Na koniec z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć Państwu zdrowych. pełnych rodzinnego ciepła świąt oraz samych cudownych chwil w nadchodzącym nowym 2018 roku. Z poważaniem Henryk Galwas

Forum Opolskiego Biznesu

3


WYDARZENIE

Wigilia dla przedsiębiorców 2017

Opolska Izba Gospodarcza tradycyjnie zorganizowała dla swoich członków i sympatyków spotkanie opłatkowe. W tym roku miało ono miejsce (08.12) w hotelu „Pod Złotą Koroną ” w Opolu. W spotkaniu uczestniczyło przeszło sześćdziesiąt osób. Wśród gości byli m.in. Starosta Brzeski Maciej Stefański, członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza, Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Henryk Galwas, pracownicy OIG. Gospodarzem spotkania był prezes OIG Henryk Galwas, wspólnej modlitwie przewodniczył ks.

4

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Krystian Muszalik na co dzień związany ze środowiskiem przedsiębiorców. Uczestnicy spotkania tradycyjnie podzielili się opłatkiem składając sobie wzajemne życzenia. Następnie wszyscy zasiedli do stołu, gdzie serwowane były wigilijne potrawy. Wysoka frekwencja tegorocznego spotkania świadczy o tym ja istotna jest dla nas tradycja wigilijnych spotkań.


WYDARZENIE

Posiedzenie Rady Członków OIG

Po raz ostatni w tym roku zebrała się Rada Opolskiej Izby Gospodarczej. Posiedzenie miało miejsce w siedzibie OIG w Opolu 28.12 br. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady OIG prof. dr. Hab. Marian Duczmal. Na posiedzeniu obecni byli: prezes zarządu OIG Henryk Galwas, wiceprzewodniczący Rady Wilhelm Beker, sekretarz Bartosz Ryszka, Renata Gumała, Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Piotr Żur, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojciechowski, Marian Pecela.

było podsumowanie bieżącego roku prac Rady oraz m.in sprawy organizacyjne związane z tegoroczną gala Laurów Umiejętności i Kompetencji. Omawiano również plan pracy Izby na rok 2018 rok, zatwierdzono też plan posiedzeń Rady Opolskiej Izby Gospodarczej na przyszły rok. Podczas posiedzenia powołano Kapitułę Opolskiej Nagrody Jakości.

Tematem przewodnim ostatniego posiedzenia Rady Opolskiej Izby Gospodarczej w 2017 roku

Kolejne posiedzenie Rady w przyszłym roku.

Forum Opolskiego Biznesu

5


GOSPODARKA

Prąd w zasięgu, włącz ostrożność!

Pamiętaj, jeśli pracujesz maszynami o dużym wysięgu, zawsze sprawdzaj gdzie znajdują się linie energetyczne.

Jeżeli zdarzy Ci się je zahaczyć lub zerwać, nie opuszczaj kabiny, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, bo grozi to porażeniem! Natychmiast zawiadom Pogotowie Energetyczne pod numerem 991 oraz przełożonego!

Włącz ostrożność! WŁĄCZ w pracy

www.bezpieczniki.tauron.pl

6

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


GOSPODARKA

Bistro Square by Desilva w CWK w Opolu. CWK w Opolu ma nową restaurację Bistro Square by Desilva. Nowy punkt gastronomiczny należy do znanego opolskiego hotelu i restauracji De Silva. Klienci będą mogli próbować specjałów kuchni polskiej i międzynarodowej. Kuchnia Bistro Square kładzie szczególny nacisk na zdrowe, naturalne smaki, które dzisiaj są rzadkością, a zmieniające się każdego dnia MENU, zainteresuje najbardziej wymagających gości. Restauracja Bistro Square przygotowała 60 miejsc siedzących i bogatą ofertę na orga-

nizację zarówno małych, jak i dużych przyjęć okolicznościowych oraz cateringów. Restauracja została uroczyście otwarta na początku grudnia bieżącego roku. Na naszych łamach prezentujemy zdjęcia z otwarcia.

Forum Opolskiego Biznesu

7


GOSPODARKA

Budżet województwa na 2018 rok Na ostatniej w tym roku sesji sejmiku radni uchwalili budżet na rok 2018. Jego dochody zaplanowano na 546 mln złotych, a wydatki na kwotę 549 mln złotych. Prawie 46 proc. budżetu stanowić będą wydatki majątkowe, które wyniosą 251 mln złotych. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła zwracał uwagę na trzy obszary inwestowania – 19 inwestycji drogowych za kwotę 187 mln złotych oraz zakup za ponad 25 mln zł elektrycznych zespołów trakcyjnych, projekty realizowane w ramach programu „Opolskie dla rodziny” (opieka przedszkolna, szkolnictwo zawodowe, wsparcie sektora ekonomii społecznej).

tych) mogą pozyskać fundusze na swój rozwój, wielokrotnie przekraczający tę kwotę. I tak szpitale wojewódzkie oraz Uniwersytecki Szpital Klinicznyy, dla których zagwarantowano w budżecie 7,5 mln złotych, zrealizują inwestycje za 52 mln złotych.

W kulturze inwestycje planowane są w czterech instytucjach – Teatrze im. Kochanowskiego (32 mln złotych), Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych (4 mln zł), Muzeum Śląska Opolskiego (4,2 mln zł) oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (3,5 mln złotych). Przewidziany dla nich wkład własny to 2,2 mln złotych. Z kolei w ramach przedsięwzięć Trzecią sferą inwestowania będą placówki związanych z programem „Opolskie dla ronaukowe, kulturalne i ochrony zdrowia, które dziny” planuje się 15 projektów za kwotę 30 dzięki zapewnionemu wkładowi własnemu mln złotych. (samorząd na ten cel przeznaczył 30 mln zło-

8

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu „Specjalistka WFOŚiGW w Opolu przeprowadziła dla uczniów Szkoły Podstawowej w Goszowicach lekcje pn.: „Czyste powietrze”

12 grudnia br. Barbara Lesik Specjalista ds. doradztwa energetycznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzili dla uczniów Szkoły Podstawowej w Goszowicach gm. Pakosławice lekcje pn.: „Czyste powietrze”. Zajęcia zorganizowano w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Podczas zajęć dzieci dowiedziały jakie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi niesie ze sobą niska emisja oraz wspólnie zastanawiały się nad propozycjami działań i zachowań, jakie można wdrożyć w ich codziennym życiu, w celu jej zapobiegania. Podczas spotkania omówione zostały również zagadnienia związane z wydobyciem i eksploatacją paliw kopalnych. Uświadamiano uczniów, że w przyszłości może tych paliw zabraknąć i związku z tym, należy poszukiwać takich rozwiązań, aby paliwa kopalne można było skutecznie zastąpić innymi paliwami np. ze źródeł odnawialnych. W dalszej części zajęć przedstawiono możliwości zastąpienia kopalnych źródeł energii różnymi rodzajami źródeł energii odnawialnej. Pod koniec zajęć uczniowie mieli możliwość samodzielnego zapoznania się z potencjałem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, na specjalnie do tego celu przygotowanych modelach, do uruchomienia których wykorzystuje się odnawialne źródła energii, tj. woda, wiatr i słońce. Duże zaangażowanie uczniów w omawiany temat potwierdziło, iż jest to bardzo aktualny problem, który dotyczy ich bezpośredniego otoczenia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Forum Opolskiego Biznesu

9


WYDARZENIE

Jednolity Plik Kontrolny nie jest straszny Za niezłożenie JPK grozi grzywna, tak więc od nowego roku wszystkie firmy będą składać elektroniczną ewidencję VAT. Czynni podatnicy VAT, którzy prowadzą elektronicznie księgi podatkowe i kwalifikują się do dużych, średnich lub małych przedsiębiorców (zgodnie z uregulowaniami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), mają obowiązek przesyłania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o ewidencji VAT w postaci struktury JPK_VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek ten muszą wypełniać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy (patrz: art. 82§1b Ordynacji podatkowej). Natomiast mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek wysyłania JPK_VAT od 1 stycznia 2018r.Ten termin - zdaniem Ministerstwa Finansów - obowiązuje zarówno tych, którzy rozliczają się miesięcznie, jak i kwartalnie.

ust. 3 ustawy o VAT, ewidencja VAT powinna zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, a w szczególności: - dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także - inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Dzięki JPK skarbówka ma bieżący dostęp do olbrzymiej ilości danych. Wie, co się dzieje w firmach, łatwiej jej wyłapywać nieprawidłoPółtora miliona najmniejszych firm będzie wości . musiało do 26 lutego (25 akurat przypada w niedzielę) po raz pierwszy przesłać do urzędu skarbowego ewidencję VAT w formie Pierwsze ewidencje VAT w formie JPK były Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od 1 stycznia składane w sierpniu zeszłego roku. Na razie 2018 r., również te ewidencje na potrzeby przesyła je 107 tys. firm. Początki nie były łaVAT prowadzone dotychczas w wersji pa- twe, a wielu przedsiębiorców popełniało błępierowej lub plikach typu WORD lub EXCEL, dy i fiskus wzywał ich do wyjaśnienia niejabędą prowadzone wyłącznie w wersji elek- sności. Od roku 2018 JPK będziemy przesyłać tronicznej i przesyłane jako JPK_VAT do Mini- wszyscy, tak więc Skarbówka będzie wiedziasterstwa Finansów ła nie tylko co się dzieje u nas, ale też u naJPK to zestaw informacji o operacjach gospo- szego kontrahenta, znajdzie każdą wystawiodarczych przedsiębiorstwa, jest odzwiercie- ną fakturę i sprawdzi (porówna) czy jest ona dleniem ewidencji VAT. Zgodnie z art. 109 zaewidencjonowana nie tylko u nas, ale też u naszego kontrahenta. 10

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


Technicznie JPK to nic strasznego, wystarczy bowiem, że przedsiębiorca wpisze faktury, które same przeniosą się do ewidencji, potem będzie można wygenerować JPK oraz deklarację. Martwić się nie muszą ci, którym sprawy podatkowo-księgowe prowadzą biura rachunkowe - JPK będzie generowany automatycznie na podstawie

wprowadzonych faktur. Nie będą musieli samodzielnie wprowadzać do systemu księgowego danych z faktur, dostarczą jedynie dokumenty przychodowe i kosztowe. W razie wątpliwości warto udać się do fachowca. Listę doradców podatkowych Opolszczyzny znajdziecie Państwo na stronach: www. opolski.kidp.pl i www.opolskiepodatki.pl Doradca Podatkowy Elżbieta Konopka

Nowi czonkowie Opolskiej Izby Gospodarczej

Fundacja Rozwoju E-COMMERCE

VALVEN Sp. z o.o. Jacek Dzyr – Prezes ul. Jana Dzierżonia 2 47-220 Kędzierzyn-Koźle Tel. 537 926 362 m.kwasnik@valven.pl

Mariusz Kwaśnik - Prezes ul. ul. Jana Dzierżonia 2 47-220 Kędzierzyn-Koźle Tel. 537 926 352 m.kwasnik@fundacja-ecommerce.pl

Profil firmy: transport lokalny

Profil firmy: wspomaganie rozwoju gospodarczego

STE Global Protection Sp. z o.o

Huta Małapanew Sp. z o.o

Zuzanna Bieńkowska – Członek Zarządu ul. Żerkowicka 1A 45-850 Opole Tel. 77 544 50 15 608 894 093 poland@trainingscaffolding.com

Wojciech Krajewski - Prezes ul. Kolejowa 1 46-040 Ozimek Tel. 77 401 85 10 fax 77 401 85 15 hmpanew@malapanew.com.pl

Profil firmy: instytucja szkoleniowa

Profil firmy: produkcja odlewów stalowych i żeliwnych

ELEMONT Sp. z o.o ul. Dobrzeńska 72b 45-920 Opole Tel. 77 543 23 95 601 226 707 elemont@elemont.pl Profil firmy: instalacje elektryczne Forum Opolskiego Biznesu

11


GOSPODARKA

Szybsza podróż z Opola do Nysy Linia kolejowa Opole- Nysa wreszcie doczeka się remontu. Od grudnia 2020 roku będziemy jeździć tam pociągiem szybciej. Umowę dotyczącą inwestycji podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Inwestorem tych prac będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które jest właścicielem torów. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020. Rewitalizacja linii kolejowej Nysa – Opole będzie kosztować 132,464 mln zł, a kwota dofinansowania z UE wyniesie 88,167 mln zł. Projekt ma zostać zakończony w grudniu 2020

12

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

roku, w jego efekcie zmodernizowana zostanie linia kolejowa o długości ponad 47 kilometrów, poprawi się także bezpieczeństwo na ośmiu przejazdach kolejowych. Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do poprawy parametrów technicznych linii kolejowej i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, do likwidacji uciążliwych dla wszystkich podróżnych ograniczeń prędkości, a w efekcie do komfortu podróżowania.


Forum Opolskiego Biznesu

13


GOSPODARKA

Szkolenia w OIG W grudniu OIG była organizatorem dwóch szkoleń: Szkolenie dotyczące danych osobowych pn. „ JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ do rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych?” współorganizowane z Kancelarią Bezpieczeństwa Informacji. Dotyczyło one rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - RODO. Kwestie dotyczące podatków omawiano na szkoleniu pn.„O podatkach przy kawie”. Szkolenie dotyczyło użytkowania samochodów służbowych. Na szkoleniu można było się dowiedzieć min. jak rozdzielić użytkowanie auta prywatnego od służbowego oraz jakie koszty z tytułu wykorzystania aut osobowych wpisują się w koszty uzyskania przychodu. Oba szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem o czym świadczyła wysoka frekwencja.

14

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ŚWIĘTA I ELEKTROŚMIECI Święta Bożego Narodzenia to wzmożony okres zakupowy, albo dosłowniej zakupowe szaleństwo. To czas kiedy najwięcej kupujemy i konsumujemy. Sklepy i wielkie sieci sprzedażowe notują wtedy największe obroty. sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, np. żagli, misek żaroodpornych, mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD. Które produkty zaliczamy do elektro śmieci? Wielkogabarytowe urządzenia AGD, urządzenia chłodnicze, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, elektryczne kuchenki, piekarniki, elektryczne urządzenia grzewcze, urządzenia klimatyzacyjne, małogabarytowe urządzenia AGD. Do tego zaliczamy również wszelki sprzęt i osprzęt oświetleniowy. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz sprzęt audiowizualny Robione są świąteczne  kampanie marketingowe mające na celu przyciągnąć jak największą rzeszę klientów. Wystarczy tutaj wspomnieć kampanie Media Markt czy MediaExpert, które specjalnie „włączają niskie ceny”,  żeby sprzedać swoje produkty.To między innymi sprzęt elektroniczny jest kupowany  w tym okresie bo oprócz klasycznego prezentu to też dobry czas żeby zmienić np. stary  telewizor na nowy. Pytanie co zrobić z tym już nieużywanym i jak go zutylizować. Mowa tutaj o tzw. elektro śmieciach, których współczesny konsument generuje coraz większe ilości. Jak podaje ogólna definicja Elektro śmieci (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) to wszystkie popsute, od dawna  nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne. Klasyfikowane są one, jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Utylizacja tych odpadów podlega odpowiednim regułom, weryfikowanym przez ustawę dotyczącą odpadom. W myśl której, powinny być zbierane one selektywnie, następnie poddane procesom, odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji.Uzyskane w ten

Z elektro śmieciami należy postępować zgodnie z regułami wynikającymi z ustawy o odpadach. Nie wolno wyrzucać ich do zwykłego śmietnika, ponieważ grozi za to kara grzywny nawet do 5 000 złotych! Nie należy ich przetrzymywać w domu czy w piwnicy, a oddać do punktu zbierania elektro śmieci lub, gdy są to urządzenia wielkogabarytowe, zadzwonić po bezpłatny odbiór elektro śmieci bezpośrednio z domu. O zakazie wyrzucania elektro śmieci do śmietnika informuje znak przekreślonego kontenera, umieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Elektro śmieci można pozbyć się także w sklepie, ale tylko przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu, np.: możesz oddać stary telewizor przy zakupie nowego telewizora. Tak samo jest z innymi elektro śmieciami.  Wystarczy je przynieść do sklepu, w którym kupuje się nowy sprzęt. Zebrane w punktach zbierania czy odebrane z domu elektro śmieci trafią do zakładu przetwarzania, gdzie następuje   bezpieczny demontaż sprzętu.  Pozyskane w ten sposób materiały można wykorzystać ponownie do produkcji nowych urządzeń, stąd zawsze należy pamiętać o odpowiedniej, zgodnej z regułami utylizacji. Forum Opolskiego Biznesu

15


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PTAKI ZIMOWA PORĄ Zima nie jest przyjazna ptakom. Większość energii, której maja w swoich małych ciałkach pochłania im w tym czasie poszukiwanie niezbędnego do życia pokarmu.

Wielu z nas podejmuje się dokarmiać ptaki w zimie, często robi to jednak nieudolnie. Co może się skończyć dla nich tragicznie. Ptaki często przylatują w pobliże naszych domów, gdyż wiedzą doskonale, że mogą spodziewać się „darmowej stołówki”. Jeśli już zdecydujemy się na zimowe dokarmianie ptaków - róbmy to regularnie. Ptaki szybko przyzwyczajają się do takiego źródła pokarmu i dłuższe przerwy w dostarczaniu im pożywienia mogą być dla nich niebezpieczne. Kiedy powinniśmy zacząć je dokarmiać ? Ptaki zaczynamy dokarmiać tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia im żerowanie. Podczas bezśnieżnej zimy ptaki powinny radzić sobie same. . Początkowo wykładamy niewiele pokarmu, aby się nie zepsuł.  Dokarmianie kończymy z wraz z nadejściem wiosny (przed końcem kwietnia). Nie rozpoczynajmy dokarmiania ptaków zbyt wcześnie, gdyż zaburza to wędrówkę łabędzi i kaczek, powodując ich pozostawanie w Polsce i późniejsze problemy w przetrwaniu zimy. Pamiętajmy, ze ptaki nie jedzą tego co my. Do karmienia

16

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

używamy tylko naturalnych produktów. W sklepach bez trudu dostaniemy różne kasze, zboża, płatki owsiane czy ziarna słonecznika. Trudno ustalić uniwersalne menu dla wszystkich ptaków wiemy na pewno jakie gatunki co lubią co z łatwością znaleźć można na ekologicznych portalach: • Gołębie, sierpówki, kawki i gawrony jedzą grubą kasza, pszenicę, a także czerstwe, białe pieczywo pokrojone w kostki o wielkości 1 cm. • Sikory  jedzą surową słoninę, łuskane nasiona  orzechów włoskich, słonecznika oraz konopie. • Kosy i kwiczoły jedzą przekrojone jabłka, morele, mrożone owoce czarnego bzu, jarzębiny,  ligustra, porzeczek, jagód, aronii, a także rodzinki i pokrojone daktyle. Należy unikać podawania suszonych  owoców, gdyż pęcznieją w wolu, co w przypadku zjedzenia zbyt dużej ilości może być dla ptaka niebezpieczne. • Wróble i mazurki  jedzą proso, drobne kasze, łuskany słonecznik. • Dzwońce i zięby jedzą nasiona słonecznika i konopie. • Trznadle jedzą proso, łuskany owies i płatki owsiane Ptaki są często dokarmiane w sposób przypadkowy i nieprzemyślany, a niewłaściwy rodzaj pokarmu powoduje więcej szkód niż pożytku. Głodne ptaki zjedzą wszystko, ale efekty mogą być tragiczne. Ptaków nie wolno karmić produktami solonymi  - t.j. orzeszkami solonymi, soloną słoniną, słonym pieczywem. Bardzo niebezpieczny jest pokarm zepsuty (np. spleśniały chleb) lub pieczywo namoczone i zamarznięte. Nie wolno dawać ptakom nie ugotowanego pęczaku oraz innych pęczniejących w przewodzie pokarmowym ziaren i kaszy. Pamiętajmy zatem zimową porą o naszych skrzydlatych przyjaciołach. Róbmy to jednak tak, by im pomóc, a nie zaszkodzić.


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DOBRZENIU WIELKIM – POSTĘP PRAC Oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielkim jest rozbudowywana i modernizowana.Prace rozpoczęły się w marcu br. Zgodnie z planem roboty zakończą się w połowie marca 2019 roku. na nich zaawansowane prace elewacyjne. Obok postawionych osadników, budowane jest centrum do obsługi oczyszczalni gdzie zamontowane będą urządzenia do sterowania oczyszczalnią. Pytany o różnice technologiczne między stara a nową Maciej Stelmach odpowiedział : -Nowa oczyszczalnia będzie funkcjonować w technologii mechaniczno – biologicznej. W czym nie będzie się różnić od tej istniejącej. Podjęcie prac na oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim jest przede wszystkim wynikiem związanym z jej małą przepustowością. Wykonawcą robót jest konsorcjum Inżynieria Rzeszów S.A oraz EKO Wodrol Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska z Koszalina. Podczas naszej ostatniej wizyty w październiku br. na terenie oczyszczalni trwały zaawansowane prace żelbetowe na osadnikach i reaktorze. Od tego czasu postęp prac jest imponujący. Osadniki są zabetonowane i izolowane, postawiono dwie wiaty. Na placu budowy czekają już elementy do montażu technologii.Codziennie na budowie pracuje około czterdziestu osób. W większości są to pracownicy firmy Inżynieria Rzeszów. Spółka korzysta również z lokalnych firm i fachowców. Maciej Stelmach kierownik budowy z firmy Inżynieria Rzeszów jest zadowolony z przebiegu prac: -Wszystko idzie z harmonogramem założonych robót, pogoda jest dla nas łaskawa co dodatkowo pozwala nam intensyfikować nasze prace. Z początkiem roku startujemy z montażem technologii. Inwestycja zakłada również modernizację i remont istniejących budynków socjalnych. W tym momencie trwają

Obecna oczyszczalnia jest przeciążona hydraulicznie. Przyjmuje więcej ścieków niż może przetworzyć. Sprzęt, który będzie wykorzystany w tej nowej jest dużo bardziej nowoczesny, odpowiadający wyśrubowanym standardom europejskim. Co przełoży się na ekologię i ogólne funkcjonowanie. Przepustowość nowej oczyszczalni wyniesie do 3 000 m³/dobę. Co zdecydowanie poprawi gospodarkę ściekową Dobrzenia Wielkiego. Przypomnijmy oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielkim powstała w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku z myślą głównie o nowo wybudowanym wówczas Osiedlu Energetyk. Z biegiem lat jej przepustowość stała się nie wystarczająca by obsłużyć wszystkich dostawców ścieków. Rocznie średnio na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przybywa ich nawet do trzydziestu, stąd decyzja o budowie nowej. Gdzie z założenia będzie większa przepustowość. Oczyszczalnia w momencie budowy nowej oczywiście cały czas funkcjonuje. W odpowiednim momencie będzie przełączona.

Forum Opolskiego Biznesu

17


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

LAMPKI CHOINKOWE I OSZCZĘDNOŚCI Oprawa świąteczna niejednokrotnie zapiera dech w piersiach. Przyozdobione są centra miast, gmachy instytucji, sklepy i wiele, wiele innych miejsc. Wszystko dzięki tysiącom lampek wykorzystywanych w tym czasie. to zużycie będzie już wynosić około 350 watów.

Te malutkie światełka mogą jednak znacznie obciążyć sieć elektryczną Ile prądu tak naprawdę zużywają? Przyjrzyjmy się pierwszym lamkom elektrycznym. Pierwszą choinkę lampkami elektrycznymi oświetlono 22 grudnia 1882 roku w Nowym Jorku. Właścicielem tego drzewka, które ozdobiono 80 żarówkami był prezes firmy Edison Electric Lights Company – Edward H. Johnson. Lampki te zostały stworzone specjalnie dla niego, a rozpowszechnienie ich jako dekoracji choinkowej nastąpiło dopiero w drugiej dekadzie dwudziestego wieku. Obecnie lampki ozdabiają nie tylko choinki, ale i także drzewa w ogrodzie, balkony a nawet całe domy. Lamki oprócz tego, że nadają wspaniały klimat niestety są też kosztowne w eksploatacji. Klasyczny zestaw lampek choinkowych posiada sto żarówek, a jego moc to przeważnie około 50 watów. Tymczasem zwykła żarówka ma moc 60 watów, a świetlówki energooszczędne około 15 watów. Dwumetrowa choinka pomieści 2,3 takie zestawy lampek, a więc zużycie energii wyniesie około 150 watów. Jeśli do tego dorzucimy dekoracje na ścianach i balkonie

18

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

W przeciwieństwie do zwykłej żarówki lampki świecą się niemal przez cały czas. W większości przypadków przez 15 godzin na dobę. O ile zwiększą nam rachunek za energię elektryczną? Przyjmując, że cena 1 kWh to ok. 60 groszy to taka instalacja będzie nas kosztować miesięcznie około 100 złotych – wynika z obliczeń wyborcza. pl. Im więcej dekoracji świetlnych, tym naturalnie większy rachunek za prąd. Opłaty za elektryczność nie będą tak duże, jeśli wybierzemy energooszczędne lampki opierające się na świecących diodach. W tym przypadku 100 żarówek pobiera tylko około 8 watów, co oznacza że miesiąc świecenia będzie nas kosztował niespełna 20 złotych. Bardzo istotny wpływ na nasze finanse ma technologia ich wykonania. W ostatnim czasie klasyczna lamkę choinkową wypierana jest przez technologię LED Lampki choinkowe posiadające diody LED potrafią zużyć do 10 razy mniej energii niż te klasyczne, co powoduje 10 krotnie mniejsze koszty. Diodowe zestawy zapewniają około 10 000 godzin pracy, co pozwala na blisko 20 lat sezonowej eksploatacji. Dla przykładu: zestaw z 80 diodami LED zamiast ok. 30 wat pobierze ok. 3 waty, przy takich samych założeniach jak poprzednio, za użytkowanie jednego zestawu  zapłacimy ~ 1zł. Przy oświetleniu jednorodzinnego domu różnica ta jest zauważalna, jednakże przy wielkim zapotrzebowaniu w miastach lub centrach handlowych wybór LED’owych dekoracji przekłada się na bardzo znaczące oszczędności.Warto zatem zainwestować w droższe w zakupie zestawy LED, które jednak posłużą nam zdecydowanie dłużej.


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

NASTROJOWY BIO KOMINEK Okres zimowy to wzmożony sezon sprzedaży kominków domowych, dzięki którym zapewniamy  sobie dodatkowe źródło ciepła  oraz  wyjątkową atmosferę w domu. Kominek ekologiczny, bo i tak bywa nazywany, jest przyjazny dla środowiska, ponieważ efektem spalania biopaliwa nie jest zanieczyszczony i szkodliwy dym, ale para wodna oraz dwutlenek węgla w niewielkich ilościach (równy ilościom wydychanym przez człowieka). Do odprowadzania wystarczy więc tylko wentylacja pomieszczenia – brak zapachów, sadzy czy dymu sprzyja korzystaniu z biokominka w każdym miejscu.

Nie jest to jednak rzecz tania i dostępna dla wszystkich. Problem w zmontowaniu takiego standardowego kominka to przede wszystkim odpowiednia instalacja oraz koszty. Nie każdy bowiem ma możliwości na to by instalować go w domu. Pozostaje nam opcja zakupu biokominka, który może być montowany w zasadzie wszędzie i do tego nie jest kosztowny. Do jego instalacji nie potrzeba przewodu kominowego, a samo użytkowanie jest bezpieczne i łatwe – nie trzeba nawet usuwać popiołu, tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych kominków. Jest to ognisko domowe, które można montować w dowolnym miejscu i stanowi nie tylko dodatkowe, ale również niezwykle efektowne źródło ciepła. Kominek ekologiczny nie wymaga również instalacji elektrycznej. Opałem do   biokominka jest biopaliwo, które cechuje duża wydajność. Dzięki niemu uzyskiwany płomień jest jasny i żywy, dając wyjątkowy efekt, a także umożliwiając skuteczne upiększenie każdej przestrzeni. Warto dodać, że możemy zakupić bio paliwo o różnym zapachu jak np. sosna, owoce leśne etc.

Mogą być one używane w dowolnym miejscu. Praktycznie nie ma żadnych ograniczeń co do ich umiejscowienia. Może to być zarówno mieszkanie jak i dom jednorodzinny czy domek letniskowy. Łazienka, pokój dzienny lub nawet taras czy ogród. A to dlatego, iż kominki na biopaliwo w przeciwieństwie do tradycyjnych kominków nie wymagają odprowadzania spalin na zewnątrz a tym samym instalacji kominowej. Biokominek pełni najczęściej funkcję dekoracyjną, jednak stanowi również ważne źródło ciepła. racji iż pali się w nim prawdziwy ogień. Dzięki temu kominki ekologiczne nie tylko oferują ciekawy efekt wizualny ale również można nimi odczuwalnie dogrzać pomieszczenie nawet o dużej powierzchni. Doskonała wydajność oraz kierowanie energii tylko i wyłącznie do wnętrza pomieszczenia sprawia, że dzięki zainstalowaniu tego rodzaju rozwiązania, można zdecydowanie zaoszczędzić na ogrzewaniu. W kominkach tradycyjnych 60-70 % ciepła ucieka przez komin. Biokominki oddają natomiast do wnętrza pomieszczenia praktycznie 100% wytwarzanego przez nie ciepła. Warto pamiętać, że biokominki nie zastąpią podstawowego systemu ogrzewania. Przeznaczeniem biokominka jest wprowadzenie przyjemnej atmosfery i klimatu w domu. Proste, tanie ekologiczne urządzenie, które spełni swoja funkcję szczególnie  w zimowe wieczory. Forum Opolskiego Biznesu

19


GOSPODARKA

GOSPODARKA

460 mlnInzłAgendo na centra Primus – Pierwszy w działaniu badawczo-rozwojowe dla dyrektora PUP w Brzegu

Zbigniew dyrektor Urzędu Pracy w Brzegu został Taką pulę Kłaczek, pieniędzy mogą Powiatowego pozyskać uhonorowany przez Ministra Rodziny, na tworzenie lub rozwój centrów B+R Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską prestiżowym In Agendo- Pierwszy w działaniu przedsiębiorcy z całej wyróżnieniem Polski, także Primus z województwa opolskiego. Uroczystość miała miejsce w siedzibie Minister-

stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warsza28 czerwca br. w ramach wniosku będzie Pieniądze te można zdobyć w naborze ogło- wie Sfinansować

szonym przez Ministerstwo Rozwoju. Potrwa on do 19 stycznia. W regulaminie naboru zapisano, że minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projektach ma wynosić 2 mln zł, a maksymalna nie może przekroczyć 50 mln euro. Nabór pn. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” ogłosił Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju. Przyjmowanie wniosków ruszyło pod koniec listopada i potrwa do 19 stycznia 2018 roku.

2183-2184-Forum Opolskiego Biznesu MSP 210x150.indd 1

20

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

można np. wydatki inwestycyjne, koszty odPrimus in Agendo jest wyróżnieniem, przyznawapowiedniej wiedzy organizacjom technicznej,oraz koszty nym osobom fizycznym, insty- dotucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz radztwa i równorzędnych usług wykorzystyrynku pracy, polityki społecznej i rodziny. wanych na potrzeby projektu, a nawet koszty

zakupujest materiałów i produktów związanych Ponadto wyrazem uznania dla aktywnej, pełbezpośrednio z realizacją projektu. Ogółem nej zaangażowania i oddania postaw wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych zow całym kraju na ten nabór przeznaczona inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz stała kwota 460 mln zł. Z tego 45innowamln zł to cyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności pieniądze na projekty z województwa mazow podejmowanych działaniach. wieckiego, a 415 mln zł - na projekty zlokali-

Gratulujemy zowane wwyróżnienia. innych regionach Polski.

Forum Opolskiego Biznesu

9

20.07.2017 09:55


FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

Forum Opolskiego Biznesu

21

Fob 12 17  
Fob 12 17  
Advertisement