Page 2

CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

Contingut 1

2

NOVETATS MERCANTILS .................................................................................... 3 1.1

L'Emprenedor de Responsabilitat Limitada. ...........................................................3

1.2

Societat Limitada de Formació successiva (SLDS)....................................................4

1.3

La Miniempresa. ...................................................................................................4

1.4

Punts d'Atenció a l'emprenedor. ...........................................................................4

1.5

Acords extrajudicials de pagaments.......................................................................5

NOVETATS FISCALS ............................................................................................ 5 2.1

Nou règim especial de l' IVA. Criteri de caixa..........................................................5

2.2

Impost General Indirecte Canari. ...........................................................................7

2.3

Modificacions en l' Impost sobre Societats.............................................................7

2.4

Modificacions en l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. .......................9

2

23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
Advertisement