Page 1

SPELAR ROLL Ett metodmaterial för en trygg fotboll där alla får plats att vara sig själva.

Ge rasismen rött kort !


Ge rasismen rรถtt kort !

19

75


Innehållsförteckning 4 7 9 10 12 16 26 32 36 40 40

Spelar roll Till dig som ledare Till er som fotbollsklubb Om oss Övning 11: Startövning Guld Övning 12: Straffjakt Övning 13: Rött kort! Övning 14: Leda och Ledas Övning 15: Avslutning Nu då? Tips på böcker och metodmaterial

Kontaktuppgifter: Tel: 08-64 26 990 E-post: fmr@umr.se www.gerasismenrottkort.se

3


Spelar roll Ge rasismen rött korts utbildning Spelar roll är en utbildning som syftar till att skapa en trygg och välkomnande fotboll där alla får plats att vara sig själva. På så sätt förebygger vi rasism och andra former av intolerans, inom och mellan fotbollslag, vilket i förlängningen även påverkar samhället. Utbildningen har tagits fram av Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism och Spelarföreningen Fotboll i Sverige genom projektet Fotboll Mot Rasism, tillsammans med representanter från Lindome GIF, IFK Göteborg och IF Elfsborg. Denna bok innehåller övningarna i tema guld. Det är den tredje boken i en serie om tre.

Vad? Utbildningen är utvecklad för fotbollsspelare i åldern 13-15 år. Den består av 15 övningar som hålls ute i fotbollslagen av tränare eller andra klubbaktiva. Utbildningen rekommenderas för grupper med upp till 30 deltagare, och är anpassad efter personer med full fysisk funktionalitet.

När? Övningarna är mellan 30 och 45 minuter långa och kan hållas som en del av en ordinarie träning. Övningarna i utbildningen kan spridas ut över en treårsperiod, med ett tema per år, eller göras oftare. Det passar bra att lägga in övningar under träningsläger eller cuper, när laget har mycket tid tillsammans och kan fortsätta prata med varandra även efter att övningarna slutat.

4


Flexibelt Då övningarna bygger mycket på diskussioner mellan spelarna, går det också bra att hålla utbildningen för äldre spelare. För lag med över 30 spelare är det viktigt för dig som ledare att läsa igenom övningen i förväg och tänka igenom på vilket sätt det är lämpligast att anpassa den. Du kan antingen dela in spelarna i två grupper och hålla övningarna parallellt eller efter varandra. Eller så kan du göra övningen som en station i en stationsövning. Utbildningen är framtagen för fotbollslag där spelarna har full fysisk funktionalitet, men den går att anpassa för lag och spelare med fysiska funktionsnedsättningar, eller för andra sporter. Hör gärna av dig till oss för att få hjälp med att anpassa övningarna!

Teman Övningarna är indelade i tre teman – Brons, Silver och Guld. Varje tema innehåller en startövning som görs inomhus, där man visar filmade intervjuer med kända fotbollsspelare som pratar om rasism inom fotbollen. Sedan följer tre övningar som görs på fotbollsplanen i anslutning till en ordinarie träning, och slutligen en övning där spelarna får reflektera över vad de har lärt sig. Brons – Här ligger fokus på individerna, för att de ska få en grundläggande trygghet och börja fundera över utbildningens frågor utan att behöva diskutera så mycket med lagkompisarna. För att skapa en öppen och välkomnande atmosfär, är det viktigt att alla i laget kan reflektera över sig själva och sitt eget beteende. Silver – Här lyfts blicken till ett större perspektiv. Temat hand-lar om osynliga ramar för hur människor förväntas vara och bete sig, hur ramarna upprätthålls och vad det får för konsekvenser, samt om att förändra ramar för att förebygga problem. Detta tema handlar alltså om hur man ska göra för att slippa ge rasismen rött kort, och istället förebygga rasism och andra former av intolerans.

5


Guld – Här handlar det mer direkt om fotbollen och laget, och om vad som sker om förebyggandet av problem misslyckats. Direkta kränkningar och svordomar kommer att tas upp under detta tema, samt hur man kan hantera dem. Här handlar det alltså om hur man ger rasismen rött kort i praktiken.

Mer resurser På vår hemsida, www.gerasismenrottkort.se, finns mer resurser för dig som är intresserad. Där kan du hitta en ordlista över ord som är relevanta för utbildningen, information om härskartekniker, mer hjälp som rör metoder för utvärdering och tips på andra metodmaterial och böcker som behandlar närliggande ämnen.

6


Till dig som ledare Fotbollen är en viktig del av många ungdomars vardag, så viktig att de lägger största delen av sin fritid på träning, match, cuper och läger. Under den här tiden har de rätt att må bra, att känna sig trygga och välkomna, att få plats att vara sig själva. Du som fotbollstränare är en nyckelperson i detta arbete. Du är en förebild för dina spelare och du kan göra stor skillnad i deras liv. Du kan påverka hur de tänker och ser på världen. Spelar roll är ett unikt verktyg för att bedriva ett långsiktigt arbete med dina spelares attityder, för att skapa ett lag där alla känner sig trygga. Ett hållbart lagbygge, helt enkelt. Utbildningen är den första i sitt slag inom svensk fotboll, och nu har du fått chansen att delta. Här får du tips inför att du själv ska hålla i övningarna. Välkommen att skapa fotbollshistoria!

Fokusera på ramarna! I hela utbildningen utgår vi ifrån att det är osynliga ramar, förväntningar på hur människor ska vara, bete sig och se ut, som skapar orättvisa mellan olika grupper. Dessa osynliga ramar kan också kallas för normer, men för att inte förväxla dem med uttalade regler eller bestämmelser, har vi valt att använda ordet ramar. Ramarna handlar alltså bland annat om hur människor ska vara, göra och se ut för att passa in och ses som normala. Människor som inte passar in inom ramarna blir ifrågasatta, kränkta och bestraffade. Ramarna varierar över tid och mellan olika grupper. De är ofta svåra att upptäcka, ända

7


tills någon bryter mot dem, då märks de direkt. Det finns ramar för allt möjligt i samhället, som hur män och kvinnor ska se ut och bete sig, hur människors kroppar ska fungera, vilka språk som människor förväntas förstå, vem som förväntas bli kär i vem, vilka högtider som firas, vilken mat som äts o.s.v. Alla dessa ramar samverkar, och därför kommer vi under utbildningen att arbeta med flera olika ramar, inte bara de som direkt berör rasism. Ramarna är skadliga både för dem som inte antas passa in och för dem som hela tiden måste anpassa sig för att fortsätta passa in. Då det är ramarna som skapar grupperingar som sedan värderas olika, vilket i sin tur leder till rasism, kommer vi att fokusera på de ramar som ligger till grund för hela problemet. Övningarna utgår ifrån att se och problematisera ramar. Syftet med övningarna är alltså inte att man ska tycka synd om människor som är utanför, utan att undersöka vilka ramar det är som skapar utanförskapet. Fokusera på ramarna och inte på de personer som bryter mot dem!

Utgå ifrån spelarna! Hela utbildningen handlar om att utgå ifrån spelarnas tankar och att involvera spelarna. Gå in i övningarna med inställningen att det som spelarna tycker är viktigt eller problematiskt också är det. Försök att få igång samtal mellan dem. På så sätt känns utbildningen relevant för dem, och då kan de också bli berörda. Detta innebär att det inte finns något rätt svar på de frågor som ställs, utan frågorna är till för att väcka tankar och diskutera orsaker och lösningar till problem. Håll en låg profil själv och var nyfiken och lyhörd gentemot spelarna.

Utmana! I utbildningen vill vi inte lära spelarna att vara snälla. Vi vill prata om hur man gör för att vara snäll. Detta innebär att du som ledare måste utmana spelarna i diskussionen så att de inte stannar vid att säga att de ska vara snälla.

8


Ta ställning! Materialet är uppbyggt så att du som ledare ska ta ställning mot kränkningar och uppmärksamma dem när de dyker upp. Fundera över var dina gränser går innan du leder en övning. Det kan vara svårt att se när man befinner sig mitt uppe i en situation. Vad är ett oacceptabelt beteende från spelarna, när ska du sätta stopp? Ingrip när gränserna överträds och ha en nolltolerans mot kränkningar.

Var beredd! Det är meningen att övningarna ska beröra spelarna och väcka frågor och tankar. Dessa kan komma upp under övningarna eller flera dagar efteråt. Var beredd på att möta och hantera spelarnas reaktioner, och berätta för spelarna att de gärna får prata med dig om de vill. Det kan vara bra för dig att ha en annan person i klubben som du kan vända dig till om du behöver hjälp med detta.

Kontakta oss! Vi från Ge rasismen rött kort/Fotboll Mot Rasism vill veta hur det går för dig, svara på dina frågor och hjälpa dig med de svårigheter du möter. Kontakta oss på fmr@umr.se!

Till er som fotbollsklubb Det är viktigt att ni som klubb ställer er bakom utbildningen. Berätta på föräldramöten om utbildningen, skriv om den på hemsidan och var tydliga med att ni tycker att detta är ett viktigt arbete. Ta med utbildningen i årsplaneringen, så att de olika övningarna redan är inplanerade när säsongen börjar. Skicka också ut föräldrabrevet som finns att hämta på www.gerasismenrottkort.se för att informera föräldrarna om att barnen genomgår utbildningen. Detta är viktigt, eftersom övningarna kan väcka tankar och funderingar som föräldrarna behöver vara beredda på att hantera.

9


Om oss Ge rasismen rött kort Spelar roll är ett utbildningsmaterial som tagits fram av Ge rasismen rött kort, GRRK. GRRK är en kampanj- och utbildningsverksamhet som riktar sig både till landets fotbollsföreningar, elit såväl som bredd, och till det omgivande samhället. Vårt arbete syftar till att skapa en trygg och välkomnande fotboll där alla får plats att vara sig själva. Vi vill att alla människor ska kunna ta del och njuta av fotbollens sammanhang utan rädsla för olika former av kränkningar, trakasserier, hot eller våld. Liknande kampanjer drivs inom fotbollen i ett flertal länder runt om i Europa. Inom kampanjen sprids vårt budskap genom manifestationer och utåtriktade aktiviteter, där klubbar, fotbollsspelare och åskådare tar ställning mot rasism. För att påverka attityder och beteenden har vi också en utvecklad utbildningsverksamhet för fotbollsklubbar och skolor, med material för olika åldersgrupper. Bakom Ge Rasismen Rött Kort står riksorganisationen Ungdom Mot Rasism och Spelarföreningen Fotboll i Sverige. www.gerasismenrottkort.se

Ungdom Mot Rasism Ungdom Mot Rasism, UMR, är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation med omkring 4000 medlemmar och ca 35 lokalgrupper spridda över hela landet. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar mot rasism och för demokrati och mångfald. Centralt för UMR är att på olika sätt stödja ungas engagemang och lokala verksamhet. Men fokus ligger även på utbildning, politiskt påverkansarbete samt projektverksamhet. Vid sidan av Fotboll Mot Rasism driver organisationen en rad andra projekt. www.umr.se

10


Spelarföreningen Fotboll i Sverige Spelarföreningen Fotboll i Sverige, SFS, är de svenska fotbollsspelarnas intresseorganisation. Den är öppen för alla licensierade spelare, både aktiva och före detta aktiva, men riktar sig framförallt till spelare i Allsvenskan, Damallsvenskan, Superettan, division 1 och U-spelare i Allsvenskan och Superettan samt svenska utlandsproffs. SFS arbetar för bättre generella förutsättningar för Sveriges fotbollsspelare och för att tillvarata och skydda deras intressen. www.spelarforeningen.com

Fotboll Mot Rasism Fotboll Mot Rasism, FMR, är ett projekt som riksorganisationen Ungdom Mot Rasism driver i samarbete med Spelarföreningen Fotboll i Sverige. Projektet, som har hela Sverige som arbetsfält, finansieras av Allmänna Arvsfonden. Det startade den 1 september 2010 och löper över tre år. Syftet med projektet är att motverka och förebygga rasism och andra former av intolerans på och vid sidan av Sveriges fotbollsplaner. Fokus ligger på att ta fram utbildningar riktade framförallt till fotbollsföreningar, men också till skolor. Med hjälp av fotbollen, arbetar vi också med att skapa nätverk och samarbeten kring våra frågor mellan fotbollsföreningar, skolor, kommuner och det omgivande samhället. I projektets utbildningar och övriga arbete är det vår symbol GRRK som används. Det är helt enkelt genom FMR som Ungdom Mot Rasism och Spelarföreningen fotboll i Sverige möjliggör den verksamhet som bedrivs och sprids under namnet Ge Rasismen Rött Kort. Läs mer om projektet på: www.fotbollmotrasism.se

11


Tidsåtgång

40

Övning 11 Startövning Guld

minuter

Nu börjar tema Guld! I Startövning Guld pratar vi om ord och om vad man får säga i stridens hetta. Övningen är tänkt att göras inomhus och kräver tillgång till projektor.

Mål

Material

Ÿ Breven som spelarna skrev i övningen Brev till mig. Ÿ Projektor Ÿ Högtalare Ÿ Dator Ÿ Stolar till alla deltagare.

Efter övningen ska spelarna:

Ÿ Förstå att det finns saker som inte är okej att säga på fotbollsplanen.

Ÿ Vilja använda ett schysst språk på planen.

Förberedelser Rigga upp dator, projektor och hög talare och se till att det fungerar att visa power point och film. Sätt stolarna i en halvcirkel så att alla kan se filmen.

12


Genomförande Följ instruktionerna nedan genom att visa bilden till vänster och göra det som står till höger.

Powerpoint

Uppvärmning

Läsa brev

Vad har vi gjort?

Förklaring Gör en runda där alla svarar i tur och ordning på frågan: Vad är det bästa som har hänt idag?

Dela ut breven som spelarna skrev i övningen Brev till mig, och låt alla läsa sitt eget brev enskilt och under tystnad. Sedan får de ta med sig breven hem.

Fråga spelarna i helgrupp vilka övningar ni har gjort under hela utbildningen, både innan och efter att breven skrevs. Låt dem förklara för varandra vad de kommer ihåg.

13


Visa intervjufilmen

ΠBikupa

 Ž

Dela in spelarna i par, eller låt dem dela in sig själva. Låt dem prata om frågan i ca 5 minuter. Låt alla presentera vad de sa inför hela gruppen.

Till dig som tränare Det viktiga här är att det blir en bra diskussion mellan spelarna. Här finns bakgrundsinformation till dig, så att du känner dig trygg med att hålla i diskussionen. Denna text ska alltså inte läsas upp! Eftersom ”neger” historiskt sett har använts för att förtrycka en utsatt grupp, t.ex. under slavhandeln, finns det en stor maktskillnad mellan “svenne” och “neger”. Ordet neger pekar ut det som anses negativt och avvikande i relation till det “normala”.

ΠBikupa

 Ž

Låt spelarna gå tillbaka till samma par. Låt dem prata om frågan i ca 5 minuter. Låt alla presentera vad de sa inför hela gruppen.

14


ΠBikupa

 Ž

Utvärdering

Låt spelarna gå tillbaka till samma par. Låt dem prata om frågan i ca 5 minuter. Låt alla presentera vad de sa inför hela gruppen.

Dela upp spelarna i par och låt dem berätta för varandra om en sak som de tänkt på under övningen.

Efter övningen kan du skicka med spelarna denna fråga att fundera vidare på.

Fundera vidare

Har du sagt något i stridens hetta som du sedan ångrat?

15


40

Tidsåtgång

Övning 12 Straffjakt

minuter

När människor går utanför de ramar som finns, blir de ofta bestraffade. Straffjakt handlar om att kunna känna igen ett straff när man ser det. Denna övning är tänkt att göras på fotbollsplanen.

Mål

Material

Ÿ En kopia av var och en av berättelserna på sidorna 19-24. Ÿ Sex kopior av ”Hitta straffen!” på sidan 18.

Efter övningen ska spelarna:

Ÿ Ÿ

16

Ha kunskap om att de människor som går utanför ramarna kan bli bestraffade på olika sätt Kunna känna igen en bestraffning när de möter en


Uppvärmning Sitt eller stå i en ring. Gör en runda där alla svarar i tur och ordning på frågan: Vad är det bästa som hänt idag?

Genomförande in spelarna i sex grupper. Dela ut en av berättelserna och en kopia av Œ Dela ”Hitta straffen!” till varje grupp. Ge dem 15-20 minuter för att genomföra uppgiften. i helgrupp och låt varje grupp läsa upp sin berättelse och presen Samlas tera sina svar på frågorna.

Gå runt bland

grupperna och

hjälp dem om

det behövs.

Utvärdering

Fundera vidare

Dela upp spelarna i par och låt dem berätta för varandra om en sak som de tänkt på under övningen.

Efter övningen kan du skicka med spelarna denna fråga att fundera vidare på: Håll utkik efter straff i din vardag!

17


Hitta straffen! Den här övningen handlar om hur man blir bestraffad när man går utanför de ramar som finns. Börja med att läsa om straff när man går utanför ramarna och fördelar när man är innanför ramarna. Läs sedan berättelsen och diskutera frågorna inom gruppen. Sedan kommer ni att få prata om detta med hela laget.

Straff när man går utanför ramarna

Fördelar när man är innanför ramarna

Man måste förklara varför man gör som man gör

Man ses som normal Man ses som cool

Folk påminner en om att man är utanför/annorlunda

Allt är anpassat efter en

Folk tar avstånd från en

Det finns många idoler och kändisar som är lika en själv

Folk tycker att man är konstig Andra människor tar för givet att man är så som man är

Man tvingas in i ramarna eller anpassar sig fast man inte vill det själv Folk tror att man är likadan som alla andra som också är utanför

Frågor

Œ Vilka av straffen i listan kan ni hitta i berättelsen? Det finns mer än ett!  Finns det något straff i berättelsen som inte är med i listan? Vilket? viktigaste är inte att ni hittar rätt straff utan att ni pratar om hur Ž Det olika straff ser ut så att ni kan känna igen dem när de händer i verkligheten.

18


Gabriel I december hade mitt lag bokat in ett träningsläger i den bästa hallen i stan. Min familj brukar alltid fira jul vid den tiden, och detta året skulle släkten också komma på besök. Jag ville jättegärna vara med på lägret, men jag ville ju också träffa släkten och detta var den enda chansen på hela året. Så jag berättade för tränaren att jag skulle missa lägret. ”Va!? Missa träningslägret?” ropade han. ”Varför då? Ska du fira jul? Är du kristen? Är det en viktig högtid för er kristna?” ”Alltså, jag är inte så kristen” förklarade jag. ”Det är en tradition som vi har i min familj.” Tränaren förstod inte alls, men sa att det var okej att jag stannade hemma. När jag kom tillbaka efter julen kändes det verkligen om att jag missat något kul när de andra berättade om vad de hade gjort på lägret. I flera veckor pratade de om allt som hänt, och jag förstod ingenting eftersom jag inte var med.

19


Malin För ett par veckor sedan rånades en bank i staden och sedan dess har allt varit ganska tufft för Malin. Bankrånaren blev tagen av polisen och på bilderna i tidningen syns det klart och tydligt att han var blond och hade jeansjacka på sig. Precis som Malin. I skolan dagen efter började problemen. Kompisarna frågade vad Malin tyckte om händelsen, om hon kände någon som också hade rånat en bank, om hon också skulle bli bankrånare när hon blev stor. Och Malin kände att många i klassen under stirrade på henne när hon gick förbi. Den veckan började några i Malins fotbollslag kalla henne för ”rånaren” och skämta om att de inte vågade vara själva med henne, för att hon kunde råna dem. Malin tyckte att det var jättejobbigt men när hon sa det till lagkompisarna svarade de bara: ”Men, vi skämtar ju bara. Ta det inte på allvar!”

20


Bianca I Biancas lag är det en bra men tuff stämning, men ibland tycker Bianca att det går för långt. Det värsta är att de andra spelarna brukar säga ”jävla hetero” till varandra. När någon inte tacklas tillräckligt hårt eller springer tillräckligt snabbt, hör man ofta någon som ropar ”tacklas inte som ett hetero” från bänken. Och motståndarna kallas nästan alltid för ”heteros”. Bianca har inte berättat att hon vill att de ska sluta säga så, för då kommer de börja reta henne. Och hon vågar absolut inte berätta att hon har en pojkvän. Hon är alltså heterosexuell själv! Vad skulle de andra säga om det?

21


Mourad Mourad trivs ganska bra i klassen, men ibland blir det ett problem att han är den enda som inte kör rullstol. ”Stackars dig som inte kan vara med och spela rullstolsrugby med oss”, brukar klasskompisarna säga. ”Du skulle gärna få vara med, men det går ju inte för du har ingen rullstol”. När de ska ta bussen hem från skolan brukar de andra rulla ifrån Mourad nerför backen mot busshållplatsen, och Mourad får springa för att hinna ikapp. En gång sa Amira att han kunde skaffa en skateboard att sitta på, så kunde han åka med dem. Men det gjorde han aldrig. Mourad har också märkt att de andra i klassen förklarar saker extra långsamt och tydligt för honom, som om han inte kunde tänka lika bra som de andra bara för att han inte har någon rullstol.

22


Saman Saman vill börja spela fotboll. Han har länge drömt om att gå med i ett lag, träna, spela matcher, åka på cup. Men det finns ett problem. På idrottsplatsen i närheten av hans hus tränar bara Södras lag, och nästa idrottsplats ligger väldigt långt bort. Så han måste börja spela med Södra. I deras p-13 lag, som alltså Saman skulle gå med i, har alla glasögon. Alltså alla. Coola glasögon i snygga färger, som gör att de ser jättesmarta ut. Saman har inga glasögon. Han försökte köpa ett par låtsasglasögon en gång, sådana med vanligt glas i, men då blev han retad av klasskompisarna. De visste ju att det bara var fejk. Nu vågar inte Saman gå med i Södras lag. De kommer ju reta honom för att han inte har glasögon! Han är ju inte alls lika cool som de! Det är lika bra att han ger upp sin dröm om att få spela fotboll.

23


Irem Allt började på träningslägret. I matsalen fick de välja mat från flera olika grytor med olika skyltar framför. Laktosfri, vegetarisk, glutenfri, utan fläsk och så vidare. Irem tog mat från flera olika grytor. När hon kom till bordet pratade alla om sin mat. ”Jag äter inte kött, för jag är vegetarian” sa någon. ”Jag är allergisk mot nötter” sa någon annan. ”Jag är muslim, så jag äter inte fläskkött” berättade en. ”Vad kan inte du äta?” frågade de Irem. ”Jag äter allt” svarade Irem, och såg ner på sin tallrik. Sedan dess har Irem kallats för ”allätaren”, ”glupsk”, ”matvrak”, och en massa andra ord. Varje gång någon pratar om mat, eller när Irem tar upp en frukt att äta efter träningen börjar de retas. Nu har det gått så långt att hon inte vill gå till träningen längre.

24


25


45

Tidsåtgång

Övning 13 Rött kort!

minuter

I övningen Rött kort! pratar vi om hur man kan agera om någon går över gränsen, alltså om hur man ger rött kort till rasism och kränkningar. Denna övning är tänkt att göras på fotbollsplanen.

Mål

Material

Ÿ Två kopior av var och en av situationerna på sidorna 28-31.

Efter övningen ska spelarna:

Ÿ Ÿ

26

Ha kunskap om flera olika sätt att hantera kränkningar inom fotbollen. Vilja jobba för ett lag fritt från kränkningar.


Uppvärmning Sitt eller stå i en ring. Gör en runda där alla svarar i tur och ordning på frågan: Vad är det bästa som hänt idag?

Genomförande

Œ

Dela in spelarna i åtta grupper, och ge varje grupp en av situationerna på sidorna 28-31. Ge dem 10 minuter för att diskutera situationen.



Återsamlas i helgrupp och låt alla grupper presentera sin situation, vilken lösning de har valt och varför.

Ž

Förklara för spelarna att de nu ska få tänka själva under tystnad på några frågor som du ställer. De kommer inte behöva berätta svaret om de inte vill.

Gå runt bland

grupperna och

hjälp dem om

det behövs.

Fråga: Har du, eller någon du känner, varit med om något liknande det som hände i situationerna ni just läste? Vad var det som inte var okej då? Hur kändes det? Låt det går en liten stund mellan varje fråga så att spelarna hinner tänka.



Dela in spelarna i par, och låt dem diskutera under 5 minuter hur de vill att ni ska hantera liknande situationer i ert lag.



Återsamlas i helgrupp och låt alla par presentera vad de har pratat om.

Utvärdering Dela upp spelarna i par och låt dem berätta för varandra om en sak som de tänkt på under övningen.

27


Situation 1 Läs igenom situationen och de olika alternativen. Diskutera med gruppen vad de olika alternativen kan leda till, och vad som är bäst att göra. Ni får välja flera alternativ eller komma på ett eget. Ditt lag har precis förlorat en match där ni inte spelade lika bra som ni brukar göra. På samlingen efter matchen är tränaren arg och säger till laget att ni spelade som kärringar. Vad gör du? avbryter tränaren och frågar ”vad menar du med det?” eller ”varför är Œ Du det dåligt att spela som kärringar?” samlingen är slut går du fram till tränaren och säger att du inte tycker  När att det är okej att säga att laget spelade som kärringar, eftersom det är respektlöst mot kvinnor. pratar med några lagkompisar som du litar på, och bestämmer att ni Ž Du tillsammans ska prata med tränaren. berättar för dina föräldrar eller för någon annan vuxen i fotbolls Du klubben om vad som hände, och ber dem prata med tränaren.

28


Situation 2 Läs igenom situationen och de olika alternativen. Diskutera med gruppen vad de olika alternativen kan leda till, och vad som är bäst att göra. Ni får välja flera alternativ eller komma på ett eget. Du spelar match med ditt lag. Innan en hörna hör du en lagkompis kalla en motståndare för ”jävla blatte”. Vad gör du?

Œ Du springer direkt fram till domaren och berättar vad som hände. efter hörnan säger du till lagkompisen att det inte är ok att kalla  Direkt någon annan för ”jävla blatte”. matchen pratar du med tränaren och ber att ni ska ha en diskussion Ž Efter under nästa träning om vad man får säga på planen. pratar du med lagkompisen och förklarar att du  Iinteomklädningsrummet tycker att det är ok att kalla någon för ”jävla blatte” eftersom det är rasistiskt.

29


Situation 3 Läs igenom situationen och de olika alternativen. Diskutera med gruppen vad de olika alternativen kan leda till, och vad som är bäst att göra. Ni får välja flera alternativ eller komma på ett eget. I ditt lag har det börjat bli en jargong där man säger att saker man inte tycker om är horiga eller bögiga. Du har själv sagt det ibland men tycker egentligen inte att det är ok. Vad gör du? tar upp en diskussion med hela laget och berättar att du inte tycker att Œ Du det är ok. Du frågar vad de andra menar med bög/hora. pratar med tränaren och ber henne/honom att förbjuda orden “horigt”  Du och “bögigt”. pratar med några lagkompisar som du litar på och försöker förändra Ž Du det ihop med dem. Ni använder orden för saker som ni tycker om, eller protesterar när andra använder dem. kontaktar din lokala tjejjour eller organisationen RFSL Ungdom,  Du som jobbar med liknande frågor. Eller så pratar du med kuratorn på din skola för att få tips på hur du kan göra.

30


Situation 4 Läs igenom situationen och de olika alternativen. Diskutera med gruppen vad de olika alternativen kan leda till, och vad som är bäst att göra. Ni får välja flera alternativ eller komma på ett eget. Ni har en stafettövning på träningen. Ditt lag håller på att förlora, och då ropar en i laget till den som springer ”spring snabbare fetto!” Vad gör du? bestämmer dig för att själv sluta säga att du är tjock, för att det i längŒ Du den ska bli mindre fokus på människors kroppsstorlek. kräver att ditt lag ska förlora tävlingen på grund av att lagkompisen  Du var osportslig. frågar direkt vad lagkompisen menar och berättar att det inte är ok att Ž Du säga så till någon. ber tränaren ta upp en diskussion under nästa träning om vad som är  Du ok att säga på planen.

31


45

Tidsåtgång

Övning 14 Leda och ledas

minuter

Hur känns det att vara trygg, vad är en trygg grupp och varför är det viktigt att alla känner sig trygga i fotbollslaget? Detta är frågor som vi undersöker i Leda och ledas. Denna övning är tänkt att göras på fotbollsplanen.

Mål

Tänk på

Efter övningen ska spelarna:

I denna övning är det viktigt att det råder en lugn stämning, att spelarna tar uppgiften på allvar och verkligen försöker få sin partner att känna sig trygg. Försök själv att ge ett lugnt och allvarligt intryck.

Ÿ

Tycka att det är viktigt att alla känner sig trygga i laget

Ÿ

Förstå att ett tryggt lag är ett bra lag

Ÿ

Kunna göra så att andra känner sig trygga

32


Uppvärmning Sitt eller stå i en ring. Gör en runda där alla svarar i tur och ordning på frågan: Vad är det bästa som hänt idag?

Genomförande

Œ 

Ž   ‘

Dela in spelarna i par. Förklara att en person i paret ska blunda. Den andra personen ska leda sin kompis genom att gå bakom och hålla den om axlarna. På så sätt ska alla paren mingla runt i straffområdet. De får inte prata under övningen. Efter en stund kommer de att få byta roller. Det viktiga i denna övning är att alla känner sig trygga och vågar lita på varandra, därför måste den som leder ta sitt ansvar. Starta spelarna och låt dem mingla runt i 1-2 minuter. Pausa övningen och låt spelarna byta roller. Starta om igen och avbryt övningen efter 1-2 minuter. Samlas i helgrupp och prata kring diskussionsfrågorna på nästa sida.

33


Diskussionsfrågor

Œ  Ž 

Hur kändes det att bli ledd? Hur kändes det att leda? Var det någon som kände sig trygg när den blev ledd? Varför? Var det någon som kände sig otrygg när den blev ledd? Varför? Dela upp spelarna i par, och ge dem en fråga i taget att diskutera. Efter någon minut kan du ge dem nästa fråga:

 ‘ ’

Hur känns det att vara trygg i övningen? Hur känns det att vara trygg i en grupp? Vad ska gruppen göra för att du ska känna dig trygg? När paren har diskuterat alla frågor, gå igenom frågorna i tur och ordning i helgrupp och låt spelarna berätta vad de pratade om.

34


’ Läs följande text för spelarna, och låt dem fundera i en minut. Dygnet-runt-spelare Vi som spelar fotboll är inte bara fotbollsspelare när vi är på planen, precis som att vi inte bara är elever när vi är i klassrummet. Vi är också elever när vi kommer hem till familjen, när vi träffar kompisar och när vi sover. Därför kan vi fortsätta tänka på skolan när vi har gått hem. Men vi kan också fortsätta tänka på familjen när vi kommer till skolan nästa dag. På samma sätt fungerar det med fotbollen. Vi är dygnet-runt-spelare. Vi kan fortsätta tänka på fotbollen när vi sitter i klassrummet, men vi kan också tänka på läxorna när vi tränar. Om man mår dåligt för att det är stressigt i skolan, man har bråkat med familjen eller har det tufft med kompisarna, så tar man med sig det ut på fotbollsplanen. Man är ju fortfarande samma person. Har du någon gång mått dåligt eller varit stressad över något som hänt utanför fotbollen, och tagit med dig det ut på planen? Fundera för dig själv.

“ Diskutera i helgrupp:

Utvärdering

Diskussionsfrågor

Dela upp spelarna i par och låt dem berätta för varandra om en sak som de tänkt på under övningen.

är det viktigt att alla i fotŒ Varför bollslaget känner sig trygga? ska vi göra för att alla ska  Hur känna sig trygga i vårt lag?

Fundera vidare Efter övningen kan du skicka med spelarna denna fråga att fundera vidare på: Hur ska du göra för att alla ska känna sig trygga i din skolklass?

35


45

Tidsåtgång

Övning 15 Avslutning

minuter

Avslutning är den sista övningen i tema Guld och i utbildningen ”Spelar roll”. Under denna övning ser vi över den handlingsplan vi gjort tidigare, och får tips inför framtiden från kända fotbollsspelare. Övningen är tänkt att göras inomhus och kräver tillgång till projektor.

Mål

Material

Ÿ Projektor Ÿ Dator Ÿ Högtalare Ÿ Whiteboard Ÿ Papper, penna och stol till alla deltagare. Ÿ Handlingsplanen som ni skrev

under övningen Handlingsplan i tema Silver.

Efter övningen ska spelarna:

Ÿ Ha konkreta idéer för hur man kan

jobba för en fotboll där alla får plats att vara sig själva.

Ÿ Kunna reflektera över vad de har lärt sig under utbildningen.

Ÿ Vilja fortsätta jobba för en trygg fot-

boll efter att utbildningen Spelar roll är slut.

Förberedelser Rigga upp dator, projektor och högtalare och se till att det fungerar att visa power point och film. Sätt stolarna i en halvcirkel så att alla kan se filmen.

36


Genomförande Följ instruktionerna nedan genom att visa bilden till vänster och göra det som står till höger.

Powerpoint

Uppvärmning

Förklaring Gör en runda där alla svarar i tur och ordning på frågan: Vad är det bästa som har hänt idag?

ΠDela ut penna och papper till varje spelare.

Presskonferens

 Förklara att de nu är journalister på

en presskonferens. De kommer få olika tips från fotbollsspelare och de ska försöka skriva ner alla tips de får.

Visa intervjufilmen

37


Fråga vilka tips spelarna antecknade. Skriv upp allt som sägs på whiteboarden.

Tips från spelarna

Œ Dela in spelarna i par, eller låt dem dela in sig själva.

Bikupa

 Låt dem prata om frågan i ca 5 minuter.

Ž Låt alla presentera vad de sa inför hela gruppen.

Œ Förklara att ni ska utvärdera hur det Handlingsplan

har gått med handlingsplanen som ni skrev tillsammans.

 Förklara att du kommer läsa upp punkterna i handlingsplanen i tur och ordning. För varje punkt får spelarna fundera över hur det har gått med den punkten och rösta genom att räcka upp en hand och visa med fingrarna vad de tycker. Fem fingrar betyder att det har gått jättebra, inga fingrar betyder att det har gått jättedåligt.

Ž Läs upp punkterna och låt spelarna rösta.

38


ΠDela in spelarna i grupper om tre. Handlingsplan

 Låt dem diskutera frågorna i ca 10 minuter.

Ž Låt alla presentera

vad de sa inför hela gruppen. Skriv in alla tillägg i handlingsplanen.

Gå runt bla

grupperna

och om det behövs . hjälp dem

Låt spelarna fundera ensamma under tystnad över frågorna i 2 minuter.

Fundera

Œ Dela upp spelarna i par och låt dem prata om frågorna i ca 5 minuter.

Utvärdering

 Återsamlas i helgrupp och låt de

spelare som vill dela med sig av vad de har lärt sig från hela utbildningen.

Tack!

Förklara att ni nu har avslutat utbildningen ”Spelar roll”, och att du hoppas att ni kan ta med er allt det ni lärt er. Avsluta med att tacka spelarna för deras deltagande.

39

nd


Nu då? Grattis! Nu har ni gjort alla övningar i Spelar roll. Bra jobbat! Kontakta gärna oss på fmr@umr.se och berätta om hur det har gått. Mer inspiration och fler utmaningar hittar du på www.gerasismenrottkort.se

Tips på böcker och metodmaterial Metodmaterial

Ÿ

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Ÿ

O/LIKA – interaktiva metoder att använda i arbete med fördomar, normer och diskriminering. Från LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. www.lsu.se Machofabriken – Om våld och normer kring manlighet. www.machofabriken.se Bryt – ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Från RFSL Ungdom och Forum för levande historia. www.rfslungdom.se/bryt Agera utan att diskriminera – En bok om att förebygga och motverka diskriminering. Från Ageraprojektet. www.ageraprojektet.se Unga fotbollsspelare mot rasism och våld – Metodmaterial för att arbeta mot rasism i fotbollslag. Från Ungdom Mot Rasism/Fotboll Mot Rasism. www.fmr.se Makthandboken – För unga feminister som (be)möter rasism och sexism i föreningslivet. Från Interfem. www.interfem.se

40


Ÿ

För en öppnare idrott – Ett metodmaterial för idrottsaktiva, med fokus på HBT, normer och idrott. Från RFSL Skaraborg. www.rfsl.se/skaraborg

Ÿ

I normens öga – Metodbok till dig som vill arbeta med att ifrågasätta, granska och vända upp och ned på normer. Från Friends. www.friends.se

Böcker

Ÿ Ÿ

Svar på tal: antirasistisk handbok, Ungdom Mot Rasism, 2009.

Ÿ

Jesper Fundberg, Kom igen, gubbar! : om pojkfotboll och maskuliniteter, Carlsson Bokförlag, 2003.

Sofia B. Karlsson, Passa och passa in: om manlighet, fotboll och utbildningsval, Karolinska Institutet, 2011.

41


Ge rasismen rött korts utbildning Spelar roll syftar till att skapa en trygg och välkomnande fotboll där alla får plats att vara sig själva. På så sätt förebygger vi rasism och andra former av intolerans, inom och mellan fotbollslag, vilket i förlängningen även påverkar det omgivande samhället. Utbildningen är utvecklad för fotbollsspelare i åldern 13-16 år och består av femton övningar som hålls ute i fotbollslagen av tränarna eller andra klubbaktiva. Då övningarna bygger mycket på diskussioner mellan spelarna, går det även bra att hålla utbildningen med äldre spelare eller anpassa den för andra idrotter. Spelar roll är uppdelat i tre teman med fem övningar vardera; Brons, Silver och Guld. Materialet du håller i handen är den tredje delen av utbildningen, det vill säga tema guld! Ge rasismen rött kort bedriver en kampanj- och utbildningsverksamhet inom svensk fotboll. Utöver Spelar roll, erbjuder vi även andra metodmaterial, ledarutbildningar, workshops och teaterföreställningar riktade såväl till fotbollsföreningar som till skolor. Bakom Ge rasismen rött kort står riksorganisationen Ungdom Mot Rasism och Spelarföreningen Fotboll i Sverige och det gemensamma projektet Fotboll Mot Rasism. www.gerasismenrottkort.se

Ge rasismen rött kort !

19

75

Spelar Roll Guld  
Spelar Roll Guld  

I tredje och sista delen som heter Guld fokuserar vi på det egna laget. Hur ska vi i laget hantera kränkningar och intolerans?

Advertisement