Page 1

FORUM OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

OPOLSKIEGO BIZNESU

Miesięcznik Samorządu Gospodarczego nr 05 (131) 2017

TRZMIELOWISKO s.10 XXIII SPOTKANIA BIZNESU W OSTRAVIE s.12 GMINA NAMYSŁÓW OTWARTA NA EUROPA I ŚMIECI s.18 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Forum Opolskiego Biznesu

s.4 1


Z DRUGIEJ STRONY

WYDARZENIA

Gmina Namysłów otwarta na przedsiębiorczość ... 4 Istota i zasady działania Sądów Arbitrażowych....... 6 GOSPODARKA

Trzmielowisko............................................................ 10 Centrum administracyjno-szkoleniowe w Opolu... 11 EKO

Dajmy szansę butelkom............................................. 14 Pompa dająca ciepło.................................................. 15 Pozytywny upał........................................................... 16 Głos na puszczy........................................................... 17 Europa i śmieci........................................................... 18

Opolska Izba Gospodarcza Henryk Galwas Prezes

Rada Izby Przewodniczący: Marian Duczmal, Wiceprzewodniczący: Ryszard Błaszków, Wilhelm Beker, Andrzej Rybarczyk Sekretarz: Bartosz Ryszka Członkowie: Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Marian Siwon, Renata Gumała, Piotr Żur

Forum Opolskiego Biznesu Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 www.oig.opole.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

www.forumopolskiegobiznesu.pl

2

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


NA DOBRY POCZĄTEK

Szanowni Państwo,

Henryk Galwas Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

w ostatnim czasie wzięliśmy udział z dyrektorem brzeskiego oddziału OIG Czesławem Drozdem w spotkaniu z burmistrzem Namysłowa Julianem Kruszyńskim. Spotkanie zostało zainicjowane przez dyrektora Drozda, który wyraził chęć wsparcia aktywności Izby Gospodarczej na terenie Namysłowa. Ze strony burmistrza Kruszyńskiego ta inicjatywa została przyjęta z pełna otwartością. Otrzymaliśmy zapewnienie podczas naszych rozmów, co do wspomożenia działań miasta na rzecz Opolskiej Izby Gospodarczej. Obecnie na terenie Namysłowa jest dwudziestu jeden aktywnych członków Opolskiej Izby Gospodarczej, zależy nam bardzo na poszerzeniu tego grona oraz wspieraniu obecnych podmiotów. Cieszy mnie fakt, że burmistrz Kruszyński bardzo pozytywnie podchodzi do naszych działań i oferuje pełną współpracę. Co z punktu widzenia miasta jak podkreślał, jest niezmiernie istotne ze względu na promocję przedsiębiorczości, która w ostatnich latach mocno w Namysłowie się rozwinęła. Bezpośrednio przekładając się na spadek bezrobocia oraz rozwój miasta i okolicznych gmin. Mam głęboką nadzieję, że nasza aktywność na terenie Namysłowa przyniesie zarówno miastu i naszej Izbie obopólne korzyści. Z istotnych punktów działalności Izbowej czym chciałbym się z Państwem podzielić jest ostanie spotkanie Rady Izby Gospodarczej, które miało miejsce 28. 06.br. Dotyczyło ono w dużej mierze nagrody Laurów Umiejętności i Kompetencji 2017. Rada wyłoniła skład Kapituły, który liczy piętnaście osób. O działalności Kapituły będziemy Państwa informować. Korzystając z okazji w związku z okresem urlopowym, życzę Państwu udanego wypoczynku oraz bezpiecznych powrotów do domu. Henryk Galwas

Forum Opolskiego Biznesu

3


WYDARZENIE

Gmina Namysłów otwarta na przedsiębiorczość Gminę Namysłów nie trzeba specjalnie promować. Duża powierzchnia terenów zielonych, unikatowe obiekty historyczne oraz miejsca stworzone do aktywnego wypoczynku to wszystko tworzy jej wspaniałą wizytówkę. Czym jednak byłby ten obszar bez ogromnego potencjału jej mieszkańców. -To ludzie są największym skarbem Ziemi Namysłowskiej, poprzez swoją energię i kreatywność współtworzą pomyślność naszej Małej Ojczyzny. Co zawsze podkreśla burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński.

Ideą przedsięwzięcia jest wsparcie przedsiębiorców ponoszących nakłady inwestycyjne na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej w wyniku których zostanie uruchomiona nowa działalność bądź poszerzona dotychczasowa. W następstwie czego zostaną utworzone tak ważne z punktu widzenia rozwoju miastanowe miejsca pracy. Warto podkreślić również dobre relacje władz Namysłowa z dużymi przedsiębiorstwami mającymi swoje siedziby na terenie gminy. Co niewątpliwie przekłada się na wymierne korzyści dla naszych mieszkańców.

Tworzą ją w dużej mierze firmy rodzinne. Dla których oprócz samego biznesu ważne są wartości rodzinne oraz rozwój współpracy międzypokoleniowej co przekłada się na budowę społecznego kapitału. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to jeden z najistotniejszych filarów namysłowskiej gospodarki Na terenie miasta funkcjonują duże zakłady produkcyjne takie jak m.in. producent okien - Powinniśmy dbać o jego rozwój i przełamywać dachowych VELUX, firma produkująca elekbariery, które szkodzą konkurencyjności MŚP - troniczne podzespoły dla firm z branży AGD mówi burmistrz Kruszyński - Współpraca i dia- - Diehl Controls Polska, producent lodów Frolog sektora z samorządem pozwoli te ogranicze- neri Polska (do niedawna Nestle) oraz Browar nia eliminować. Namysłów. Efektem tego dialogu są wprowadzone od 2017 roku ulgi dla przedsiębiorców, którzy podejmą inwestycję skutkującą zwiększeniem miejsc pracy- Cieszę się, że radni Rady Miejskiej w Namysłowie przychylili się do mojego pomysłu i uchwalili w tej sprawie stosowną uchwałę - dodaje burmistrz. 4

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

W najbliższym czasie ruszy budowa żłobka integracyjnego w Namysłowie. Gmina Namysłów przeznaczyła na to przedsięwzięcie atrakcyjny grunt, a inwestycja zostanie sfinansowana przez Fundacje VELUX, które przekazały na ten cel ponad 5 mln zł. Placówka będzie służyła wszystkim mieszkańcom gminy, w tym pracownikom dużych zakładów


WYDARZENIE

– Cieszy mnie, że udało nam się zachęcić fundacje VELUX, by zaangażowały się w ten projekt - mówi Kruszyński.- Jest szansa, że w pokrycie części kosztów funkcjonowania żłobka zaangażują się pozostałe duże, namysłowskie przedsiębiorstwa. To tylko dowodzi, jak dojrzała jest u nas społeczna odpowiedzialność biznesu. Tego typu wsparcie przyczyni się do wcześniejszego powrotu do pracy młodych mam po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, co dotąd stanowiło znaczący problem dla tych zakładów.

Ukoronowaniem relacji gminy z lokalnym biznesem ma być powołanie w bliskiej przyszłości Rady Przedsiębiorców. Wg. zapewnień burmistrza Juliana Kruszyńskiego będzie to ciało doradcze, służące wymianie doświadczeń i opinii – Nie wyobrażam sobie, by zabrakło w jej szeregach przedstawicieli samorządu gospodarczego - Opolskiej Izby Gospodarczej czy Cechu Rzemiosł Różnych w Namysłowie – zastrzega burmistrz Namysłowa.

Kolejnym przedsięwzięciem odzwierciedlającym dobre relacje gmina - przedsiębiorstwa jest rewitalizacja jednego z reprezentacyjnych placów w centrum Namysłowa. Projekt zagospodarowania tego skweru im. prof. Leszka Kuberskiego, jako jedyny w Polsce, a jeden z pięciu na świecie, wygrał nagrodę ok. 85 tys. zł w konkursie organizowanym przez Fundację Pracowniczą Velux. We wstępnym przygotowaniu terenu pod dalsze prace wzięli udział pracownicy firmy VELUX, urzędnicy miejscy oraz mieszkańcy. W tym samym miejscu powstanie ogromny mural, który z kolei będzie efektem współpracy gminy z Browarem Namysłów. aby posiłki były nie tylko smaczne, ale również zdrowe i pięknie podane. Jest to miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym, dzieciom i zwierzętom. Dla naszych małych gości stworzyliśmy zewnętrzny plac zabaw. Miejsce to dysponuje wyjątkowymi, licznymi ogródkami, które przyozdobione powozami i kwiatami pomieszczą ponad 150 osób.

Restauracja „Wozownia” to powrót do tradycji. W klimatycznym wnętrzu w otoczeniu starych zdjęć, obrazów i antyków z dominującym motywem winogron i powozów, znajdą Państwo doskonałą kuchnię polską o tradycyjnych i sprawdzonych recepturach.

Wewnątrz restauracji znajdują się trzy sale idealne na małe imprezy rodzinne do 40 osób oraz taras, który mieści 20 osób. Taras dostępny jest cały rok, bowiem w okresie zimowym jest osłonięty i ogrzewany. Sale na piętrze zostały ozdobione pięknymi, wyjątkowymi freskami namalowanymi przez profesora Nowikowa. Restauracja ta to idealne miejsce na spotkania rodzinne, towarzyskie czy innego rodzaju imprezy okolicznościowe.

Wozownia organizuje także imprezy plenerowe W stylowych i ciepłych wnętrzach restauracji i cateringi oraz przygotowuje wyroby do skleserwowane są wyjątkowe dania. Wykwalifiko- pów garmażeryjnych. wany i doświadczony zespół kucharzy dba o to, Forum Opolskiego Biznesu

5


WYDARZENIE

Istota i zasady działania Sądów Polubownych (Arbitrażowych) Nowoczesna gospodarka rynkowa wymaga szybkiego przepływu środków płatniczych. Największym jej wrogiem są zatory płatnicze, wywołane przez dłużników. Likwidacją tych zatorów mają się zajmować sądy. W praktyce europejskie sądy państwowe nie radzą sobie z tym zadaniem należycie szybko. Stąd ustawodawstwa poszczególnych krajów europejskich stworzyły alternatywny system rozwiązywania tego problemu przez powołanie sądów polubownych (arbitrażowych). Największe osiągnięcia w tym zakresie posiadają kraje Europy Zachodniej, a szczególnie Francja. Również nasze ustawodawstwo reguluje ramy działania sądów polubownych (arbitrażowych), nowelizując ustawę z dnia 28 lipca 2005r. (Dz. 178 poz. 1478) przepisy kodeksu postępowania cywilnego i wprowadzając do niego część piątą pod nazwą „Sąd Polubowny (Arbitrażowy)” (art. 1154 do 1217 kpc). Przepisy te mają jednak w większości charakter przepisów dyspozycyjnych, co oznacza, że strony mogą same uzgodnić zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym (art. 1184 kpc) o ile inne przepisy działu piątego kpc nie zawierają zakazów odmiennego uregulowania. Korzystając z tego przepisu stałe Sądy Polubowne opracowały własne regulaminy działania tych sądów.

Postępowaniem przed Sądem Arbitrażowym Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu będą rządziły następujące naczelne zasady: I. Prawo stron do poddania konkretnego sporu pod osąd wyżej wymienionego Sądu Arbitrażowego. II. Prawo stron do wyznaczania niezależnych od nich i bezstronnych profesjonalnych arbitrów do rozstrzygania konkretnego sporu. III.Wybieranie przez arbitrów wyznaczonych przez strony superarbitra zwanego przewodniczącym zespołu powoływanym z istniejącej przy wyżej wymienionym Sądzie listy rekomendowanych arbitrów, będących sędziami w stanie spoczynku lub byłymi długoletnimi sędziami. IV. Dążenie przez zespół orzekający do rozstrzygania sporów przez doprowadzenie do zawarcia przez strony ugody. V. Rozpatrywanie sporów w jednej instancji przy opłatach znacznie niższych niż w sądzie państwowym, co skraca poważnie czas uzyskania tytułu egzekucyjnego.

W Polsce przez długie lata istniał tylko jeden Zasady te zostaną szerzej omówione w następtaki sąd przy Krajowej Izbie Gospodarczej nych wydaniach FOB. w Warszawie. Obecnie działają takie sądy także przy Regionalnych Izbach Gospodarczych w tym także przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Źródło i fot. OIG 6

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


GOSPODARKA

Forum Opolskiego Biznesu

7


GOSPODARKA

Prąd w zasięgu, włącz ostrożność!

Pamiętaj, jeśli pracujesz maszynami o dużym wysięgu, zawsze sprawdzaj gdzie znajdują się linie energetyczne.

Jeżeli zdarzy Ci się je zahaczyć lub zerwać, nie opuszczaj kabiny, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, bo grozi to porażeniem! Natychmiast zawiadom Pogotowie Energetyczne pod numerem 991 oraz przełożonego!

Włącz ostrożność! WŁĄCZ w pracy

www.bezpieczniki.tauron.pl

8

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


GOSPODARKA

Primus In Agendo – Pierwszy w działaniu dla dyrektora PUP w Brzegu Zbigniew Kłaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu został uhonorowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską prestiżowym wyróżnieniem Primus In Agendo- Pierwszy w działaniu Uroczystość miała miejsce w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie 28 czerwca br. Primus in Agendo jest wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej i rodziny. Ponadto jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postaw wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Gratulujemy wyróżnienia.

2183-2184-Forum Opolskiego Biznesu MSP 210x150.indd 1

Forum Opolskiego Biznesu

9

20.07.2017 09:55


GOSPODARKA

Trzmielowisko

Piękna pogoda i zapach tradycyjnych potraw przyciągnęły tłumy gości II Pikniku Ekologicznego „Trzmielowisko”. Impreza odbyła się drugiego lipca br. w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Piknik Ekologiczny „Trzmielowisko” to druga edycja imprezy organizatorem której jest Muzeum Wsi Opolskiej . Podczas pikniku goście mogli skosztować tradycyjnych specjałów kuchni śląskiej i europejskiej. Zaprezentowano tam różnorodne potrawy regionalne w ramach XVII konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”. Stragany pełne były wyrobów rzemieślniczych. Od drobnego rękodzieła po okazałe rzeźby. Dla odwiedzjących wystawcy przygotowali szeroką ofertę miodów, nalewek, przypraw na bazie starych receptur. Impreza miała przesłanie ekologiczne nie zabrakło w związku z tym punktów informacyjnych dotyczących recyklingu, ekologicznych zabaw i gier. Dzieci miały okazję do pomalowania specjalnie przygotowanych dla nich koszulek, co cieszyło się wielkim zainteresowaniem najmłodszych. Teatr im. Jana Kochanowskiego z Opola przygotował dla gości spektakl pt. „Wszystkie Stworzenia czyli jak włochatym bywa źle”. Na scenie skansenu występowały krajowe i zagraniczne zespoły folkowe. Główną gwiazdą tegorocznego „Trzmielowiska” był występ polskiego zespo-

10

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

łu Carrantuohill grającego muzykę celtycką, który występem w Bierkowicach potwierdził swój światowy poziom. Piknik Ekologiczny to też doskonała okazja do zwiedzenia samego skansenu (wstęp był bezpłatny). Co dodatkowo było dużą atrakcją dla odwiedzających.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu W Opolu powstanie Centrum administracyjno-edukacyjnoszkoleniowe. W dniu 7 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza WFOŚ i GW w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie pożyczki na zadanie pn.: „Budowa budynku biurowo-administracyjno-konferencyjnego” dla Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Głównego w Warszawie do kwoty 1 347 400,00 zł. Planowane zadanie polega na budowie budynku biurowo - administracyjno - konferencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, w skład którego będzie wchodziła: • część edukacyjna (nowoczesne centrum edukacyjno-szkoleniowe), która zostanie wykorzystana do realizacji zadań ustawowych i statutowych PZŁ, do których należą m.in. pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa, organizacja szkoleń członków i kandydatów w zakresie prawidłowego łowiectwa, itp. • część administracyjna, stanowiąca siedzibę Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu. Centrum usytuowane będzie przy strzelnicy należącej do PZŁ w Opolu, w pobliżu ścieżki edukacji przyrodniczo-łowieckiej, zagrody dzikiej zwierzyny z dwoma platformami widokowymi i wiaty „Zielona klasa”. W Centrum będą prowadzone zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osób dorosłych. W budynku będzie znajdowała się sala edukacyjno-szkoleniowa dla około 160 osób do prowadzenia spotkań i wykładów o charakterze przyrodniczym. Sala będzie służyć również jako przestrzeń wystawiennicza m.in. dla prac konkursowych czy prac realizowanych na zajęciach. Wyposażenie sali w nowoczesny sprzęt multimedialny, atrakcyjne materiały edukacyjne oraz pomoce naukowe pozwoli stworzyć możliwość prowadzenia edukacji w sposób kompleksowy, rzeczowy i atrakcyjny dla odbiorców. Planowany efekt ekologiczny: 1. Centrum edukacyjno-szkoleniowe umożliwi: prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej z elementami łowiectwa; popularyzację wśród dzieci i młodzieży wiedzy o lesie i jego ochronie; edukację związaną z zasadami gospodarki łowieckiej, prawa ochrony przyrody i środowiska. 2. Zastosowanie alternatywnego źródła ciepła do ogrzewania budynku z elementami OZE pozwoli ograniczyć emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, w tym: pył- 0,074 Mg/r, SO2- 0,225 Mg/r, CO2-16,727 Mg/r, NOx- 0,045 Mg/r. Termin zakończenia realizacji zadania - 30.06.2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Forum Opolskiego Biznesu

11


WYDARZENIE

XXIII Spotkania Biznesu w Ostravie O problemach z pozyskiwaniem pracowników na rynkach pracy w Czechach, Polsce i na Słowacji oraz bezpieczeństwie energetycznym tych krajów rozmawiali w Ostrawie uczestnicy XXIII Spotkania Biznesu. Wzięli w nim udział m.in. przedsiębiorcy i samorządowcy z Opolszczyzny. Organizatorami XXIII Spotkania Biznesu w Ostrawie były: Czesko-Polska Izba Handlowa w Ostrawie, Konsulat Generalny RP w Ostrawie, Ambasada RP w Pradze, Województwo Opolskie, Województwo Śląskie oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole. Wydarzenie odbywały się w Urzędzie Miasta w Ostrawie i w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie. Wśród jego uczestników byli przedsiębiorcy z Polski, Czech i Słowacji, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu (z Opolszczyzny np. Opolskiej Izby Gospodarczej czy Izby Gospodarczej „Śląsk”), uczelni, instytucji (np. Aglomeracji Opolskiej czy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu) oraz samorządów. Podczas tegorocznej edycji Spotkania Biznesu zorganizowano także czesko – polsko - słowacką giełdę kooperacyjną dla firm branży przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego. 12

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Wyjazd dla przedstawicieli firm, samorządów i instytucji otoczenia biznesu z Opolszczyzny zorganizowało podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.


Nowi czonkowie Opolskiej Izby Gospodarczej

PROTECTASp. z o.o.

Kocham Życie by Jolanta Gębczak

Prezes Mirosław Rogiewicz ul. Kościuszki 16B/4-5 87-800 Włocławek Tel. 54 234 11 98 799 724 490 aneta.miklaszewicz@protecta.pl

Jolanta Gębczak ul. Reymonta 19 45-065 Opole Tel. 888 620 056 jolanta.gebczak@gmail.com

Profil firmy: prawno-finansowy

Profil firmy: odżywianie-dietetyka

OMMER POLSKA Sp. z o.o.

TOMI MARKT

Joseph Solisch –Członek Zarządu ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice Tel. 77 407 82 90/92 biuro@ommer.pl

Rudolf Rygol ul. Przyjaciół Schongau 25 47-320 Gogolin Tel. 77 407 69-50 tommimarkt@wp.pl

Profil firmy: branża produkcyjna

Profil firmy: branża spożywcza

MZK w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o

A. BERGER POLSKA Sp. z o.o.

Prezes Joanna Koziarska -Kiziak ul. Kozielska 2 47-224 Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 52 52 fax 77 483 35 91 sekretariat@mzkkk.pl

Pełnomocnik Justyna Bytnar ul. Przyjaźni 47A 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Profil firmy: branża transportowa

Profil firmy: branża budowlana

KUBON GERARD

Tel. 77 406 07 00 77 406 07 14 bytnar@aberger.pl

NZOZ IS-MED-PS

Kubon Gerard Rzymkowice 155 48-317 Korfantów Tel. 604 558 654 gkubon@op.pl

lek. med. Piotr Szwach ul. Zwycięstwa 4 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Profil firmy: branża rolna

Profil firmy: branża medyczna

Tel. 77 540 50 70 605 101 755 szwach.i@wp.pl

Forum Opolskiego Biznesu

13


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

DAJMY SZANSĘ BUTELKOM Stojąc przed dylematem wyboru opakowania napoju, na który mamy ochotę. Zdecydowanie nasz wybór powinien być skierowany na ten w szklanej butelce. Będzie to pro-ekologiczne i przyjazne środowisku rozwiązanie.

Pamiętajmy, że szklana butelka może zostać jeszcze raz wykorzystana jako surowiec wtórny, albo po prostu ponownie wypełniona. W ten sposób można przede wszystkim zaoszczędzić energię i surowce potrzebne do wyrobu szkła. Każda tona odzyskanego szkła pozwala zaoszczędzić 136 litrów ropy naftowej oraz ok. 1,2 tony surowców niezbędnych do wyrobu szkła (piasek i inne materiały). Ludzkość znała szkło jeszcze w czasach prahistorycznych. Świadczą o tym kultury żyjące w pobliżu wulkanów, które wykorzystały materiał szklany naturalnie,. w rozmaitych rodzajach i zabarwieniach. Archeolodzy ustalili, że zaczęto je produkować najpierw w Mezopotamii, a najstarsze ślady jego użytkowania pochodzą sprzed 3,5 tys. lat. Według klasycznej historii mineralogii rzymskiego historyka Pliniusza Starszego, to feniccy kupcy przypadkowo wytopili szkło w ognisku przy transporcie kamienia około 5000 p.n.e. Jak widać szkło towarzyszy nam od tysiącleci. Oczywiście współczesny człowiek wykorzystuje je w najbardziej różnorodny sposób. Przełomem produkcji był wiek dwudziesty. Związane to było z metodą wynalezioną w roku 1952 przez Sir Alastaira Pilkingtona, mowa tutaj o tzw. Metodzie  Float. Szkło produkowane tą metodą jest prawie idealnie płaskie, nie ma zniekształceń i wad optycznych.

14

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Dzisiejszy człowiek produkuje szkło w ogromnych ilościach, związane to jest z zapotrzebowaniem tego surowca w większości gałęzi przemysłowych. Wystarczy zwrócić uwagę jak wiele szklanych produktów nas otacza, by zrozumieć jak dużo jest nam go potrzeba. Produkcja szkła to niestety ingerencja w środowisko naturalne stąd zawsze pamiętajmy o recyklingu. Do tego wspomniane tutaj napoje w butelce lepiej zachowują smak i trwałość. Przetwarzanie surowca szklanego ogranicza jego produkcję tym samym mamy mniejsze zanieczyszczenie naszej planety. Spójrzmy jak wygląda proces przetwarzania szkła. Proces sortowania i przetwarzania szkła zaczyna się już w naszych domach, by następnie trafić do sortowni gdzie ręcznie wybiera się spośród nich większe zanieczyszczenia. Następnie mieli się szkło na mniejsze kawałki i dokonuje się podziału na kolory. Te działania są już wykonywane maszynowo. Posegregowana stłuczka zostaje ponownie wykorzystana do produkcji kieliszków, butelek, słoików i innych szklanych przedmiotów. Jeśli posiadamy odpady, których nie wolno wrzucać do pojemników do zbiórki selektywnej, powinniśmy się skontaktować z firmą zajmującą się zbiórką takich odpadów. Ona przekaże nasze śmieci do huty dysponującej odpowiednim piecem, w którym można przetopić taki rodzaj szkła. Oprócz oddania szklanych odpadków do recyklingu, możemy wykorzystać słoiki i butelki do różnych działań. Najczęstszym zastosowaniem słoików jest zamknięcie w nich przetworów warzywnych i owocowych. Słoiki są również wdzięcznym materiałem do wykonania świeczników. Butelki z kolei nadają się do tworzenia rękodzieł, można je malować farbami do szkła, oklejać szklanymi paciorkami lub zastosować technikę decoupage. Słowem mamy wdzięczny materiał artystyczny. Dlatego warto dać mu szanse na ponowne wykorzystanie.


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

POMPA DAJĄCA CIEPŁO Większość urządzeń i systemów czerpiących naturalną energie powstała często w skutek kryzysu konwencjonalnych źródeł energetycznych. Co spowodowało upowszechnienie danego systemu i technologii z nim związanej.

Podobnie było z pompami ciepła. Mało kto chyba wie, że pierwsze pompy ciepła były już stosowane w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Pierwszym miejscem gdzie wykorzystano ogrzewanie oparte na pompie cieplnej była Politechnika w Zurychu. Pompa miała wtedy moc 7 MW. Sama zasada zastosowania pomy cieplnej znana jest od 1810 r. Wówczas szkocki naukowiec J. Leslie skonstruował pierwszy absorpcyjny agregat chłodniczy. Dwadzieścia jeden lat został opracowany pierwszy agregat sprężarkowy. Pod koniec IX wieku uznano, że to urządzenia, które wymyślono do chłodzenia, może też dostarczać ciepła. Pompa ciepła działa na tej samej zasadzie co lodówka. Chłodziarka odbiera ciepło od produktów żywnościowych i oddaje je do otoczenia za pośrednictwem radiatora umieszczonego z tyłu obudowy. Pompa ciepła odbiera ciepło z otoczenia budynku i przekazuje je do instalacji centralnego ogrzewania. Rozwój energetyki jądrowej i spadek cen ropy naftowej po drugiej Wojnie światowej spowodował stopniowe odchodzenie od pomp ciepła. Kryzys naftowy w latach osiemdziesiątych spowodował, że pompy ciepła wróciły do łask.

W Szwecji w 1983 wybudowano kilka instalacji dużej mocy, które wykorzystują ciepło ścieków komunalnych. Sto tysięcy mieszkań w Sztokholmie ogrzewanych jest gigantyczną pompą ciepła o mocy 100 MW, która czerpie energię z wód Bałtyku. Instalacja ta pozwala na zaoszczędzenie ponad 60 tysięcy m3 oleju opałowego rocznie. Niemal jedna czwarta, spośród 1,6 milionów domów jednorodzinnych w Szwecji, ogrzewana jest niewielkimi pompami ciepła o mocy do20 kW.  W 2001 roku na rynku szwedzkim sprzedano 30 000 takich pomp. W wielu krajach pompy ciepła służą przede wszystkim do ogrzewania wody użytkowej - np. w Austrii w 1998 roku zainstalowanych było ponad 112 000 takich urządzeń o łącznej mocy ponad 500 MW. Przykład szwedzki pokazuje, że współcześnie projektuje się zarówno wielkie instalacje, jak i małe kompaktowe urządzenia do zaspokojenia potrzeb budownictwa indywidualnego. Duże pompy ciepła budowane są często w sąsiedztwie ośrodków przemysłowych, aby wykorzystać ciepło odpadowe z procesów technologicznych. Małe pompy ciepła, wykorzystujące ciepło gruntu, wód podskórnych lub powietrza zazwyczaj nie wymagają specjalnych zezwoleń. Pompa ciepła jest urządzeniem, które wykorzystuje rozmaite zjawiska fizyczne w celu przeniesienia ciepła z ciała o niższej temperaturze do ciała o wyższej temperaturze. Samoczynny przepływ ciepła od ciała zimniejszego do cieplejszego nie jest możliwe, dlatego do pompy ciepła trzeba dostarczyć energię napędową. W Polsce pompy cieplne są coraz częściej montowane, co związane jest z ekonomią oraz stosunkowo szybkim zwrotem poniesionych kosztów inwestycji. Posiadacze pomp zwracają uwagę na oszczędności z tytułu kosztów ciepłej wody i ogrzewania. Inwestycja choć droga na starcie jest ekonomiczna w eksploatacji a do tego pro ekologiczna. Forum Opolskiego Biznesu

15


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

POZYTYWNY UPAŁ Niekorzystny dla naszej planety efekt cieplarniany postępuje z roku na rok. Co szeroko jest omawiane na świecie podczas kongresów ekologicznych, spotkaniach naukowych oraz mediach. się na południowej połaci dachu. Najczęściej cały system wykorzystywania energii słonecznej instaluje się w istniejącym domu. Solary  montuje się wtedy na specjalnych wspornikach ponad dachem, w odległości około 15 cm od połaci dachu pochyłego. Podobnie na dachu płaskim: tam ustawia się je na specjalnych stojakach, pamiętając o właściwym kącie i kierunku.

Mamy co raz wyższe temperatury wskazujące w okresie letnim nawet ponad 30 stopni Celsjusza. W krajach jak np. w Polsce do których raczej nie byliśmy przyzwyczajeni. Do tego anomalia pogodowe, zachwianie cyklu pór roku i wiele innych zjawisk potwierdzających globalne ocieplenie. To wszystko nie wróży oczywiście niczego dobrego, ale zawsze możemy wykorzystać wysokie temperatury i upały do działań dzięki którym będziemy mogli pozyskać energie, oszczędzając przy tym środowisko. Zastosowanie choćby kolektorów słonecznych na dachach czy systemy fotowoltaiczne są tego dobrym przykładem. Te systemy szczególnie w ostatnim czasie przechodzą prawdziwy renesans. Kolektory słoneczne to doskonały sposób na to by czerpać z energii słonecznej jej pozytywne właściwości. Solarne ogrzewanie to też tania ciepła woda. Promieniowanie słoneczne jest źródłem darmowej energii, którą dzięki kolektorom można efektywnie wykorzystywać. Korzystając z kolektora, w okresie od kwietnia do października może w około 70% zaspokoić potrzeby związane z ogrzaniem ciepłej wody użytkowej. Z oczywistych względów kolektory słoneczne umieszcza

16

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Do kolektora musi być swobodny dostęp, by w razie potrzeby można go było umyć lub naprawić. Jeśli kolektorów nie da się zainstalować na dachu, można je ustawić na gruncie przy budynku, na stojakach lub specjalnie ukształtowanej skarpie ziemnej. Słońce powinno padać na kolektor co najmniej 6 godzin w ciągu dnia z czym nie mamay problemów, najlepiej – gdyby padało prostopadle do płaszczyzny pochłaniającej. Dlatego idealne rozwiązanie to kolektor podążający za ruchem Słońca – stale ustawiający się prostopadle do promieni słonecznych. Ponieważ bardzo trudno to osiągnąć, trzeba zdecydować, o jakiej porze roku kolektor ma mieć największą sprawność, i wtedy wybrać optymalny kąt nachylenia, pamiętając, że ma pracować minimum 6 godzin, czyli od 9.00 do 15.00 (w Polsce jest wtedy najlepsze nasłonecznienie). Koszt instalacji nie jest tani, ale biorąc pod uwagę możliwości dofinansowania i niskie oprocentowanie kredytów np. z Banku Ochrony Środowiska. Jest ona realna do zainstalowania na naszych domach. Patrząc na wykorzystanie solarnych instalacji w krajach unijnych gdzie są one montowane obligatoryjnie niosąc oszczędności i działania pro ekologiczne . To tyczy się nie tylko prywatnych posiadaczy domów, ale również osiedli i budynków użyteczności publicznej. Reasumując zawsze powinniśmy szukać pozytywnych rozwiązań, które nawet przy globalnym ociepleniu pozwolą je wykorzystać pro ekologicznie dając nam oszczędności i wkład na rzecz środowiska naturalnego.


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

GŁOS NA PUSZCZY Sytuacja w Puszczy Białowieskiej dotyczy kwestii podejścia co do jej funkcjonowania. Z jednej strony mamy Ministra Środowiska, który chce traktować Puszczę jak las gospodarczy z drugiej zaś mamy ekologów, którzy sprzeciwiają się ingerencji człowieka. Występuje tu najliczniejsza wolna populacja żubra europejskiego, gatunku, który symbolizuje Puszczę Białowieską.

Minister mówi o walce z kornikiem, który powoduje spustoszenie w drzewostanie puszczy co negatywnie ma odbijać się na całym ekosystemie i zarządza wycinkę chorych drzew. Ekolodzy, działacze Green Peace jednogłośnie mówią nie ! Dla takich działań. Puszcza sama się obroni przed kornikiem. Tak było od setek lat to dlaczego mielibyśmy to zmieniać. Spór rozlał się już szeroko poza granice puszczy i naszego kraju. Kongres Unesco , który właśnie odbył się w Krakowie wydał decyzję do natychmiastowego wstrzymania wycinki w puszczy, czym przychylił się do stanowiska ekologów. Zobaczymy jednak jak podejdzie do tego Ministerstwo Środowiska. Warto tutaj przyjrzeć się samej Puszczy Białowieskiej czy faktycznie człowiek jest istotny dla niej czy też sama może funkcjonować bez ludzkiej ręki. Puszcza Białowieska to jedyny w Polsce obiekt przyrodniczy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W ten sposób doceniono wyjątkową, uniwersalną z punktu widzenia nauki, ochrony i piękna natury, wartość tego naturalnego lasu. Jest to miejsce unikalne z punktu widzenia zachowania różnorodności biologicznej.

Po raz pierwszy Puszcza Białowieska została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1979 roku. Na listę wpisano wtedy niewiele ponad 5 tys. ha terenu Białowieskiego Parku Narodowego. Wpis rozszerzono w  1992 roku o  białoruską część Puszczy Białowieskiej, tworząc jeden obiekt transgraniczny. W 2014 roku miejsce Światowego Dziedzictwa zostało rozszerzone na całą polską część Puszczy Białowieskiej. Obecnie obszar ten rozciąga się na powierzchni liczącej 141 885 ha. Obowiązkiem Polski jako strony Konwencji  UNESCO  z  1972 r. dotyczącej Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i  Naturalnego, jest ochrona Puszczy Białowieskiej przed zniszczeniem i  zachowanie jej w  niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń. Tym samym co wynika jasno z konwencji ingerencja człowieka w jej ekosystem jest zakazana. Sama geneza słowa puszcza wiąże się z pustką, dziczą. Czyli miejscem nie zamieszkanym co pokazuje, że człowiek najmniej jest jej potrzebny by trwała taka jaką jest. Czy zatem działania Ministra Szyszki są potrzebne? Wedle jego interpretacji są wręcz niezbędne. Na potwierdzenie czego mówi, o wycince chorych drzew by infekcja nie rozprzestrzeniła się szerzej. Zapewne ma to sens, ale niekoniecznie w takim miejscu jakim jest Puszcza Białowieska. Mamy nadzieję, ze Ministerstwo Środowisko podejdzie do decyzji Unesco pozytywnie, przez co ustanie niepotrzebny spór – dajmy puszczy funkcjonować na swoich zasadach.

Forum Opolskiego Biznesu

17


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

EUROPA I ŚMIECI Jak wskazują statystyki Polacy co raz częściej wybierają wypoczynek poza granicami naszego kraju. Nie ma w zasadzie w tym niczego nadzwyczajnego biorąc choćby pod uwagę długie lata zamkniętych dla nas granic. pobyt na kemping czy inna przestrzeń wypoczynku. Na Zachodzie od liczby i kolorów pojemników do segregacji może zakręcić się w głowie. Butelki coraz częściej trzeba dzielić ze względu na kolor szkła. Obierki wrzucać do pojemnika z bioodpadami. Słoiki czy pojemniki po jogurcie - umyć. Często informacja, co gdzie ma trafić i po jakiej domowej obróbce, znajduje się tylko w języku danego kraju. A sąsiedzi są czujni, potrafią wszcząć awanturę z powodu źle rozdzielonych śmieci. Przykładem podejścia perfekcyjngo do odpadów jest Norwegia.

Będąc zagranicą statystyczny Polak dzisiaj nie jest jak kiedyś szary i ponury, nasz ubiór, sprzęt, samochody niczym nie odbiega od innych turystów czy mieszkańców zachodniej Europy. Pozostają zachowania, mentalność i podejście do różnych spraw, które nas akurat często różnią. Jedną z takich kwestii jest niby prozaiczna, ale jakże istotna z punktu ochrony środowiska - sprawa śmieci. Podejście zachodniego świata do recyklingu i przetwarzania odpadów jest rzeczą zupełnie naturalną do czego nie trzeba przekonywać czy specjalnie ich namawiać. Od najmłodszych lat wiedzą, że trzeba segregować i już. Polacy segregacji śmieci dopiero się uczą . Jak czytamy na stronie www.ratujziemie.pl: „Obecnie z terenu Warszawy trafia do odzysku i recyklingu jedynie około 2 proc. odpadów opakowaniowych”. To pokazuje jak daleko nam jeszcze do standardów europejskich. Warto zatem wybierając się na zagraniczne wojaże pamiętać, że niektóre kraje jak np. Austria, Słowenia pod groźbą kar nakazują segregacji odpadów. Nie zwalnia nas z tego

18

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Tutaj dzieci troszczą się o butelki i puszki, dbają, by ich nie potłuc i nie pognieść, bo to najprostszy sposób powiększenia kieszonkowego. Najbardziej budujące jest, co znam akurat ze swojego doświadczenia, jak małe dzieci same wyrzucają śmieci do odpowiednich pojemników na kampingach w Słowni czy Austrii . Co ciekawe nikt z dorosłych im nie asystuje przy tym. One to wiedzą tak jak to, że przechodzi się na zielonym świetle. Widok butelki porzuconej w krzakach czy puszek leżących w trawie jest rzeczą wyjątkową bo po co wyrzucać jak można oddać do skupu. Jest naprawdę wiele przykładów dotyczących gospodarki śmieciowej, które mogłyby u nas funkcjonować. Wiele pozytywnego się dzieje w tej materii, ale ciągle jesteśmy w kwestii śmieci w ogonie krajów Unii Europejskiej. Warto zatem, podróżując po Europie przywieść sprawdzone wzorce do naszych domów. Otwartość granic niech będzie też dla nas drogowskazem do otwarcia się na nowe ekologiczne trendy i zachowania.


Forum Opolskiego Biznesu

19


GOSPODARKA

... u nas znajdziesz ofertę dla siebie >> konta osobiste >> rachunki bieżące >> lokaty bankowe >> kredyty >> rachunki walutowe >> karty płatnicze, karty kredytowe >> bankowość elektroniczna >> ubezpieczenia >> przelewy zagraniczne >> podpis elektroniczny „Naszą dumą są nasi Klienci, dumą naszych klientów jest nasz Bank”

Serdecznie zapraszamy do placówek Banku oraz na www.bslesnica.pl

20

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

Forum Opolskiego Biznesu

21

Fob lipiec  
Fob lipiec  
Advertisement