Page 1

Go Fun Beachtoys Brandbook


Brandbooken Vårt varumärke uttrycks i allt vi gör, hur vi uttrycker oss, hur vi uppträder och vad vi gör och i vår kommunikation. Det är alla medarbetares uppgift att förvalta vårat gemensamma varumärke. Den här varumärkesmanualen är till för att vi ska förstå bakgrunden till vår design och hur vi ska göra för att vårda och öka värdet på vårt varumärke. I brandbooken ingår riktlinjer för hur vår logotyp, våra färger och typografi skall användas och beskrivning av grunden till vårat varumärke.


Designstrategi Vår designstrategi är viktig för att få genomslag hos konsumenterna och för att skapa en känsla av gemenskap internt. Vår logotyp och vårt visuella uttryck kommunicerar glädje, rörelse och enkelhet. Våra primära färger är gul och blå. Den gula färgen anspelar med sin värme på sommar och solsken. Den kommunicerar glädje, lycka och energi. Den blåa färgen symboliserar vattnet och havet. Den står för stabilitet och förtroende, det funktionella i vårt varumärke. Vi vill skapa känslan av uttryckt optimism. Våra färger är en viktig del av vår identidet. Genom att skapa ett gemensamt uttryck på alla fronter inger vi förtroende och får större genomslag. Marknadsföringen går lättare och vi får en tydlig identitet. Vi använder designelement som visar vad vi står för och de värden vi vill skicka ut. Vi vill skicka signaler om att vi är lekfulla men samtidigt står socialt ansvar.Genom att skapa mycket luft och använda oss av mycket friyta så gör vi ljuset till något centralt i vår design och skapar mindre textytor. Vi skriver kort och koncist. Detta hjälper till att skapa en känslan av enkelhet.


Varumärket Våra kunder ska förknippa vårt varumärke med glädje rörelse och enkelhet. Vår mission är att ge världen tillgång till bättre, roligare och mer funktionella strandleksaker. Verksamhetsiden är att tillhandahålla enkla, roliga och funktionella strandleksaker för vuxna och barn. Go Fun Beachtoys är till för alla aktiviteter på stranden för gammal som ung. Det löfte som Go Fun beachtoys ska leverera till kunden är det som gör varumärket unikt och värdefullt är: Alltid bättre och roligare strandleksaker Alltid tåligare och billigare än konkurenterna Alltid enkla och funktionella leksaker som både barn och vuxna kan använda

Att vara bäst på det vi gör är ett åtagande som innebär att alla medarbetare måste ta ett ansvar.


Varumärkets betydelse

Vårt varumärke är en av de mest essentiella tillgångarna för oss. Vårt varumärke ska ge konsumenterna ett budskap om vad de kan vänta sig av våra produkter. Vi ska koncentrera oss kring gemensamma värderingar kring vårt varumärke och agera konsekvent och enhetligt genom vårt visuella uttryck. Syftet med vårt varumärkesarbete är att skapa ett tydligt och starkt varumärke som ska grunda förtroende och kännedom om Go Fun Beachtoys.


Socialt ansvar Att bidra till välmående och välbefinnande i samhället är en del i verksamheten hos Go Fun Beachtoys. Alla relationer mellan Go Fun Beachtoys och andra intressenter sker med respekt och ansvar. Som anställd på Go Fun är det viktigt att alltid bemöta andra människor på ett ansvarsfullt sätt och att visa respekt för andra människors olikheter. Go Fun Beachtoys skänker regelbundet delar av sin vinst till välgörenhetsorganisationer och hjälporganisationer. Miljö och sociala frågor är viktigt för Go Fun Beachtoys och detta ska också synas i företagets kommunikation.


Namnet Namnet Go Fun Beachtoys är enkelt, lätt att uttala och att stava. Det är lätt att minnas och tilltalande för kunden. I löpande text använder vi de typsnitt som definieras i vår grafiska manual och skriver ”Go Fun Beachtoys” med inledningsbokstäverna i versaler i alla tre orden. Beachtoys särskrivs inte utan skrivs som ett ord. På internet används ”gofunbeachtoys” som grund för adresser och e-post.


Logotypen Vår logotyp består av en sol med glad mun och åtta prickar som strålar kring solen. De boll-liknande prickarna och leendet hos solen anspelar på lekfullheten hos varumärket. Logotypen är en essentiell del av den visuella identiteten och ska vara med som användare i all vår kommunkation. Logotypen används inte alltid tillsammans med varumärkesnamnet utan också fristående och är i sig en symbol för företaget. Logotypen får aldrig manipuleras och godkända filer anpassade för ändamålet får endast användas.


Varianter av logotypen Monokroma varianter finns av logotypen i vitt och svart. De ska användas endast då det färg inte är något alternativ.


Friyta Kring logotypen skall alltid finnas en fri yta utan andra element. Minsta till책tna friyta markeras av rutn채tet.


Felaktig användning

Logotypen får inte placeras mot en bakgrund som gör att den syns dåligt.

Det är inte tillåtet att täcka över logotypen på något sätt.

Det är inte tillåtet att på något sätt manipulera logotypen.


Typsnitt Målet är att företaget även ska kännas igen på sin typografi. Typsnittet som används för alla rubriker och slogans är Helvetica Rounded LT. För brödtext används Sabon LT Std. Helvetica Rounded LT, Bold, 12pt AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvUuXxYyZzÅåÄäÖö 0123456789”!#%&/()?*:; Sabon LT Std, Roman, 12pt AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvUuXxYyZzÅåÄäÖö 0123456789”!#%&/()?*:;


Färger Färg är ett effektivt verktyg för att skapa en enhetlighet i kommunikationen och en viktig del av vår identitet. Vår huvudfärg är den solgula färgen som symboliserar sommar och solsken. Färgen används för att kommunicer glädje, lycka och energi. Huvudfärgen kompletteras av en ljusblå färg som påminner och vattnet och himlen. Det är en färg som står förtroende och stabilitet. Eftersom färger är svåra att återge likadant i olika trycktekniker så rekomenderas att använda färglikare för att säkerställa ett enhetligt resultat.


Bård Bården är ett dekorelement som kan användas i all vår kommmunikation. Bården får aldrig modifieras. Exempel på användning för borden är längst ner i trycksaker eller reklambilder.

Go Fun Beachtoys Cus asimaxi mincti utem latem alis velenia volupid ut audae vel inveniet et unduciat pore dolore nemperspidus rerepres eossed quias electotatem laturem ra doluptus es alia velesciatem re est faccae simolup tatemporro volo expellesse est, autestiatur? Cimet reperum quo ditempedis et modiosamus, alignim ut ut et quatemposam atus dolor sunt et elita imet et mod quia voles et voloratia cum que eatur, solecto disciis imusanis estem. Ut quoditi usandi sinimentur

Go Fun Beachtoys


Go Fun Beachtoys Brandbook  

Go Fun Beachtoys Brandbook

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you