Page 1

FLEST MULIG  –  LENGST  MULIG  –  BEST  MULIG!  

Desember 2013  

Utgivelse 1-­‐13  

Grue A-­‐lag  rykket  opp!   Vårt A-lag ble suverene avdelingsvinnere, og rykker veldig fortjent opp I 3.divisjon!

  Lars  Erik  Fremming,  Patrick  Holtet  og  Geir  Arne   God  stemming  når  A-­‐gutta  sik Nordbeck  har  vært  ansvarlig  for  jubelsesongen  2013.   ret  opprykk.   Endelig  er  vi  ferdige  med  4.  divisjon,  og  klare  for  igjen  å   vise  at  vi  er  klubb  nummer  to  i  Glåmdalen.  Neste  sesong   er  Braskereidfoss,  Ridabu  og  Kjellmyra  byttet  ut  med   Lillestrøm  2,  Hamkam  2  og  Lillehammer.     Grue-­‐trener  Lars  Erik  Fremming  har  følgende   umiddelbare  kommentar  til  oppsettet:   Det  er  med  glede  at  vi  kan  informere   -­‐  Oppsettet  er  omtrent  som  forventet,  og  det  ser  ut  til  å   om  at  vår  suksessrike  hovedtrener   være  en  sportslig  tøff  avdeling.  Geografisk  er  den   tar  et  nytt  år  som  sjef  for  Solørs   ypperlig  i  forhold  til  våre  gutter  som  er  pendlere!  Veldig   Stolthet!  Vi  er  spente  p å  hva  Lars   morsomt  og  spennende  med   Erik  og  gjengen  klarer  å  få  til  en   lokaloppgjørene,  og  vi  er  glade  vi  ble   divisjon  høyere.   holdt  unna  trøndelagsavdelingen.  Dette   gleder  vi  oss  til!    

Lars Erik  fortsetter!  


Lederens hjørne  

Året sett  fra  Sportslig  Leder   Et  nytt  fotballår  er  forbi,  og  jeg  håper  dere  alle  har  like  mange  gode   fotballminner  som  meg!  Jeg  tenker  på  all  aktivitet  på  “feltet”,  stadion,   fotballskoler,  Grueturneringen,  showkamp,  opprykk  A-­‐lag,  osv.  Vi  har   MYE  å  være  stolte  av  i  vår  klubb.  Hovedgrunnen  til  dette  er  at  vi  driver   en  breddeklubb  som  har  ambisjoner  på  vegne  av  m angfoldet  og   individene.  En  ny  sportsplan  lanseres  i  disse  dager,  og  mottoet  vårt  er   FLEST  MULIG,  LENGST  MULIG,  BEST  MULIG!    

For å  utvikle  klubben  videre  er  det  nødvendig  å  jobbe  mer  målrettet   med  våre  trenere.  De  er  en  kjemperessurs  for  klubben,  og  det  er  viktig   å  utvikle  en  felles  platform  for  hvordan  vi  utvikler  lag  og  individ  i  vår   klubb.  Det  er  rom  for  individet  blant  trenerne,  men  rammene  må   settes  av  klubben  for  å  få  en  kontinuitet  i  klubbutviklingen.    

Det er  selvsagt  ikke  mulig  å  komme  utenom  A-­‐laget  i  år.  De  har   regelrett  knust  alle  sine  konkurrenter,  og  opprykket  var  klart  tidlig  i   september.  All  honnør  til  Lars  Erik  Fremming,  Patrick  Holtet  og  Geir   Arne  Nordbeck  som  har  inspirert  og  veiledet  til  20  i  stil!    

Jeg vil  rette  en  stor  takk  til  alle  trenere,  spillere  og  alle  andre  frivillige   som  gjør  at  bygdas  håpefulle  har  et  fotballtilbud.  Ekstra  takk  til   Sportslig  Utvalg  (Gjermund  Holt  og  Roy  Østvold),  og  Sportssjef  yngres   Morten  Møller  for  deres  bidrag  for  Solørs  Stolthet!    

JEG GLEDER  MEG  TIL  2014  OG  NYE  FOTBALLMINNER!  

Nå er  vel  de  fleste  inne  i  en  travel  førjulstid  og  vi   har  lagt  bak  oss  en  flott  fotballsesong!  Vi  kan   nevne  en  rekke  positive  opplevelser.  Opprykk  for   A-­‐laget,  en  super  Grueturnering,  showkamp,   fotballskoler,  m ange  flotte  kamper,  cuper  og   treninger.  I  tillegg  til  det  sportslige  så  har   fotballmiljøet  bidratt  til  mange  gode  vennskap,   både  på  og  utenfor  banen,  hyggelige  sosiale  treff   for  alle  foreldre,  besteforeldre,  tanter  og  onkler   som  står  på  sidelinjen  og  heier  på  alle  store  og   små  talenter.  Fotballen  er  og  med  på  å  inkludere   både  voksne  og  barn  og  ikke  m inst  bidra  til  at  vi   blir  bedre  kjent  med  hverandre,  enten  vi  har   bodd  hele  livet  i  bygda  eller  om  vi  kommer  fra   andre  siden  av  kloden.     For  at  vi  skal  få  til  en  klubb  med  satsing  både  på   bredde  og  topp  trengs  det  stor  innsats,  både  i   form  av  engasjement  og  dugnadsånd,  men  også  i   penger.  Det  passer  Ikke  alltid  like  godt  å  stille  på   dugnad  eller  påta  seg  verv/arbeidsoppgaver  for   klubben,  men  like  fullt  helt  nødvendig!  Uten   bidrag  fra  sponsorer,  trenere,  oppmenn,  de  som   påtar  seg  verv  eller  enkelt  oppgaver  ville  vi   ganske  enkelt  ikke  kunne  hatt  en  så  flott   idrettsklubb  med  så  mage  kvaliteter!  Jeg  håper   derfor  at  alle  har  det  i  tankene  når  vi  skal  og  m å   «ta  i  ett  tak».  Når  det  gjelder  å  «ta  i  ett  tak»  så   skal  vi  heller  ikke  glemme  den  innsatsen  som  er   gjort  for  å  bedre  klubbens  økonomi!  Vi  kan  i  år   glede  oss  over  at  vi  har  et  godt  overskudd  for   2013.  Det  er  og  viktig  for  å  kunne  gi  et  godt   tilbud  til  barn  og  ungdom  i  Grue.     Ønsker  alle  klubbens  medlemmer  og   støttespillere  en  riktig  god  jul  og  godt  nytt  år  og   ikke  minst  en  flott  sesong  i  2014.     Bernhard    

Rune

Verdens beste  Grueturnering!   Den  33.  årgangen  av  Grueturneringen  ble  d efinitivt  en   suksess!  Fantastisk  vær  la  rammen  for  en  av  h istoriens  mest   vellykete  gjennomføringer  av  Grueturneringen.  Det  sier  det   meste!      

Takk til  alle  som  bidrar  til  at  vi  år  på  år  klarer  å  gjennomføre   verdens  beste  Grueturnering!  Det  trengs  frivillige  utover  det   som  blir  allokert.  Hvis  noen  har  mulighet  til  flere  vakter  vil   dette  lette  jobben  b etydelig.    

Neste år  arrangers  turneringen  30.  og  31.  august.  Sett  av   helgen  først  som  sist!   2  


Økonomien på  rett  veg!   Regnskaper pr oktober mnd viser meget positive tall, og vi vil rapportere et 6 sifret overskudd når vi lukker bøkene for 2013. Vi har hatt med oss et underskudd de 2 siste år på kr. 450.000 inn i denne sesongen, og startet 2013 med minus kr. 95.000 på konto til tross for overskudd isolert sett i Grueturneringen. Gjennom året har styret personlig garantert for kassakreditt på kr. 200.000, en avtale vi avsluttet pr.31.juli. Vi går nå inn i sesongen 2014 med penger på bok, og med stålkontroll på økonomien. Dette er veldig gledelig å rapportere…….

Tilbakemeldinger fra lagene

Det kan oppleves rigid med struktur og systemer, men det er ytterst viktig at vår økonomi er ryddig og at vi gjør ting etter boka.

Ila september  ble  det  sendt  ut  et  evalueringsskjema  til   alle  aldersbestemte  lag  I  klubben.  Oppsummert  må  vi   konkludere  med  at  dette  har  vært  et  godt  år  for  Grue   Fotball.  Noen  ting  ønsker  vi  dog  å  forbedre:    

Derfor innføres det fra 01.01.14 at transaksjoner knyttet til de respektive lag skal gå gjennom fotballgruppa sin hoved bankkonto. Egne konti pr lag for innsamling til cuper, dugnader etc skal ikke forekomme.Vi vil forestå all fakturering sentralt, og innsamlede midler øremerkes det enkelte lag i regnskapet. BANKKONTO/-KONTI Ber om at lagleder/oppmann/oppkvinne sender meg skriftlig en oversikt over den konto/konti laget benytter så raskt som mulig.

To “pengeaksjoner”  årlig  

ü

Regelmessige nyhetsbrev  

ü

Sportsplan

ü Trenerforum   Som  nevnt  av  økonomiansvarlig  Erik  så  var  det  meget   nødvendig  med  høstens  toalettpapir-­‐dugnad.  Vi  føler   vel  alle  at  det  finne  festligere  ting  å  gjøre  enn  å  selge   toalettpapir,  men  av  m ange  årsaker  var  dette  mest   gunstig  for  totalbelastning  på  ildsjeler,  og  selvsagt   økonomi.     Mye  av  de  “negative”  tilbakemeldingene  kan  unngås   ved  god  kommunikasjon.  Dette  har  vi  vært  klar  over   også  gjennom  året.  I  fremtiden  vil  felles  informasjon   komme  via  Grue  IL  Fotball  Nyhetsbrev,  og  som   nyheter  på  vår  hjemmeside.     Sportsplan  har  vært  et  savn  siden  siste  ble  laget  på  90-­‐ tallet.  Fotballen  er  i  konstant  utvikling,  og  vi  ser  frem   imot  å  lansere  sportsplanen.     Trenerforum  og  trenerkurs  ble  omtalt  som  positive   tiltak,  og  vi  ønsker  å  legge  tilrette  for  dette  også   sesongen  2014.    

Har ikke laget noen egen konto vil jeg også ha skriftlig beskjed om dette. Positiv saldo på konto følger laget neste sesong så det er ikke nødvendig å bruke oppsparte midler i år. HONORARER LAGLEDERE/OPPMENN De som ikke har sendt inn refusjon på honorarer 2013 bes sende dette omgående. Bruk klubbens refusjonsskjema, og de som har tatt ut Windbreaker trekker fra kr. 300,Jeg er den første til å beklage at vi i år har vært veldig sparsomme, men det har vært nødvendig å si mye nei….Uansett har det ikke gått utover det sportslige og Grue IL Fotball har nådd målene for sesongen! SOLØR`S STOLTHET Snakk positivt om klubben, snakk positivt om hverandre, og i Grue snakker vi MED og ikke OM…….! Vi skal være stolte av å gå i grønt – og det forplikter !

Strengt lovverk  er  årsaken  til  at  vi  også  har  strammet   inn  på  vareuttak,  håndtering  av  konti  og  krav  til  bilag.     Styret  

Takk for en fin sesong, takk for godt samarbeid, takk for all velvilje og takk for at dere bidrar med deres innsats! Erik 3

ü


Banetider Grue  Stadion  

Treningsokta.no 3.  desember  gikk  ferden  til  Biri  for  trenerveileder  

Hanne Vestmo  Almåsbak  har  gjort  en  

samling I  regi  av  IØFK.  NFF  var  tilstede,  og  

kjempejobb med  fordeling  av  banetider  

presenterte tanker  i  dag  og  for  fremtiden.  

inneværende sesong.  Takk  Hanne!  Sesongen  

www.treningsokta.no blir  viktig  for  oss  å  få  på  plass,  

2014 vil  vi  prøve  å  fordele  treningstider  på  slik  at  

og vi  jobber  nå  med  å  sette  oss  mer  inn  i  dette  slik  at  

alle får  mest  mulig  treningstid  i  ønsket  tidsrom.  

våre trenere  kan  få  m ange  gode  og  nyttige  tips  i  

Derfor vil  vi  sende  ut  en  e-­‐post  ila  januar  og  be  

hverdagen. Enkelte  av  våre  trenere  har  mottatt  

om ønsket  treningstid.  Medio  februar  vil  

påloggingsinfo, og  resten  vil  motta  ila  vinteren.  

treningstidene legges  ut  på  www.gruefotball.no  

LEDIGE STILLINGER   Vi  er  glade  for  alle  tilbakemeldinger  på  hva   som  bør,  burde  og  må  gjøres.  For  å   gjennomføre  trenger  vi  hjelp  til  mange   oppgaver.  Dette  er  et  FELLES  ANSVAR,  og  vi   ser  frem  imot  å  høre  fra  DEG.  Vi  finner  100%   sikkert  en  oppgave  som  du  bekler  med  stil!  

GRUE IL  FOTBALL   Gruehallen   2260  Kirkenær  

 

STYRET GRUE  IL  FOTBALL  

Leder Økonomi   Styremedlem   Styremedlem   Sportslig  Leder    

fmhebca@fylkesmannen.no ebl@gruesparebank.no   camilla.nygaard2@gmail.com   brede@bredesenopset.no   rs@gruesparebank.no  

913 39  552    PÅ  VALG   909  84  928    PÅ  VALG   000  00  000    PÅ  VALG   995  96  961   464  26  464  

Bernhard Caspari   Erik  Brinch  Lund   Camilla  Nygaard   Brede  Bredesen  Opset   Rune  Skasberg  

Grue nyhetsbrev, desember 2013  
Grue nyhetsbrev, desember 2013  
Advertisement