Page 1


Sisältö

04 05 06 06

07 09 10 11 13

04-13

Sirpaleet Viipale: Joogaa tutkijoille Kuka löi mainosrumpua? Tivaus: Atlantista etsimässä? Helsinki Jazz City Alakulttuurin palveluksessa Joulun sanomat Kun minä olin äideistä parhain Perästä kuuluu! Kansakunnan muisti on pitkä

Groteski 4/2004

Julkaisija • Media ry - Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijat

Päätoimittajat • Timo Nurmi ja Olli Varis Ulkoasu • Aleksi Moisio Kansi • Aleksi Alku Sarjakuva • Hanna Ollikainen Toimittajat • Timo Harjuniemi, AinoMari Kilpeläinen, Tuomas Kärkkäinen, Johannes Laitila, Aura Lindeberg, Aleksi Moisio, Laura Nenonen, Timo Nurmi, Joanna Palmén, Tapio Pesola, Petro Poutanen, Leena Rantasalo, Vilja Rydman, Sanna Valtonen, Olli Varis, Valtteri Varpela ja Iida Ylinen Kuvaajat • Dylan Arnold, Tuomas Kärkkäinen, Janne Lehtinen, Aleksi Moisio, Aliina Mäkitalo, Olli Varis ja

17

19

21 22 24

17-27

Kaupunginosan matka periferiasta parrasvaloihin Modernin bisneksen edelläkävijä Arabialainen pastissi, osa 4 Kansalaisen maailmanvalta Tiedätkö

Valtteri Varpela

Painopaikka • Edita, joulukuu 2004 Painos • 300 kpl Yhteystiedot • g-forum@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/jarj/groteski/ Vuositilaus • 4 numeroa • 10e / 5e (opiskelijat ja työttömät) • Maksa tilille Nordea 157230-351593 ja kirjoita viestiksi nimesi ja osoitteesi. Mediakortti • http://www.helsinki.fi/ jarj/media/g-kortti.pdf ISSN • 0782-0909


Säännöstelystä Teksti • Timo Nurmi. Kuva • Aleksi Moisio. Kaikkina aikakausina ihmiset kuvittelevat

tai vasikan umpisuolesta valmistetulla

sen hetkisen uusimman tiedon olevan se

suojuksella”.

viimeinen sana. Siksikin on hauska lukea

Myös niin kutsuttu keskeytetty yhdyntä

vanhoja kirjoja. Marie Stopesin vuonna

tunnetaan, mutta sitä ei suositella.

1931 kirjoittama teos Syntyväisyyden

”Mehän tiedämme fysiologiasta, että

säännöstely puhuu uudesta, kohta kaik-

sukupuolirauhasten sisäisellä erityksellä on

kien huulilla olevasta ja maailmaa monin

ratkaiseva merkitys ruumiin kasvuun, suku-

tavoin muuttavasta aiheesta, ehkäisystä.

puoliluonteen kehitykseen sekä myöskin

Kaksi menetelmää nousevat ylitse

sielunelämään nähden, ja tämän mukai-

muiden: ”kohdun suun ympärille asetettu

sesti on ajateltavissa, että miehen siemen

kummihilkka”, joka on yhdynnän jälkeen

saattaa sisältää aineita, jotka vaikuttavat

hygieenisiin näkökohtiin, niin että sairaat

huolellisesti pestävä ja säilytettävä vesi-

elähyttävästi naisen elimistöön.”

ja alamittaiset ihmiset eivät saisi siirtää

lasissa ja ”miehen kalun verhoominen eri-

Ehkäisyn tärkeyttä perustellaan muun

vikojaan jälkeläisiinsä.” Muistakaa nämä,

koisella suojuksella, ns. kummisella kon-

muassa seuraavasti: ”Terveen sukupolven

kun mietitte seuraavan kerran syntyvyy-

doomilla tai kalanrakolla – ts. lampaan

luomiseksi pitäisi kiinnittää huomiota rotu-

den säännöstelyä. ¶

Inhimillistä, liian inhimillistä Teksti • Olli Varis. Kuva • Aleksi Moisio. kiä. Viime aikoina miehuutta,

Kummisetä-trilogian. Moniulotteisen mes-

tuota merkillistä kulttuurista

tariteoksen keskiössä on koskettava tarina

konstruktiota, on ravisteltu

mafiasuvun noususta ja tuhosta, mutta

tyypillisistä merkityksistään.

minua Kummisedissä puhutteli enem-

Metroseksuaalit ovat in, äijät

män eräs toinen ulottuvuus. Nimittäin ker-

out. Aivan kuin miehet olisi-

tomus Corleonen miehistä – konserva-

vat yhtäkkiä vapauttaneet

tiivisista, väkivaltaisista ja naisia komen-

sisäisen Narkissoksensa ja pel-

televista mafiosoista, jotka perustelevat

mahtaneet uudelleen maa-

tekonsa yhä uudelleen perheen suojele-

”I try to laugh about it, hiding the tears in

ilmankaikkeuteen perinteis-

misen nimissä. Katsomiskokemus sai kiittä-

my eyes, ‘cause boys don’t cry”, lauloi

ten miesroolien paineista vapaina subjek-

mään omaa machovapaata kasvatusta,

Cure-yhtyeen ikigootti Robert Smith

teina. Tuskinpa vain.

sitä haarniskaa olisi epäilemättä raskasta

kajaalit silmissään 80-luvulla ja kiteytti

Karjut ovat ihmeellisen huonoja suo-

raahata mukana läpi elämän.

miehisyyden syvimmän olemuksen kol-

dattamaan joitain inhimillisiä tunteita,

Vuoden viimeinen Groteski tunnus-

meen virkkeeseen. Mies nauraa, kätkee

kuten itkua. Itse onnistuin liikuttumaan

telee keskiaukeamallaan miehisyyden

ja pidättelee mutta ei perkele sentään

lähes pisaroiden valtaan katsottuani

nykytulkintoja, myös klassikkoelokuvista

avaudu – ainakaan ennen valomerk-

maailman parhaan valkokangas-saagan,

on puhetta. ¶

Valistuneen nuorison kasvattaja. G. 3


Sir pa leet Tarjouksessa turha symboli

Aamulla makaan hiljaa vieressäsi.

sukupuolten kestotesti, jotta tietäisi sitten

Sydän sykkii vieläkin yön seikkailuista.

jonakin päivänä lasta hankkiessa valit-

En muista kummat huomasin ensin, siniset

Ihmettelen, miksi minun pitää valehdella

seeko tytön vai pojan. • TK

vai oranssit. Postilaatikkojen kylkiin alkoi

sinulle joka päivä. Et ymmärtäisi mikä tri-

vuodenkierto sitten ilmestyä Postin uuden

koissa niin viehättää, toteaisit vain, että

Korotonta luottoa

ilmeen (tekijänä Viherjuuren Ilme Oy)

katson liikaa elokuvia ja veisit television

Hakiessani varaamaani kirjaa Aleksandrian

mukaisia palleroita. Niiden on pakko mer-

pois. Minulle yö on todellisuutta ja päivät

opiskelijakirjastosta virkailija kysyi, halusinko

kitä jotain, otaksuin naiivisti, mutta olin

vain jonkun toisen elämää. • VR

maksaa vanhan myöhästymismaksun

vain osittain oikeassa. Oranssit pallot ker-

lisuutta vastata ”en halua”, sain sedältä

lista myöhemmin. Entäpä ne siniset, joita

Maailma kaihdinten takana

oikein ystävällisen vastauksen: ”Juu, ei

on joka laatikossa?

Eräänä aamuna luin lehdestä, että ensi-

sitä mikään pakko ole nyt maksaa, ajat-

tovat, että laatikko tyhjennetään taval-

samalla. Kun kysyin, onko minulla mahdol-

Tänä syksynä selkeni. Siniseen ympy-

lumi oli peittänyt lähes koko maan yön

telin vain kysyä.” Tivasin tällöin, oliko mak-

rään oli liimattu mainos Postin www-pal-

aikana. Mielenkiintoista, ajattelin. Asia-

sulla jokin eräpäivä tai takaraja, jonka jäl-

veluista. Ilmaista, institutionalisoitua mai-

han oli pakko tarkistaa saman tien.

keen sitä alettaisiin karhuta minulta korko-

nostilaa näkyvillä paikoilla joka niemessä

Raotin sälekaihdinta, ja totuus paljas-

jen kera. Ei kuulemma ollut.

ja notkelmassa. Pakkohan sitä oli käyt-

tui. Asfalttisen sisäpihan todella peitti ohut

Paikalle sattunut toinen virkailija kii-

tää hyväksi! Saapa nähdä, milloin Posti

valkoinen huntu. Tuntui taas siltä, että

rehti selittämään, että vasta kun mak-

päätyy myymään pallukkatilaansa ulko-

ympäröivää todellisuutta ei tarvita. Sano-

suja on kertynyt yli kymmenen euroa,

puolisille tahoille. Tai milloin liikennemerk-

malehti riittää. • JL

joudun lainaus- ja varauskieltoon. Rie-

kien harmaat puolet päällystetään tarjouksilla. Miksi ei muka saisi? • A-MK

Kaksoiselämää

mastuneena kysyin, voisinko roikottaa

Sukupuolet ja puolet

vanhaa maksua käytännössä ikuisuuksia -

Miehen ja naisen käsialan pystyy erotta-

vastauksena oli: ”No joo, mutta onhan se

maan toisistaan. En tiedä, missä ero varsi-

hyvä maksaa.”

Joka ilta sama juttu. Odotan, että nukah-

naisesti piilee, mutta siistikin miehen käsi-

Kirjastoluotto suosii opiskelijoita:

dat ja se kestää aina niin luvattoman

ala näyttää yleensä miehen käsialalta,

kaupunginkirjastojen luottoraja on vaivai-

kauan. Viimein olet tuntematon siinä vie-

suttuinenkin naisen käsiala näyttää

set kolme euroa. • LN

rellä, kuorsaat ja käännät kylkeä. Jonkun

naisen käsialalta. Miesten ja naisten äänet

toisen naisen lapsi nukkuu viereisessä huo-

kuulostavat tyystin erilaisilta: miehet puhu-

neessa ja kuiskaa unissaan äitiä. En tunne

vat normaalisti paljon matalammalta.

mitään ja pakenen ikkunasta. Teen pimeän töitä yksin öisessä kau-

Pikkujoulujen lemmenleikki

Ja näitä eroja on tietääkseni muita-

Läpi vuoden suomalainen paiskii töitä

kin! Miksei kukaan koskaan kiinnitä niihin

otsa rypyssä korkeintaan murahtaen

pungissa, joka ei koskaan nuku. Päivi-

mitään huomiota? Miehissä ja naisissa

”Hyvän huomenen” kollegalleen. Mutta

sin elän jonkun toisen elämää asuen vie-

saattaa olla ties millaisia kätkeytyneitä

auta armias, kun koittaa päivä pikkujou-

raassa kodissa. Yöllä kaupunki muuttuu

eroavaisuuksia, joita ei vain tahdo yksin-

lujen, vapautuu hän kaikista estoistaan ja

kauniiksi Gotham Cityksi. Liidän kattojen

kertaisesti huomata. Jonkun olisikin pikim-

lempii työtoveriaan vain vetäytyäkseen

päällä, katoan varjoihin. Pukeudun tiuk-

miten otettava asiakseen pitää yllä jon-

jälleen kuoreensa seuraaviin tonttujuhliin

kaan trikooseen ja isken roistoja turpaan.

kinlaista listaa näistä ominaisuuksista. Tek-

asti. Näin se menee, ainakin jos uskoo leh-

Se on oikeaa elämää.

niikan Maailmassa voisi vaikkapa olla

tien pikkujoulunajan otsikoihin. • LR

4 G. Valistuneen nuorison kasvattaja.


Joogaa tutkijoille? Teksti • tutkija Sanna Valtonen. Kuva • Olli Varis. Myönnän, kun löysin joogan hurahdin

torju tai pakene. Valitsin vähän epäröi-

jos keskikohta ei pidä niitä koossa. Jooga

siihen hetkeksi. Muutaman viikon päästä

tyäni viimeisen, jooga oli pakko jättää.

on keskittymistä keskikohtaan.

ensimmäisestä astangatunnista jooga-

Jotain joogasta jäi kuitenkin kyte-

Joogan harjoittamisen ainoa edel-

sin jo joka päivä ja nopeasti kehoni taipui

mään. Huomasin vaistomaisesti käyttä-

lytys onkin toiminta – ja siihen keskittymi-

mitä uskomattomimpiin asentoihin. Sil-

väni joogan oppeja kaikenlaisissa ongel-

nen. Jooga vapauttaa energiaa, sillä

loin ei vielä Helsingissä oltu joogakou-

matilanteissa. Tietyt joogafilosofiaan liit-

siinä edetään rauhassa, asia kerrallaan.

luista kuultu, mutta reippaana nuorena

tyvät periaatteet jatkoivat elämistään

Joogaa voi harjoittaa koko ajan ja sitä voi

naisena pyöräilin pitkin kaupunkia eri

sisälläni. Pikkuhiljaa aloin ujuttaa joo-

soveltaa kaikkeen. Se ei tapahdukaan

koulujen ja tanssikoulujen saleissa pidet-

gasta peräisin olevia venytyksiä ohjaa-

ainoastaan toisten joogien joukossa kurin-

täville tunneille – tutustuin jopa kaupun-

milleni jumppatunneille. Aloin meditoida

alaisessa mattorivistössä mandalan alla

ginosaan, jossa en ollut koskaan ennen

urheillessani – varsinkin juokseminen alkoi

vaan kaikkialla missä mieli rauhoitetaan

käynyt, nimittäin Meri-Rastilaan ja erityi-

tuntua jotenkin joogalta. Pikku hiljaa

kulloinkin työn alla olevaan toimeen.

sesti sen nuorisotiloihin.

syntyi oivallus – jooga ei ole edistymistä

Elämäntapa tarkentui vauhdilla. Kas-

asennosta toiseen, vaan keskittymistä.

Tällä hetkellä mieli on kohtalaisen helppo rauhoittaa muutamaan asiaan

vissyöjä olin jo ollutkin, mutta joogan ulko-

Aloin tehdä taas säännöllisesti aamu-

– joogaharjoitukseen, ystävien seuraan,

puoliset hetket täyttyivät nopeasti joo-

harjoitusta, nyt vähän lempeämmin ja

lukemiseen, ruoanlaittoon ja urheiluun.

gafilosofialla, meditaatiolla ja karmajoo-

itseäni kuunnellen. Selkä voi hyvin, nika-

Joskus musiikki tai taide saavat minut joo-

galla eli talkoolaisuudella eräässä nur-

mat pysyivät kohdillaan. Uskaltauduin

gaamaan; siis keskittymään niin, että

mijärveläisessä hyvän olon keskuksessa.

taas ohjatuillekin tunneille. Onnistuin pur-

unohdan ajatella itseäni. Ongelmana

Tutustuin ”tosijoogeihin” ja ihailin jokaista.

kamaan sisälläni selvästi asuvan hurahdu-

onkin enää tiede. Pitkittyneen tutkimus-

Yritin saada lähipiirin joogaamaan ja

senergian muutamaksi vuodeksi

hankkeen kanssa tarvitsisi jonkinlai-

viipale käytin kaikki liikenevät osat Suomen Aka-

maratonjuoksuun ja erinäisiin

sen vahvistuksen sille, että tiede-

temialta saamastani pienestä tutkimus-

asuntoremontteihin. Elämä

kin on elämää. Joogan voisi tuoda

avustajan palkasta erilaisiin joogakurs-

tuntui mielekkäämmältä, kun

myös sen tekemiseen – se saattaisi

seihin

en yrittänyt tehdä siitä pelk-

toimia jopa tehokkaammin kuin dis-

kää joogaa, vaan pikemmin-

kurssianalyysi. Tiedekriisin kohda-

Tätä kesti aikansa, kunnes huoma-

sin suorittavani joogaa samaa vauhtia

kin joogasta elämää.

tessa tiedän, että pakenemi-

kuin opintoja – totta kai tutkimuskurssille

Suuren joogin Patan-

täytyy mennä toisena opiskeluvuotena

jalin ajatus siitä, että

ja graduseminaariin kolmantena. Kuka

myrskyn keskellä

niitä opintoviikkoja laskee, laiskat ja lah-

kannattaa pitäy-

ehto – keskittyminen.

jattomat?

tyä yhdessä har-

Teoria on aina ollut

sen, torjumisen ja takertumisen lisäksi on olemassa

vielä neljäs vaihto-

Parissa vuodessa jooga tulvi yli äyräi-

joituksessa ja

heiniäni. Nyt pitäisi

den – selkänikama liukui pois paikaltaan

yhdessä keskit-

vaan osata soveltaa

fysiologian lakeja uhmaavassa asanassa,

tymisen kohteessa

polven ja olkapään jänteet kipuilivat puo-

valkeni ihan uudella

lestaan kroonisen tulehduksen kourissa.

tavalla, ahdista-

Niin kuin yleensäkin kiperässä tilanteessa,

matta. Asiat

eteen aukeni kolme vaihtoehtoa: takerru,

hajoavat,

sitä käytännössä… ¶

Kirjoittaja on tutkija Helsingin yliopiston Viestinnän laitoksella.


Kuka löi mainosrumpua? Teksti • Iida Ylinen. Piilomainontaan törmää yhä useam-

lukiessani en ole voinut välttyä mitä eri-

siinä vaiheessa, kun olen ohittanut neljän

missa elokuvissa ja tv-sarjoissa. Hotakai-

laisimmilta tuotevertailuilta - ja esittelyiltä.

sivun golfmailavertailun ja silmiini osuu

sen Juoksuhaudantien elokuvaversiossa

Eräskin kuntoilulehti pääsee tuote-esittely-

kuvaraportti erilaisissa bikineissä posee-

päähenkilön urheiluvaatteiden merkkejä

jen makuun heti ensi sivuilla. Artikkeli esit-

raavasta entisestä Miss Suomesta, joka

ei voi olla huomaamatta. Suurimmaksi

telee lukijalle erilaisia ihonhoitotuotteita

“riisui talviturkkinsa Dubain auringossa”,

huomion kohteeksi piilomainonnallisesta

otsikolla “Kaikki paheet käyttöön” (voi-

voin vain todeta, etten ehkä sittenkään

näkökulmasta katsottuna nousee kuiten-

teet sisältävät mm. lakritsia, kaakaota ja

ole erään itseänsä totaaliseksi urheilu-

kin kyseistä elokuvaa sponsoroinut kiinteis-

mantelia). Lisäksi esitellään tunnetun suk-

lehdeksi mainostavan julkaisun kohde-

tönvälitysfirma, joka on näkyvästi mukana

simerkin “uudet, älykkäät sukset”, aukea-

yleisöä.

elokuvassa. Sinkkuelämää-sarjassa katso-

man verran “pieniä ja näppäriä kotikun-

Kun muutaman sadan sivun käsittä-

jille esitellään innolla uutta design-laukkua

toiluvälineitä” ja toiset pari sivua päivä-,

västä naistenlehdestä perinteiset mainok-

tai vetäistään upouudet ja kalliit merkki-

silmänympärys-, yö-, kuorinta-, vartalo- ja

set ja lehden tuotevertailut, vievät lähes

kengät riemusta kiljuen jalkaan.

lihasvoiteita.

puolet kokonaissivumäärästä, tunnen

Uudistetuissa Journalistin ohjeissa

Tuote-esittelyjä ei kuitenkaan voi tuo-

oloni hieman huijatuksi. Miksen kuiten-

todetaan, että “ilmoitusten ja toimituksel-

mita täysin turhina: kuluttajan hankintojen

kaan törmää “24 totuutta miesten seksi-

lisen aineiston raja on pidettävä selvänä.

kannalta ne voivat olla jopa hyödyllisiä.

saloista”-, “10 ohjetta – peruna parhaim-

Piilomainonta on torjuttava”. Raja on

Kai useamman sivun “kalamiehen väli-

millaan”- ja “Ryppyextra”-kansitekstien

kaikkea muuta kuin selvä eikä torjuntatyö

neiden” ja vedenkeitinten esittelyt ovat

sijasta “reilu paketti viihdyttäviä ja kiihdyt-

ole ollut kovin innokasta. Aikakauslehtiä

jonkun mielestä kiinnostavia? Viimeistään

täviä mainoksia”-sloganeihin? ¶

Atlantista etsimässä? Teksti • Johannes Laitila. Humanistinen tiedekunta on täynnä ihmeellisiä oppiaineita. Yksi sellainen on arkeologian ja merihistorian opiskelijoille suunnattu sivuaine, vedenalainen arkeologia. Mitä hyötyä siitä on, amanuenssi Anne Ala-Pöllänen? (Naurua.) Vedenalainen arkeologia tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden erikoistua vedenalaisen kulttuuriperinnön tutkimiseen. Tarvitaan eri menetelmiä kuin maanpäällisessä arkeologiassa. Tutkintovaatimuksemme muuttuvat noin vuoden kuluttua, eikä ainetta tällä hetkellä opeteta missään.

Kuinka suosittu aine vedenalainen arkeologia on? Hyvinkin marginaalinen sukellustaitovaatimusten takia. On kyse pienestä, mutta tärkeästä alasta. Esimerkiksi jokaisessa Suomen rannikkomuseossa tulisi olla ainakin yksi henkilö, joka taitaa vedenalaisen arkeologian.

6 G. Valistuneen nuorison kasvattaja.


Helsinki Jazz City Teksti • Aura Lindeberg. Kuvat • Aliina Mäkitalo. Jazz-musiikki tasapainoilee taiteen ja populaarin rajamailla olematta oikeastaan kumpaakaan. Varmaa kuitenkin on, ettei se enää ole kummallista pihinää jota vain muusikonrentut ymmärtävät. Nuoret jazzmuusikot ovat tehneet mustasta rytmimusiikista Suomessa Jutun, jonka tahtiin kehtaa vaikka tanssia.

”Kuinka noviisi pääsee sitten sisälle svengiin?”

Sibelius-Akatemiassa opintojaan viimeis-

pienuuden vuoksi Helsingin jazzklubit toi-

televä tenorisaksofonisti Jussi Kannaste

mivat yleensä viikolla, koska viikonloppui-

on yksi uuden sukupolven jazzvirtuoo-

sin yleisöä ei saada tarpeeksi paikalle.

seista. Lokakuussa 2004 Kannaste voitti

Hyvä henki on jazzille ominaista. Jär-

nuorten saksofonistien Jukka Perko -kil-

jestettyjä kilpailuja on vähemmän kuin

pailun, ja tätä haastattelua tehtäessä

klassisen musiikin piirissä, ja tunnelma on

Kannasteella oli edessä viikon kiertue

rento. ”Suomessa kaikki jazzmuusikot tun-

Belgiassa ja Ranskassa sekä joulukuussa

tevat toisensa. Se ei kuitenkaan aiheuta

Suomen Jazzliiton kotimaankiertue Kan-

kilpailua kavereiden kesken, vaan kaikki

naste-Ojajärvi Quartetin kanssa.

voivat mennä yhdessä baariin”, Kan-

Suomessa jazzmuusikon arki ei kuiten-

naste toteaa. Voittoa tärkeämpää on

kaan ole pelkkää keikkailua. Soittamisen

uusien muusikkojen tapaaminen ja oman

lisäksi muusikot säveltävät, sovittavat ja

musiikin tunnetuksi tekeminen. Myös jazz-

opettavat. ”Suomessa ei ole varmaan

musiikin kuulijakunta koostuu vakiintu-

yhtään jazzmuusikkoa, joka tulisi pelkällä

neista diggareista, vaikkakin ikä- ja per-

soittamisella toimeen”, Kannaste toteaa.

soonahaitari on suuri.

Yleisesti jazzia kuitenkin arvostetaan Kannasteen mielestä tarpeeksi. Helsingin kokoiseen kaupunkiin musiikkitarjontaa on riittävästi, ja taso on hyvä. Arvostus

Svengiä, rytmiä, energiaa

on kasvanut uuden suosion myötä: nyky-

Mitä jazz oikeastaan on? Kysymys saa

yhtyeet kuten U-Street Allstars ja Ilmiliekki

Kannasteen mietteliääksi. ”Musiikkityylejä

Quartet keräävät nuorta 20–30-vuoti-

on niin monenlaista bepopista free jaz-

asta yleisöä klubit täyteen. Matka margi-

ziin, että tiukempi luokittelu on mahdo-

naalimusiikista trendituotteeksi on kuiten-

tonta. Hyvässä jazzissa on svengiä, joka

kin aiheuttanut ongelman: jazzin kuun-

syntyy soittajien yhteen hiileen puhalta-

telusta ei edelleenkään haluta maksaa.

misesta ja energiasta. Svengi on voima,

Helsingin jazzpaikoista ainoastaan Umo

joka vie rytmiä eteenpäin.” Jos siis pitää

Jazz Houseen on pääsymaksu. ”Onhan

rytmistä, pitää myös jazzista. Tällaisia jazz-

se omituista, että hyvästä elävästä musii-

rytmejä laajemmille yleisöille ovat esitel-

kista ei haluta maksaa muutaman euron

leet esimerkiksi NuSpirit Helsinki ja Teddy

pääsymaksua. Sama raha menee kuiten-

Rok Seven.

kin siihen tuoppiin, jonka siellä baarissa

Kuinka noviisi pääsee sitten sisälle

ostaa”, Kannaste miettii. Yleisömäärien

svengiin? Kannasteen suositus ensimmäi-

Valistuneen nuorison kasvattaja. G. 7

»


seksi kokeiluksi voisi olla vaikkapa Juttutu-

ammattilaiset soittaa elävää musiik-

jossa saisi itse päättää, mitä ja kenen

van keskiviikkoiltainen Rytmihäiriö-klubi,

kia.” Jazzia täytyy lähteä kuuntelemaan

kanssa soittaa. Niistä illoista koostettai-

jossa jazzia diggailevat nuoret musiikin-

ennakkoluulottomasti. Kaikkea, mitä

siin sitten livelevy.” Kannaste miettii vielä

harrastajat ja Hakaniemenrannan kanta-

lavalla tapahtuu ja kuuluu, ei ole välttä-

hetken ja lisää: ”Tärkeämpää olisi kui-

asiakkaat samassa rivissä. Myös UMO:n

mätöntä ymmärtää tai selittää.

tenkin, että sellaisella keikalla lavalla olisi

eli Uuden Musiikin Orkesterin keikat ovat

Mutta millainen olisi Kannasteen unel-

suositeltavia: ”Siellä näkee, kun oikeat

makeikka? ”Neljän illan konserttisarja,

hyvä fiilis.” ¶

Mihin suunta? Paikka

Mitä

Mene tänne...

Osoite

Storyville Jazz Club

Storyvillessä toimii klassinen piano- ...jos haluat nähdä, kun poliitikko Museokatu 8 baari, jossa soitetaan enemmälti löysää solmiotaan. vanhaa jazzia.

UMO Jazz House

UMO Jazz Orchestran kotipaikassa ...jos haluat nähdä muusikoita ja Pursimiehenkatu 6 pidetään tasokkaita konsertteja sekä niiden kavereita ja kavereitten kaveklubeja.

reita – usein suosittujen keikkojen liput ovat kiven alla, koska kaikkien nimet ovat jo listalla.

Juttutupa

Rytmihäiriö-klubi joka keskiviikko. Suosi- ...ajoissa, jos haluat saada paikan, Säästöpankinranta 6 tulla klubilla esiintyvät suomalaiset jazz- josta lavalle myös näkee. muusikot laidasta laitaan.

Sibelius-Akatemia

Feeniks-klubi joka torstai. Sibelius-Aka- ...kun haluat kuulla tuoreita ideoita Pohjoinen rautatienkatu 9 temian toista vuotta toimiva kevyen ja nähdä, kenestä puhutaan kahden musiikin klubi, jolla jazzosaston opiske- vuoden päästä. lijoiden lisäksi esiintyvät myös kansanmuusikot ja musiikkikasvattajat.

Korjaamo

Klub Korjaamo. Kulttuuritehdas Korjaa- ...fiilistelemään tyylikkäästi kaltaistesi Töölönkatu 51 mon klubi-illat tarjoavat myös vaihtuvia joukossa. jazzbändejä.

8 G. Valistuneen nuorison kasvattaja.


Alakulttuurin palveluksessa Teksti ja kuvat • Olli Varis.

Vastoin valtavirran valheita, Helsingin kuumaverisin rockluola ei löydy Kampista vaan keskeltä Hakaniemen työväenkaupunginosaa. Metalliliiton ja Andy Warholin dekadenssihautomon mukaan nimetty Factory tarjoaa kodin niin kellaribändeille kuin haudankaivajillekin.

» Menovettä lasiin. Santtu Ojala pitää huolen, etteivät rokkikansan kurkut kuivu.

Kuvittele tilanne omalle kohdallesi: rock-

eitä.” Joka tapauksessa Factoryyn ote-

holm ja Tuomari Nurmio. Yleisörakenteel-

bändisi – emmekä puhu mistään Ultra

taan mielellään soittamaan kaikentasoi-

taan Factory vaihtelee Santun mukaan

Brasta – keikalle saapuu vähemmän kat-

sia akteja. ”Kaikilla on oikeus tehdä omaa

yllättävänkin paljon.”Joskus siistimmin

sojia kuin orkesterissasi on jäseniä. Villitse

juttua, missään tapauksessa täällä ei kan-

pukeutunut jengi tulee ihmettelemään,

siinä sitten tyttöjen sydämiä Stratocaster

nata hävetä itseään tai miettiä mitä minä

että kehtaako tänne tulla. Heille sanon,

kädessä ja Belmont huulilla. Hakaniemen

ajattelen”, Santtu korostaa.

ettei Factoryssa todellakaan ole asurajoituksia. Rokkarinrentut ja pukumiehet

torin kupeessa sijaitseva Factory on pal-

Koko kansan olohuone

mahtuvat kyllä kaikki saman katon alle.”

päivä, sittemmin kuusi iltaa viikossa. Moni

Factoryn kulttiluonteesta kertoo jotain,

toryn rockhenkisyys saattaa tosin muo-

yhtye on saanut ensimmäisen tulikas-

että myös monet nimekkäämmät kan-

dostua kynnyskysymykseksi – missä muu-

teensa Factoryn lavalla, eikä yleisöä ole

salliset rocktaiteilijat soittavat siellä mie-

alla Helsingin ravintolassa tarpeet suo-

aina paikalle paljoa siunaantunut. Fac-

lellään. Ei ole esimerkiksi lainkaan epäta-

ritetaan kynttilänvalossa lukottomissa

toryn omistaja, satoja ellei tuhansia rock-

vallista löytää itseään Factorysta viikon-

saniteettitiloissa? ”Onhan se totta, että

pumppuja nähnyt Santtu myöntää, ettei

loppuiltana hoilottamasta John Lenno-

paikka on tunnettu persoonallisista kor-

keskivertoiltana jaksa enää kauheasti

nin Imaginea Kari Peitsamon säestyksellä.

jausratkaisuistaan, mikä johtuu useasti

bändeistä innostua. ”Kyllähän se musiikki

Tampereen kuuluisimman haudankaiva-

ihan käytännön saamattomuudesta,

enemmän sellaista äänimassaa taustalla

jakommunistin lisäksi Factoryn lauteilla on

mutta nyt on vessoissakin valot”, Santtu

on, mutta käy täällä paljon hyviäkin yhty-

nähty muun muassa Waltari, Dave Lind-

tyynnyttelee. Rock-klubin elimellisinkin

vellut niin aloittelevia kuin tunnetumpiakin artisteja jo viiden vuoden ajan, aluksi joka

Heikkohermoisimmille bilehileille Fac-

Valistuneen nuorison kasvattaja. G. 9

»


osa on saatu kyhättyä viimein pystyyn –

tilaan.” Punk-kansa on suotuista asiakas-

aina neljältä.” Tai ei nyt ihan kaikki. Santtu

Factoryn vastaremontoituun alakertaan

kuntaa myös juomatapojensa ta kia –

kertoo aloitelleensa oman muusikon –

on nimittäin tyhjennetty soittajia varten

mallasta kuluu ja paljon. Toista ääripäätä

vai pitäisikö sanoa performanssitaiteili-

pieni backstage.

edustavat Santun mukaan progehimmai-

jan uransa – 32-vuotiaana Viisi Seksikästä

lijat, jotka keskittyvät ilmeisesti tahtilajin-

Tykkiä -yhtyeen vokalistina. ”Yhtyeen

Punkkarit pitävät tiskin kuumana

vaihdoksiin baarin antimia enemmän.

musiikkia on todella hankala määritellä,

Santtu lisää, että hevareillekin maistuu rei-

enkä kyllä omaa suoritustanikaan laula-

lusti ja todistaa samalla että edes jotkut

miseksi kuvailisi. Kokoonnumme yhteen 3–

Factoryyn mahtuu virallisesti sata ihmistä,

stereotypiat pitävät paikkansa.

4 kertaa vuodessa.”

mutta aika ajoin massa on pursuta yli

Valomerkki Factoryssa tulee joka ilta

Toimitukseen luovutetussa VST:n

äyräiden. Virolaisen punklegendan Villu

puoli kahdelta. Kolmen lapsen isänä San-

demossa on selvästi ainesta. Avantgar-

Tammen ollessa Factoryssa keikalla punk-

tun ei tee enää mieli pinkoa jatkoille Hel-

distisella kieunnalla ryyditetty psykejazz

karit tekivät Metalliliiton taloon pienen

singin yöhön kun omat työt ovat tehty.

miellyttää varmasti myös Ylex:in ja BMG:n

kansannousun. ”Punkkarit eivät tosin niin

”Kaikki vapaa-aika menee lasten kanssa.

portinvartijoita – terveisiä vain Asko Kallo-

välitä, niitä mahtuu paljon pieneenkin

Vaimo on aamutöissä ja Factory avautuu

selle ja kumppaneille. ¶

Joulun sanomat Teksti • Petro Poutanen. Kuva • Dylan Arnold. Nyt sitä saa! Vuoden suurin kulutushyste-

No Logo. Vastarinnan ääntä luetaan nyt

viista, samoalaisten heimopäälliköstä,

ria on täydessä vauhdissa. Nyt on aika

vastakarvaan: City-lehti kokosi merkkiraa-

joka teki teräviä huomioita valkoisten

palautella mieliin jokavuotiset, iänikuiset

matun 150:tä tunnetuimmasta merkistä

maailmassa: ”Osoittaa suurta puutetta,

joulun kertomukset. Tällä kertaa janku-

merkityksineen. Hyvä, hyvä! Nyt tiedämme

että ihminen tarvitsee paljon tavaroita;

tetaan merkeistä ja brandeista – ne kun

mitkä merkit vilahtelivat Sinkkuelämää-

se todistaa että hän on köyhä Suuren

ovat taas ajankohtaisia!

sarjassa, emmekä sekoile Bos-

Hengen tavaroiden suhteen

Henkka ja maukka pistivät muotimaa-

sien ja Dressmannien kanssa.

[luonnonantimet]. Papalagit

ilman sekaisin. Uusi niksi on sotkea elii-

Kuinka me olemme voineet

[valkoinen muukalainen] ovat

tin design ja wannabeen halpis yhteen.

tulla toimeen ennen tätä?

köyhiä, koska tavarat omista-

Chanelin gurun suunnittelema musta

Luokkayhteiskunta on histo-

paitis tuo jokaisen rahvaan olemukseen

riaa. Meidän läpeensä kaupal-

palan glamouria. Ehkäpä 50 neliömetrin

lisessa kulttuurissamme ei ole

Samoja tarinoita toiste-

mainospinnoista tarttui jotakin Hennesin-

kuin yksi tapa erottua – muoti.

taan vuodesta toiseen. Tuliko

kin imagoon – ainakin pala saksalaisen

Ideologiat revitään vaatere-

mitään uutta sanottua? Ehkä

haute couture -elostelijan selkänahkaa.

keistä ja kulutus syöttää iden-

ei, mutta joskus sanoma on

vat heidät. He eivät enää voi elää ilman tavaroita.”

Kun brandeista jauhaminen alkaa

titeettiä kuin jouluporsasta. Uudenvuo-

sisältöä tärkeämpi. Siinä on kai joulun

maistua helmikuisen piparitalon seinältä,

denlupauksena voisimme siistiä mentaa-

taika. Mutta uuden vuoden lupauksiahan

on hyvä palauttaa mieliin Naomi Kleinin

lista ympäristöämme ja ottaa oppia Tuia-

kukaan ei oikeasti pidä, eihän? ¶


Kun minä olin äideistä parhain Teksti • Joanna Palmén. Kuvat • Filmikamari. Elokuva-avustaminen kysyy enemmän kärsivällisyyttä kuin näyttelijänlahjoja. Sotalapsista kertovan Äideistä parhain -elokuvan Suomen-kuvauksiin tarvittiin yli 130 avustajaa. Istun suuressa makasiinihallissa tuulisena syyspäivänä. On nälkä, väsy ja kylmä ohuessa kukkamekossa. Sukkanauhaliivitkin puristavat. Tunnit kuluvat, eikä minulla ole aavistustakaan, kauanko joudun tässä vielä istumaan. Halli on täynnä naisia ja lapsia. En tunne ketään pöydässäni istuvista, mutta tilanne yhdistää ja puhumme keskenämme kuin vanhat tutut. Joku valittaa nälkäänsä ja kotona odottavia töitä. Me muut katselemme häntä harmistuneina. Luuletkos että meillä olisivat asiat jotenkin paremmin! Kun jostain vihdoin löytyy jogurttia ja mysliä, kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että lasten pitää saada niitä ensin. Heille hymyillään, heitä autetaan ja hellitään, vaikka aikuistenkin tekisi mieli vain heittäy-

» Avustajien kohtauksessa elokuvan päähenkilöä Eeroa (Topi Majaniemi) vietiin väkipakolla Ruotsiin. Kuvassa häntä

tyä kiukutteleviksi pikkulapsiksi.

viedään väkipakolla takaisin Suomeen.

Valmistautuminen

Elokuvan tuotantoyhtiö MRP Matila & Röhr Productions haki naisia ja lapsia

mistautumista”, kävi tuottaja Ilkka Matila kertomassa kärsimättömille avustajille.

Luultavasti ainoa asia, joka erotti elokuva-

avustajiksi kohtaukseen, jossa äidit hyväs-

avustajien odotustilan pommisuojasta oli se,

televät Ruotsiin lähetettäviä lapsiaan.

että meillä ei oikeasti ollut hätää (ja se, että

Avustajapalkkio oli kaksi elokuvalippua.

maskeeraajat kävivät jatkuvasti korjaamassa

Äideiksi kelpasivat ne, joiden mittoihin

“Valmistautuminen” kesti keskipäivästä

huulipuniamme). Vaikka järjestelyt muistutti-

sopivat kirpputoreilta, kierrätyskeskuksista

noin iltaseitsemään, jolloin avustajaleiri

vat pakolaisleiriä, ne virittivät koko avustaja-

ja sukulaisilta haalitut 40-luvun vaatteet.

vihdoin kutsuttiin kuvauspaikalle vierei-

joukon oikeaan sota-ajan tunnelmaan. Elo-

Modernit kampaukset piilotettiin huivien

seen halliin. Halliin oli lavastettu Turun

kuva Äideistä parhain perustuu Heikki Hie-

ja hattujen alle, ja ylähuulet maalattiin

satama ja sotalapsia kuljettaneen Arc-

tamiehen samannimiseen romaaniin. Se

paksuiksi ja leveiksi – so forties!

turus-laivan toinen kylki. Nimekkäitä

Tähtihetki

kertoo jatkosodan aikana Ruotsiin evakuoi-

Liukuhihnamaisen tehokkaan puvus-

näyttelijöitä ei paikalla näkynyt, joten

duista sotalapsista ja heidän vaikeuksistaan

tuksen, kampauksen ja meikin jälkeen

nyt oli amatöörien tilaisuus esitellä taito-

sopeutua ensin uuteen ruotsalaiseen per-

alkoi se kuuluisa odottelu, josta Holly-

jaan. Ja taitoja tarvittiinkin; jäähyväishet-

heeseen ja sitten taas siihen vanhaan suo-

woodin tähdetkin aina valittavat. “Kuten

ken tuskan loihtiminen kasvoille ei liene

malaiseen. Ohjaaja on äskettäin taiteen val-

tulette huomaamaan, elokuvanteko on

helppo tehtävä oikeallekaan näytteli-

tionpalkinnolla palkittu Klaus Härö.

suureksi osaksi vain sitä tähtihetkeen val-

jälle. Erityisesti lasten oli vaikea pidätellä

Valistuneen nuorison kasvattaja. G. 11

»


riemuaan, ja niinpä äideistään erotetut sodan nuoret uhrit vilkuttivat saattajilleen virnistellen kiivetessään kirkkaassa valokeilassa laivaan. Muutamat äidit saivat ihailtavasti kyyneleet virtaamaan, samoin kaikkein pienimmät, jotka eivät ymmärtäneet, että tämä oli vain elokuvaa. Sain kaksi suloista pientä tyttöä lapsikseni. He herättivät todelliset äidinvaistoni, sillä lapset kastuivat läpimäriksi kulkies-

”Muutamat äidit saivat ihailtavasti kyyneleet virtaamaan, samoin kaikkein pienimmät --”

saan otto toisensa jälkeen laivaan tekosateen läpi. Puristin kylmästä täriseviä tyttöjä viltin sisään ottojen välillä ja toivoin heidän vilkuttavan juuri minulle laivan portailta. “Vielä yksi”, ohjaaja kajautti megafoniinsa lukemattomia kertoja. Märkiä lapsia kuivattiin pyyhkeillä, hiuksia kammattiin uusiksi ja maskeja korjailtiin. Ja taas uudelleen. Ohjeiden mukaisesti 15 sekuntia “olkaa hyvät”-komennon jälkeen tökkäsin lapseni liikkeelle kohti sataman porttia, pysähdyimme, halasimme toisiimme katsomatta nauruvaaran vuoksi, erosimme ja minä siirryin aidan viereen kurkkimaan ja vilkuttamaan kohti laivaa.

Lopputulos Äideistä parhain tulee ensi-iltaan syyskuussa 2005. Selkäni ja huiviin verhottu pääni saattavat silloin hyvällä tuurilla näkyä tuhansille katsojille parin sekunnin ajan. Tai sitten eivät. 40-lukulainen meikkini ei katsonut kameran suuntaan kertaakaan, joten kukaan ei ainakaan voi minua valkokankaalta tunnistaa. Linssiluteille elokuva-avustaminen ei siis kannata. Ei myöskään kiireisille tai kärsimättömille. Itse en kokenut edes olevani mikään tärkeä, välttämätön osa mitään “meidän yhteistä projektia”, pelkästään ilmaistyövoimaa. Mutta elokuvaa odotan innolla. Haluan nähdä, voiko Vallilan konepaja todella näyttää Turun satamalta, ja millä ihmeellä ne piilottivat avustajien virneet ja epävarmat eleet. Ja ehkäpä hieman kuitenkin petyn, jos ei kukikas huivini vilahda kuvissa. ¶ » Elokuva Äideistä parhain kertoo jatkosodan aikana Ruotsiin turvaan lähetetyistä sotalapsista.

12 G. Valistuneen nuorison kasvattaja.


Perästä kuuluu! Kansakunnan muisti on pitkä Teksti • Petro Poutanen. Kuva • Dylan Arnold. Vessat ovat jonkin ulostamista varten. Jostain halutaan päästä eroon. Jäljelle ei jää kuin pistävä haju ja vauhtiviivat. Jotain muutakin sentään? Nyt otetaan selvää vessojen seinäkirjoituksista. Teema on tuttu kaikille, jotka saniteettitiloja ovat joskus käyttäneet. “Ruotsi ei ole yhteispohjoismainen kieli!” “Venäjänkielisille vähemmistöille taattava kielelliset perusoikeudet!” “Somalia pakkokieleksi!” Kysymyksessä ei ole hienhajuinen kielipoliittinen painajainen, vaan istunta Helsingin yliopiston päärakennuksen miestenvessassa. Hikeä kyllä piisaa mutta nyt väännetään eri asioista. Vuorovaikutteisen median teknologiat ovat 90-luvun alun jälkeen kehittyneet kengurun harppauksin. Internetin läpimurto on mahdollistanut jokaiselle kotikynäilijälle ja argumentoinnin armoitetulle julkisen interaktiivisuuden tai-

on esitetty: “Ruotsinkieliset Ahvenan-

vai onko seiniin raapustettu Runeber-

vaan. Saniteettien betoniseinät ovat kui-

maalle luokkavihollisina ja heidän omai-

gin parhaat? Siisteys yllättää – huma-

tenkin toimineet julkisen vaikuttamisen

suus sosialisoitava. Eläköön kansallinen

nistit eivät saa säväreitä sotkemisesta.

areenana tiettävästi jo ennen kun tiedon

sosialismi!” Käymälöissä voi myös aistia

Hetken päästä sottaiset seinät ja kuvot-

valtateistä oltiin kuultu vielä pihausta-

kansallisromanttiset tuulahdukset: “Eino

tava haju lyövät vasten kasvoja. Olemme

kaan: HY:n päärakennuksen siivousvas-

Leino Suomen kansallisrunoilija. Suomi

tietysti valtiotieteellisen tiedekunnan kir-

taava muistelee kirjoituksia olleen koko

yksikielinen maa!” Joskus kielitaidottoman

jaston miestenhuoneessa. Samat sveti-

hänen 12-vuotisen uransa ajan ja ”var-

on vaikea niellä pettymystään: “Minua

sismin teemat jatkuvat höystettynä niin

masti paljon sitäkin ennen”. Kirjoitukset

on kusetettu! Voisin puhua vaikka ranskaa

ulko- kuin paikallispoliittisillakin kuvotuk-

putsataan päivittäin, mutta suurin osa ei

ja espanjaa lukiopohjalta.”

silla. Parlamentarismi ei aseta rajoja vaikuttamiselle! Voiko tällaisesta anarkiasta

lähde ilman vahvempia myrkkyjä. ”Täysin

Jäljet johtavat...

olla ylpeä?

Keitä sitten ovat nämä suuret saniteet-

Lopullinen vastaus taitaa jäädä saa-

“Minua on kusetettu!”

tiajattelijat? Asiasta on otettava selvää.

matta. Likaisiko joku omaa pesäänsä?

Hankenin posliinialttareilta on vastausta

Kaikki eivät ilmeisesti saa ääntään kuu-

Kielilaki on toiminut jo pitkään inspiraa-

turha lähteä töllistelemään – ne kun kiil-

luviin ajan hengen typistyessä nolliksi ja

tion lähteenä pönttöpamflettien kyhäi-

tävät puhtauttaan. Matka jatkuu kohti

ykkösiksi. Tietoyhteiskunnan ulkopuolelle

lijöille. “Kyltymätön RKP” ei saa vapah-

Kaisaniemen neuvostoromanttista monu-

jääneet tuhertelijat taitavat olla vain tur-

dusta ennen kuin “pakkopaita on rii-

menttia, Metsätaloa. Hohkaako vessan

hautuneita. Voisiko desinfioida mielen

suttu”. Eräänlaisia lopullisiakin ratkaisuja

nurkassa Shakespearen koko tuotanto

puhtaaksi tästä päivästä? ¶

järjetöntä puuhaa tämä on, pelkkää sotkemista. Paperi on kirjoittamista varten!”

Puistattaa – tarvitaan raitista ilmaa.

Valistuneen nuorison kasvattaja. G. 13


Kuva • Janne Lehtinen.


Kaupunginosan matka periferiasta parrasvaloihin Teksti ja kuvat • Valtteri Varpela. Punavuoresta ja Kalliosta on kirjoitettu ja kirjoitetaan liikaa. Groteski halusi antaa ilmiölle oman panoksensa ja selvittää, miksi juuri nämä kaupunginosat ovat saavuttaneet asemansa lehdissä ja popkirjallisuudessa. Ja koska aiheesta kirjoittelu saattaa ylittää tämän jutun jälkeen ihmisten sietokyvyn, on myös selvitettävä, että mistä kaupunginosasta jatkossa tullaan kohisemaan.

Floridan vuonna 2002 julkaistuun Rise of

Pornokaupat ja pienet asunnot menestyksen indikaattoreina

the Creative Class -teokseen, jota Harri-

Entä sitten Kallio? Mentaalisesti etäistä,

sin mukaan luetaan liian usein pinkkien

Pitkänsillan takaisessa kaukaisuudessa

lasien läpi.

siintävää kaupunginosaa hehkutetaan

yrittäjillä on ratkaiseva merkitys alueen rakenteelle. Ajatus pohjautuu Richard

”Kyllä meidänkin kaupunki on luova”, hän selittää läntisen maailman joka taa-

vuodesta toiseen, vaikka sieltä galleriat ja mainostoimistot puuttuvat.

”Periaatteessa melkein mikä tahansa

jamassa vakuuteltavan. Floridan ”yli-

”Kallion romantisointi liittyy osaltaan

kaupunginosa voisi olla suosittu, mutta

hypetetyn” teorian mukaan ns. luovien

sinne kytkeytyneeseen rock-kulttuuriin.

mentaaliset etäisyydet tuntuvat helsin-

ammattien edustajilla sekä kulttuurisella

Kallio on myös taiteilijakaupunginosa,

kiläisille usein pidemmiltä kuin todelliset

ja sosiaalisella suvaitsevaisuudella on suuri

mutta erilainen kuin Punavuori.” Harris

fyysiset etäisyydet”, aloittaa kaupunkitut-

merkitys alueen talouskilpailukyvylle. Flori-

näkee kaupunginosien yhdistävinä teki-

kija Hanna Harris, 28, Helsingin yliopiston

dalle kaupungin luovuus on lähes monis-

jöinä ennen kaikkea niiden heterogee-

yhteiskuntapolitiikan laitokselta.

tettavaa ja puettavissa barometreihin,

nisyyden. ”Yhtälailla mummot, perus-

hän kritisoi.

denat kuin nuoretkin viihtyvät Kalliossa.

Mutta miksi kaikista keskustan läheisistä kaupunginosista juuri Punavuori on

”Mitä enemmän homoja tai kirjailijoita

saavuttanut paikkansa median keski-

homokirjailijoista puhumattakaan, sitä

Punavuoressakin liikkuu hyvin erilaisia

össä? Harris löytää Punavuoren menes-

luovempi kaupunki tai kaupunginosa”,

Myös palvelut sekoittuvat. Helsingin-

tykselle useita tekijöitä. ”Uudenlaisen

Harris heittää. Punavuoren mediaseksik-

kadun yhdessä baarissa viihtyvät rannehi-

baarikulttuurin nousu, designkauppo-

kyyttä tukevat myös vapaa-ajan tuottei-

kinauhanuoret maksavat mieluusti tuopis-

jen keskittyminen sekä muiden vastaa-

den ja palvelujen tarjonta. ”Valtaosa kau-

taan tuplahinnan erottuakseen viereisen

vien työpaikkojen ryhmittyminen ovat

pungin parhaista levykaupoista ja galleri-

karaokejuottolan kantaporukasta.

ihmisiä.”

» Näkymä Lauttasaaresta Ruoholahteen.

pääsyitä. Tietysti myös verrattain edulli-

oista on siellä”, Harris innostuu. ”Ja kahvi-

Kalliota ja Punavuorta yhdistää niiden

silla kiinteistöillä oli oma vaikutuksensa, eli

loita ja baareja on joka lähtöön, niin että

historia vanhoina työläiskaupunginosina,

kyseessä on tyypillinen muna-kana-ase-

monenlaiset ihmiset viihtyvät.” Hyvät pal-

mutta tämä ei Harrisin mielestä ole ainoa

telma.” Itsekin Punavuoressa asuva Harris

velut ovat suurelta osin suosion seurausta,

syy romantisointiin. ”50- ja 60-lukujen ark-

uskoo, että niin sanottujen luovien alojen

eivät pelkästään sen syitä.

kitehtuurin vuoksi alueilla on paljon pieniä

Valistuneen nuorison kasvattaja. G. 17

»


asuntoja, toisin kuin esimerkiksi Töölössä ja

muistelee Muoto-lehden tänä syksynä jär-

rikkalaistyyliset teollisuushallit ja ajoradat.

Kruununhaassa. ”Pienet asunnot tuovat

jestämää kaupunkiaiheista paneelikes-

Pakenemme teollisuusalueen viimaa itä-

nuoria ja nuoret enemmän elämää

kustelua ravintola

rannassa sijaitse-

kaduille. ”Kallion kaduilla voi tapahtua

Korjaamossa Töö-

vaan Blue Peter -

mitä vain”, Harris tunnelmoi. ”Töölössä

lössä, missä osal-

nimiseen ravinto-

on seesteistä. Paljon autoja, pizzerioita ja

listujien tuli miettiä

laan. Peräti kah-

terveyspalveluita, vaikka torin ympäristö

kaupungin tylsin

delle sadalle ihmi-

onkin elävä paikka.” Punavuoressa ja

paikka, jolle pitäisi

selle muunnelta-

Kalliossa sijaitsevat lähes kaikki kaupungin

tehdä jotain. Har-

vissa oleva tila

pornoliikkeet. Ehkä sekin on jonkinlainen

risin ehdottama

näyttää asiakas-

menestyksen indikaattori.

Lauttasaari voitti

määrän perus-

yleisöäänestyk-

teella menestyvän

Go west – Lauttasaaresta seuraava tuhkimotarina

sen.

hyvin, mutta Harris

Harrisin mielestä Punavuoren asukas-

uudella tavalla

kanta vanhenee ja porvarillistuu koko

ihmisten ulottu-

ajan. Uusia trendialueita nousee väki-

ville. ’Laruhan’ on oikeastaan kävely-

taisen vaikutelman. Välimatka siirtola-

sinkin jostain muualta. ”Uudet kuumat

matkan päässä ydinkeskustasta, mutta

puutarhojen ja harmaiden toimistora-

alueet saattaisivat nousta itä–pohjois-

metro- ja raitiovaunuyhteyden puuttu-

kennusten välillä on lähes olematon.

akselilta. Esimerkiksi Sörnäisten ranta-alu-

minen saa sen tuntumaan muka kaukai-

Ihmisiä ei ole liikkeellä juuri ollenkaan,

eella, Vallilassa ja Alppilassa voisi alkaa

selta.”

autoja sen sijaan vaikka kuinka paljon.

”Metrolinjan

visioi tilaan lisäksi

vetäminen län-

sykkivän klubin.

teen toisi Laut-

Kierros saaren

tasaaren aivan

eteläkärjen kautta » Hanna Harris visioi Blue Peter -ravintolaan sykkivän klubin.

takaisin pohjoiseen jättää ristirii-

jo olla potentiaalia”, Harris uskoo. ”Niissä

Harris innostuu Lauttasaaren kasvupo-

Paikka tuntuu olevan outo sekoitus kaa-

kaikissa on vanhoja teollisuusrakennuk-

tentiaalista niin paljon, että päätämme

osta ja kontrollia, jättömaata ja luksusta.

sia, joista yhä useampi tullee joka valla-

lähteä sinne ekskursiolle saman tien. Ja

Se on monien käyttämättömien mah-

tuksi tai päättäjien taholta määrätyksi

tosiaan. Ajatuskin nopeasta piipahduk-

dollisuuksien saarivaltio, joka ei ole lähiö

kulttuurikäyttöön. Osasta näistä raken-

sesta tuntuu mahdottomalta, vaikka bussi

muttei varsinaisesti osa kantakaupunkia-

nuksista tulisi myöhemmin ns. gentrifikaa-

määränpäähän lähtee aivan kahvila

kaan. Harris nimeää Larun Helsingin Hol-

tion kaavan mukaisesti ison rahan asun-

Kafkan vierestä Erottajalta. Perillä sillan

lywoodiksi, joka samanaikaisesti tylsä ja

toja. New Yorkin Soho on tästä klassinen

toisella puolella mieleen tulee ensim-

haastava.

esimerkki.”

mäisenä ajatus käyttämättömästä mah-

Siksipä Harris onkin kuitenkin vakuuttu-

Harris pelkää kuitenkin, että nämä

dollisuudesta. Näkymät merelle ja sen

nut Lauttasaaren noususta, jos vain kulku-

kaupunginosat ovat edelleenkin helsinki-

yli Ruoholahteen ja Jätkäsaareen ovat

yhteydet paranisivat. Innostuksen aitous

läisille mentaalisesti liian pitkällä menesty-

kerrassaan mahtavat. Saaren itäosassa

huipentuu bussia odotellessa kiinteistön-

äkseen. Uusi menestystarina voisikin löytyä

onkin uusia ja kalliinnäköisiä rakennuksia

välitysfirman näyteikkunan edessä: ”Joka

jostain paljon yllättävämmästä paikasta

aika paljon, mutta niiden keskellä valta-

asunnossa parveke. Tännehän voisi muut-

ja paljon lähempää keskustaa. Harris

osan maa-alasta vievät yllättäen ame-

taa jopa asumaan...” ¶

18 G. Valistuneen nuorison kasvattaja.


Modernin bisneksen edelläkävijä Teksti • Tapio Pesola. Kuva • Tuomas Kärkkäinen. Pukin pajan tarkka organisaatio on ehkä maamme tarkimmin varjeltu salaisuus ja siksi tässäkin tarinassa asianomaisten tarkat nimet ovat sivuseikka. Onnistuimme kuitenkin saamaan haastateltavaksemme pukin virallisen oikean käden, joka tässä jutussa esiintyy Antero ”The Snowball” Heikkilänä. Hän lupasi valaista meille vähän pukin toimiston arkea.

”Casual friday”:n puolestapuhuja

mutta työntekijöilläkin tuntuu kyllä jo olevan melkoisesti kokemusta alalta.

Joulupukki on ollut myös edelläkävijöitä

”Nopeutta, näppäryyttä, älykkyyttä,

myös toimistokulttuurin saralla. Yhä use-

hoksaamiskykyä, huumorintajua, pitkää

ammalla työpaikalla tiimeissä työskente-

vieteriä, jaksamista, iloista mieltä, lapsi-

levien odotetaan olevan enemmänkin

rakkautta, ihmisistä välittämistä, kielitai-

Matti Vanhasen vielä parkuessa kapa-

kavereita, kuin työtovereita. Herroittelu

toa, joustavuutta, luovuutta, turnauskes-

loissaan Joulupukki oli jo hajasijoituksen

kuulu menneeseen aikaan ainakin muu-

tävyyttä, lojaalisuutta, empatiaa, sym-

ammattilainen. Kaikkihan tietävät pää-

alla kuin armeijan harmaissa. Pukin kont-

patiaa, verbaalista lahjakkuutta ja monia

konttorin sijaitsevan Korvatunturilla, mutta

torissa ei tässä suhteessa ole mikään poik-

muita ominaisuuksia”, luettelee Antero

erilaisia sivu- ja haarakonttoreita pukilla

keus – ehkä enemmänkin edelläkävijä.

kysyttäessä ominaisuuksia, joita pukin tii-

on luonnollisesti ympäri maailmaa. Pukki

Konttoriavustajaa kutsutaan Raiju-

toimi ympäri maailmaa jo vuosisatoja

liksi, ja hän pitää huolen siitä, että paperit

Joustavuus on tarpeen monessa mie-

ennen kuin YK:sta tai GATS:ista oli kuul-

ovat järjestyksessä eli oikea paperi tulee

lessä ja tiimiläisten täytyy pysyä tilanteen

tukaan.

oikeaan mappiin. Hän hoitaa myöskin

tasalla joka hetki. Siksi Anterollakin on

”Hajasijoitusta me harjoitettiin Joulu-

paperien esikäsittelyn ja seulonnan sekä

koko ajan matkatoimistonsa mukana: ”Se

pukin kanssa jo ennen kuin siitä tuli muoti-

niihin liittyvän merkkailun, jonka jälkeen

on pakko tänä päivänä olla hyvin mobiili,

sana. Heh, heh”, vahvistaa Antero.

hän toimittaa paperit Terttu Kerttulille,

muuten ei hommat toimi”.

Päätoimisto napapiirin tietämillä koos-

joka puolestaan hoitaa kirjanpidon.

missä työskentelevältä tarvitaan.

Kysyttäessä Joulupukin johtajan tai-

tuu oikeastaan useammasta lähekkäi-

”Sen lisäksi hän pitää joskus kirjoja

doista Antero alkaa diplomaattiseksi.

sestä yksiköstä, eikä oikeastaan eroa suu-

kädessä, hyllyllä ja yöpöydällä”, Antero

”Pukin kanssa on ihan mukava on työs-

resti muista aikamme vastaavista. Koneet

vielä lisää.

kennellä.” Jos oikein tykkää Joulupu-

surisevat, puhelimet soivat ja ovi käy.

Veltsu miettii laadukkaita asioita ja

kin tyyppisestä pomosta, niin kuulemma

Sesongin ollessa päällä kiire on luonnolli-

sitä kuinka hyvästä voisi tulla parempi ja

oikeinkin mukava. ”En tahdo sanoa, että

nen osa pukinkin arkea.

miten vaikean voisi tehdä helpommin

Joulupukki olisi vanhanaikainen tai kon-

mutta kuitenkin jotenkin laajemmin, run-

servatiivi. Mutta en lähde sitä kiistämään-

saammin ja paremmin.

kään”, Antero kuvailee pukin tyyliä.

Oppaamme Anteron rooli toimistossa on moninainen. Päivä kuluu pukin tärkeitä sähköposteja lukiessa ja tämän melko run-

On toimistossa toki muitakin. Ante-

sasta kirjeenvaihtoa hoitaessa. Päivään

ron sanoin: ”Tukitiimissä on osittain tilapäi-

mahtuu toki monta muutakin askaretta.

siä työntekijöitä. Sitten on tilapäisesti osa-

Antero on pukin pitkäaikainen apuri. Lisä-

työntekijöitä. Sitten on vakituisia tilapäisa-

Joulupukin tiimiläiset ovat eräänlaisia jou-

nimi tulee kuulemma hänen taipumuk-

vustajia ja myös muutama

lunvalmistelun ammattilaisia, jotka kul-

sestaan käyttää usein sanontaa ”Tämä hommahan kasvaa kuin lumipallo!”

tilapäisesti töissä oleva vakituinen avustaja.” Mitäköhän sanoisi AKT tähän?

Pukkikaan ei enää pärjää kasvavan työtaakkansa kanssa ilman apureita. Tonttujen lisäksi toimistossa työskenteleekin jos jonkinmoista työmyyrää, joilla jokaisella on oma tärkeä roolinsa.

Joulupukki keikalla

kevat pukin mukana kaikkialle. Joulupukin aina aika ajoin näyttäytyessä julkisesti myös tukitiimin taidot joutuvat testiin. Kaikki ihmiset ja ryhmät ovat kuulemma

Monenlaista osaamista tarvitaan

erilaisia ja ainutkertaisia kuin on myös koh-

Pukin tiimissä vaatimukset ovat kovat,

vän tapahtuman ohjelma on joka kerta

taamistilanne. ”Tapaamisen ja siihen liitty-

Valistuneen nuorison kasvattaja. G. 19

»


jotenkin erilainen riippuen ajankohdasta,

tukitiimi pitävät kaiken toiminnan keskellä

lupukki antoi noin pari sataa haastattelua

paikasta, vuodenajasta, tarkoituksesta ja

yhteyttä niin huutamalla, puhelimella,

erilaisille viestimille ympäri maailmaa.

niin edelleen”, Antero kuvailee.

tekstiviestitse kuin sähköpostillakin. Pukilla

Joulupukin imago on suuren yleisön

Pukki pyrkii ottamaan kulloisenkin ylei-

on myös hallussaan jokunen vähän tunte-

silmissä myös niin hyvä, että globaalin ter-

sönsä erityispiirteet huomioon. ”Hänellä

mattomampi viestiväline. ”Toisinaan käy-

rorismin aikakaudellakaan pelon ilmapiiri

on tietysti aika vahva kokemus erilaisista

tetään poropostia”, Antero valottaa pukin

ei ole levinnyt toimistolle. Toisaalta myös

kulttuureista”, Antero lisää. Pukin apurei-

salaisempaa kommunikaatioarsenaa-

pukin liikkuvainen luonne ja pääkonttorin

den rooli keikkojen aikana on monipuoli-

lia. Jos ”väline todella on viesti”, niin mitä

tarkan sijainnin salaisuus myös helpotta-

nen. Aikataulutus on tärkeää, mutta niin

tuosta sitten voisi päätellä?

vat tilannetta. ”Kukaan ei tiedä Korvatun-

ovat myös monet käytännön asiatkin. Pitää kuljettaa tavaroita, hoitaa valais-

turin tarkkaa sijaintia.” Pukin tiimiin kuuluu

Joulupukki™

myös turvallisuudesta vastaava henkilö,

keittää, pakata, kantaa ja mitä milloinkin

Pukin brandi on jo laajalti tunnettu ja mer-

tuna) ei voida paljastaa, koska tämä on

– tilanteesta riippuen.

kittävää markkinointia ei enää tarvita.

kieltänyt kaiken keskustelun aiheesta.

tuksia, kuvata, äänittää, soittaa, toistaa,

mutta hänen nimeään (edes muutet-

Taustatietoja päivitetään jatkuvasti.

Sidosryhmistä pidetään silti hyvää huolta.

Mahdollisten plagiaattienkin suhteen

”On tärkeää tietää taustatietoja ihmi-

Cocktail-tilaisuudet tärkeille asiakasryh-

luotetaan kuluttajien valistuneisuuteen

sistä, ryhmistä, heidän ohjelmistaan…

mittymillekään eivät ole tuntemattomia.

ja omaan harkintaan. ”Lasten kriittisyys

mitä ovat missäkin tapauksessa teh-

”Tarjoamme joskus ihanaa muorin van-

ja tarkkasilmäisyys pitää tästä huolen”,

neet”, Antero kertoo.

halla reseptillä valmistettua haudutettua

Antero vakuuttaa.

Kaikki modernin viestintäteknologian

riisipuuroa. Usein ihastelemme sitä, kuinka

Pukin asema on kuulemma jo niin

välineet ovat käytössä, kun keikalla pitää

hyvin lehdistö hoitaa suhteitaan Joulupuk-

vakiintunut, että varsinaista taistelua kopi-

saada viesti kulkemaan. Joulupukki ja

kiin”, Antero kuvailee. Viime vuonna Jou-

oita vastaan ei tarvita. ¶

20 G. Valistuneen nuorison kasvattaja.


Arabialainen pastissi, osa 4 Teksti • Timo Nurmi.

Kertasin äsken kissanaiselta kuulemia ni asioita mielessäni – varjot alkoivat väistyä ja koko hämmentävä tapaus saada muotoa. En ollut tappanu t hänen espanjal aisranskalai sissa joukoissa palvellut ta setäänsä , mutta olin kyllä törmännyt häneen samaisena vuonna 1921. Sangen yllättävissä oloissa, sanoisin. Tämän kohtaamisen juuret ovat syvällä vuosisad an alun hämäriss ä kellarihuo neistoissa , ja oikeasta an vielä kauempa na, vuosituha nsien takana Etelä-Amerikassa. Historian valonnoususta lähtien ovat PohjoisMeksikon asukkaat käyttäneet peyotekaktuk sesta kuivaam alla valmistettua jauhetta rituaaleih insa. Sen avulla irtauduttiin ulkomaailmasta, siirryttiin unimaailmaan ja kohdattiin oma sisäinen elämä vailla rajoitteita. Meskaliini. Nuorena, viettäessäni aikaa Hampurissa, tutustuin psykotera peuttiin joka kertoi tehneensä matkoja EteläAmerikan mantereella, missä oli tutustunut tähän alkuperä isasukkai den rikkaasee n kulttuuriin . Hän oli Saksaan palattuaan alkanut tehdä terapeuttisia kokeita aineella, ja omien sanojensa mukaan saavuttikin merkittäviä tuloksia. Hän kertoi, että tutkittavat potilaat – hän oli tehnyt kokeita myös itsellään – alkoivat paljastaa syvimpiä luonteen piirteitä ja tapojaan vertauskuvallisessa unenomaisessa muodossa. Näitä paljastuneita piirteitä pystyttiin sitten hoitamaan analyysin keinoin. Olin ollut pitkään masentu nut, ja terapeut ti arveli hoi-

dosta olevan hyötyä minullekin. Niinpä otin ainetta hänen valvonnassaan ja ohjeittensa mukaisesti. Aluksi koin noin kahden tunnin ajan täydellisen irtaantumisen maailmasta, tunsin olevani kosmisesti yhtä kaiken kanssa. Sitten seurasi tämän tunteen täydellinen vastakohta. Selvä ja kristalli nkirkas yksinäis yys, alkuperäinen ja lopullinen, vailla ajan ja paikan kahleita. Tunsin itseni yhdeksi, valonlä hteeksi , soivaks i värinäk si. Maailma oli kaunis ja pelottava, ja kaiken kauhun keskeltä aistin rakkauden puhtaana ja alkeellisena. Kävin tämän saksala isen tohtorin terapiassa vielä pitkään, tavallisissa istunnoissa, eikä masennukseni enää koskaan palannut. Kun sitten kaksiky mment äluvun alussa kuulin tiedustelijoidemme kautta, että vihollisleirissä jotkut sotilaat käyttivä t ainetta , jonka kuvausten peruste ella tunnisti n samaks i mitä olin käyttänyt –anhaloniumiksi – mielenkiintoni heräsi. Järjestin salaisen tapaamisen – en nähnyt asiassa mitään epämoraalista, taistelinhan berberien puolella ainoastaan aikani kuluksi – erään kolmikymmenvuotiaan kersantin kanssa. Ostin tältä rujokasvoiselta mieheltä

ainetta reilusti puolen vuoden tarpeisiin, enkä kieltäytynyt, kun hän pyysi minua nauttimaan sitä kerran hänen kanssaan enne n lähtö äni. Istuim me nuoti on äärellä, paistoimme vastapyydettyä lintua ja keskustelimme kaikesta mitä mieleemme nousi. Kersantti alkoi olla sekavassa tilassa, ja kertoi suuresta salaisuudesta, jota hän on joutunut kantamaan hallussaan jo vuosikymmenen ajan. En ottanut häntä tosissaan , koska tiesin millai sia harho ja meskaliini aiheuttaa. Annoin hänelle paperilla nimeni ja pyysin ottamaan yhteyttä sodan loputtua. Kissanainen kuuntelee kertomustani puhumatta, nyökytteli silloin tällöin. Viime in hän sano o uskov ansa tarinani. Hänen setänsä oli ollut viimeisinä vuosinaan pahanlaatuinen addikti. Päätämme solmia rauhan, ja etsiä tämän salaperäisen paikan Melillan ja Anualin välillä.

***

Raaputan veitsellä käsi täristen ruostuneen metallilaatikon reunaa. Kiroa n tupa kkala kkoa ni. Ja meskaliin ilakko ani. Viskis tä en sentä än ollut luopunut, mutta sitä ei ole saatavill a koska an silloin kun tode lla pitäis i. Avaa n varov asti kann en ja vedä n esiin haali stune en lehtile ikkeen , muut en laati kko on tyhjä . – Setä si ei sitten kään hour aillut ! Sanon kissanaiselle. ¶

”Tunsin itseni yhdeksi, ” valonlähteeksi, soivaksi värinäksi. Sarja päättyy. Se on loppu nyt. Aikaisemmat osat saatavilla osoitteesta: http://www.helsinki.fi/jarj/groteski/

Valistuneen nuorison kasvattaja. G. 21


Kansalaisen maailmanvalta Teksti • Timo Harjuniemi. Kuva • Tuomas Kärkkäinen. ”Mikä on maailman paras elokuva?” – klassinen kysymys, johon harva pystyy tarjoamaan nopeaa tai yksiselitteistä vastausta. Sight & Sound -lehti tivaa kuitenkin asiaa kymmenen vuoden välein yli 200:lta elokuvan ammattilaiselta ympäri maailman. Vuodesta 1962 lähtien listan kärjessä on viihtynyt Orson Wellesin 26-vuotiaana ohjaama esikoisteos Citizen Kane. Onko kyse elokuvaeliitin snobismista vai ainutlaatuisen klassikon ikuisesta valovoimasta?

kriitikko Helena Ylänen, joka oli mukana äänestämässä Sight & Soundin listaa vuonna 2002. ”Ammattikriitikoita myös vetävät puoleensa elokuvat, joissa on analysoitavaa, joissa on jotain kirjoittamista – niin

Vuonna 1941 valmistunut Citizen Kane

kiä kasautuvaa pääomaa ja mediaval-

sisällössä, poliittisissa näkemyksissä, maa-

kertoo mediamogulin ja liikemiehen

taa vastaan. Juuri tätä Hurst, eräänlainen

ilmankuvassa kuin ilmaisussakin. Joka

Charles Foster Kanen tarinan. Kane adop-

aikansa Rupert Murdoch, edusti.

kerta kun näen CK:n yllätyn nimenomaan

toidaan jo pikkupoikana lapsuutensa idyl-

“Citizen Kanen valttikortti saattaa olla

lisistä maisemista keskelle raakaa kapita-

juuri sen aihe: Valta. Koska se on (Hearst-

lismia. Pikku-Charlesin viaton piehtarointi

sidonnaisuuksista huolimatta) täysi fiktio,

sen kohtausten energisyydestä”, analysoi Ylänen.

hohtavassa nietoksessa vaihtuu elämäksi pääoman varjossa. Kanen imperiumi kasvaa huonosti menestyvästä sanomalehdestä massiiviseksi mediajyräksi, joka on jopa aloittamassa sotaa levikin kasvattamiseksi. ”Kanen hahmo on kiehtova paljolti siksi, että hän niin jäännöksettömästi on yhtä systeeminsä kanssa, täysin elämänsä kapitalistiselle yhteiskuntajärjestelmälle alistanut ihminen --”, kirjoittaa Peter von Bagh teoksessaan Elokuvan historia. Osaltaan Citizen Kanen mainetta oli luomassa elokuvan herättämä polemiikki. Kanen rikkaan, mutta lopulta äärimmäisen yksinäisen, hahmon esikuva oli yhdysvaltalainen mediakeisari William Randolf Hurst, joka koki elokuvan suoraksi iskuksi kasvoilleen. Hurstin painostuksesta johtuen RKO Radio Pictures -yhtiöllä oli vaikeuksia löytää elokuvateattereita, jotka olisivat suostuneet ottamaan Citizen Kanen ohjelmistoonsa. Hurst kielsi konserninsa

se voi olla purevampi suurmieselämä-

Welles on Jeesus!

lehtiä kommentoimasta elokuvaa mil-

kerta kuin yksikään naköispatsas tai auto-

Elokuvan nostattamalla kohulla oli mer-

lään lailla. Ironisella tavalla nämä toimen-

risoitu elämäkerta. Se on tavallaan kaik-

kittävä vaikutus Wellesin uraan. Kiistellyn

piteet kääntyivät lopulta Wellesin ja Citi-

kien suurmiesten muotokuva”, pohtii Hel-

Kanen jälkeen Welles leimautui ”elokuvan

zen Kanen puolelle, sillä elokuva oli kritiik-

singin Sanomien toimittaja ja elokuva-

pahaksi pojaksi”, riskialttiiksi hulttioksi. Wel-

22 G. Valistuneen nuorison kasvattaja.


V

anhojen valta

lesin myöhemmistä elokuvista harva sai

esitti taannoin lukijoilleen kysymyksen

Sight & Soundin listaa hallitsevat vanhat

jäädä hänen haluamaansa muotoon.

maailman parhaasta elokuvasta, selviy-

elokuvat. Vuoden 2002 listan tuoreinta

Kenties Citizen Kanen voikin kokea

tyi voittajaksi ”Tähtien Sota” -trilogia. Citi-

antia ovat Francis Ford Coppolan Kum-

sananvapauden ja riippumattoman elo-

zen Kane oli sijalla 17. Elokuvia kulutta-

misetä-trilogian osat 1 ja 2, jotka ovat

kuvanteon riemuvoitoksi. Kärjistäen voisi

valle yleisölle kriitikot näyttäytyvät ennak-

yhdessä listan neljännellä sijalla. Kum-

sanoa Wellesin olleen marttyyri, joka

koluuloissa usein elitisteinä. Paljon puhuva

misetä sai ensi-iltansa vuonna 1972 ja

uhrasi uransa kertoakseen tarinan moder-

on populaari lausahdus, jonka mukaan

jatko-osa kaksi vuotta myöhemmin.

nista kapitalismista. Vielä 60 vuotta elo-

viiden tähden filmejä ovat ainoastaan

kuvan ilmestymisen jälkeen elokuvaväki

”itäeurooppalaiset taide-elokuvat, joiden

hyvittää yhä syntejään palvomalla myyt-

ohjaajan nimeä ei kukaan osaa lausua”.

tistä Orson Wellesiä.

Elokuvakriitikoiden suhde elokuvaan

Eikö nykyään enää tehdä hyviä elokuvia?

Citizen Kane oli myös elokuvatekni-

on ennen kaikkea ammatillinen. Elo-

nen edistysaskel. Siinä käytettiin ensim-

kuva-alaa opiskelleen elokuvakriitikon on

”Osataan kyllä, mutta kriitikkoja nolottaa

mäistä kertaa runsaasti kerronnallisia tek-

vaikea suhtautua seksistiseen tai piilora-

sanoa, että joku uusi leffa on mestariteos.

niikoita, jotka ovat yhä nykyäänkin eloku-

sistiseen elokuvaan puhtaana viihteenä,

Se saattaa olla erinomainen, ja tuntua

van arkipäivää. Welles hyödynsi Citizen

jos palkka maksetaan elokuvan arvioi-

juuri nyt loistavalta, koska jotkut teemat

Kanessa katsojaa asemoivia kamerakul-

misesta.

tai motiivit ovat tavalla tai toisella ajan-

mia sekä nopeita leikkauksia henkilöstä

“Totta kai tällaiset kultivoidut seura-

kohtaisia”, kertoo Nöjesguidenin elokuva-

toiseen. Muun muassa Quentin Taran-

leikit ovat elitismiä. Lisäksi ne ovat huija-

arvostelija Johanna Koljonen. ” Tätä Sight

tino on Wellesille velkaa epälineaarisesta

usta. Luuletko kaikkien vastaajien todella

& Soundin listaa hallitsee menneisyys luul-

tyylistään, jossa tarina kerrotaan takau-

muistavan yksityiskohtaisesti leffat, joita

tavasti siksi, että se julkaistaan vain joka

tumien sekä useiden henkilöhahmojen

he äänestävät? ’Kansan’ kaunainen suh-

kymmenes vuosi, vastaajia on paljon ja

kautta.

tautuminen tällaiseen johtunee siitä, että

he ovat eri puolilta maata. Hetken suosi-

Wellesin menestysresepti on siis mes-

se kokee tällaisten pelien edessä erään-

kit karsiutuvat pois. Hajonta on niissä liian

tarillinen yhdistelmä kursailemattoman

laista apartheidiä. Toiset pelaa krikettiä

suuri”, sanoo puolestaan Ylänen.

rohkeaa elokuvantekoa sekä mullistavaa

valkoisissa, vaikka se on meidän mielestä

elokuvallista näkemystä? Ylänen pitää

tyhmää, kun meitä ei oteta mukaan!

Citizen Kanea loistavana elokuvana.

Mutta vaaralliseksi se muuttuisi vasta, jos

Koska Tähtien sodan tai Pulp Fictio-

“Mestarillinen suoritus, joka on paljon

spesialistiryhmät voisivat määrätä, mitä

nin kaltaiset suosikit ilmestyvät myös

enemmän kuin aineksensa tai toteutuk-

leffoja massojen on katsottava. Silti sanoi-

ammattikriitikoiden listoille?

sensa. Eli se elää tavallaan omaa elä-

sin, että vaikka elitismi on rasittavaa, niin

määnsä”, sanoo Ylänen.

populismi on vielä rasittavampaa, koska

”Tähtien sodat ja Pulp Fictionit – tai

se perustuu pelkkään kaunaan”, Ylänen

paremminkin niiden myöhemmät seu-

kommentoi. ¶

raajat – nousevat listojen kärkeen heti,

Elokuvakritiikki ja yleisöt

kun filmihullujen piiristä poistuvat vanhanaikaiset ’yleisnerot’ ja heidät kor-

Kriitikot ja suuri elokuvayleisö tuntuvat tar-

vataan lajiniiloilla. Lajin var haisim-

kastelevan sekä elokuvaa että elokuva-

mat edustajathan ovat jo keski-iässä”,

kritiikkiä eri näkökulmista. Kun City-lehti

sanoo Ylänen. ¶


Tiedätkö mistä maksat? Teksti • Aino-Mari Kilpeläinen, Aleksi Moisio, Olli Varis ja Timo Nurmi. Kuvittelitko, että kampuksella jaettavat ainejärjestöjulkaisut sikiävät pelkästään hyvästä tahdosta ja journalistisista intohimoista? Mietipä uudelleen – Groteskin nykyinen toimituskunta ex-päätoimittajalla varustettuna paljastaa eurojen takana lymyävän todellisuuden.

Irtolainen 3/2004

Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tie-

Sitaatti: ”Lopuksi

dekunnan 13 aine- ja tiedekuntajärjes-

toivottaisin kaikille

töä julkaisee yhteensä 11 lehteä, joiden

Irtolaisen lukijoille

Julkaisija: Taso ry Painos: 150kpl,

Valtiotietelijöiden lehdistä yhdeksän

Ulkoasu:

Limes

painokset vaihtelevat 150:stä 800 kappaleeseen.

Sisältö:

Genre:

reipasta syksyä! Jaksetaan opiskella” (puheenjohtaja s. 4)

Total Score:

Kommentti: Ainejärjestökentän AD/HD-

nauttii Helsingin yliopiston ylioppilaskun-

potilas

nalta painotukea. Tätä tukea myönnetään

Sisältö:

vain niille lehdille, jotka painetaan HYY:n sopimuspainoissa (Limes, Dark, Yliopistopaino). Viime vuonna ylioppilaskunta avus-

Ulkoasu:

Kapitaali 3/2004

Genre:

Julkaisija: KTTO ry

tia lehtiä 40000 eurolla. Ilman tukea jäivät mm. Minervan Pöllö sekä Tutkain. Groteskin hutkivan journalismin työ-

Painos: 300kpl,

ryhmä selvitti mitä valtiotietelijät saavat ylioppilaskunnan jäsenmaksujensa vastineeksi lehtien saralla.

Yliopistopaino Total Score:

Sitaatti: ”Bruttokansantuotteeseen suh-

Kaikista lehdistä arvioitiin viimeisin saa-

teutettuna laskettu menestys sen sijaan

tavilla oleva numero. Pisteitä annettiin

antaa vasta sijoituksen 67 suhdeluvulla

kolmessa kategoriassa siten, että kussakin

0.012.” (spekulaatio Suomen olympiame-

saattoi maksimissaan saada viisi pistettä.

Kajahdus 3/2004

Lopuksi pisteille laskettiin keskiarvo ja kerrottiin ne populistisella flipperikertoimella.

ry

teen, oikeinkirjoitukseen sekä kielen suju-

Painos: 200kpl,

vuuteen.

Limes

Ulkoasua arvioitaessa annettiin pis-

Sitaatti: ”Tuutikki

teitä taiton huolellisuudesta, kuvituksen

oli ystävällinen ja

järkevästä ja oivaltavasta käytöstä sekä

seurallinen kani,

Genreä arvioitaessa tarkasteltiin kuinka

Sisältö:

Ulkoasu:

Genre:

jolla oli paha tapa pureskella ihmisiä. Punatukkainen on Elina.” (lemmikkieläin-

hyvin ja johdonmukaisesti lehti palvelee

liite s. 4)

omaa erityisryhmäänsä ja tyyliään. ¶

Kommentti: Pieni, pyöreä ja karvainen

24 G. Valistuneen nuorison kasvattaja.

Kommentti: Näkövinkkelini on pankki

Julkaisija: Stigma

Sisältöä arvioitaessa kiinnitettiin huomiota artikkelien aiheisiin, kiinnostavuu-

lehden onnistuneesta rytmityksestä.

nestyksestä s. 5)

Total Score:


Kontakti 2/2004

diskelu s. 9)

Julkaisija: Kon-

lehti

takti ry

Sisältö:

Poleemi 3/2004

Ulkoasu:

Julkaisija: Polho

Total Score:

Kommentti: Rohkeasti omannäköinensä

Painos: 300kpl, Limes Sitaatti: ”Väitänkin, että Relanderin ja

ry Painos: 300kpl,

Hazardin Spriten juonnin taustalla oli halu välttää Coca-Colan mukanaan tuoma

Genre:

Limes

USA-myönteinen imago pidättäytymästä

Sitaatti: ”Histo-

kuitenkaan täysin sokerilitkun kittaami-

ria on muista-

sesta.” (ideologian merkanismeista s. 6)

Total Score:

mista.” (kolumni Kekkosesta s. 28)

Kommentti: Durkheimin kootut tedari-

Kommentti: Saunan takana on tilaa

muistelot

lehden teemasta poikkeaville

Sisältö:

Sisältö:

Polavis 2004

Ulkoasu:

Ulkoasu:

Julkaisija: PolitiGenre:

cus rf

Genre:

Painos: ?, Limes Sitaatti: Ӂr 1962 Total Score:

valdes Göran

Total Score:

von Bonsdor ff och år 1963 JanMagnus Jansson till föreningens heders-

Minervan pöllö 2/2004

medlemmar.” (järjestön historia s. 6) Kommentti: Vi och de andra Sisältö:

Policy 3/2004

Ulkoasu:

Julkaisija: VOO

Julkaisija:

Dilemma ry Painos: 500kpl,

ry

Kirjapaino Väli-

Painos: 700kpl,

kangas

Genre:

Limes

Sitaatti: ”Mutta kai merkityksettömyys on

Sitaatti: ”Nyky-

sekin merkitys? Tosiaan merkillistä.” (poh-

ään koko leh-

Valistuneen nuorison kasvattaja. G. 25

»


distö ja media ylipäätänsä on muuttu-

Kommentti: Se virallisesti tiedostava lehti

nut niin kaoottiseksi, että ihmiset sen takia

Sisältö:

Genre:

eivät enää pysty osallistumaan politiikTotal Score:

kaan niin täysipainoisesti. -- Voi olla, että Demari tarjoaa tässä hallitumman koko-

Ulkoasu:

naisuuden.” (päätoimittaja Uutispäivä Demarin mainoksessa s. 15) Kommentti: Lehdessä parasta päätoimit-

Genre:

tajan syntinen kuva Sisältö: Total Score: Ulkoasu:

Väki 3/2004

Genre:

Julkaisija: Mana ry Total Score:

Painos: 150kpl, Limes Sitaatti: ”Yöllä

Tyyppiarvo 3/2004

Tutkain 3/2004

yritän löytää erikielisten kuorsa-

Julkaisija: Moodi ry

usten lomasta tilaa johon painaa pääni.”

Painos: 150kpl,

(kulttuurien kohtaamisesta s. 19)

Limes

Kommentti: Syvämietteinen mutta pipo

Sitaatti: ”Tilastotie-

kireällä kuin nepalilaisella matkaoppaalla

dettä päädyin luke-

Sisältö:

maan toisena vaih-

Julkaisija: Kan-

toehtona, ns. varasuunnitelmana psyko-

nunvalajat ry

logialle.” (fuksiesittely s. 10)

Painos: 800kpl,

Kommentti: Onnellinen kerholehti, joka

Satakunnan

näyttää ainejärjestöltään

painotuote

Sisältö:

Genre:

Ulkoasu:

Total Score:

Ulkoasu:

Sitaatti: ”Kannunvalajat lähetti oman kannanottonsa tiedekunnan lausuntoon liitettäväksi 13.9.2004” (edunvalvontaa s. 5)

26 G. Valistuneen nuorison kasvattaja.


Tiedäturvaa oikeutesi tulevaisuutesi Liity Tiedotusalan ammattijärjestöön. TAJ valvoo ja ajaa etujasi sekä neuvoo ja auttaa. Jäsenetujamme ovat: • • • • • • •

Palkka- ja työsuhdeneuvonta Sopimus- ja neuvottelupalvelut Lakimiespalvelut Koulutus Jäsentapaamiset Yritysvierailut Työttömyyskassan jäsenyys

toimisto@tiedottajat.net | www.tiedottajat.net

Sinun asiallasi

Akavan Erityisalojen Keskusliiton (AEK) jäsenyhdistys

groteski_2004_4  

17 Kaupunginosan matka periferiasta parrasvaloihin 19 Modernin bisneksen edelläkävijä 21 Arabialainen pastissi, osa 4 22 Kansalaisen maailma...

groteski_2004_4  

17 Kaupunginosan matka periferiasta parrasvaloihin 19 Modernin bisneksen edelläkävijä 21 Arabialainen pastissi, osa 4 22 Kansalaisen maailma...

Advertisement