Page 50

PERSPEKTIV— § ledaren - TEMA: LIVSLÅNGT LÄRANDE

Lars-Eric Uneståhl

President SIU - Scandinavian International University Grundare av Skandinaviska Ledarhögskolan 50 �

Lars-Eric Uneståhl - www.slh.nu - www.siu.nu GROW magazine 3-4/2016

Foto: tillhör Lars-Eric Uneståhl

3L - LIVSLÅNGT LÄRANDE

GROW magazine 3-4/2016 vol 5 - TEMA: Utbildning & Livslångt Lärande  
New