Page 1

Grupa LASEM DEFRAMESTRACJA 2014


IDEA Deframestracja Interdyscyplinarność Miejsce styku Sekcje PORTFOLIO 2012 · BIELSKA GALERIA BWA (Bielsko-Biała) 2013 · KontenerART (Poznań) 2013 · Galeria Emilia (Kraków) x2 2013 · Idea Fix Fest 3 (Kraków) 2013 · Heineken Open’er Festival (Gdynia) 2013 · Fanaberie Ferformance / Bunkier Sztuki (Kraków) 2013 · TEDx Kraków HORYZONTY

Grupa LASEM Kraków 2014


IDEA

DEFRAMESTRACJA


DEFRAMESTRACJA

6

5

1

Deframestracja to autorska idea Grupy LASEM, oznaczająca akt pozbawiania czegoś ramy. W przypadku grupy LASEM, deframestracje dotyczą obrazów malarskich i odgrywają się na dwu płaszczyznach: pierwszej – dosłownej i drugiej – symbolicznej. W sensie dosłownym z obrazów wycinanych w trakcie performance'u wykrawane są "ubrania malarskie" – z jednej strony unikatowe dzieła sztuki, z drugiej – w pełni funkcjonalne elementy ubioru. Tak zmieniona funkcja dzieła z czysto estetycznej na użytkową stawia wyzwania zarówno dotyczące technologii powstawania dzieła, jak i jego recepcji.

4

3

2


INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

nia a r Ub arze

2

1) Sztuka / performance / malarstwo 2) Moda / projektowanie odzieży 3) Przemysł kreatywny / innowacje Grupa LASEM to interdyscyplinarna grupa artystyczna i marka odzieżowa, inkarnująca w swoich działaniach ideę deframestracji. W trakcie performansów organizowanych w galeriach sztuki, na festiwalach i w prywatnych pracowniach artystów, obrazy eksponowane na ścianach lub jako instalacje artystyczne, przekształcane są na ubrania. Tego typu kwasiwernisaże stanowią punkt styku pomiędzy czystą sztuką, a sztuką użytkową, pomiędzy malarstwem a modą, pomiędzy dziełem sztuki a produktem. Stąd, tworzenie ubrań LASEM — jedynych tego typu obiektów w świecie mody — stanowi wyzwanie zarówno w sensie artystycznym, konceptualnym, jak i technologicznym.

ci al / M jektan o / Pr tiki i log u b B , / edia /M

MODA

r

fo r e P

1b

e

nc ma

PRZEMYSŁ

ne

ial d e m

ow nie / Sh darze tacje y / W kumen o /D

3 SZTUKA

kre ktowe, ne ł s y du ogicz em pro l

Prz owacje techno Inn we, /

o tw i ne s r uk ystycz la t a z s rt M

1a

a ie aler wiska alne G / odo kultur r Ś / edia /M

ny

w aty

o

ces

pro


MIEJSCE STYKU

WYSTAWA / POKAZ MODY

MALARSTWO

SZTUKA

ie n ze ÓW r o Z Tw BRA O dobór techniki i wykrojów | zaproszenie artystów | scenariusz |

UBRANIA MALARSKIE MODA

ja c tra

es

m rf a

De

przerobienie obrazów na ubrania |

z ka

Y D O

M

Po

prezentacja ubrań malarkich | szow, wydarzenie medialne|


SEKCJE Instytut LAS

Galeria LAS

Galeria obrazów przekształconych w ubrania w wyniku deframestracji regularna galeria sztuki / obrazy zdeframestrowane / obrazy przeznaczone do deframestracji / artefakty deframestracji

LASEM

Grupa LASEM Ośrodek zaawansowanych badań nad deframestracją grupy dyskusyjne / artykuły /publikacje / prace teoretyczne

Laboratorium LAS

Firma odzieżowa, oferująca ubrania powstałe z deframestracji obrazów

Interdyscyplinarne laboratorium eksperymentalne

ubrania na zamówienie / pojedyncze eksponaty w butikach w Europie / pokazy galeryjne

testowanie tkanin, farb, technik konserwatorskich


PORTFOLIO


BIELSKA GALERIA BWA

29 września 2012 r. w Bielskiej Galerii BWA przeprowadziliśmy pierwszą deframestrację w przestrzeni galeryjnej. Do wernisażu, a następnie performensu zaprosiliśmy cenionych krakowskich artystów, m.in. artystę malarza prof. Grażynę Brylewską, Filipa Koniecznego, malarza i rysownika, kierownika katedry malarstwa i rysunku na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prof. Dariusza Vasinę, dyrektora Galerii AS Grzegorza Siembidę. Wystawiliśmy 12 obrazów , z których po performansie wytworzyliśmy 12 ubrań malarskich: sukienki, kurtki i kołnierzyki. Do tej pory stanowią one najcenniesze eksponaty wśród naszych kolekcji.


Po lewej, u góry: Grzegorz Siembida, bez tytułu, akryl na płótnie, 2012 Po lewej, u dołu: Karolina Nikolaidis, puzzle, akryl na półtnie, 2012 Powyżej: Waldemar Libera, Anupadaka, akryl na płótnie, 2012


Festiwal Nowa Siła Kuratorska KontenerART, Poznań W dniach 1-5 maja braliśmy udział w festiwalu Nowa Siła Kuratorska, zorganizowanym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nad Wartą, na terenie mobilnego centrum kultury KontenerART, przeprowadziliśmy deframestrację 4 obrazów malarskich i jednego batiku autorstwa artystów grupy LASEM. Deframestracji towrzyszył taniec i muzyka na żywo.


Małe deframestracje Pracownia Emilia, Kraków Poza performansami przeprowadzanymi na festiwalach, w galeriach i w przestrzeniach publicznych, regularnie dokonywaliśmy kameralnych deframestracji w pracowniach artystów malarzy, w tym dwie w pracowni Emilia, która w 2013 roku służyła jako miejsce pracy artystów grupy LASEM. 22 czerwca przeprowadziliśmy kameralny performance, w trakcie którego Gaba Cygan — artystka grupy LASEM - najpierw zaprezentowała swój najnowszy obraz, “Czerwony”, a następnie wycięła go z ramy i przetransformowała na krawat i kołnierzyk. Performansowi towarzyszyła muzyka na żywo grana na pianinie. 26 czerwca swoją pracę zaprezentowała i zdeframestrowała Karolina Nikolaidis, członek grupy LASEM. Obraz 250x150 cm wykonany był techniką batiku.


Heineken Open’er Festival Lotnisko Gdynia-Bemowo W 2013 roku grupa LASEM wystąpiła w sekcji Fashion festiwalu Heineken Open’er Festiwal. Przeprowadziliśmy dwie deframestracje - jedną na otwarciu, drugą na zamknięciu festiwalu. W trakcie pierwszej, nad wybiegiem modowym rozwiesiliśmy trzy wielkoformatowe obrazy. Artyści LASEM wtargnęli na scenę z publiczności i wycięli obrazy z ram, torując drogę dla modelek, które w białych kostiumach wyszły na wybieg i ustawiły się obok ram. Artyści uformowali obrazy w ubrania i założyli je na modelki, które przeszły w nich po wybiegu (przekraczając kolejne, puste ramy). Drugi performance odbył się ostatniego dnia festiwalu w nocy, wzbogacony został o dodatkowe elementy choreograficzne, zdeframestrowane zostały cztery obrazy, w tym jeden — największy — namalowany wspólnie z festiwalowiczami przez poprzednie cztery dni festiwalu.


Festiwal Fanaberie Ferformance Galeria Bunkier Sztuki, Kraków Na Placu Matejki w Krakowie, bezpośrednio przed gmachem Akademii Sztuk Pięknych, artyści LASEM przeprowadzili deframestrację dziesięciu "niechcianych" obrazów, pochodzących ze zbiórki zorganizowanej przez Grupę w Bunkrze Sztuki. Odrzucone obrazy, posłużyły jako elementy zbroi, w którą odziany został performer.


TEDx Kraków BAL na Zabłociu

W ramach krakowskiej edycji TEDx, LASEM przeprowadziło dwugodzinny performance w BAL'u na Zabłociu. Po dwóch stronach płótna upiętego na kwadratowym blejtramie, stanęli artyści malarze i performer. Malarze, na rewersie, próbowali uchwycić odbicia ruchomych obrazów, rzucanych przez projektor na frontalną część płótna. Performer, opisywał to co widzi i przeżywa pędzlem na płótnie, analizując obraz video i odbicia malunków na rewersie. To "podwójne odbicie", przestrzeń przedzielona na dwie połowy, stanowiła próbę realizacji dualistycznej wizja świata rzeczywistości i przestrzeni pozarzeczywistej - tej, w której rodzi się sztuka. Performance uzupełniała muzyka na żywo. Po wykonaniu dwustronnego kwaziobrazu, artyści zdeframestrowali przestrzeń, w obrębie której tworzyli, poprzez wycięcie płotna z blejtramu i założenie go na performera.


HORYZONTY


HORYZONTY W 2014 roku grupa LASEM zamierza przeprowadzić performansy w kilku miastach europejskich: w Wiedniu, Budapeszcie, Brukseli, Edynburgu, na festiwalu BOOM w Portugalii, w Palandze na Litwie, w Czechach i na Słowacji.


KONTAKT Grupa LASEM ul. Ariańska 13/17 31-505 Kraków www.lasem.pl www.fb.com/grupalasem kontakt@lasem.pl (+48) 691 899 412

Portfolio LASEM  

Portfolio grupy LASEM 2014 (wersja PL)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you