Page 1

Bransjepolitikk Medlemstilbud Bransjestandard Kompetanse Møteplasser

GRAVFERDS NYTT

Landsmøtet i Sandefjord Se bildene!

Når sorgen blir digital Seminar på Litteraturhuset

Døden blir aldri rutine Bendik Farstad

2

Nr. juni 2016


K VA L I T E T

blir aldri umoderne

Kvalitetstenking sitter i veggene her hos oss på Trostrud-Freno. Det er nøyaktighet, håndverkskunskap og ansvar hos våre medarbeidere som skaper merverdi i alt fra materialvalg og innkjøp til produksjon, kundeservice og leveranser. Trivelig arbeidsmiljø, ansvar for det ytre miljø og høykvalitetsprodukter til fornøyde kunder har gjort foretaket, som startet i 1936 på Toten, til en ledende fullserviceleverandør til begravelsesbransjen.

TROSTRUD-FRENO AS www.trostrud-freno.no post@trostrud.no 61 14 35 50 2

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016


INNHOLD

8 12

Leder

5

Styrelederens hjørne

6

Landsmøte 2016 – Hvor digital kan døden bli?

8

Bentzens blide selger

16

Møtekalender

18

Gravferd er vår viktigste høytid

19

Døden blir aldri rutine

20

Hjelp til å planlegge barnebegravelse

25

Småstoff

26

Når sorgen blir digital

30

Minneord

31

16

20 Utgivelser: april, juni, september og desember

Gravferdsnytt er utgitt av Virke Gravferd Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo Tlf.: 22 54 17 00 // Faks: 22 56 17 00 E-post: virkegravferd@virke.no // www.virke.no

Layout/Design: Sidsel Eide, Virke Forsidefoto: Randi B. Michaelsen

Trykk*: GRØSETTM

*Gravferds Nytt er er produsert av et svanegodkjent trykkeri på papir fra bærekraftige kilder. Signerte artikler og innlegg står for forfatterens egen regning og er ikke nødvendigvis Virke Gravferds offisielle syn. Det samme gjelder annonser i bladet. ØMERKE ILJ T M

1

01

48

204 Tr y k k s a k

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

3


GODT NORSK HÅNDVERK – tilpasset dine ønsker! Våre konkurransefortrinn er » Høy kvalitet » Egne designbeskyttede modeller » Dyktige fagarbeidere » Moderne produksjonsutstyr » Tilsendt dataskisse før produksjon på alle nye gravsteiner Vi ønsker deg velkommen i vårt etablerte forhandlernett! For ytterligere informasjon, se vår hjemmeside

www.gravstein.no eller ring Willy J. Nergård på mobil 900 22 488. 413

181

Steinhuggervegen 26, 6490 Eide | 71 29 98 88 | post@nergaard.no

4

Se våre gravsteiner på www.gravstein.no Våre gravsteiner er designbeskyttet

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016


Hvor digital kan døden bli? GRAVFERDS NYTT Ansvarlig redaktør: e-post:

Gunnar Hammersmark gh@virke.no

Redaksjonskomité: Gunnar Hammersmark Tom Sletsjø Jan Willy Løken Styret: Tom Sletsjø (leder) Jan Willy Løken (nestleder) Andreas Rustad Hansen Olav Jørgen Berg Vanja Grønhaug Kristin Lian (vara) Gunhild Melbø Tajet (vara) Sekretariat: Virke Gravferds etiske utvalg:

Gunnar Hammersmark Ragnar Vigdal, Melhus Vanja Grønhaug, Bodø (vara) Jarle Skjennum, Oslo Ulf Jacobsen, Fredrikstad (vara) Arnfinn Finmark, Stathelle Kristin Lian, Oslo (vara)

Kvalitetssikringsutvalg:

Randi Borgen Mikalsen Kristin Lian John Haugland

Klagenemda for Siv Bjørklid, Advokat gravferdstjenester: (Formann) Øyvind Næss, Forbrukerrådet

Digitalisering av døden var hovedtema på landsmøtet til gravferdsbransjen i slutten av mai. Erfaringene fra Sverige og Danmark viser at denne utviklingen går fort. Den drives spesielt av nye aktører som etablerer nettbaserte begravelsesbyråer, samt etterspørselen fra en ny generasjon pårørende som i større grad enn tidligere kommuniserer og handler digitalt. I motsetning til våre nordiske kolleger har Norge foreløpig ikke fått slike aktører på banen. Dette gir norsk gravferdsbransje et mulighetsrom for å omstille seg en ny digital hverdag før nye aktører med tunge investorer i ryggen rekker å etablere seg her til lands. Vi kan ikke hindre ny konkurranse. Det vi kan gjøre er å utvikle produktet i takt med teknologien slik at det blir vanskelig for nye aktører å vinne terreng. Mange etablerte begravelsesbyråer har allerede egne hjemmesider der det tilbys informasjon og mulighet til å handle gravferdstjenester digitalt. Før eller senere blir dette normalen. Det handler ikke om en frykt for nye aktører som ønsker å endre bransjen. Dette handler om hvordan en ny generasjon pårørende stiller nye krav til bransjen. Ifølge spørreundersøkelsen som Virke Gravferd og Creuna fikk utført i forkant av landsmøtet i mai, sier 84 prosent av de spurte at personlig kontakt er viktig. Mens nettkjøp av reiser og forbruksvarer nærmest er et daglig gjøremål, kjøper vi gravferdstjenester i snitt bare to ganger i løpet at livet - når våre foreldre dør. Da er det mange spørsmål pårørende ønsker å drøfte med en gravferdskonsulent. En som har kompetanse på alle valgmulighetene, kostnader knyttet til de forskjellige løsningene og mange andre spørsmål i etterkant av et dødsfall. Denne erfaringen har også de nettbaserte byråene i Sverige og Danmark gjort, og det har medført at de også etablerer fysiske kontorer for å dekke dette behovet. I Norge har vi ca. 41 000 dødsfall hvert år, og det finnes etablerte begravelsesbyråer over hele landet. I Sverige er det ca. 90 000 dødsfall hvert år, og i Danmark ca. 52 000. Kombinasjon av antall dødsfall og geografiske forhold kan forlede oss til å tro at nye aktører ikke ser potensiale i å etablere seg i det norske markedet. Det vet vi ingenting om. Uansett kan bransjen forberede seg på en ny generasjon pårørende som vil søke begravelsesbyrået på nett. For i vår undersøkelse sier 12 prosent at de kunne tenke seg å organisere og bestille på nett, og tar vi med de som verken er for eller imot så snakker vi om 32 prosent av våre fremtidige kunder. Utviklingen går raskt, men det er ikke nødvendigvis spikeren i kisten for den etablerte bransjen.

Knut Svanholm, Begravelsesbyrået Selma Puntervoll (Vara)

Internett:

www.virke.no/gravferd

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

Ønsker alle en riktig god sommer! Gunnar Hammersmark, Redaktør

5


STYRELEDERENS HJØRNE

Takk for sist og god sommer! I skrivende stund sier kalenderen 3.juni, min far, Knut, ville hatt fylt 95 år i dag og min sønn Peder ble døpt for 26 år siden. Vi har akkurat lagt bak oss et, etter hva jeg kan forstå, et særdeles vellykket landsmøte. Som jeg fortalte begynte mitt møte på onsdag med MC-tur fra Larvik til Sandefjord via Fagernes, Golsfjellet, Langedrag m.m. Sammen med 15 andre meget velopplagte «Butterfliers» ble dette en tur som sto til topp opplevelse. Fine gutter og jenter det der. I Sandefjord sto Landsmøtet og tok oss imot til det som skulle bli, for meg, en «höjdare». Et strålende beachparty på solens strand, vel tilrettelagt av et velsmurt maskineri fra Adstate, In Memory og Eulogica. The Undertakers øste ut sine musikalske perler på en

6

snor, og puben hadde slått på on-knappen. Likedan, Park Hotell sto også til en sekser, selv om det så litt mørkt ut uka før. Lykke til neste år, Lillehammer. Været er bestilt og resten er opp til dere! Jeg skrev i min forrige leder om litt historiske opplevelser, og så også denne gang. I min fartstid i bransjen, helt fra kortbuksegenerasjonen til nå, har jeg fått med meg en del minner av både heldige og mindre heldige opplevelser. Foreningen har hatt og har mange fargerike personligheter som sikkert kan nevnes uten å bli fornærmet. Hvilke som tåler en gjenoppfriskning er jeg litt usikker på, men jeg utfordrer med dette, de eldste i «klubben» til å ta oss med på en historisk reise fra vår 51-årige reise frem til nå. Presenter det gjerne som et lite/stort kåseri i en hyggelig sammenheng, kanskje allerede i mai neste år. Stikkord til noen, kan være mat på Alexandra, «tåkesyn» på Fleischer, kulden på Hankø m.m.

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016


Jeg nevnte innledningsvis MC-gjengen. Jeg har en lang MC-historie bak meg helt fra 1975. Da jeg var ca. 20 år deltok jeg på l Landsmøte på Sanderstølen og vurderte sterkt å ankomme på to hjul, men frykten for å gjøre en slik interesse synlig for resten av den alvorlige forsamling, fikk meg til å la sykkelen stå hjemme. Hva skulle nå bransjen si om det skulle dukke opp en sånn pøbel. Det var ikke en anstendig måte å ankomme på følte jeg. Nå er det annerledes, og takk for det.

Minner er viktige, til slutt er de alt

Jeg har også lyst til å ta dere med på mittt første bekjentskap med yrket. Sammen med fatterns eneste ansatte skulle det hentes mors i Tønsberg. Med utgangspunkt i en svak artium, kunne jeg ikke mye om faget. Jeg var selvsagt spent, hadde aldri sett noen døde personer før, så pulsen var nok litt høy. Hendene var nok varme, men bena jeg skulle ta i var jo kalde, så det var i grunn bare ålreit. Hovedpoenget med historien er vel ikke egentlig så spennende, men det som er interessant er vel hygienen på den tiden. Smitte hørte man ikke no særlig om, men vi hadde da i hvert fall en hvit frakk som ble brukt som stellefrakk og «kjørefrakk». (Jeg ser enda for meg likbilen komme kjørende med to assistenter i hver sin «slakterfrakk». Estetisk??? Neppe. Hansker var vel også en ting byrået brukte lite penger på. En helt unødvendig utgift. En del år senere kom de forskjellige «smittesykene». Aids, Hepatitt, epidemier og en mengde andre farlige saker. Noe måtte gjøres , og vi fikk Selma, som en landsomfattende omreisende «bakterievakt». Hennes budskap: «Det hender, med hender», ble reservert en plass i våre hjerner . Hele landet gikk i gjennom hennes «renselsesprosess» i forbindelse med lansering av smittevernloven. Takk Selma! Til slutt har jeg lyst til å ta dere med på en liten, men spesiell opplevelse. Den gang jeg ble født, i 1957, var det en jordmor som vi her kan kalle, Jordmor Lise, som tok meg i mot. Hun fikk de godeste karakterer av min mor, som jo også var deltagende i denne sammenheng. Ca. 40 år etter jeg ble født var det min tur til å hjelpe henne.

Vi har 75 års erfaring og et bredt sortiment i alle prisklasser. Vi gir produktog salgsopplæring, profesjonell oppfølging og leverer punktlig. Mulighet for dataskisse før produksjon. Det beste utgangspunktet for gode løsninger.

Da hun døde, ringte familien og ønsket min bistand. Jeg må innrømme at det var en følsom opplevelse å stelle min «mottager» og ønske henne god reise dit hun nå skulle. Det kom nok en liten tåre i min øyekrok også, da jeg litt skjult, vinket henne av sted på bisettelsesdagen. Jeg har tatt bort den lille klumpen i halsen nå, og ønsker dere alle en strålende sommer. Jeg befinner meg mest i Danmark om sommeren, men de har fått telefon og strøm i nabolandet også, så trenges jeg til noe, så er jeg alltid ringbar (det er jo en yrkessvakhet) og kanskje er jeg også av og til besøkbar.

Hilsen

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

Tom

Nerlands Granitindustri AS, 6490 Eide • Telefon 71 29 62 33 • Telefax 71 29 66 27 E-post: nerland@varigminne.no • www.varigminne.no

7


Fylkesmann Erling Lae ønsket velkommen til Vestfold

Stemning fra Solløkka

Fornøyde folk hele v

BFN-MC på tur til Sandefjord

Foto: Randi Borgen Michaelsen | Harald Schee | Eirik Normann Hansen

Stemning fra Solløkka

Landsmøte 2016 – Hvor digital kan døden bli?

Årets landsmøte ble gjennomført 26.-29 mai på Scandic Park i Sandefjord, selv om hele arrangementet en tid var truet av hotellstreiken som ble avblåst noen dager før det hele skulle starte! Arrangementskomiteen og vi andre pustet lettet ut da vi skjønte at alt vi hadde forberedt kunne gjennomføres i henhold til planen. I år var det totalt 308 deltakere, 31 utstillere og skikkelig sommervær, alt som skulle til for å skape en flott ramme rundt arrangementet. Ekstra hyggelig var det å få deltakere og utstillere fra Sverige, Danmark, Island, Nederland, Italia og England! Vi forstod fort at de trivdes, og flere har allerede meldt sin ankomst til Lillehammer 2017! Utover torsdagen begynte folk å strømme på, og på ettermiddagen rullet mc-gjengen inn foran hovedinngangen. De hadde

8

startet dagen før og tatt turen via Fagernes. I det flotte sommerværet ble turen uforglemmelig i følge Harald Schee!

Utstilling Årets utstillere var flere enn noen gang, og nytt av året var en musikalsk åpning av bilutstillingen torsdag kveld. Alle bilene var plassert på parkeringsplassen nedenfor hovedinngangen, og det var satt opp telt slik at alle bilene stod under tak.

Resten av utstillerne var plassert inne, i tilknytning til plenumsalen. Hovedsponsor i år var Adstate, InMemory og Eulogia. De hadde invitert til seminarer på torsdag ettermiddag og mange hadde meldt sin ankomst til dette. Ordfører i Sandefjord var invitert til å åpne den nye digitale plattformen Adstate Pluss. Det var flere nye utstillere i år, og det var et variert tilbud av varer og tjenester til gravferdsbransjen som ble vist frem.

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016


Arne Hjeltnes fikk alle inn i salen lørdag morgen kl.09.00!

Styreleder Tom virker fornøyd!

Selfie med Eirik Normann Hansen, Creuna

øyde folk hele veien

Simon med noen av sine nederlandske gjester, Wilhelmina Jobse og Alex de Boer

ng fra Solløkka

Endelig er dagen kommet, og landsmøtet i gang!

Simon ønsker alle velkommen til Solløkka

John William Haugland og Jørgen Dahl Moe stod for musikken under åpningen av bilutstillingen

Hyggelig kolleger fra Sverige, Solveig, Göran, Claes og Anette

The Undertakers skapte stor stemning i teltet

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

9


Æresmedlem Knut fant hyggelig selskap med Helen

Offisiell åpning fredag morgen Fylkesmannen i Vestfold Erling Lae hadde takket ja til å foreta den offisielle åpning av landsmøtet, og som leder av utvalget som for en tid siden la frem utredningen «Lik og Likskap» hadde han svært god kunnskap om gravferdsbransjen. Frøydis Grorud og Trude Kristin Klæboe stod for musikalske innslag, og gjorde dette på en fantastisk måte! Styreleder Tom Sletsjøe ønsket også velkommen til landsmøte, og holdt også en minnemarkering for to av våre medlemmer som hadde gått bort det siste året, Pål Berg og Håvard Solstad. Han avsluttet sin tale med å synge en vise, ledsaget av trekkspill, på nydelig vis. Samme visen hadde også

Gruppearbeid, Hege, Eirik, Kjell-Oddvar og Vanja

10

Eirik og Gunnar under faglig seminar på fredag

hans far sunget på et tilsvarende landsmøte for mange år siden!

Faglig Årets tema på det faglige innholdet var «Hvor digital kan døden bli?» og gjennom foredrag og gruppearbeid på fredag og panelsamtale på lørdag ble det en grundig innføring i utfordringene og mulighetene som bransjen står i. Eirik Norman Hansen fra Creuna innledet det faglige tema på fredag, og ga forsamlingen et grundig og inspirert foredrag om hvordan den digitale utviklingen har påvirket vår hverdag, både på jobb og i vår fritid. Det er ikke snakk om at gravferds-

bransjen kan velge om de ønsker å ta del i denne utviklingen, det er våre fremtidige kunder som legger føringer på hvordan de vil kommunisere med oss! Han presenterte en forbrukerundersøkelse som Creuna og Virke Gravferd hadde gjennomført i forkant av landsmøte. Og selv om svarene… Hele forsamlingen ble delt i grupper, hvor vi fikk anledning til å jobbe med tematikken i mindre grupper. Det var mye engasjement og spennende diskusjoner gjennom dagen! Til lørdagens panelsamtale om samme tema hadde vi invitert våre svenske og danske kolleger til å fortelle litt om deres erfaringer. De har i langt sterkere grad enn i Norge blitt utfordret av nettbyråer som har etablert seg i konkurranse med den etablerte gravferdsbransjen. Etter først kun å operere som rene nettbyråer har flere nå etablert kontorer for å møte pårørende. Den nye konkurransen har medført større fokus på pris, og noen steder har det vært en økning av oppdrag helt uten seremoni før gravlegging eller kremasjon. Interessant å høre hvordan bransjen i Sverige og Danmark har møtt konkurransen med å oppgradere sine hjemmesider med «nettbyrå»-funksjon. Vi fikk også presentert forskjellige digitale kommunikasjonsplattformer innen gravferd. Det handlet om annonsering av dødsfall, om gaveformidling og minnesider

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016


Mats Petersson ga gode råd på å finne balansen

Nytt av året, seminar torsdag ettermiddag, Eigil og Simon fra Adstate

Kjell-Oddvar klar for festmiddag

Fra panelsamtalen lørdag, med mulighet for spørsmål fra salen på sms

Svein-Thomas, Øistein og Tove

Eirik presenterte resultatet av forbrukerundersøkelsen.

via byråenes hjemmesider. For første gang var det invitert til seminarer allerede torsdag ettermiddag, før det ordinære landsmøtet formelt var startet. Av fremmøte å dømme var det stor interesse og kan være en fin måte å «utvide» landsmøtet på.

Stemningsbilde fra Solløkka

Fagsosialt felleskap Fredag ettermiddag var det tid for utflukt. Vi startet med et kort besøk på Gokstadhaugen, hvor vi fikk en innføring i hvordan vikingene gravla sine døde. En flott presentasjon med mange aktører involvert! Så var det inn i bussene og videre transport til kveldens beachparty! Simon H. Elvestad fra Adstate hadde i samarbeid med de to øvrige hovedsponsorene gjort i stand til party i telt på Solløkkastranda, hans eget private paradis!

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

11


Menyen var fiskesuppe, eget brygg og musikk fra bransjens eget orkester, The Undertakers! Med over 300 mennesker i sommervær måtte det bli gøy, og det ble det! Det er ikke mange bransjer som kan stille med eget band, med en slik kvalitet, og vil vi takke Christina, Svein Arild, Jarle, Odd Arnfinn, Ragnar, Benjamin og LarsOve for alt dere bidro med denne kvelden! Det ble allsang, dans og stor stemning, og vanskelig å rive seg løs for å dra tilbake til hotellet etter hvert! Takk for en utrolig fin kveld! Lørdag morgen var Arne Hjeltnes den som skulle få alle opp av sengene og inn i salen til kl.09.00! Og det klarte han! Han bergtok forsamlingen på sedvanlig vis, og fortalte litt om den digitale utvikling han selv hadde opplevd og som vi alle kunne kjenne oss igjen i! Takk for en flott start på dagen, Arne Hjeltnes!

Siste post på programmet før festen på kvelden var en inspirasjonstime med Mats Petersson, «Styrke og glede, både på jobben og hjemme.» Han fortalte om hvordan vi kunne finne balansen i våre liv, basert på kjennskap til vår egen kropp og til verdien av fysisk trening. Utrolig inspirerende svenske! Festen på kvelden ble enda et høydepunkt på landsmøte. The Nordic Tenors var invitert til å lede oss gjennom middagen, en symfoni med sang, god humor, forrett, hovedrett og dessert! Det var nesten så vi syntes det var slutt for tidlig!

Vi fikk invitasjon til neste års landsmøte på Lillehammer, med en historie av Alf Prøysen. Det var nesten så vi trodde det var forfatteren selv som leste! Vi ser frem til Lillehammer! Det har vært lagt ned mye planlegging foran et slikt landsmøte og arrangementskomiteen fra lokalavdelingen i Buskerud og Vestfold har all ære! Takk til John, Heidi, Gunhild, Reidar, Øyvind og Christian som gjorde dette mulig for oss!

Mogens, Ulf, Simon, Jan Willy og Eirik satt i panelet

Resten av lørdagen gikk md til panelsamtalen som er kommentert tidligere og god tid til å besøke utstillingen.

12

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016


Svein Arild, Jarle, Christina Odd Arnfinn, Ragnar, Benjamin og Lars-Ove

Josef befinner seg vel blant svenske venner!

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

13


Frøydis og Trude under åpningen fredag morgen, fantastisk start på dagen!

Fra utstillingen

Utsnitt fra bilutstillingen

På Gokstadhaugen med historiefortelling fra vikingetiden

Lydhør forsamling

14

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016


Rikke, Hege, Bente, Lars Petter, Tore og Tommy under gruppearbeid fredag.

Fra utstillingen

Fra utstillingen

Fra utstillingen

Fra utstillingen

Fra utstillingen

Ulf spiste suppe ogsĂĽ!

Offisiell ĂĽpning av bilutstillingen torsdag kveld

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

15


Kreativt kaos på Helges kontor.

Bentzens blide selger Helge Granly er ikke bare godt kjent med begravelser som selger av kirkegårdsutstyr. Han forretter også selv under begravelser.

Før det var han først mekaniker, og så verkstedsleder i bilbransjen. Han ønsket seg bort fra salg, men tilbudet han fikk, var å ta hånd om salget av kirkegårdsutstyret hos Bentzen As. – Så da kom jeg hit, sier han og slår ut armene med et stort smil.

TEKST: KJETIL S. GRØNNESTAD FOTO: ALF BERGIN

– Det var en gang ei gammel død kone som skulle fraktes med hest og kjerre til kirkegården for å begraves. Men veien var full av humper og hull. Til slutt ristet kista så mye at kona ble vekket opp fra de døde. Noen år senere døde kona på ny. Da hun denne gangen skulle fraktes til kirkegården, hvisket ektemannen til kusken: Kjør forsiktig, flirer Helge og åpner døra før han flyr opp trappa for å vise oss rundt i neste etasje hos Bentzen på Solgaard Skog utenfor Moss sentrum.

16

Helge Granly Alder: 57 Bor i Våler i Østfold. Daglig leder i Bentzen As i Moss. Bentzen er delt i de tre underselskapene: • Bentzen As som selger kirkegårdsutstyr

Møter kunder og leverandører

• Bentzen Utstyr AS som selger utstyr til gravferdsbransjen

Det er ikke få kunder den blide selgeren med et stort lager av vitser, har hilst på. Helge har jobbet hos Bentzen As i Moss siden 1992, der han nå er daglig leder.

• Bentzen Moss Begravelsesbyrå AS

Sett bort fra et kort feilskjær tilbake til bilbransjen på slutten av 1990-tallet, har han jobbet hos Bentzen As siden. Kirkegårdsutstyret er fundamentet i bedriften, mens gravferdsbyråene kjøper inn kjølerom, kistehåndteringsutstyr og selvvanningskasser. De selger også elbiler til gravplasser, industri og flyplasser. Blant annet er bagasjetrallene du ser under flyet, levert fra Bentzen As. Helge liker å treffe kunder og leverandører. Det er ved å møte dem ansikt til ansikt han bygger relasjoner og skaper tillitt. Han kjører selv til Sverige for å hente varer i Vårgårda i nærheten av Borås, eller elbiler i Halmstad. Disse arbeidsdagene kan starte allerede klokka tre om natta, og han rekker ikke hjem før langt ut på kvelden. Han kjører også ut varer til kundene i Sør-Norge. Blant annet tar han ofte med utstyr for søsterbedriften Bentzen Utstyr As, til gravferdsbyråene. Når han leverer utstyr til steder som Stavanger, Bergen eller Trondheim, må han overnatte på veien. Da passer han på å få møte så mange kunder som mulig på samme reise. Kundene på Østlandet i rimelig nærhet til Moss, når han på dagsturer.

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016


– Jeg er ute av kontoret rundt halvparten av tida, sier han.

Deltar på bransjens samlinger Gravferdsfolket kan møte ham på flere av bransjens samlinger og lokallagsmøter. De som deltok på Virke Gravferds 50-årsmarkering under landsmøtet i Stavanger i fjor, husker Helge fra den store Bentzen-standen. Bentzen As var, sammen med Bentzen Utstyr As, hovedsponsor for landsmøtet. Da viste han fram varesortimentet sitt for båreromsutstyr, kistehåndtering og pynteutstyr. – Det er viktig å vise seg fram for kundene, sier han.

Tar i et tak Helge er født og oppvokst på Mjøndalen i Buskerud, og som han sier det selv, er han vokst opp med sand i skoa. Han jobbet nemlig i et sandtak da han var ung. Han var også tidlig ute med å kjøre anleggsmaskiner. Disse erfaringene har fått stor betydning. Det gjør at han lettere ser løsninger når kundene har et eller annet problem med utstyret eller kjøretøyet de har kjøpt. – Vi bygger bilene etter kundenes ønsker, sier han.

Interessen for biler har ikke avtatt. På det overfylte kontoret hans i underetasjen i næringsbygget som Bentzen As deler med Bentzen Utstyr As og Bentzen Moss begravelsesbyrå AS, står en samling småbiler og anleggsmaskiner på rekke og rad oppå hyllene. Han bøyer seg fram og tar opp den ene: – Dette er eksakte kopier av anleggsmaskiner jeg har kjøpt i størrelsen 1:50, sier han og setter den tilbake på rett plass.

Uhøytidelig Han påstår at han en gang var beskjeden. Det må han ha vokst av seg. Han smiler og ler. Vitser og muntre småhistorier flyr ut av munnen. Ikke minst historier på egen bekostning. Helge er ikke en mann som tar seg selv høytidelig. På kundebesøkene rundt om i Sør-Norge, er han ikke redd for å trå til, hvis kunden har utstyr som ikke fungerer som det skal. Han krabber til og med ned i nygravde graver for å sjekke hva som eventuelt er galt med stemplingsutstyret, selv om hverken sko eller klær er egnet for slikt skittent fysisk arbeid. Det mener han er viktig. Kunden skal ha tillitt til at han selger kvalitet. – Vi må gjøre praktisk arbeid. Skal vi kunne

Josef og Helge er gode kolleger innenfor «Bentzen-familien».

selge utstyret, må også vi kunne bruke det selv, slår han fast.

Aktiv i menighetsliv På fritida engasjerer han seg i frivillig arbeid for Misjonshuset i Moss. Det er en fri evangelisk forsamling med rundt 130 medlemmer. Helge er en av de tre lederne i menigheten som for tida står uten pastor. Det betyr at han må trå til også her. Han har blant annet forrettet i et titalls begravelser i menigheten. Dette synes han er svært meningsfullt. – Det er oppmuntrende for meg å være med på slikt arbeid sammen med kona. Menigheten ønsker å være et gode for nabolaget. Blant annet tilbyr vi to ganger i året gratis dekkskift til 400 av Misjonshuset naboer. Opptil ti prosent kommer. Da blir det skiftet hjul og servert kaffe og kake. Det blir ofte en fin samtale også, sier han.

Møtte kona på møte Siden han hvert år tilbringer 50-60 000 kilometer i bilen, liker han seg best hjemme på Våler utenfor Moss når han har fri. Selv om det har blitt få lengre ferier, har han vært fire-fem ganger i Syden. Årets påsketur var ett unntak. Den gikk til Israel sammen med førti fra andre menigheter. Denne rundreisen ga ham mange og sterke inntrykk. Likevel har nok de årlige turene til Sarons dal i Kvinesdal, hatt størst betydning for hans liv. Dit har han dratt så godt som hvert eneste år siden han selv var en liten gutt. Og det var på en samling her han møtte Inger, jenta som skulle komme til å lokke ham over fjorden fra Mjøndalen i Buskerud til Våler i Østfold. – Vi møttes i 1979, giftet oss i 1980, hun ble gravid tidlig i 1981 og vi fikk vår første sønn senhøstes samme år, så alt gikk i riktig rekkefølge, sier han og ler, fortsatt lykkelig etter 36 års ekteskap. Kona Inger jobber som hjelpepleier i 60 prosent stilling på det nye sykehuset i Østfold. De har fått to sønner som nå er blitt 34 og 32 år gamle. Den yngste bor i Oslo. Den eldste, som selv har blitt far til to sønner, bor i Våler ikke så langt fra Helge. – Det er koselig å få være sammen med de to barnebarna mine, sier han og smiler fornøyd.

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

17


1965 Ford Taunus Transit begravelsesbil vurderes solgt. Ta kontakt for mer info!

BIL VURDERES SOLGT

Begravelsesbyrået Puntervoll as v/Øyvind Tlf 90095050 eller post@puntervoll.no

MØTEKALENDER for gravferdsbransjen 2016 24. august

Oslo

Styret for gravferd - styremøte

Virkes lokaler

26. – 28. august

Island

Nordisk Forum

Reykjavik

21. – 23. sept

Stockholm

EFFS – Generalforsamling

12. – 16. sept

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn I - Kurs - høst 2016

Virkes lokaler

16. – 18. sept

Bodø

Virke Gravferd Nord Norge – høstmøte

Raddisson?

19. – 21. sept

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn II - Kurs - høst 2016

Virkes lokaler

26. – 27. sept

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn III - Rådgivning og kundebehandling

Virkes lokaler

21. – 22. okt

Sandnes

Virke Gravferd SørVest – høstmøte

Gamla Værket

28. – 30. okt

Larkollen

Virke Gravferd Østfold/Oslo & omegn + Buskerud/Vestfold felles høstmøte

Støtvig hotell

2. november

Oslo

Virkekonferansen 2016 – X-faktor

Radisson Bule Scandinavia

3. november

Oslo

Første samling – Nettverk for ledere i gravferdsbransjen

Virkes lokaler

12. – 13. nov

Lillehammer

Virke Gravferd Hedmark og Oppland – høstmøte

Lillehammer hotell

8. desember

Oslo

Styret for gravferd - styremøte og juleavslutning

Virkes lokaler

13. – 17. mars

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn I - Kurs - vår 2017

Virkes lokaler

20. – 22. mars

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn II - Kurs - vår 2017

Virkes lokaler

23. – 26. mars

Svalbard

Virke Gravferd Nord-Norge Vårmøte 2017

Raddisson Svalbard Hotel

25. – 28. mai

Lillehammer

Virke Gravferds Landsmøte 2017 – Exhibition/Conventioni

Lillehammer Hotell

28. – 30. sept

Nederland

Funeral Exhibition - Evenementenhal Gorinchem

Gorinchem

2017

18

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016


Gravferd er vår viktigste høytid Av våre fire tradisjonsrike overgangsritualer – dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd – står gravferden i dag i en særstilling som den som må forsvares. LARS SVANHOLM – SVANHOLM GRAVFERD

Overgangsritualene våre samler oss til høytid. Ikke nødvendigvis i tradisjonell form. Dåpen kan ha blitt til navnedag, bryllupet finner kanskje sted på en fjelltopp. Men høytid er det like fullt, og vi samles i den andektige stemningen rundt en opphøyet handling. Som velsignelsen, vielsen eller avskjeden. Men noen ganger hører vi en underlig tone i samfunnsdebatten. I gamle dager slaktet man grisen og bød inn til gravøl. Det gjør vi ikke lenger. Men fremdeles samles vi for å ta farvel. På tross av tidsklemme, geografisk avstand og tilgang på raske løsninger er det fremdeles vanlig å komme sammen for å ta farvel. Og det er fremdeles vanlig å samle til minnesamvær etter gravferden. Vi tar oss tid. Men når pressen skriver om begravelsesbyråer handler det ofte utelukkende om pris. Jevnlig skriver pressen at gravferd koster mye, for mye, overraskende mye. Underteksten er at gravferd ikke bør koste noe særlig, tross alt handler det mest om å få noen i jorden, og vi kan ikke velge det bort. Dette kan gi inntrykk av at gravferd ikke har verdi – i alle fall ikke så stor verdi at den er verdig kostnader. Vi har et annet syn. Som arrangør av gravferd i Trondheim, Melhus Klæbu og Malvik – som den som daglig hjelper familier med hele kjeden av produkter og tjenester, fra dødsfallet har funnet sted og hele veien frem til avdøde er lagt i jorden – ser vi det

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

som en del av vårt samfunnsoppdrag å minne om nettopp gravferdens verdi.

stor grad av myndighetenes krav om bruk av kiste, også ved kremasjon.

Strengt tatt betyr gravferd ferd mot grav og definerer veien fra dødsfallet finner sted og til legemet er lagt i jord. Men i dagligtale betegner gravferd ofte bare selve gravferdsseremonien, selve den høytidelige markeringen av at et liv er over. Akkurat der hvor vi følger våre nærmeste til graven og selv starter på vårt endrede liv. For gravferd handler ikke bare om å ta farvel. Gravferd markerer også starten på et endret liv for de som skal gå videre alene.

For øvrig henger prisen på gravferd nøye sammen med valg, og alle våre priser ligger åpent tilgjengelig på våre hjemmesider.

Antagelig må vi helt tilbake til neandertalerne for å finne et folk som ikke fulgte sine til graven. Gravferdens opprinnelse er religiøsitet. Tanken om at det ville være et liv etter døden fikk våre forfedre til å utruste sine døde med både praktiske og kostbare eiendeler. Også i dag tror mange på et liv etter døden, og det religiøse gravferdsritualet sender den døde til sin gud. Men helt uavhengig av tro, livssyn og kulturell tilhørighet markerer gravferden vårt farvel og starten på vårt endrede liv. I dag finnes et utall seremoniformer som alle inneholder høytiden. Det er noe som heter å ha høytid i stemmen. Vi ser at menneskene bærer høytiden med seg inn i det store alvoret som gravferden representerer. I dag er det ofte vi som arrangerer hele gravferden. Vi er leverandør av alle produkter og tjenester – fra dødsfallet inntreffer og til legemet er lagt i jorden. Sånn var det ikke tidligere. Vi startet, i likhet med mange norske begravelsesbyråer, som kistemakere. Deretter anskaffet vi en bil egnet til å transportere kisten. Og på denne måten har vi gått veien – fra håndverk til høytid – ved å utvide sortiment etter etterspørsel. I dag leverer vi hele kjeden av produkter og tjenester. Vi henter døde, vi hjelper etterlatte og vi arrangerer gravferdsseremoni. Så hvor mye koster en gravferd? Det kommer an på. Hvor mye koster et bryllup? En konfirmasjon? En dåp? Det kommer helt an på. Vi skjønner det. Vi vil forsvare gravferden mot uforstand. Når pressen omtaler gravferd på en måte som gir inntrykk av at gravferd bør være billig og kanskje aller helst gratis, vil vi ta til orde for en annen verdighet i pressens omgang med denne høytiden. Det koster rundt 5 000 kroner for rimeligste håndtering av en avdød. Denne prisen kommer i

Vi vet at etterlatte er sårbare. Vi forstår at det kan virke fjernt å skulle tenke på pris. Dette er ikke noe pressen kan oppdage – dette er basiskunnskap hos oss. Vi legger alltid stor vekt på å informere. Vi gir alltid prisoverslag etter første samtale. Alle prisene våre ligger åpent tilgjengelig på nett. Dette gjelder ikke bare oss. Alle norske begravelsesbyråer er pålagt å informere om pris, og vi tror at de aller fleste tar denne oppgaven svært alvorlig. Ensidige oppslag beregnet på å fremstille begravelsesbyråer i dårlig lys kan skade gravferdens anseelse. Det er ikke gitt at nye generasjoner vil holde gravferden i hevd dersom den ofte snakkes ned i det offentlige rom. Så vi må nesten si dette: Gravferden er viktig. Den samler oss. Henter frem våre mest omtenksomme sider. Gjør oss snille. Hjelpende. Oppfordrer oss til å legge konflikter til side, og gir oss sjansen til å se utover oss selv. Gjør oss til gode medmennesker. Her hos oss ser vi dette hele tiden: Ofte kan familien være uenig underveis, men når vi kommer til seremonirommet henter gravferdshøytiden frem det beste i oss. Vi står sammen i sorgen. Moderne forskning viser at det er de som greier å bevare et sterkt bånd til avdøde som greier seg best videre i livet. Det er nettopp slik bånd gravferdsseremonien og minnesamværet hjelper oss med å knytte. Man samles til høytid. Det som skal sies blir sagt. Minner deles. Gaver gis i form av visshet om at avdøde har betydd noe for flere enn de aller nærmeste. For den som skal gå videre alene er dette svært viktig. Du går litt lettere med en verdig avskjed i bagasjen. I dag sier vi at gravferd er vår viktigste høytid. Det er kanskje litt provoserende. Men vi sier det fordi vi tror at gravferden trenger litt oppmerksomhet på riktig grunnlag. Gravferden er tross alt vårt unike overgangsritual, som ivaretar både den dødes og de levendes verdighet. Det vi ønsker oss er en presse som omtaler gravferden som den høytiden den er.

19


Døden blir aldri rutine

Bonde Bendik Farstad har drevet begravelsesbyrå i 50 år. Fortsatt rykker 74-åringen ut når døden kaller.

Hun var til stor hjelp, også til å de mange administrative oppgavene, og til å svare i telefonen.

Det er mer enn 50 år siden. Fire barn har vært aktive medhjelpere, men de tre døtrene med familier bor nå på Sunnmøre.

– Hvorfor fikk en bonde som deg en slik forespørsel?

– Husker du din første begravelse?

TEKST OG FOTO: BRITA SKOGLY KRAGLUND

Odelsgutten på gården Farstad forteller om tidlige ungdomsår på sjøen; blant annet fire år på storsildfiske. Da han gikk i land gikk han på Landbruksskolen på Gjermundnes.

– Sønnen min, Bjørn Olav, gjør det samme. Fræna Begravelsesbyrå – Bendik Farstad har alltid vært en familiebedrift. Det samme har gården vært, forklarer han mens han skuer ut over det vakre kystlandskapet. Gården huser 35 kyr og 70 ungdyr. Bendik har tid til å prate og vise rundt på en dag uten begravelser. – Men til torsdag er det to. Jeg må ta noen telefoner til avisen, slik at annonsene kommer på til rett tid, forklarer han fra godstolen. De brukte å være to i stua. Kona Oddlaug døde for 1 ½ år siden. Hun var sykepleier, og årsaken til at Bendik våget å si ja da forespørselen om å drive byrå kom. – Oddlaug kunne stelle døde. Det var viktig kunnskap som hun overførte til oss.

20

– Der ble jeg tatt på senga av Oddlaug, smiler han og forteller om det første møtet. – Jeg var skadet etter en sykkelulykke og var på sykehuset. Hun pleiet meg. Hun ble med ham til Farstad, der han ved siden av gårdsdrift lenge hadde spedd på inntektene med busskjøring. – En dag måtte jeg frakte tomkister til en som skulle ha et lager. Kona der i huset ville ikke ha kistelager, derfor ble det flyttet hit til oss med det samme. Litt senere ba kommunen meg om å starte byrå. Etter familieråd ble svaret ja. Bendiks far var bonde og kirketjener, og de drev også godt i lag.

– Jeg husker den første jeg skulle legge i kista. Og jeg husker godt en av de første begravelsene som gjorde et sterkt inntrykk på meg. Det var et barn som hadde vært utsatt for en trafikkulykke. Han var her på ferie sammen med familien. Jeg ble konfirmert sammen med moren hans. Den gangen hadde jeg en stasjonsvogn, og jeg kjørte kista og familien hjem. Det var en tøff opplevelse, og jeg vurderte å gi meg.

Det ble med tanken – Jeg kjente mange, og jeg liker å snakke med folk. Noen må gjøre denne jobben, og den er grei å kombinere med gårdsbruk. Det jeg forsømmer på gården, kan jeg ta igjen siden, sier han nøkternt. 13 000 innbyggere sogner til Farstads distrikt. Han har ansvar for rundt 100 begravelser i året. Kontoret har han i brystlomma. – Her, sier han, og peker på telefonen. Jeg må være tilgjengelig – natt og dag.

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016


– Hva gjør du når telefonen ringer midt i gullrekka en fredagskveld?

Det gjør jeg fortsatt i kirkene.

– Da avtaler vi tid. Har doktoren vært og sett til avdøde, kan vi hente med en gang. Det skal gå to timer til vi kan stelle. Noen ganger gjør vi det hjemme, andre gangen tar vi avdøde til sjukeheimen der vi har kjølerom.

– Før min tid var det vanlig å kjøre kista med lastebil. Så ble det varebiler før dagens begravelsesbiler. Men en tid skulle ikke døden vises. Jeg så en film som handlet om å bli enke. Enka var neddopa. Etterpå lurte hun på om det var mannen som lå i kista.

Ofte er Bendik den første som får høre om et dødsfall. Da bruker han gjerne den nøytrale varebilen til å hente.

En annen forandring handler om tid – Nå kan det være litt lengre tid mellom dødsfall og begravelse. Vi prøver å få det til etter pårørende ønske. Noen vil gjerne at det skal skje raskt. Men det skal passe for mange. Jeg må snakke med prest, organist og kirketjener for å få det til å klaffe. Mobiltelefonen har blitt en god venn, sier han og tar seg til brystlomma.

Han vet at mange trenger en å snakke med når døden har gjestet huset. – Men det er ikke alltid hva jeg sier som teller. Det kan være tungt for meg også. Jeg husker spesielt en gang en venninne av en av barna mine hadde forulykket. Jeg kjørte forbi huset tre ganger før jeg orket å stanse og gå inn. «Vet du ikke hvor vi bor?» sa faren som hadde observert meg. Det er et naturlig yrke, men livet kan være urettferdig, resonnerer Farstad. – Blir det rutine å stelle de døde? – Nei, jeg har gjort det mange ganger. Men det handler om den enkelte. Jeg gjør det på gamlemåten, prøver å gjøre det så fint jeg kan, så naturlig som råd er. Og er det en jeg kjenner, tenker jeg på avdøde. Det skjer ofte, for han kjenner så å si alle i distriktet. Det anser han å være både en fordel og en ulempe.

Bendik Farstad Alder: 74 Sivilstatus: Enkemann Fire barn, åtte barnebarn Bosted: Farstad i Fræna Driver begravelsesbyrå ved siden av gårdsdrift. Gårdsdriften må vike for begravelser.

– Hvorfor er det viktig å kjenne til familieforhold? – Det er ikke viktig, men det oppleves godt. Jeg blir ofte en sjelesørger. Folk åpner seg for meg. Og jeg må også være den som trøster, selv om det ikke alltid er godt å få tid til det. – Hvordan har denne jobben påvirket familien? – Far var jo med på dette, og kona. Barna har vokst opp med det. For dem har det vært både og. Det hendte vi var klare for ferietur. Så kom en begravelse, og planene måtte endres. Vi har følt en sterk forpliktelse til å stille opp for folk. Ungene har gjort alt i byrået, men nå er det sønnen som gjør mye av det praktiske. Bendik har brukt og bruker fortsatt mye tid i bilen i forbindelse med obduksjoner.

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

– Til Trondheim bruker jeg fem timer hver vei, til Ålesund bruker jeg omtrent tre timer. Da kjører jeg alene med en død person i kista. Men det kan jeg ikke tenke på. Det er nå rolig, sier han med et lite smil på lur. – Du som har vært så lenge i bransjen har opplevd forandringer i ritualer og skikker? – Ja. Tidligere foregikk begravelsene ofte hjemme. Da sto kista hjemme til begravelsen, og da kom presten hjem. Om sommeren kunne seremonien foregå ute på tunet. Så kjørte følget til kirkegården. Det ble veldig personlig når kista sto hjemme. Ungene kunne også se. Så ble bedehusene brukt. I store begravelser var det i kirken. Men da jeg startet var det mest fra bedehus. Da var det min oppgave å gjøre i stand der. Jeg pyntet og gjorde alt.

Muslimske begravelser er også relativt nytt – Da kommer det en imam. Jeg må gjøre det slik de vil ha det. Ikke kors på kista. Vaskeseremoni. Men de ordner det meste selv. Bare mannfolkene får delta i begravelsen. Og kiste skal ligge mot Mekka. De graver igjen selv, så de gjør mer enn nordmenn. De hjelper hverandre mye. Det opplevde jeg også da ei fra Filippinene døde. Det kom så mange for å hjelpe til. Slik var det her før. Det er den store forskjellen. Tidligere stilte naboer og venner mer opp. Nå kan det være vanskelig å få hjelp. Jeg savner litt at folk stiller opp for hverandre med praktisk hjelp. – Møter du ofte folk som er i sjokk og fornekter? – Av og til, og særlig ved ulykker. Da får de se den avdøde se mange ganger. – Noen synes begravelser koster for mye. Hva tenker du om det? – Jeg lærte tidlig at vi ikke skal by fram noe dyrt. Og jeg prøver å gjøre det så rimelig som mulig. Men de pårørende skal bestemme selv, og noen ønsker dyre løsninger. Så jeg synes ikke det er rettferdige beskyldninger. En begravelse koster mye; og det kan faktisk bli mer kostbart om pårørende skal ordne alt selv. Det er mye som skal klaffe. Vi som driver i bransjen har gjort det før. – Du bor i et område med mye stein. Det er vel viktig i ditt yrke? forts. s 24

21


NY MERCEDES V KLASSE SETTER NY ESTETISK STANDARD FOR INNREDNING AV BEGRAVELSESBIL OGSÅ MED 4 MATIC • EXECUTIVE INNREDNING

ging r ombyg o f r e g la Biler på

For store bilder og utfyllende informasjon:

www.begravelsesbil.no

Ny modell Mercedes V klasse nå på det Norske markedet med spesialtilpasset innredning som setter ny standard for begravelsesbil. Veldig allsidig bil med mange muligheter for oppbevaring av utstyr og tilbehør. Fem store lasteluker, leveres med manuelt eller elektrisk uttrekk med tilt funksjon. Også to kisteløsning tilgjengelig. Leveres i mange utstyrs og farge kombinasjoner, individuelle innredningsløsninger tilpasset ønske og behov. Innredningen kan enkelt flyttes over til neste bil etter endt bruk, bygges tilbake til personbil.

Estetisk flott bårerom • Store lasterom fra begge sidedørene • Oppbevaring i gulvet • Stopper for vogn under uttrekk

NY MODELL E-KLASSE KOMMER

Spesialbygget Mercedes E-klasse som VF 250 CDi og VF 350 V6 4-Motion har blitt en salgssuksess i Norge. Denne bilen er utviklet i samarbeid med begravelsesbransjen og kan leveres i mange varianter. Nyhet nå, 4-hjuls trekk og bårerom tilpasset to kister.


CADILLAC ESCELADE

CADILLAC XTS SPESIALBIL

Vi kan nå tilby den nye modellen av Cadillac Escalde ESV Premium spesialbygget som begravelsesbil. Innredningen er basert på E klassen og V klassen som setter ny standard for innredningsløsninger og gir et flott visuelt korrekt uttrykk. Det er lagt opp til god lagerplass som er skjult under gulvet i luker fra begge sidedørene, polstret vegg og sidebekledning. Elektrisk uttrekksystem med tilt funksjon for enkel innlasting. Bilen er ny fra fabrikken, topp utstyrt versjon klar for levering. Dette er den første bilen innredet som begravelsesbil som introduseres på landsmøtet.

Den helt nye modellen fra Cadillac forlenget og spesialbygget som begravelsesbil er klar for det Norske markedet. Vi har valgt en topp utstyrt versjon, Platinum utgave med fokus på innrednings løsninger tilpasset det Norske markedet med elektrisk uttrekk systen designet etter Norske kister. Leveres også med tilt system og andre detaljer individuelt etter ønske. Dette er den første bilen av den nye modellen som introduseres på landsmøtet. Fås også med ekstra sidevindu.

MERCEDES GLS Ny modell Mercedes GLS kan nå leveres som begravelsesbil. Denne bygges om fra personbil med flere alternative innredningsløsninger, fra en standard med fast gulv til en topp moderne innredning med elektrisk uttrekk, løft av gulv for adkomst til god lagerplass og tilt funksjon for enklere innlastning. Bilen kan leveres i flere farger og utstyrsnivåer. Vi har lagt stor vekt på førermiljø og sittekomfort som er av stor betydning på en bil av denne typen med liten plass.

NYHETER 2016: VOLVO XC 90 OG CADDY MAXI SOM BEGRAVELSESBIL

NY MODELL XC 90 - KAN LEVERES SOM BEGRAVELSESBIL Den nye Volvo XC 90 kan nå spesialbygges som begravelsesbil, vi har tilpasset en helt ny innredningsløsning og som medfører at bilen kan tilbakeføres til personbil etter endt bruk. Bilen levers i mange utstyrsvarianter og prisklasser.

NY MODELL VW CADDY MAXI - KAN LEVERES SOM BEGRAVELSESBIL Meget bruksvennlig og allsidig bil, kan bygges etter ønske og behov. Neste generasjon Caddy Maxi nå tilgjengelig med en spesialtilpasset innredning.

25 år 1990-2015

Erfaring gir trygghet

Ta kontakt for ytterligere informasjon og pristilbud: Jan Erik Naley på tlf. 951 02 600 eller janerik@naley.no

For mer informasjon: www.begravelsesbil.no


VIRKE GRAVFERDS FAGKURS Trinn TrinnI I

Del Del11og ogDel Del22––2016/2017 2015/2016

– Ja, og jeg har hatt kontakt med Råblokk/Eide stein helt siden jeg startet byrået i 1966. Jeg ble kontaktet av bestefar til de som driver nå. Vi har hatt et veldig godt forhold. Mange har bedt meg selge for andre, men jeg har holdt meg til dem. – Hva slags stein vil folk ha nå?

Grunnleggende fagkurs for gravferdskonsulenter Invester i dine ansatte. Få bedre forståelse og utvid ditt nettverk og kunnskapsområde innen gravferdsbransjen. Det er også for dem som ønsker å kvalifisere seg til å bli daglige ledere av et byrå. Del 1. 12.-16. september 2016 Del 2. 13.-17. mars 2017 Program • Virke gravferds vedtekter, standard og regler • Trygdekunnskap for gravferdsbransjen • Kommunikasjon og kvalitet • Kundebehandling – Hvordan takle klager • Forståelse av kalkulasjon for begravelsesbyråer • Generelt om prisopplysninger for gravferd • Etikk og retningslinjer på sosiale medier og web • Besøk til lokale begravelsesbyråer

24

• Moderne byrådrift • Hvordan forebygge utbrenthet Overnatting: Scandic Solli Gangavstand fra Virkes lokaler. Påmeldingsfrist: 1. august 2016 Antall dager: 5 dager x 2 Sted: Virkes lokaler, Henrik Ibsen gt 90, Solli Plass, Oslo Kursavgift: Kr 9900,- pr. del Påmelding/informasjon: E-post: anne.leinders-krog@virke.no Tlf 22 54 17 45

www.virke.no/kurs

– Nå er det mye svarte steiner. Er det ulykker og unge folk, vil de ofte ha bilder. Ellers er det mye tradisjonelt, forklarer han. Noe annet yrke utenfor gården har aldri kommet på tale. – Folk setter pris på det jeg gjør. Og jeg slipper å sitte på et kontor og vente. Det hadde jeg ikke klart. Da hadde jeg måttet lære meg å strikke!

Byråmannen har deltatt på mange samlinger i Virke Gravferd – Ikke minst møtet med bransjefolkene. Det er viktig – også i jobben. For plutselig må jeg ordne opp i et dødsfall som har skjedd i Hammerfest, og da kjenner jeg begravelsesagenten der. Så vi stiller opp for hverandre. Det er et lite og tett fellesskap der jeg har fått mange venner. – Hva tenker du om din egen død? – Det blir nå en gang. Men jeg har ikke bestemt hvordan min begravelse skal være. Det får de etterlatte ta hånd om.

Bendik Farstad har vært i dødens forgård. – Jeg hadde jobbet hardt. Hadde blant annet løftet kister. Så skulle jeg ut på oppdrag. Selv om jeg følte meg litt rar, kjørte jeg begravelsesbilen med kiste i 1 ½ mil før jeg ringte sønnen min og snudde Blålys, medisin og helikopter fulgte. Mindre enn fire timer etter at han kjente de første symptomene var hjertet ferdig operert. Det har blitt tid til enkelte fritidssysler også. – De siste årene har jeg hatt stor glede av en avholdslosje, Tempelriddere. Det betyr mye for meg, for folk tar så godt vare på hverandre der. Jeg har også sittet i kommunestyret for Kristelig Folkeparti i en årrekke. Ledervervet på Bedehuset har også vært hans i en mannsaldere. Korsang er fortsatt en lystbetont syssel. Noen ganger har musikkinteressen også vært viktig i jobben. – Én gang kom ikke organisten tidsnok, og jeg måtte starte ved orgelet. Da snakket folk om at det hadde vært noe galt med orgelet under den første salmen. En annen gang måtte jeg overta solistrollen i «Å eg veit meg eit land». Han er som poteten – kan brukes til alt.

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016


informasjonen fra begravelsesbyråene og sykehusene ofte ikke godt nok tilpasset deres spesielle situasjon. Det var nok også en holdning om at foreldrene måtte skånes. Gravferden er det siste foreldrene kan gjøre for barnet. På den korte tiden fra barnets død til gravferden skal de siste viktige minnene skapes. Dersom barnet døde før eller under fødselen, er tiden fram til gravferden også eneste mulighet foreldre, familie og nære venner har til å bli kjent med barnet.

Valgenes betydning Foreldrene trenger god informasjon om alt det praktiske som skal skje, hvilke valg og muligheter de har, og hva disse valgene kan bety for dem senere. Valg må tas rundt det å tilbringe tid med, stelle og kle barnet, ta bilder, utforme dødsannonse, involvering av begravelsesbyrå, syning, inkludering av andre barn, familie og venner etc. Det er langt vanligere å angre på det man ikke har gjort enn på det man har gjort.

Gravferdsveiledningen kan bestilles gratis på lub.no (porto og administrasjon belastes). Her kan også heftet leses direkte (html) og lastes ned som pdf.

Hjelp til å planlegge barnebegravelse Å skulle ta farvel med og arrangere en gravferd for sitt døde barn, er vondt, vanskelig og uvirkelig. Midt i sjokk og kaos, må foreldrene ta valg som vil kunne få stor betydning for sorgprosessen. Da er god veiledning avgjørende.

at etterlatte foreldre har fått gode råd i de vanskelige og viktige valgene som må tas rundt barnets gravferd. Heftet bygger på etterlatte foreldres erfaringer og etablert kunnskap, og er utviklet i tett samarbeid med gravferdsbransjen, sykehusprester og etterlatte foreldre.

TEKST: LINE SCHRADER, LANDSFORENINGEN

«Da Line døde sto det klart for oss at ingen andre enn oss selv og familien kunne utføre arbeidet med å forberede begravelsen hennes. Vår omsorg for henne var like viktig selv om hun nå var død.»

UVENTET BARNEDØD

Nylig ga Landsforeningen uventet barnedød (LUB) ut en revidert utgave av Gravferdsveiledning – for foreldre som har mistet et lite barn, finansiert av ExtraStiftelsen. Informasjonsheftet har siden det først kom ut i 2004, bidratt til

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

Det siste de kan gjøre for barnet sitt

Vår erfaring er at etterlatte foreldre ønsker å vite hvilke valg og muligheter de har til selv å prege barnets gravferd. Tidligere var

«Rett etter at han døde, ville vi ha begravelse i stillhet. Vi orket ikke å forholde oss til andre. Dagen etter kom en venninne på besøk som sa hun respekterte vårt valg, men dersom vi orket, ville hun gjerne delta. Da forsto jeg at det betydde mye for omgivelsene våre å få være med og ta farvel.» Mange foreldre forteller at det som virket tyngst, var det som gjorde godt etterpå. Samtidig er det stor forskjell på etterlatte foreldre, noen trenger og ønsker mye hjelp. Det viktige er at de får velge selv, og at de er klar over hvilke valg de faktisk har. Ikke minst er det verdifullt å vite hva andre foreldre har opplevd som godt å gjøre, «likemenns» erfaringer har stor troverdighet. «Rett etter at han døde, ville vi ha begravelse i stillhet. Vi orket ikke å forholde oss til andre. Dagen etter kom en venninne på besøk som sa hun respekterte vårt valg, men dersom vi orket, ville hun gjerne delta. Da forsto jeg at det betydde mye for omgivelsene våre å få være med og ta farvel.» En fin gravferd for sitt barn er et viktig ritual. Den tar ikke bort sorgen eller smerten, men blir et viktig minne som kan bidra til å gjøre tiden etterpå noe mindre vanskelig.

25


VIRKE GRAVFERDS FAGKURS Trinn 2 Del 1 og Del 2 – 2016/2017

BRANSJENYTT Revisjon av den europeiske gravferdsstandarden

Fordypningskurs for gravferdskonsulenter

Påmeldingsfrist: 1. september 2016

Del 1. 19.-21. september 2016

Antall dager: 3 dager x 2

Del 2. 20.-22. mars 2017 Program: • Virke gravferds ressurs og beredskapsplan • Hvordan møte barns sorg? • Hvem har egentlig retten til å sørge for gravferd? • Hvordan motvirke utbrenthet i et krevende yrke • Skifte- og skifteretten – hvordan kan hverdagen forenkles/forbedres? • Det digitale boet – hva skjer når eieren dør? • Medietrening Kursform: Vi legger opp til veksling mellom faglig innledning, gruppearbeid, refleksjon og diskusjon. Overnatting: Scandic Solli Gangavstand fra Virkes lokaler.

Sted: Virkes lokaler, Henrik Ibsen gt 90, Solli Plass, Oslo

Revisjon av den europeiske gravferdsstandarden er i gang. Første møte ble avviket i Wien 8.-9.juni i lokalene til Austrian Standards. Fra Norge møtte Hege Thorkildsen fra Norsk Standard, Odd Borgar Jølstad fra Jølstad og Gunnar Hammersmark fra Virke Gravferd. Det er også opprettet en norsk arbeidsgruppe med representanter fra gravferdssektoren (krematorier/gravplass, KA og Virke Gravferd)som skal jobbe med det reviderte forslaget som blir utarbeidet i løpet av høsten.

Kursavgift: Kr 6900,- pr. del

NYTT MEDLEM

Påmelding/informasjon: E-post: anne.leinders-krog@virke.no

NOVA BEGRAVELSESBYRÅ AS. Skogveien 6, 4330 Ålgård

Tlf 22 54 17 45

www.virke.no/kurs

Daglig leder: Hanne Brit Sandsmark. Nova Begravelsesbyrå tilhører lokalavdelingen Virke Gravferd SørVest.

Vi ønsker velkommen til felleskapet i Virke Gravferd!

GRAVFERDS NYTT FÅ BLADET RETT HJEM? Alle ansatte i medlemsbyråer i Virke Gravferd kan kostnadsfritt få tilsendt bransjebladet. Send en e-post til gh@virke.no med navn, adresse og hvilket byrå vedkommende er ansatt i.

Husk å melde adresseendringer!

26

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016


VIRKE GRAVFERDS FAGKURS Trinn 3 26.-27. september 2016

KREATIV KUNST I TAKET PÅ RØYKEROMMET

Rådgivning og kundebehandling

Påmeldingsfrist: 12. september 2016

Start: 26. september 2016

Antall dager: 2

Slutt 27. september 2016 Program: • Kommunikasjonsteknikk • Veiledning og rådgivningsteknikk • Adferdspsykologi og beslutninger • Faglig rådgivning og kundebehandling

Sted: Virkes lokaler, Henrik Ibsen gt 90, Solli Plass, Oslo Kursavgift: Kr 4950,Påmelding/informasjon: E-post: anne.leinders-krog@virke.no Tlf: 22 54 17 45

www.virke.no/kurs

Kursform: Kurset gjennomføres som en kombinasjon mellom foredrag, gruppeoppgaver og diskusjon. Det vil bli benyttet videoer, generelle caser og deltakernes egne eksempler og caser fra hverdagen som gravferdskonsulent. Overnatting: Scandic Solli Gangavstand fra Virkes lokaler.

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

27


Løft ikke alene!

Nettverk for ledere i gravferdsbransjen! Anne-Grete Skofterød Seniorrådgiver

Det er behov blant ledere i gravferdsbransjen for en mindre arena som jevnlig møtes og setter fokus på lederutfordringer og kontinuerlig faglig påfyll.

Du får: • Sparring i forhold til dine profesjonelle utfordringer • Kvalifisert drøfting av utviklingstendenser og deres betydning for deres respektive bedrifter • Innsikt i og tid til refleksjon rundt din egen rolle • Rom til dialog blant likestilte • Forståelse for hvilke krav og forventninger din virksomhet vil stille ovenfor deg i fremtiden Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen. Vi benytter også eksterne foredragsholdere. Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

28

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016


Foreslåtte tema: derrollen

arbeidere

hos med • Utvikling av le sterke reaksjoner av g in id be ar be og av vikarer • Forebygging og plikter ved bruk ar sv an k: ik lit po • Personal på nett • Markedsføring unikasjon • Etikk og komm • Rekruttering

Om nettverksleder Nettverket ledes av Anne Grete Skofterød, som er en av de mest erfarne nettverkslederne i Virke. Hun har spisskompetanse innen pedagogikk, psykologi og filologiske fag som bidrar til at deltakerne får en profesjonell og lærerik innsikt i samarbeidsproblematikk, konflikthåndtering og organisasjonsutvikling. Hun er kjent for å se og ivareta deltakerne, noe som skaper god dynamikk i gruppen.

Praktisk informasjon: • Nettverket har egen nettverksleder og nettverkskoordinator som sikrer en profesjonell håndtering og fasillitering av møtene • 3 heldagsmøter i året • Samlingene legges i samsvar med andre arrangement i regi av Virke Gravferd • Første planlagte møtedato er torsdag 3. november kl.09.30-16.00 Pris for nettverkspakke: 11 900,- eks mva

VIL DU VITE MER ELLER MELDE DEG PÅ? Kontakt: Kristin Bjørke Knutsen Nettverkskoordinator E-post: kbk@virke.no Tlf: 908 95 354 www.virkepluss.no

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

29


Når sorgen blir digital

Fra møtet på Litteraturhuset. Panet besto av: Torstein Lalim, Erling Lae, Marlen Ferrer, Ghulam Abbas, Ida Marie Høeg, Anne Grosvold. Foto: Tom Sletsjøe.

Vi merker at «digitalisering av sorgen» bidrar til avmystifisering og større åpenhet rundt døden. Men avprivatisering av døden kan også være utfordrende.

TEKST: JAN WILLY LØKEN ADM. DIR., JØLSTAD BEGRAVELSESBYRÅ

Å miste et familiemedlem eller en nær venn medfører sorg. Sorgreaksjoner varierer fra kultur til kultur, og her i Norge har vi hatt tradisjon for at sorgen er privat, og at den involverer avdødes familie, venner og nærmeste omgangskrets. Mens det i noen kulturer er satt av kort og effektiv tid til sorg og avskjed, har andre kulturer mer ekstroverte sorgritualer som gråtekoner. Hittil har kulturene og landegrensene definert de ulike sorgreaksjonene. Og vi her på berget har hatt en form for sorg som ligger tett opp mot vårt litt private lynne.

30

Minnesider Helt til sosiale medier kom. I gravferdsbransjen ser vi nå en endring i sorgmønsteret. Deling og involvering uten direkte personlig kontakt blir stadig vanligere. I Jølstad har vi opprettet minnesider som digitale sørgested. Siden vi for alvor tok i bruk disse minnesidene sist sommer, er over 900 blitt opprettet, og over 330.000 besøkende har vært inne. En ting vi særlig ser, er økningen i delinger av minnesider på sosiale medier. Å dele i en sorgprosess er en fin og viktig ting. Sorgen kan bli lettere å bære. Sørgende har behov for menneskelig kontakt, mulighet for samtale og deling av sorgen. Det er blitt naturlig for oss å dele sorgen i sosiale medier. Denne åpenheten gir langt flere i omgangs- og bekjentskapskretsen mulighet til å uttrykke medfølelse og dele minner. Å delta kun gjennom å observere har også en egenverdi. Men digital oppmerksomhet erstatter ikke menneskelig kontakt og omsorg i møtene mellom mennesker. Vår erfaring er at digital medfølelse kan være et nyttig supplement og verktøy – og kanskje til og med starthjelp – for å dele og synliggjøre,

men det tar ikke bort noe av det mest vesentlige i all sorgbearbeidelse: samtalen. Jeg våger derfor å representere de konservative verdiene knyttet til sorgprosessen. Jeg ønsker digitale minnesider varmt velkommen. Men vi må ikke glemme verdien av en klem, et håndtrykk, blikkontakt og utveksling av de gode – og kanskje også de vonde – minnene – ansikt til ansikt.

Nærhet eller distanse Sorg i sosiale medier kan være fint for den som har mistet noen. Men det kan også medføre skuffelser, fordi folk gir oppmerksomheten der – og blir ferdig med det. For svært mange sørgende vil den digitale tilnærmingen også bidra til å forsterke den gamle måten å sørge på. Å tenne et lys på en minneside bygger ned terskelen for vise varme og omsorg ovenfor de som har mistet en av sine kjære gjennom å ta en telefon, sende en blomst eller stikke innom – for å ha den kanskje litt vanskelige, men allikevel gode samtalen. (Kronikken sto på trykk i Vårt Land 11.04.16)

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016


TIL MINNE

TIL MINNE

Pål Berg

Håvard «Prikken» Solstad

29. februar 1948 – 6 mars 2016

24. oktober.1950 – 12. april 2016

Søndag 6. mars 2016 døde Pål brått og uventet i sitt hjem i Bodø. Han hadde nylig solgt byrået sitt og det var bare en uke siden han hadde blitt pensjonist. Pål så frem til å nyte dagene som kom og så veldig lyst på pensjonstilværelsen. Men slik skulle det ikke bli, Pål Berg ble bare 68 år gammel. Pål ble født 29. februar 1948 i Bodø. Pål overtok etter hvert frisørsalongen til faren og drev den frem til han fikk problemer med beina av å stå så mye på harde gulv. Det var da han bestemte seg for å starte begravelsesbyrå sammen med Pål jr. Byrået ble medlem av BFN og senere Virke Gravferd. Han var også med på å starte Byråalliansen i Nord-Norge. Bare to dager før han døde var Pål på sitt siste møte i Byråalliansen i Narvik. Det ble et følelsesladet møte. Pål fortalte om opp og nedturer men uttrykte også takknemlighet for alle gode vennene han hadde fått gjennom bransjen. En bransje han var stolt over. Og vi i Virke Nord-Norge minnes med glede en høy og rakrygget flott mann med glimt i øyet. En som hadde sterke meninger og som turde stå frem. En god venn og bransjekollega som vi satte stor pris på og vil savne. Fred over Pål Berg sitt minne.

Andreas Rustad Hansen, Leder Virke Nord-Norge

Mange husker den åpenhjertige reportasjen i Gravferdsnytt oktober 2015 om gravferdskonsulenten som hadde fått en alvorlig kreft diagnose og som på beundringsverdig måte delte sine tanker og sitt møte med en ny og svært krevende livssituasjon. Håvard eller «Prikken» kalt blant venner ble født på FN-dagen i 1950 på Setermoen, men har bodd hele sitt liv i Kilbotn sør for Harstad. Håvard mistet sin far allerede som 14-åring og mistet senere sin bror som da bare var 34 år gammel. Etter morens dødsfall i 1987 bestemte Håvard seg for å starte begravelsesbyrå. Det var en krevende oppstart med mye jobbing uten ferier i mange år. Men Håvard angret aldri på valget sitt. Han stortrivdes i jobben og gledet seg til hver arbeidsdag. Håvards ektefølte empati, lyttende og gode måte å kommunisere på ble satt stor pris på av pårørende. Han var en dyktig og respektert gravferdskonsulent. Håvard hadde et naturlig og avklart forhold til sykdommen og situasjonen han stod i. Han uttalte flere ganger takknemlighet og ydmykhet i forhold til livet sitt og fokuserte på dagen i dag. 12. april 2016 sovnet Håvard inn på Harstad sykehus. Våre tanker går til hans nære familie som har mistet en kjær familiemann. Og til Håvards dyktige kollega Bodil Hallseth Knutsen som på en verdig måte vil videreføre Håvards gode verdier. Håvard var aktiv i Virke Gravferds lokalavdeling Nord-Norge og satt også en periode i styret. Han var på nesten samtlige møter i lokalavdelingen og kom ofte på landsmøtene, da på motorsykkel sammen med gode kollegaer i BFN MC. Håvards gode humør og engasjement vil bli dypt savnet. I Harstad hadde vi byråene et godt og kollegialt forhold. Håvard var en trivelig kollega vi satte stor pris på. Vi kunne alltid prate sammen og samarbeide om gode løsninger der vi hadde utfordringer. Som kollega i Harstad og leder av Virke Nord-Norge vil jeg på vegne av svært mange kollegaer i nord lyse fred over Håvard sitt gode minne. Andreas Rustad Hansen, Leder Virke Gravferd Nord-Norge

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

31


BENYTT DEG AV DINE RABATTER FRA TELENOR Som medlem av Virke får din bedrift svært gunstige priser på mobiltelefoni, bredbånd, mobilt bredbånd og fasttelefoni fra Telenor. Benytt dere av tilbudet!

TELERING HJELPER DEG

Telerings landsdekkende forhandlerapparat står klar til å bistå Virke-medlemmer med rådgiving innen valg av telefonløsning, utstyr og opplæring.

HAR DU SPØRSMÅL OM AVTALEN? Telenor Kundeservice for VIRKE-medlemmer: 815 00 669 virke@telenor.com Telering Kundeservice for VIRKE-medlemmer: 55 11 75 90 virke@telering.no


NYHETER FRA FUNERAL DESIGN Alt kan settes sammen individuelt ved valg av sokkeltype, høyde fra 20 til 120 cm i krom eller eik i valgfri farge for deretter å velge topprodukt for lys, blomster og andre produkter

1 2

3

4

5

10

7

9

6

8

13

12 6

11 6

16

14

15

1. Lesepult, kan pakkes sammen. 2. Skrå oasisholder. 3. Dobbel programholder. 4. Bildeholder A4. 5. Programholder. 6. Eikevase, har innerdel i plast, bolt for sokkel, kan tas av for plassering direkte på gulv. 7. Gruppesokkel, kan bygges i kombinasjoner etter ønske. 8. Gruppesokkel i krom. 9. Lysestake i valgfri høyde fra 20 til 120 cm, topp for kubbelys Ø50 eller Ø70 mm. 10. Gavekasse med eller uten program. 11. Bord. 12. Jordkasse, sammenleggbar med innvendig plastdel for jord, leveres i 3 størrelser og 2 alternative spader. 13. Blomstervase i krom. 14. Syvarmet lysestake leveres i krom eller eik, spiss eller skrå. 15. Vase. 16. Skål. 17. Kransestativ i tre størrelser, 70 cm, 90 cm og 110 cm. 18. Kransestativ for sokkel. 19. Hjerte/kransestativ med avtagbar fot. 20. Kransestativ med avtagbar fot og høydejustering. 21. Kistekrakker i akryl på eikeplate. 22. Etui for fire kubbelysholdere. 23. Etui for to sokler. 24. Etui for to sjuarmede staker i eik eller krom. 25. Etui for to eikevaser. 26. Etui for to eikehøyder. 27. Etui for bordplate. 28. Etui for to kromvaser. 29. Etui for stativer, alle stativer har individuelle etui. Alle med plass til to i hver. Alle etuier kan tilpasses individuelt etter ønske.

16 17

19

15

20

21

18

Alt utstyr kan leveres med etuier som har håndtak og bærestropper. Kan veldig lett fraktes og oppbevares for enkel montering og demontering.

23 22 26 25

24

Jan Erik Naley på tlf. 951 02 600 www.begravelsesmateriell.no www.begravelsesbil.no • janerik@naley.no

27

29 28


GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

35


en Navn Nad.vnes 00 - 00 - 0000

f. 00 - 00 - 0000

kapell Vestre gravlund, gamle 2016 Fredag 29. april

Hjertelig takk Hjertelig takk for all vennlig deltagelse. for all vennlig deltagelse.

Til minne

Hjertelig takk for all ven nlig deltage

lse.

Navn Navnesen

en Navn Nad.vnes 00 - 00 - 0000

f. 00 - 00 - 0000

f. 00 - 00 - 0000

kapell Vestre gravlund, gamle 2016 Fredag 29. april

d. 00 - 00 - 0000

Vestre gravlund, gamle kapell Fredag 29. april 2016

Takk for all vennlig detagelse ved Navn Navnersens bortgang

Til minne

Familien

Wilhelm Berges Trykkeri AS Adr.: Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo Tlf.: Fax: E-post: Nett:

22 70 90 00 22 38 57 12 post@wbt.no www.wbt.no

- Personlig service fra A - Å - Typografer og inhouse designere - Minnebøker, flere formater - Program i personalisert cover - Lag program og takkekort selv, i vår portal - Vi utvikler unike motiver i samarbeid med våre kunder


Nye SsangYong Rodius 4x4 2016 Ny premium bårebil 2016 2,2 L 178hk CRDI - 400Nm. 7-trinns Tiptronic Automatgir. Kamera foran og bak. Nytt innovativt design. Komplett bil ferdig ombygget, inkludert vinterhjul Kr. 389 900,- eks. mva. (Vrakpant, årsavgift og frakt/leveringskostnader kommer i tillegg). Med manuelt uttrekkbart gulv i bårerommet.

Vi leverer biler over hele landet, og tilpasser båregulvet slik dere ønsker i tett samarbeid med vår ombygger N. Jacobens Karosserifabrikk AS.

Autocenteret Fjeldstad AS Hvittingfossveien 25 3084 Holmestrand

Tlf. 33 06 67 77 Post@autocenteret.no


Unike og varige

Minnestener Silseth Sten har generasjoners erfaring i bearbeiding og håndtering av stein, og vi tilbyr et bredt utvalg av gravmonumenter. Vi har dyktige håndverkere med solid erfaring kombinert med en god slump med yrkesstolthet. I tillegg til våre tradisjonelle gravmonumenter ønsker vi også å være i forkant av utviklingen, og tilbyr nye unike modeller med f. eks innfelt glass, eller stein med nytt spennende design der polert, rå og upolert stein brukes sammen. Ønsker du en solid og pålitelig samarbeidspartner som samtidig er kreativ, nyskapende og kan tilby det helt unike og eksklusive, ta kontakt med oss i Silseth Sten.

Adresse

Steinhuggervegen 52, 6490 Eide

Telefon

71 29 93 00

Faks

71 29 93 01

E-post

post@silseth-sten.no

Internett

silseth-sten.no

UTSØKTE NORSKE MINNESTENER • Kvalitet • Pålitelighet • Dyktige fagfolk • Moderne produksjon • Hurtig levering • Gode betingelser • Stort utvalg av modeller

EKH.no

• Muligheter for egen design

6490 EIDE • Tlf. 71 29 98 40 – Fax 71 29 98 41 E-post: post@stenindustri.no www.stenindustri.no


denmeni Tunge ngsf T ransPorT YlT Hver dag jobben

LOS DIGITAL AS Løkka 7, 3271 Larvik :: Tlf.: 916 58 250 post@losdigital.no :: www.losdigital.no

Minnebok

Takkekort Et svanemerket trykkeri

Seremonihefte

Lag minnebok enkelt, raskt og trygt! En kostnadseffektiv skreddersydd minnebokløsning for ditt byrå. • Brukervennlig og intuitiv programvare. • Mange ulike størrelser og formater å velge i. • Du jobber raskt og trygt og sparer tid i hverdagen. • Ingen leieavtale på programvare. Du betaler kun for de bøkene du bestiller. • Programvaren kan også tilpasses byråets presentasjonsmateriell som falsede brosjyrer, med eller uten ryggstift. Du vil bli overrasket over alle mulighetene i programmet. Samtidig kan du standardisere dine maler for lynraskt å få et ferdig produkt.

Kontakt: knut@losdigital.no eller ring 468 62 020 for en uforpliktende demo

GRAVFERDSNYTT GRAVFERDS NYTTJUNI JULI2016 2013

39 GRAVFERDS NYTT 43


Norsk kvalitet i over 100 år Oppnå større fordeler ved å ha Eide Stein as som din leverandør av gravminner.

Vi tilbyr ditt byrå: » God fortjeneste » Hurtig levering » Fornøyde kunder Ta kontakt med oss for et tilbud om agentur i ditt område.

Eide Stein as har tre eiere i sin ledergruppe:

www.eidestein.no telefon: 712 99 250 Magne Eide Innkjøpssjef/ Markedsansvarlig

Per Einar Ellinggard Markedsansvarlig

faks: 712 99 251 e-post: post@eidestein.no

EKH.no

Leif Olav Eide Daglig leder


PYNTEUTSTYR i stål, lakkert i messing- og sølvfarge

Enkelt og solid pynteutstyr med løse topper – blomstervase og oasisskål.

Adr.: Solgaard Skog 4, N-1599 Moss, Norge Tlf.: +47 6925 1445 – Telefax: +47 6925 3387 E-mail: ordre@bentzenutstyr.no – Hjemmeside: www.bentzenutstyr.no

Mer innhold til minnesidene på internett Når det bestilles programhefter eller minnebøker fra inMemory.no, genereres det automatisk en digital ”bla-fil” som distribueres omgående på minnesidene til den avdøde. Dette vil øke interessen for disse og gi mer trafikk på byråets hjemmesider.

Programheftet på mobilen eller iPad Ved bestilling får byrået automatisk et A4 ark med QR-kode til programheftet. Dette kan settes i en monter, så folk kan få programmet på mobilen og eventuelt dele med noen som ikke kunne være til stede i seremonien.

07 Media

Leveres i tre høyder – 60 cm, 90 cm og 120 cm.

inMemory.no

I fremtiden vil det å skanne en QR-kode bli den naturligste ting av verden.

EKH.no

In Memory AS | Postbok 269 | 3201 Sandefjord | 916 94 440 | bjarne@inmemory.no | www.inmemory.no

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016

41


loops.no

EN TIDLØS TRADISJON Siden 1933 har vi i SIBI videreført gamle tradisjoner, samtidig som vi tilpasser oss tiden vi lever i. Vi leverer til begravelsesbyråer i hele Norge. Våre lastebiler er spesialinnredet for kistetransport, og med egne sjåfører er vi sikret mot transportskader. Høy kvalitet, kontinuerlig produktutvikling, konkurransedyktige priser og førsteklasses kundeservice har gjort SIBI til en av Norges største leverandører av begravelsesutstyr. Les mer og se vårt utvalg av kister på www.sibi-kister.no

G

frena-trykk.no

SIBI AS • Industriveien 17, 5210 Os • 56 30 37 00 • firmapost@sibi.no • www.sibi.no

ravminner Vi tilbyr gunstige betingelser

Kvalitet og dyktig håndverk Høy servicegrad og pålitelighet Stort utvalg og moderne design Hurtig levering Service på kirkegården

Din totalleverandør

Brødr. Strand Stenhuggeri as

6490 Eide - Tlf.: 71 29 80 12 / Fax: 71 29 80 22 post@br-strand.no - www.br-strand.no


loops.no

MIDLERTIDIG MIDLERTIDIG GRAVMERKERING www.AskerProdukt.no GRAVMARKERING Asker Produkt: Produkt: • leverer levererkors, kors,ventetegn, ventetegn,barnetegn barnetegn og muslimske muslimske tegn • har har rask rasklevering leveringav avnavneplater navneplater • legger legger stor storvekt vektpå pånært nærtogoggodt godtsamarbeid samarbeid • har har en enrekke rekkestore storelandsomfattende landsomfattendekunder kunder • er erkonkurransedyktig konkurransedyktigpå påpris, pris,kvalitet kvalitet og punktlighet punktlighet • har har topp topp moderne moderneproduksjonsutstyr produksjonsutstyr • vi tilbyr også navneplater til askeurner

Vi leverer ventetegn, kors, barnetegn, muslimsk tegn og navneplater. Vi legger stor vekt på nært og godt samarbeid og vi er konkurransedyktig på pris, kvalitet og punktlighet. Vi bruker moderne produksjonsutstyr og har mange store landsomfattende kunder.

Ta kontakt for nærmere avtale. Ta kontakt for nærmere avtale.

Gamle Borgen Borgenvei vei55 › 1383 1383Asker Asker 8080 › Faks: Tlf.: 66 6676 761414 Faks: 66 66761 761481 481 post@askerprodukt.no › www.askerprodukt.no post@askerprodukt.no

Tlf: 66 76 14 80 - post@askerprodukt.no - www.AskerProdukt.no

GRAVFERDS NYTT JULI 2013

GRAVFERDS NYTT 47


2015 Chevrolet Suburban med stor plass i førerog bårerom

Vi leverer Chevrolet Suburban som begravelsesbil. Bårerommet har plass til kiste på hele 240 cm og i tillegg har fører førsteklasses plass- og komfort – selvfølgelig er firehjusltrekk standard.

Ny modell

Dodge Durango Citadel Begravelsesbil

Våre biler tilfredsstiller alle krav til begravelseskjøretøy med god margin, uten fordyrende tilpasninger. Som markedsledende leverandør av begravelsesbiler, har vi et godt referansegrunnlag og god kjennskap til de krav og ønsker dere som kundegruppe har.

Ny modell fra Dodge leveres nå bygget og tilpasset som begravelsesbil med uttrekkbar innredning som standard. Romslig og komfortabel bil som har alt tilleggsutstyr og firehjulstrekk som standard.

Kontakt oss for ytterligere informasjon og pristilbud!

Moen, 6440 Elnesvågen • Tlf 71 26 50 00 • Fax 71 26 52 55 • NO 951 734 543

rolf@nerland-autosalg.no • www.nerland-autosalg.no

Virke Gravferdsnytt 2-2016  
Virke Gravferdsnytt 2-2016  
Advertisement