Page 1

PErform Er

17/2019

Nowy numer internetowego czasopisma PErfoRMEr dostępny na wortalu

grotowski.net

Pobierz bezpłatną aplikację, zeskanuj kod QR, czytaj i oglądaj najnowszy numer „Performera”!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Internetowe czasopismo

PErformEr 17/2019

Wypominanie Grotowskiego (...) chcieliśmy oddać głos tym, którzy – nawet jeśli już się swoimi wspomnieniami i refleksjami dzielili – mają wciąż do opowiedzenia rzeczy nieznane, czy też może nie dość uważnie wysłuchane. Na najprostszym poziomie chodziło nam po prostu o wykorzystanie rocznicy do wzbogacenia archiwum świadectw, bo te wydają się najważniejsze w przypadku biografii – tak osobistej, jak twórczej (o ile to rozdzielenie jest w tym przypadku w ogóle możliwe). Chcieliśmy uzyskać i zgromadzić przede wszystkim opowieści niejako podwójnie niekanoniczne: dalekie od wszelkiej wyznawczości, otwarte na głosy krytyczne i same od krytycyzmu nieuciekające, a zarazem dalekie od pragnienia „obalenia idola”. Odsłaniające czasem bliskie grotesce zafiksowanie na strategiach i taktykach, ale bez negowania tego, co było celem, dla którego Grotowski wiódł wszystkie swoje gry. O tym celu dyskursy krytyczne nie tyle zapominają, ile go niejako apriorycznie unieważniają. Tymczasem on właśnie wydaje się nie tylko najważniejszy, ale też dziś szczególnie problematyczny, więc i szczególnie inspirujący. Nie mieści się ani w perspektywie ideologii konserwatywnych, ani w horyzoncie wielu projektów emancypacyjnych. O tym niezwykle trudnym do wypowiedzenia celu, czy też – używając języka Grotowskiego – głównej pokusie, chcemy w „Performerze” pamiętać, usiłując zbliżyć się do jego zrozumienia lub choćby do wywołania jego widma. Dariusz Kosiński: Wypominki W NU M E RZ E OPOWIEœCI �RÓDE³

Urszula Bielska: Grotowski w moim Opolu, Teo Spychalski, Grzegorz Ziółkowski: On the Long and Winding Road, Bruno Chojak, Karina Janik: „Ja pana widzę po stronie spontanicznej”, Aleksander Lidtke, Karina Janik: To jest jak zdjęcie jakiejś zasłony. By końmi swobodnie gawędzić, Marek Musiał, Karina Janik: Podążanie ku

tajemnicy. Źródło, z którego czerpie się wodę, Wiesław Komasa, Katarzyna Flader-Rzeszowska: Spotkanie, którego nie było, Zdeněk Hořínek: Drugie spotkanie z Grotowskim. Wrażenia i uwagi, Ivan Klíma: Dla 10000 i dla 100, Tomasz Rodowicz, Dariusz Kosiński: Najważniejsze pytanie PRZEWALCZYÆ MYœL¥

Mirosław Kocur: Grotowski jako dzieło sztuki – revisited, Jarosław Wójtowicz: Grotowski bez fikcji, czyli egoizm i polimorfia, Katarzyna Niedurny: Krzysztof Garbaczewski. Fragmenty z Grotowskiego SPOJRZENIA

Katarzyna Kalwat, Katarzyna Lemańska: Performer bez artefaktów, Jadwiga Rodowicz-Czechowska: Dziady. „A czegóż potrzeba dla duszy?” [wideo] rEAKCJE

Tomasz Raczkowski: Ewokowanie Grotowskiego, Ewelina Pawlus: I know you better. Refleksje wokół „Grotowski non‑fiction”, Katarzyna Lemańska: Obecnym w pieśni GROTOWSKI W ANEGDOCIE

Janusz Degler: „Prosiłem, żeby nikt nam nie przeszkadzał” C ALL F O R PAPERS 

Performer 18/2019 (grudzień) Czytanie Grotowskiego Otwórzcie z nami obszerny tom Tekstów zebranych Jerzego Grotowskiego i wypełnijcie go Waszymi głosami i słowami, zapisywanymi na marginesach i między wierszami. Przekonani, że zawarte w nim artykuły podejmują całe spektrum zagadnień ważnych dla naszej współczesności, nie mamy zamiaru ograniczać zawartości planowanego numeru wyłącznie do tematyki teatralnej, ale zachęcamy do podejmowania wszelakich problemów, z którymi dzięki lekturze tekstów Grotowskiego można się mierzyć obecnie. Propozycje artykułów naukowych, ewentualnie aktów i zapisów lektur realizowanych w innych mediach, nagrania audio (mp3) i wideo (mp4), projekty graficzne (jpg i png), memy itp., można nadsyłać do 20 września 2019 na adres: redakcja@performer.art.pl.

grotowski.net/performer  grotowski-institute.art.pl

Profile for Instytut Grotowskiego

„Performer” 17/2019  

„Performer” 17/2019

„Performer” 17/2019  

„Performer” 17/2019

Advertisement