Page 1

Życie jest piękne, ponieważ żyjemy nie tylko dla siebie. Twoi najbliżsi pragną cieszyć się jak najdłużej ciepłem i miłością, którą im dajesz. Właśnie dlatego warto dbać o zdrowie. Zawały serca i udary mózgu to druga przyczyna umieralności w Polsce. Dowiedz się jak można ich uniknąć. Przecież Twoje życie jest szczęściem Twoich najbliższych.

Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie Podręczny przewodnik po sercu


Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie

2


Czy wiesz, że ...

Twoje serce bije 100 tys. razy na dobę? Serce jest najciężej pracującym organem naszego ciała. Pompuje krew z tlenem i substancjami odżywczymi do wszystkich komórek ciała. W spoczynku kurczy się około 70 razy na minutę, przepompowując około 5 litrów krwi, a dziennie ponad 7200 litrów. W ciągu całego życia liczba uderzeń serca sięga 2,5 miliarda, a łączna objętość krwi przepompowanej przez każdą z komór przekracza 180 000 m3. Jeśli podejmujemy jakikolwiek wysiłek praca serca staje się jeszcze cięższa. Serce zaopatrywane jest w krew przez lewą i prawą tętnicę wieńcową. W spoczynku wieńcowy przepływ krwi wynosi ok. 220 ml/min. U zdrowych osób, wysiłkowy przepływ wieńcowy może wzrosnąć nawet do 900 ml/min. Sprawność układu krążenia zależy głównie od wydolności mięśnia sercowego i stanu naczyń krwionośnych.

3

Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie


Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie

4


Czy wiesz...

jak działa układ krążenia? Serce to pompa mięśniowa, a w zasadzie to dwie niezależne od siebie pompy – prawa i lewa. Każda z tych pomp składa się z przedsionka i komory – mamy zatem prawy przedsionek i prawą komorę oraz lewy przedsionek i lewą komorę. ƒƒOdtlenowana, „zużyta” krew jest zasysana z żył do prawego przedsionka ƒƒZ prawego przedsionka trafia do prawej komory ƒƒPrawa komora pompuje krew do płuc ƒƒUtlenowana w płucach krew powraca do serca - do lewego przedsionka ƒƒZ lewego przedsionka, przy rozkurczu serca, krew jest zasycana do lewej komory ƒƒZ lewej komory jest pompowana do wszystkich organów takich jak: mózg, nerki, wątroba, jelita Naczynia krwionośne dochodzą do wszystkich komórek organizmu. Tętnice zaopatrują je w świeżą utlenowaną krew, a żyły odbierają z nich krew odtlenowaną. Łączna długość tętnic, żył i naczyń kapilarnych przekracza 100.000 km.

5

Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie


Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie

6


Czy wiesz, że ...

miażdżyca naczyń rozwija się od wczesnego dzieciństwa we wszystkich tętnicach organizmu? Stopniowo prowadzi do zarastania naczyń tętniczych i ujawnia się dopiero w wieku średnim pod postacią choroby niedokrwiennej serca, incydentów niedokrwiennych, udarów mózgu, choroby niedokrwiennej naczyń obwodowych. Powstawanie blaszki miażdżycowej jest procesem polegającym na stwardnieniu i pogrubieniu ściany naczyń. Jego podstawą jest gromadzenie się w ścianie naczynia złogów lipidów, elementów morfotycznych krwi, węglowodanów i włóknika. Narastanie blaszki miażdżycowej w świetle tętnicy powoduje jej zwężenie, a co za tym idzie pogorszenie ukrwienia organu zaopatrywanego przez nią w tlen i substancje odżywcze. Pęknięcie blaszki miażdżycowej powoduje uruchomienie całej kaskady procesów wykrzepiania w świetle naczynia. Do miejsca pękniecia przyczepiają się płytki krwi powodując tworzenie skrzepliny, która jak korek zamyka światło tętnicy. Pęknięcie blaszki miażdżycowej i w konsekwencji zawał serca lub udar mózgu może się wydarzyć na każdym etapie tworzenia blaszki miażdżycowej. Niekiedy może dojść do oderwania fragmentu skrzepliny lub/i fragmentu blaszki miażdżycowej. Te kawałki razem z prądem krwi mogą dostać się do naczyń mózgu lub naczyń wieńcowych i zatkać je.

7

Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie


Czy wiesz, że ...

rozwój miażdżycy prowadzi do zawału serca lub udaru mózgu? Miażdżyca rozwija się we wszystkich tętnicach organizmu, lecz jej niektóre lokalizacje są szczególnie niebezpieczne: Tętnice wieńcowe – miażdżyca ulokowana tutaj może być powodem choroby niedokrwiennej serca oraz prowadzić do zawału serca. Tętnice szyjne i kręgowe – w tym miejscu miażdżyca może doprowadzić do powstawania przejściowych incydentów niedokrwiennych i udarów mózgu.

Udar mózgu Masa mózgu wynosi zaledwie 2% ciężaru ciała, ale przez naczynia krążenia mózgowego przepływa aż 15% krwi wyrzucanej z serca i zużywa on ok. 20% tlenu przyswajanego przez cały organizm. Wynika to z bardzo dużego zapotrzebowania tkanki nerwowej na transportowane przez krew tlen i glukozę.

Zatrzymanie dopływu krwi do tkanki mózgowej na półtorej minuty powoduje Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie

8


obumieranie komórek nerwowych zwane udarem niedokrwiennym. Najczęstszą przyczyną udaru jest niedrożność naczyń mózgowych wywołana skrzeplinami i miażdżycą naczyń.

Zawał serca W każdej minucie serce wykonuje ogromną pracę pompując krew z tlenem i substancjami odżywczymi do wszystkich komórek ciała. Samo zaopatrywane jest w te niezbędne składniki tylko przez dwie tętnice wieńcowe.

Zmniejszenie przepływu w tętnicy wieńcowej może prowadzić do, śmiertelnego dla mięśnia sercowego, niedokrwienia. Obumieranie komórek, czyli zawał serca, rozpoczyna się w około 20 minut od początku niedokrwienia i narasta przez kolejne minuty, godziny. Zawał może doprowadzić do zatrzymania pracy serca i nagłej śmierci albo trwałego uszkodzenia mięśnia sercowego i jego niewydolności. Najczęstszą przyczyną zamknięcia naczyń wieńcowych są skrzepliny powstające na blaszkach miażdżycowych.

9

Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie


Czy wiesz, że ...

Twoje indywidualne cechy oraz elementy stylu życia zwiększają ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia*? Niemodyfikowalne czynniki ryzyka, czyli takie, na które nikt nie ma wpływu: ƒƒWiek ƒƒPłeć ƒƒChoroby układu krążenia w rodzinie – zawał serca, nagły zgon lub udar mózgu: - u ojca lub brata przed 55. rokiem życia - u siostry lub matki przed 65. rokiem życia Pamiętaj! Jeżeli jesteś mężczyzną powyżej 40 roku życia lub kobietą powyżej 50 roku życia, a w Twojej rodzinie występowały choroby układu sercowo-naczyniowego jesteś w grupie osób szczególnie narażonych na choroby układu sercowonaczyniowego. ƒƒRegularnie kontroluj wysokość ciśnienia tętniczego, poziom cholesterolu i glukozy! ƒƒNie dopuszczaj do nadwagi i otyłości! ƒƒKoniecznie stosuj zdrową dietę i bądź aktywny fizycznie! ƒƒNie pal! * zwiększają ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca (wieńcowej) i zawału serca, chorób tętnic obwodowych, chorób tętnic mózgowych i udaru mózgu. Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie

10


Modyfikowalne czynniki ryzyka, czyli takie, na które mamy wpływ: ƒƒNadciśnienie tętnicze ƒƒMała aktywność fizyczna ƒƒNieprawidłowe odżywianie ƒƒNadwaga i otyłość ƒƒNieprawidłowe stężenie cholesterolu i triglicerydów ƒƒCukrzyca ƒƒZespół metaboliczny ƒƒPalenie papierosów ƒƒNadmierne spożycie alkoholu ƒƒStres

11

nadciśnienie tętnicze

mała aktywność fizyczna

nieprawidłowe odżywianie

nadwaga i otyłość

cukrzyca

zespół metaboliczny

palenie papierosów

spożycie alkoholu

Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie

nieprawidłowe stężenie cholesterolu i triglicerydów

stres


Czy wiesz...

jak zmniejszyć swoje ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia? Stosuj prawidłową diętę Utrzymuj prawidłową masę ciała. Zdrowe odżywianie obniża ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia i innych – takich jak niektóre nowotwory i cukrzyca. Kilka zasad, które mogą Ci pomóc: ƒƒDbaj o różnorodność spożywanych produktów ƒƒCodziennie jedz co najmniej 5 porcji produktów zbożowych ƒƒCodziennie spożywaj co najmniej 2 szklanki mleka ƒƒMięso spożywaj z umiarem, najwyżej 1 raz dziennie.

Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie

12


Zwiększ aktywność fizyczną Każdy człowiek chcący zachować zdrowie potrzebuje co najmniej 30 minut umiarkowanie intensywnego wysiłku fizycznego najlepiej we wszystkie dni tygodnia. Regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo – naczyniowego a także: ƒƒPoprawia samopoczucie, pomaga radzić sobie ze stresem, zmniejsza uczucie zdenerwowania i napięcia ƒƒUłatwia zasypianie ƒƒPomaga zachować zgrabną, wysportowaną sylwetkę ƒƒZwiększa sprawność umysłową, nawet w podeszłym wieku ƒƒJest doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu w otoczeniu najbliższych.

13

Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie


Recepta 110000

00005170907672

Świadczeniodawca Pacjent

Pamiętaj!

Oddział NFZ Uprawnienia Ch.przewlekłe

Rp.

stosuj prawid łową dietę zwiększ akty wność fizyczn ą rzuć palenie unikaj stresu zmniejsz spoż ycie alkoholu regularnie ko ntroluj: - ciśnienie tę tnicze - poziom gluk ozy - poziom chol esterolu 1100000000

Data

5170907672

Dane id. i podpis

lekarza

Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie

14


Rzuć palenie!

Już rok po zaprzestaniu palenia ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca obniży się o 50%! Nie tylko Twoje ryzyko zmaleje – ale również najbliższych, dla których Twój nałóg jest równie groźny, jak dla Ciebie.

Unikaj stresu

Twoje serce jest bardzo wrażliwym odbiorcą Twoich myśli, pragnień i uczuć. To właśnie ono bardzo cierpi z powodu stresu. Jeśli chcesz mu pomóc powinieneś: równoważyć codzienne zmęczenie odpoczynkiem, nauczyć się pozytywnie myśleć, zdobyć sympatię i miłość otoczenia – w życzliwym środowisku łatwiej pokonywać problemy i realizować cele.

Zmniejsz spożycie alkoholu

Przewlekłe spożywanie alkoholu w ilości większej niż 20 g u kobiet i 30 g u mężczyzn na dzień może prowadzić do poważnych zaburzeń ze strony układu krążenia.

Regularnie kontroluj:

ƒƒCiśnienie tętnicze krwi ƒƒPoziom cholesterolu ƒƒPoziom glukozy Jeżeli, wyniki Twoich badań odbiegają od normy koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Zmień styl życia, regularnie zażywaj zlecone środki farmakologiczne. 15

Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie


Czy wiesz...

co oznaczają wyniki badań? Ciśnienie tętnicze

Ciśnienie w tętnicach powstaje na skutek ciągłego pompowania krwi przez serce i przepływania jej przez naczynia krwionośne. Idealne ciśnienie krwi wynosi poniżej 120/80 mmHg Jeśli ciśnienie tętnicze przekracza wartości 140/90 mmHg mamy do czynienia z nadciśnieniem tętniczym Nadciśnienie tętnicze pojawia się wtedy, gdy ścianki większych tętnic tracą elastyczność i stają się sztywniejsze, a mniejsze naczynia ulegają zwężeniu. Zazwyczaj nie towarzyszą mu żadne objawy. Nie wykryte i nie leczone nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu, chorób nerek, a nawet ślepoty.

Cholesterol

Cholesterol jest związkiem tłuszczowym niezbędnym do budowy komórek organizmu. Służy także do produkcji hormonów i jest niezbędny do produkcji witaminy D. Stężenie cholesterolu całkowitego nie powinno przekraczać 190 mg/dl (5 mmol/l) Zwiększone stężenie cholesterolu wiąże się z ryzykiem rozwoju miażdżycy i chorób układu krążenia. We krwi cholesterol występuje w dwóch postaciach: LDL - tzw. „zły” cholesterol - uszkadza ścianę naczyń tętniczych. Prawidłowa wartość LDL to: poniżej 115 mg/dl (3 mmol/l) HDL - tzw. „dobry” cholesterol – działa ochronnie na ścianę naczynia. Prawidłowe wartości HDL to: powyżej 40 mg/dl (1 mmol/l) u mężczyzn i powyżej 46 mg/dl (1,2 mmol/l) u kobiet Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie

16


Osoby z niskim stężeniem cholesterolu HDL są szczególnie zagrożone chorobami układu krążenia.

po posiłku lub po testowym obciążeniu glukozą nie powinno przekraczać 140 mg/dl (7,8 mmol/l)

Trójglicerydy, które wchodzą w skład badnia zwanego lipidogramem również mogą zwiększać ryzyko rozwoju chorób układu krążenia.

Przewlekle utrzymujące się, podwyższone wartości glukozy we krwi, znacznie zwiększają ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia. Hiperglikemia prowadzi także do uszkodzeń: serca, nerek, oczu, układu nerwowego i naczyń krwionośnych kończyn dolnych.

Prawidłowa wartość TG to: poniżej 150 mg/dl (1,7 mmol/)

Glukoza

Glukoza jest głównym źródłem energii niezbędnej do pełnienia wszystkich funkcji organizmu. Jednak żeby mogła być przetworzona w energię potrzebna jest insulina – hormon wytwarzany przez trzustkę. W przypadku braku insuliny lub jej nieprawidłowego działania komórki organizmu nie zużywają glukozy i jej stężenie we krwi rośnie. Prawidłowe stężenie glukozy na czczo nie powinno przekraczać 100 mg/dl (5,6 mmol/l) 17

Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie

Opracowane przez: lek. med. Katarzyna Lusawa, lek. med. Łukasz Mazurkiewicz


Wyniki Twoich badań Data badania ____/____/2009 r Imię i nazwisko ____________________________________________ Wiek _________ lat Ciśnienie tętnicze __________________________ mmHg Tętno __________________________________ uderzeń/minutę Poziom cholesterolu całkowitego _______________ mg/dl Poziom glikemii przygodnej ___________________ mg/dl BMI (wskaźnik masy ciała) ___________________ kg/m2 Obwód pasa _____________________________ cm Na stronie obok zamieszczona została skala, za pomocą której można określić procentowe ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia w ciągu najbliższych 10 lat. Sprawdź, na jakie ryzyko jesteś narażony jeśli nie zmienisz niekorzystnych dla zdrowia zachowań. Zobacz, jak bardzo zmniejszy się zagrożenie, jeżeli zmienisz styl życia: obniżysz ciśnienie tętnicze, obniżysz stężenie cholesterolu, rzucisz palenie papierosów.

Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie

18


SCORE

skala 10-letniego ryzyka zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego Kobiety Niepalące

Mężczyźni Palące

Wiek

Niepalący

Palący

65

Ciśnienie tętnicze skurczowe

60

Ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowonaczyniowego w ciagu 10 lat

55

50

40

Cholesterol mmol/l Systematic Coronary Risk Evaluation System

cholesterol w mmol/l = 0,026 x cholesterol w mg/dl

19

Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie


Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie Chroni przed zawałem i udarem mózgu Zawały serca i udary mózgu to druga przyczyna umieralności w Polsce. Jedna tabletka Polocardu dziennie zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgu. Przecież Twoje życie jest szczęściem Twoich

wi ę k

60

op

ak

e

e

ek

tablet

owani

Polocard (acidum acetylsalicylicum); tabletki dojelitowe; 1 tabletka zawiera 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego. Wskazania: Hamowanie agregacji płytek krwi w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych (zawał serca, choroba niedokrwienna serca), w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Objawy nadwrażliwości: skurcz oskrzeli, katar sienny, pokrzywka, a nawet wstrząs, mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od przyjęcia leku. Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego, zaburzenia krzepnięcia krwi oraz jednoczesne leczenie lekami przeciwzakrzepowymi, ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek, ostatnie 3 miesiące ciąży, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg/tydzień lub większych. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

POLOC/316/09-2009

e

sz

no w

najbliższych.

Krótki przewodnik po sercu  
Krótki przewodnik po sercu  

sercegrupamedyczna

Advertisement