Page 3

INNEHÅLL

Nummer 3/Sept 2015

Debatt Om sex och samlevnad .................................. 4 Almedalen 2015 Emily Gunnarsson .......................................... 5 Välkomna till Sverige! Malin Andrén .............................................. 6-7 Vi kan rädda varandra Malin Andrén ..................................................6

6

8

Anders Johannsson får sin ersättning Emily Gunnarsson........................................... 9 Dåliga arbetsvillkor i daglig verksamhet Text från FRIA TIDNINGEN ...................... 10-11 Tillgängligheten i stan Malin Andrén ................................................ 11 Galakväll om att våga, att vilja och att synas! Malin Andrén ................................................ 12

”En salig blandning” träffar

kommunchefer Emily Gunnarsson ....................................... 13

Grunden Tidning presenterar: RFSL

13

Malin Andrén................................................ 14

Funktionshinderdag i Flunsåsparken i Göteborg Malin Andrén ............................................... 15

Göteborgs Kulturkalaset 2015

Malin Andrén .......................................... 16-17 Notiser ........................................................ 18 Serie ............................................................ 19

16-17

Grunden Tidning Sept 2015  
Grunden Tidning Sept 2015  
Advertisement