__MAIN_TEXT__

Page 1

waarmakers in het publieke domein


waarmakers in het publieke domein


Daisy van Kan Senior Adviseur Ruimte & Infra


Inhoud

Inleiding 5 Visie en missie 12 Het publieke domein Kernwaarden 17 Dienstverlening 20

14

Werken bij of voor JS Consultancy: Interim 23 Werving & Selectie 24 Young Professionals 25 Maak kennis met onze professionals: Interim 27 Werving & Selectie 28 Young Professionals 29 Public Academy Contact 36

33

3


Inleiding

4


Inleiding

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Met Interim en Werving & Selectie dragen wij bij aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. In samenregie met onze partners: burgers, overheden en organisaties in het publieke domein.

5


De uitdagingen in het publieke domein zijn zo complex dat ze alleen door deling van kennis en ervaring goed volbracht kunnen worden. Dit maakt het belang van samenregie des te groter.

6


Marcel Burgers Senior Adviseur Bedrijfsvoering


Inleiding

We helpen organisaties aan professionals met het juiste gewicht voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Dit doen wij vanuit de visie dat hoog-waardige publieke diensten en voorzieningen de samenleving kansrijk maken en goed zijn voor het maatschappelijk vertrouwen.

GrowWork Group (GWG), waarvan JSÂ Consultancy sinds 2008 onderdeel uitmaakt, is een groep HR-bedrijven met leidende posities in de sectoren overheid, zorg, onderwijs, woningcorporaties en utility. Onze zusterbedrijven zijn GrowWork Healthcare, InterWork, POSG en Roler.

8


Inleiding

JS Consultancy richt zich sinds 1994 op het waarmaken van maatschappelijk resultaat voor de publieke sector en burgers. Deze focus verbinden wij aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze mensen.

GWG heeft in totaal 170 mensen in vaste dienst, 1400 professionals werkzaam op tijdelijke projecten en 670 opdrachtgevers. Wij streven doelbewust naar synergie met onze zusterbedrijven. Hierdoor kunnen wij professionals en organisaties beter van dienst zijn.

9


Santje Schaap Senior Adviseur Werving & Selectie


Het niveau van onze mensen bepaalt de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom hebben wij opleiding en ontwikkeling in onze organisatie verankerd.

11


Visie

Visie

Hoogwaardige publieke diensten en voorzieningen zijn belangrijk. Ze maken de samenleving kansrijk en dragen bij aan het vertrouwen van burgers in bestuur, politiek en rechtsstaat. Dat is goed voor de democratie en de maatschappelijke cohesie. Vertrouwen is essentieel om in samenregie met burgers, overheid en partners te komen tot een succesvolle aanpak van de complexe uitdagingen waar we voor staan.

12


Missie

Missie

Onze focus ligt op het doorgronden van maatschappelijke ontwikkelingen. De inzichten en ‘verhalen over de toekomst’ die dit oplevert, vertalen we naar concreet resultaat voor onze opdrachtgevers. Organisaties helpen wij met professionals die het juiste gewicht hebben – ervaring, expertise en drive – voor de uitdagingen die spelen. Voor onze professionals zijn we carrièrepartner. We dienen zowel organisaties als professionals met ‘de juiste persoon op de juiste plek.’

13


Het publieke domein

Het publieke domein

De maatschappelijke ‘marktplaats’, waar publieke organisaties, burgers en bedrijven de samenleving vormgeven. Met geven en nemen. Het publieke domein is de plek waar de wil van het collectief tot uitdrukking komt.

14


15 Het Publieke Domein


Kernwaarden

16


Kernwaarden

Kernwaarden

Samenregie

Waarmaken

Doordat de overheid haar centrale positie en sturingsmonopolie steeds verder loslaat, staan burgers, overheden en maatschappelijke organisaties in een meer horizontale verhouding tot elkaar. En neemt het belang van partnerschap tussen ‘gelijken’ toe. Ook omdat de uitdagingen in het publieke domein zo complex zijn dat ze alleen door deling van kennis en ervaring goed volbracht kunnen worden. Overlappende belangen en aanvullende expertises bepalen daarbij sterk het succes van samenwerking. Oftewel samenregie. Wij verbinden ons aan samenregie door zowel kennis als succes te delen en achter deelbelangen het algemeen belang te zien.

Wat we beloven maken we waar. Daarop zijn we altijd aanspreekbaar. Wij zijn ons bewust van de impact van ons werk en zien het als een uitdaging om betekenisvol bij te dragen aan het succes van onze opdrachtgevers en professionals.

17


Tanya van Gameren Adviseur HR Professionals


Vertrouwen is essentieel om samen met burgers, overheid en partners te komen tot een succesvolle aanpak van de complexe uitdagingen in het publieke domein.

19


Onze dienstverlening

Onze dienstverlening

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals voor de publieke zaak. Met Interim en Werving & Selectie bedienen wij uiteenlopende sectoren in het publieke domein. Via ons landelijk netwerk van vestigingen bemiddelen wij kandidaten op het niveau van directie, bestuur, management, professionals en trainees. Onze inhoudelijke expertise ligt bij Ruimte & Infra, Sociaal Maatschappelijk en Bedrijfsvoering. Wij werken onder andere samen met het Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, ZBO’s en water- en energiebedrijven.

20


21 Onze dienstverlening


Werken bij of voor JS Consultancy

Werken bij of voor JS Consultancy

Als je wilt bijdragen aan maatschappelijke dienstverlening van hoge kwaliteit en daarmee aan het vertrouwen van burgers in politiek en bestuur, ben je bij ons aan het goede adres. Werk je bij JS intern als recruiter of adviseur, of op interim- of detacheringsbasis bij ĂŠĂŠn van onze opdrachtgevers, dan werk je aan jezelf. En tegelijkertijd aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. We gaan voor maatschappelijk resultaat. In samenregie met onze partners: burgers, overheden en publieke organisaties. Samen met jou maken we het waar.

22


Interim Als je als professional of manager op interim- of detacheringsbasis voor ons werkt, ga je aan de slag bij het Rijk, provincie, gemeente, waterschap of een andere organisatie in het publieke domein. Of het nu gaat om junior, medior of senior posities, onze business units werken met gekwalificeerde professionals. Mensen met ervaring, expertise, reflectievermogen en hart voor de publieke zaak. Mensen met de juiste bagage voor de complexe uitdagingen van publieke organisaties.

Onze dienstverlening is opgedeeld in drie business units. Waar ligt jouw hart?

Bedrijfsvoering Finance & Control Informatisering & Digitalisering HRM, Juridisch & Communicatie Ruimte & Infra Omgevingswet Regie Openbare Ruimte Sociaal Maatschappelijk Wmo, Jeugd en Participatie

23

Werken bij of voor JS Consultancy

Werken bij of voor JS Consultancy


Werken bij of voor JS Consultancy

Werken bij of voor JS Consultancy

Werving & Selectie JS Consultancy is de marktleider in het publieke domein voor Werving & Selectie van trainees, professionals en management. Opdrachtgevers weten ons te vinden als het gaat om de juiste talenten voor de complexe maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Heb je hart voor de publieke zaak? Dan komen wij graag met jou in contact voor een succesvolle match bij één van onze opdrachtgevers. Samen met jou vormgeven aan een carrière waarin je jouw talenten ten volle benut – dát is onze expertise.

Via ons landelijk netwerk van vestigingen en zusterbedrijven bemiddelen wij kandidaten op het niveau van directie, bestuur, management en professionals. Onze zusterbedrijven zijn GrowWork Healthcare, InterWork, POSG en Roler.

24


Young Professionals Heb je hart voor de publieke zaak en start je met je carrière? Dan ben je bij JS aan het goede adres. Werken voor JS heeft zo zijn voordelen. De belangrijkste zijn: • je gaat bij verschillende publieke organisaties aan de slag • je werkt op uiteenlopende projecten • je leert veel in korte tijd • je inzet wordt ruimschoots beloond • je volgt een vast opleidingsprogramma via onze Public Academy

Trainees Voor onze opdrachtgevers werven en selecteren wij ook trainees. In dat geval treed je als Young Professional in dienst bij één van onze opdrachtgevers. Daarbij volg je een uitgebreid traineeprogramma. Dit wordt verzorgd door de opdrachtgever of door JS.

25

Werken bij of voor JS Consultancy

Werken bij of voor JS Consultancy


Maak kennis met onze professionals

Maak kennis met onze professionals

Als organisatie in het publieke domein staat u voor complexe uitdagingen, vaak voortvloeiend uit politieke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Of het nu gaat om Regie in de Openbare Ruimte, de Omgevingswet, Finance & Control of Informatisering & Digitalisering. Dan wel om uitvoering van de Wmo en de Jeugden Participatiewet. JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals voor de publieke zaak. Met Interim en Werving & Selectie geven wij in samenregie met organisaties in het publieke domein vorm aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. En sturen we op maatschappelijk resultaat. Samen met u maken we het waar.

26


Interim Zoekt u professionals op project- of interimbasis? Wij hebben ze in huis: de mensen met de juiste bagage voor de complexe uitdagingen waar u als publieke organisatie voor staat. Mensen met ervaring, expertise, reflectievermogen en hart voor de publiek zaak. Op junior, medior Ên senior niveau. Mensen die het waarmaken. Binnen onze business units Bedrijfsvoering, Ruimte & Infra en Sociaal Maatschappelijk hebben wij financials, professionals Informatisering & Digitalisering (I&D), HRM’ers, Wmo- en jeugdconsulenten, beleidsadviseurs, regisseurs openbare ruimte, projectleiders en meer.

Onze mensen werken binnen de volgende business units en vakgebieden:

Bedrijfsvoering Finance & Control Informatisering & Digitalisering HRM, Juridisch & Communicatie Ruimte & Infra Omgevingswet Regie Openbare Ruimte Sociaal Maatschappelijk Wmo, Jeugd en Participatie

27

Maak kennis met onze professionals

Maak kennis met onze professionals


Maak kennis met onze professionals

Maak kennis met onze professionals

Werving & Selectie JS Consultancy is de marktleider in het publieke domein voor Werving & Selectie van management, professionals & trainees. De talenten met de juiste bagage voor de complexe uitdagingen waar u als organisatie voor staat. Organisaties en mensen verbinden is ons vak. De essentie van uw vraag helder krijgen en dan de optimale match maken. Daarbij vraagt de combinatie van razendsnelle technologische ontwikkelingen en een krappe arbeidsmarkt om een pro-actieve benadering. Niet alleen talent vinden, maar ook voor de lange termijn persoonlijke relaties opbouwen met gedreven vakmensen in het publieke domein.

Via ons landelijk netwerk van vestigingen en zusterbedrijven bemiddelen wij kandidaten op het niveau van directie, bestuur, management en professionals. Onze zusterbedrijven zijn GrowWork Healthcare, InterWork, POSG en Roler.

28


Young Professionals Voor de nieuwe generatie professionals en trainees bent u bij JS Consultancy aan het goede adres. Met Young Professionals houdt u aansluiting op nieuwe ontwikkelingen en trends. Zo zorgt u voor een evenwichtiger leeftijdsopbouw in uw organisatie. En sluit u qua diversiteit beter aan bij uw burgers.

Werving & Selectie van trainees Deze talentvolle jonge professionals treden bij u in dienst en volgen een uitgebreid trainee-programma, verzorgd door uw organisatie of door JS Consultancy.

Werving & Selectie van Young Professionals Deze talenten zijn bij ons in dienst en gaan voor u op Interim- of detacheringsbasis aan de slag. Via onze Public Academy volgen zij een vast opleidingsprogramma toegespitst op de maatschappelijke uitdagingen van uw organisatie. Zo krijgt u grip op capaciteit en beschikt u altijd over de juiste mensen.

29

Maak kennis met onze professionals

Maak kennis met onze professionals


De overheid laat haar sturingsmonopolie steeds verder los. Burgers, overheden en maatschappelijke organisaties staan in meer horizontale verhouding. De burger wordt partner in het publieke domein, de overheid faciliteert.

30


Peter Tijhuis Recruiter Bedrijfsvoering


32 3

2/

aa nd vo

ac ht

at ie

aa nd vo or

Vo o

r tg

an

gs

ge

sp

re

k

13 14

Opdrachtmanagement

13 14

ak

ie

ek

ud

eli

Ke n

Pr

j ke

aa

tw

k

ng

ed

er

eli

vlo

kk M

wi

In

n

*

*

id

re

he

ice

er

un

Ov

et

nt

M

De

so

en

ni

er

kt

m

oj Exp ec er tm tis at et ig af Cr el eë Pe re rs n oo nl ijk Le Po id lit er iek sc -B ha es p tu ur lijk e Se ns Ex itiv p e i te rti it * se ta fe l

ho

vis

W er

m

y*

14

nd

at ht

pr

In

Ad

e

Co

er

13

Ei

ac

alu

dr

ie 12

op

ev

at

11

ht

ek

12

de

nd

ac

pr

11

ein

Ei

dr

es

es

k

ief

ov

12

e op s Pl D o p r a n S t a r d ra o r e k va t o c h ne o t p m p n a d ra en d a c P l ra c n p h t an h a va t g k n Aa ev np e r

en

op

alu

sg

re

Ho

ct

isc

11

Ge

m

e

10

Pg

ng

PO

eli

sp

10

eg

ev

9

ht

8

10

rw

7 9

l ve

6 8

ac

rd

ge

7

9

Ha

oo

gs

6

8

dr

Be

an

fe

sD

ie

7

Ei

dr

alu

5

op

4

de

ev

r tg 5

ein

nd

ht

ie

Vo o 4 6

nd e s Pl o D o p r a n Star pdr o r e k va t o a c ne o pd ht n m p e n d a a ra c h P l ra c n p t an h a va t g k n Aa ev np e r ak

or

Ei

ac

at

Ef

ht

ct

5

Op

en

dr

alu

3

op

3

e

ev

ek

sig

du

4

Ge

m

eg

ht

pr

In

t ro

3

3

rw

2

l ve

1

ac

es 2

dr

Pg

1

Ha

PO

In

2

Op

ak

sp Pla St re n v a r t ne k o a n opd m p e n d a a ra c h P l ra c n p t an h a va t g k n Aa ev np e r

or

1

2/

Do

Ge

Public Academy

Public Academy Opleidingen één dagdeel

15 16

HR Cyclus

15

15 16

17

16

18

Gesprekken HR-Adviseur POP: Persoonlijk OntwikkelPlan 17 18

Gesprekken met opdrachtgever & adviseur Telefonisch overleg adviseur 17 18


Public Academy

Public Academy Het niveau van onze mensen bepaalt de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom hebben wij opleiding en ontwikkeling in onze organisatie verankerd. Met de Public Academy investeren wij in onze professionals én in hoogwaardige maatschappelijke dienstverlening. Al onze mensen – trainees, junior, medior en senior professionals en leidinggevenden – bieden wij een vast opleidingspakket op maat. Hierin staat hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling centraal. Onze opleidingen zijn toegespitst op de maatschappelijke uitdagingen van onze opdrachtgevers. Daarom zijn onze waarmakers klaar om aangespeeld te worden en maatschappelijk resultaat te behalen.

Ontwikkeling door eigenaarschap In onze Public Academy zijn professionals eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Onder het motto ‘ontwikkel jezelf, ontwikkel de samenleving’ formuleren ze

hun ambities en doelstellingen. Deze ondersteunen en toetsen wij met opleidingen, trainingen, expertisebijeenkomsten, een HR-gesprekscyclus en ijkpunten voor opdrachtmanagement.

33


Pieter Meijer Senior Adviseur Sociaal Maatschappelijk


Maatschappelijk resultaat. We maken het waar. Samen met opdrachtgevers en professionals in het publieke domein.

35


Contact opnemen met JS Consultancy

Via ons landelijk netwerk van vestigingen bemiddelen wij kandidaten op het niveau van directie, bestuur, management, professionals en trainees. Meer weten? Neem dan contact met ons op. 088 330 21 00 info@jsconsultancy.nl

Lekkerbeetjesstraat 2-4 5211 AL ’s-Hertogenbosch

Postbus 84 5201 AB ’s-Hertogenbosch

Alpha Tower De Entree 19-21 1101 BH Amsterdam

www.jsconsultancy.nl

New Babylon Anna van Buerenplein 49 2595 DA Den Haag Koggelaan 73-79 8017 JN Zwolle

36


37


Profile for GrowWork Group

JS Consultancy  

JS Consultancy  

Advertisement