Page 1

FORUM OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

OPOLSKIEGO BIZNESU

Miesięcznik Samorządu Gospodarczego nr 02 (128) 2017

„OD POMYSŁU DO ZYSKU” SZKOLENIE IZBY CZESKO–POLSKIEJ

OIG

WALNE ZGROMADZENIE UTYLIZACJAPRÓBA DEFINICJI SPRAWOZDAWCZE Forum Opolskiego Biznesu

1


Z DRUGIEJ STRONY

WYDARZENIA

Klub Młodego Przedsiębiorcy ....................................... 4 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków OIG.. 5 Szkolenie Izby Polsko-Czeskiej ...................................... 6 GOSPODARKA

Wywiad z prezesem Stora Enso...................................... 7 Szkolenie Petrol sp. z o.o. .............................................. 9 Dotacja dla DPS w Klisinie............................................ 11 Czora Inox Style- firma z przyszłością ..................... 14 EKO

Utylizacja-próba definicji ............................................ 15 Opon czas ...................................................................... 16 Eko budowlanka ............................................................ 17 Problem z szambem ..................................................... 18 Palenie traw ................................................................... 19 Opolska Izba Gospodarcza Henryk Galwas Prezes

Rada Izby Przewodniczący: Marian Duczmal, Wiceprzewodniczący: Ryszard Błaszków, Wilhelm Beker, Andrzej Rybarczyk Sekretarz: Bartosz Ryszka Członkowie: Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Marian Siwon, Renata Gumała, Piotr Żur

Forum Opolskiego Biznesu Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 www.oig.opole.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

www.forumopolskiegobiznesu.pl

2

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


NA DOBRY POCZĄTEK

Szanowni Państwo, w maju będziemy celebrować 14 edycję Opolskiej Nagrody Jakości. Jest ona organizowana przy udziale Polskiej Nagrody Jakości członka European Foundation for Quality Management. Przedstawiciele PNJ odpowiednio certyfikują uczestników i przeprowadzają audyt. Wśród uczestników tegorocznej edycji Opolskiej Nagrody Jakości zostaną wyłonieni laureaci tej prestiżowej nagrody. Henryk Galwas Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

W kontekście działań przygotowujących uczestników do otrzymania certyfikatów z systemów zarządzania jakością zostały przeprowadzone w naszej Izbie Gospodarczej stosowne szkolenia prowadzone przez Ewę Sierpinę – eksperta ds. zarządzania systemem jakości, członkiem Kapituły Polskiej Nagrody Jakości. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni dziewiątego maja, kiedy to specjalnie powołana kapituła ekspercka przeprowadzi finalny audyt wśród uczestników. Nagroda będzie przyznawana w kategoriach : Znakomity Przywódca o tytuł którego będą pretendować wybitni managerowie, których wkład na rzecz opolskiej gospodarki jest kluczowy oraz kategoria tegoroczna Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania kierowana do pracowników firm, instytucji na co dzień rzetelnie przestrzegających procedur związanych z systemem zarządzania. Ważne podkreślenia jest, że partycypacja w Opolskiej Nagrodzie Jakości to przede wszystkim potwierdzenie jak ważne są procedury regulujące pracą przedsiębiorstw i instytucji. Dzięki bowiem odpowiednio wdrożonym systemom zarządzania praca będzie miała jakość co przełoży się na wizerunek firmy i jej funkcjonowanie. Uroczysta Gala Opolskiej Nagrody Jakości odbędzie się w tym roku dziewiętnastego maja w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Na którą pragnę serdecznie zaprosić wszystkich członków Opolskiej Izby Gospodarczej i jej sympatyków. Henryk Galwas

Forum Opolskiego Biznesu

3


WYDARZENIE

Klub Młodego Przedsiębiorcy Kolejne spotkanie w ramach Klubu Młodego Przedsiębiorcy odbyło się w Błękitnej Sali Uniwersytetu Opolskiego 22.03 br. w Opolu. Tematyka spotkania dotyczyła prowadzenia biznesu w kontekście nowych technologii informatycznych. Spotkanie klubu po nazwą „Od pomysłu do zysku” przeprowadzono w formie szkolenia otwartego, które prowadzili fachowcy od e-marketingu i e-commerce. Krzysztof Halupczok z Halk Agency podzielił się ze słuchaczami swoim doświadczeniem dotyczącym reklamy online oraz strategią marketingową w sieci. Kwestie dotyczącą sprzedaży oraz strategii produktu w oparciu o e-commerce w ciekawy sposób przedstawił uczestnikom spotkania Marcin Łuczak z firmy Jash Technologie. Szkolenie przede wszystkim pokazało jak ważna jest odpowiednia strategia i plan na starcie nowego przedsiębiorstwa. Do czego pomocne są nowoczesne technologie. Klub Młodego Przedsiębiorcy powstał z inicjatywy Opolskiej Izby Gospodarczej i OCRG. Głównym założeniem klubu jest pomoc i wsparcie dla tych co myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. Nie jest on tylko jak sugeruje nazwa, kierowany dla osób będących na starcie własnego przedsiębiorstwa . Do klubu mogą przyjść również osoby zainteresowane podniesieniem poziomu

4

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

swojej aktywności biznesowej. Spotkanie w Opolu to przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń. Spotkanie na Uniwersytecie odbyło się dzięki wsparciu Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole i Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego. Kawiarnia Coffee Moment przygotowała kawę i poczęstunek dla uczestników spotkania. Za co w imieniu klubu serdecznie dziękujemy.


WYDARZENIE

Walne Zgromadzenie Sprawozdacze

członków OIG

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Opolskiej Izby Gospodarczej miało miejsce w sali audytoryjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 28.03 br. Porządek zgromadzenia dotyczył sprawozdań z działalności organów Opolskiej Izby Gospodarczej za rok 2016. Przedstawiono na nim raport z działań Rady OIG za okres 14.06.16 do marca 2017 roku. Zarząd Opolskiej Izby Gospodarczej w osobie Prezesa Henryka Galwasa przedstawił prace zarządu za 2016 rok i za kwartał 2017 roku. Raport dotyczył min. organizacji imprez OIG jak Jubileusz Laurów Umiejętności i Kompetencji, Opolskiej Nagrody Jakości oraz działań promocyjnych Izby. Podczas zgromadzenia został przedstawiony członkom Izby szczegółowy raport finansowy za poprzedni rok. Sprawozdania ze swoich prac złożyła Komisja Rewizyjna i Mandatowa. Stosowny raport przedstawił działający przy OIG Sąd Koleżeński. Po przedstawieniu sprawozdań podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia przedstawionych raportów oraz uchwały dotyczącej absolutorium dla Zarządu. Co w toku głosowania zostało podjęte większością głosów. Forum Opolskiego Biznesu

5


WYDARZENIE

SZKOLENIE IZBY POLSKO-CZESKIEJ Opolska Izba Gospodarcza wraz z Czesko-Polską Izbą Handlową realizuje w tym roku projekt pt. „Różnice i podobieństwa w czeskim i polskim systemie podatkowo- księgowym” w ramach programu operacyjnego INTERREG V-A CR-POLSKO, Fundusz mikroprojektów 2014 – 2020 w Euroregionie Silesia. Projekt ukierunkowany jest na problematy- dził doradca podatkowy specjalizujący się kę księgowo – kadrową w Polsce i Czechach. w międzynarodowym prawie podatkowym W ramach projektu po stronie polskiej ing. Zbigniew Mrózek. Opolska Izba Gospodarcza realizowała cykl czterech seminariów w terminach: 30.03, 07.04, 12.04, 21.04 br. Podobne zagadnienia tematyczne miały miejsce po stronie czeskiej. Szkolenia mają na celu poszerzenie wiedzy z zakresu czeskiego prawa podatkowego oraz z przepływu dokumentów w relacjach między naszymi państwami. Głównymi odbiorcami szkoleń są przedstawiciele firm i instytucji na co dzień kooperujących z Państwem Czeskim. Tematy seminariów, które odbyły się w Szarej Willi w Opolu to min. Stawki VAT w Czechach, Podatki dochodowe, Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu, Ubezpieczenia społeczne w Czechach. Szkolenie prowa-

6

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


GOSPODARKA

Wywiad z Prezesem Robertem Motałą W ostatnim numerze prezentowaliśmy na naszych łamach, firmę Stora Enso Wood Products sp. z o.o. z Murowa wchodzącą w strukturę światowego giganta drzewnego Stora Enso. W tym numerze mamy przyjemność zamieścić wywiad z prezesem spółki Robertem Motałą. D: Panie Prezesie na wstępie dziękujemy za to, że zechciał się Pan z nami spotkać. Czym wyróżnia się obecny tartak w Murowie na tle innych tego typu zakładów ? R.M: Dzięki inwestycji która kosztowała spółkę 120 mln PLN stworzyliśmy nowoczesny zakład produkcyjny o wysokim stopniu optymalizacji, dzięki której możemy maksymalnie wykorzystywać drewno. Mamy najdłuższą linię sortowniczą w Europie mająca 400 metrów długości oraz wysokiej jakości maszyny tartaczne. Nowoczesne technologie i wysokie standardy zarządzania pozwalają nam przygotowywać powstałą z przerobu tarcicę na innowacyjne drewno konstrukcyjne o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Nasze produkty znajdują zastosowanie w najbardziej restrykcyjnych rynkach zbytu. Tartak w Murowie, co istotne, przygotowuje gotowy materiał do wysyłki bezpośrednio do klienta. D: Na jakie rynki głownie dostarczane jest drewno z Murowa? R.M: Głównie wysyłamy nasze produkty na rynki zagraniczne takie jak: Austria, Czechy, Japonia. W mniejszym stopniu produkujemy na rynek lokalny. Co oczywiście będziemy chcieli w przyszłości zmienić. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nasi głowni odbiorcy zagraniczni mają zupełnie inne standardy i wymogi w budownictwie stąd materiał, który wysyłamy musi być najwyższej próby. D: Jak wygląda skala produkcji przerobu drewna po modernizacji zakładu w Murowie?

R.M: Obecnie roczny przerób to 400 000 m3 , warto przypomnieć, że przed przebudową zakładu było to 200 000 m3. D: Rozumiem, żeby zwiększyć ilośc przerobu musiało wzrosnąć zatrudnienie? R.M: Tak, ze stanu 150 pracowników docelowo zatrudnienie w Murowie znajdzie 320 osób. Obecnie pracujemy na dwie zmiany, finalnie będziemy chcieli wprowadzić trzy zmianowy system pracy. Warto tutaj dodać, że pracownicy rekrutowani są głównie z najbliższego terenu zakładu tym samym jesteśmy jednym z większych pracodawców w regionie. D: Spółka Stora Enso Wood Products, którą Pan reprezentuje jest częścią STORA ENSO proszę przybliżyć nam profil tego światowego koncernu. R.M: Stora Enso to faktycznie potentat w produkcji drzewnej. Na świecie firma zatrudnia około 26 000 osób w ponad 35 krajach. Poziom sprzedaży w 2015 roku wyniósł 10 mld Euro. Akcje Story Enso notowane są na giełdzie w Helsinkach i Sztokholmie. Siedziba główna spółki mieści się w Helsinkach. Firma działa na kilku obszarach związanych z drewnem. Jest to produkcja drzewna, której Murów jest przykładem jako Wood Products oraz jego pochodnych tj. papier opakowania, biomasa. Co robimy w oparciu o ekologię i współczesne wymogi rynku. Co ciekawe spółka STORA ENSO jest najstarszą zarejestrowaną spółką na świecie datowaną na rok 1288. D: Dziękujemy serdecznie za wywiad i życzymy sukcesów w prowadzeniu tak nowoczesnego tartaku. R.M: Dziękuje również . Forum Opolskiego Biznesu

7


8

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


GOSPODARKA

Petrol sp. z o.o. zorganizowała szkolenie dla swoich klientów W ramach nowo wprowadzonej Ustawy dotyczącej monitorowania drogowego przewozu towarów firma Petrol sp. z o.o. zorganizowała szkolenie, którego celem było omówienie nowych regulacji prawnych związanych z transportem paliw. Spotkanie, w którym wzięło udział przeszło sto osób, głównie rolników i przewoźników odbyło się w CWK w Opolu 29.03 br. Gospodarzem spotkania był wiceprezes spółki Petrol Krzysztof Wojciechowski, szkolenie z zakresu nowej ustawy, której celem jest głównie zaostrzenie przepisów regulujących tzw. Pakiet Przewozowy prowadził specjalista prawa handlowego Maksymilian Graś. W swoim wystąpieniu omówił szczegółowo kierunki nowej ustawy min. program SENT, który narzuca na przewoźnika dokonanie każdorazowo zgłoszenia transportu paliwa. Obecni podczas spotkania byli min. przedstawiciele Izby Skarbowej z Opola oraz prezes Izby Rolniczej Herbert Czaja. Partnerem spotkania była Opolska Izba Gospodarcza z ramienia, którą reprezentowała Lilianna Łuczkiewicz- specjalista ds. kontaktów gospodarczych.

Forum Opolskiego Biznesu

9


GOSPODARKA

Spotkanie OIG

oddziału Krapkowice

z samorządowcami

Spotkanie przedsiębiorców, przedstawicieli firm oraz członków OIG oddział Krapkowice z władzami wojewódzkimi, samorządowymi i Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej odbyło się w Gogolinie w hotelu Vertigo 09.03. br. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes OIG Henryk Galwas, dyr. Oddziału OIG Krapkowice Władysław Śmigiel, dyr. OCRG Roland Wrzeciono, włodrze miast i gmin regionu oraz członkowie OIG. Podczas spotkania dyskutowano na temat współpracy i możliwości wsparcia między podmiotami gospodarczymi skupionymi w krapkowickim oddziale OIG, a samorządowcami. Szczególnie ważnym elementem było przedstawienie przez przedstawicieli urzędów miejskich i gminnych planów dotyczących inwestycji na ich terenach w oparciu o współpracę z lokalnym biznesem. Co w kontekście przedsiębiorców było ogromnie ważnym aspektem co do możliwości ich działań i rozwoju. Spotkania tego typu pokazują jak ważna jest współpraca i wsparcie między przedsiębiorcami ,a włodarzami miast i gmin. Wspólne działania obu tych stron co było przewodnim motywem spotkania, mogą przynieść wiele korzyści na rzecz rozwoju i funkcjonowania regionu.

10

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Zatwierdzono wniosek o dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie na zadanie pn.: „Rewitalizacja parku wraz z remontem alejek w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie etap IV” do kwoty 250 000,00 zł. Niniejsze zadanie realizowanie będzie w zabytkowym parku o powierzchni 5,29 ha w Klisinie. Park ten zalicza się do jednego z najlepiej zachowanych XIXwiecznych naturalistycznych założeń parkowych na Opolszczyźnie. W trakcie poprzednich prac wykonywanych w zabytkowym parku w latach 2008-2014, dokonano zabiegów prowadzących do poprawienia kondycji drzewostanu parkowego. Przeprowadzono wycinki sanitarne, prace pielęgnacyjne oraz wprowadzono pierwsze grupy nasadzeń uzupełniających i zastępczych. W roku 2015 wykonano prace uzupełniające w drzewostanie parkowym oraz krzewach polegające na nasadzeniu drzew, krzewów i bylin oraz usunięciu suchych egzemplarzy, wykonano również prace pielęgnacyjne. Z uwagi na to, że drzewostany są układami dynamicznymi, podlegającymi zmianom na przestrzeni czasu, stwierdzono dalsze przekształcenia w parku. Konieczne jest również wykonanie dodatkowych nasadzeń oraz przeprowadzenie zabiegów leczniczych. W ramach projektowanej zieleni parkowej przewiduje się: -usunięcie egzemplarzy drzew parkowych suchych, zamierających, zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, -wykonanie nasadzeń zamiennych i uzupełniających, -wykonanie nasadzeń krzewów, -pielęgnacja drzew i krzewów, -odtworzenie trawników parkowych. Zakres prac obejmuje również remont spacerowych alejek parkowych w zakresie przebudowy nawierzchni i obrzeży oraz uzupełnienia elementów małej architektury (ławki parkowe, koszer na śmieci, tablice informacyjne). Projektowane prace mają na celu zwiększenie bioróżnorosności parku przy DPS Klisino oraz polepszenie komfortu korzystania z alejek parkowych, szczególnie w  wypadku osób poruszających się na wózkach lub posiadających problemy z poruszaniem się. W poprzednich latach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dofinansował rewitalizację parku w Klisinie kwotą 534 900 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Forum Opolskiego Biznesu

11


Nasi nowi członkowie

Stora Enso Wood Products sp. z o.o. prezes Robert Motała ul. Wolności 4 46-030 Murów Tel. 77 408 53 00 77 408 53 90 robert.motala@storaenso.com Branża: produkcja drzewna, tartak

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie Adrian Kasper - Kierownik ul. Parkowa 20 47-260 Polska Cerekiew Tel. 602 799 850 a.kasper@polskacerekiew.p Branża: sport i rekreacja

CZORA Sp. z o.o. Sp. K. Patryk Czora ul. Energetyków 3 45-920 Opole Tel. 77 402 35 76 601 824 102 www. czora.eu biuro@czora.eu

PROWOD sp. z o.o. prezes Bogdan Lechowski ul. Rynek 4 46-082 Kup Tel. 77 469 11 81 77 469 11 84 sekretariat@prowod.pl

Branża: usługi spawalnicze, produkcja

Branża: usługi komunalne, usługi wod-kan

H2O Opole Adrian Talkowski ul. Skautów Opolskich 11/908 45-286 Opole Tel. 601 591 785 kontakt@h2o.opole.pl Branża: usługi sprzątające

Academia Alter Modus Rafał Tańczak ul. Opolska 3A 46-070 Osiny Tel. 607 312 555 biuro@altermodus.pl

Branża: szkolenia, coaching

Moszna Zamek Sp. z o.o. Tomasz Ganczarek -prezes ul. Zamkowa 1 Moszna 47-370 Zielina Tel. 530 357 540 biuro@moszna-zamek.pl Branża: hotelarstwo, gastronomia, spa

12

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Biuro Obsługi Firm s.c. Sylwia i Tomasz Poler ul. Piastowska 14 47-200 Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 482 13 43 www.BOF24.pl biuro@bof24.pl Branża: obsługa księgowo – kadrowa dla firm Przedsiębiorstwo Robót DrogowoMostowych Sp. z o.o. Prezes Andrzej Kaniowski ul. Oławska 26A 49-300 Brzeg Tel. 77 424 01 10 77 416 31 45 sekretariat@prdmbrzeg.pl Branża: roboty drogowe Dawid Hadamek Usługi Remontowo Budowlane ul. Kolonia 10 47-270 Karchów Tel. 788 459 677 dawid.hadamek94@gmail.com Branża: usługi remontowo - budowlane


Nasi nowi członkowie MAKAT Tomasz Makuch ul. Makuszyńskiego 19 47-225 Kędzierzyn-Koźle Tel. 608 485 530 530 927 757 makat@op.pl Branża: remontowo- budowlana

AC ARTIMEX Sp. z o.o. Adam Cybulski -prezes ul. Powstańców Śl. 13 47-150 Leśnica Tel. 603 117 530 info@artimex.com.pl Branża: usługi stomatologiczne

NET-RUSZT 2 Jarosław Paradowski ul. Moniuszki 4/20 47-300 Krapkowice Tel. 509 501 005 biuro@net-ruszt.pl Branża: handel rusztowaniami elewacyjnymi

SOLIDARIS Sp. z o.o. prezes Piotr Groeger Dzielawy ul. Kolejowa 23 47-260 Polska Cerekiew Tel. 77 405 43 00 504 167 680 solidaris@solidaris.pl Branża: transport, spedycja

K&K HydroBud sp. z o.o. prezes Krzysztof Klein ul. Piastowska 1/308 47-200 Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 552 01 50 606 428 430 biuro@kk-hydrobud.eu Branża: usługi budowlane

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. prezes Marcin Misiewicz Osiedle XXX-lecia 21 47-303 Krapkowice Tel. 77 446 72 28 600 945 372 sekretariat@kczkrapkowice.pl

Branża: opieka medyczna Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „Jarząbek” Sp. J. Radosław Jarząbek ul. Korfantego 33 49-300 Brzeg Tel. 608 409 172 brukarstwo.spj@neostrada.pl Branża: roboty ziemne

KOMFORT SYSTEM s.c. Andrzej Siemańczuk Aleksander Rurański ul. Kłodnicka 92 47-206 Kędzierzyn-Koźle Tel. 691 257 771 komfort.system@op.pl Branża: kompleksowe usługi instalacyjne

MAJKERS Mateusz Trawczyński ul. Oleska 37 45-052 Opole Tel. 794 901 015 opole.panda@gmail.com Branża: gastronomia VINCI Group Sp. z o.o. prezes Waldemar Wysocki ul. M. Reja 12 49-300 Brzeg Tel. 509 690 839 biuro@vinci.info.pl Branża: szkolnictwo, edukacja

Forum Opolskiego Biznesu

13


GOSPODARKA

CZORA SPAWANIE / CZORA INOX STYLE Historia firmy Czora to przede wszystkim wielka pasja i zaangażowanie właściciela zakładu Pana Patryka Czory. Swoje zainteresowanie metalurgią i metaloznawstwem rozwijał on od najmłodszych lat, pomagając swojemu ojcu w przydomowym warsztacie ślusarskim. Co zaprocentowało stworzeni profesjonalnej firmy usług spawalniczych. Początek firmy Czora to rok 2007 kiedy to obecny właściciel Patryk Czora po długoletnim pobycie za granicą( gdzie nabył profesjonalne doświadczenie w zakresie spawalnictwa) postanowił wrócić do Polski. W tym samym roku zakłada on działalność gospodarczą w zakresie usług spawalniczych w swojej rodzinnej miejscowości Brynica. Miejsce jednak po tym jak firma intensywnie zaczynała się rozwijać okazało się nie wystarczające do prowadzenia tego typu działalności. Szczególnie po tym jak firma zakupiła pierwszego robota spawalniczego. Kolejnym miejscem była hala niedaleko zakładu renomowanej firmy PROTEC w Chróścicach, której partnerem firma Czora jest do dziś.

Chcąc jeszcze bardziej zintensyfikować swoje działania firma Czora postanawia wszystkie swoje dotychczasowe odziały przenieść w jedno miejsce. W 2013 decyzją zarządu zostaje zakupiona działka w miejscowości Brzezie koło rozbudowywanej Elektrowni Opole na przyszłą siedzibę firmy.

Z upływem czasu, zwiększały się zamówienia składane w firmie. Co przełożyło się na wzrost zatrudnienia i rozbudowy parku maszynowego. Ekspansja zakładu doprowadziła do rozszerzenia działalności o produkcję elementów ze stali nierdzewnej takich jak min. balustrady, ogrodzenia.

Obecnie firma zatrudnia 70 osób. Nowe miejsce to stanowiska zrobotyzowane do spawania wielkoseryjnego specjalistycznym automatami firmy Motoman ze źródłami spawalniczymi Selko, które umożliwiają spawanie metali metodą Mig/Mag i TIG. W ramach usług firmy znajduje się 14 zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, które umożliwiają spawanie w trzech osiach elementów o wymiarach do 3000 x 1200 x 1000mm.

W roku 2010 po nawiązaniu ścisłej współpracy z partnerem zagranicznym, otworzono drugi oddział firmy w miejscowości Stare Siołkowice. Po czterech latach od podpisania umowy Czora otwiera trzecią już siedzibę swojej firmy w Opolu związanej z produkcją artykułów ze stali nierdzewnej. Głównymi odbiorcami produktów i usług firmy Czora są klienci z Rynku Niemieckiego. Jest to 70 % produkcji reszta to odbiorcy z Polski. Klientami są indywidualne osoby oraz firmy głownie z branży technik mocowań. Dzięki profesjonalnemu systemowi zarządzania i jakości wypracowanej przez firmę, nawiązuje ona współpracę z MOSTOSTALEM,któryjest jednym z czołowych wykonawców rozbudowy Elektrowni Opole.

14

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Budowa nowoczesnego zakładu ruszyła w 2016 roku w styczniu by w tym samym roku w październiku oddać ją w pełni do użytku. Łączna powierzchnia nowoczesnego zakładu to 1500 m2. Dodatkowo do nowoczesnej hali został wybudowany biurowiec z pomieszczeniami dla pracowników o łącznej powierzchni 500m2.

Zoptymalizowanie procesu produkcji, skutkowało wprowadzeniem systemu zarządzania produkcją w zakładzie, którego celem jest zredukowanie ewentualnych pomyłek do zera. Pełen profesjonalizm zakładu przekłada się na jego ofertę jak np. cięcie z dokładnością do 0,2 mm. Posiada ona również maszyny NC umożliwiające cięcie pakietowe o wymiarach 450 x 350mm. Dzięki zautomatyzowaniu produkcji firma Czora jest w pełni konkurencyjna na rynku spawalniczym. Zastosowany przez nią szeroki wachlarz przyrządów spawalniczych, kontrolerów oraz ergonomia pracy sprawia, że firma Czora terminowo wykonuje swoje zlecenia, a jakość wyrobów jest najwyższej próby.


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

UTYLIZACJA – PRÓBA DEFINICJI Słowa utylizować, utylizacja w naszym codziennym języku zadomowiły się już na dobre. Utylizacja pojawia się głównie w kontekście odpadów. Konkretnie pozbywania się ich z naszego najbliższego otoczenia.

Utylizować często dla wielu z nas jest tożsame ze sprzątaniem śmieci z naszego najbliższego otoczenia. Czy jest to jednak tylko wyrzucenie śmieci czy coś więcej? Informacjami jak właściwie definiować ten proces, chciałbym podzielić się z Państwem w tym artykule. Na początek przyjrzyjmy się genezie słowa utylizacja. Słowo to wywodzi się z języka francuskiego utylization oznacza nic innego jak wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Czyli odpadów nadających się do dalszego przekształcenia. Skoro więc pod pojęciem utylizacja odpadów rozumie się wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych, to czy to przypadkiem nie wiąże się z pojęciem takim jak odzysk odpadów? Zatem zbyt potocznie rozumiemy ten proces wiążąc ją tylko z unieszkodliwieniem śmieci. Przede wszystkim nie jesteśmy w stanie zniszczyć wszystkich śmieci. Bo niby jak miałoby to się odbyć bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Spalanie śmieci ze składowisk spowoduje emisję spalin, które będą bezpośrednim zagrożeniem dla nas i środowiska to samo dotyczy zatopienia. Spowoduje to tylko to, że odpady zostaną uprzątnięte, ale nadal będą ekologiczna bombą

z opóźnionym zapłonem . Jedynym kierunkiem jest proces przekształcania odpadów metodami ogólnie stosowanym takim jak : mechaniczne, termiczne, chemiczne, fizykochemiczne. Przetwarzanie i recykling to podstawa gospodarki odpadami. Nie da się pozbyć w 100 % wszystkich odpadów o czym pisałem. Będą one zawsze obecne. Można je co najwyżej w jakiś sposób przekształcać. Śmieci pojawiać się będą wszędzie, bez względu na to jaką metodą będziemy je chcieli potraktować. Unieszkodliwianie odpadów to nic innego jak szereg procesów technologicznych/biologicznych/chemicznych, które mają na celu zminimalizowanie, a nawet (o ile to możliwe) zneutralizowanie wpływu odpadów na środowisko oraz organizmy żywe w tym przede wszystkim człowieka. Zgodnie z tą zasadą różne niepotrzebne rzeczy w różnych momentach wytwarzania produktu powinny być od razu zagospodarowywane, między innymi poddawane odzyskowi. Czy taka definicja pasuje nam do Utylizacji? Myślę, że właściwa forma to odzysk odpadów czyli idąc za Wikipedią: „wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych”. Utylizacja to proces gdzie odpady ponownie będą mogły być przetworzone i wykorzystane w sposób bezpieczny. Tak więc nie ma to związku z samym pozbywaniem się śmieci. To przede wszystkim planowe stworzenie dla nich warunków do ponownego ich użycia. Utylizujmy zatem. Forum Opolskiego Biznesu

15


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

OPON CZAS Przed nami zmiana opon z zimowych na letnie. Co niebawem zapewne większość kierowców będzie realizować. Jak podają badania statystyczne świadomość Polaków co do zasadności wymiany opon w ostatnich latach się zwiększa.

Większość kierowców rozumie, że grubszy bieżnik opony przy dodatnich temperaturach powoduje większe spalanie paliwa. Warto zatem zmieniać. Będzie to miało wpływ na ochronę środowiska z powodu mniejszej emisja szkodliwych spalin do atmosfery. Pozostaje pytanie co dzieje się z oponami, które do niczego się już nie nadają ? Wyjść trzeba tutaj od materiału z którego każda opona jest wykonana. Podstawowym składnikiem jest kauczuk – naturalny i syntetyczny, którego komponenty są dobrane w taki sposób, aby zapewnić jak najdłuższą żywotność oraz odporność na wszelkie uszkodzenia. Materiał z którego robi się opony przechowuje w sobie ogromną ilość substancji chemicznych mających szkodliwy wpływ na środowisko. To one właśnie mają za zadanie utrzymać elastyczność i wytrzymałość produktu. W momencie np. palenia opon emitowane są szkodliwe toksyny mogące zagrozić bezpośrednio człowiekowi oraz środowisku. Dlatego kiedy chcemy się pozbyć opon pamiętajmy, że czas ich rozkładu to jakieś 100 lat. W czasie tego powolnego procesu będą stanowiły zagrożenie dla środowiska. Pomimo tego, że świadomość społeczna co do słuszności utylizacji jest coraz większa. Widok zużytych opon w lesie

16

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

lub na parkingach jest rzeczą w dalszym ciągu powszechną. Warto tutaj podkreślić, że w Polsce jest zakaz składowania opon o czym jasno mówi ustawa z 2007 roku. Opony zużyte można oddać w większości serwisów wulkanizacyjnych, które mają najczęściej podpisane umowy z wyspecjalizowanymi firmami zajmującymi się ich utylizacją. Dzięki niej możemy uzyskać wiele produktów, które będą miały zastosowanie w budownictwie, drogownictwie etc. Do tego nie będzie potrzeby ponownej pełnej produkcji, która nie potrzebnie obciąża środowisko. Wachlarz produktów z przetworzonych opon jest szeroki, zastosowanie znajdują jako materiał na: podłoże dróg, umocnienie pochyłości na poboczach, bariery dźwiękochłonne, ochrony brzegów rzek, sztuczne rafy na dnie mórz, zbiorniki i kanały wodne w systemach irygacyjnych. Uzyskany grys i granulat po dodaniu odpowiednich lepiszczy stosuje się najczęściej jako nawierzchnie placów zabaw, boisk sportowych lub jako materiał na wykładziny dźwiękochłonne i amortyzujące uderzenia. Strzępy i chipsy stosuje się jako wypełniacze w elementach konstrukcji budowlanych. Pył gumowy dodaje się najczęściej do mieszanek gumowych, z których wyrabia się takie produkty jak progi zwalniające, wysepki, dywaniki samochodowe itp. Rozdrobnione opony w postaci miału coraz powszechniej wykorzystuje się jako dodatek do asfaltów. Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badania wykazały, że taki ulepszony asfalt wykazuje znakomite parametry. Poruszające się po nim pojazdy mają o 25% skróconą drogę hamowania i emitują znacznie mniej hałasu. W czasie deszczu auta mają lepszą przyczepność, a sama nawierzchnia wykazuje większą trwałość w porównaniu do asfaltów wyprodukowanych tradycyjnymi metodami. Dlatego z myślą o szerokim wykorzystaniu przetworzonych produktów gumowych utylizacja powinna być rzeczą obligatoryjną. Pamiętajmy zatem żeby opony trafiały do miejsc gdzie odpowiednie firmy zajmą się ich recyklingiem.


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

EKO BUDOWLANKA Sezon wiosenny to okres wzmożonych prac budowlanych. Wielu z nas podejmując się wybudowania własnego domu stoi przed wyborem odpowiednich materiałów budowlanych.

Warto zwrócić uwagę na walory ekologiczne, które powinny być dla nas równie priorytetowe jak cena. Produkcja większości materiałów budowlanych, a szczególnie tych wysoko przetworzonych, pochłania duże ilości energii nieodnawialnej, przyczyniając się tym do zwiększonej emisji dwutlenku węgla. Ponowne ich użycie lub przetworzenie, pod warunkiem że jest energetycznie uzasadnione, pozwala oszczędzić zarówno surowce, jak i energię wykorzystane do produkcji materiałów. Jednym z najchętniej wybieranych materiałów w budownictwie ekologicznym jest drewno. To materiał, który najlepiej nadaje się do powtórnego wykorzystania. Demontaż i przeróbki domu z drewna są stosunkowo proste. Odpady powstające podczas budowania z tego materiału są łatwe do utylizacji i jest ich niewiele. W produkcji materiałów drewnopochodnych – płyt, konstrukcji, fornirów– najważniejsze z punktu widzenia ekologii jest stosowanie odpadów drewnianych lub drewna certyfikowanego pochodzącego ze specjalnych nasadzeń, np. pod przewodami wysokiego napięcia. Autorzy projektów zwracali uwagę na to, że przy należytej kulturze budowania elementy szalunkowe z drewna można wykorzystywać wielokrotnie. Do wyprodukowania cegieł, zużywa się bardzo dużo energii, dlatego ceramika z rozbiórki to wymierna korzyść dla śro-

dowiska. Z reguły jest to też rozwiązanie dwukrotnie tańsze niż zupełnie nowy materiał. Największy koszt podczas odzyskiwania cegieł wiąże się z oczyszczeniem ich z zaprawy. Kilkadziesiąt lat temu cegły były łączone zaprawą wapienną, dlatego te pochodzące ze starych domów łatwo jest oczyścić i wbudować w nowy mur. Zdjęcie zaprawy cementowej okazuje się dużo trudniejsze i bardziej pracochłonne. Użycie cegły rozbiórkowej na elewację lub wewnętrzne akumulacyjne ściany-trzony (obudowane zazwyczaj drewnianym szkieletem) zaproponowano w kilku projektach. Jeżeli projektanci decydowali się na beton, był on przeważnie czysty – bez zbrojenia, które ma niekorzystny wpływ na możliwość jego późniejszego powtórnego użycia. Wyroby z tworzyw sztucznych z recyclingu są powszechnie dostępne na rynku budowlanym. Chętnie stosowane są okna z profili z recyclingu PCW, a także rynny, rury i kratki trawnikowe z materiałów z odzysku. Ciekawostką jest izolacja z przetworzonych butelek PET. Powstaje ona ze zmielonych opakowań sklejonych ze sobą specjalnym lepiszczem, a następnie sprasowanych w płyty. Uzyskany materiał ma właściwości porównywalne do styropianu, a jednocześnie jest od niego bardziej wytrzymały. Są z niego produkowane płyty drenażowe, poleca się go też jako deskowanie tracone, termoizolację oraz warstwę dachów odwróconych. Współczynnik przewodzenia ciepła λ suchej płyty wynosi 0,065 (W/(m.K)). Tworzywa sztuczne z odzysku pojawiły się również w materiałach wykończeniowych, na przykład wykładzinach dywanowych z włóknem powstającym w 100% z odbioru i recyclingu starej wykładziny, dodatkowo mocowanych do podłoża w sposób minimalizujący użycie kleju emitującego szkodliwe lotne związki organiczne (LZO). Na zewnętrzne posadzki proponowane bywają nawierzchnie z granulatu gumowego z recyklingowych opon podobną do tych, które z powodzeniem stosuje się na boiskach sportowych oraz placach zabaw dla dzieci. Warto zatem szukając odpowiedniego budulca sprawdzić jego pochodzenie oraz to czy spełnia on ekologiczne normy. Forum Opolskiego Biznesu

17


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PROBLEM Z SZAMBEM Nieszczelne szamba oraz nielegalne wylewanie nieczystości na pola to proceder w naszym kraju dość częsty. Co potwierdzają kontrole i interwencje. nieruchomości, gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia szamba oraz w sposób uniemożliwiający odpływ nieczystości ze zbiornika. Natomiast w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, należy usuwać osady ściekowe, powstające podczas pracy instalacji, z częstotliwością określoną w instrukcji jej eksploatacji.

Spuszczanie szamba do okolicznych rowów czy na pola to działanie, które szczególne jest powszechne w miejscach gdzie nie ma dostępu do zbiorczej kanalizacji. Pamiętajmy jednak, że bez względu na wszystko jest to działanie wbrew prawu. Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Każdy właściciel nieruchomości w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z oczyszczalni. Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia ze ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego. Należy również pamiętać, że nieczystości ciekłe z terenu

18

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane tj.: do rowu, na pole, czy też na własne podwórko. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł. Dlatego też policja ma obowiązek zareagować, a gmina ma za zadanie wyegzekwować obowiązek podpisania przez właściciela posesji, umowy na wywóz nieczystości. Warte podkreślenia jest, że bez zmiany świadomości i myślenia w tym zakresie nawet kara grzywny nie będzie odstraszała do tego typu negatywnych działań. Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wirusów, bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia, np. bakteria E. coli i Salmonella. Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Dzieci bawiące się na podwórku mają z nimi bezpośredni kontakt! Dlatego żeby walka z procederem nielegalnego wylewania nieczystości ciekłych nie przypominała “walki z wiatrakami” każdy powinien zacząć od siebie i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naprawdę nie przeszkadza nam wygląd rowów zanieczyszczonych ściekami w pobliżu naszych domów

oraz odrzucający zapach, który unosi się w powietrzu i ciągnie się czasem przez całą okolicę. Nie wspominając o skażeniu gleby co bezpośrednio przekłada się na nasze zdrowie.


Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PŁONĄCY PROBLEM Wypalanie traw to sytuacja, która w naszym kraju najczęściej jest obecna w okresie wczesnej wiosny. Zapewne widząc palące się trawy zastanawiamy się nad sensownością takiego działania.

Co chcą rolnicy uzyskać wypalając trawy? Na pewno chcą szybko przygotować sobie grunt do dalszych prac . Robią to jednak często bez świadomości, że szkodzą sobie i innym. A do tego są to działania ewidentnie łamiące prawo. W Polsce bowiem, co jasno określa ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach zabrania się wypalania traw na łąkach, pozostałościach roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do 10 lat więzienia. Proces wypalania to zagrożenie dla ludzi i przyrody. Często jadąc autem jesteśmy świadkami utrudnionych warunków drogowych powodem czego jest dym z płonących traw. Taka sytuacja naraża nas bezpośrednio na zagrożenie, które z uwagi na brak widoczności może być tragiczne w skutkach. Początkowo „niewinne” wypalanie przeraża się często w pożar, który swym zasięgiem może rozprzestrzenić się na domostwa i lasy. Straż pożarna ma na przełomie zimy i wiosny najwięcej takich interwencji. Pożar traw to też eko- katastrofa. Oznacza ona zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków gnież

dżących się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się gniazda już zasiedlone razem z jajeczkami lub pisklętami (np. skowronków). Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików. W pożarach traw ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Niejednokrotnie od palącego się poszycia gleby, zajmują się torfowiska. Pożary torfu są wyjątkowo trudne do ugaszenia, mogą trwać nawet kilka miesięcy. Torfowiska na regenerację potrzebują kilku tysięcy lat. Często pożar traw przenosi się na sąsiadujące lasy, niszcząc bezpowrotnie cenne drzewostany. Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co sądzą zwolennicy wypalania staje się jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu giną mrówki. Owady te zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej i wzbogacają warstwę próchnicy. Jedna kolonia mrówek może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. W pożarach traw giną biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości. Płomienie i dym zabijają pszczoły i trzmiele, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat na regenerację. Zakaz wypalania traw jest jednym z „Wymogów dobrej kultury rolnej”. Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu, grozi zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. Dlatego apelujemy o rozsądek. Szybko nie znaczy w tym przypadku dobrze i ekologicznie. Skutki takich działań mogą być nieodwracalne o czym po-

winniśmy zawsze pamiętać.

Forum Opolskiego Biznesu

19


§

Podstawa prawna powołania tego Sądu wynika z części V Kodeksu Postępowania Cywilnego art.1154 do 1217) w brzmieniu nadaniu tym przepisom ustawą z 28.07.2005r. (Dz. Ust 178 poz. 1478) W świetle tych przepisów wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc). Czas uzyskania wyroku w sądzie polubownym (arbitrażowym) jest z wielu przyczyn wielokrotnie niższy niż w sądach powszechnych, co zapobiega powstawaniu u podmiotów gospodarczych zatorów płatniczych.

Koszt uzyskania takiego wyroku jest w sądzie polubownym (arbitrażowym) również znacznie niższy niż w sądach powszechnych. Największe oszczędności występują w sporach o zapłatę dużych kwot powyżej 500.000 zł, przy których opłata sądowa wynosi w sądach arbitrażowych 2% do 0,75 %, podczas gdy takie opłaty w sądach powszechnych wynoszą 5% w jednej instancji.

20

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Korzystanie z sądownictwa arbitrażowego zapobiega poza tym zrywaniu istniejących między podmiotami gospodarczymi stosunków handlowych i współpracy. Dla zapewnienia wyrokom Opolskiego Sądu Polubownego (Arbitrażowego) wysokiej jakości prezydium tego sądu zapewniło stworzeni trzech List Arbitrów Rekomendowanych, na których znajdują się między innymi nazwiska sędziów Sądu Najwyższego i Sądu Okręgowego w Opolu w stanie spoczynku oraz nazwiska byłych długoletnich sędziów, którzy następnie przeszli do pracy w kancelariach adwokackich i radców prawnych.


Forum Opolskiego Biznesu

21


FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

22

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Fob kwiecień  
Fob kwiecień  
Advertisement