Page 1

FORUM OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

OPOLSKIEGO BIZNESU

Miesięcznik Samorządu Gospodarczego nr 11(137) 2017

POWIAT KRAPKOWICKI Z LAUREM s.8 CEPIK NADAL NIE DZIAŁA s.10 SZKOLENIE W OIG s.11

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2017 s.4 Forum Opolskiego Biznesu

1


Z DRUGIEJ STRONY

WYDARZENIA

Laury Umiejętności i Kompetencji 2017....................... 4 Powiat Krapkowicki z Laurem...................................... 6 Nowa filozofia - petent to klient........................ 8

GOSPODARKA

Nagroda specjalna dla Ryszarda Zembaczyńskiego... 9 CEPIK nadla nie działa................................................... 10 Szkolenie w OIG.............................................................. 11 Tysiące firm musi zdążyć do końca............................. 12

Opolska Izba Gospodarcza Henryk Galwas Prezes

Rada Izby Przewodniczący: Marian Duczmal, Wiceprzewodniczący: Ryszard Błaszków, Wilhelm Beker, Andrzej Rybarczyk Sekretarz: Bartosz Ryszka Członkowie: Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Marian Siwon, Renata Gumała, Piotr Żur

Forum Opolskiego Biznesu Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 www.oig.opole.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

www.forumopolskiegobiznesu.pl

2

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


NA DOBRY POCZĄTEK

Szanowni Państwo, za nami uroczysta gala Laurów Umiejętności i Kompetencji 2017. Dla Izby Gospodarczej było to ogromne przedsięwzięcie ze względu na skalę tegorocznej uroczystości, która przypomnę miała miejsce w opolskim „Okraglaku”.

Henryk Galwas Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

W tym roku gościliśmy przeszło dwa tysiące osób co w porównaniu z ubiegłymi latami, kiedy organizowaliśmy nasze gale w Filharmonii Opolskiej czy Teatrze im. J. Kochanowskiego (gdzie średnio było nas około 500 osób) jest największym frekwencyjnym wynikiem w historii naszej Izby. Dlatego jeszcze raz z tego miejsca chciałbym wszystkim zaangażowanym w jej organizację serdecznie podziękować. Z nowym rokiem Opolska Izba Gospodarcza tak jak zapewne również wielu z Państwa stawia sobie nowe cele i wyzwania. Przed nami organizacja Opolskiej Nagrody Jakości oraz wzmożone działania w naszych oddziałach. Izba jest w trakcie prowadzenia projektu, który jest współorganizowany z WUP-em kierowanym do młodych przedsiębiorców. W przygotowaniu są również nowe projekty. Chcielibyśmy też jak najwięcej z Państwem się kontaktować co będziemy się starali robić poprzez organizację szkoleń i konferencji. Zależy nam bardzo na tym by poznać w pełni Wasze oczekiwania wobec nas. W tym wydaniu chcielibyśmy zaprezentować Państwu Starostwo Krapkowickie, które zostało uhonorowane tegorocznym Srebrnym Laurem w kategorii „załoga wspólny sukces”. Nagroda ta jest w pełni zasłużona. Instytucja ta bowiem pracuje na 110%, pokazując jak ważne jest współdziałanie czego efektem jest wzorowa obsługa petentów. Z poważaniem Henryk Galwas

Forum Opolskiego Biznesu

3


WYDARZENIE

Laury Umiejętności i Kompetencji 2017

W opolskim „Okrąglaku” wręczono nagrody Laurów Umiejętności i Kompetencji za rok 2017. Prestiżowa nagroda Laurów Umiejętności i Kompetencji jest przyznawana rokrocznie przez Opolską Izbę Gospodarczą zasłużonym osobom i instytucjom na rzecz Opolszczyzny. W tym roku po raz drugi w historii Opolskiej Izby Gospodarczej przyznano Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji, laureatem którego został przedsiębiorca znany przede wszystkim ze wspierania opolskiej kultury – Karol Cebula. Kapituła tegorocznej nagrody uhonorowała również nagrodą specjalną – „Opolskim Orłem Księcia Jana Dobrego” – byłego prezydenta Opola, Ryszarda Zembaczyńskiego. Wśród tegorocznych laureatów jest dr n. med. Jerzy Jakubiszyn, ordynator Oddziału Laryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, mieszkaniec Dobrzenia Wielkiego. Jakubiszyn został uhonorowany Złotym Laurem w kategorii Medycyna i Inżynieria Biomedyczna.

4

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Gala, ze względu na rangę nagrody Diamentowego Lauru, która zawsze jest ogromnym wydarzeniem, odbyła się w nowo wyremontowanym opolskim „Okrąglaku”. Dotychczasowymi laureatami nagrody Kryształowego Lauru są takie osobistości, jak m.in papież Jan Paweł II, prof. Jerzy Buzek, prof. Zbigniew Brzeziński, Vaclav Havel, Władysław Bartoszewski, Jose Mauel Barosso. Specjalnie dla gości wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, który swoim występem potwierdził klasę i profesjonalizm. W imprezie wzięło udział przeszło dwa tysiące osób. Wśród gości, oprócz laureatów, udział wzięli włodarze miasta Opola: prezydent miasta, Arkadiusz Wiśniewski, marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, oraz wojewoda, Adrian Czubak. Gospodarzem gali był prezes zarządu OIG, Henryk Galwas.


Forum Opolskiego Biznesu

5


WYDARZENIE

Powiat krapkowicki z Laurem!

Załoga - wspólny sukces to kategoria w której prestiżową nagrodę - srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymał powiat w sercu Opolszczyzny. W minionych latach kapituła złotymi laurami nagrodziła starostę krapkowickiego Macieja Sonika i wicestarostę Sabinę Gorzkullę. Nagrody dla samorządowców, przedsiębiorców i osób zasłużonych dla regionu Opolska Izba Gospodarcza wręczyła po raz 27. Co roku, wiele z nich wędruje do naszego powiatu i tak było też podczas piątkowej gali w opolskim Okrąglaku. Mieszkańcy, bądź osoby z powiatem związane zawodowo triumfowały w aż 10 kategoriach. Srebrne i złote Laury Umiejętności i Kompetencji otrzymali między innymi: prezes Górażdże Cement SA - Ernest Jelito, sekretarz TSKN Zuzanna Donath—Kasiura, Małgorzata Marek-Badora firma Multiserwis (odpowiedzialna za klasę patronacką), Joachim Matejka - Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Maria Magosz - Cukiernia Magosz,

6

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Bernard Lipka - firma BENO, Agnieszka Pyka-Goldner Pyka Art Desing, Irena Jasińska - Delicious HOME MADE, Ewa Brych-Nagaba - obuwie Nagaba. Ponadto odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Opolskiego” za 25 lat pracy na rzecz samorządu otrzymała wicestarosta Sabina Gorzkulla. Podczas tegorocznej gali przyznano łącznie 5 Laurów Platynowych, 11 Złotych i 37 Srebrnych. Diamentowy Laur wręczono Karolowi Cebule przedsiębiorcy, mecenasowi sztuki i filantropowi, a Laury Kryształowe otrzymali ks. Prałat Zygmunt Lubieniecki oraz dr Dariusz Łątka z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.


Forum Opolskiego Biznesu

7


GOSPODARKA

Nowa filozofia - petent to klient

„Starostwo przyjazne mieszkańcom” to hasło, które stało się symbolem rewolucji w postrzeganiu samorządu w powiecie krapkowickim. Z urzędu śmiało mogącego posłużyć za relikt poprzedniej epoki, nie tylko z uwagi na wnętrza, budynek stał się nowoczesny i otwarty na mieszkańców. Zamiast określenia petenci, zaczął funkcjonować termin klienci, a wydłużenie czasu otwarcia do 18.00 sprawiło, że wiele spraw można załatwić „po pracy”. Wszystko to nie byłoby możliwe jednak bez ludzi. Podjęte kilka lat temu działania miały na celu stworzenia miejsca, w którym szybko i sprawnie, kompetentni oraz życzliwi urzędnicy pomogą rozwiązać problem, czy odpowiedzieć na istotne kwestię. Rozpoczęto od remontu wnętrza, stworzenia Biura Obsługi Klienta, czy wprowadzenia nowych metod kontaktu z mieszkańcami poprzez komunikatory takie jak Skype, czy Facebook. W Wydziale Komunikacji powstał tzw. „open space”, co pozwoliło zdecydowania skrócić czas ocze-

8

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

kiwania, ale też wpłynęło na większe zrozumienie ze strony klientów przychodzących zarejestrować samochód, czy odebrać prawo jazdy. O wszystkich zmianach można byłoby pisać długo, proces przekształcenia nie powiódłby się jednak bez czynnika ludzkiego. Jest on w tej kwestii nie do przecenienia. Nawet najnowocześniejsze wnętrza i najlepiej zaplanowane pomysły, nie byłby możliwe do zrealizowania, gdyby nie kadra starostwa, która wychodzi na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, nie tylko w codziennej pracy urzędniczej, ale też w wielu projektach prewencyjnych, czy wydarzeniach. Sukcesów na przestrzeni ostatnich lat było sporo, ale zdecydowanie największym jest zaprzeczanie wszelkim stereotypom na temat urzędników. W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach pracują nie biurokraci a ludzie!


GOSPODARKA

“Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego” dla Ryszarda Zembaczyńskiego Ryszard Zembaczyński, absolwent Politechniki Gliwickiej całe swoje życie zawodowe związany z Opolem. Przez osiem lat pełnił funkcję Wojewody Opolskiego, wykorzystując swoje przygotowanie do prowadzenia inwestycji na terenie miasta. Dzięki swoim działaniom doprowadził on do opracowania programu restrukturyzacji 120 przedsiębiorstw w naszym regionie. Był to znakomity przykład współpracy przemysłu z Uniwersytetem Opolskim. Kierował opracowaniem strategii rozwoju, która była dowodem na przygotowanie do bycia w przyszłości nadal samodzielnym regionem. W 1998 roku jako wojewoda opolski publicznie wyrażał sprzeciw do projektów Warszawy likwidacji województwa opolskiego.

Preferowany Partner na każde Zadanie

Przez trzy kadencje Ryszard Zembaczyński pełnił funkcję Prezydenta Opola. W czasie jego prezydentury zrealizowano prawie 1000 inwestycji. Ten czas to przede wszystkim bardzo dobra współpraca z opolskimi gminami gdzie m.in. zrealizowano 2 etapy Programu ISPA. Osiągnięciem, które bezpośrednio przyczyniło się do rozwoju miasta Opola jest powstanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W uhonorowaniu zasług Kapituła tegorocznej nagrody przyznała mu nagrodę specjalną – „Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego”.

Multiserwis Sp. z o.o. partnerem na lata Od ponad 27 lat w Krapkowicach działa przedsiębiorstwo Multiserwis Sp. z o.o., które bierze udział w przemianach na polskim rynku izolacji przemysłowych. Rozszerzając zakres działalności o prace rusztowaniowe, rozbudowę nowoczesnego warsztatu do produkcji konstrukcji i płaszczy ochronnych, Spółka stała się poszukiwanym partnerem dla kompleksowej realizacji zadań w energetyce, przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Multiserwis, zatrudniając obecnie ponad 3500 pracowników na budowach w całej Europie z przychodami w 2017 roku na poziomie 708 mln PLN, jest największym w Polsce przedsiębiorstwem w branży izolacji termicznych i rusztowań przemysłowych.

iZoLaCJe PrZeMySŁowe

rUSZtowania PrZeMySŁowe

USŁUGi Montażowe

Przynależność do jednego z największych na świecie koncernów BILFINGER, działającego w branży serwisu przemysłowego, pozwoliła na poszerzenie zakresu dotychczasowych usług o nowe technologie i branże. Priorytetem wszelkich działań przedsiębiorstwa. Multiserwis jest bezpieczna i terminowa realizacja zadań przy zachowaniu wysokiej jakość usług oraz z zachowaniem rzetelnej i etycznej obsługi naszych Klientów, co potwierdzają pozyskane referencje. Multiserwis Sp. z o.o. po przyłączeniu firm BIS plettac oraz odkupieniu od Bilfinger Industrial Services Polska wydzielonej części przedsiębiorstwa w zakresie izolacji przemysłowych i fasad (dawniej BIS Izomar) zbudowała bardzo silną i unikatową organizację do kompleksowej obsługi swoich Klientów począwszy od inżynieringu, poprzez dostawy, zarządzanie projektem, realizację i serwis w pełnej palecie świadczonych usług.

Model biznesowy oparty na czterech filarach zapewnia naszym klientom pełną obsługę inwestycji w zakresie: ProdUkCJa i HandeL

Cztery filary dają stabilny fundament

• izolacji przemysłowych, akustyki i fasad • produkcji komponentów do izolacji przemysłowych • usług rusztowaniowych • usług montażowych w budownictwie

Multiserwis Sp. z o.o. ul. Prudnicka 40 47-300 Krapkowice Tel.: +48 77 40 09 100-101 Fax: +48 77 40 09 106 sekretariat.multiserwis@bilfinger.com www.multiserwis.com.pl

Biuro techniczno-handlowe ul. Postępu 21a 02-676 Warszawa jerzy.ozdoba@bilfinger.com Tel.: +48 603 794 200 Oddział RUSZTOWANIA PRZEMYSŁOWE ul. Jana Pawła II 23 63-500 Ostrzeszów tel. +48 62 59 59 100 fax +48 62 59 59 209

Forum Opolskiego Biznesu

9


WYDARZENIE

Wszyscy mają dość! CEPiK nadal nie działa

Miało być lepiej i sprawniej, a okazało się nie tylko, że jest gorzej, ale też nikt nie jest w stanie określić kiedy wszystko w końcu się unormuje. Przed dwoma miesiącami w całym kraju zaczęła obowiązywać nowa wersja Centralnego Systemu Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0 Od tamtej pory w wydziałach komunikacji panuje chaos. Mieszkańcy próbując coś załatwić muszą uzbroić się w cierpliwość, albo mieć dużo szczęścia. Urzędnicy krapkowickiego starostwa dosłownie stają na głowie, aby im pomóc, ale wobec fatalnie działającego systemu są bezradni. Nowy system CEPiK ruszył w listopadzie ubiegłego roku. Jego wdrożenie - według rządowych zapewnień- miało potrwać dzień maksymalnie tydzień. Mija jednak dwa miesiące i w wielu przypadkach urzędnicy nadal załamują ręce, a mieszkańcy odchodzą z kwitkiem. Nie pomagają wielokrotne próby wprowadzenia danych, zgłoszenia do centrum wsparcia, bo najwyraźniej nikt nie przewidział, że system po prostu nie wyrobi. Najlepiej mówią o tym jednak liczby. Po wprowadzeniu CEPiK 2.0 liczba rejestracji samochodów spadła w najgorszym momencie do 30% w porównaniu do tego co wcześniej. - Normalnie rejestrujemy około 100 samochodów dziennie. Po wprowadzeniu systemu udawało się rejestrować 100, ale… tygodniowo. Były przypadki, że mieszkańcy przychodzili kilka kolejnych dni z rzędu, za każdym razem biorąc urlop, czy zwalniając się z pracy i niestety efekt był ten sam - przyznają pracownicy wydziału komunikacji krapkowickiego starostwa. – Ciągle są problemy z zarejestrowaniem samochodu. To jakaś kpina. Nowy system miał uła10

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

twiać, a utrudnił załatwienie spraw w urzędzie, chociaż wcześniej działało tu wszystko szybko i sprawnie – mówi wyraźnie zdenerwowany pan Andrzej. - Pomimo, iż centrum wsparcia zapewnia, że problemy są identyfikowane na bieżąco i podejmowane są wszelkie działania w celu udrożnienia pracy w wydziale komunikacji, to w praktyce większość naszych zgłoszeń do dnia dzisiejszego nie została rozwiązana. Co więcej, linie telefoniczne są ciągle zajęte, niekiedy połączenie trwa dwie godziny- wyjaśniają pracownicy krapkowickiego starostwa. Żeby nakreślić obraz całej sytuacji, trzeba podkreślić, że komputery i zainstalowany na nich system są obsługiwane centralnie. Pracownicy starostwa nie mogą nic sami zrobić. Niestety zdarza się tak, że zgłaszając jedną usterkę, pojawia się druga. - Najwyraźniej już nawet w centrum wsparcie nie wiedzą co robić, bo ostatnio przy błędach systemu odinstalowano go i ponownie zainstalowano, ale w efekcie przestała działać… drukarka. Błąd naprawiono dopiero po dwóch dniach - tłumaczą w komunikacji Lista błędów Centralnego Systemu Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0 przygotowana przez pracowników wydziału komunikacji krapkowickiego starostwa jest codziennie aktualizowana, a informacje w niej zawarte przesyłane są do ministerstwa. Niestety, nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy wszystko zacznie działać tak jak powinno.


GOSPODARKA

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy, Mam ambicję tworzyć przyjazny klimat dla biznesu w Opolu. Udaje się to, bo dzisiaj jesteśmy oceniani jako jeden z najbardziej przyjaznych przedsiębiorcom samorządów w Polsce. Te sukcesy są efektem ciężkiej pracy wielu osób. Wspólnie troszczymy się nie tylko o wielki biznes, ale również o dobre warunki dla funkcjonowania małych przedsiębiorców. Rodzimy biznes, związany od lat z miastem i regionem jest dla nas niezwykle istotny. To jeden z filarów stabilności miasta. Tak ukierunkowana polityka miasta dostrzegana jest też w niezależnych i opiniotwórczych rankingach biznesowych. W zestawieniu czasopisma samorządów ”Wspólnota” znaleźliśmy się na bardzo wysokim 2. miejscu wśród miast, które stosują największe ulgi w podatkach dla przedsiębiorców a według CEE Shared Services and Outsourcing Awards jesteśmy najbardziej perspektywicznym miastem dla rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Europie Centralnej i Wschodniej. Nie ma w tym nic dziwnego, bo preferencje dla przedsiębiorstw są dla mnie czymś naturalnym. Przekonany jestem, że rozwój samorządu miejskiego wprost zależy od kondycji miejskiej gospodarki. Co kluczowe dla Opola - polityka niskich podatków nie oznacza wcale niskich wpływów do miejskiej kasy, za to świetnie się sprawdza. Potwierdziła to także niezależna agencja Fitch, która trzeci raz z rzędu podniosła rating Opola – tym razem do oceny „A”. Pragnę Państwa zapewnić, że konsekwentnie będziemy stosować politykę wsparcia dla biznesu. Niskie bezrobocie, rosnące przychody - tym teraz możemy się chwalić. Dziękujemy za to Wam - przedsiębiorcom, bo to m. in. Wy stoicie za tym, że wspólnie doczekaliśmy się miliardowego najwyższego w historii Budżetu Miasta Opola.

Prezydent Miasta Opola

Najlepsze miejsce dla Twojego biznesu

OPOLE • doskonała lokalizacja • 22 000 studentów • 7 500 absolwentów • do 55% zwolnienia z podatku dochodowego • do 10 lat zwolnienia z podatku od nieruchomości • 119 ha w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zeskanuj kod i wejdź na naszą stronę internetową

Forum Opolskiego Biznesu

11


GOSPODARKA ING_PRASA_AutoLeasing_ECO_210x297.pdf

12

1

21.09.2017

13:17

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


GOSPODARKA

Szkolenie w Opolskiej Izbie Gospodarczej Opolska Izba Gospodarcza wspólnie z firmą ISM Consulting – członkiem OIG przeprowadziła szkolenie pn. „ PFRON, skuteczne rozliczanie dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych” . Spotkanie odbyło się w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu w dniu 30.01.br. Adresatem szkolenia byli przedstawiciele przedsiębiorstw działających na otwartym rynku pracy oraz osoby prywatne, które myślą o założeniu działalności gospodarczej.

pracy dla osób niepełnosprawnych.

Podczas szkolenia zostały omówione najważniejsze zmiany, które dotyczą podmiotów występujących o dofinansowanie w ramach refundacji PFRON, składających comiesięczne deklaracje e-PFRON oraz takich, które zamieSzkolenie prowadziła Ilona Bajor konsultant rzają dopiero co zatrudnić pracowników niew OBPON.PL, ekspertka z zakresu kadr, płac, pełnosprawnych w oparciu o nowe i obowiązudofinansowań do wynagrodzeń stanowisk jące przepisy.

Zaproszenie na warsztaty pn.„Nowe regulacje antykorupcyjne – wymogi i ryzyka dla firm” Firma Secution Sp. z o.o. z Warszawy wspólnie z Opolską Izbą Gospodarczą zapraszają na warsztaty pn.„Nowe regulacje antykorupcyjne – wymogi i ryzyka dla firm”, które odbędą się w dniu 15 lutego 2018r. o godzinie 10.00 w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu, ul. Krakowskiej 39 II piętro. Będzie to 2 godzinny warsztat, podczas którego zostanie przybliżona tematyka planowanej ustawy o jawności życia publicznego w kontekście wyzwań i obowiązków, jakie stawia ona przed firmami sektora prywatnego. Spotkanie dla naszej Izby gospodarczej przygotuje merytorycznie i poprowadzi firma Secution, która specjalizuje się w bezpieczeństwie biznesu, w tym tematyce walki z korupcją. Kończą się prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego.

Według jej założeń wszystkie średnie i duże przedsiębiorstwa będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, w tym: wdrożenie kodeksu antykorupcyjnego, zawarcie w umowach klauzul antykorupcyjnych, przygotowanie regulacji w zakresie otrzymywania przez pracowników korzyści, uruchomienie narzędzi informowania o propozycjach korupcyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie wdrożonych regulacji antykorupcyjnych dla pracowników. Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1.03.2018r. Czas na dostosowanie do nowej regulacji wyniesie tylko 6 miesięcy. Będzie to z pewnością duże wyzwanie organizacyjne, techniczne i kadrowe dla przedsiębiorstw. Forum Opolskiego Biznesu

13


GOSPODARKA

OPOLSKIE DLA RODZINYA to program zainicjowany przez Zarząd Województwa Opolskiego skierowany do mieszkańców regionu, na każdym etapie ich życia – od najmłodszych aż po seniorów. Całość działań mieści się w czterech pakietach, obejmujących najważniejsze sfery życia. A wszystkie po to, by Opolskie było dla każdego regionem coraz bardziej przyjaznym do zamieszkania, pracy, aktywności gospodarczej i realizowania własnych ambicji.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU – PAKIET I

PAKIET I

Praca to bezpieczna rodzina PRACA

Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy w regionie Rozwój przedsiębiorczości Rozwój biznesu społecznie odpowiedzialnego

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU – PAKIET II

PAKIET II Edukacja a rynek pracy EDUKACJA

PAKIET III Opieka żłobkowoprzedszkolna DZIECI

Rozwój kompleksowej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem Zwiększenie dostępności i jakości usług instytucji opieki nad małym dzieckiem Wspieranie rozwoju infrastruktury przyjaznej rodzicom

Wzrost przedsiębiorczych postaw mieszkańców Wspieranie procesu edukacyjnego uczniów z rodzin reemigrantów i imigrantów

Tworzenie sieci powiązań biznesowych

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU – PAKIET III

Kształtowanie i wspomaganie rozwoju osobowego uczniów Poprawa przygotowania praktycznego absolwentów szkół Dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb gospodarki regionu

Dostosowanie kwalifikacji osób dorosłych do zmieniających się potrzeb gospodarki

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU – PAKIET IV

PAKIET IV Złota jesień SENIORZY

Podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności usług na rzecz osób starszych Wzrost aktywności osób starszych Podniesienie kompetencji cyfrowych osób 50+

Działaniom realizowanym w ramach pakietów towarzyszą inicjatywy wspierające, związane m.in. ze wsparciem rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, tworzeniem przyjaznego klimatu dla rodziny czy wsparciem osób usamodzielniających się. Takie opracowanie programu pozwala na finansowanie wielu działań z pieniędzy publicznych, przede wszystkim z funduszy europejskich. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przeznaczono na ten cel około 360 mln euro.

14

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


GOSPODARKA GOSPODARKA

Primus In Agendo – Pierwszy działaniu Nowi członkowie Opolskiej Izby w Gospodarczej dla dyrektora PUP w Brzegu Zbigniew Kłaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu został uhonorowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską prestiżowym wyróżnieniem Primus In Agendo- Pierwszy w działaniu IT

Uroczystość miała miejsce w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warsza28zczerwca DEVELOPwie Sp. o.o. br.

Primus in Agendo jest wyróżnieniem, przyznawaPrezes Paweł Hordyński nym osobom fizycznym, organizacjom oraz instyul. Zielonogórska 4 lok. 13 45-323 Opole tucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz Tel. 519 051 504 rynku pracy, polityki społecznej i rodziny. pawel.hordynski@it-develop.pl

Profil firmy: branża

Ponadto jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postaw wyróżnioinformatyczna nego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Gratulujemy wyróżnienia.

2183-2184-Forum Opolskiego Biznesu MSP 210x150.indd 1

Forum Opolskiego Biznesu

9

20.07.2017 09:55

Forum Opolskiego Biznesu

15


GOSPODARKA

Tysiące firm musi zdążyć do końca stycznia Prawie 12 tysięcy przedsiębiorców z województwa, z tego 4 tysiące ze stolicy regionu ma czas do końca stycznia, by przedstawić dane do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni rok kalendarzowy czyli złożyć ZUS IWA. Taki obowiązek mają płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Sprawdź czy dotyczy on również Twojej firmy. Firmy powinny w nim zawrzeć dane za 2017 r. służące do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od początku kwietnia 2018 r. do końca marca 2019 r. Najważniejsze co muszą wpisać to rodzaj przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku, liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich oraz liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Od zawartości tego dokumentu zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które przedsiębiorca będzie opłacał od kwietnia przez kolejnych 12 miesięcy.

na ubezpieczenie wypadkowe - wyjaśnia Jolanta Pałosz, zastępca dyrektora do spraw dochodów w opolskim ZUS. Kto musi złożyć ZUS IWA za 2017 r.? Taki obowiązek mają płatnicy, którzy byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i przynajmniej jeden dzień w styczniu 2018 r. Ponadto w 2017 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych i byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2017 r. Liczba ubezpieczonych w przedsiębiorstwie to iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy w roku kalendarzowym, za który jest składana informacja i liczby miesięcy tego roku. W związku z tym, że istnieje wymóg nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS do ubezpieczenia wypadkowego, przy wyliczaniu liczby ubezpieczonych, co do zasady przyjmuje się liczbę 12 miesięcy. ZUS przypomina również, że składka w całości finansowana jest przez pracodawcę.

- W zależności tego co dostaniemy od przedsiębiorcy, ocenimy stopień zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników firmy. Jeśli w firmie często dochodziło do wypadków Więcej informacji o formularzu ZUS IWA oraz lub warunki pracy na konkretnym stanowisku ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe sprzyjają występowaniu chorób zawodowych, można uzyskać na stronie internetowej www. to może mieć to wpływ na podwyższenie składki zus.pl 16

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

Forum Opolskiego Biznesu

17

Fob01 (2)  
Fob01 (2)  
Advertisement