Page 22

PERSPEKTIV — § TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

»VÅR MÄNNISKOSYN går hand i hand med empati i mötet med våra klienter!«

❧ » Bortom alla tankar på vad som är rätt och fel, finns det en äng. Jag möter dig där.« Rumi

D

en danske filosofen Søren Kierkegaard (1813-1855) uttryckte det så tydligt och vackert:

Om du vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål måste du först finna henne där hon är och börja just där. Och förstå vad hon förstår. Så länge du inte gör det så har det ingen betydelse att du vet och förstår mer än henne. Detta kallar jag visdom. Som empati är.

F

ör att komma dit igen så krävs det att åter hitta kontakten med sitt innersta gudomliga väsen, för att kunna coacha värderingsfritt, kärleksfullt med visdom och total tillit till klientens inre förmåga, oavsett var han/hon befinner sig idag. Hur kan man nå dit?

Första steget är: Viljan att hitta tillbaka till sitt fantastiska äkta "inre jag", ”väsen”. Steg två: att fördjupa sin kunskap inom coachingen/personlig utveckling.

D

et är en fantastisk resa och absolut nödvändigt är att välja sin egen resekamrat, dvs en erfaren, kompetent och vis coach som möter dig där du är, värderingsfritt med totalt tillit.

Det finns ingen som har sagt innebörden av detta så vackert som den persiska i alla bär kärleken/empatin inom oss, vi människor precis som natu- poeten Rumi för tusen år sedan: ren. En naturens lag, Men av olika » Bortom alla tankar på vad som är rätt skäl och tragiska händelser har vi tappat och fel, finns det en äng. kontakten med detta gudomliga väsen. Jag möter dig där. « Inom coachingen kallas det att skapa medvetenhet. ATI EMP

V

22  �

GROW magazine 2/2015

Profile for GROW magazine

GROW magazine 2/2015 vol 2 - TEMA: Empati, Emotionell Intelligens & Compassion