Page 1

Bransjepolitikk Medlemstilbud Bransjestandard Kompetanse Møteplasser

GRAVFERDS NYTT

Landsmøte i Sandefjord 26. – 29. mai

Hvor digital kan døden bli?

1

Nr. april 2016


K VA L I T E T

blir aldri umoderne

Kvalitetstenking sitter i veggene her hos oss på Trostrud-Freno. Det er nøyaktighet, håndverkskunskap og ansvar hos våre medarbeidere som skaper merverdi i alt fra materialvalg og innkjøp til produksjon, kundeservice og leveranser. Trivelig arbeidsmiljø, ansvar for det ytre miljø og høykvalitetsprodukter til fornøyde kunder har gjort foretaket, som startet i 1936 på Toten, til en ledende fullserviceleverandør til begravelsesbransjen.

TROSTRUD-FRENO AS www.trostrud-freno.no post@trostrud.no 61 14 35 50 2

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016


INNHOLD

8 12 10

Leder

5

Styrelederens hjørne

6

Navnet minnelund fester grepet

8

Tør gå egne veier

10

Tar miljøansvar

12

Forbrukerombudet: Orienteringsbrev til gravferdsbransjen

13

Småstoff

15

Kjell Rein Dahl utnevnt til æresmedlem i Virke Gravferd Vest

18

Landsmøte i Sandefjord

19

Småstoff

23

Møtekalender

23

Fra Klagenemnda

24

Vil få minnene til å skinne

28

28 Utgivelser: april, juni, september og desember

Gravferdsnytt er utgitt av Virke Gravferd Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo Tlf.: 22 54 17 00 // Faks: 22 56 17 00 E-post: virkegravferd@virke.no // www.virke.no

Layout/Design: Sidsel Eide, Virke Forsidefoto: Hvalmonumentet

Trykk*: GRØSETTM

*Gravferds Nytt er er produsert av et svanegodkjent trykkeri på papir fra bærekraftige kilder. Signerte artikler og innlegg står for forfatterens egen regning og er ikke nødvendigvis Virke Gravferds offisielle syn. Det samme gjelder annonser i bladet. ØMERKE ILJ T M

1

01

48

204 Tr y k k s a k

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016

3


GODT NORSK HÅNDVERK – tilpasset dine ønsker! Våre konkurransefortrinn er » Høy kvalitet » Egne designbeskyttede modeller » Dyktige fagarbeidere » Moderne produksjonsutstyr » Tilsendt dataskisse før produksjon på alle nye gravsteiner Vi ønsker deg velkommen i vårt etablerte forhandlernett! For ytterligere informasjon, se vår hjemmeside

www.gravstein.no eller ring Willy J. Nergård på mobil 900 22 488. 413

181

Steinhuggervegen 26, 6490 Eide | 71 29 98 88 | post@nergaard.no

4

Se våre gravsteiner på www.gravstein.no Våre gravsteiner er designbeskyttet

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016


Fly me to the moon

GRAVFERDS NYTT Ansvarlig redaktør: e-post:

Gunnar Hammersmark gh@virke.no

Redaksjonskomité: Gunnar Hammersmark Tom Sletsjø Jan Willy Løken Styret: Tom Sletsjø (leder) Jan Willy Løken (nestleder) Andreas Rustad Hansen Olav Jørgen Berg Vanja Grønhaug Kristin Lian (vara) Gunhild Melbø Tajet (vara) Sekretariat: Virke Gravferds etiske utvalg:

Gunnar Hammersmark Ragnar Vigdal, Melhus Vanja Grønhaug, Bodø (vara) Jarle Skjennum, Oslo Ulf Jacobsen, Fredrikstad (vara) Arnfinn Finmark, Stathelle Kristin Lian, Oslo (vara)

Kvalitetssikringsutvalg:

Randi Borgen Mikalsen Kristin Lian John Haugland

Klagenemda for Siv Bjørklid, Advokat gravferdstjenester: (Formann) Øyvind Næss, Forbrukerrådet Knut Svanholm, Begravelsesbyrået Selma Puntervoll (Vara)

Internett:

www.virke.no/gravferd

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016

Valg av sang og musikk til kirkelig gravferd er til tider en utfordring. Vi opplever at en ny generasjon pårørende har andre ønsker enn tidligere, og at de gjerne vil ha «ikke-kirkelige» musikkønsker i en kirkelig gravferd. For kort tid siden ble jeg intervjuet av en journalist om temaet, og jeg utfordret kirken på å inkludere flere av disse ønskene i seremonien. Dette ble raskt avvist av hovedtillitsvalgt for kantorene som mente at mange av musikkønskene ikke hadde plass innenfor kirkens liturgi for en kirkelig gravferd. Som eksempel på musikkstykker han syntes var upassende var både «Fly me to the moon» og «Over the rainbow». I dag kan pårørende velge forskjellige løsninger på en seremoni. I tillegg til kirkelig gravferd finnes livssynsåpen gravferd, humanistisk gravferd og seremonier etter ritualer fra andre religioner. I dag er det fortsatt slik at over 90 prosent i Norge ønsker kirkelig gravferd, men vi merker en utvikling flere steder at andelen livssynsåpen seremoni øker. I en livsynssåpen seremoni kan pårørende selv sette sammen et program med salmer, sanger, musikk og tekster etter eget ønske. En slik seremoni avholdes i et nøytralt seremonirom, og ikke i en kirke. I en kirkelig seremoni skal innholdet med valg av salmer, sanger og musikk godkjennes av prest og organist (kantor). Og det er her utfordringene oppstår. Prester og organister har forskjellig oppfatning på hva som er passende innenfor en kirkelig seremoni og dette fører til at pårørende blir forskjellsbehandlet. Det vil alltid være rom for skjønn på hva som passer inn i en kirkelig gravferd. I Gudstjenestebokas alminnelige bestemmelser understrekes det at gravferd er en «kirkelig handling av gudstjenestelig karakter» og at det som skal skje må tilpasses dette. Samtidig er det klart at gravferd har et personlig/privat preg hvor det er ønskelig og nødvendig at det tas hensyn til de ønsker som fremsettes av pårørende. I en forskrift fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon er bruk av CD i kirkelig gravferd omtalt. Her står det at «Generelt anbefales at det brukes levende musikk i kirkelige handlinger. Kirkemøtets bestemmelser kan ikke tolkes dit hen at det ikke er tillatt å bruke CD-avspilling ved kirkelige handlinger. Ved gravferd bør slik bruk av musikk legges til minneordene.» Begravelsesbyråene har ingen egen agenda rundt valg av seremoniform. Vi er opptatt av at de pårørende som ønsker en kirkelig gravferd ikke skal måtte velge dette bort på grunn av deres valg av sang og musikk. På mange steder i vårt land er kirkerommet det eneste naturlige stedet å gjennomføre en gravferd. Her har ikke pårørende et alternativ, og da blir løsningen å velge bort sang- og musikkønsker som ikke blir godkjent av prest og organist. I valg av seremoniform skal kirkelig gravferd være et tydelig alternativ, men det er rom for åpenhet og imøtekommenhet for situasjoner som er helt spesielle for den familien som er berørt. Gunnar Hammersmark, Redaktør

5


STYRELEDERENS HJØRNE

– I skrivende stund har vi akkurat lagt årets første styremøte bak oss. Mange spennende temaer. Noe av det mest utfordrende, er nok «hovedpunktet» på agendaen, årets Landsmøte i et av Vestfolds smilende hjørner, Sandefjord. Ressursgruppa har brettet alle sine ermer opp og syr i disse dager det hele sammen. Vi har også bestilt ekstra godt vær i år så dere har noe å glede dere til. I denne lederen har jeg lyst til å bla litt i hjernens lille scrapbook, og utfordrer meg selv i emnet: Egne minner, samt fra BFN/Virkes litt over 50 år gamle historiebok. Noen gode minner, noen mindre bra og noen som kanskje ikke burde snakkes så mye om utenom egne rekker. Det er ikke sikkert det er plass til hele ”minneboka” denne gangen, men flere innlegg skal jo skrives senere.

Peugeotens arvtager ble en Ford Fairline 500, 1966 modell. En staselig bil, som ble en ganske ensom amerikaner i vår lille by. Det var en bil alle snudde seg etter. Jeg skulle gjerne hatt et bilde av den. Vårt ”Dollarglis” fikk velvilligst garasjeplass på vår nærmeste Esso-stasjon, takket være en storsinnet eier. Et anvendelsesområde som kan nevnes i forbindelse med oppstillingsplassen, er at bilens bakrom godt kunne fungere som et egnet sted for kveldens bensinvakt, når han trengte en liten «powernap» etterjobb. Det er klart man blir sliten etter en lang arbeidsdag og kanskje et par timer på byen. Det var ikke så nøye den gangen. Ingen journalister lå og spionerte i buskene for å sikre seg en godbit.

Selv om min Gravferdskarriere startet i 1977 som 20-åring, husker jeg allikevel litt av historien fra den gang jeg gikk i sandaler og kortbukser. Vage minner om vår begravelsesbil, Peugeot 403 (Colombo-style), som endte sine dager midt i en annen bil. Fatter hadde «lik i lasten» (om jeg får lov til å kalle det for det) og dette var selvfølgelig litt ekstra dramatisk opp i det hele. For hjelpemannen, som var med, fikk hendelsen dessverre et tragisk utfall. Mange år senere hadde jeg en konferanse med familien til avdøde, som lå bak i bilen. Det ble jo, må jeg innrømme, en litt spesiell stemning når de fortalte meg historien, men noen brikker falt jo også på plass for både dem og meg. Alt fikk identitet.

6

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016


Når bilen sto på utsiden av bensinstasjonen var det alltid med nøklene i . En gang ble den stjålet fra utsida på Storgata. At tenninga funka gjorde jo saken lett, for den noe overbeduggede banditten som nå skulle øvelseskjøre med litt bedøvelse innabords. Han nådde 200 meter bort i gata etter å ha tatt en 360 graders breisladd, med det resultat at han vrengte dekket av felgen. Da turen var slutt husker jeg at jeg var med fatter til politivakta og samtalen som fulgte ble vel ikke av de mest hyggelige overøsende skrytetaler jeg har hørt, men fargerikt språk var det. Fairlinen vår fikk etter mange års tjeneste hos oss i Larvik, nytt virke i vår naboby. Den ble overtatt av Harald Bøe, som den gang drev Bertha Pettersens Begravelsesbyrå i Sandefjord. Hvor den etterpå tok veien vet jeg ikke. Mon tro de «evige jaktmarker»? Vi gikk til innkjøp av ny begravelsesbil, først en Chevrolet Malibu som brukte omtrent hele Statoils dagsproduksjon pr.mil. Denne Malibuen var absolutt ingen vinterbil. Det fikk vi erfare engang i en av Larviks småsamfunn. I Kjose finnes en lang bakke, som denne aktuelle kvelden var ytterst lite farbar etter mange dagers snøvær. Vi stoppet selvfølgelig midtveis i snøføyka og sto fast som i ei skrustikke. Der kunne vi jo ikke stå, så tre pårørende tok plass bakpå støtfangeren og «gynget» oss opp. Hadde dette vært filmet så hadde det nok vanket en «Oscar» . I vår bilpark fulgte to Chevrolet Capricer opp vår bilhistorie. Deretter kom ”skinntoppenes inntogsmarsj”. Først ved å overta T.S.Jacobsens Buick og deretter flere arvtagere i samme innpakning. Fra å ha vært litt slappe med påmonterte kors osv. er vi nå der vi skal være. Tegnet på taket er fastmontert. Sagt på en annen måte: «Korset på bilen lyser hele veien» (Når ingen annen trosretning skal benyttes da). Fra å ha gitt bilparken en god slump plass i min lille historie, beveger jeg meg videre til tohjulinger. Jeg er litt usikker på hvilket år BFN hadde sitt møte på Sanderstølen. På den tiden kjørte jeg tung MC, så noe rundt årskiftet sent 70- til tidlig 80-tall må det ha vært. På den tiden hadde vel ikke MC livet vært veldig tydelig i det relativt konservative BFN. Jeg skulle i alle fall delta i dette møtet og lysten på å bruke to hjul var stor. Imidlertid feiga jeg ut. Hva skulle nå denne fagruppa si om det kom ei «Mc-bølle» rekandes. Det passa seg nok ikke.

Minner er viktige, til slutt er de alt Vi har 75 års erfaring og et bredt sortiment i alle prisklasser. Vi gir produktog salgsopplæring, profesjonell oppfølging og leverer punktlig. Mulighet for dataskisse før produksjon. Det beste utgangspunktet for gode løsninger.

Med tiden har synet endret seg, som dere vet, om ikke med stormskritt, men med småskritt i full fart. BFN.MC ble etablert, med det velklingende navnet, «Butterfliers». Nå teller vi en hel haug, som hvert år ankommer landsmøtet på våre glinsende vidundere. Et god tur-, god mat- og godt vennskap, som jeg setter stor pris på. Så stor pris på, at jeg gjerne kjører en «snarvei» oppom Fagernes for å finne veien fra Larvik til Sandefjord. Folkens, jeg har stilt inn GPS´en. Min tur fra Larvik til Sandefjord blir i år ca. 80 mil. Vi sees i mai og jeg gleder meg! Nerlands Granitindustri AS, 6490 Eide • Telefon 71 29 62 33 • Telefax 71 29 66 27 E-post: nerland@varigminne.no • www.varigminne.no

Hilsen Tom

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016

7


I Trondheim var man tidlig ut med tanker og idéer i forbindelse med etableringen av navnet minnelund. Tiltaket har blitt svært populært, feltene har raskt blitt fylt opp og det har blitt nødvendig å legge til rette for nye minnelunder.

Navnet minnelund fester grepet Navnet minnelund får fotfeste i Norge. Dette er en minnelund på gravplassen (kirkegården) med felles minnesmerke der pårørende kan sette på en navneplate. Disse minnelundene betegnes som et godt alternativ for dem som ønsker en grav å gå til, men som ikke ønsker et eget gravminne med det ansvaret dette medfører. TEKST OG FOTO: ALF BERGIN

8

Dette kan ha flere årsaker. Et moment er at mange må flytte på seg. Det være seg på grunn av arbeid, eller andre årsaker. Geografisk plassering kan for mange gjøre det til en utfordrende oppgave å opprettholde stell og pynting av et gravsted.

Tradisjon Den seremonielle delen av begravelsen er ofte betinget av tradisjoner. Når et kjært familiemedlem dør, står pårørende ovenfor flere valg. Skal avdøde begraves i en kistegrav, eller skal det foretas en kremasjon

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016


1

2

der asken begraves eller spres for vinden? Noen gravplassforvaltninger tilbyr anonym gravlegging. Ingen skal, utenom forvaltningen, vite hvor og hvem som ligger gravlagt på et anonymt gravfelt.

Mer og mer vanlig Navnet minnelund som alternativ blir mer og mer vanlig. Ikke bare i større sentra, men også utenfor de tettest bebodde områdene. Gravferdsloven og dens forskrifter regulerer og tilpasser hvordan en navnet minnelund skal fremstå. Gravene (både kiste- og/eller urnegraver) skal etableres i et eget gravfelt. Man kan ikke sette opp egne gravminner, men i motsetning til et anonymt gravfelt er det full anledning til å fortelle hvor den avdøde er gravlagt. Pårørende kan også, om de ønsker det, være til stede under urnenedsettelsen. Det er opp til gravplassforvaltningen om det skal være anledning til å feste graver i navnet minnelund ut over fredningstiden som vanligvis er 20 år. Dette reguleres i gravplassens lokale vedtekter.

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016

Berikelse for anlegget På mange gravplasser med navnet minnelund, har dette blitt et svært populært tilbud. I Trondheim var man tidlig ute og etablerte flere slike minnelunder. De pårørende satte pris på alternativet. Gravplassmyndighetene i Trondheim har derfor vært nødt til å anlegge nye minnelunder etter hvert som de etablerte ble fylt opp. Det finnes mange gode eksempler på forvaltninger som har anlagt navnet minnelund. Noen steder, der terreng og form tillater det, har man valgt å avdekke deler av berg og fjell. Her har man festet navneplater, mens kister og/eller urner begraves i forkant. Andre steder har forvaltningen valgt å arrangere konkurranse og brukt kunstnere til å utforme pene og iøynefallende minnesmerker der navneplater festes. Denne løsningen ble eksempelvis valgt på flere gravplasser i Trondheim. Man kan trygt si at det førte til en berikelse for anleggene. Enkelte vil kanskje hevde at dette er et dårlig alternativ? Ja vel. Da kan man velge

3

1. En av fire kirkegårder der man valgte å benytte etablerte kunstnere til å lage minnesmerker. Plassering og utførelsen på Moholt må betegnes som optimal, med benker i bakkant der man kan sette seg, reflektere og nyte omgivelsene. 2. På en høyde i utkanten av selge kirkegården, har man valgt en enkel løsning for en navnet minnelund. Her kan folk komme, sette seg på benken og la tankene fly. 3. Havstein kirkegård i Trondheim ble for et par år siden utvidet. Det var naturlig å anlegge en navnet minnelund. Påminnesmerkene kjenner man igjen høyreiste aks, som illustrerer utstrakt bruk av stauder på nyutvidelsen.

de tradisjonelle begravelsesformene. Men, ikke la det bli en sovepute. En navnet minnelund er en berikelse for norske gravplasser. Det er et godt sted å være. Her skal pårørende finne fred og ro. Her kan de tenne lys og legge ned blomster, med en visshet om at når blomstene er visnet ned, da rydder gravplassforvaltningen dem bort. Ingen ustelt ugressåker skjemmer mor og fars minne.

9


GULLKOMBINASJON: For Jan Erik Dufseth og kollega Heidi Bogvold Fallon har etableringen av livsynsåpent seremonirom vært en suksess. Flere og flere velger å bruke seremonirommet i Lillehammer.

Tør gå egne veier – Må hele tida fornye seg Folk ristet på hodet da Jan Erik Dufseth i 2010 åpnet seremonirom i Lillehammer. Kun seks seremonier ble det første året. Nå har han passert 100, og det blir flere for hvert år. TEKST OG BILDER: TORE HUUSE ØWRE

- Det var utrolig mye oppstyr når vi flyttet inn her og åpnet for gravferdsseremonier og hadde egne lokaler for minnesamvær. Det ble støy rett og slett. Men, resultatet er at flere og flere får øynene opp for vårt

KOSER SEG: Jan Erik Dufseth har hatt mange tøffe år som gravferdskonsulent og byråeier, ikke minst gjennom etableringen av eget seremonirom. Han trives også veldig godt i steinverkstedet i kjelleren.

10

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016


alternativ til tradisjonelle seremonier i kirken, sier Dufseth med et bredt smil. Forretningsbygget i Storgata i Lillehammer hadde han sikret seg allerede 10 år tidligere. Da holdt byrået hans til rett over gata etter å ha flyttet fra et mindre lokale de startet opp byrå i året før OL. Dufseth hadde hatt en liten, men stabil vekst i sine driftsår. Det var to byråer i Lillehammer, men Dufseth ville tilegne seg en større markedsandel og ville ha raskere utvikling. Et livssynsåpent alternativ hadde falt i smak andre steder i landet. Han øynet et mulighet. - Jeg hadde lokalene. Det var et potensiale. Jeg gikk i dialog med kommunen startet arbeidet med å tilpasse bygget. Det skulle bli et begravelsesbyrå med både seremonirom, lokaler for minnesamvær, steinverksted og ikke minst konferanserom og kontorer. Det ble mye bråk da kommunen gav bort friareale til seks parkeringsplasser. Samtidig kunne kommunen da si at byen hadde livssynsnøytralt seremonirom. Det var trått til å begynne med, men antall seremonier her har økt fra år til år. Seremonirom har virkelig kommet for å bli. Spesielt i byene, sier Dufseth.

Tilbyr en valgmulighet Han understreker at målet med å etablere et eget seremonirom slett ikke var å gå i krig med kirken, men han hadde sett et behov for et alternativ melde seg. Han hadde muligheten til å prøve. - Jeg har alltid vært opptatt av å fornye meg. Finne nye måter å gjøre ting på. Være personlig, og gjerne finne mine egne løsninger på ting. Dessverre oppfattet en del i kirken etableringen av vårt seremonirom som en krigserklæring, men tanken har aldri vært det. Personlig synes jeg kirken både er fin og bra, og vi som byrå holder like gjerne seremonier i kirken som tidligere. Poenget er at vi nå gir folk valgmulighet. Det er det mange som setter pris på, men ikke kirken. Kanskje kirken heller skulle sett seg i speilet og spurt seg hvorfor flere og flere søker livssynsnøytrale seremonirom, i stedet for å angripe de som tilbyr et slikt alternativ, sier Dufseth. Han tror åpenheten, uten begrensningene de kirkelige rammene gir, og er hovedårsaken til veksten.

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016

Personlig. Personlig. Personlig. I følge Dufseth har prosten i Lillehammer lagt ned forbud for de lokale prestene å forrette i seremonirommet hans. Det synes han er synd, men med egen taler klarer han seg fint. - Her er det ingen rammer som binder. Familiene kan selv legge opp seremonien akkurat slik de vil ha den. Om de vil ha reaggiemusikk eller rock. Viser eller opera. For meg handler det om å tilrettelegge. De pårørende skal få legge opp det så personlig og nært som overhodet mulig. Personlig. Personlig. Personlig. Det er det det handler om, mener Dufseth, som forteller at hovedmålet er at familien i ettertid skal sitte med en sterk og god følelse, en følelse av at det ble en så riktig og verdig avslutning som den kunne bli.

Generasjonsskifte For Jan Erik Dufseth har livet i begravelsesbransjen vært en spennende reise i de 23 årene han har holdt på. - Jeg skulle ønsket byråene i Innlandet hadde hatt et tettere samarbeid, for å stå sterkere mot krefter som etter hvert kommer utenfra og vil konkurrere med oss. Generelt sett er det en veldig konservativ bransje, og jeg tror vi må se på mange ting med nye øyne. Nye briller. Og vi må tilpasse oss verden vi lever i, sier Dufseth. Veldig engasjert. - Markedet er i endring. For oss så har kombinasjonen seremonirom, lokaler for minnesamvær og eget steinverksted vært gulloppskriften de siste fem årene. Samtidig som vi har hatt dyktige ansatte og gode samarbeidspartnere selvfølgelig. Vi merker et generasjonsskifte. Yngre mennesker kan like gjerne bestille wraps eller fingermat til minnesamværet, og sterke tradisjoner er i bevegelse. Vi er nødt om å følge med, og vi må tilpasse oss folks ønsker og krav. Klarer vi ikke det, blir vi parkert og konkurrert ut, sier Jan Erik Dufseth, som slett ikke har tenkt å parkere ennå.

NØYTRALT: Å gå inn i seremonirommet til J. E. Dufseth begravelsesbyrå kan være svært likt å gå inn i en pyntet kirke, men Jan Erik Dufseth tror friheten og muligheten til å gjøre seremonien enda mer personlig gjør at flere og flere velger livssynsåpen seremoni. (Foto: J.E. Dufseth begravelsesbyrå)

11


Har tatt miljøansvar

Bildetekster: Miljøfyrtårn: Buskerud Begravelsesbyrå har fått den gjeve plakaten. På avdelingen Eiker har de ansatte fått en miljøbevisst hverdag. Foran f.v daglig leder Thomas Kollen og prosjektleder og gravferdskonsulent Gunhild Melbø Tajet. Bak f.v. ordfører Ann Sire Fjerdingstad, og gravferdskonsulentene Erik Wilthil og Tor-Arne Aarnes.

Buskerud Begravelsesbyrå er det fjerde i sitt slag i hele landet. TEKST OG FOTO: KARI SANDEN

Buskerud Begravelsesbyrå er det fjerde begravelsesbyrået i landet som har fått Miljøfyrtårn-beviset. Både hovedkontoret i Drammen og avdelingskontoret Eiker Begravelsesbyrå i Hokksund er sertifisert. De ansatte, med gravferdskonsulent Gunhild Melbø Tajet som prosjekt-ansvarlig, har hatt ansvaret for gjennomføringen. Daglig leder Thomas Kollen er svært fornøyd. – Dette er en tanke jeg har hatt i to-tre år, men vi har aldri hatt tid. Men nå hadde vi en mulighet, forteller han. Han mener at det er et kvalitetsstempel Det viser at vi som bedrift tar miljøet på alvor. Vi gir også signaler om at vi tar de ansatte og arbeidsplassen på alvor, sier han. – Det har vært veldig spennende å jobbe med, og dessuten har det vært positivt for arbeidsmiljøet, sier Gunhild.

12

Økokjøring – Kundene vil ikke merke så stor forskjell, bortsett fra at de nå vil få tilbud om å få faktura per epost, forteller Gunhild. Men gjennom prosessen har hun gått mange detaljer innad i bedriften i sømmene. Som HMS-systemet og kravene til bilparken. 11 biler blir vasket ofte. Miljøsertifiseringen setter krav til bruk av kjemikalier. De ansatte har også hatt kurs i øko-kjøring. – Det å være bevisst på kjørestilen tror jeg er viktig, forteller Gunhild. Når begravelsesbyrået handler inn nye biler tenker de på lavest mulig utslipp. Daglig leder kunne gjerne tenke seg en fremtidsrettet begravelsesbil. – Det hadde vært moro om vi kunne vært tidlig ute med å kjøre en hybrid, sier en tydelig bilinteressert Kollen.

et vaksinasjonsprogram for å unngå smitte. Sånt var det aldri snakk om før, forteller Kollen, som har vært i bransjen i tredve år. Begravelsesbyrået er den 11. bedriften i Øvre Eiker som kan smykke seg med skiltet som beviser at de er et Miljøfyrtårn, i tillegg til at Øvre Eiker kommune har 11 egne virksomheter som har vært gjennom nåløyet. – Jeg er glad for at en bedrift som Eiker Begravelsesbyrå tar det samfunnsansvaret som det er å bli et Miljøfyrtårn, sier Tore Lagesen, miljøfyrtårnkoordinator i Øvre Eiker kommune. Glad: Kommunens miljøfyrtårnkoordinator, Tore Lagesen er glad for at private bedrifter tar samfunnsansvar. Sist uke overrakte han Thomas Kollen beviset på at begravelsesbyrået er sertifisert.

Skinnende messing er også en detalj. Nå er det nye rutiner for bruk av pussemidler og ikke minst beskyttelsesutstyr. Smittevern har vært i fokus under sertifiseringen. – En stor del av jobben er det å jobbe med døde mennesker. Derfor har vi

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016


Virke Gravferd har vært i møte med Forbrukerombudet om prisopplysningsforskriften og krav til prisopplysning for gravferdstjenester. Erfaringene på oppsettet av minimums- og maksimumsløsning på byråenes hjemmesider viser at det er behov for en presisering av de enkelte postene som skal summeres. Vi har fått tilbakemelding fra Forbrukerombudet, og innholdet i brevet som skal sendes ut til alle som driver begravelsesbyrå i Norge er gjengitt her.

Orienteringsbrev til gravferdsbransjen Forbrukerombudet fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold er i samsvar med markedsføringsloven (mfl.) og tilhørende forskrifter. Se for øvrig vår hjemmeside www.forbrukerombudet.no for mer informasjon. Ettersom vi har brakt i erfaring at det per i dag er stor variasjon i hvorvidt gravferdsbyråene oppfyller gjeldende prismerkingskrav finner vi det formålstjenlig å informere om hvilke prismerkingskrav som stilles, bl.a. på gravfersbyråenes hjemmesider.

Markedsføringsloven (mfl.) § 10 setter krav til prismerking. Næringsdrivende som selger varer, tjenester eller andre ytelser til forbrukere er etter mfl. § 10 pålagt å informere om prisene, slik at de lett kan ses av kundene. Formålet med bestemmelser om prismerking og prisinformasjon er å legge til rette for at forbrukerne skal kunne foreta prissammenligninger. For at forbrukerne skal kunne foreta informerte og fornuftige valg, basert på en reell priskonkurranse, er det en forutsetning at forbrukeren kan gjøre seg kjent med prisen på aktuelle ytelser. Med hjemmel i mfl. § 10 er det gitt forskrifter med nærmere regler for prisopplysninger. Forskrift 14. november 2012 nr. 1066 om prisopplysninger for varer og tjenester (prisopplysningsforskriften) gir nærmere

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016

regler for bl.a. prisopplysning for gravferdstjenester. Ovennevnte prisopplysningsforskrift, som trådte i kraft 1. januar 2013, erstatter den tidligere forskriften fra 1997 om prisopplysning for gravferdstjenester. En utskrift av gjeldende prisopplysningsforskrift følger vedlagt. En viktig endring i prisopplysningsforskriften er at det nå også er krav om en oppdatert prisliste på gravferdsbyråenes hjemmesider - dersom gravferdsbyrået har hjemmeside på Internett, jf. prisopplysningsforskriftens § 11, første ledd, annen setning. Prisliste og prisoppslag skal, så langt det er praktisk mulig, inneholde opplysninger om den næringsdrivendes betalingsbetingelser, jf. prisopplysningsforskriftens § 11, siste ledd. Prisopplysningsforskriftens kapittel 4 gir nærmere bestemmelser om hvordan prisopplysning for gravferdstjenester skal gis. I tillegg til krav om uoppfordret skriftlige prisopplysninger til utdeling ved første gangs henvendelse eller konsultasjon, stilles det bl.a. krav til «Prisoversikt for gravferd» - som vi nedenfor vil redegjøre nærmere om. For nærmere informasjon om hva prisopplysningene skal inneholde mv. viser vi til prisopplysningsforskriftens § 15. Det er også krav om at det i pristilbudet fra gravferdsbyrået blir opplyst om varer og tjenester som ikke er inkludert i pristilbudet og som kan medføre vesentlige utgifter i tilknytning til en gravferd, jf. prisopplysningsforskriftens § 17 - hvor det er redegjort nærmere for dette kravet og øvrige krav.

Jo Gjedrem har sendt brev til alle begravelsesbyråer for å informere om den nye Markedsføringsloven. (Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.no)

«Prisoversikt for gravferd» Ifølge prisopplysningsforskriftens § 16 «Prisoversikt for gravferd», skal det opplyses om hvilket geografisk område prisene gjelder for. Dersom gravferdsbyrået krever inn kommunale avgifter, skal disse fremgå av prisoversikten. Prisoversikten skal inneholde minimumsog maksimumspriser for varer og tjenester som gravferdsbyrået leverer eller formidler. Minimums- og maksimumspriser skal oppgis for: a) kiste, stell og nedlegging i kiste med 1. kiste, inkludert alt tilhørende utstyr og svøp/skjorte 2. stell og nedlegging i kiste. b) transport med 1. bringing av den døde på båre fra dødssted til oppbevaringssted 2. bringing av kiste til dødssted eller oppbevaringssted for avdøde 3. transport fra dødssted eller oppbevaringssted til seremonisted 4. transport av utstyr og mannskap til seremoni som byrået tar betalt for 5. transport av båre etter seremoni når det er nødvendig 6. øvrige tjenester knyttet til transport som byrået tar betalt for.

13


c) seremoni med 1. priser på assistanse fra henholdsvis én og to gravferdskonsulenter 2. pynt og hva pynten inkluderer 3. program i 50 eksemplarer 4. kistedekorasjon og 5. øvrige tjenester knyttet til seremoni som byrået tar betalt for. d) honorarer og gebyrer med 1. byråets avgiftspliktige og avgiftsfrie honorarer og gebyrer og hva som inngår i honorarene. Prisoversikten skal inneholde pris for én dødsannonse over én spalte med størrelse på cirka 75 mm i den mest brukte avisen i distriktet. Det er i prisopplysningsforskriftens § 16 presisert at minimums- og maksimumsprisene skal summeres hver for seg, slik at laveste og høyeste totalsum fremgår. Minimumsprisen som oppgis skal dekke planlegging, tilrettelegging og bestilling av varer og tjenester og dødsannonse. Det er også krav om at denne prisoversikten, skal fremgå av byråets hjemmeside på Internett - dersom gravferdsbyrået har hjemmeside på Internett, jf. prisopplysnings-forskriftens § 16, siste ledd, jf. § 11, første ledd, annen setning.

14

Merknader: Ettersom vi er kjent med at gravferdsbransjen har etterspurt en presisering av enkelte av ytelsene som er opplistet i prisoversikten - «Prisoversikt for gravferd», kan vi bemerke følgende: – Dersom gravferdsbyrået ikke tar seg betalt for enkelte av ytelsene som er oppført i prisoversikten kan det føre opp kr. 0,-. – Dersom gravferdsbyrået ikke utfører enkelte av ytelser som er oppført i prisoversikten kan det inntas en merknad om at denne ytelsen ikke tilbys. – Vi ser helst at det i prisoversiktens bokstav b), punkt 4 – pris for «transport av utstyr og mannskap til seremoni som byrået tar betalt for» føres opp en pris, selv om det kan være naturlig å prise denne ytelsen i prisoversiktens bokstav c). Dersom gravferdsbyrået ikke kan skille ut denne transportkostnaden fra kostnader knyttet til seremonien, kan denne kostnaden inntas under bokstav c), samtidig som det gjøres en merknad under bokstav b), punkt 4 om hvor denne ytelsen er priset under bokstav c).

det kan vises til at pårørende velger disse løsningene. Vi ser for oss at tre røde roser kan være en minimumsløsning. Maksimumspris bør være relatert til kistedekorasjoner som flere velger, og ikke relatert til enkeltstående tilfeller. – I den grad gravferdsbyrået har gebyrer knyttet til å melde fra til offentlige myndigheter mv., å utstede faktura, eller gebyrer relatert til andre forhold/tjenester skal dette også fremgå i prisoversiktens bokstav d), punkt 1. Vi ber om at dere merker dere disse prismerkingskravene og eventuelt gjennomfører nødvendige tiltak for at deres byrå følger prismerkingsreglene, dersom dere ikke allerede oppfyller disse kravene. Forbrukerombudet vil på et senere tidspunkt følge opp med tilsynskontroller hos utvalgte gravferdsbyråer, for å kontrollere om prismerkingsreglene følges. For Forbrukerombudet Fagdirektør Jo Gjedrem

– Minimums- og maksimumspris for «kistedekorasjon» i priseksemplets bokstav c), punkt 4 må være reelle i den forstand at

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016


BOKSLIPP I BEGRAVELSESBYRÅ!

GRAVFERDS NYTT FÅ BLADET RETT HJEM? Alle ansatte medlemsbyråer i Virke Gravferd kan kostnadsfritt få tilsendt bransjebladet.

i

Send en e-post til gh@virke.no med navn, adresse og hvilket byrå vedkommener ansatt i.

de

Husk å melde adresseendringer!

NYE MEDLEMMER Simonsen begravelsesbyrå AS Storgt. 21, 8370 Leknes Daglig leder: Jan-Robert Simonsen

21. januar var det boklansering i Wangs begravelsesbyrås lokaler på Hasle i Oslo. Juritzen Forlag presenterte sin nye spenningsroman skrevet av Kristine Storli Henningsen, «Irma Dahl». Det var en populær lansering, med godt over 70 personer tilstede! Kristine er en etablert forfatter som har gjort stor suksess de siste årene. Hun har i all hovedsak skrevet for Aschehoug og

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016

Gyldendals forlag. Dette er første bok for Juritzen. Mens hun bodde i Drammen arbeidet hun deltid i Buskerud begravelsesbyrå ca. 2 år, og det var da hun fikk idè til boken. Handlingen i boken foregår i byrået og i distriktet i Drammen men under annet navn. Når man leser boken vil mange sikkert nikke gjenkjennende til enkelte i persongalleriet! Juritzen Forlag vil være til stede på landsmøte i Sandefjord for å markedsføre boken til alle i gravferdsbransjen!

Tilhører lokalavdelingen Virke Gravferd Nord Norge.

Jølstad begravelsesbyrå Mo i Rana Lars Meyeresgt 9 b, 8622 Mo i Rana Daglig leder: Siv Helen Roland Tilhører lokalavdelingen Virke Gravferd Nord Norge.

NYTT ASSOSIERT MEDLEM: MemoSoft AS Leif Weldingsvei 12, postboks 269 , 3201 Sandefjord Daglig leder Bjarne Johnsen Vi ønsker alle velkommen til fellesskapet i Virke Gravferd!

15


NY MERCEDES V KLASSE SETTER NY ESTETISK STANDARD FOR INNREDNING AV BEGRAVELSESBIL OGSÅ MED 4 MATIC • EXECUTIVE INNREDNING

ging r ombyg o f r e g la Biler på

For store bilder og utfyllende informasjon:

www.begravelsesbil.no

Ny modell Mercedes V klasse nå på det Norske markedet med spesialtilpasset innredning som setter ny standard for begravelsesbil. Veldig allsidig bil med mange muligheter for oppbevaring av utstyr og tilbehør. Fem store lasteluker, leveres med manuelt eller elektrisk uttrekk med tilt funksjon. Også to kisteløsning tilgjengelig. Leveres i mange utstyrs og farge kombinasjoner, individuelle innredningsløsninger tilpasset ønske og behov. Innredningen kan enkelt flyttes over til neste bil etter endt bruk, bygges tilbake til personbil.

Estetisk flott bårerom • Store lasterom fra begge sidedørene • Oppbevaring i gulvet • Stopper for vogn under uttrekk

NY MODELL E-KLASSE KOMMER

Spesialbygget Mercedes E-klasse som VF 250 CDi og VF 350 V6 4-Motion har blitt en salgssuksess i Norge. Denne bilen er utviklet i samarbeid med begravelsesbransjen og kan leveres i mange varianter. Nyhet nå, 4-hjuls trekk og bårerom tilpasset to kister.


CADILLAC ESCELADE

CADILLAC XTS SPESIALBIL

Vi kan nå tilby den nye modellen av Cadillac Escalde ESV Premium spesialbygget som begravelsesbil. Innredningen er basert på E klassen og V klassen som setter ny standard for innredningsløsninger og gir et flott visuelt korrekt uttrykk. Det er lagt opp til god lagerplass som er skjult under gulvet i luker fra begge sidedørene, polstret vegg og sidebekledning. Elektrisk uttrekksystem med tilt funksjon for enkel innlasting. Bilen er ny fra fabrikken, topp utstyrt versjon klar for levering. Dette er den første bilen innredet som begravelsesbil som introduseres på landsmøtet.

Den helt nye modellen fra Cadillac forlenget og spesialbygget som begravelsesbil er klar for det Norske markedet. Vi har valgt en topp utstyrt versjon, Platinum utgave med fokus på innrednings løsninger tilpasset det Norske markedet med elektrisk uttrekk systen designet etter Norske kister. Leveres også med tilt system og andre detaljer individuelt etter ønske. Dette er den første bilen av den nye modellen som introduseres på landsmøtet. Fås også med ekstra sidevindu.

MERCEDES GLS Ny modell Mercedes GLS kan nå leveres som begravelsesbil. Denne bygges om fra personbil med flere alternative innredningsløsninger, fra en standard med fast gulv til en topp moderne innredning med elektrisk uttrekk, løft av gulv for adkomst til god lagerplass og tilt funksjon for enklere innlastning. Bilen kan leveres i flere farger og utstyrsnivåer. Vi har lagt stor vekt på førermiljø og sittekomfort som er av stor betydning på en bil av denne typen med liten plass.

NYHETER 2016: VOLVO XC 90 OG CADDY MAXI SOM BEGRAVELSESBIL

NY MODELL XC 90 - KAN LEVERES SOM BEGRAVELSESBIL Den nye Volvo XC 90 kan nå spesialbygges som begravelsesbil, vi har tilpasset en helt ny innredningsløsning og som medfører at bilen kan tilbakeføres til personbil etter endt bruk. Bilen levers i mange utstyrsvarianter og prisklasser.

NY MODELL VW CADDY MAXI - KAN LEVERES SOM BEGRAVELSESBIL Meget bruksvennlig og allsidig bil, kan bygges etter ønske og behov. Neste generasjon Caddy Maxi nå tilgjengelig med en spesialtilpasset innredning.

25 år 1990-2015

Erfaring gir trygghet

Ta kontakt for ytterligere informasjon og pristilbud: Jan Erik Naley på tlf. 951 02 600 eller janerik@naley.no

For mer informasjon: www.begravelsesbil.no


Kjell Rein Dahl utnevnt til æresmedlem i Virke Gravferd Vest Virke Gravferd Vest avholdt sitt årsmøte på Panorama Fjordhotell på Sotra 5.- og 6.mars. Et flott arrangement på et nydelig sted, og med godt oppmøte. TEKST: FRODE MIKKELSEN FOTO: ESPEN STØLEN

På årsmøte ble Kjell Rein Dahl utnevnt til æresmedlem i lokalavdeling, for på den måte å hedre en person som har lagt ned et stort arbeid for gravferdsbransjen. På festmiddagen lørdag kveld ble dette høytidelig markert, og Frode Mikkelsen holdt en flott tale hvor han sa blant annet: «Vårt nye æresmedlem har vært med svært lenge. Han ble valgt inn i styret i 1978, og selv om han ikke har sittet aktivt hele tiden frem til i dag, er jeg sikker på at han hele tiden har vært aktivt opptatt av styrets arbeid. Han har i hvert fall vært mer i styret en utenfor enten som Formann eller sekretær frem til han gav seg som styrerepresentant i 2012. Det var også han som fikk ansvaret for å gjenreise lokalavdelingen, som hadde «lagt brakk» i noen år på 80 tallet. Og vi vet jo at dette ble suksess. Dette var arbeid som ble gjort da han satt i hovedstyret i en lang periode. (han ble innvalgt i hovedstyret på Voss tidlig på 80-tallet) Vedkommende har vært et ja- menneske som har vist stor vilje til å delta og å representere både lokalavdeling og hovedstyre. Jeg må si at det gjør inntrykk å oppleve et slikt langvarig oppriktig engasjement. Vi kan nok alle være rimelig sikker på at det er lagt ned mye tid i løpet av alle disse årene, til det beste for både lokalavdeling og hovedstyret. Uten å gå for mye i dybden på tidsbruken her, så kan jo nevnes at det er gått med mye tid i de utallige representantskapsmøtene han har deltatt på. Og ikke minst, så har han brukt mye tid på å arrangere landsmøtene her på vestlandet

18

tre ganger. (det kan jeg gjerne signere for). Eg er jo egentlig litt for ung til å huske, men eg har fått fortalt at det også var han som fikk formalisert avtalen med Haukeland sykehus i august 1991, en avtale som var svært godt forberedt og gjennomarbeidet. Dette har nok også tatt mye av hans tid. Om eg fikk beskrive han med kun tre ord, så ville det være: Deltagende – Hjelpsom og Oppmuntrene Jeg tipper at mange i salen kan nikke annerkjennende til dette! Kjære Kjell Takk for at du alltid stiller opp for alle.

Enten de er kollegaer, medarbeidere eller pårørende. Takk for at du viser den respekt og omsorg som trengs i enhver situasjon. Takk for at du er genuint rettferdig, og aldri gjør forskjell på Kong Salomo og JørgenHattemaker. Takk for at du deler alle gode gamle historier fra bransjen, på en slik innlevende måte. Og til slutt, takk for at du er, og har vært et stort forbilde for mange av oss andre i bransjen.» Virke Gravferd gratulerer Kjell Rein Dahl med utmerkelsen!

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016


26.–29.mai 2016 Scandic Park Sandefjord

Landsmøte i Virke Gravferd

Hvor digital kan døden bli? • Foredrag, diskusjoner og workshop • Deltagelse fra Sverige og Danmark • Stor utstilling med mange leverandører til gravferdsbransjen

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016

19


Torsdag: 14.00 Registrering Sjekk inn og vær velkommen til Sandefjord! 19.00–22.00

Buffeten står klar

22.00–02.00

Baren og salongene til disposisjon

Fredag: 07.30–09.00

Frokost

09.00–09.45

Åpning av landsmøte v/ fylkesmann Erling Lae og styreleder Tom Sletsjøe

09.45–10.00 Kaffepause 10.00–10.45

«Hvor digital kan døden bli?» Dagens trender og folks adferd på nett v/ Eirik Normann Hansen, Creuna

10.45–11.00 Pause 11.00–12.30

Dagens trender og folks adferd på nett v/ Eirik Normann Hansen, Creuna

Innledning til gruppearbeid

12.30–13.30 Lunsj 13.30–15.30

Dagens trender og folks adferd på nett v/ Eirik Normann Hansen Vi fortsetter gruppearbeid og presentasjon i plenum

15.30–16.30 Sponsortid

HOVEDSPONSORER

17.30

Avreise med buss til Solløkkastranda. En historisk reise via Gokstadhaugen

19.00–23.30

Party ved strandkanten. Servering av kortreist mat og brygg. The Undertakers

23.00

Retur til hotellet


LANDSMØTE

Lørdag 07.30–09.00 Frokost 09.00–09.45

Et morgenkåseri om den digitale hverdagen v/Arne Hjeltnes

09.45–10.00 Kaffepause 10.00–12.00

Paneldiskusjon - Hvor digital kan døden bli?

Panelet: Eirik Norman Hansen, Creuna, Jan Willy Løken, Virke Gravferd, Ulf Lernèus, SBF, Mogens Balling, Begravelses Danmark, Simon Elvestad, Adstate

Leder av samtalen: Gunnar Hammersmark.

12.00–13.00 Lunsj 13.00–14.00

Tid til sponsorer

14.00–15.15

Inspirasjonstime «Styrke og glede, både på jobben og hjemme» v/Mats Peterson

15.15–18.00

Hotellets fasiliteter står til vår disposisjon

18.30–19.00

Aperitiff i hotellfoajeen

19.00–22.30

Festmiddag på Scandic Park Hotel, festsalen

22.30–03.00

Vi nyter sommerkvelden videre…

Søndag 08.00–10.00 Frokost

Tid for å sjekke ut

VIRKE GRAVFERD Sandefjord 26.-29. mai 2016


Registreringsskjema til Landsmøte Virke Gravferd i Sandefjord 2016 Jeg tilhører:

Begravelsesbyrå

Leverandør/Sponsor

Annet

Fornavn Etternavn Firma

Prisopplysninger: Deltakeravgift: kr 1.900,- (Faktureres fra Virke Gravferd)

Ankomstdato Avreisedato

Hotellpriser (døgnpris med fullpensjon - gjøres opp ved avreise) :

Romtype (OBS! Én bestilling pr. rom.)

Standardrom – pris pr. person kr 1.704,- pr. enkeltrom kr 2.840,- pr. dobbeltrom

E-post Mobiltelefon

Superior-rom – pris pr. person kr 1.913,- pr. enkeltrom kr 3.044,- pr. dobbeltrom

Jeg deler rom med:

Dagsgjester: Dagspris fredag kr 1.250 (inkl. deltakeravgift, lunsj og arrangement fredag kveld)

Fornavn:

Dagspris lørdag kr 1.950 (inkl. deltakeravgfit, lunsj og festmiddag).

Etternavn: Epost:

Skjemaet sendes til gh@virke.no innen 25. april

22

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016


Svanholm – Trondheims mest sykkelvennlige arbeidsplass I fjor dro Miljøpakken i gang «Sykkelvennlig arbeidsplass» for å stimulere arbeidsplassene i Trondheim til å legge bedre til rette for at ansatte kan sykle til jobben.

Målet med tiltaket har vært å få flere til å sykle til jobb og å bygge sykkelkompetanse på arbeidsplassene. I tøff konkurranse med flere gode bedrifter har en jury med representanter fra Næringsforeningen i Trondheimsregio-

nen, Syklistenes Landsforening og Miljøpakken kåret Trønderenergi (stor bedrift) og Svanholm (liten bedrift) til Trondheims mest sykkelvennlige arbeidsplasser i 2015.

kan være aktive til jobben, i arbeidstida og også på fritida. Her er alt på «stell» og vel så det. Svanholm er et forbilde for andre små bedrifter.»

«Juryen mener Svanholm har lagt forholdene forbilledlig til rette slik at de ansatte

MØTEKALENDER for gravferdsbransjen 2016 1. – 3. april

Harstad

Virke Gravferd Nord-Norge - årsmøte

Thon hotell Harstad

1. – 3. april

Bologna

Tanexpo Exhibition - the International Funeral and Cemetery Articles Exhibition

Bologna Fair

9. april

Duisburg

Forum BEFA

Tyskland

12. april

Oslo

Styret for Virke Gravferd – Styremøte

Virkes lokaler

13. april

Oslo

Virke Gravferd - Representantskapsmøte

Scandic Solli Hotel

15. – 17. april

Øland

Virke Gravferd Trøndelag - årsmøte

Hovdegard

26. mai

Sandefjord

Styret for Virke Gravferd – Styremøte

Scandic Park Sandefjord

26. – 29. mai

Sandefjord

Virke Gravferd Landsmøte 2016

Scandic Park Sandefjord

30. mai – 2. juni

Montreal

FIAT-IFTA International Convention

Montreal Hilton Bonaventure

26. – 28. august

Island

Nordisk Forum

Reykjavik

21. – 23. sept

Stockholm

EFFS – Generalforsamling

12. – 16. sept

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn I - Kurs - høst 2016

Virkes lokaler

19. – 21. sept

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn II - Kurs - høst 2016

Virkes lokaler

26. – 27. sept

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn III - Rådgivning og kundebehandling

Virkes lokaler

2. november

Oslo

Virkekonferansen 2016 – X-faktor

Radisson Bule Scandinavia

13. – 17. mars

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn I - Kurs - vår 2017

Virkes lokaler

20. – 22. mars

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn II - Kurs - vår 2017

Virkes lokaler

23. – 26. mars

Svalbard

Virke Gravferd Nord-Norge Vårmøte 2017

Raddisson Svalbard Hotel

2017

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016

23


Fra klagenemnda Saken i korte trekk: Klager – som ikke er formelt ansvarlig for gravferden – bestilte til seremonien en krans med sløyfe med påskrift.

VIRKE GRAVFERDS FAGKURS

Klagers søster – som formelt er ansvarlig for gravferden – gav beskjed til byrået om å plassere kransen sentralt, men ta sløyfen av. På kisten lå det en krans med sløyfe med påskrift fra alle avdødes barn og svigerbarn, herunder klager og hennes søster. Byrået fulgte pålegget og fjernet sløyfen.

Trinn TrinnI I

Partenes anførsler:

Del Del11og ogDel Del22––2016/2017 2015/2016

Grunnleggende fagkurs for gravferdskonsulenter Invester i dine ansatte. Få bedre forståelse og utvid ditt nettverk og kunnskapsområde innen gravferdsbransjen. Det er også for dem som ønsker å kvalifisere seg til å bli daglige ledere av et byrå. Del 1. 12.-16. september 2016 Del 2. 13.-17. mars 2017 Program • Virke gravferds vedtekter, standard og regler • Trygdekunnskap for gravferdsbransjen • Kommunikasjon og kvalitet • Kundebehandling – Hvordan takle klager • Forståelse av kalkulasjon for begravelsesbyråer • Generelt om prisopplysninger for gravferd • Etikk og retningslinjer på sosiale medier og web • Besøk til lokale begravelsesbyråer

24

• Moderne byrådrift • Hvordan forebygge utbrenthet Overnatting: Scandic Solli Gangavstand fra Virkes lokaler. Påmeldingsfrist: 1. august 2016 Antall dager: 5 dager x 2 Sted: Virkes lokaler, Henrik Ibsen gt 90, Solli Plass, Oslo Kursavgift: Kr 9900,- pr. del Påmelding/informasjon: E-post: anne.leinders-krog@virke.no Tlf 22 54 17 45

www.virke.no/kurs

Klageren anfører i hovedsak at byrået har gått ut over grensene for oppdraget, ved å etterkomme denne type ønske fra klagerens søster. Uttrykket «alle spørsmål» knyttet til gravferdslov § 9, må forstås både med en juridisk og en etisk grense. Klageren anfører at den etiske siden ved saken er nokså selvforklarende, mens det påpekes at juridisk vil begrepet «alle avgjørelser» i sammenhengen måtte fortolkes til å omfatte gravferden som sådan, ikke tredjepersoners rettighet til å uttrykke det man ønsker som en siste hilsen til avdøde. Denne grensen er overtrådt av klagers søsken som ansvarlige for gravferden, og deres handling er rettsstridig. Byråets handlinger må identifiseres med dette. I tillegg anføres at byrået må ha et selvstendig profesjonsansvar og en veiledningsplikt overfor påførende når det gjelder handlinger som går ut over etiske og juridiske grenser. Dette ansvaret kan ikke byrået fraskrive seg ved å skyve det over på pårørende som har signert oppdraget. Klageren viser til de yrkesetiske regler § 2 der byrået pålegges å ha høy grad av profesjonell bevissthet basert på en lojal holdning i forhold til de pårørende og med en plikt til å ivareta de pårørendes interesser. Innklagede har i sitt tilsvar til klagen valgt å vise tilbake til sitt brev til klageren der byrået redegjør for sitt standpunkt. Byrået viser til Gravferdslova § 9 og anfører at tolkingen av denne skal være slik at den ansvarlige for gravferden avgjør alle spørsmål – også spørsmål om plassering av kranser og hvorvidt disse skal ha sløyfer eller ikke. Byrået anså seg etter dette forpliktet til å etterkomme dette klart uttrykte ønsket fra oppdragsgiver. Nemnda behandlet saken i møte onsdag 16. desember 2015.

Nemnda skal bemerke: Det er enighet om at klageren ikke er oppdragsgiver. Det er videre enighet om at klagers søster som oppdragsgiver har gitt beskjed til byrået om å fjerne sløyfen fra kransen fra klageren, men plassere selve kransen sentralt. Spørsmålet klagen reiser er hvorvidt oppdragsgivers rett til å bestemme «alt» har en yttergrense og om beslutningen om å fjerne sløyfen fra klagerens krans i så fall er utenfor hva påførende kan bestemme. Hvis svaret er ja, reises spørsmålet om byrået har en selvstendig plikt til ikke å etterkomme en instruks som går ut over hva oppdragsgiver har anledning til å bestemme over.

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016


Sak 2015-06 Klagenemnda er kommet til at beslutningen om å fjerne sløyfen fra kransen ligger innenfor hva oppdragsgiveren kan bestemme i kraft av sin rett til å forestå gravferden og at byrået dermed er forpliktet til å følge oppdragsgivers pålegg. Gravferdslova § 9 avgjør hvem som skal sørge for gravferden. Ved tvist om hvem som skal utøve denne retten kan spørsmålet bringes inn for kommunen til avgjørelse. Det er på det rene at klagerens søster har påtatt seg å sørge for gravferden og at klageren har akseptert dette ved at hun ikke har reist tvist om retten til å sørge for gravferden.

VIRKE GRAVFERDS FAGKURS

Omfanget av beslutningsmyndigheten for den som sørger for gravferden er i teorien tolket til å være total slik at den ansvarlige avgjør alle spørsmål vedrørende gravferden, herunder om det skal være kirkelig medvirkning og hvor avdøde skal gravlegges. I dette ligger det utvilsomt at den ansvarlige kan beslutte at dødsfallet ikke skal annonseres – og dermed ikke være offentlig. Den ansvarlige kan også beslutte at det ikke skal avholdes noen seremoni. Dette innebærer at den ansvarlige kan treffe beslutninger som faktisk avskjærer alle sørgende mulighet til å gi en siste hilsen i form av bårebukett eller krans.

Trinn 2

Fordypningskurs for gravferdskonsulenter

Påmeldingsfrist: 1. september 2016

Nemnda finner det da klart at den ansvarlige må kunne bestemme det mindre, altså gi bestemmelser knyttet til plassering, eventuelt fjerning, av kranser og buketter. Å fjerne sløyfen fra en krans ligger dermed – slik nemnda ser det – innenfor myndighetsområdet til den ansvarlige for gravferden. Når beslutningen ligger innenfor hva den ansvarlige for gravferda kan bestemme er det klart at byrået er forpliktet overfor den ansvarlige for gravferden til å følge påbudet som er gitt.

Del 1. 19.-21. september 2016

Antall dager: 3 dager x 2

Det at byrået skal utføre sitt arbeid basert på en lojal holdning i forholdet til de pårørende (de yrkesetiske reglene pkt 1) og en grunnleggende respekt for de pårørendes livssyn og tradisjoner (reglenes pkt 2) innebærer verken rett eller plikt for byrå til å bryte med de pålegg den ansvarlige for gravferden gir. Det er etter dette ikke nødvendig for nemnda å ta stilling til hvorvidt det kan tenkes å finnes en yttergrense for hva oppdragsgiver kan pålegge byrået å utføre og nemnda går ikke inn på dette spørsmålet. Nemnda er etter dette kommet til at byrået verken har handlet i strid med de bransjeetiske normene eller med Gravferdslova. Vedtaket er enstemmig.

VEDTAK Klagen tas ikke til følge Øyvind Næss | Siv Bjørklid | Knut Svanholm

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016

Del 1 og Del 2 – 2016/2017

Del 2. 20.-22. mars 2017 Program: • Virke gravferds ressurs og beredskapsplan • Hvordan møte barns sorg? • Hvem har egentlig retten til å sørge for gravferd? • Hvordan motvirke utbrenthet i et krevende yrke • Skifte- og skifteretten – hvordan kan hverdagen forenkles/forbedres? • Det digitale boet – hva skjer når eieren dør? • Medietrening

Sted: Virkes lokaler, Henrik Ibsen gt 90, Solli Plass, Oslo Kursavgift: Kr 6900,- pr. del Påmelding/informasjon: E-post: anne.leinders-krog@virke.no Tlf 22 54 17 45

www.virke.no/kurs

Kursform: Vi legger opp til veksling mellom faglig innledning, gruppearbeid, refleksjon og diskusjon. Overnatting: Scandic Solli Gangavstand fra Virkes lokaler.

25


Fra klagenemnda Saken i korte trekk:

VIRKE GRAVFERDS FAGKURS Trinn 3 26.-27. september 2016

Rådgivning og kundebehandling

Påmeldingsfrist: 12. september 2016

Start: 26. september 2016

Antall dager: 2

Slutt 27. september 2016 Program: • Kommunikasjonsteknikk • Veiledning og rådgivningsteknikk • Adferdspsykologi og beslutninger • Faglig rådgivning og kundebehandling Kursform: Kurset gjennomføres som en kombinasjon mellom foredrag, gruppeoppgaver og diskusjon. Det vil bli benyttet videoer, generelle caser og deltakernes egne eksempler og caser fra hverdagen som gravferdskonsulent. Overnatting: Scandic Solli Gangavstand fra Virkes lokaler.

26

Sted: Virkes lokaler, Henrik Ibsen gt 90, Solli Plass, Oslo Kursavgift: Kr 4950,Påmelding/informasjon: E-post: anne.leinders-krog@virke.no Tlf: 22 54 17 45

www.virke.no/kurs

Forut for inngåelse av avtale om oppdrag var pårørende, ektefelle, sønn og datter, i møte med byrået. I møtet ble alle priser knyttet til gravferden gjennomgått. Partene er uenige om hvorvidt det ble protestert på prisene. Pristilbudet ble imidlertid akseptert ved undertegning av oppdragsgiver og byrå ved møtets avslutning den 28.09.2015. Av pristilbudet fremgår det at utlegg til organist er uavklart men estimeres til 2 550 kroner og at annonse vil koste ca 10 000 kroner. Under transporten av avdøde til seremonistedet ble bårebilen forsinket i trafikken slik at byrået, for å sikre ankomst i tide, valgte å anvende en varebil. Bårebilen kom frem til seremonistedet etter at kisten var kommet frem, men før seremonien startet. Bårebilen ble anvendt ved transporten fra seremonistedet til krematoriet. Pårørende klaget over fakturaen da denne kom og påpekte bl.a. at prisen for annonse var tatt med to ganger og at de anså at prisen for transport måtte strykes da transporten var skjedd med varebil. Byrået beklaget det inntrufne, halverte prisen for transport og rettet opp feilen knyttet til annonsen. Ved en lapsus ble det i stedet for en kreditnota sendt en purring på den opprinnelige fakturaen – et forhold byrået har beklaget og rettet opp ved å sende korrekt faktura i henhold til rettelsen og prisavslaget byrået hadde innrømmet. Klager anser at avslaget som er innrømmet er for lite og har fremmet klage til nemnda med krav om ytterligere prisavslag. Byrået har fastholdt prisavslaget som er innrømmet.

Partenes anførsler: Klager anfører at de priser byrået har tatt verken reflekterer nødvendig utstyr eller faktisk anvendt tid. Klager påpeker at pårørende allerede i planleggingsmøte 28.09.15 protesterte mot prisen på transporten. Klager avviser at «komplett utstyrssett til kisten» er nødvendig og viser til at avdøde allerede var stelt og hadde på de klær pårørende ønsket. Videre avviser klager at byrået kan ta betalt for stell av avdøde da han allerede var stelt på sykehjemmet. Klager avviser å betale for hygienemateriell med en fast sats, og ber om at reell kostnad dokumenteres. Når det gjelder transport avviser klager å betale for transport av avdøde til sykehjemmet (kr. 1 670) og fra sykehjemmet til kirken (kr. 3 900) fordi det ikke ble anvendt bårebil – og den kostbare bårebilen var oppgitt som grunn for at prisen for transporten var høy. Klager anser videre at kr. 8 070 som honorar for gravferdsplanlegging er for høy og at den ikke gjenspeiler reell bruk. Klager viser til at de pårørende selv ordnet med prest, musikk, program, blomster, minnesamvær, forhåndsgodkjenning av kirke og dessuten selv fulgte opp i forhold til avtalen med organist. Klager opplever mot denne bakgrunn at standardprisen ikke reflekterer den tidsbruk byrået faktisk brukte. Endelig klages det på at det var feil i fakturaen og at det i stedet for en korrigert faktura ble sendt ut en purring på opprinnelig beløp. Avslutningsvis gir klager uttrykk for at prisavslaget på kr. 1 950,- er for lite og ikke reflekterer de innvendingene pårørende har til pris og utførelse.

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016


Sak 2015-07 Innklagede byrå redegjør ved brev av 3. desember 2015 for sitt syn på saken. Byrået anfører at prisene på de tjenestene som er levert er i samsvar med prisoverslaget som ble gitt i møtet med pårørende 28.09.2015. Prisoverslaget var på kr 34 489 før organist og annonser som samlet ble estimert til kr. 12 550,-. Byrået opplyser at det ikke var innvendinger mot prisene i møtet. Til de konkrete postene opplyser byrået at utstyret i kisten omfatter pute og teppe. Videre opplyser byrået at det alltid settes av tid tilstrekkelig til å tilse at avdøde fremstår best mulig og at byrået alltid må benytte hygienemateriell ved flytting av avdøde. Dette består av engangshansker, stellefrakker og desinfeksjonsmidler. For øvrig viser byrået når det gjelder pris for transport og service at prisen er i henhold til avtalen av 28.09.15. Byrået fastholder at prisavslag ut over det som er innrømmet ikke vil bli gitt. Nemnda behandlet saken i møte onsdag 16. desember 2015.

Nemnda skal bemerke: Det er på det rene at det i planleggingsmøtet 29.09.2015 ble gjennomgått og akseptert et prisoverslag. Prisoverslaget er i tråd med de krav som stilles i Prisopplysningsforskriftens kapittel 4. Samlet innebar overslaget en pris for tjenesten på kr. 47 039,-.

av tjenesten som skulle ytes og prisen for denne – velger å utføre deler av arbeidet selv – gir ikke grunnlag for å si at byrået ikke har utført sitt oppdrag på en fullgod måte. Både pris og omfang av tjenesten var diskutert i møtet 28.09.2015. Dersom pårørende under konferansen anså det i prisoverslaget lå tjenester de ikke ønsket å benytte seg av, men som byrået klargjorde at de likevel måtte betale for, hadde pårørende på vanlig måte anledning til å kontakte konkurrerende byrå for pristilbud derfra. Når tilbudet og oppdraget er avtalt binder det både byrået og de pårørende. Klagenemnda er kommet til at det verken hefter mangler ved oppdragets inngåelse eller utførelse. Klagers krav om prisavslag tas ikke til følge. Vedtaket er enstemmig.

VEDTAK Klagen tas ikke til følge Øyvind Næss | Siv Bjørklid | Knut Svanholm

Endelig pris for tjenesten beløp seg, i tråd med overslaget, til kr. 44 098 etter korrigering for feilført annonsekostnad. Prisoverslaget angav forskriftsmessig hvilke tjenester som omfattes av tilbudet samtidig som det opplyses hva som kan komme i tillegg. Nemnda har ingen bemerkninger verken til den foretatte prisberegning eller beskrivelsen av hva tjenesten omfatter. Spørsmålet for nemnda blir etter dette om byrået har levert den tjenesten de har påtatt seg å levere. Byrået så seg nødt til å anvende en varebil for transport av avdøde fra sykehjemmet til seremonistedet. Nemnda forstår at pårørende reagerer på dette, men nemnda anser likevel at byråets valg var et uttrykk for omtanke for pårørende og at det ble gjort for å sikre det viktigste, nemlig at avdøde skulle komme frem til seremonistedet tidsnok til at byrået kunne klargjøre og pynte dette på en ordentlig måte før seremonien skulle starte. Selv om byråets avtale med pårørende var at transporten – på vanlig måte – skulle skje med bårebil, finner ikke nemnda grunn for å rette kritikk mot byrået for dette valget og anser ikke at dette er en mangel ved tjenesten som byrået må hefte for. Byrået angir i prisoverslaget hvilken tjeneste byrået påtar seg å levere. Det er litt uklart for nemnda hvorvidt pårørendes eget arbeid medførte at byråets eget arbeid faktisk ble redusert. Nemnda anser det imidlertid for klart at det arbeidet byrået faktisk utførte holdt vanlig god kvalitet og i den grad noe arbeid ikke ble utført skyldes det ikke at byrået ikke ville eller kunne påta seg dette, men at de pårørende selv valgte å unnlate å benytte byråets tjeneste. At pårørende – etter å ha akseptert omfanget

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016

27


TIL MINNE

Hallgerd Nathanielsen 16.08.1921-14.12.2015 Alf Nathanielsen etablerte i 1931 gartneri på Seljestad i Harstad etter endt gartnerutdannelse på Staup i Levanger. Virksomheten omfattet først hovedsakelig grønnsaker, etter hvert handelsgartneri med blomsterbutikk. I 1965 ble virksomheten utvidet til også å omfatte begravelsesbyrå. Etablert av Hallgjerd og Alf Nathanielsen som en del av Nathanielsen blomster. Men det var Hallgerd som tok seg av byrådriften og etablerte etter hvert flere faste stillinger i begravelsesbyrået. Hallgerd var kjent som et arbeidsjern som stod på fra morgen til kveld. Hun utførte alle oppgaver i byrået og bidro ofte med vakker sang i seremoniene. Hennes empati og ektefølte tilstedeværelse bidro til at byrået tidlig inntok en ledende posisjon i Harstad. Hallgerd var svært nøye og opptatt av kvalitet i alle ledd av driften. Med Hallgerd sin bortgang lyser vi fred over et arbeidsomt menneske, med stort hjerte, samfunnsansvar og evne til å se og glede alle på sin livsvandring. Nathanielsen begravelsesbyrå vil med stolthet ta vare på lærdommen og videreføre de gode verdiene.

Andreas Rustad Hansen Daglig leder og eier, Nathanielsen begravelsesbyrå.

Vil få minnene til å skinne De står bak utsmykninger i barnehager, rundkjøringer og kulturhus. Nå lager søstrene gravminner med rom for lys. TEKST OG FOTO: CHARLOTTE NAGELL

– Jeg var veldig glad i svigermoren min, Lalla Dalene. Da hun døde i 2013, ønsket vi å lage et vakkert gravminne til henne, men følte at en tradisjonell gravstein ville være litt for tung og traust, forteller billedkunstner Turid Uldal. Sammen med søster og kollega, Gita Synnøve Norheim, utgjør hun Formium som står bak en rekke kunstprosjekter i det offentlige rom. – Svigermor hadde en letthet og varhet i seg og var veldig opptatt av blomster. Vi hadde allerede jobbet med syrefast stål og erfart at det er et materiale med store muligheter for utskjæringer. Derfor var det spennende å videreføre disse erfaringene til et gravminne, og jeg tror svigermor hadde satt veldig stor pris på utformingen, smiler Uldal.

Nå står gravminnet til Lalla Dalene på Borgestad kirkegård Et lys er plassert i det åpne buerommet, og i tussmørket skinner det ut gjennom utskjæringer av planteornamenter og en stjerne. – Hovedideen var lyset. Det har blitt en viktig tradisjon å tenne lys på kirkegården. Her står lys eller lykter skjermet for vind og skaper en stemningsfull effekt, forklarer kunstnerne Metallet reflekterer omgivelsene og får i

28

dagslys gjenskinn av lys og himmel. – Vi fikk så mange positive tilbakemeldinger at vi bestemte oss for å tilby andre muligheten til å velge en alternativ gravstein. Det er klart at utformingen ikke appellerer til alle, men samtaler vi har hatt her på kirkegården viser at mange er åpne for noe litt annerledes. Uldal og Norheim har etablert firmaet «Gjenskinn gravminner» med base i Porsgrunn. Foreløpig har de utarbeidet tre ulike design med stjerne, hjerte og noter, men flere er på gang. – Det er en gammel tradisjon å bruke metall i gravstøtter, men i dag kan vi ta i bruk moderne teknologi for å skjære i materialet. Det gir helt nye muligheter, forklarer Uldal. Stein har en tydelig flate, mens styrken i stålet gjør det mulig å bøye materialet og forme åpninger. – Det skaper en letthet som vi tror gjenspeiler minnene. For når den første tunge sorgen er over, blir som regel minnene lettere, og da kan det være godt å ha et gravsted å gå til hvor man møter den samme stemningen, tror Uldal. Kunstnerne har møtt på utfordringer i forhold til lovverket som kun forholder seg til gravsteiner, og det har vært et møysommelig arbeid å tilpasse utformingen alle tekniske spesifikasjoner.

Responsen fra begravelsesbyråer har variert. Mange velger å holde seg til de tradisjonelle steinene mens andre synes det er spennende med nye tanker. – Vi hadde et interessant møte med Pia Cyren som driver et nytt begravelsesbyrå i Oslo. Hun

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016


har snakket med mennesker med kort tid igjen å leve om deres egen begravelse. Det som har overrasket henne, er at de fleste ønsker en lys og fargerik begravelse, i motsetning til hvordan begravelser vanligvis markeres. Det er en ny vri som også våre gravminner bærer i seg, mener Uldal. Når billedkunstnere jobber med kunst i offentlig rom, står funksjon i fokus. De starter alltid med å lytte og forstå hvilke behov og ønsker som ligger til grunn for oppdraget. Det samme gjelder for utformingen av gravminner. – Vi har begge et nært forhold til kirkegårder og synes det er fint å komme hit for å minnes dem som har levd før oss, forteller Norheim.

– Jeg har for eksempel et sterkt forhold til bestefars gravstein, og gjennom arbeidet med gravminnene opplever jeg at vi også jobber med historie og slekt. Mange har behov for å pynte gravstedene til sin kjære, og kunstnerne ser at folk benytter gravminnene fra «Gjenskinn» på måter de ikke hadde forestilt seg. I Grimstad bruker en mor og barna hennes ikke bare rommet i gravminnet til lys. De plasserer bilder og ting der som minner om faren. På den måten fungerer det som et halvprivat rom.

– Det er veldig fint å se hvordan de har gjort gravminnet mer fleksibelt og «pusha» grensene for mulighetene det bærer på et hakk videre, understreker Uldal. Samarbeidet mellom søstrene startet da Turid fikk et oppdrag og trengte Gitas ekspertise. Det fungerte så godt at de fortsatte. – Når vi jobber sammen, er vi så trygge på hverandre at vi både kan kaste ut alt av ideer og avise dem som ikke fungerer. Det er en veldig god prosess for begge og medfører også en bredde i hva slags oppdrag vi kan utføre. I Porsgrunn og Bamble står duoen blant annet bak skulpturen «Kulturell» foran Brevik Kulturhus og utsmykningen av Rønholt barnehage i Bamble. De vil fortsette å jobbe parallelt med andre prosjekter og tenker langsiktig. – Men på sikt håper vi at «Gjenskinn » kan ta mer og mer plass.


NYHETER FRA FUNERAL DESIGN Alt kan settes sammen individuelt ved valg av sokkeltype, høyde fra 20 til 120 cm i krom eller eik i valgfri farge for deretter å velge topprodukt for lys, blomster og andre produkter

1 2

3

4

5

10

7

9

6

8

13

12 6

11 6

16

14

15

1. Lesepult, kan pakkes sammen. 2. Skrå oasisholder. 3. Dobbel programholder. 4. Bildeholder A4. 5. Programholder. 6. Eikevase, har innerdel i plast, bolt for sokkel, kan tas av for plassering direkte på gulv. 7. Gruppesokkel, kan bygges i kombinasjoner etter ønske. 8. Gruppesokkel i krom. 9. Lysestake i valgfri høyde fra 20 til 120 cm, topp for kubbelys Ø50 eller Ø70 mm. 10. Gavekasse med eller uten program. 11. Bord. 12. Jordkasse, sammenleggbar med innvendig plastdel for jord, leveres i 3 størrelser og 2 alternative spader. 13. Blomstervase i krom. 14. Syvarmet lysestake leveres i krom eller eik, spiss eller skrå. 15. Vase. 16. Skål. 17. Kransestativ i tre størrelser, 70 cm, 90 cm og 110 cm. 18. Kransestativ for sokkel. 19. Hjerte/kransestativ med avtagbar fot. 20. Kransestativ med avtagbar fot og høydejustering. 21. Kistekrakker i akryl på eikeplate. 22. Etui for fire kubbelysholdere. 23. Etui for to sokler. 24. Etui for to sjuarmede staker i eik eller krom. 25. Etui for to eikevaser. 26. Etui for to eikehøyder. 27. Etui for bordplate. 28. Etui for to kromvaser. 29. Etui for stativer, alle stativer har individuelle etui. Alle med plass til to i hver. Alle etuier kan tilpasses individuelt etter ønske.

16 17

19

15

20

21

18

Alt utstyr kan leveres med etuier som har håndtak og bærestropper. Kan veldig lett fraktes og oppbevares for enkel montering og demontering.

23 22 26 25

24

Jan Erik Naley på tlf. 951 02 600 www.begravelsesmateriell.no www.begravelsesbil.no • janerik@naley.no

27

29 28


GRAVFERDSNYTT APRIL 2016

31


en Navn Nad.vnes 00 - 00 - 0000

f. 00 - 00 - 0000

kapell Vestre gravlund, gamle 2016 Fredag 29. april

Hjertelig takk Hjertelig takk for all vennlig deltagelse. for all vennlig deltagelse.

Til minne

Hjertelig takk for all ven nlig deltage

lse.

Navn Navnesen

en Navn Nad.vnes 00 - 00 - 0000

f. 00 - 00 - 0000

f. 00 - 00 - 0000

kapell Vestre gravlund, gamle 2016 Fredag 29. april

d. 00 - 00 - 0000

Vestre gravlund, gamle kapell Fredag 29. april 2016

Takk for all vennlig detagelse ved Navn Navnersens bortgang

Til minne

Familien

Wilhelm Berges Trykkeri AS Adr.: Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo Tlf.: Fax: E-post: Nett:

22 70 90 00 22 38 57 12 post@wbt.no www.wbt.no

- Personlig service fra A - Å - Typografer og inhouse designere - Minnebøker, flere formater - Program i personalisert cover - Lag program og takkekort selv, i vår portal - Vi utvikler unike motiver i samarbeid med våre kunder


Nye SsangYong Rodius 4x4 2016 Ny premium bårebil 2016 2,2 L 178hk CRDI - 400Nm. 7-trinns Tiptronic Automatgir. Kamera foran og bak. Nytt innovativt design. Komplett bil ferdig ombygget, inkludert vinterhjul Kr. 389 900,- eks. mva. (Vrakpant, årsavgift og frakt/leveringskostnader kommer i tillegg). Med manuelt uttrekkbart gulv i bårerommet.

Vi leverer biler over hele landet, og tilpasser båregulvet slik dere ønsker i tett samarbeid med vår ombygger N. Jacobens Karosserifabrikk AS.

Autocenteret Fjeldstad AS Hvittingfossveien 25 3084 Holmestrand

Tlf. 33 06 67 77 Post@autocenteret.no


Unike og varige

Minnestener Silseth Sten har generasjoners erfaring i bearbeiding og håndtering av stein, og vi tilbyr et bredt utvalg av gravmonumenter. Vi har dyktige håndverkere med solid erfaring kombinert med en god slump med yrkesstolthet. I tillegg til våre tradisjonelle gravmonumenter ønsker vi også å være i forkant av utviklingen, og tilbyr nye unike modeller med f. eks innfelt glass, eller stein med nytt spennende design der polert, rå og upolert stein brukes sammen. Ønsker du en solid og pålitelig samarbeidspartner som samtidig er kreativ, nyskapende og kan tilby det helt unike og eksklusive, ta kontakt med oss i Silseth Sten.

Adresse

Steinhuggervegen 52, 6490 Eide

Telefon

71 29 93 00

Faks

71 29 93 01

E-post

post@silseth-sten.no

Internett

silseth-sten.no

UTSØKTE NORSKE MINNESTENER • Kvalitet • Pålitelighet • Dyktige fagfolk • Moderne produksjon • Hurtig levering • Gode betingelser • Stort utvalg av modeller

EKH.no

• Muligheter for egen design

6490 EIDE • Tlf. 71 29 98 40 – Fax 71 29 98 41 E-post: post@stenindustri.no www.stenindustri.no


denmeni Tunge ngsf T ransPorT YlT Hver dag jobben

LOS DIGITAL AS Løkka 7, 3271 Larvik :: Tlf.: 916 58 250 post@losdigital.no :: www.losdigital.no

Minnebok

Takkekort Et svanemerket trykkeri

Seremonihefte

Lag minnebok enkelt, raskt og trygt! En kostnadseffektiv skreddersydd minnebokløsning for ditt byrå. • Brukervennlig og intuitiv programvare. • Mange ulike størrelser og formater å velge i. • Du jobber raskt og trygt og sparer tid i hverdagen. • Ingen leieavtale på programvare. Du betaler kun for de bøkene du bestiller. • Programvaren kan også tilpasses byråets presentasjonsmateriell som falsede brosjyrer, med eller uten ryggstift. Du vil bli overrasket over alle mulighetene i programmet. Samtidig kan du standardisere dine maler for lynraskt å få et ferdig produkt.

Kontakt: knut@losdigital.no eller ring 468 62 020 for en uforpliktende demo

GRAVFERDSNYTT 2016 GRAVFERDS NYTTAPRIL JULI 2013

35 GRAVFERDS NYTT 43


Norsk kvalitet i over 100 år Oppnå større fordeler ved å ha Eide Stein as som din leverandør av gravminner.

Vi tilbyr ditt byrå: » God fortjeneste » Hurtig levering » Fornøyde kunder Ta kontakt med oss for et tilbud om agentur i ditt område.

Eide Stein as har tre eiere i sin ledergruppe:

www.eidestein.no telefon: 712 99 250 Magne Eide Innkjøpssjef/ Markedsansvarlig

Per Einar Ellinggard Markedsansvarlig

faks: 712 99 251 e-post: post@eidestein.no

EKH.no

Leif Olav Eide Daglig leder


PYNTEUTSTYR i stål, lakkert i messing- og sølvfarge

Enkelt og solid pynteutstyr med løse topper – blomstervase og oasisskål.

Adr.: Solgaard Skog 4, N-1599 Moss, Norge Tlf.: +47 6925 1445 – Telefax: +47 6925 3387 E-mail: ordre@bentzenutstyr.no – Hjemmeside: www.bentzenutstyr.no

Mer innhold til minnesidene på internett Når det bestilles programhefter eller minnebøker fra inMemory.no, genereres det automatisk en digital ”bla-fil” som distribueres omgående på minnesidene til den avdøde. Dette vil øke interessen for disse og gi mer trafikk på byråets hjemmesider.

Programheftet på mobilen eller iPad Ved bestilling får byrået automatisk et A4 ark med QR-kode til programheftet. Dette kan settes i en monter, så folk kan få programmet på mobilen og eventuelt dele med noen som ikke kunne være til stede i seremonien.

07 Media

Leveres i tre høyder – 60 cm, 90 cm og 120 cm.

inMemory.no

I fremtiden vil det å skanne en QR-kode bli den naturligste ting av verden.

EKH.no

In Memory AS | Postbok 269 | 3201 Sandefjord | 916 94 440 | bjarne@inmemory.no | www.inmemory.no

GRAVFERDSNYTT APRIL 2016

37


loops.no

EN TIDLØS TRADISJON Siden 1933 har vi i SIBI videreført gamle tradisjoner, samtidig som vi tilpasser oss tiden vi lever i. Vi leverer til begravelsesbyråer i hele Norge. Våre lastebiler er spesialinnredet for kistetransport, og med egne sjåfører er vi sikret mot transportskader. Høy kvalitet, kontinuerlig produktutvikling, konkurransedyktige priser og førsteklasses kundeservice har gjort SIBI til en av Norges største leverandører av begravelsesutstyr. Les mer og se vårt utvalg av kister på www.sibi-kister.no

G

frena-trykk.no

SIBI AS • Industriveien 17, 5210 Os • 56 30 37 00 • firmapost@sibi.no • www.sibi.no

ravminner Vi tilbyr gunstige betingelser

Kvalitet og dyktig håndverk Høy servicegrad og pålitelighet Stort utvalg og moderne design Hurtig levering Service på kirkegården

Din totalleverandør

Brødr. Strand Stenhuggeri as

6490 Eide - Tlf.: 71 29 80 12 / Fax: 71 29 80 22 post@br-strand.no - www.br-strand.no


loops.no

MIDLERTIDIG MIDLERTIDIG GRAVMERKERING www.AskerProdukt.no GRAVMARKERING Asker Produkt: Produkt: • leverer levererkors, kors,ventetegn, ventetegn,barnetegn barnetegn og muslimske muslimske tegn • har har rask rasklevering leveringav avnavneplater navneplater • legger legger stor storvekt vektpå pånært nærtogoggodt godtsamarbeid samarbeid • har har en enrekke rekkestore storelandsomfattende landsomfattendekunder kunder • er erkonkurransedyktig konkurransedyktigpå påpris, pris,kvalitet kvalitet og punktlighet punktlighet • har har topp topp moderne moderneproduksjonsutstyr produksjonsutstyr • vi tilbyr også navneplater til askeurner

Vi leverer ventetegn, kors, barnetegn, muslimsk tegn og navneplater. Vi legger stor vekt på nært og godt samarbeid og vi er konkurransedyktig på pris, kvalitet og punktlighet. Vi bruker moderne produksjonsutstyr og har mange store landsomfattende kunder.

Ta kontakt for nærmere avtale. Ta kontakt for nærmere avtale.

Gamle Borgen Borgenvei vei55 › 1383 1383Asker Asker 8080 › Faks: Tlf.: 66 6676 761414 Faks: 66 66761 761481 481 post@askerprodukt.no › www.askerprodukt.no post@askerprodukt.no

Tlf: 66 76 14 80 - post@askerprodukt.no - www.AskerProdukt.no

GRAVFERDS NYTT JULI 2013

GRAVFERDS NYTT 47


2015 Chevrolet Suburban med stor plass i førerog bårerom

Vi leverer Chevrolet Suburban som begravelsesbil. Bårerommet har plass til kiste på hele 240 cm og i tillegg har fører førsteklasses plass- og komfort – selvfølgelig er firehjusltrekk standard.

Ny modell

Dodge Durango Citadel Begravelsesbil

Våre biler tilfredsstiller alle krav til begravelseskjøretøy med god margin, uten fordyrende tilpasninger. Som markedsledende leverandør av begravelsesbiler, har vi et godt referansegrunnlag og god kjennskap til de krav og ønsker dere som kundegruppe har.

Ny modell fra Dodge leveres nå bygget og tilpasset som begravelsesbil med uttrekkbar innredning som standard. Romslig og komfortabel bil som har alt tilleggsutstyr og firehjulstrekk som standard.

Kontakt oss for ytterligere informasjon og pristilbud!

Moen, 6440 Elnesvågen • Tlf 71 26 50 00 • Fax 71 26 52 55 • NO 951 734 543

rolf@nerland-autosalg.no • www.nerland-autosalg.no

Virke Gravferdsnytt 1-2016  
Advertisement