Page 1

GRAVFERD Bransjepolitikk Medlemstilbud Bransjestandard Kompetanse Møteplasser

GRAVFERDS NYTT

— Noen gjør det de kan for å skape trøbbel, helt inn i døden Familiens kjære dør, så starter krangelen

Nekropolen San Fransisco

Nøkkeltall i gravferdsbransjen

3

Nr. oktober 2016


K VA L I T E T

blir aldri umoderne

Kvalitetstenking sitter i veggene her hos oss på Trostrud-Freno. Det er nøyaktighet, håndverkskunskap og ansvar hos våre medarbeidere som skaper merverdi i alt fra materialvalg og innkjøp til produksjon, kundeservice og leveranser. Trivelig arbeidsmiljø, ansvar for det ytre miljø og høykvalitetsprodukter til fornøyde kunder har gjort foretaket, som startet i 1936 på Toten, til en ledende fullserviceleverandør til begravelsesbransjen.

TROSTRUD-FRENO AS www.trostrud-freno.no post@trostrud.no 61 14 35 50 2

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016


INNHOLD

8 12

Leder

5

Styrelederens hjørne

6

Familiens kjære dør, så starter krangelen

8

Historisk sus på Lillehammer

13

Utvikling i gravferdsbransjen

15

Nekropolen ved San Francisco

18

Minneord

24

Deltakerne på fagkurs trinn I og II

25

Avskjedshilsen fra en gravferdskonsulent

26

Nytt hovedkontor for Fonus

27

Møtekalender

27

Smartere og mer lønnsomt å ta miljøansvar

30

30

18 Utgivelser: april, juni, oktober og desember

Gravferdsnytt er utgitt av Virke Gravferd Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo Tlf.: 22 54 17 00 // Faks: 22 56 17 00 E-post: virkegravferd@virke.no // www.virke.no

Layout/Design: Sidsel Eide, Virke Forsidefoto: Signe Dons, Aftenposten

Trykk: GRØSETTM

*Gravferds Nytt er er produsert av et svanegodkjent trykkeri på papir fra bærekraftige kilder. Signerte artikler og innlegg står for forfatterens egen regning og er ikke nødvendigvis Virke Gravferds offisielle syn. Det samme gjelder annonser i bladet. ØMERKE ILJ T M

1

01

48

204 Tr y k k s a k

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016

3


GODT NORSK HÅNDVERK – tilpasset dine ønsker! Våre konkurransefortrinn er » Høy kvalitet » Egne designbeskyttede modeller » Dyktige fagarbeidere » Moderne produksjonsutstyr » Tilsendt dataskisse før produksjon på alle nye gravsteiner Vi ønsker deg velkommen i vårt etablerte forhandlernett! For ytterligere informasjon, se vår hjemmeside

www.gravstein.no eller ring Willy J. Nergård på mobil 900 22 488. 413

181

Steinhuggervegen 26, 6490 Eide | 71 29 98 88 | post@nergaard.no

4

Se våre gravsteiner på www.gravstein.no Våre gravsteiner er designbeskyttet

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016


Med pårørende i sentrum på livets siste reise

GRAVFERDS NYTT Ansvarlig redaktør: e-post:

Gunnar Hammersmark gh@virke.no

Redaksjonskomité: Gunnar Hammersmark Tom Sletsjø Jan Willy Løken Styret: Tom Sletsjø (leder) Jan Willy Løken (nestleder) Andreas Rustad Hansen Olav Jørgen Berg Vanja Grønhaug Kristin Lian (vara) Gunhild Melbø Tajet (vara) Sekretariat: Virke Gravferds etiske utvalg:

Gunnar Hammersmark Ragnar Vigdal, Melhus Vanja Grønhaug, Bodø (vara) Jarle Skjennum, Oslo Ulf Jacobsen, Fredrikstad (vara) Arnfinn Finmark, Stathelle Kristin Lian, Oslo (vara)

Kvalitetssikringsutvalg:

Randi Borgen Mikalsen Kristin Lian John Haugland

Internett: www.virke.no/gravferd

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016

Mandag 26. september trykket VG en kronikk med tittelen Dei som tenar pengar når du er lei deg, skrevet av forfatter Kristian Fjellanger. Han peker på manglende offentlige krav til å starte begravelsesbyrå og etterspør nasjonale standardpriser for gravferdstjenester. Men er bransjen virkelig så grisk og useriøs som bildet Fjellanger tegner? Det er tøft å miste noen som står en nær. Da er det godt å få hjelp til praktiske oppgaver samt ha noen lufte sine tanker med. Omsorg og avlastning bidrar til å gjøre livets siste reise lettere. Det er derfor gravferdsbransjen eksisterer. Da det viktig at aktørene er profesjonelle og at det stilles krav som setter pårørende i sentrum. Virke Gravferd jobbet i mange år med å få på plass en offentlig autorisasjon og godkjenningsordning for gravferdsbransjen. Uten å få gehør hos myndighetene. Derfor er det fortsatt fri etablering, men det er ikke det samme som å være uregulert. Alle som tilbyr gravferdstjenester i Norge forholder seg til gravferdsloven og forskrifter om hygiene. Gravferdsbyråene er også underlagt samme offentlige krav som andre bransjer der det drives med salg av varer og tjenester. Prisopplysningsloven inneholder dessuten et eget kapittel som omhandler gravferdstjenester spesielt. I følge denne loven må byråene oppgi prisinformasjon på sine hjemmesider, informere om stønadsordninger fra NAV og gi et kostnadsoverslag i første møte med pårørende. Fjellanger skriver i sin kronikk at mange pårørende ikke undersøker prisnivå på gravferdstjenester. Bransjens erfaring er at pårørende møter stadig mer forberedt, og aktørene kan dokumentere en stor trafikkøkning på hjemmesidene der det søkes etter nettopp prisinformasjon. I tilfeller der pårørende selv ikke etterspør kostnadsnivå i første møte er konsulenten lovpålagt til å gjøre dette uoppfordret. Omtrent 90 prosent av bransjen er organisert i Virke Gravferd og vi stiller krav til at medlemsbedriftene følger regelverket. Kvalitetssikringsutvalget vårt gjennomfører medlemsbesøk for å sikre at Standard for god gravferdsetikk etterfølges. Selv om det i dag ikke finnes noe krav om offentlig autorisasjon, forutsetter et medlemskap i Virke Gravferd at daglig leder gjennomfører våre obligatoriske kurs. Dette har vi gjort siden 1988. Vi opplever dessuten at ledere kommer tilbake for kompetansepåfyll, selv om de allerede har gjennomført den obligatoriske delen. Kursene våre tilbys også medarbeidere, og bare i september hadde vi 70 kursdeltakere i våre lokaler. Siden begravelsesbyråene først og fremst er tjenesteleverandører, mener vi det er naturlig å satse på kompetanse. Videre mener vi at det er urealistisk å sette en nasjonal grunnpris på slike tjenester. For prisene påvirkes i stor grad av regionale lønnsnivåer, boligkostnader, pris på logistikk og lagerhold. Dette gir store kostnadsvariasjoner mellom det å drive i en storby og drift fra et hjemmekontor på et lite sted. Det er også store forskjeller i transportkostnader da avstanden mellom dødssted og gravplass kan variere betydelig. For å utjevne slike regionale utgiftforskjeller tilbyr NAV en refusjonsordning på transportutgifter utover 20 kilometer. NAV har også en behovsprøvd gravferdsstønad på inntil 22 723 kroner. Disse ordningene informerer byråene om i møte med pårørende. I de fleste tilfellene ordnes dette av gravferdskonsulentene med fullmakt fra pårørende. Dette er et spesielt yrke som daglig utfordrer oss faglig og menneskelig. Mye handler om at pårørende skal føle seg ivaretatt og trygge. Derfor arbeider Virke Gravferd for å sikre en seriøs bransje. I møte med våre medlemmer skal man være trygg på at man blir møtt av en profesjonell som både hjelper til med det praktiske og er der for en ved behov. Samtidig kan man være sikker på at prisopplysningen ligger under huden hos konsulentene. Den høye kundetilfredsheten som undersøkelser viser, motiverer meg dessuten bare til å satse på enda mer kompetanseutvikling.

Gunnar Hammersmark, Redaktør

5


STYRELEDERENS HJØRNE

Jeg er svanger Nå trodde du kanskje at jeg var blitt gal og rørete, kaffekoppen din datt i golvet og maten satt seg i vrangstrupen? Men det er ikke så gærent som det leses. Jeg har fått de barn jeg skal ha, etter en liten innsats fra meg, og resten som min kone tok seg av. Saken handler om generasjonsskifte, og jeg har fått lov til å dele noen profesjonelle tanker om hvordan man legger til rette for dette tidlig nok. Jeg føler at det å sette streken selv, for fortsatt drift av hvilken som helst yrkeskarriere kan være vanskelig for mange, og kontaktet en advokat med et velpåskrudd hode til å streke opp sammen med meg. Vi har ikke riktig funnet mållinja ennå, men mulighetene for hva, hvordan og når er i hvert fall matet inn i prosessoren i min øverste etasje. En stikkordbank for temaet kan lyde slik: Planlegg tidlig nok. Verdi i forhold til arvinger. Verdi av forretning. Gevinstfordeling ved et salg. Skal familie, ansatte eller nye drivere føre byrået videre. Hvordan ta hensyn til ansatte uansett hvilken løsning man velger? Hvordan ser en god arbeids (-overtagelsesavtale) ut og dessuten om jeg skal være med videre i driften en stund til. Spørsmålene er mange og vanskelige og følelsene er absolutt til stede. Jeg skal røpe mitt resultat når jeg vet det, men det blir ikke riktig ennå.

6

I tidligere ledere har jeg sett på min tid i bransjen med litt historiske briller. Mange av oss som har vært med en stund kjenner til det meste av mer eller mindre heldige hendelser. Jeg skal ikke gå inn på altfor mange detaljer men jeg kan jo nevne noen arenaer for tidligere arrangementer som nok ikke akkurat ga oss den store stolthetsfølelsen. Fleischer Hotell på Voss, Sanderstølen (som vel hadde tilnavnet Synderstølen), Spåtind, og mange flere. «Skuespillerne» i de forskjellige opptrinnene kunne man vel si hadde sine egenartede personer, noen ganske sultne personer, noen fikk et litt spesielt ganglag etter hvert, og noen var rett og slett fargerike personer som av og til blandet fargene litt feil og noen blanda rett og slett så feil at det bare ble svart. Nå vil jeg påstå at vi etter hvert har skapt og en bransjeforenning det går an å være stolt av. Landsmøtene har endret karakter, personene likeså. Kvaliteten på det hele har endret seg fra Ng til Sg, og bak roret har vi stått selv. En episode som skal nevnes er vårt opphold på Alexandra på Loen hvor vi selv ikke var kilden til opprøret. Noen av oss var der, men noen nye lesere skal også få historien. Hotellet var meget uheldig med maten og mange fikk flere opphold på «det glade hjørnet» enn det som var normalt. Hotellet var absolutt opptatt av at nyheten om bedervet mat ikke skulle nå allmuen.

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016


KREATIV KUNST I TAKET PÅ RØYKEROMMET

Rådgivning og kundebehandling

Påmeldingsfrist: 12. september 2016

Start: 26. september 2016

Antall dager: 2

Slutt 27. september 2016 Program: • Kommunikasjonsteknikk • Veiledning og rådgivningsteknikk • Adferdspsykologi og beslutninger • Faglig rådgivning og kundebehandling

Sted: Virkes lokaler, Henrik Ibsen gt 90, Solli Plass, Oslo Kursavgift: Kr 4950,Påmelding/informasjon: E-post: anne.leinders-krog@virke.no Tlf: 22 54 17 45

www.virke.no/kurs

Kursform: Kurset gjennomføres som en kombinasjon mellom foredrag, gruppeoppgaver og diskusjon. Det vil bli benyttet videoer, generelle caser og deltakernes egne eksempler og caser fra hverdagen som gravferdskonsulent. Overnatting: Scandic Solli Gangavstand fra Virkes lokaler.

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

Nå var det likevel sånn at møkkanyheten kom et tysk reisefølge for øret, og man kan tenke seg hva de nyankomne turistene så for seg når de fem bussene rullet inn på parkeringsplassen, og det første de så, var en haug med begravelsesbiler. Jeg skal etter hvert forsøke å finne enden på mitt innlegg her på hjørnet av det ferskeste Gravferdsnytt. Siden i fjor har jeg deltatt på Lederkurs (styrearbeid) og har også i skrivende stund fullført Lederutviklingskurset i regi av Virke. Det sistnevnte kurset har gitt to kolleger og meg selv mange ahaer, refleksjoner, synspunkter og ikke minst gitt oss mange nye bekjentskaper. Det har vært mye moro med mennesker vi ikke visste fantes før vi traff dem. Mange forskjellige bransjer var representert i dette forumet og jeg tror jeg kan bekrefte en begeistring hos alle.

Minner er viktige, til slutt er de alt

27

Vi har 75 års erfaring og et bredt sortiment i alle prisklasser. Vi gir produktog salgsopplæring, profesjonell oppfølging og leverer punktlig. Mulighet for dataskisse før produksjon. Det beste utgangspunktet for gode løsninger.

Hurra for dette kurset som absolutt bør prøves av flere. Nå gyver jeg løs på siste opplæringstilbud fra Virke Gravferd: Nettverk for byråledere. Spennende saker. Ha en god høst og førvinter da dere, og sett allerede nå av tidspunkt for Lillehammer. Bakom kulda som kommer skimter jeg varme.

Hilsen Tom

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016

Nerlands Granitindustri AS, 6490 Eide • Telefon 71 29 62 33 • Telefax 71 29 66 27 E-post: nerland@varigminne.no • www.varigminne.no

7


Familens kjære dør, så starter krangelen • To seremonier for samme avdøde. • Vektere som må leies inn for å unngå bråk. • Begravelser får frem bitre følelser i nordmenn.

8

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016


«Noen gjør det de kan for å skape trøbbel, helt inn i døden» TEKST: HILDE LUNDGAARD, AFTENPOSTEN FOTO: SIGNE DONS, AFTENPOSTEN

Den gamle mannen ligger for døden hjemme i sin egen seng. Rundt ham våker de tre barna fra første ekteskap og hans nye kone. Pusten hans forteller at slutten nærmer seg. Han har knapt rukket å ånde ut, da stemoren snur seg mot søsknene: – Moren deres får ikke komme i begravelsen! I dag, flere år senere, blir «Åse» fortsatt rasende over minnet. Skulle ikke moren, som hadde vært gift med faren i mange år og hadde tre barn med ham, få være der sammen med dem?

Dine, mine og våre barn «Åse» er ikke kvinnens egentlige navn. I likhet med flere andre pårørende Aftenposten har snakket med, ønsker hun av

hensyn til familien ikke å stå frem. Men hun har opplevd det samme som stadig flere nordmenn: Begravelser som ender i konflikt, krangel og vonde følelser mellom de pårørende Aftenposten har vært i kontakt med ti begravelsesbyråer og fem prester. Alle forteller det samme: I ett ekstremt tilfelle var uenigheten så dyp at det måtte avholdes tre ulike seremonier. Flere av dem vi har snakket med, har opplevd å måtte arrangere to seremonier, for å gjøre det mulig å ta farvel uten å møte folk man ikke kan fordra. Årsaken til det økte konfliktnivået er åpenbar: Skilsmissegenerasjonen har begynt å dø. Og de etterlater seg familier som ikke nødvendigvis er preget av harmoni.

«Åse» opplevde: En godt voksen mann skiller seg og gifter seg på nytt, gjerne med en yngre kvinne. Når han skal begraves, skal barna fra første ekteskap og den nye ektefellen prøve å bli enige. Det blir de slett ikke alltid.

Betent sorg Åse fikk senere vite at moren i dagene etter dødsfallet ble oppsøkt av den nye konas venner. De ba henne holde seg unna gravferden. Hun måtte skjønne at det ikke var hennes plass. Åse gjorde det klart at hvis moren ikke fikk komme, ville heller ikke hun være der. – Alt ble veldig betent og vanskelig. Jeg måtte kjempe mot stemoren min. Det som skulle være en tid for sorg og nærhet, ble fylt av konflikt og sinne, sier hun.

Den klassiske situasjonen er nettopp den

Valg av kiuste er bare et av en lang rekke valg pårørende må ta stilling til når de møter frem hos Eivind Eggen og solfrid Engeset i Fonus begravelsesbyrå. Ikke sjeldent må de opptre som rene fredsmeklere for familier som er uenige om det meste rundt gravferden.

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016

9


Eivind Eggen, sosialantropolog og gravferdskonsulent i Fonus begravelsesbyrå, tror vi vil se mye mer av slike konflikter. Han er ikke i tvil om at uklare og parallelle familiekonstellasjoner er en viktig årsak. – Det handler om å bygge min familie. Min far sto nær min mor og mine besteforeldre. Det er viktig for min identitet. Vi er nemlig ikke mindre opptatt av familien enn før. Og identitetsprosjektet følger oss helt inn i døden, sier han.

Følte seg usynlig For Åse var det svært viktig å inkludere sin mor, og etter mye fighting tillot stemoren henne motvillig å komme i begravelsen. Men hun måtte sitte bak i kirken, ikke med døtre og barnebarn. Åse tvilte i det lengste på om hun skulle gå selv, og hun og søsknene bestemte seg først etter en lang samtale med presten som skulle forrette. De fikk formidlet mange minner om faren. Alt føltes bedre. Men da presten holdt minnetalen under begravelsen, stusset alle som kjente familien. Barna ble ikke nevnt ved navn, bare kalt «barna». Årene med den første familien ble knapt nevnt, mens farens liv med den nye kona og hennes datter ble utbrodert. – Talen var redigert kraftig. Det var tydelig at vi ikke skulle synes, sukker Åse, som motstrebende gikk på minnesamværet etterpå, selv om moren var uønsket. I ettertid har hun tenkt mye på hvorfor det gikk så dårlig. – Jeg ble så skuffet over at en sånn tid forsvant i noe så dumt og smålig. At sorgen min druknet i krangel, sier hun. Hun har aldri funnet svar på hva stemoren hadde å tape på å inkludere moren. – Det ville jo ikke ødelagt hennes forhold til far.

Forvirring om regler Det er ikke alltid lett å forstå hva som utløser de heftige konfliktene rundt begravelser. Ofte er det «gammelt grums» og såre følelser fra lang tid tilbake som utspiller seg med dødsfallet som bakteppe. Det som er klart, er at det skal tas en lang rekke valg på kort tid, og at det faktisk finnes klare regler for hvem som har rett til å bestemme

10

På til prostiprest i Oslo, Setek, står Tilkontoret gjengjeld råder det full Lise forvirring blant Kleenex-pakken med påskriften «snørr og tårer folk om disse reglene. En spørreundersøtillatt» klar for pårørende som skal gi innspill til minnetalen om av denNorstat avdøde. for Fonus viste at kelse utført

når en fraskilt person med barn fra første ekteskap dør, mener de fleste at barna, ikke den nye samboeren, skal bestemme. Har den avdøde barn også med sin nye ektefelle, mener derimot flere at denne skal ha retten. Men i begge tilfeller er det faktisk den nye partneren, uansett hvor kort samboerskapet har vart, som har «alle rettigheter». – En far på 60 kan gifte seg med en på alder med sine barn og dø etter et par år. Da har den nye konen retten til å bestemme alt, fastslår Solfrid Engeset i Fonus begravelsesbyrå. – Gravferdsloven er klar, men det hjelper ikke på sterke følelser, fastslår Gunnar Hammersmark, som i flere år ledet Klagenemnda for gravferdstjenester. Han husker et tilfelle der ektefelle nummer to nektet avdødes barn å være til stede under urnenedsettelsen. Da barna oppsøkte graven, var den ustelt og uten blomster. – De tok kontakt med oss for å høre om de kunne pynte, uten at det ble regnet som gravskjending, sier han og tilføyer: – Bitre familierelasjoner forsterker seg ved dødsfall, noen gjør det de kan for å skape trøbbel, helt inn i døden.

Retten til å bestemme Trolig ønsker de færreste å gjøre begravelsen til et helvete. Men det er nok å krangle om. – Folk er slitne, har sovet dårlig og er ikke på høyden av seg selv. I løpet av noen dager skal de ta stilling til alt fra papirkvaliteter til om musikken skal være sekkepipe eller orgel. Det er ikke rart temperaturen blir høy, oppsummerer Solfrid Engeset i Fonus begravelsesbyrå. Hun har utallige ganger samlet pårørende rundt et bord og prøvd å røyke ut hva uenigheten egentlig handler om. Når frontene forblir like steile, og krangelen vil prege gravferden, prøver hun å appellere til fornuften: – Ønsker dere virkelig dette? spør vi. – Dere skal leve videre. Den avdøde er borte. Først av alt må uansett noen møte frem hos begravelsesbyrået for å få det hele arrangert. Når en hel delegasjon mer eller

mindre vennlig innstilte pårørende stiller, kan det bli vanskelig nok. Det blir ikke nødvendigvis bedre med en person som skal signere på vegne av alle. Vedkommende får nemlig dermed «alle rettigheter» og kan i praksis kuppe hele begravelsen: Velge gravminne, seremoni, musikk, annonse og hvem som skal informeres om urnenedsettelse.

Får vite om dødsfall via avisen – Jeg tror mange som overlater til en i familien å «ta seg av» gravferden, ikke skjønner hvor stor rett de gir fra seg, sier direktør i Gravferdsetaten i Oslo Stein Olav Hohle. Også han har opplevd en klar økning i antall konfliktsaker de siste årene. Han vet hva han snakker om. Det er nemlig kommunen, i Oslos tilfelle Gravferdsetaten, som må avgjøre hvem som har retten, når likestilte pårørende, som søsken eller foreldre, ikke blir enige. – Når tre søsken møter opp og forteller hvor nært forhold de alle mener å ha hatt til sin gamle far, hvem skal vi høre på? spør Hohle, som har valgt å legge seg på at den eldste får avgjøre. Det finnes flere eksempler på både søsken og barn som er blitt informert om et dødsfall via dødsannonsen. Vera Hafstad Bang i Wang begravelsesbyrå husker også et tilfelle der deler av familien ikke ble informert hverken om dødsfallet eller gravferden. – De krevde sin egen seremoni i etterkant. Det lot seg ordne praktisk, og kisten ble satt inn igjen, sier hun, og betegner det som «utrolig trist» når slikt skjer.

Religiøs eller ikke? Familiemedlemmer kan ha svært ulikt syn på om gravferden skal ha et religiøst preg – og i så fall fra hvilken religion. En avdød var medlem av Human-Etisk Forbund, og barna ønsket en humanistisk seremoni. Men en av foreldrene var kristen og insisterte på en kristen seremoni. Barna nektet å bøye av, de mente å representere sin fars ønske. – En av foreldrene følte seg så overkjørt at vedkommende nektet å være til stede i sitt eget barns begravelse, minnes Eivind Eggen i Fonus.

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016


Samboeren trumfet alle Hvor den avdøde skal gravlegges, og i hva slags grav, kan også være et betent tema. – Det er så mange følelser i sving. Det er ikke bare å si: Begrav dem der de er. Ofte kommer disse valgene på toppen av allerede eksisterende konflikter, konstaterer Eivind Eggen. Skal for eksempel en enkemann som har giftet seg på nytt, legges i familiegraven sammen med sin første kone? Barna ønsket dette, mens den nye konen mente det ble helt feil. – Vi foreslo et gravsted på samme gravlund som moren, så barna hadde et felles sted å gå til. I dette tilfellet klarte de å kompromisse, forteller Vera Haftstad Bang fra Wang begravelsesbyrå. Noe kompromiss opplevde derimot ikke foreldreparet som mistet sin sønn i 20-årene. De var sterkt imot kremasjon og tok det som en selvfølge at han skulle begraves på hjemstedet. Men hun som hadde bodd sammen med sønnen i mindre enn ett år, involverte overhodet ikke foreldrene hans, og trumfet igjennom både kremasjon og at gravstedet skulle være på hennes hjemsted.

– Foreldrene kom i begravelsen, men det var utrolig sårt, minnes Bent Rosseland i Fonus. Ekstremt sårt var det også for de fraskilte foreldrene som mistet datteren sin. De bodde langt fra hverandre og ønsket å dele asken på hvert sitt gravsted. – Men å dele asken er ikke lov, fastslår tidligere direktør i Gravferdsetaten i Oslo kommune, Margaret Eckbo. Da foreldrene ikke ble enige, havnet saken på hennes bord. Hun endte med å gi moren, som hadde hovedomsorgen, retten til å bestemme gravstedet.

Dødsannonsens signaler Hvem som skal med og stå først i dødsannonsen, er både en vrien kabal og et minefelt. Stadig flere velger to ulike annonser, for «ny» og «gammel familie». Står annonsene helt adskilt, er det et tydelig signal om høyt konfliktnivå. Mangler et navn i annonsen, må det enten tolkes som at vedkommende er død, eller som konflikt på «rød sone». – Jeg ber alltid folk tenke over hvordan slikt blir oppfattet, sier Knut Svanholm i Svanholm gravferd.

– Jeg tror i hvert fall ikke det gjør noe bedre. Etter 50 år i bransjen lar han seg ikke lenger overraske over noe, og mener terskelen for å lage bråk er blitt svært lav. Han glemmer aldri den sterkt berusede sønnen som åpenbart ikke kjente seg igjen i bildet av faren som ble tegnet i prestens minnetale. Han gikk frem til kisten, la seg over den og skrek «presten lyver!». – Det handlet nok om å bli hørt og sett. Men vi måtte tilkalle politiet, sier Svanholm. Under andre begravelser har pårørende holdt vakt ved døren for å holde uønskede familiemedlemmer borte. I noen tilfeller har vektere vært leid inn i frykt for at det skulle komme til håndgemeng. Vekter Kurt Folvell i Fokus sikkerhet har så langt bare vært vakt under to begravelser, men han tror det vil bli flere slike oppdrag. – Det er jo konflikter i en del familier, og jeg tror flere vil ta sine forholdsregler for å unngå bråk, sier han, og sier at det gikk fredelig for seg på de to jobbene han har hatt.

Rådet fra alle som arbeider med begravelser er klart: Snakk sammen på forhånd. Gi familien beskjed om hva du selv ønsker. Da blir rommet for tolkninger og dermed konflikter, mindre.

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016

11


Også Kristin Lian i M. Jacobsens begravelsesbyrå har opplevd at en familie ønsket vakthold i redsel for en eks som kunne dukke opp. – Men heldigvis har jeg aldri opplevd bråk, sier hun.

Versjoner av sannheten På kontoret til prostiprest i Oslo, Lise Setek, står Kleenex-pakken med påskriften «snørr og tårer tillatt» klar for pårørende som skal gi innspill til minnetalen om den avdøde. Hun og kollegene har opplevd det meste. For eksempel at en avdød hadde fire ekteskap bak seg. Under gravferden dukket plutselig en femte enke opp og ville delta. Langt tristere var det med de to søstrene som hadde hatt all omsorg for sin gamle far. De hadde gjort alt klart til begravelse da en eldre bror plutselig kontaktet byrået, fikk utsatt hele seremonien en dag, tok regien over prestens tale og gikk først da kisten ble båret ut. – Søstrene orket ikke delta i minnesamværet, minnes Setek. Hun mener konfliktnivået for alvor begynte å øke for 10–15 år siden, da skilsmissebølgen «slo inn i døden». – Noen krangler så fillene fyker. Andre ganger møter en person opp og sier han snakker på vegne av alle søsknene. Men

hun har lang trening i å ane at noe ligger under. – Da spør jeg om jeg kan kontakte andre søsken, og får høre om ting som har ligget og ulmet i årevis. For meg er det vesentlig at alle skal bli hørt, sier hun. Det er ikke uvanlig at søsken forteller helt ulike historier om foreldrene, preget av om de har følt seg sett og verdsatt eller ikke. – De kan krangle om hvilke detaljer som skal med i minnetalen. Hvor mye av sannheten som skal frem. I slike tilfelle presiserer jeg hvem som har gitt meg opplysningene som minnetalen er basert på. Kanskje skal somrene på hytta ikke nevnes, for den eier eldstemann. Arveoppgjør ligger ofte under og nærer bitterhet og sjalusi, sier hun.

Et spørsmål om penger Det ventende arveoppgjøret kan ofte prege stemningen både før, under og etter gravferden. Advokat Eivind Bergh-Jacobsen hos NorJus hadde nylig en sak der avdødes barn motsatte seg at minnestunden skulle betales av boet etter faren. Farens nye kone hadde nemlig nektet dem å delta. Tanken på arven kan også skape heftig krangel når pårørende skal avgjøre hvor mye penger som skal brukes på gravminne og begravelse.

– Når det handler om både penger og følelser, blir det jo lett eksplosivt, konstaterer advokaten.

Snakk på forhånd Det er viktig å understreke at de fleste begravelser blir avviklet i en god atmosfære, og at mange familier strekker seg langt og viser stor raushet for å unngå konflikt. Men de som jobber med dette, har et klart råd til oss alle: Snakk sammen mens det er tid. Vær tydelig på hva du ønsker, og la de pårørende slippe å tolke om du vil kremeres eller gravlegges, og om en prest er rette taler. Riktignok kan avdødes ønsker bli vel spesielle for de etterlatte. Som da en manns siste ønske var tungrock spilt i kirken. – Som et kompromiss ble Meat Loafs «Bat out of Hell» spilt i bårebilen på vei til krematoriet i stedet, minnes Eivind Eggen. Pia Cyrén i begravelsesbyrået Den siste reisen slutter seg til. Hun svarer mens hun står midt oppe i en begravelse der søsknene har helt motsatte ønsker om absolutt alt. Et par dager før begravelsen har de stadig ikke møtt henne i samme rom. – Gi klar beskjed mens du lever. Det er 30–40 valg som skal tas på kort tid. Begrens mulighetene for konflikt, råder hun. Så ville vel ingen beskjeder i forkant kunnet avverget denne hendelsen: Rett før seremonien skulle starte, blir en krans levert i kirken. På båndet står navnet til en av avdødes tre døtre. De to andre søstrene hadde gitt begravelsesbyrået klar instruks om at hvis det kom blomster fra søsteren, skulle båndet med navnet fjernes. – Vi måtte bare fjerne båndet. Loven er klar. Når man har ansvaret for begravelsen, kan man gjøre den type ting, sier Jan Willy Løken i Jølstad begravelsesbyrå. Så sukker han. – Men å la en konflikt spise seg inn på en båre handler også om verdighet.

12

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016


Har du et gammelt begravelseskjøretøy eller vogn stående? Ta den med på Landsmøtet 2017!

Historisk sus på Lillehammer

TORE HUUSE ØWRE – TORE@BEGRAVELSEN.NO

I BRUK: Duetten fra 1961 er fortsatt i bruk hos Knut-Arne (til venstre) og Lars-Ove Stenberg i Ringsaker og Omegn Begravelsesbyrå. Den kan dere ta nærmere i øyesyn på Landsmøtet 2017.

Rundt om i det ganske land står det lekre bårebiler med høy alder. Vi håper medlemmene i løpet av vinteren og våren kan pusse dem litt ekstra og ta dem på luftetur til Lillehammer siste helga i mai. Det er Hedmark og Oppland som til våren inviterer til Landsmøte for alle medlems-

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016

bedriftene i Virke gravferd, hyggelige samarbeidsbedrifter og bransjefolk fra inn- og utland. Det blir mye faglig innhold, hyggelige kulturelle innslag og ikke minst skal leverandører til bransjen få vist fram mye fint i de gedigne utstillingshallene ved Lillehammer hotell. Deriblant det siste innen biler og transportmidler for vår bransje. Landsmøtet 2017 vil også få et historisk sus over seg. På flere måter. Derfor håper vi på medlemmene sin drahjelp, og at vi

kan få vist fram noen av alle «godbitene» entusiastiske byråmedlemmer har pusset opp og sørget for at er «gode som nye». – Bilene betyr mye i og for bransjen. Det har de alltid gjort. Mange har den lille ekstra interessen for biler, og vil gjerne også ta vare på historien. Nå håper vi å samle transportmidler for kister fra hele landet, vi vet det er mange fine. Vi håper mange melder seg for å delta på veteranbilutstillingen. Det kommer til å bli veldig bra, sier Harald Trostrud, i arrangementskomiteen

13


Ford Taunus Transit 1868 fra Farsund.

for Landsmøtet 2017.

de historiske kjøretøyene, sier Kollen.

Svein Thomas Kollen hos Buskerud begravelsesbyrå er en av de som er lidenskapelig opptatt av begravelsesbiler. I garasjen har de en unik bil, en Daimler DS420 Hearse – maken til den Lady Diana ble fraktet til sitt siste hvilested i – og han tar den gjerne med til Lillehammer.

Brødrene Knut-Arne og Lars-Ove Stenberg i Ringsaker og omegn begravelsesbyrå har en annen type klenodium i garasjen. En Volvo Duett 261 fra 1961 er fortsatt i drift.

– Så bra! Vi tar gjerne med «The Old Lady» til Landsmøtet. Moro å få samlet flere av

– Det er hyggelig når noen spør om å få bruke Volvoen. Den er i god stand, og selv om det ikke er hver dag noen vil bruke den, er det desto mer hyggelig når den er i tjeneste. Vi kjenner jo til at det er en del

ærverdige veteranbiler i farta. Selv om de ikke i daglig drift, så er det flere som fortjener å bli sett. Vi tar med oss Volvo›n til Lillehammer, sier Knut-Arne Stenberg med et smil. De har også et klenodie til stående i garasjen, en bårevogn fra Oscar Ljungberghs Åkdonsfabrik i Skillingaryd i Sverige, produsert rundt 1920. Denne har vært under oppussing, men kanskje blir det så også den kan vises fram på Landsmøtet 2017. – Det hadde vært moro å få samlet mange veterankjøretøy på Landsmøtet, vi oppfordrer kollegaer rundt om i landet til å bli med å lage en historisk bra bilutstilling, sier Stenberg. Oppfordringen bringes med dette videre. Har du et gammelt begravelseskjøretøy eller vogn stående? Ta den med på Landsmøtet 2017! Send påmelding til Harald Trostrud på harald@begravelsesbyraaet.no.

THE OLD LADY: Svein Thomas Kollen hos Buskerud Begravelsesbyrå tar med seg sin strøkne Daimler DS420 til Landsmøtet 2017, og håper å få samlet mange veteranbiler på ett og samme sted.

14

VELKOMMEN!

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016


Utvikling i gravferdsbransjen Selv om befolkningen i Norge er økende ser man over tid en nedgang i antall dødsfall i perioden 2010 til 2015. I 2015 var det en liten økning i antall dødsfall på 0,8 prosent. Økt levealder motvirker dermed den økte

Personer

veksten i befolkningen foreløpig. Antall dødsfall fordelt på fylker følger i stor grad bosettingsmønsteret i Norge og de fylkene med flest dødsfall er Oslo, fulgt av Akershus og Hordaland.

Personer -0,4%

50.000 +1,4%

-0,3% 41.537

-1,7% 42.028

41.429

-2,2% 41.327

40.000

+0,8% 40.435

40.773

2014

2015

30.000

20.000

10.000

0 2010

2011

2012

2013

Oslo Akershus Hordaland Rogaland Østfold Buskerud Sør-Trøndelag Nordland Møre og Romsdal Hedmark Vestfold Oppland Telemark Vest-Agder Troms Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Aust-Agder Finnmark

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

4.048 3.864 3.797 2.962 2.631 2.327 2.306 2.298 2.234 2.105 2.102 1.926 1.722 1.378 1.290 1.180 998 966 639

Kilde: SSB / Virke Analyse

FYLKE

2014

1H 2015

1H 2016

Vekst 1H16

1 352

1 418

1 268

-10,6 %

1 881

2 036

1 965

-3,5 %

1 979

2 063

2 036

-1,3 %

1 034

1 078

1 121

4,0 %

1 053

992

1 029

921

-10,5 %

1 153

1 124

1 212

1 125

-7,2 %

2 102

1 133

1 051

1 081

1 065

-1,5 %

2015

1H 2013

2010

2011

2012

2013

Østfold

2 658

2 568

2 660

2 654

2 653

2 631

1 338

Akershus

3 760

3 730

3 956

3 814

3 823

3 864

1 880

Oslo

4 313

4 356

4 367

4 158

3 960

4 048

2 155

Hedmark

2 232

2 112

2 177

2 136

2 085

2 105

1 120

Oppland

1 991

1 965

2 090

2 048

2 017

1 926

Buskerud

2 325

2 287

2 286

2 303

2 238

2 327

Vestfold

2 068

2 112

2 111

2 140

2 128

Telemark

1H 2014

1 694

1 700

1 824

1 724

1 688

1 722

872

798

885

870

-1,7 %

Aust-Agder

977

1 022

951

969

963

966

498

464

509

499

-2,0 %

Vest-Agder

1 443

1 429

1 495

1 431

1 306

1 378

770

641

719

682

-5,1 %

Rogaland

3 063

3 057

3 089

3 038

2 914

2 962

1 573

1 493

1 554

1 560

0,4 %

Hordaland

3 822

3 881

3 872

3 825

3 733

3 797

1 934

1 886

1 973

1 977

0,2 %

Sogn og Fjordane

966

1 025

1 013

994

973

998

499

505

501

510

1,8 %

Møre og Romsdal

2 258

2 231

2 272

2 272

2 260

2 234

1 169

1 121

1 147

1 137

-0,9 %

Sør-Trøndelag

2 397

2 405

2 327

2 267

2 266

2 306

1 182

1 169

1 196

1 158

-3,2 %

Nord-Trøndelag

1 310

1 247

1 232

1 248

1 264

1 180

637

609

559

573

2,5 %

Nordland

2 333

2 333

2 429

2 384

2 208

2 298

1 242

1 129

1 192

1 102

-7,6 %

Troms

1 250

1 279

1 253

1 279

1 294

1 290

640

628

695

663

-4,6 %

677

690

624

643

662

639

313

311

334

322

-3,6 %

41 537

41 429

42 028

41 327

40 435

40 773

21 161

20 167

21 181

20 554

-3,0 %

Finnmark Sum

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016

15


Fremskriving av antall døde Personer 60.000 55.000 1,26% 50.000 45.738 46.299 44.375 45.152 42.853 43.305 43.793 42.069 42.476 41.798 41.511 41.229 40.877 41.039

45.000

47.423 48.106

49.136

54.602 55.271 53.200 53.885 51.573 52.423 50.818 50.047

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

MNOK

Prosent

1.750

1,3

20

+4,8%

1.000

10,5

1.508 36

1.478 38

1.404 33

1.353 22

1.279 21

16

11,7

11,5

12 10,4 9,5

750

1,2

1,3

09

10

1,4

1,4

1,4

1,2

13

14

1,1 1,1

10

1.472

1.439

1.371

1.331

1.259

1.173

2040

1,2

18

14

11,6

2039

+24,7%

MNOK

1,3

1.193 20

2038

Utvikling omsetning per sysselsatt

1,4

1.250

2037

Utvikling omsetning pr sysselsatt

Omsetnings- og marginutvikling gravferdsbransjen

1.500

2036

8 6

500

1,0

4

250 2 0

0 11

10

09

Driftsmargin

12

Gravferdsbyråer i bransjekode blomsterhandel

13

14

0,1

Gravferdsbyråer

0,0 07

08

11

12

Utvikling antall bedrifter og omsetning pr bedrift Utvikling antall bedrifter og omsetning per bedrift MNOK

Bedrifter

+0,8%

400 354

353

348

353

352

362

3,8

3,8

300

200

2,9

3,1

3,4

3,6

359

357

4,0

4,1

+42,5%

100

0

07

08

09

10

Omsetning per bedrift

16

11

12

13

Ser man på det første halvåret i 2016 var det en nedgang i antall dødsfall sammenlignet med tilsvarende halvår i fjor. Ser man på den fylkesvise utviklingen var det en nedgang i antall dødsfall i 14 av 19 fylker. Samlet var det en nedgang på 3,0 prosent i første halvår sammenlignet med første halvår i 2015.

Utvikling gravferdsbransjen Ser man på utviklingen blant gravferdsbyråene har de hatt en gjennomsnittlig årlig vekst i omsetningen på 4,8 prosent i perioden 2009-2014. Marginutviklingen har også vært positiv med en driftsmargin som har ligget rundt 10 prosent i perioden.

14

Antall bedrifter

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016


Omsetningen til bransjen er størst i region Øst med nesten 50 prosent av bransjeomsetningen. 2/3 av bransjeomsetningen er i region Øst og Vest. Antall bedrifter i bransjen har holdt seg stabilt over lang til og med veksten i bransjens omsetning øker omsetningen til det gjennomsnittlige gravferdsbyrået. Man ser også en positiv utvikling i omsetningen per sysselsatt i bransjen.

1.508

Nord Sør

9,7%

Nord 10,6% Midt 12,7%

Ser man på bransjens kostnads- og marginbilde er lønnskostnader og vareforbruk de to største kostnadskomponentene for gravferdsbyråene. Til sammen står disse to for 78 prosent av kostnadene i bransjen. Over tid har lønnskostnadene økt sin andel av de totale kostnadene i bransjen. Bruttomarginene i bransjen har falt noe i perioden fra vel 67 til 65 prosent.

Vest

20,3%

Øst

46,7%

Midt

Øst

Vest

Sør Regioner Kostnadsbilde og bruttomarginer

Lønnskostnader og vareforbruk utgjør ~70 prosent av omsetningen i bransjen og 78% av de totale kostnadene

10,5%

11,8%

11,7%

11,9%

20,9%

19,9%

18,6%

19,3%

Prosent

Utvikling bruttomargin og lønnsprosent 200–2014

70 67,3 Prosent

67,6

66,8

66,5

67,6

66,8

66,5

32,4

33,2

33,5

32,4

33,2

33,5

09

10

11

09

10

11

9,8%

10,6%

70 67,3 60

19,3%

19,8%

60 50 50 40

32,7%

32,4%

33,2%

33,5%

35,3%

34,7%

32,7 40 30 32,7

64,7

65,3

64,7

65,3

35,3

34,7

35,3

34,7

12

13

14

12

13

14

30 20 35,9%

35,9%

36,5%

35,3%

35,7%

34,9%

09

10

11

12

13

14

Driftsresultat

Lønnskostnader

Andre kostnader

Vareforbruk

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016

20 10 10 0 0

Bruttomargin

Lønnsprosent

Bruttomargin

Lønnsprosent

17


Nekropolen ved

San Francisco STASELIG INNGANGSPORTAL til Cypress Lawns historiske østre del. Cypress Lawn er Colmas nest største gravplass med 300 000 gravlagte.

Da begravelser ble forbudt i San Francisco, gikk byens gravsteder en sikker død i møte. De ble lagt ned, og levningene flyttet ut av byen. TEKST: KJETIL S. GRØNNESTAD FOTO: ALF BERGIN

Med unntak av det militære gravstedet Presidio, har San Francisco ingen gravsteder. Begravelser må derfor skje utenfor

18

bygrensa. Mange velger den lille byen Colma like sør for San Francisco, som siste hvilested.

Flytting – Det har ikke alltid vært slik, forteller Terry Hamburg, Director of Developement ved Cypress Lawn Heritage Foundation, idet han viser oss rundt på Cypress Lawns digre anlegg, som er en av Colmas mange gravplasser. I gamle dager fantes det fire gravplasser i San Francisco: En katolsk, en for Odd Fellow, en for frimurerne, samt sekulære

Laurel Hill der mange av byens prominente og rike borgere var stedt til hvile. Men høye tomtepriser gjorde at utbyggerne så med ublide øyne på tomtene som var forbeholdt de døde. De mente gravplassene bremset byens utvikling. Etter lengre tids kamp, ble det i 1901 forbudt med nye begravelser i San Francisco. Det var dødsdommen for gravplassene. Med bortfall av begravelser, forsvant inntektene fra salg av nye gravsteder. Gravplassene forfalt. Mange hadde allerede innsett at gravplassene før eller senere kom til å bli lagt ned, så flere rikfolk la inn klausuler om at deres mausoleer

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016


– BYENS SLAGORD er: «It’s good to be alive in Colma», sier Terry Hamburg med et smil.

skulle flyttes ut av byen når det ble anlagt gravplasser der. Flere av de ble flyttet til Cypress Lawn. Jordskjelvet 18. april 1906 la store deler av byen i grus. Også gravplassene ble skadet. I 1913 kom vedtaket om at alle levninger skulle flyttes ut av byen. Motstanden var fortsatt stor. Det ble rettsak, men i 1937 ga motstanderne opp.

Fra Laurel Hill Cemetery til Laurel Hill Mound Eierne av gravstedene til den katolske kirke, Odd Fellow og Frimurerne, flyttet sine levninger til gravsteder utenfor byen. Blant annet ble de katolske levningene flyttet til Holy Cross, som var den første, og fortsatt den største, gravplassen i Colma. SMÅFUGLENE TRIVES blant trær og gravminner.

– På Laurel Hill derimot, måtte de pårørende selv stå for flyttingen av levningene. Mange ble ikke gjort krav på, blant annet flere av byens rike og berømte borgere, forteller Hamburg. Kun rundt tusen gravlagte, ble flyttet av de pårørende selv. De fleste av dem ble flyttet til Colma og Cypress Lawn. De fikk individuelle gravsteder, ofte med det opprinnelige gravminnet fra byen. Men fortsatt lå levningene etter nesten 40 000 mennesker igjen på Laurel Hill. Flyttingen av dem ble beregnet å ta 16 måneder, til en pris av $ 129 831.

MANGE VELGER KOLUMBARIUM som siste hvilested, enten balsamert i kiste, eller som aske i urne. Det eldste kolumbariet på Cypress Lawn har flott glassmalerier i taket.

FLOTTE MAUSOLEER pryder den østre delen av Cypress Lawn.

DEN ØSTRE DELEN av Cypress Lawn ble bygget etter parktankene til Rural Cemetery Movement. De mange store trærne vitner om det.

Denne flyttingen startet i 1940. Levningene ble gravd opp, identifisert og lagt i separate kasser. Siden det ikke hadde vært begravelser etter 1901, ble det stort sett bare funnet beinrester. Hvis den opprinnelige kista var inntakt, ble den tatt opp slik den var. På slutten av arbeidsdagen ble levningene fraktet i to likvogner til Cypress Lawn for oppbevaring i et stort underjordisk hvelv. Hver måned ble levningene etter cirka 2000 døde flyttet til Cypress Lawn. Planen var å reise et fellesmausoleum for å hedre disse første av San Franciscos pionérer, men de høye byggeprisene under 2. verdenskrig satte en stopper for prosjektet. I stedet ble levningene plassert i underjordiske betonghvelv med plass til opptil femti kasser i hver. I dag hviler levningene fra Laurel Hill Cemetery på den vestre delen av Cypress Lawn. Det 12 mål store området har fått navnet Laurel Hill Mound. Det består av en

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016

19


Glassmaleriene i det eldste kolumbariet, er flotte.

GLASSMALERIENE i det eldste kolumbariet, er flotte.

stor buet gressplen, kun med en obelisk og et relieff som felles minnesmerke. Ingen av de begravde er navngitt, men deres navn og eksakte hvilsted, er oppført i Cypress Lawns arkiv.

Nekropol Etter at de første gravplassene, Holy Cross i 1887 og Cypress Lawn i 1892, ble etablert, har antallet gravplasser i Colma nå steget til 17. Det er også gjort rom for en separat gravplass for kjæledyr. Byen har bare 1300 levende innbyggerne, men hele 2 millioner døde. De fleste gravplassene er knyttet til en religion eller etnisk gruppe. Cypress Lawn er sekulær og uten etniske bindinger, men de fleste som begraves her i dag har asiatisk bakgrunn. Derfor må Cypress Lawn ha ansatte med kompetanse i mange språk utenom engelsk. Antallet som ligger begravd i Colma øker stadig, for i motsetning til i Norge, er det

20

KUN ET ENKELT MINNESMERKE står på Laurel Hill Mound. Ingen av de 35 000 her er navngitt.

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016


ikke vanlig å gjenbruke gravsteder. I prinsippet kan man ligge i fred til evig tid.

GRUNNLEGGEREN av Cypress Lawn valgte en enkel stein som sitt minnesmerke. Ikke et prangende mausoleum som mange av hans rike samtidige ville ha.

Park Cypress Lawn har tre større avdelinger. Den eldste delen i øst fra 1892, og den vestre delen fra 1940 som også har hovedkontoret, er hver på 80 acres (cirka 323 mål). I 2006 ble gravplassen utvidet med et oppkjøp av en golfbane. Denne delen heter Hillside Campus. Ikke minst den eldste, historiske delen er storslått.

DET ER IKKE GRENSER for hvordan et gravminne kan se ut

– Grunnleggeren hadde Mount Auburn i Cambridge utenfor Boston, som forbilde. Den ble bygget på idéen til Rural Cemetery Movement, at gravplassene skulle ha parkpreg. Den gang fantes det ikke parker i byen, så før Golden Gate Park ble anlagt, var det hit til gravplassene i Colma folk dro på søndagstur og picnic, sier Hamburg.

CYPRESS LAWN har eget kapell.

Ved siden av storslåtte mausoleer, bautaer og engler, er trærne en severdighet i seg selv. De fleste ble hentet fra østkysten av USA. De er fredet, så gravplassen er på mange måter å regne som et arboret.

God økonomi I motsetning til de nedlagte gravstedene i San Francisco, har Cypress Lawn sikret seg mot pengemangel og forfall. Alle som kjøper gravsted her, betaler et beløp inn til et fond hvis avkastning kun skal brukes til vedlikehold av gravplassen. – Det er derfor vi har så fine plener, smiler Hamburg. Det er lov å velge egne gravminner på den østre delen av Cypress Lawn. Han som hviler her, ønsket å inkludere bronseskulpturen av sin egen hund som han hadde hatt i hagen.

Cypress Lawn er hvilested for 300.000 døde, og arbeidsplass for 200 levende. Ved siden av å selge gravsteder, tjener gravplassen penger på hele spekteret av begravelsesbyråtjenester; fra kremasjon og balsamering, til salg av kister og lys.

CYPRESS LAWN: www.cypresslawn.com

INFORMASJON OM COLMA: en.wikipedia.org/wiki/Colma,_California

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016

21


NY MERCEDES V KLASSE SETTER NY ESTETISK STANDARD FOR INNREDNING AV BEGRAVELSESBIL OGSÅ MED 4 MATIC • EXECUTIVE INNREDNING

ging r ombyg o f r e g la Biler på

For store bilder og utfyllende informasjon:

www.begravelsesbil.no

Ny modell Mercedes V klasse nå på det Norske markedet med spesialtilpasset innredning som setter ny standard for begravelsesbil. Veldig allsidig bil med mange muligheter for oppbevaring av utstyr og tilbehør. Fem store lasteluker, leveres med manuelt eller elektrisk uttrekk med tilt funksjon. Også to kisteløsning tilgjengelig. Leveres i mange utstyrs og farge kombinasjoner, individuelle innredningsløsninger tilpasset ønske og behov. Innredningen kan enkelt flyttes over til neste bil etter endt bruk, bygges tilbake til personbil.

Estetisk flott bårerom • Store lasterom fra begge sidedørene • Oppbevaring i gulvet • Stopper for vogn under uttrekk

NY MODELL E-KLASSE KOMMER Ta kontakt for mer informasjon om detaljer og pris.


Øivind Horn til minne Det var vemodig da vi mottok meldingen om at Øivind Horn var død. Vi var kjent med at hans helse i den senere tid ikke var så god, men beskjeden om hans bortgang var trist å motta. Øivind døde den 12. august og ble snaut 77 år gammel. Centralkirken i Oslo var fullsatt av den nære familie, venner og bekjente da Øivind ble bisatt den 22. august. Øivind Horn ble i 1975 engasjert som leder av BFN`s sekretariat i Oslo, en oppgave han hadde i 15 år. Gjennom alle disse årene ledet han arbeidet på en meget god måte. Han var både dyktig, hyggelig og kreativ og fikk være med å utvikle foreningen og legge et godt grunnlag for veien videre. Gjennom alle disse årene fikk han mange gode venner i bransjen. Mange søkte råd hos Øivind, både til det rent faglige og mange fikk også hjelp og veiledning i spørsmål av mer personlig karakter. I minnesamværet ble det nevnt at ”gode råd ofte var dyre” ikke minst når en snakker med advokater, slik var ikke Øivind. Ganske sikker er det at han mang en gang unnlot å sende noe krav om oppgjør. Det som var viktig for han var å gi en hjelpende hånd, slik var han og slik vil vi huske han. Øivind hadde mange sterke sider som vi også fikk del i: Ikke bare var han en god advokat, han var musikalsk og koste seg ved pianoet. Øivind var glad i musikk og sang, han var en dyktig foredragsholder og ikke minst var han en stor kunstelsker med stor kunnskap om både malere og forfattere. Av dette sitt store forråd delte han villig til oss alle. Gjennom vårt nære samarbeid gjennom mange år ble Øivind også mer enn en samarbeidspartner, han ble også en god venn, både for oss og sikkert også for mange andre. Sammen med sin kjære Erna og guttene Thomas og Henrik tenker vi med glede tilbake på mange hyggelige samvær opp gjennom årene, ikke minst mens barna var små. I takknemlighet vil vi huske Øivind for hva han var og for alt han fikk formidle til vår bransje. Vi er mange over det ganske land som minnes han med stor takknemlighet, han var en flott mann som har satt spor etter seg, gode spor, vi vil savne han.

Til minne om Ole Gjermann Solstrand Gravferdsnytt gjengir minnetalen som ble holdt av Harald Schee på vegne av kolleger i minneseremonien som ble avholdt i fullsatt Terminus Hall, lørdag 10.september i Bergen. Lørdag 27. august mottok vi den triste melding om at Ole Gjermann Solstrand var død, 63 år gammel. Det kom som et sjokk og ble mottatt som helt uvirkelig. Ole Gjermann var på ferie i Roma, en ferie han hadde sett frem til og gledet seg lenge til. Men der ble han syk, smittet av Legionella. Han kom raskt til behandling og lagt i kunstig koma. De gjorde alt de kunne for ham men skadene var store og han døde lørdag 27.august, med sine kjære rundt seg. Ole Gjermann var gravferdskonsulent med stor G. Som 25 åring begynte han sin karriere i familiebedriften Solstrand Begravelsesbyrå, som ble etablert i 1963 av Ole Gjermann’s far og mor, Ole og Ellen Solstrand. Så alt for tidlig døde også Ole Gjermanns far bare 53 år gammel. Da overtok han sammen med sin søster Elbjørg familiebedriften. Han var daglig leder og ledet bedriften på en forbilledlig måte med et stort engasjement for ansatte, og tok vare på de verdier familien hadde skapt gjennom mange år. I tillegg til engasjementet i egen bedrift jobbet Ole Gjermann for et godt bransjefelleskap og for gode rammebetingelser i gravferdsbransjen både lokalt og sentralt. Han var tidlig engasjert og styremedlem i Begravelsesbyråenes Forum Vest, og senere i Virke Gravferd Vest. Han var en engasjert kollega som likte gode meningsutvekslinger, diskusjoner og samtaler om nåtid og fremtid i gravferdsbransjen. Han var lett å komme i prat med, han var raus og inkluderende med alle, han var engasjert, hjelpsom og hadde som regel en god kommentar som han avsluttet med et lurt smil og en god latter, som bare han «kunne» ! I dag var Ole Gjermann en av de som hadde lengst fartstid i gravferdsbransjen her i Bergen, derfor lyttet mange til hans kunnskap og nøt godt av hans erfaring, en erfaring som har vært til stor hjelp for mange pårørende, ansatte, kollegaer og venner. I dag er vi her, kollegaer fra lokalavdeling Virke gravferd Vest, men også mange andre kolleger og venner i Norge, for å ta avskjed med Ole Gjermann. Vi savner han allerede.

Vi lyser fred over hans minne.

Vi takker Ole Gjermann for et stort engasjement, for tiden, begeistringen og erfaringene han delte med oss.

Nærsnes/Oslo i september 2016. Aagot og Borgar Jølstad

Vi lyser fred over Ole Gjermanns minne! (H.Schee)

24

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016


Fagkurs Virke Gravferd

FAGKURS TRINN I HØSTEN 2016 Andreas Myredal, Abbedissen Begravelsesbyrå AS, Thit Jenssen, Akasien Begravelsesbyrå AS avd. Oslo, Ingrid Andås Kolstad, Andås Begravelsesbyrå Line Susann Sivertsen, Anemone Blomster & Harstad Begravelsesbyrå, Tommy Slaattene Aas, Arendal og omegn Begr.byrå Slaattene, Morten Finholt Begravelsesbyrå Nilsen AS, Kjersti K.

FAGKURS TRINN II HØSTEN 2016 Fra venstre; Stian Brekke, Skien Begravelsesbyrå, Erik Wilthil, Buskerud Begravelsesbyrå, Eirik Monn-Iversen, Wang Nordstrand, Øivind Thon, Buskerud Begravelsesbyrå, Jan Magne

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016

Ødegaard, Begravelsesbyrået Innlandet, Andreas Mathisen, Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS, Renate Bakken, Berg Begravelsesbyrå, Trine Elle Bergs Begravelsesbyrå, Irene Bertelsen-Tangvik, Stig Ove Stavås, Bertelsen Begravelsesbyrå, Pia Hebæk Cyren, Den Siste Reisen - Ditt Personlige Begravelsesbyrå, Benedichte Ranheim, Eidsvaag Berg-Mølgaard Begravelsesbyrå, Rune Dale, Evje og Vennesla Begravelsesby-

rå, Edvard Tanem, Hartvigsen Begravelsesbyrå, Frode Lauvrak, IMI Tromsø Begravelsesbyrå, Kristian Kirkeland Kirkeland Begravelsesbyrå, Morten Skaslien, Mona Bjørvik, Ottar Skaslien, Kongsvinger Begravelsesbyrå Grønlund, Jørgen Strat, Kragerø og Drangedal Begravelsesbyrå, Jan Frode Hestås Larsens Begravelsesbyrå, Frank Wikne Lunden Begravelsesbyrå, Bente Sandvoll, Markussens Begravelsesbyrå AS

Sølvi Helen K Mjøs, Nordhordland Begravelsesbyrå, Christina Stangeland Hanssen, Obed Begravelsesbyrå, Hege Urnes, Sogn Gravferdshjelp, Kjell Grønli, Ruben Skifjord, Vestvågøy Blomster og Begravelsesbyrå, Ingrid Buseth, Mette Vigdal, Vigdal Begravelsesbyrå, Hanna Blomqvist, Jannike Lunde, Wang Nordstrand Begravelsesbyrå, Karina Blom, Thomas Samnøy, Åsane Begravelsesbyrå.

Moi, Karmøy Begravelsesbyrå, Ottar Skaslien, Kongsvinger Begravelsesbyrå Grønlund AS, Ingar Husum, Sogn Gravferdshjelp, Jostein Høyvik, Karmøy Begravelsesbyrå, John-Arild Kordahl, Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud,

Kjell-Otto Johansen, Bentzen Moss, Camilla Halse, Wang Nordstrand, Selma Puntervoll, Begravelsesbyrået Puntervoll, Trine Elle, Bergs Begravelsesbyrå, Mona Bjørvik, Kongsvinger, Morten Skaslien, Kongsvinger, Magnar Nilsen,

Begravelsesbyrået Nilsen, Janette Aulstad, Blomsterkjelleren, Tore Wirkola, Svanholm Gravferd, Tom Roger Gulbrandsen, Laeskogen Begravelsesbyrå.

25


Avskjedshilsen fra en gravferdskonsulent Livet endrer seg. Noen ganger fort. Andre ganger litt mer over tid. Noen ganger føler man at man bare «flyter med» i tiden, mens andre ganger føler man virkelig på det å LEVE. Og slik ble det også for meg. Min tid i gravferdsbransjen startet 1. mars 2001. Først som tilkallingsvikar/ekstravakt. Deretter over i fast stilling fra oktober samme år. Jeg kom fra fast jobb på Drammen sykehus og hadde masse erfaring innen helse og omsorg med meg inn i den nye jobben. Når jeg tenker tilbake, så føles det noen ganger som om det var «i går». Min interesse for bransjen og nysgjerrighet for å lære, føler jeg har gitt meg styrke til å bygge kunnskap og samle erfaring til å i dag kunne inneha tittelen Senior gravferdskonsulent. Internt i Buskerud begravelsesbyrå har jeg gått alle nivåer fra Brevkurs og til nylig fullført Trinn 3. Jeg har ikke tall på hvor mange dødsfall jeg har håndtert eller hvor mange pårørende jeg har møtt, men det har blitt mange på disse 15 årene. Det er naturligvis enkelte opplevelser som sitter lenger i minnet enn andre. Et dødsfall er alltid trist, og jeg har vært med på alt fra dødfødte, barnedødsfall, selvmord, husbranner, drukninger, skytinger, drap og ungdommer og voksne som dør etter sykdom og i ulykker.

26

– Uansett om man har vært i bransjen i ett år, 10 år eller 20 år så må vi være flinke til å minne oss selv om å ikke ta oppdragene eller de pårørende forgitt. Vi må aldri glemme at selv om vi håndterer det ene oppdraget etter det andre, så er det utrolig viktig å huske at for familien er det den ene gangen. Alle fortjener å bli sett på som en unik familie, enten de ønsker seg en standard begravelse, eller en mer personlig og varm avskjedsseremoni. Jeg har stor respekt og ydmykhet for å få dele menneskers følelser i et vanskelig tidspunkt i livet, der de blottlegger seg selv og den avdødes liv. Tidene endrer seg og vi må henge med. I Norge bor det flere mennesker med andre religioner og livssyn. Personlig synes jeg livssynsåpen seremoni er veldig spennende. Det gir mulighet til å hjelpe de pårørende til å sette egen regi på seremonien noe de åpenbart setter pris på. I Buskerud begravelsesbyrå har vi hatt mange sosiale sammenkomster. Vi har spilt bowling, reist på turer, feiret ulike jubileum, vært med å åpne nye avdelinger og være en del av en stor utvikling i disse årene. I regi av GSB (Gruppen av Samarbeidende Byråer) har det også blitt noen fine påfunn, med tur til Galdhøpiggen og deltagelse i Holmenkollstafetten for å nevne noe. Jeg har fått muligheten til å delta på ganske mange landsmøter og de siste årene fått æren av være en del av Beredskapsteamet i gravferdsbransjen.

Jobben med ofrene på Utøya gjorde et særdeles sterkt inntrykk på meg, men den aller største gruppen man møter er jo selvfølgelig eldre mennesker. Når livet ebber ut og man kanskje har passert både 85, 90 og 100 år, så er livets slutt oftest litt annerledes. Det er fortsatt trist, men man kan enklere kunne kjenne takknemlighet over å ha hatt sine nærmeste hos seg i et så langt liv.

«Alt har sin tid». Etter 15 år som gravferdskonsulent endrer jeg nå yrkesretning. Jeg trenger ikke gå lenger enn maks ett år tilbake, før tanken var helt utenkelig. Jeg har jo kanskje hatt verdens beste jobb. Disse femten årene har vært fylt av følelsesmessige påkjenninger, dyp respekt og et hav av takknemlighet. Nå har jeg fått sjansen, som jeg søkte den gang, nemlig muligheten til å ta en utdanning som gir meg fagbrev som ambulansearbeider. Nå skal guttedrømmen realiseres!

Gravferdskonsulenter over hele landet er daglig i kontakt med pårørende som søker bistand når noen nære går bort. Og spesielt èn ting syns jeg er viktig å få sagt:

Jeg vil med dette takke alle mine arbeidskollegaer i Buskerud begravelsesbyrå for tiden sammen og for all støtte og samarbeid! Jeg setter også stor pris på alle mine

bransjekollegaer som jeg har blitt kjent med gjennom kurs, landsmøter og egne foredrag. Ønsket mitt er at du, etter å ha lest dette, stopper opp ett minutt og tenker gjennom hvor fin jobb du egentlig har, selv om hverdagen ofte kan virke tung og trist. Vit hvor mye du betyr for de pårørende på den andre siden av bordet. Og sist men ikke minst; for dine arbeidskollegaer i bransjen. I 15 år har jeg hatt hele hjertet mitt i bransjen, og jobben har betydd enormt mye for meg! «Takk for alt» 

NYTT MEDLEM Elveseter begravelsesbyrå Lyngveien 3, 7088 Heimdal Daglig leder: Ragnar Magne Elveseter Tilhører lokalavdelingen Virke Gravferd Trøndelag. Vi ønsker velkommen til fellesskapet i Virke Gravferd!

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016


Nytt hovedkontor for Fonus

«Felles arbeidsmiljø for alle ansatte i området gir erfaringsutveksling og idemyldring som vil komme våre kunder til gode fremover», uttaler en stolt adm. dir. Marita Eikenes

Etter 10 år på Frysja, flyttet Fonus sitt hovedkontor i september til Grenseveien 80 ved Helsfyr. Her har Fonus samlet alle ansatte i området, samt administrasjon, garasje og lager. I kontorlokalene er det en «lounge» for gjester og ansatte i stil med deres konseptkontor, store møtelokaler til kurs og opplæring, samt ikke minst en flott takterrasse til hygge for lunsjinntak sommertid.

Fonus hadde invitert forretningsforbindelser til åpningsfest den 8. september – hvor Fonus’ konsernsjef Mikael Åbom forestod den høytidelige åpningen og klippet snoren til de nye lokalene.

Virke Gravferd gratulerer Fonus med nye flotte lokaler!

MØTEKALENDER for gravferdsbransjen 2016 21. – 22. okt

Sandnes

Virke Gravferd SørVest – høstmøte

21. – 23. okt

Trondheim

Virke Gravferd Trøndelag/virke Gravferd Møre & Romsdal - høstmøte

Gamla Værket

28. – 30. okt

Larkollen

Virke Gravferd Østfold/Oslo & omegn + Buskerud/Vestfold felles høstmøte

Støtvig hotell

2. november

Oslo

Virkekonferansen 2016 – X-faktor

Radisson Bule Scandinavia

3. november

Oslo

Første samling – Nettverk for ledere i gravferdsbransjen

Virkes lokaler

3. november

Bergen

Virke Gravferd Vest – Høstmøte

Hotel Terminus

9. november

Drammen

Virke Gravferd Buskerud & Vestfold – gjennomg. av notat om sanksjoner

9. november

Kristiansand

Virke Gravferd Agder og Telemark – høstmøte

12. november

Lillehammer

Virke Gravferd Hedmark og Oppland – høstemøte

Lillehammer hotell

12. – 13. nov

Lillehammer

Virke Gravferd Hedmark og Oppland – høstmøte

Lillehammer hotell

8. desember

Oslo

Styret for gravferd – styremøte og juleavslutning

Virkes lokaler

13. – 17. mars

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn I – Kurs – vår 2017

Virkes lokaler

20. – 22. mars

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn II – Kurs – vår 2017

Virkes lokaler

23. – 26. mars

Svalbard

Virke Gravferd Nord-Norge Vårmøte 2017

Raddisson Svalbard Hotel

12. april

Bologna, It

Tanexpo 2017

Bologna Exhibition Center

25. – 28. mai

Lillehammer

Virke Gravferds Landsmøte 2017 – Exhibition/Conventioni

Lillehammer Hotell

28. – 30. sept

Nederland

Funeral Exhibition - Evenementenhal Gorinchem

Gorinchem

17. – 19. nov

Polen

Memento Poznan Targi Funeralne

Posnan

2017

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016

27


Løft ikke alene!

Nettverk for ledere i gravferdsbransjen! Anne-Grete Skofterød Seniorrådgiver

Det er behov blant ledere i gravferdsbransjen for en mindre arena som jevnlig møtes og setter fokus på lederutfordringer og kontinuerlig faglig påfyll.

Du får: • Sparring i forhold til dine profesjonelle utfordringer • Kvalifisert drøfting av utviklingstendenser og deres betydning for deres respektive bedrifter • Innsikt i og tid til refleksjon rundt din egen rolle • Rom til dialog blant likestilte • Forståelse for hvilke krav og forventninger din virksomhet vil stille ovenfor deg i fremtiden Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen. Vi benytter også eksterne foredragsholdere. Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

28

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016


Foreslåtte tema: derrollen

arbeidere

hos med • Utvikling av le sterke reaksjoner av g in id be ar be og av vikarer • Forebygging og plikter ved bruk ar sv an k: ik lit po • Personal på nett • Markedsføring unikasjon • Etikk og komm • Rekruttering

Om nettverksleder Nettverket ledes av Anne Grete Skofterød, som er en av de mest erfarne nettverkslederne i Virke. Hun har spisskompetanse innen pedagogikk, psykologi og filologiske fag som bidrar til at deltakerne får en profesjonell og lærerik innsikt i samarbeidsproblematikk, konflikthåndtering og organisasjonsutvikling. Hun er kjent for å se og ivareta deltakerne, noe som skaper god dynamikk i gruppen.

Praktisk informasjon: • Nettverket har egen nettverksleder og nettverkskoordinator som sikrer en profesjonell håndtering og fasillitering av møtene • 3 heldagsmøter i året • Samlingene legges i samsvar med andre arrangement i regi av Virke Gravferd • Første planlagte møtedato er torsdag 3. november kl.09.30-16.00 Pris for nettverkspakke: 11 900,- eks mva

VIL DU VITE MER ELLER MELDE DEG PÅ? Kontakt: Kristin Bjørke Knutsen Nettverkskoordinator E-post: kbk@virke.no Tlf: 908 95 354 www.virkepluss.no

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016

29


Smartere og mer lønnsomt

å ta miljøansvar Nye Miljøfyrtårn - Framtidens konkurransekraft er nært knyttet til bærekraft. Vi har i snart 20 år miljøsertifisert virksomheter i privat og offentlig sektor, men lanserer nå et helt nytt verktøy som skal gjøre det enklere for enda flere å ta grep for miljøet, samtidig som det er lønnsomt for bunnlinja. Med det nye verktøyet gir vi bredden i norsk næringsliv et konkret verktøy slik at de kan bidra med klimakutt, sier Ytreberg. Nye Miljøfyrtårn for små og mellomstore virksomheter ble lansert 21. juni. I løpet av høsten kommer også en ny løsning for større virksomheter som er del av et konsern eller en kommune.  - Nye Miljøfyrtårn gjør veien fram til Byrået ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2001.

Norges største miljøsertifisering lanserer helt nye digitale verktøy som gjør det enklere for virksomheter å ta miljøansvar. TEKST: LINN GRØTBERG, MILJØFYRTÅRN

- Jeg tror mange norske virksomheter leter etter relevante og lønnsomme veier inn i

det grønne skiftet. Nye Miljøfyrtårn kan for mange være den konkrete løsningen, sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn. For at Norge skal lykkes med å redusere klimagassutslippene må næringsliv og offentlig sektor ta sin del av ansvaret. Det etterlyses konkrete tiltak som har en miljøeffekt. Miljøfyrtårn har gjennom lengre tid arbeidet frem et bidrag til løsning.

AKTUELT FORDI Samme år som stiftelsen markerer 20 år siden starten lanseres en ny og forbedret sertifiseringsløsning som skal gjøre den mer relevant for flere virksomheter. Det nye digitale verktøyet gir oversikt over hvilken innsats den enkelte virksomhet kan gjøre for miljøet. I tillegg tilbys verktøy og hjelpemidler som gjør det enklere å innføre miljørutiner på arbeidsplassen. Dermed blir det både smartere og enklere å ta miljøansvar. Nye Miljøfyrtårn gir virksomheter muligheter til å måle miljøeffekten over tid og har et klimaregnskap bygget inn i måleverktøyet. Dermed får virksomheten konkrete, målbare resultater å vise til for sin miljøinnsats.

30

sertifiseringen enklere og mer effektiv. Vi har digitalisert hele prosessen, og tilbyr nå et komplett verktøy for miljøledelse. Kriteriene virksomhetene sertifiseres etter er nå mer treffende og vesentlige, forteller Ytreberg.

Miljøinvesteringer er positivt for både miljø og bunnlinje Det krever investeringer for å ta virksomheten inn i det grønne skiftet. Men investeringene gir ofte en positiv gevinst på både miljø og bunnlinje. Dette skyldes både reduserte kostnader, fremtidig konkurransekraft og omdømmebygging. Mange bedrifter har gjerne et ønske om å bli miljøsertifisert, men lar være fordi man tror prosessen koster for mye og gir lite tilbake. - Vi har satt i verk tiltak som gjør at vi sparer mye strøm på varme og ventilasjon. Vi er også på vei over til LED-belysning. Sammen med automatisk styring av lyset vil det spare oss for store kostnader, forteller Svein Arild Andås i Andås begravelsesbyrå. Andås begravelsesbyrå i Kristiansand ble Norges første miljøsertifiserte begravelses-

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016


Andås bruker el-bil til hjemmebesøk og småkjøring i nærområdet.

for at vi gjenvinner opptil 70 prosent av varmen i lokalene, sier Andås. - Vi har en el-bil som vi bruker til transport i sentrumsnære områder. Vi bruker også bedriftshelsetjenesten aktivt. Agder BHT har et eget program for oppfølging av våre ansatte, avslutter Andås.

Alle bedrifter påvirker miljøet

Heve/senke-tralle er anskaffet i byråets stellerom.

byrå i 2001 og arbeider aktivt med ulike miljøtiltak. Enkelte tiltak er særegne for bransjen. Andås trekker fram kisteproduksjon som eksempel. - Det er lenge siden vi hadde egen kisteproduksjon. Vi kjøper kister og utstyr fra to større norske produsenter. Kistene er produsert av miljøgodkjente materialer, enten furu eller gran. Vi stiller også miljøkrav til andre materialer vi bruker i virksomheten. Andre tiltak er mer generelle og kan settes i verk hos de aller fleste virksomheter, blant annet gjenvinning av varme. - På veggene har vi spesielle varmepaneler som sprer varmen 170 grader, og spesielle paneler i taket avgir varme. Rommene har individuell ventilasjon i form av små ventilatorer med varmevekslere som sørger

GRAVFERDSNYTT OKTOBER 2016

- Store selskaper er i ferd med å forstå sitt miljøansvar og innføre miljøledelse, mens bredden i norsk næringsliv fremdeles har mye å ta tak i. En undersøkelse utført av Virke viser at hele 80% av landets bedriftsledere mener at alle bedrifter har et miljøansvar, mens 86% mener at det ikke gjelder dem. Skal vi få til et klimanøytralt Norge innen 2030, må hele bredden i norsk næringsliv ta ansvar, også de mindre virksomhetene, sier Ytreberg. Alle virksomheter har en miljøpåvirkning, også de små. Dersom en ser på hele driften, inkludert innkjøp av varer og tjenester, har alle virksomheter - til og med små enkle kontorbedrifter - en mulighet til å bli langt bedre på miljø. - Med den nye løsningen dekker vi et hull i Norges verktøykasse for klimakutt. Vi gjør det smart og lønnsomt for mindre virksomheter. Og hvis det ikke er smart og lønnsomt får vi aldri næringslivet med, sier Ytreberg.

FAKTA Stiftelsen Miljøfyrtårn er Norges største sertifiseringsordning for virksomheter som tar miljøansvar Stiftelsen er opprettet av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning Nesten 5000 sertifiserte virksomheter i Norge i dag. Kjente Miljøfyrtårn er Meny, Vinmonopolet, Oslo kommune, Thon Hotels, De historiske, Princess, BAMA og Fretex, sammen med tusenvis av små og store virksomheter i privat og offentlig sektor over hele landet. 

31


BENYTT DEG AV DINE RABATTER FRA TELENOR Som medlem av Virke får din bedrift svært gunstige priser på mobiltelefoni, bredbånd, mobilt bredbånd og fasttelefoni fra Telenor. Benytt dere av tilbudet!

TELERING HJELPER DEG

Telerings landsdekkende forhandlerapparat står klar til å bistå Virke-medlemmer med rådgiving innen valg av telefonløsning, utstyr og opplæring.

HAR DU SPØRSMÅL OM AVTALEN? Telenor Kundeservice for VIRKE-medlemmer: 815 00 669 virke@telenor.com Telering Kundeservice for VIRKE-medlemmer: 55 11 75 90 virke@telering.no


NYHETER FRA FUNERAL DESIGN Alt kan settes sammen individuelt ved valg av sokkeltype, høyde fra 20 til 120 cm i krom eller eik i valgfri farge for deretter å velge topprodukt for lys, blomster og andre produkter

1 2

3

4

5

8 1. Lesepult, kan pakkes sammen. 2. Skrå oasisholder. 3. Dobbel programholder. 4. Bildeholder A4. 5. Programholder. 7. Gruppesokkel, kan bygges i kombinasjoner etter ønske. 8. Gruppesokkel i krom. 9. Lysestake i valgfri høyde fra 20 til 120 cm, topp for kubbelys Ø50 eller Ø70 mm. 10. Gavekasse med eller uten program. 11. Bord. 12. Jordkasse, sammenleggbar med innvendig plastdel for jord, leveres i 3 størrelser og 2 alternative spader. 13. Blomstervase i krom. 14. Syvarmet lysestake leveres i krom eller eik, spiss eller skrå. 15. Vase. 16. Skål. 17. Kransestativ i tre størrelser, 70 cm, 90 cm og 110 cm. 18. Kransestativ for sokkel. 19. Hjerte/kransestativ med avtagbar fot. 20. Kransestativ med avtagbar fot og høydejustering. 21. Kistekrakker i akryl på eikeplate. 23. Etui for to sokler. 26. Etui for to eikehøyder. 29. Etui for stativer, alle stativer har individuelle etui. Alle med plass til to i hver. Alle etuier kan tilpasses individuelt etter ønske.

12 29

13 23

16

14

15 15

9

6

26

11

10

7

Alt utstyr kan leveres med etuier som har håndtak og bærestropper. Kan veldig lett fraktes og oppbevares for enkel montering og demontering.

16 17

19

20

18

21

HMS-vennlig enmannsvogn for enkel inn- og utlasting i bil. Klapper sammen med enkelthåndtak når den skyves inn i bilen. Kan låses i forskjellige posisjoner.

Kampanjepris. 19.900,-

Kampanjepris. 7.900,Jan Erik Naley på tlf. 951 02 600 www.begravelsesmateriell.no www.begravelsesbil.no • janerik@naley.no

NYHET: Båre med ekstra hjulsett og støttebøyle på enden. Denne kan løftes opp i loddrett posisjon. Lite plasskrevende, kan lett beveges rundt hjørner, smale ganger og inn i heis.


GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

35


en Navn Nad.vnes 00 - 00 - 0000

f. 00 - 00 - 0000

kapell Vestre gravlund, gamle 2016 Fredag 29. april

Hjertelig takk Hjertelig takk for all vennlig deltagelse. for all vennlig deltagelse.

Til minne

Hjertelig takk for all ven nlig deltage

lse.

Navn Navnesen

en Navn Nad.vnes 00 - 00 - 0000

f. 00 - 00 - 0000

f. 00 - 00 - 0000

kapell Vestre gravlund, gamle 2016 Fredag 29. april

d. 00 - 00 - 0000

Vestre gravlund, gamle kapell Fredag 29. april 2016

Takk for all vennlig detagelse ved Navn Navnersens bortgang

Til minne

Familien

Wilhelm Berges Trykkeri AS Adr.: Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo Tlf.: Fax: E-post: Nett:

22 70 90 00 22 38 57 12 post@wbt.no www.wbt.no

- Personlig service fra A - Å - Typografer og inhouse designere - Minnebøker, flere formater - Program i personalisert cover - Lag program og takkekort selv, i vår portal - Vi utvikler unike motiver i samarbeid med våre kunder


Nye SsangYong Rodius 4x4 2016 Ny premium bårebil 2016 2,2 L 178hk CRDI - 400Nm. 7-trinns Tiptronic Automatgir. Kamera foran og bak. Nytt innovativt design. Komplett bil ferdig ombygget, inkludert vinterhjul Kr. 389 900,- eks. mva. (Vrakpant, årsavgift og frakt/leveringskostnader kommer i tillegg). Med manuelt uttrekkbart gulv i bårerommet.

Vi leverer biler over hele landet, og tilpasser båregulvet slik dere ønsker i tett samarbeid med vår ombygger N. Jacobens Karosserifabrikk AS.

Autocenteret Fjeldstad AS Hvittingfossveien 25 3084 Holmestrand

Tlf. 33 06 67 77 Post@autocenteret.no


Unike og varige

Minnestener Silseth Sten har generasjoners erfaring i bearbeiding og håndtering av stein, og vi tilbyr et bredt utvalg av gravmonumenter. Vi har dyktige håndverkere med solid erfaring kombinert med en god slump med yrkesstolthet. I tillegg til våre tradisjonelle gravmonumenter ønsker vi også å være i forkant av utviklingen, og tilbyr nye unike modeller med f. eks innfelt glass, eller stein med nytt spennende design der polert, rå og upolert stein brukes sammen. Ønsker du en solid og pålitelig samarbeidspartner som samtidig er kreativ, nyskapende og kan tilby det helt unike og eksklusive, ta kontakt med oss i Silseth Sten.

Adresse

Steinhuggervegen 52, 6490 Eide

Telefon

71 29 93 00

Faks

71 29 93 01

E-post

post@silseth-sten.no

Internett

silseth-sten.no

UTSØKTE NORSKE MINNESTENER • Kvalitet • Pålitelighet • Dyktige fagfolk • Moderne produksjon • Hurtig levering • Gode betingelser • Stort utvalg av modeller

EKH.no

• Muligheter for egen design

6490 EIDE • Tlf. 71 29 98 40 – Fax 71 29 98 41 E-post: post@stenindustri.no www.stenindustri.no


denmeni Tunge ngsf T ransPorT YlT Hver dag jobben

LOS DIGITAL AS Løkka 7, 3271 Larvik :: Tlf.: 916 58 250 post@losdigital.no :: www.losdigital.no

Minnebok

Takkekort Et svanemerket trykkeri

Seremonihefte

Lag minnebok enkelt, raskt og trygt! En kostnadseffektiv skreddersydd minnebokløsning for ditt byrå. • Brukervennlig og intuitiv programvare. • Mange ulike størrelser og formater å velge i. • Du jobber raskt og trygt og sparer tid i hverdagen. • Ingen leieavtale på programvare. Du betaler kun for de bøkene du bestiller. • Programvaren kan også tilpasses byråets presentasjonsmateriell som falsede brosjyrer, med eller uten ryggstift. Du vil bli overrasket over alle mulighetene i programmet. Samtidig kan du standardisere dine maler for lynraskt å få et ferdig produkt.

Kontakt: knut@losdigital.no eller ring 468 62 020 for en uforpliktende demo

GRAVFERDSNYTT GRAVFERDS NYTTJUNI JULI2016 2013

39 GRAVFERDS NYTT 43


Norsk kvalitet Norsk kvalitet i over 100 år i over 100 år Oppnå større fordeler ved Oppnå større fordeler ved å ha Eide Stein as som din å ha Eide Stein as som din leverandør av gravminner. leverandør av gravminner.

ViVi tilbyr tilbyrditt dittbyrå: byrå: » »God fortjeneste God fortjeneste » »Hurtig levering Hurtig levering » »Fornøyde kunder Fornøyde kunder Ta kontakt med oss for et Ta kontakt med oss for et tilbud om agentur i ditt tilbud om agentur i ditt område. område.

Eide Stein as har tre eiere i sin ledergruppe: Eide Stein as har tre eiere i sin ledergruppe:

Leif Olav Eide Magne Eide Per Einar Ellinggard Daglig leder Innkjøpssjef/ Leif Olav Eide Magne Eide Per EinarMarkedsansvarlig Ellinggard Markedsansvarlig Daglig leder Innkjøpssjef/ Markedsansvarlig Markedsansvarlig

telefon: 712 99 250 faks: 712 99 251 e-post: post@eidestein.no faks: 712 99 251 e-post: post@eidestein.no

EKH.no EKH.no

www.eidestein.no www.eidestein.no telefon: 712 99 250


PYNTEUTSTYR i stål, lakkert i messing- og sølvfarge

Enkelt og solid pynteutstyr med løse topper – blomstervase og oasisskål.

Adr.: Solgaard Skog 4, N-1599 Moss, Norge Tlf.: +47 6925 1445 – Telefax: +47 6925 3387 E-mail: ordre@bentzenutstyr.no – Hjemmeside: www.bentzenutstyr.no

Mer innhold til minnesidene på internett Når det bestilles programhefter eller minnebøker fra inMemory.no, genereres det automatisk en digital ”bla-fil” som distribueres omgående på minnesidene til den avdøde. Dette vil øke interessen for disse og gi mer trafikk på byråets hjemmesider.

Programheftet på mobilen eller iPad Ved bestilling får byrået automatisk et A4 ark med QR-kode til programheftet. Dette kan settes i en monter, så folk kan få programmet på mobilen og eventuelt dele med noen som ikke kunne være til stede i seremonien.

07 Media

Leveres i tre høyder – 60 cm, 90 cm og 120 cm.

inMemory.no

I fremtiden vil det å skanne en QR-kode bli den naturligste ting av verden.

EKH.no EKH.no

In Memory AS | Postbok 269 | 3201 Sandefjord | 916 94 440 | bjarne@inmemory.no | www.inmemory.no

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

41


loops.no loops.no

EN EN TIDLØS TIDLØS TRADISJON TRADISJON Siden Siden1933 1933har harviviiiSIBI SIBIvidereført videreførtgamle gamletradisjoner, tradisjoner, samtidig som vi tilpasser oss tiden samtidig som vi tilpasser oss tidenvivilever leveri.i. Vi Vileverer leverertil tilbegravelsesbyråer begravelsesbyråeriihele heleNorge. Norge.Våre Vårelastebiler lastebilerererspesialinnredet spesialinnredet for kistetransport, og med egne sjåfører er vi sikret for kistetransport, og med egne sjåfører er vi sikretmot mottransportskader. transportskader. Høy Høykvalitet, kvalitet,kontinuerlig kontinuerligproduktutvikling, produktutvikling,konkurransedyktige konkurransedyktigepriser priserog ogførsteklasses førsteklasses kundeservice har gjort SIBI til en av Norges største leverandører av begravelsesutstyr. kundeservice har gjort SIBI til en av Norges største leverandører av begravelsesutstyr. Les Lesmer merog ogse sevårt vårtutvalg utvalgav avkister kisterpå påwww.sibi-kister.no www.sibi-kister.no

• •

G

frena-trykk.no

SIBI AS • Industriveien 17, 5210 Os • 56 30 37 00 • firmapost@sibi.no • www.sibi.no SIBI AS • Industriveien 17, 5210 Os • 56 30 37 00 • firmapost@sibi.no • www.sibi.no

ravminner Vi tilbyr gunstige betingelser

Kvalitet og dyktig håndverk Høy servicegrad og pålitelighet Stort utvalg og moderne design Hurtig levering Service på kirkegården

Din totalleverandør

Brødr. Strand Stenhuggeri as

6490 Eide - Tlf.: 71 29 80 12 / Fax: 71 29 80 22 post@br-strand.no - www.br-strand.no


loops.no loops.no

MIDLERTIDIG MIDLERTIDIG GRAVMERKERING www.AskerProdukt.no GRAVMARKERING Asker Produkt: Produkt: • leverer levererkors, kors,ventetegn, ventetegn,barnetegn barnetegn og muslimske muslimske tegn • har har rask rasklevering leveringav avnavneplater navneplater • legger legger stor storvekt vektpå pånært nærtogoggodt godtsamarbeid samarbeid • har har en enrekke rekkestore storelandsomfattende landsomfattendekunder kunder • er erkonkurransedyktig konkurransedyktigpå påpris, pris,kvalitet kvalitet og punktlighet punktlighet • har har topp topp moderne moderneproduksjonsutstyr produksjonsutstyr • vi tilbyr også navneplater til askeurner

Vi leverer ventetegn, kors, barnetegn, muslimsk tegn og navneplater. Vi legger stor vekt på nært og godt samarbeid og vi er konkurransedyktig på pris, kvalitet og punktlighet. Vi bruker moderne produksjonsutstyr og har mange store landsomfattende kunder.

Ta kontakt for nærmere avtale. Ta kontakt for nærmere avtale.

Gamle Borgen Borgenvei vei55 › 1383 1383Asker Asker 8080 › Faks: Tlf.: 66 6676 761414 Faks: 66 66761 761481 481 post@askerprodukt.no › www.askerprodukt.no post@askerprodukt.no

Tlf: 66 76 14 80 - post@askerprodukt.no - www.AskerProdukt.no

GRAVFERDS NYTT JULI 2013

GRAVFERDS NYTT 47


Chevrolet Suburban med stor plass i førerog bårerom

Vi leverer Chevrolet Suburban som begravelsesbil. Bårerommet har plass til kiste på hele 240 cm og i tillegg har fører førsteklasses plass- og komfort – selvfølgelig er firehjusltrekk standard.

Ny modell

Dodge Durango Citadel Begravelsesbil

Våre biler tilfredsstiller alle krav til begravelseskjøretøy med god margin, uten fordyrende tilpasninger. Som markedsledende leverandør av begravelsesbiler, har vi et godt referansegrunnlag og god kjennskap til de krav og ønsker dere som kundegruppe har.

Ny modell fra Dodge leveres nå bygget og tilpasset som begravelsesbil med uttrekkbar innredning som standard. Romslig og komfortabel bil som har alt tilleggsutstyr og firehjulstrekk som standard.

Kontakt oss for ytterligere informasjon og pristilbud!

Moen, 6440 Elnesvågen • Tlf 71 26 50 00 • Fax 71 26 52 55 • NO 951 734 543

rolf@nerland-autosalg.no • www.nerland-autosalg.no

Virke Gravferdsnytt Nr 3 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you