Page 1

Bransjepolitikk Medlemstilbud Bransjestandard Kompetanse Møteplasser

GRAVFERDS NYTT

Vi ønsker deg en riktig god jul!

4

Nr. desember 2015


K VA L I T E T

blir aldri umoderne

Kvalitetstenking sitter i veggene her hos oss på Trostrud-Freno. Det er nøyaktighet, håndverkskunskap og ansvar hos våre medarbeidere som skaper merverdi i alt fra materialvalg og innkjøp til produksjon, kundeservice og leveranser. Trivelig arbeidsmiljø, ansvar for det ytre miljø og høykvalitetsprodukter til fornøyde kunder har gjort foretaket, som startet i 1936 på Toten, til en ledende fullserviceleverandør til begravelsesbransjen.

TROSTRUD-FRENO AS www.trostrud-freno.no post@trostrud.no 61 14 35 50 2

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015


INNHOLD

8 12 14

Leder

5

Styrelederens hjørne

6

Eldrebølgens utfordringer

8

Efterhjälpen

11

Nettbaserte håndbøker

12

Årsmøte Virke Gravferd 2016

13

Kirkegårdskafeen i Berlin

14

Gravferdkonsulentens tilpasning til situasjoner - krumkaker

16

Småstoff

17

Møtekalender

18

Høstmøtene

18

Fra Klagenemnda

22

Takk for meg! Per Firing

23

Fagkurs Trinn I

24

Fagkurs Trinn II

26

Leserinnlegg: Virke Gravferd, den gode morals høye beskytter?

28

Utgivelser: mars, mai, oktober og desember

Gravferdsnytt er utgitt av Virke Gravferd Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo Tlf.: 22 54 17 00 // Faks: 22 56 17 00 E-post: virkegravferd@virke.no // www.virke.no

7

Layout/Design: Sidsel Eide, Virke Forsidefoto: Virke

Trykk*: GRØSETTM

*Gravferds Nytt er er produsert av et svanegodkjent trykkeri på papir fra bærekraftige kilder. Signerte artikler og innlegg står for forfatterens egen regning og er ikke nødvendigvis Virke Gravferds offisielle syn. Det samme gjelder annonser i bladet. ØMERKE ILJ T M

1

01

48

204 Tr y k k s a k

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015

3


GODT NORSK HÅNDVERK – tilpasset dine ønsker! Våre konkurransefortrinn er » Høy kvalitet » Egne designbeskyttede modeller » Dyktige fagarbeidere » Moderne produksjonsutstyr » Tilsendt dataskisse før produksjon på alle nye gravsteiner Vi ønsker deg velkommen i vårt etablerte forhandlernett! For ytterligere informasjon, se vår hjemmeside

www.gravstein.no eller ring Willy J. Nergård på mobil 900 22 488. 413

181

Steinhuggervegen 26, 6490 Eide | 71 29 98 88 | post@nergaard.no

4

Se våre gravsteiner på www.gravstein.no Våre gravsteiner er designbeskyttet

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015


GRAVFERDS NYTT Ansvarlig redaktør: e-post:

Gunnar Hammersmark gh@virke.no

Redaksjonskomité: Gunnar Hammersmark Tom Sletsjø Jan Willy Løken Styret: Tom Sletsjø (leder) Jan Willy Løken (nestleder) Andreas Rustad Hansen Olav Jørgen Berg Vanja Grønhaug Kristin Lian (vara) Gunhild Melbø Tajet (vara) Sekretariat: Virke Gravferds etiske utvalg:

Gunnar Hammersmark Ragnar Vigdal, Melhus Vanja Grønhaug, Bodø (vara) Jarle Skjennum, Oslo Ulf Jacobsen, Fredrikstad (vara) Arnfinn Finmark, Stathelle Kristin Lian, Oslo (vara)

Kvalitetssikringsutvalg:

Randi Borgen Mikalsen Kristin Lian

Klagenemnd for gravferdstjenester Det finnes mange klagenemnder i Norge, og gravferdsbransjen har siden 1989 hatt en klagenemnd for gravferdstjenester i samarbeid med Forbrukerrådet. Nemnda har bestått av en advokat, som også har vært leder, i tillegg til en representant fra Forbrukerrådet og en gravferdskonsulent. Virke Gravferd har vært sekretariat for klagenemnda, og har forberedt sakene til behandling og kunngjort vedtakene for partene. Hvert år dør ca. 40.000 mennesker i Norge. Klagenemnda for gravferdstjenester har i snitt mottatt fire saker hvert år, men til tross for svært få saker mener vi at nemnda har vært viktig for de som har benyttet seg av den. Fra 2016 blir det endring på dette. Et nytt EU-direktiv om behandling av tvistesaker har resultert i en ny lov om klageorganer for forbrukersaker. Det har medført at en del klagenemnder ikke oppfyller nye krav til å være offentlig godkjent klagenemnd, og klagenemnda for gravferdstjenester er en av disse. Virke Gravferd har fått melding fra Forbrukerrådet om at vår avtale avvikles i 2015. Vi beklager at nåværende ordning bortfaller, for vi mener at kompetansen i nemnda med en jurist og en uhildet bransjeperson har bidratt til grundig saksbehandling og gode vedtak. Den lange erfaringen fra denne type saker, som nemnda har opparbeidet gjennom 26 år, blir nå borte. Forbrukere som vil klage på gravferdstjenester, og som ikke kommer til en minnelig ordning med byrået, skal nå henvende seg til Forbrukerrådet, www.forbrukerradet.no. Forbrukerrådet kan mekle i saken for om mulig å komme fram til en løsning partene imellom. Dette er et frivillig tilbud som er gratis for partene å benytte, og er et alternativ til en alminnelig rettsprosess.

John Haugland Klagenemda for Siv Bjørklid, Advokat gravferdstjenester: (Formann) Øyvind Næss, Forbrukerrådet

Virke Gravferd vil bidra til at kvaliteten på begravelsesbyråenes varer og tjenester skal være høy, slik at antall klagesaker om mulig kan bli enda lavere fremover.

Knut Svanholm, Begravelsesbyrået Selma Puntervoll (Vara)

Internett: www.virke.no/gravferd

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015

Gunnar Hammersmark, Redaktør

5


STYRELEDERENS HJØRNE

Jeg gikk på en smell... ... men nå ser det ut til å få den beste utgang. Jeg leste i siste nummer av Virke om Håvard som også hadde truffet et ”skjær” som plutselig dukket opp. Jeg gjorde det samme i slutten av september. Jeg gikk på samme skjæret, bare i et annet ”farvann”. Kreft var et fjernt ord selv om vi til daglig jobber nær temaet. Jeg tenkte nok som de fleste. Ordet var langt bak i hodet og diagnosen rammet bare andre. Jeg fikk et nytt fokus på hva som var viktig, og plasserte mindre viktige ting, et stykke bak i køen. Plutselig dreide dagene seg om noe annet, enn de vanlige gjøremålene. Nå er jeg tilbake på sporet , har en undersøkelse igjen og har etter hvert begynt å rette opp kursen igjen. Jeg stjeler et uttrykk fra en nylig avdød kamerat: Å skulle det hærre være godt for da? Tja. Jeg lærte da noe! Hva som virkelig er viktig ! Siden forrige leder har vi i Hovedstyret opplevd mye i Virkesammenheng. Et nyttig ”bli kjent”hovedstyremøte på en glimrende arena, nemlig Danskebåten fra Oslo til København. Nytte og hygge på samme plass. Rett og slett hotell med propell. Vi fikk følt på gryende temaer og delt et par gode måltider. Tiden i land i København brukte vi nyttig og gjorde erfaringer, stillet nysgjerrigheten mellom vanlig konservativ byrådrift vs. Nettvarianten.

Jeg har, siden jeg nå har pennen i hånden, lyst til å slå et lite slag for våre ansatte. Jeg er ganske sikker på at alle våre medlemmer er gode til å håndtere folket vårt.For noen år siden ble tanken om hospitering presentert, husker ikke av hvem, men jeg ville tro at .mange kunne ha nytte av en slik opplevelse. Hva med å ”byttelåne” ansatte en liten periode.? Jeg vet også at mange ledere har lyst på ferie av og til, eller av andre grunner må stemple ut en stund. Kanskje det sitter ”avdanka” ledere rundt i Norge som kan rekke ut en hjelpende hånd når det kniper et eller annet sted. En annen ting jeg studerer litt på om dagen er temaet livsynsnøytrale seremonier.Vi har arrangert en del av dem. Vi har leid

Begge byråer vi besøkte det ene fra Danske Bedemænd og det andre fra Bedemandsforretningen, delte sine synspunkter med oss. Begrepet nettbyråer kan man like eller mislike, men at det kommer, det gjør det. Det er jo allerede her! Jeg har også fått min første opplevelse med Nordisk Forum. I september ble møtet avholdt på Bornholm. En helg full av oppdateringer av hva som foregår i vår bransje. i våre naboland. Weekenden inneholdt masser av info, mange herlige mennesker, en god porsjon kultur og selvfølgelig et par kulinariske høydepunkt. Alt ble organisert og levert slik som bare dansker kan. Neste års nordiske forum avholdes på Island, og skulle jeg ikke ta mye feil, så ”leverer nok også våre islandske venner varene”.

6

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015


inn personer til å utføre bl.a. de verbale innslagene, men har også selv blitt brukt som ressurspersoner f.eks på talerstolen . Kan det hende at folk velger en slik variant fordi sperrene er færre, eller ønskes det rett og slett bare en ”lightvariant”. Det hadde vært interessant å høre hva Kirken ,Human Etisk Forbund m.fl. mener om dette. Blir dette oppfattet som konkurranse eller finnes det andre synspunkt på det ? Tema for paneldebatt?

Minner er viktige, til slutt er de alt

Kjærka har jo det siste året måttet ta stilling til hvor stor døråpningen skal være. Uten sammenligning for øvrig stusser jeg litt på hvorfor det er utviklet allergi for bruk av Cd. Siden sist har jeg deltatt på to møter i lokal sammenheng innenfor Virke. Et av dem arrangert av Oslo og Østfold avdelingen hvor også Vestfold Buskerud var invitert. Tidligere år har vi slitt litt med å øke interessen for lokalavdelingene , men denne varianten har jeg tro på. Hele helgen var satt av til et fullpakket program som sikret påfyll av både nyttig viten, hygge, relasjonsbygging og erfaringsutveksling. En rose er herved utdelt til Oslo og Østfold for tiltaket. Håper flere lokalforeninger ser utfordringen og muligheten. Jeg har i skrivende stund akkurat kommet hjem fra Trøndelags møte. Kjempeopplevelse! Lørdagens program var spesielt interessant. Islamske skikker sto på programmet.Et tema jeg nå i ettertid skjønner jeg kunne altfor lite om. Alle spørsmål vi stilte, alt vi ikke visste, ble belyst av en velopplagt og særdeles behagelig foredragsholder, Ghulam Abbas, leder av Al –Khidmat Begravelsesbyrå og også leder av Islamsk Råd i Norge. Trenger du et ”oppslagsverk” i sammenhengen. Ring ham! Lørdagen fikk en dramatisk avslutning. Lokalforeningen hadde invitert oss til ”Mord til middag”. Vil du vite mer om hva dette er , så anbefales en googling og en skje med tran. Møtet hadde flere sponsorer, In Memory, Nergaard, Intelligence, Trosterud-Freno og Adstate. En stor takk til dem. Søndagens agenda besto av Adstates Simon Elvestads foredrag om nettsider,nettannonser,varemerker. En masse aha´er og oops i dette temaet. Hadde vi bare visst og skjønt hva fremtiden gir, ja da hadde vi... Avslutningsvis vil jeg ønske dere velkommen til neste års møte i Sandefjord siste helgen i mai. Vi holder i disse dager på å ”sette” programmet og invitere foredragsholdere , dere garantert vil føle interessante og aktuelle. Vi har bestilt et strålende vær og masse hygge. Sett av helgen allerede nå.

Vi har 75 års erfaring og et bredt sortiment i alle prisklasser. Vi gir produktog salgsopplæring, profesjonell oppfølging og leverer punktlig. Mulighet for dataskisse før produksjon. Det beste utgangspunktet for gode løsninger.

Jeg kommer som vanlig dit, rullende på to hjul sammen med The Butterfliers. Og du!!! God jul da!!!

Hilsen Tom san

Nerlands Granitindustri AS, 6490 Eide • Telefon 71 29 62 33 • Telefax 71 29 66 27 E-post: nerland@varigminne.no • www.varigminne.no

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015

7


Eldrebølgens utfordringer Tekst og foto: Kjetil S. Grønnestad

Høye fødselstall etter andre verdenskrig vil gi konsekvenser for gravplassforvaltninger og byrå. Nok gravareal må på plass før eldrebølgen slår inn over gravplassene.

– På Soma gravlund har vi muligheter for flere utvidelser i årene fremover, sier Andreas E. Eidsaa Jr., kirkeverge i Sandnes.

I 2014 døde 40 394 personer i Norge. Det er det laveste antallet siden slutten av 1970-årene da folketallet var 1 million lavere enn i dag. Dette kan delvis forklares med at det ble født få barn på 1930-tallet, både i forhold til tiåret før og etter. I 1946 var fødselstallet hele 58 prosent høyere enn i 1935.

Rolige dager Dagens lave dødstall merkes i gravferdsbransjen. Hos Hviding begravelsesbyrå i Stavanger er det mer tid til å vedlikeholde utstyr enn før. Permitteringer eller oppsigelser har det derimot ikke vært behov for. – Jeg kjenner heller ikke til at andre byrå har sagt opp folk, sier Rolf Rød, administrasjonsleder i Hviding. – Vi er vant med at ei uke kan være rolig, mens neste er travel. I en så spesialisert bransje som vår må vi uansett ha nok personell. Vi kan ikke leie inn folk fra vikarbyrå, understreker daglig leder Bjørn Hviding.

Hverken Rolf Rød (t.v.) eller Bjørn Hviding i Hviding begravelsesbyrå i Stavanger, tror det blir vanskelig å få tak i mer folk når antallet dødsfallet vil stige i framtida. – Allerede i dag blir vi kontaktet av dyktige folk. Det virker som det er blitt mer attraktivt å jobbe i begravelsesbyråbransjen de siste ti årene, sier de.

8

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015


Trenger mer plass Når de store etterkrigskullene blir gamle, vil det legge press på gravplassarealet. På landsbasis velger 39 prosent kremasjon som begravelsesform. Dersom det ikke øker betraktelig, må det gjøres flere grep for å øke tilgangen på areal til gravplassformål.

– På sentrumsgravlundene, som her på Sandnes gravlund, er det kun plass til nye urnegraver, sier Jenny Antonia Madland, gravlundsforvalter i Sandnes kommune.

– Gode rutiner for bruken av eksisterende gravareal, er det viktigste grepet gravplassforvaltningene kan ta for å sikre at kommunene har nok gravsteder i framtida, sier Åse Skrøvset, rådgiver for gravplassaker. Bedre oversikt over gravsteder som kan gjenbrukes, reduserer behovet for nytt gravplassareal.

Inn i kommuneplanen Kommunene skal ha ledige graver til tre prosent av befolkningen. Kravet sier imidlertid ingenting om befolkningens aldersammensetning i forhold til ledig gravareal. De kirkelige fellesrådene eller kommunene skal ha oversikt over andelen eldre i befolkningen. De som sitter på denne kunnskapen må gi innspill i forhold til behovet for utvidelser og nyanlegg av gravplasser. Behovet for nytt gravareal bør inn i kommuneplanene. Det er ikke alltid tilfelle. – Mange jobber bevisst med dette. Likevel får jeg stadig inn reguleringsplaner om utvidelse av gravplasser der dette ikke er lagt inn i kommuneplanene, sier Skrøvset.

Foreløpig nok areal i Sandnes Vekstkommunen Sandnes har foreløpig nok plass til sine døde. Men det blir behov for mer areal. – Vi har arbeidet godt sammen med kommunen ikke minst i forhold til Gravplassmeldingen for Sandnes kommune. Gravplassen på Soma gir oss rom for kontinuerlige utvidelser, sier Andreas E. Eidsaa Jr., kirkeverge i Sandnes. – De siste årene har vi hatt utvidelser på Sviland, Riska og Soma gravplasser. Sandnes kommune har også satt av nok areal til utvidelser av Soma, Høyland og Riska gravplasser, sier gravlundsforvalter Jenny Antonia Madland. 15. desember skal bystyret behandle ny gravplassmelding for 2015-2040. Den sier

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015

at dersom regulert areal ikke blir opparbeidet, vil det i 2028 ikke lenger være nok ledig gravplass tilsvarende tre prosent av Sandnes’ befolkning.

Finner plass i gamle felt

Forventet befolkningsøkning og eldrebølge, gjør at nytt gravplassareal må til for å sikre gravkapasitet utover planperioden. Det planlegges for en ny bydel i Sandnes Øst med 30 – 40 000 innbyggere. Den må ha egen gravplass.

– Vi er ferdig med de eldste feltene på gravplassene på Sviland, Riska og Høle, sier Madland.

– Den kommende utbyggingen krever at vi må få en ny gravplass i Sandnes Øst som er på størrelse med den på Soma, sier Madland.

For å frigjøre flere graver i eldre felt, jobbes det med omlegginger i byens eldre gravplasser.

GPS og koordinatangivelser har gitt oversikt over gravene. Arbeidet med omlegging har frigjort flere graver uten at Madland kan tallfeste det. Tilbudet er også bedret siden kistegraver nå også kan tilbys i de eldre delene av Sviland, Riska og Høle gravplasser.

9


– Jeg tror fremtidas gravplasser, ikke minst i byene, vil få mer helhetlig utforming med navna minnelunder og felles gravminner. Folk flytter mer, og ser derfor etter lettstelte alternativ. Dessuten vil gravplasser i bykjernene få mer parkpreg, sier Åse Skrøvset, rådgiver for gravplassaker.

Plassbesparende kremasjon En kistegrav har plass til åtte urner. Hvis flere velger kremasjon, reduseres behovet for nytt gravplassareal. Noen steder, ikke minst i store byer, og kommuner rundt Oslo, er kremasjonsandelen høy. Andre steder er dette mindre vanlig. I Sandnes velger fortsatt kun 20 prosent kremasjon som begravelsesform. – Kistebegravelse og bisettelse med kremasjon, må verdsettes som likeverdige gravleggingsformer. I dag tar flere kommuner betalt for kremasjon, mens kistebegravelse er kostnadsfritt. Det kan virke urimelig siden kistegraver er dyrere å anlegge enn urnegraver. Kistegraver tar mer plass, og har strengere krav til jordmassene og dreneringen enn det urnegraver har, sier Skrøvset. Rolf Rød tror flere ville valgt kremasjon som begravelsesform dersom populære og sentrumsnære gravplasser ble forbeholdt urnegraver. Det kan skje etappevis ved at eksisterende kistegraver gjenbrukes til urnegraver i stedet for nye kistegraver. – Kistegraver kan i så fall være et tilbud

10

på gravplasser i mer perifere områder av byen, sier han.

Vanskelig å snakke om Kremasjon er et vanskelig tema å ta opp overfor pårørende. Madland i gravlundsforvaltningen i Sandnes ønsker ikke å reklamere aktivt for at folk skal velge kremasjon, men det hender hun presenterer idéen. – Vi prøver forsiktig å lansere dette når vi har folk på kontoret eller i telefonen som ønsker en begravelse på en gravplass som er stengt for kistegraver. Noen sier nei, mens andre sier at dette hadde de ikke tenkt på, sier hun. For ansatte i begravelsesbyrå, er dette derimot et naturlig spørsmål å stille. – Valget av begravelsesform er avgjørende for hvordan oppdraget utføres. Når vi ringes opp første gang ber vi de pårørende tenke over om de ønsker kremasjon eller kistebegravelse før vi møtes, sier Rød. Valg av begravelsesform bestemmes ofte av tradisjonen i familien. Dette er noe flere

har tenkt over på forhånd. – De som har bestemt seg for kremasjon, har gjort det ut fra et bevisst valg, sier Bjørn Hviding.

Antallet døde har sunket. Det skyldes trolig de lave fødselstallene på 1930-tallet, generasjonen som nå er i alderen 75-85 år. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Fakta Fødsler Årstall i Norge 1925

54 066

1930

47 844

1935

41 321

1940

47 943

1945

61 814

1946

70 727

1947

67 625

Kilde: Statistisk sentralbyrå

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015


EFTERHJÄLPEN – Et tilbud om gjennomgang av det digitale dødsboet og forsikringsordninger Vi har i Norge gjennom årene hatt selskaper som har henvendt seg til gravferdsbransjen med tilbud om hjelp til å avslutte digitale dødsbo. Det har over tid vist seg at tilbudene er blitt borte, da det var liten interesse fra pårørende til disse produktene. GUNNAR HAMMERSMARK Litt overraskende vil noen hevde, for vi skal ikke lenger enn til Sverige så er situasjonen en helt annen. Efterhälpen er et svensk firma som tilbyr tilsvarende produkter, og der er etterspørselen fra pårørende en helt annen. Daglig leder Niklas Forsenberg i Efterhjälpen forteller til Gravferdsnytt at de siden 2013 har hatt et samarbeid med over 420 begravelsesbyråer i Sverige, og at det i hovedsak er to produkter som pårørende ønsker hjelp til, nedstenging av kontoer på sosiale medier og en gjennomgang på mulige forsikringsordninger som avdøde hadde.

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015

– Hvilke tjenester er det dere tilbyr til pårørende? – De tjenester vi har utviklet i samarbeid med SBF (Sveriges Begravningsbyråers Förbund) er i hovedsak to tilbud til etterlatte:

Mulige forsikringsutbetalinger En gjennomgang av mulige forsikringsordninger som avdøde var knyttet til. Erfaringen er at i 7 av 10 tilfeller vi har gjort en slik utredning finner vi forsikringer som pårørende ikke kjente til. Vi hjelper dødsboet med å kontakte forsikringsselskapene og på den måten få avklart om det finnes utbetalinger i etterkant av et dødsfall. I denne sammenheng kan også

nevnes at vi hjelper mange svensker som har bodd og/eller jobbet i Norge på samme måte.

Det digitale dødsboet Dette er et tilbud om en gjennomgang av avdødes digitale dødsbo. Mange er ikke klar over alle muligheter som finnes på sosiale medier, og langt mindre hvilke kontoer og medlemskap avdøde hadde. En konto på Facebook skal kanskje beholdes eller endres til en minneside. Andre skal slettes. Dette kan vi hjelpe etterlatte med. – Dere har et samarbeid med SBF, hvilke erfaringer har dere med dette? - Vi har brosjyremateriell som distribueres via SBF sine kanaler, og vi sender ut ukentlige nyhetsbrev til de byråene vi har avtaler med. Det gjør at vi kan holde en tett kontakt, og hele tiden holde dem oppdatert, noe byråene har satt stor pris på. Markedsføringen gjennom begravelsesbyråene er vår eneste markedsføring, og det har vist seg å være en riktig vei å gå. – Kan norske begravelsesbyråer benytte Efterhjälpen til sine kunder?

– Ja, når det gjelder tilbudet om det digitale døbsboet er det tjenester vi kan levere over landegrensen til norske byråer. Vi har et samarbeid med Intelligent Software/Eulogica som er et norskt selskap som i dag har våre fullmakter i sitt system til svenske kunder, og det kan også gjøres tilgjengelig for norske kunder. Vi kan også tilby forsikringsgjennomgangen til norske kunder. – Hva koster disse tjenestene for kundene? – Prisene i Sverige ligger på ca. kr 1.200 – 1.400 for en forsikringsgjennomgang, og ca. kr 1.000 for sletting av kontoer på sosiale medier, uansett om det gjelder en eller ti kontoer. I dag er kronekursen mellom våre to valutaer nærmest identiske, så da vil disse prisene være på samme nivå i Norge. I motsetning til SBF så inngår ikke Virke Gravferd noen samarbeidsavtaler med leverandører til bransjen. Det er et forhold mellom leverandører og de enkelte virksomheter. Så denne informasjonen er gitt for å vise at det er (Efter)-hjälp å finne rett på andre side av Svinesund!

11


BLI KVITT SKJEMAVELDET OG FÅ EN ENKLERE HVERDAG

Nettbaserte håndbøker Våre nettbaserte håndbøker sørger for at du og dine ansatte er oppdatert på informasjon og regelverk. Dine ansatte blir mer selvhjulpne og du sparer tid i hverdagen. • Støtte og kunnskap til å møte daglige utfordringer Anne Leinders-Krog

22 54 17 00

• Automatisk oppdatering av lover og regler • Online redigering • Tilpasses den enkelte virksomhet, i alle sektorer • Tilgjengelig også på mobil HMS-håndbok – Et godt arbeidsmiljø satt i system HMS-arbeid handler om å sikre gode arbeidsvaner og et godt arbeidsmiljø i virksomheten. De beste resultatene kommer ved systematiske forbedringer, ikke ved skippertak. Vår nettbaserte HMS-håndbok hjelper deg å jobbe systematisk med HMS.

Vi forenkler din hverdag slik at du kan bruke tiden der den trengs.

legges tilgjengelig på virksomhetens intranett. Skjer det endringer i regelverket, får virksomheten en e-post om dette og kan enkelt gå inn og redigere egen håndbok.

Lederhåndboken – Din interaktive lederstøtte Lederhåndboken gir en oversikt over lederens viktigste oppgaver. Det unike med Virkes lederhåndbok er at den gir like mye kunnskap om personaljuss som god lederatferd. Håndboken gir støtte og kunnskap til å møte daglige utfordringer.

Håndboken oppfyller offentlige krav, og kan tilpasses i tråd med virksomhetens interne rutiner og målsettinger. Vår håndbok legger til rette for at dere får samlet og synliggjort virksomhetens HMS-arbeid, og systemet sørI håndboken kombinerer vi informasjon ger for at du som leder blir holdt oppdatert om juss og HR, med fokus på lederskap. ved lovendringer. Vi gjør deg trygg på at du Det gjør at du blir trygg på å møte alle følger regelverket. typer utfordringer i lederrollen. Den beskriver sentrale prosesser og rutiner som Personalhåndbok - Selvhjulpne ansatte sparer tid i hverdagen skal sikre at mellomledere følger regelverk og interne policies. «Kan jeg gå til legen i arbeidstiden?» er et av flere spørsmål man ofte kan få som leder. Egen håndbok – Skreddersydd for din virksomhet I en nettbasert personalhåndbok finner

ansatte svar på hvilke rettigheter og plikter Har din virksomhet spesielle krav om som gjelder i virksomheten. Det gjør at du sikkerhet. Egne rutiner for åpning og stengsom leder sparer tid i hverdagen – og skaper ning i lokaler eller egne salgsmanualer? god personalpolitikk. Virksomheter kan nå skreddersy nettbaserte håndbøker for sin bedrift. Virkes nettbaserte personalhåndbok kan

12

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015


Landsmøte i Virke Gravferd 26.–29.mai 2016 Scandic Park Sandefjord

TEMA:

Er gravferdsbransjen klar for en ny digital hverdag? • Foredrag, diskusjoner og workshop • Deltagelse fra Sverige og Danmark • Stor utstilling med mange leverandører til gravferdsbransjen

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015

13


Sophia Zerm besøker sin barnegrav ofte

Kirkegårdskafeen Berlin: På gravlunden Alter St.Matthaus i Berlin er det egen kafe, stor gravplass for Stjernebarn, og gravsted for mennekser som er døde på grunn av Aids. TEKST OG FOTO: BRITA SKOGLY KRAGLUND

– Dette skal være en kafé for de levende. Jeg håper den betyr noe for de som besøkere gravene. Her kan de drikke kaffe, vaske hendene og kanskje finne noen å snakke med, forteller Bernd Bossman mens han serverer kaffe.

kafeen. Den kom i drift i 2006.

Finovo kafe Bossman, som er utdannet psykiatrisk sykepleier, men som i dag livnærer seg som kunstner, møtte bare velvilje da han fortalte om og søkte om å sette planene ut i livet. Kafeen Finovo – navnet betyr ende og begynnelse – er den første i sitt slag, i hvert fall i Tyskland. Nabolokalene huser blomsterbutikk. – Så vidt jeg vet er slik kafedrift fortsatt ikke utbredt, sier han. Kafeen har både ute- og inneservering, og alle kakene er hjembakte.

– Noen ler på en rar måte når de ser kafeen, men de fleste synes det er fint. Den er nevnt i flere turistanbefalinger på nettet.

AIDS-ofre På kafeen møtes også foreldre som har mistet barn i løpet av svangerskapet. På Alter St. Matthäus Kirchhof, finner flere områder med gravsteder for såkalte Sternenkinder. Kirkegården rommer også mange historiske graver, og det er fortsatt mulig å kjøpe fine gravsteder. Tidligere var det flest rikfolk begravet her. Nå er kirkegården for alle.

– Hvem besøker kafeen?

Det var han som hadde ideen

14

– Hvordan kom du å starte kafe på gravlunden?

– Hit kommer turister, folk fra nabolaget, og ikke minst mange sørgende. Den er også en viktig møteplass for sorggrupper.

– En venn av meg døde og ble begravet her i 2005. Jeg var ofte på graven hans, og da fikk jeg ideen til og startet denne

– Hva sier turistene når de besøker kirkegården?

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015


Noen av dem er mennesker som er døde av AIDS Det har en felleskirkelig organisasjon som jobber for mennesker som er smittet av HIV/AIDS sørget for. Organisasjonen ble grunnlagt for at den skulle være et kristent fellesskap for kristne som var smittet. Så kom ideen om å få felles gravsted. – Foreningen bestemmer hvem som får ligge her. Gravstedet er for mennesker som kanskje ikke har familie, eller ikke har penger til en gravplass, forteller Bossman. Han anslår at 40-50 mennsker har fått sitt siste hvilested der, og at mange ønsker seg dit når den tid kommer.

Stjernebarn Minst 400 stjernebarn er også gravlagt på Alter St. Matthaus. – Det er veldig viktig for foreldre å ha et sted å minnes barnet sitt. Ikke bare foreldrene, men også søsken. De kommer ofte. Alle steller gravene individuelt. Derfor preges de av ulike leker og kosedyr. Sophia Zerm (26) er en av dem som besøker sin barnegrav ofte. Hennes lille Jamie levde bare noen måneder i mors liv. Allikevel var det viktig for henne å få en grav til ham sammen med de andre stjernebarna.

planlagt. Jeg var midt i studiene. Men etter hvert var jeg klar og planla for barnet. Hun gledet seg til å se babyen på ultralyd, men gleden ble kortvarig. For der så de at mye var galt, blant annet at hjertet slo utenfor kroppen.

Døde i mors liv – Han kunne ikke leve. Jeg fikk valget mellom å settte i gang fødselen eller vente til han døde. Jeg valgte det første. Da han kom ut var han et bittelite komplett menneske. Med negler og alt. Helt komplett. Faren og jeg hadde litt tid med ham. Så pakket vi ham inn i en T-skjorte som vi skrev noe på. Vi sa hallo og farvel samtidig, og vi hadde noen timer sammen før vi måtte forlate ham. Det var tøft. Han veide 22 gram. Så stor var han, sier hun og viser et blitte, lite knøtt med fingrene.

Det unge paret var ikke klar over at de kunne få en grav til ham – De fortalte oss at vi kunne begrave ham sasmmen med andre små babyer i en fellesgrav, og vi sa ja til det.. Men noen dager senere hadde jeg kontakt med en annen kvinne som hadde hatt samme opplevelse som meg, og hun fortalte om denne gravplassen.

– Da jeg ble gravid i 2012 var det ikke

– Da jeg så skipet med navnskiltet, ble jeg 100 prosent sikker på at vi skulle begrave ham her.

Bernd Bossman, initiativtaker til Kafe Finovo

Her hviler brødrene Grimm

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015

De valgte en liten kiste. Malte litt på den, og hadde en sermoni i kapellet for venner og familie. – De fleste visste ikke engang at jeg var gravid, sier hun. Den føste tiden besøkte hun graven hver dag. – Da jeg ble gravid igjen, ble det litt sjeldnere, for det er litt lang reisevei. Nå er jeg der omtrent hver 14.dag. Broren hans, som er 20 måneder, er med. Når vi kommer dit, roper han «Jamie, Jamie», smiler hun. – Hva har denne gravlunden betydd for sorgen? – Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort uten dette stedet. Faren hans har ham i hjertet og alle steder, men trenger ikke graven. For meg er han her. Jeg satte ned kista hans her.

Sophia Zerm møter også andre foreldre i ei gruppe på kaffeen – Det er vanskelig fordi ingen andre kjenner denne babyen. Det er bare jeg som har kjent ham. Andre foreldre vet hva jeg mener. Det føles godt at han ligger sammen med andre barn, og rett i nærheten ligger brødrene Grimm. Det er også fint, for jeg hadde jo tenkt at jeg skulle lese eventyr for Jamie, sier hun og retter litt på blomstene på graven hans.

15


DEN GODE HISTORIEN

Gravferdskonsulentens tilpasning til situasjoner Krumkaker Det var tett oppunder Jul. Det hadde kommet et lite lag med snø som hjalp til med å skape den stemningen vi ofte ønsker oss i denne tiden, og det var en lys og fin kveld. I butikkene myldret det av folk som skulle handle inn de siste gavene og sørge for at de hadde mat nok for å kunne overleve omtrent frem til påske. I hjemmene luktet det juletre og julebakst. Folk flest var ferdig med siste dag på jobb før juleferien og prestene legger siste hånd på verket før julegudstjenesten. Hjemme sitter et ektepar og slapper av foran TV-en. De driver det lokale begravelsesbyrået og aner som vanlig ingen ting om hva som vil skje i løpet av kvelden eller resten av Julen. Vi har nå kommet fram til kvelden den 22. desember, klokken er 23.00. Så ringer telefonen. Det er et hjemmedødsfall i en enebolig ute på bygda ca. 15 km unna. En eldre mann er død, og enka er hjemme sammen med en sønn. Vi avtaler at vi skal komme så fort vi kan, legger ei kiste ut i bilen og kjører av sted. En halv time etterpå kjører vi innover gårdsveien og kommer fram til huset vi skal til. Vi ringer på og blir møtt av sønnen som følger oss opp i andre etasje hvor avdøde og enka er. Når vi kommer inn blir vi møtt av lukten av nybakte kaker og vi forstår at her har det vært baking til Jul. Enka er en del yngre enn avdøde og er veldig oppegående og aktiv. Avdøde sitter i en lenestol på kjøkkenet og enka holder på med å rydde opp etter baksten.

16

Det var krumkaker som var blitt produsert i dag. Settingen er veldig avslappet og rolig. Han hadde vært dårlig en stund, så det var ikke helt uventet at han døde. Hun gir uttrykk for at det var veldig fint at vi kunne komme på så kort varsel, og gjestfri som hun er, så må vi jo ta en kopp kaffe og smake på krumkakene før vi begynner med stell og nedlegg. Vi sier takk til det, for en skal jo være høflig, og så er det jo fint å ta en prat før en begynner. Vi setter oss til bordet og det serveres kaffe og krumkaker mens praten går om det som har skjedd. Som vanlig blant folk i den generasjonen, så blir det purret på at en må spise mer. Avdøde sitter da i lenestolen sin en meter unna bordet, men han får ikke noe servering nå. Det smakte godt med krumkaker og kaffe, men det var selvfølgelig en litt spesiell situasjon med avdøde til bords. Enka beskriver hva som skjedde når mannen døde, at han hadde vært i ganske fin form den dagen slik at hun hadde fått holde på med bakinga. Han hadde sittet i

stolen og pratet og spist krumkaker, så var han plutselig bare død. Dere må bare ta mere krumkaker! Vel, vi ble kanskje litt i tvil om hvor mye krumkaker vi skulle presse i oss. En skal jo prøve å være høflig også. Etter kaffen, så var det tid for å ta inn kista, flytte avdøde fra bordet og legge han ned i kista. Vi bærer kista ut i bilen og forlater enka og sønnen mens snøen daler lett ned i desembernatten og skaper en magisk stemning. Resten av krumkakene legges i bokser og spares til Jul.

Olav Jørgen Berg Berg Begravelsesbyrå

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015


Takk for 17 spennende år! han kjøpte Kampenes Begravelsesbyrå og satset alt på nytt. For 7 år siden fusjonerte Nettum- og Kampenes Begravelsesbyrå samtidig som de kjøpte Laeskogen Begravelsesbyrå og ble Begravelsesbyrået Innlandet AS som dekker Gjøvik, Toten og Valdres. Som 63 åring og pensjonist har Øivind store drømmer. For fire år siden kjøpet han seg en flott tomastersskute som de siste årene er blitt vesentlig oppgradert. Nå 20. mars 2016 kaster hans seilskute «Valdres» loss fra Stord retning Istanbul. Turen er planlagt å vare i tre år. Øivind Sanden har de siste årene forberedt seg for pensjonsalderen. 12. august inviterte vi alle ansatte og styremedlemmer med følge for å feire og ta avskjed med en mann som har vært daglig leder i 17 år. Mandag 31. august var hans siste dag som ansatt i Begravelsesbyrået Innlandet AS. Han dro fra stillingen som BFN direktør (les eventuelt Gravferdsnytt nr. 2 - 2015 på side 41) via Bentzen til Valdres hvor

Virke e-Handel skal samle netthandelens små og store aktører, ivareta bransjens lønnsomhet og arbeide for like og forutsigbare rammebetingelser for norske og utenlandske aktører. Virke e-Handel vil bidra til trygghet for alle som handler på nettet, blant annet ved sertifiseringsordningen Trygg e-Handel.

Øivind har vært en raus, omsorgsfull og flink leder med egenskaper som empati, vilje, struktur, strategi, rettferdighetssans og visjoner. Vi i byrået ønsker å takk ham for alt han har fått til gjennom årene og ønsker ham lykke til på livets uforutsigelige seiltur. På vegne av de ansatte Jacob Håvelsrud Svarre Daglig leder i Begravelsesbyrået Innlandet E-handel. Deres målsetting er å bidra til trygghet for alle som handler på nettet, blant annet ved sertifiseringsordningen Trygg e-Handel. I prosessen frem til sertifiseringen «Trygg E-handel» fikk vi god bistand og veiledning

GRAVFERDS NYTT FÅ BLADET RETT HJEM? Alle ansatte i medlemsbyråer i Virke Gravferd kan kostnadsfritt få til-sendt bransjebladet. Send en e-post til gh@virke.no med navn, adresse og hvilket byrå vedkommende er ansatt i.

Husk å melde adresseendringer! for ytterligere å sikre vår nettløsning overfor etterlatte, sier Marita Eikenes i Fonus. Fonus og den bransjen foretaket representerer er en annerledes nykommer hos oss. Vi vet at Fonus har nedlagt et stort arbeid for å oppfylle de krav som stilles til Trygg E-Handel-godkjenning. Jeg er overbevist om at det er et arbeid som vil betale seg. Ferske undersøkelser viser at Trygg e-Handel-sertifisering er blant de aller viktigste egenskapene kunder ser etter før de velger nettbutikk, sier daglig leder i Virke E-Handel, Gerhard Anthun.

Virkekonferansen – en viktig møteplass Husk å sette av datoen for neste års konferanse: Hold av datoen! 2. november 2016

Virke e-Handel er Norges medlem i Ecommerce Europe, interesseorganisasjonen for e-handel i EU og EØS. Fonus.no – første begravelsesbyrå merket «Trygg E-handel»; Som «ny» aktør innen e-handel, er det viktig for oss å være åpne og et trygt valg for våre kunder, - også når etterlatte velger nettløsningen for å komme i kontakt med oss eller bestille hos oss. I den forbindelse var det naturlig for oss å kontakte Virke

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015

17


Høstmøtene På besøk hos lokalavdelingene i Virke Gravferd Det er stor aktivitet i mange av våre lokalavdelinger, og høstens samlinger bekrefter dette. Det legges mye arbeid i å finne aktuelle og gode temaer, det er en møteplass hvor også våre leverandører er til stede, og det sosiale felleskapet er sterkt. For bransjedirektøren er disse samlingene en fin anledning til å treffe mange medlemmer, til å gi aktuell informasjon fra sentralt hold og til å få innspill tilbake.

Virke Gravferd Nord-Norge Høstmøte ble avviklet 16.-18. oktober i Bodø, og i underkant av 50 deltakere var samlet. Hovedtema denne gang var Utlufting og debrifing hvor Gunnar Angeltvei fra Strategene var invitert til å holde foredraget. Han har lang erfaring innen beredskap og krisehåndtering fra ulike lederstillinger i Forsvarsdepartementet, som leder for Regjeringens kriseinformasjonsenhet, som informasjonssjef i Aksjonsutvalget for Staten, som nestformann i Dagspressens Beredskapsutvalg og som rådgiver ved Forsvarets Forskningsinstitutt . Han formidlet enkle og gode verktøy til gravferdskonsulenter som opplever mange sterke inntrykk i sin arbeidsdag. Som små private byrå har vi sjelden tilbud om å delta på debrifing og må ofte organisere dette på egen hånd internt i bedriften, og gjennom foredrag og samtale ble det en lærerik formiddag. At vi i tillegg fikk tid til både middag, Stand-up show med Nils-Ingar Aadne og huskonsert med egne krefter gjorde helgen komplett!

Storsamling i Strømstad, 9.-11. oktober

Det ble mord til middag hos Virke Gravferd Trøndelag.

Her er en liten oppsummering fra noe av det som har skjedd rundt i landet:.

Virke Gravferd Trøndelag Helgen 20-22 november møttes byråene, foredragsholdere og sponsorer til høstmøte på hotellet i Stjørdal. Det ble lagt opp til ett greit tempo, slik at hektiske gravferdskonsulenter kunne senke skuldrene noe denne helga, forteller Øyvind Bertelsen-Tangvik. Først var det åpning av møtet, samt sentral informasjon ifra styret i Virke Gravferd. Ghulam Abbas holdt ett foredrag om

18

muslimsk begravelse. Det ble en nyttig og fruktbar formiddag for alle byråer. Lørdag kveld var det duket for en interessant aften på Austkil Gård noen mil øst for Stjørdal. – Vi hadde bestilt Mord til middag!, Øyvind Bertelsen-Tangvik smiler. – Alle de 28 gjestene ble satt til å være skuespillere. Det er ingenting å si på gravferdskonsulentenes fantasi, alle spilte rollene sine meget bra, understreker han. Søndag var det AdState, Eulogica og InMemory som holdt foredrag for oss. Veldig nyttig å få innsikt deres visjoner om fremtiden i vår bransje.

Virke Gravferd Oslo & omegn, Virke Gravferd Buskerud og Vestfold og Virke Gravferd Østfold gikk sammen om årets høstmøte, og la dette til Quality Spa og Resort i Strømstad hvor drøyt 50 deltakere var samlet. Faglige temaer var Internett og den digitale utviklingen – hvor står vi & hvor går vi! hvor Eigil Rudsar i AdState fortalte om utviklingen og hvor raskt det går! Temaet engasjerte og dette blir også hovedtema på landsmøte i Sandefjord i 2016. Vi fikk også et foredrag om arbeidsglededin nøkkel til suksess hvor pedagog Evy Ihlen var i aksjon!

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015


Virke Gravferd Hedmark og Oppland Hadde sitt høstmøte i Hamar 30.okotber-1. november, og hovedtema var bransjens forhold til media. Geir Ove Harnes fra Geelmeyden &Kiese ga gode råd og nyttig læring om hvordan vi skal forholde oss til media. Hvordan pressen jobber, hva en nyhetssak må inneholde for å være en nyhet, rolleforståelse i en mediesak og trakk frem noen eksempler fra virkeligheten Det ble praktiske øvelser og gruppearbeid på hvordan kan vi kan få frem ønsket budskapet på best mulig måte i samarbeid med pressen.

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015

Det ble også en flott tur til Hamardomen på lørdagen, med omvisning og vakker sang.

Virke Gravferd Agder og Telemark Høstmøte i Kristiansand ble gjennomført mandag 9. november, og over 20 deltakere var tilstede.Faglig tema som skapte stort engasjement var gjennomgangen av Pristilsynets forskrift om prisinformasjon. I tillegg hadde vi en gjennomgang av bilbruk og dagens regler for begravelsesbilen. Vi fikk også presentasjon fra tre leverandører til bransjen.

Bildet øverst: En lydhør forsamling i Strømstad. Bildet i midten Virke Gravferd Nord-Norge er klare for huskonsert. BIldet nederst: Andreas og Elin fra Virke Gravferd Nord-Norge gleder seg til middag. BIldet over: Eigil Rudsar var en av de engasjerte foredragsholderne i Strømstad.

En ekstra hyggelig post på programmet var besøk av Per Olav Tyvand som brakte med seg protokollen fra lokalavdelingens 50 årige historie. Den ble høytidelig overlevert til dagens leder, Frank Haukeland. Så er det bare å se frem til vårmøtene i alle lokalavdelingene!

19


Spesialbygget Mercedes E-klasse som VF 250 CDi og VF 400 4-Motion har blitt en salgssuksess i Norge. Denne bilen er utviklet i samarbeid med begravelsesbransjen og kan leveres i mange varianter. Nyhet nå, 4-hjuls trekk og bårerom tilpasset to kister.

MERCEDES E-KLASSE

Ny modell Mercedes V klasse nå på det Norske markedet med spesialtilpasset innredning som setter ny standard for begravelsesbil. Veldig allsidig bil med mange muligheter for oppbevaring av utstyr og tilbehør. Fem store lasteluker, leveres med manuelt eller elektrisk uttrekk med tilt funksjon. Også to kisteløsning tilgjengelig. Leveres i mange utstyrs og farge kombinasjoner, individuelle innredningsløsninger tilpasset ønske og behov. Innredningen kan enkelt flyttes over til neste bil etter endt bruk, bygges tilbake til personbil. Estetisk flott bårerom • Store lasterom fra begge sidedørene • Oppbevaring i gulvet • Stopper for vogn under uttrekk

NY MERCEDES V KLASSE SETTER NY ESTETISK STANDARD FOR INNREDNING AV BEGRAVELSESBIL OGSÅ MED 4 MATIC • EXECUTIVE INNREDNING

Omtales som den mest komplette begravelsesbilen, estetisk, visuelt og praktisk


Erfaring gir trygghet

1990-2015

25 år

FØRSTE BIL LEVERT I NORGE

FØRSTE BIL LEVERT I NORGE

Ny modell GLS kan nå bestilles hos oss

Trykk liker på begravelsesbil Hold deg oppdatert!

For mer informasjon: www.begravelsesbil.no

Ta kontakt for ytterligere informasjon og pristilbud: Jan Erik Naley på tlf. 951 02 600 eller janerik@naley.no

NY MODELL CADDY MAXI KAN NÅ BESTILLES FOR LEVERING 2016

Den helt nye modellen fra Cadillac forlenget og spesialbygget som begravelsesbil er klar for det Norske markedet. Vi har valgt en topp utstyrt versjon, Platinum utgave med fokus på innrednings løsninger tilpasset det Norske markedet med elektrisk uttrekk systen designet etter Norske kister. Leveres også med tilt system og andre detaljer individuelt etter ønske. Dette er den første bilen av den nye modellen som introduseres på landsmøtet. Fås også med ekstra sidevindu.

CADILLAC XTS SPESIALBIL

Vi kan nå tilby den nye modellen av Cadillac Escalde ESV Premium spesialbygget som begravelsesbil. Innredningen er basert på E klassen og V klassen som setter ny standard for innredningsløsninger og gir et flott visuelt korrekt uttrykk. Det er lagt opp til god lagerplass som er skjult under gulvet i luker fra begge sidedørene, polstret vegg og sidebekledning. Elektrisk uttrekksystem med tilt funksjon for enkel innlasting. Bilen er ny fra fabrikken, topp utstyrt versjon klar for levering. Dette er den første bilen innredet som begravelsesbil som introduseres på landsmøtet.

CADILLAC ESCELADE

Ny Mercedes GLS er neste generasjon av GL og kommer som ny modell i 2016 Bygges fra personbil med flere alternative innredningsløsninger. Kan leveres med standard fast gulv med rullesystem og elektrisk uttrekk med tilt funksjon i flere varianter. Mulighet for individuelle løsninger etter ønske og behov. Bilen kan leveres i flere farger, utstyrskombinasjoner og priser.

NY MODELL MERCEDES GLS 400 V6 BENSIN ELLER GLS 350 DIESEL


Fra klagenemnda Sak 2015-05 Saken i korte trekk:

I mars 2015 kom klager hjem til sønns bolig og fant ham død. Politiet og ambulanse ble tilkalt. Operasjonssentralen bestilte innklaget byrå til å hente avdøde og bringe ham til bårerommet. Klageren gjorde det klart at hun ønsket at et annet byrå skulle stå for gravferden. Innklaget byrå møtte opp og hentet avdøde og kjørte ham til bårerommet. Ved ankomst bårerommet ble avdøde lagt i kiste levert fra innklaget byrå.

hun er bekjent med klageren. Hun opplyser at hun spurte om det var klagers sønn som var gått bort og at hun deretter kondolerte klageren og gav henne en klem. Innklagede bekrefter at det ble konferert med politiet knyttet til valg av transportmiddel for avdøde. Hentebåre ble anvendt og selve operasjonen var vanskelig fordi avdøde var stivnet i en vanskelig stilling og var i tillegg stor. Byrået avviser at det på noe tidspunkt var fare for at han skulle falle av båren, men bekrefter å ha bedt om at båren måtte bæres forsiktig slik at avdøde ikke skulle falle av. Byrået opplyser at klageren fotograferte underveis, noe som ble oppfattet som ubehagelig og distraherende. Byrået bekrefter at de avviste å ta på avdøde dressen som var ønsket og viser til at avdøde skulle obduseres, og at dressen deretter kunne tas på. Avslutningsvis gir byrået uttrykk for at de anser å ha behandlet både avdøde og pårørende med respekt, og beklager om klageren føler det annerledes.

gjorde en faglig forsvarlig vurdering av transporten, at utbæringen ble gjort så forsiktig som situasjonen tilsa og at byrået ellers opptrådte på en vanlig, høflig måte. Det fremkommer ikke av klagen noen opplysninger som indikerer at byrået er vært likegyldige eller uhøflige mot de pårørende. Nemnda gir innklagede rett i vurderingen knyttet til påkledning av avdøde i hans dress, at det var en oppgave som naturlig ville finne sted etter obduksjonen. At pårørende subjektivt har opplevd situasjonen som støtende/vanskelig og tillegger byrået ansvaret for dette, slik klagen gir uttrykk for, gir i seg selv ikke grunnlag for å rette kritikk mot byrået. Nemnda finner etter dette ikke grunn til å rette kritikk mot byråets utførelse av oppdraget og tar ikke klagen til følge. Vedtaket er enstemmig.

VEDTAK: Klagen tas ikke til følge

Partenes anførsler: Klageren anfører at innklaget byrå utviste liten respekt for avdøde og familien under utførelsen av oppdraget. Konkret påpeker klageren at representantene fra byrået ikke presenterte seg eller bar uniform og hilste bare med et nikk. Deretter diskuterte byråets representanter seg i mellom hvordan de skulle bære avdøde ut og bestemte seg for båre. Først da ble innklagede oppmerksom på klageren og tok i hånden og kondolerte. Avdøde ble deretter med hjelp fra to politibetjenter lagt over på båren, fikk et laken rundt seg og ble festet med to remmer. Underveis oppfattet klageren at avdøde kunne falle av båren og ga en hjelpende hånd. Da båren kom frem til bilen hadde remmen løsnet slik at det så ut som den lå over halsen til avdøde. Lakenet hadde også løsnet slik at det ikke dekket hele kroppen til avdøde. Det var vanskeligheter med å få ham inn i bårebilen og hele situasjonen var for pårørende uverdig og respektløs. Byrået avviste å ta på avdøde en dress som klageren hadde funnet frem. Innklagede har i sitt svar til klagen gitt uttrykk for at hun ikke presenterte seg, da

22

Nemnda behandlet saken i telefonmøte fredag 4. september 2015

Øyvind Næss Siv Bjørklid Knut Svanholm

Nemnda skal bemerke: Basert på begge parters beskrivelse legger nemnda til grunn at det var tale om et oppdrag gitt av politiet knyttet til henting av avdøde, og at situasjonen var vanskelig fordi avdøde hadde stivnet i en ubekvem stilling. Nemnda legger videre til grunn at det var trang og vanskelig adkomst til boligen. Partene beskriver begge at byråets representant var bekjent med pårørende og at byrået representant gav uttrykk for sin medfølelse ved å kondolere. Partenes redegjørelse skiller seg bare fra hverandre i små detaljer som nemnda ikke anser er av betydning for resultatet i saken. Slik utbæringen av avdøde blir beskrevet av begge parter må nemnda legge til grunn at det var en vanskelig situasjon som måtte føles særlig vanskelig for pårørende som nødvendigvis var både oppskaket og triste. Slik begge parter beskriver situasjonen legger nemnda til grunn at byrået

Et nytt EU-direktiv om behandling av tvistesaker har resultert i en ny lov om klageorganer for forbrukersaker. Det har medført at en del klagenemnder ikke oppfyller nye krav til å være offentlig godkjent klagenemnd, og klagenemnda for gravferdstjenester er en av disse. Virke Gravferd har fått melding fra Forbrukerrådet om at vår avtale avvikles i 2015.

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015


Kjære kolleger og venner! Takk for sist i Stavanger – som ble en verdig feiring av Virke Gravferd. Det er en 50-årsjubilant som er sprekere enn noen sinne og som er i utvikling. Til dere som ikke kunne være til stede på årets Landsmøte – kommer det heldigvis nye landsmøter hvert eneste år fremover – noe som gir rikelig anledning til faglig og sosialt påfyll. Jeg har vært så heldig å få være med denne jubilanten i styresammenheng de siste 8 årene – og de siste 4 årene som styreleder. Jeg benytter anledningen til å takke for tilliten dere som bransje har vist meg. Disse årene har vært både utfordrende og spennende – hvor først og fremst fusjonsprosessen har vært den største jobben. Jeg er stolt av at BFN lever videre i nytt navn i samme drakt og tar vare på bransjens viktigste verdier og grunnholdninger. Vårt overordnede strategiske mål var og er fortsatt å være en samlet og tydelig

I tillegg til å ha verktøyet for å imøtekomme disse behovene er det samtidig viktig at vi som bransje har fokus på å ivareta den personlige omsorgen og servicen som vi gir til pårørende. Bransjens profesjon og stolthet er bygget på erfaringer og nestekjærlighet – noe som ingen maskin kan erstatte.

bransje. En sterk økende oppslutning og høy score på tilfredshetsundersøkelsene viser at vi er på rett vei. I vår bransje som i de fleste andre bransjer skjer det store endringer på kort tid – og det gjelder derfor å være i forkant og følge med i timen. En av de viktigste utfordringene blir å henge med i den digitale utviklingen. Her gjelder det å ha tilbudene klare til en stadig større kundemasse som tar det for gitt at de kan forberede og ta ulike valg på nettet. Jeg håper at Virke Gravferd vil være med å hjelpe medlemmene og legge til rette for et slikt løft. Dette vil spesielt være av stor betydning for mange av de byråene som står alene uten kjedetilknytning.

Bransjens etiske standard er høy. Dette er en viktig del av vår yrkesstolthet. Vi er bare mennesker og kan alle gjøre feil – og som regel kan det rettes opp i. Hvis derimot et firma bevisst bryter bransjens etiske standard for å oppnå oppmerksomhet og/eller økonomiske fordeler - må bransjeorganisasjon etablere klare reaksjoner både med advarsler, bøtelegging og i ytterste fall – eksklusjon. For å styrke bransjens integritet har det for meg vært viktig å sette fokus på kontinuerlig opplæring og etisk standardbygging. Jeg takker pent for meg og ønsker lykke til videre i arbeidet. Hilsen Per

MØTEKALENDER for gravferdsbransjen 2015 Oslo

Styret for Virke Gravferdi – Styremøte med juleavslutning

Virkes lokaler

2. –3. februar

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn III - Rådgivning og kundebehandling

Virkes lokaler

16. februar

Oslo

Styret for Virke Gravferd – Styremøte

Virkes lokaler

7. –11. mars

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn I - Våren 2016

Virkes lokaler

14.–17. mars

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn II – Våren 2016

Virkes lokaler

12. april

Oslo

Styret for Virke Gravferd – Styremøte

Virkes lokaler

13. april

Oslo

Virke Gravferd - Representantskapsmøte

Scandic Solli Hotel

26. mai

Sandefjord

Styret for Virke Gravferd – Styremøte

Scandic Park Sandefjord

26. – 29. mai

Sandefjord

Virke Gravferd Landsmøte 2016

Scandic Park Sandefjord

2. november

Oslo

Virkekonferansen 2016

Radisson Bule Scandinavia

10. desember

2016

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015

23


Virke Gravferds Fagkurs Trinn I – høsten 2015

Oktober er en aktiv kursperiode her i Virke, og gravferdsbransjen setter sitt preg på huset! Denne gang var det 18 deltakere på Trinn I og vi har spurt noen av deltakerne om deres opplevelse av kursuken. Espen Stølen, Dahls begravelsesbyrå i Bergen: 1. Jeg meldte meg på kurset for å få bedre innsikt, tilegne meg en bredere forståelse og kunnskap om yrket vårt. 2. Det faglige innholdet var profesjonelt fremført og lagt opp på en god og lett forståelig måte. 3. Økonomi og kalkyle, Jan Willy Løken engasjerte på en god måte.

Eirik Lande, Landes begravelsesbyrå 1. Meldte meg på med tanke på å overta bedriften her sør. 2. Jeg har fått en del nye synspunkter og vinklinger på ting som enn kan endre seg på til det bedre. Tenke da på interne rutiner i bedriften og også utad mot de pårørende med mer oppfølging. Vi kan alltid bli bedre og det er utrolig viktig at ikke vi står stille, men at vi følger med tiden og tilpasser oss de pårørende vi møter i morgen. Veldig fin måte å bygge nettverk på og dele erfaringer. 3. Klart at showet på torsdagen fikk jeg

24

trimmet magen så må vel si det var høydepunktet. Jon-Arild Kordahl, Kordahl og Toverud Begravelsesbyrå 1. Jeg meldte meg på kurset fordi dette er et prioritert felt for vårt byrå – for de ansatte. Dessuten hadde jeg hørt mye god omtale fra andre som har gjennomført, så dette var noe jeg så fram til med forventning og glede. 2. Helhetlig godt opplegg, flott gjennomføring, dyktige forelesere, gode lokaliteter, frukt og forfriskninger, super lunsj, godt felleskap på hyggelige restauranter med god mat, bra teater-

forestilling – og et alle tiders hotell. Helhetlig profesjonell og ei lærerik uke. En god, dyktig og hyggelig vert for kursene. 3. Bekjentskap og felleskap med dyktige bransjefolk fra hele landet er verdifullt og lærerikt. Viktig å samles og dele kunnskap, ikke bare gjennom forelesninger – men få utveksle erfaringer mellom seksjonene. Et annet høydepunkt var besøket på de tre byråene i Oslo. Ellers var det lærerikt å ha forelesning med en leder fra NAV. Da får denne store etaten et ansikt, det er bra. Øvrige temaer var også interessante og viktige uten at jeg vil fremheve noe spesielt.

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015


Kursdeltakerne på Trinn I Erik Lande, Kjell-Otto Johansen, Jostein Høivik, Jan Magne Moi, Lill Trine Ådna Haugen, Martin Kolsrud, Jan Ove Engan, John-Arild Kordahl, Jo Kjetil Løsnesløkken, Espen Stølen, Sissel Helene Bye, Magnar Bøhlerengen, Jon Børge Frafjord, Per Ragnar Bergslid, Ingar Husum, Lars Petter Andreassen, Palmer Vikan, Oddmund Skogstad.

Vi spurte kursdeltakerne på Fagkurset Trinn I og II: 1.  Hvorfor meldte du deg på Fagkurset? 2.  Hva er inntrykkene dine etter høstens kurs? 3. Har du et høydepunkt som du vil dele med  oss?

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015

25


Virke Gravferds Fagkurs

Trinn II Tore Skjeldrum, Bente Andreassen, Birgit Gjerald Myhrer, Anne Cathrine Bjørnholt, Tore Smøttebråten, Lene Merete Kumhle, Helen Morch Olsen, Kjell Nordbø, Øyvind Barland, Jarle Nilsen, Grethe Aspenes, Lisbeth Garder Ruud, Hege Rusten, Arne Høviskeland, Daniel dos Santos, Ulf Jakobsen, Trond Magne Teistedal, Tor-Arne Aarnes, Magnus Haugberg, Øistein Nettum

Trinn II – høsten 2015

På Trinn II var det i år 20 deltakere og vi spurte også noen av disse deltakerne om deres opplevelse av kursuken. Birgit Myhrer, Buskerud Begravelsesbyrå 1. Grunnen til at jeg meldte meg på fagkurset er at dette er et ledd i vår «utdanning» for kompetanseheving her i byrået. 2. Mitt inntrykk er at dette var et veldig bra og nyttig kurs. Bra foredragsholdere og god dialog med kursdeltakerne. ( Burde kanskje vært enda mer tid til å snakke sammen og dele erfaringer.) 3. De to beste seminarene for meg var: Hvem har retten til å sørge for gravferden og Hvordan motvirke utbrenthet i et krevende yrke. Samtidig vil jeg også nevne at det å bli kjent med folk fra andre byråer også er veldig hyggelig.

Tore Skjeldrum, Buskerud Begravelsesbyrå 1. Meldte oss på som en fortsettelse av kurs 1. Dette er obligatorisk hos oss fordi vi ser at dette er viktig for å få en kvalifisert stab med medarbeidere. Vi prioriterer kursene fordi de gir oss faglig tyngde samtidig som det er veldig berikende å møte kollegaer fra andre byråer med masse erfaring som blir delt i de uformelle fora. 2. Inntrykket etter dette kurset sammenfaller med tidligere erfaringer. Det er gode foredragsholdere, godt program. Godt faglig utbytte og bestandig hyggelig atmosfære, gode lokaler og service . Gunnar ordner alltid god mat og det blir god stemning i de sosiale sammenkomstene.

26

3. Gode faglige diskusjoner når man engasjerer deltagerne.

Hege Rusten, Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud 1. Jeg meldte meg på Fagkurs Trinn II, fordi jeg gjennomførte et lærerikt Trinn I i fjor. Jeg leste meg derfor opp på programmet for Trinn II, og fikk et inntrykk av at jeg også kom til å dra nytte av Trinn II kurset. I tillegg til at jeg var interessert i å lære mer om Trinn II sitt innhold, så er jeg så heldig at jeg har en arbeidsplass som synes det er viktig å sende medarbeiderne sine på kurs. 2. Foruten inntrykket om at jeg har mange flotte kollegaer rundt om i landet, så er inntrykkene etter høstens kurs først og fremst at jeg har mer å lære, mest av alt om barns sorg, og hvordan vi som gravferdskonsulenter bør inkludere barn i så stor grad som mulig. Steinar Ekviks foredrag om hvordan møte barns sorg har fått meg til å tenke på en helt annen måte, og det vi lærte av han vil jeg ta med meg videre i min hverdag. I tillegg til dette, så synes jeg det var et veldig interessant emne som Steinar Klausen snakket om, hvordan motvirke utbrenthet i et krevende yrke. Han hadde mange gode poenger, som jeg også vil ta med meg videre! 3. Høydepunktet på Fagkurs Trinn II vil jeg si var Steinar Ekvik sitt innlegg om «Hvordan møte barns sorg». Han hadde en helt spesiell og beskrivende formidlingevne som gjorde at jeg

kunne se klart og tydelig for meg situasjonene han snakket om. I tillegg hadde han veldig mange eksempler fra situasjoner som jeg kunne relatere mine opplevelser opp mot, og som vil bidra til at jeg i fremtiden vil tenke ekstra godt på de små som flyr rundt, men som veldig gjerne også vil bli sett og hørt.

Øyvind Barland, Kragerø og Drangedal Begravelsesbyrå 1. Som byråleder og næringsdrivende ønsker jeg å være mest mulig oppdatert. På kurset blir vi oppdatert på mye aktuelt faglig stoff og vi får tid til å reflektere og lære av andre som er i samme situasjon som oss selv. Vi får også anledning til å forstå bedre den tiden vi lever i og de strømninger som møter oss. I tillegg knytter vi kontakter

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015


som i tillegg til å være svært hyggelige, kan være nyttige i vårt arbeid. 2. Det gjør godt med en timeout fra det daglige med tid til å få et overblikk over arbeidet vårt. Det er også oppmuntrende å lytte til gode kollegaer sine erfaringer og utfordringer. Foredragsholderne var gode og temaene varierte. 3. For meg var nok foredraget til Oslo Byfogdembede om Arv og Skifte et faglig høydepunkt og Advokatens time om Ansvarsforholdene var også nyttig og lærerikt.

og det ligger an til at jeg på sikt tar over bedriften. Med dette kurset som grunnfundament vil jeg føle meg bedre skodd for å videreføre driften på en ønskelig måte. 2. Inntrykket er svært positivt. Enkelte gjengangstema som dukker opp (særlig hvordan motvirke utbrenthet) men dyktige foredragsholdere gjorde dette til en positiv opplevelse. 3. Noe høydepunkt er vanskelig å plukke ut. Men både representanten fra NAV og advokaten fra Virke gjorde særlig inntrykk.

Magnus Haugberg, Skogholt, Fauske Begravelsesbyrå

Lene Merethe Kuhmle, Abbedissen Begravelsesbyrå AS

1. Jeg meldte meg på fordi jeg etter noen år ute av gamet nå vender tilbake,

1. Jeg meldte meg på Trinn II for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Når man

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015

jobber med mennesker er det alltid noe å lære, og slike kurs er viktige for både meg personlig og jeg tenker også at det gir profesjonell trygghet. 2.   Høstens kurs var som alltid vel tilrettelagt og ble gjennomført som et prikkfritt arrangement. God ledelse, gode tema, gode fasiliteter, gode foredragsholdere. Og ikke minst – en sabla fin gjeng deltagere med stor kompetanse! 3.  Høydepunkt… Tja. Jeg synes i grunnen at det aller beste med slike samlinger er når vi har hatt et tema, og så kommer til erfaringsutvekslingen rundt dette temaet oss imellom. Da lærer jeg mye! Det er også viktig å knytte bekjentskaper utover eget lokalområde.

27


Leserinnlegg

VIRKE GRAVFERDS FAGKURS Trinn 3 2-3 februar 2016

Rådgivning og kundebehandling Start: 02. februar 2016 Slutt 03. februar 2016 Program: • Kommunikasjonsteknikk

Påmeldingsfrist: 19. januar 2016 Antall dager: 2 Sted: Virkes lokaler, Henrik Ibsen gt 90, Solli Plass, Oslo Medlemspris: Kr 4950-

• Veiledning og rådgivningsteknikk • Adferdspsykologi og beslutninger

Påmelding/informasjon: E-post: g.andersen@virke.no Tlf 22 54 17 45

• Faglig rådgivning og kundebehandling Kursform: Kurset gjennomføres som en kombinasjon mellom foredrag, gruppeoppgaver og diskusjon. Det vil bli benyttet videoer, generelle caser og deltakernes egne eksempler og caser fra hverdagen som gravferdskonsulent. Overnatting: Scandic Solli Gangavstand fra Virkes lokaler.

28

www.virke.no/kurs

Virke grav høye besk Grunnlaget for dette leserinnlegget er mine fire år som medlem i Virke Gravferd og volumet rundt den famøse annonsen til Fonus. La meg først si at fire års medlemskap ikke er lenge, men det er med på å danne et inntrykk av hvordan organisasjonens dynamikk fungerer, og hva som opptar oss. Jeg er urolig for den retningen Virke Gravferd er i ferd med å ta. Hvem skal Virke gravferd være for? Hvem skal få lov til å være medlemmer? Hva er konsekvensen for et begravelsesbyrå å være medlem i Virke gravferd? Hva ønsker vi å oppnå i fellesskapets ånd? Til det siste sitter jeg med et inntrykk av at Virke gravferd skal beskytte det politisk korrekte, sørge for at bransjen snakker med en stemme og står samlet utad. Nåde den som bruker en dødsannonse til noe annet enn å annonsere at noen har gått ut av tiden. Da kommer etikkutvalget og gir deg en smekk på fingrene. Er det slik vi vil ha det? Jeg er skjønt enig i at Fonus sin måte å annonsere på er ugreit. Det er mitt personlige syn. Dersom Fonus mener bransjen har et problem er det utidig å bruke dette som et markedsføringstrekk. Interne problemer løser vi i fellesskap i familien, uten at de brukes til egen vinning. Dersom Fonus har et genuint ønske om å gjøre bransjen mer åpen og oversiktlig, bør de vise en større seriøsitet overfor de problemstillingene de har avdekket, enn å slå seg på brystet og heve seg over alle andre.

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015


ravferd, den gode morals eskytter? Jeg må innrømme at jeg ikke løftet så mye på øyenbrynene da jeg fikk se annonsen til Fonus. Mulig jeg ikke har et etisk forsvarlig syn på saken. Jeg husker fra den tiden Hennes og Maurits klinte Cindy Crawfords lettkledde kropp ut på store vegger rundt i Norges land. Store deler av befolkningen lot seg ryste over slikt lettsinn. TV-debattene gikk varme og avstanden mellom partene var stor. Umoral, sedelighet og den oppvoksende slekt ble heftig debattert. Det viste seg imidlertid at livet, og samfunnet, gikk videre uten at noen tok større skade. Hvem er vi i Virke gravferd som kan si hva som er etisk og uetisk riktig i bransjen? Vi kan det i dag ved å ha et regelverk for hva som er rett og galt, og et etisk utvalg som skal forvalte dette regelverket. Men er det den veien vi bør gå? Er vi ikke da i ferd med å gjøre bransjen en bjørnetjeneste ved å danne et regime som ekskluderer mangfoldet som bør eksistere i gravferdsbransjen? Bør det ikke være rom for at begravelsesbyråer tilbyr diamanter laget av bestemor, annonserer for sine tjenester med dødsannonser, kjører kister i varebiler, eller på annen måte driver sin virksomhet etter sine egne etiske retningslinjer? Noen ønsker å karakterisere sine konkurrenter som useriøse cowboyer. Det litt vittige er at disse useriøse cowboyene også har markedsandeler. Det er fritt valg av begravelsesbyrå i Norge. Mulig vi bør bli mer ydmyke i forhold til konkurransesituasjonen og heller fokusere på vår egen drift, enn å true med etisk utvalg og Virke gravferd når vi føler noen tråkker for hardt på våre etisk følsomme tær. Alle organisasjoner må ha regler og retningslinjer som medlemmene må forholde seg til. Slik skal det også være

i Virke Gravferd. Min tanke er at terskelen for å bli medlem skal være mindre enn den er i dag. Virke gravferd må være for alle. Min påstand er at i dag er Virke gravferd en ekskluderende organisasjon. Det stilles krav for å bli medlem av en organisasjon som i utgangspunktet burde være åpen for alle som driver begravelsesbyrå. Uavhengig av hvilken etisk plattform firmaet bygger sin drift på. Virke gravferd har pr. i dag ingen sanksjonsmuligheter, eller sanksjonsønsker, overfor de medlemmene som bryter et gitt regelverk. Byråer kan bli ekskludert fra det gode selskap, men hva og hvem tjener på det? Den praksisen Virke gravferd slår ned på fortsetter, dog utenfor Virke, men Virke er et medlem fattigere. Direktøren har gjort fremstøt overfor lokale lag at det er ønske om en aktivitet som medfører flere medlemmer. Jeg har gjort noen forespørsler blant byråer som ikke er medlemmer om hva som forhindrer dem i å melde seg inn. Det gjennomgående svaret er kravene som stilles til medlemskap. De ser seg ikke i stand til å ta seg fri for å gjennomføre de kurs som er nødvendige for å bli medlem. De har ingen mulighet til å imøtekomme den standarden på lokaler og utstyr som det er krav til for å bli godkjent medlem. Min påstand er at alle begravelsesbyråer bør ha mulighet til medlemskap i Virke Gravferd, så lenge de har penger til å betale kontingenten. Virke Gravferd bør være en interesseorganisasjon for alle byråer, liten og stor, cowboyer og brysomme konkurrenter. Dermed er muligheten større for å få en åpen bransje der alle er representert i fellesskapet.

Dersom flere er med i Virke har fellesskapet større påvirkning på bransjen i og kan på en bredere må ta tak i utfordringer som dukker opp i bransjen. Virke Gravferd kan, dersom det er behov, danne et sertifiseringssystem hvor byråene i større eller mindre grad kan «klatre» og forplikte seg til et sett med regler og retningslinjer for de enkelte nivåene. Dette kan igjen benyttes i markedsføringstiltak for det enkelte byrået og som et mulig fortrinn i konkurransen med andre byråer. Jeg ønsker meg en bred diskusjon innad i bransjen. En diskusjon som gjør at vi kan komme videre i å utvikle oss til det beste for våre kunder. Det er de vi skal leve av, de vi sloss om og de vi skal tilfredsstille. La denne konkurransen mellom byråene få et godt fundament som er bygget på ulike tilnærminger til tjenesteytingen slik at kundene kan få et reelt valg. Fonus setter fingeren på en «one size fits all» problematikk vi må være forsiktige med å bli en del av. Det er kunden som bestemmer hvilket byrå de ønsker å bruke. Ikke om byrået har alle kurs og alt annet på stell. Det er de etterlatte sine opplevelser av det enkelte byrå sine varer og tjenester som er utslagsgivende for om byrået har livets rett eller ikke. Ikke nabobyrået sin negative oppfatning eller cowboykarakteristikker.

Med hilsen Jarl Olav Rugtveit Telemark Begravelsesbyrå


ID-kort Kortholder med klips: Kortholder med snor:

kr. 150,- + mva = kr. 25,- + mva = kr. 35,- + mva =

kr.187,50 kr. 31,25 kr. 43,75

Kort-innhold: - fargebilde med hvit bakgrunn (passfotostørrelse) - Navn på begravelsesbyrået og på ansatte som er avbildet.

Bestilling sendes til: gh@virke.no

NYHETER I EIK FRA FUNERAL DESIGN Alt utstyr kan leveres med etuier som har håndtak og bærestropper. Kan veldig lett fraktes og oppbevares for enkel montering.

1

2

Program holder i Eik montert på Eikehøyde

Gavekasse montert på Eikehøyde

3

4

gavekasse med programholder montert på Eikehøyde

5

Bordplate montert på Eikehøyde Bordplate Ø50 cm

6

Gruppesokkel med Eikehøyder i 4 lengder med lysholder for 70 mm kubbelys

Gruppesokkel med Eikehøyder i 3 lengder med skrå oasisholder for blomster

10 7

8

9

12

11 Jan Erik Naley på tlf. 951 02 600 www.begravelsesmateriell.no www.begravelsesbil.no • janerik@naley.no

13 14

15

16

Nytt og moderne pynteutstyr, basert på byggsammen prisnippet hvor sokkel, sokkelhøyde og valgfrie topprodukter i krom og eik. Alt kan kombineres og settes sammen etter ønske og behov. Alt er tilrettelagt for enkel transport, sammenleggbart eller med avtagbare føtter. Nye produkter kommer, gavekasse, gavebord, programholder og flere typer oasis holdere.


GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015

31


WilhelmÊBerges TrykkeriÊas TelefonÊ22Ê70Ê90Ê00

BraÊTrykk TelefonÊ22Ê80Ê90Ê70

Adresse:ÊNedreÊRommenÊ5E,Ê0988ÊOslo Faks:Ê22Ê38Ê57Ê12ÊÊÐÊÊE-post:Êpost@wbt.no

www.wbt.noÊ

Digital- og offset trykk Landsdekkende levering Spesialtilpasset design ved bruk av egne motiver Stort utvalg av standardmotiver til egenproduksjon Minnebøker


SSANGYONG RODIUS SsangYong Rodius er Norges rimeligste bårebil med 4x4, høy- og lavserie.

Valgfri høyde på båregulv. Ny stillegående motor. 5 års garanti / 3 år fri veghjelp. Eget vifteanlegg i bårerom med 4 dyser.

Fra kun kr. 349 900,eks. mva.

Unik kjørekomfort. Vi leverer bårebiler over hele landet, og tilpasser båregulv slik du ønsker, i tett samarbeid med vår ombygger N. Jacobsens Karosserifabrikk AS i Lillestrøm.

Hvittingfossveien 25 3084 Holmestrand

Tlf. 33 06 67 77 Mob: 93 43 67 72

www.autocenteret.no


UTSØKTE NORSKE MINNESTENER • Kvalitet • Pålitelighet • Dyktige fagfolk • Moderne produksjon • Hurtig levering • Gode betingelser • Stort utvalg av modeller

EKH.no

• Muligheter for egen design

6490 EIDE • Tlf. 71 29 98 40 – Fax 71 29 98 41 E-post: post@stenindustri.no www.stenindustri.no


denmeni Tunge ngsf T ransPorT YlT Hver dag jobben

LOS DIGITAL AS Løkka 7, 3271 Larvik :: Tlf.: 916 58 250 post@losdigital.no :: www.losdigital.no

Minnebok

Takkekort Et svanemerket trykkeri

Seremonihefte

Lag minnebok enkelt, raskt og trygt! En kostnadseffektiv skreddersydd minnebokløsning for ditt byrå. • Brukervennlig og intuitiv programvare. • Mange ulike størrelser og formater å velge i. • Du jobber raskt og trygt og sparer tid i hverdagen. • Ingen leieavtale på programvare. Du betaler kun for de bøkene du bestiller. • Programvaren kan også tilpasses byråets presentasjonsmateriell som falsede brosjyrer, med eller uten ryggstift. Du vil bli overrasket over alle mulighetene i programmet. Samtidig kan du standardisere dine maler for lynraskt å få et ferdig produkt.

Kontakt: knut@losdigital.no eller ring 468 62 020 for en uforpliktende demo

GRAVFERDSNYTT GRAVFERDS NYTTDESEMBER JULI 2013 2015

35 GRAVFERDS NYTT 43


Norsk kvalitet i over 100 år Oppnå større fordeler ved å ha Eide Stein as som din leverandør av gravminner.

Vi tilbyr ditt byrå: » God fortjeneste » Hurtig levering » Fornøyde kunder Ta kontakt med oss for et tilbud om agentur i ditt område.

Eide Stein as har tre eiere i sin ledergruppe:

www.eidestein.no telefon: 712 99 250 Magne Eide Innkjøpssjef/ Markedsansvarlig

Per Einar Ellinggard Markedsansvarlig

faks: 712 99 251 e-post: post@eidestein.no

EKH.no

Leif Olav Eide Daglig leder


PYNTEUTSTYR i stål, lakkert i messing- og sølvfarge

Enkelt og solid pynteutstyr med løse topper – blomstervase og oasisskål.

Adr.: Solgaard Skog 4, N-1599 Moss, Norge Tlf.: +47 6925 1445 – Telefax: +47 6925 3387 E-mail: ordre@bentzenutstyr.no – Hjemmeside: www.bentzenutstyr.no

Mer innhold til minnesidene på internett Når det bestilles programhefter eller minnebøker fra inMemory.no, genereres det automatisk en digital ”bla-fil” som distribueres omgående på minnesidene til den avdøde. Dette vil øke interessen for disse og gi mer trafikk på byråets hjemmesider.

Programheftet på mobilen eller iPad Ved bestilling får byrået automatisk et A4 ark med QR-kode til programheftet. Dette kan settes i en monter, så folk kan få programmet på mobilen og eventuelt dele med noen som ikke kunne være til stede i seremonien.

07 Media

Leveres i tre høyder – 60 cm, 90 cm og 120 cm.

inMemory.no

I fremtiden vil det å skanne en QR-kode bli den naturligste ting av verden.

EKH.no

In Memory AS | Postbok 269 | 3201 Sandefjord | 916 94 440 | bjarne@inmemory.no | www.inmemory.no

GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015

37


L

Hjerte

Tro, håp kjærlighet

Rose

Skrifttype1 Skrifttype 2

god design vår stolthet - din glede god design god design vår stolthet dinglede glede vår stolthet -- din

www.magnor.no www.magnor.no www.magnor.no

loops.no

SIBI kister med langsgående håndtak!

god design vår stolthet - din glede

www.magnor.no

Leveres med ornamenter eller dekorlister i gull og blå utførelse

EN TIDLØS TRADISJON Siden 1933 har vi i SIBI videreført gamle tradisjoner, samtidig som vi tilpasser oss tiden vi lever i.

god design vår stolthet - din glede

www.magnor.no

Vi leverer til begravelsesbyråer i hele Norge. Våre lastebiler er spesialinnredet for kistetransport, og med egne sjåfører er vi sikret mot transportskader. Høy kvalitet, kontinuerlig produktutvikling, Ornamentkonkurransedyktige priser og førsteklasses kundeservice har gjort SIBI til en av Norges største leverandører av begravelsesutstyr. Les mer og se vårt utvalg av kister på www.sibi-kister.no

• Dekor gull . SIBI AS Industriveien 17, 5200 OS Telefon: 56 30 37 00 Telefaks: 56 30 37 01 SIBI AS • Industriveien 17, 5210 Os • 56 30 37 00 • firmapost@sibi.no • www.sibi.no E-post: firmapost@sibi.no Dekor blå

22

BFN-NYTT

Gravmonumenter - kvalitet og dyktig håndverk - høy servicegrad og pålitelighet - stort utvalg og moderne design - hurtig levering - service på kirkegården

frena-trykk.no

Vi tilbyr gunstige betingelser

Din totalleverandør

Brødr. Strand Stenhuggeri as 46 GRAVFERDS NYTT 38

6490 Eide - Tlf.: 71 29 80 12 / Fax: 71 29 80 22 post@br-strand.no - www.br-strand.no

GRAVFERDS NYTT JULI 2013 GRAVFERDSNYTT DESEMBER 2015


loops.no

MIDLERTIDIG MIDLERTIDIG GRAVMERKERING www.AskerProdukt.no GRAVMARKERING Asker Produkt: Produkt: • leverer levererkors, kors,ventetegn, ventetegn,barnetegn barnetegn og muslimske muslimske tegn • har har rask rasklevering leveringav avnavneplater navneplater • legger legger stor storvekt vektpå pånært nærtogoggodt godtsamarbeid samarbeid • har har en enrekke rekkestore storelandsomfattende landsomfattendekunder kunder • er erkonkurransedyktig konkurransedyktigpå påpris, pris,kvalitet kvalitet og punktlighet punktlighet • har har topp topp moderne moderneproduksjonsutstyr produksjonsutstyr • vi tilbyr også navneplater til askeurner

Vi leverer ventetegn, kors, barnetegn, muslimsk tegn og navneplater. Vi legger stor vekt på nært og godt samarbeid og vi er konkurransedyktig på pris, kvalitet og punktlighet. Vi bruker moderne produksjonsutstyr og har mange store landsomfattende kunder.

Ta kontakt for nærmere avtale. Ta kontakt for nærmere avtale.

Gamle Borgen Borgenvei vei55 › 1383 1383Asker Asker 8080 › Faks: Tlf.: 66 6676 761414 Faks: 66 66761 761481 481 post@askerprodukt.no › www.askerprodukt.no post@askerprodukt.no

Tlf: 66 76 14 80 - post@askerprodukt.no - www.AskerProdukt.no

GRAVFERDS NYTT JULI 2013

GRAVFERDS NYTT 47


2015 Chevrolet Suburban med stor plass i førerog bårerom

Vi leverer Chevrolet Suburban som begravelsesbil. Bårerommet har plass til kiste på hele 240 cm og i tillegg har fører førsteklasses plass- og komfort – selvfølgelig er firehjusltrekk standard.

Ny modell

Dodge Durango Citadel Begravelsesbil

Våre biler tilfredsstiller alle krav til begravelseskjøretøy med god margin, uten fordyrende tilpasninger. Som markedsledende leverandør av begravelsesbiler, har vi et godt referansegrunnlag og god kjennskap til de krav og ønsker dere som kundegruppe har.

Ny modell fra Dodge leveres nå bygget og tilpasset som begravelsesbil med uttrekkbar innredning som standard. Romslig og komfortabel bil som har alt tilleggsutstyr og firehjulstrekk som standard.

Kontakt oss for ytterligere informasjon og pristilbud!

Moen, 6440 Elnesvågen • Tlf 71 26 50 00 • Fax 71 26 52 55 • NO 951 734 543

rolf@nerland-autosalg.no • www.nerland-autosalg.no

Virke Gravferdsnytt  

4 - 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you