Page 1

Gravferds nytt

Bransjepolitikk Medlemstilbud Bransjestandard Kompetanse Møteplasser

Årsmøte 2014 i Ullensvang Les mer på side 25

Snakk med de ansatte

Virkes arbeidslivsundersøkelse side 16

Fagseminar

Barn og sorg Har du vondt i det samme hjertet som mæ? side 18

Verdig stell – et verdig farvel

Tre ulike vinklinger – fra side 8

4

Nr. desember 2013


2

Gravferds Nytt DESEMBER 2013


innhold

12

14

Leder

5

Styrelederens hjørne

6

Verdig stell

8 – 13

Død uten rynker

8

Å sminke døden

10

Et verdig farvel

12

Kurs: Barn og sorg

14

Harald Schee 40 år som gravferdskonsulent

15

Virke-målet

16

Fagkurs Trinn 1 og 2

17

Småstoff

19

Møtekalender

23

Landsmøte i Ullensvang

25

Minneord Knut Erik Skinnemoen

26

Minneord Kristin Brenno Elvestad

27

Advokatens hjørne Hvem har det økonomiske ansvaret for gravferden?

28

Klagenemda

29

15 Utgivelser:

Layout/Design:

Trykk*:

Mars, juli, september

Sidsel Eide, Virke

GRØSETtm

og desember

Gravferdsnytt er utgitt av Virke Gravferd Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo Tlf.: 22 54 17 00 // Faks: 22 56 17 00 E-post: virkegravferd@virke.no // www.virke.no

Gravferds Nytt DESEMBER 2013

*Gravferds Nytt er er produsert av et svanegodkjent trykkeri på papir fra bærekraftige kilder. Signerte artikler og innlegg står for forfatterens egen regning og er ikke nødvendigvis Virke Gravferds offisielle syn. Det samme gjelder annonser i bladet.

3


4

Gravferds Nytt DESEMBER 2013


Verdig stell gravferds nytt Ansvarlig redaktør:

Gunnar Hammersmark E-post: gh@virke.no

Redaksjonskomité:

Gunnar Hammersmark Per Firing Harald Schee

Styret: Per Firing (leder) Jan Willy Løken (nestleder) Harald Schee Olav Jørgen Berg Frid Alfsen Vanja Grønhaug (vara) Gunhild Melbø Tajet (vara) Sekretariat:

Gunnar Hammersmark

Virke Gravferds Magnus Frosterød etiske utvalg:

Ragnar Vigdal May-Britt Skifjord Øistein Nettum Ulf Jacobsen

Kvalitetssikringsutvalg:

Randi Borgen Mikalsen Christian Nome John Haugland

Klagenemda for Siv Bjørklid, Advokat gravferdstjenester: (Formann) Øyvind Næss, Forbrukerrådet Knut Svanholm, Begravelsesbyråe Selma Puntervoll (Vara) Internett:

www.virke.no/gravferd

Gravferds Nytt DESEMBER 2013

I dette nummeret av Gravferdsnytt har vi satt fokus på stell av den døde. Vår norske tradisjon på dette feltet har vært preget av et verdig, men enkelt stell. Men også på dette området skjer det en utvikling. Nye preparater og ny kompetanse på utvidet stell og rekonstruksjon utfordrer oss i bransjen. Er vi i ferd med å introdusere nye og litt fremmede tradisjoner som vil kreve mer av gravferdskonsulenten? Gjør vi dette for å tilby et enda mer komplett tilbud til pårørende? Vi ønsker å legge til rette for at pårørende skal oppleve en verdig avskjed med den avdøde. Mange ønsker å se sine kjære, og vi gjør det beste vi kan med enkle midler slik at pårørende får en god opplevelse. Noen ganger skjer det raske endringer på en død kropp, som vil kreve et utvidet stell for å oppnå et ønsket resultat før visning. Da kommer det raskt et nytt dilemma å ta stilling til; Hvor mye skal vi pynte på døden, og dens realiteter for å gi pårørende en god avskjed? Ved brå og voldsom død kan avdøde ha store skader på kroppen og i noen tilfeller betyr det at vi kun kan vise frem en hånd, eller litt hår slik at pårørende kan få aksept på at det er deres kjære som ligger i kisten. Men nå har vi også her til lands fått kompetanse på å rekonstruere ødelagte kropper. Jeg har sett hva som er mulig å få til, og det er imponerende arbeid. Men blir det rett når vi endrer på realitetene på denne måten? Pynter vi den brutale virkelighet og gir pårørende et galt inntrykk? Og hvem skal bestemme hva som er rett og galt å gjøre? Vi i gravferdsbransjen har aldri satt dette temaet på dagsorden eller tatt oss tid til å reflektere over disse etiske spørsmålene. Vi har etiske regler og en standard for god gravferdskikk som ivaretar respekt og

verdighet både i forhold til avdøde og til pårørende. Burde det lages en felles veileder på hvordan vi skal informere pårørende om mulighetene for stell av den døde? En grunnholdning i bransjen har vært at vi skal informere om valgmulighetene og pårørende skal velge hva som er rett for dem. Pårørende er forskjellige, og velger forskjellig. Vår oppgave er å legge til rette for en verdig avskjed, og en god start i det videre sorgarbeidet. Tre fagpersoner blant våre samarbeidspartnere er utfordret til å komme med sine tanker rundt temaet. Felles for dem er at de har lang erfaring på sine arbeidsfelt, og kan gi bransjen noen innspill til videre refleksjon.

Gunnar Hammersmark, Redaktør

5


Styrelederens julehjørne

Et år går så fort – at det er umulig å forstå... Men, kalenderen forteller at det faktisk er så! Derfor noen ord fra den «ytterste skrent»… Det var bare for å få det til å rime på «gravferdskonsulent»! Gjennom året har det selvsagt vært både skyer og sol Det har blitt feiret både med og uten alkohol Høydepunktet – når vi først snakker om vær… Ja, det må vel ha vært landsmøtet i Svolvær! Disse samlingene er alltid en sikker vinner Men, alt blir forsterket – når sola skinner! Likevel det å treffe kollegaer – det fagsosiale Gir påfyll både til de runde og de smale…! «En samlet og tydelig bransje» har vi blitt Men alt kan bli bedre – og det er noe skitt???

Å være stolt av vårt yrke er ikke ment som en «glorie»… 2013 er uansett i ferd med å bli historie… Mye som har gjort oss takknemlige og glade Men dessverre også ting som har endret fasade… La oss tenke spesielt på de som de har fått sitt navn på en sten – og på alle de som denne julen mangler en… Desember i Tønsberg er fortsatt snøfri og mild… Snart kommer nissen og spør om du har vært snill?!? Og svaret blir vel kanskje både ja – og litt nei… Men neste år skal jeg forbedre meg!!! Takk for samarbeidet i året som snart ebber ut! Varme tanker fra Per – og fra Knut – (for da rimer det!) 

Nei, det er nettopp det som gjør livet så spennende Å kontinuerlig utvikle seg, være åpne – og ta imot klemmene Forandringer og utfordringer kommer til å stå i kø Med hodet kaldt og hjertet varmt – skal kursen fortsatt være stø Og med Virkes motto – «Arbeidsglede smitter» Blir det jul igjen – med stas og glitter  For julen minner oss blant annet om å ta vare på hverandre En tid med fokus på omsorg og varme Noe som ikke er ukjent i vårt daglige virke For pårørende i hus, kapell og kirke Julehilsen fra Per

6

Gravferds Nytt DESEMBER 2013


Minner er viktige, til slutt er de alt

Ellen M. Bye 70 år En av bransjens Grand Old Lady'er fylte 70 år 5. desember. Hun driver Borge Begravelsesbyrå og er en institusjon i lokalmiljøet og i bransjen. For henne er jobben en livstil, og Ellen besitter egenskaper som gjør henne til en høyt skattet gravferdskonsulent, av pårørende og kolleger. Hun kan berolige alle; - Selv om jeg blir 70 år, vil jeg holde på så lenge jeg orker. Så langt jeg vet, er det ikke noe å utsette på helsen. Jeg elsker jobben og gjør stort sett ikke annet enn å «ærbe», sove og spise, stråler Ellen Margareth Bye. Hun har kontor i Biveien på Torp. Utenom et par katter er hun alene i huset, slik hun alltid har vært. Hun har søster Karin og svoger Jan og er «mor» til Mary Ann og Mikael og «bestemor» til Ida, Annicken og Thobias i nabohuset. Jubilanten er som en institusjon i bygda. Hennes oldemor Emilie hjalp til med å legge de døde i kister. Hennes foreldre, Hans og Martha startet Borge Begravelsesbyrå i 1943. - Far, som var utdannet møbelsnekker, laget kister og mor sydde svøp. De så et behov for et byrå. Hun husker godt at stua og kjøkkenet hjemme også ble brukt til sørgesamtaler.

Vi har 75 års erfaring og et bredt sortiment i alle prisklasser. Vi gir produktog salgsopplæring, profesjonell oppfølging og leverer punktlig. Mulighet for dataskisse før produksjon. Det beste utgangspunktet for gode løsninger.

- Selv startet jeg i virksomheten med å dele ut sanger. I mai 1978 overtok jeg stafettpinnen etter fullført handelsskole og 10 år på kontoret til Arne Storm Hansens trykkeri. For Ellen er jobben en livsstil. – Det kjennes godt å være til nytte for dem som trenger meg. Jeg er en omsorgsperson – jeg tror jeg er ille snill! Og hun tilføyer; – dessuten er jeg omgjengelig, egen og sta, rolig og sindig og hater å mase, ler hun. Gratulerer med 70-års dagen, Ellen!

Gravferds Nytt DESEMBER 2013

Nerlands Granitindustri AS, 6490 Eide • Telefon 71 29 62 33 • Telefax 71 29 66 27 E-post: nerland@varigminne.no • www.varigminne.no

7


Skrevet av Steinar Ekvik

Død uten rynke Steinar Ekvik (60) Prest, forfatter og foredragsholder Historikk: Sogneprest på Kråkerøy ved Fredrikstad Ledende sykehusprest ved Det norske radiumhospital i syv år. Kapellan i Kråkstad og Haslum menigheter Videreutdannet i konfliktløsing, arbeidsledelse og samarbeid samt pastoral klinisk videreutdannelse i Norge og i USA. Tildelt Karl Evangs pris, for sitt arbeid knyttet til sorg. Ekvik har hatt radioandakter på NRK. Han har videre et bredt forfatterskap. Ekvik skriver spalten

"Trøste og bære" i Fredriksstad Blad.

Når et menneske dør er det avgjørende viktig at de pårørende opplever en avskjed som er preget av verdighet og respekt. Det gjelder ikke bare det som skjer på dødsleiet, men også det som skjer med den døde etter at livet er avsluttet. I alle kulturer finnes det tradisjoner for hva man gjør med sine døde, ikke bare ved begravelsen, men også med stellet av kroppen til avdøde. Også i vår kultur er det mange som velger å se den døde. Mange forteller at midt i sorg og savn var det godt å se at vedkommende nå hadde fått fred, at smerter og andre plager var over, og at et pent og verdig stell av den avdøde var med på å gi pårørende en god opplevelse midt i det vonde. Mange ganger oppleves det uvirkelig at et liv er over. Seremoniene våre, og også det å se den døde, skal hjelpe oss med å ta avskjed og at det uvirkelige blir virkelig. For å komme videre i sorgen og å slippe å leve i uvisshet, har mange hatt behov

8

for å se den døde hvis det har vært leteaksjoner eller brå og uventet død og en selv ikke har vært til stede. Å se gir en bekreftelse som er viktig for å komme videre. Da blir det også viktig at det man ser er preget av at avdøde er stelt på en så fin og verdig måte som mulig. Det gir store utfordringer når det gjelder personer som har skader eller er i en forfatning som blir for krevende å være vitne til. Da er det selvsagt mulig å dekke til det som er sterkt skadet og at det likevel blir en verdig syning for de etterlatte. I dag finnes det større kunnskap enn noen gang for hva man kan gjøre ved hjelp av kirurgi og rekonstruksjon for å dekke til skader slik at det er forsvarlig å se. Nå er det personer som tar spesialutdannelse på inntil 2 år for å dyktiggjøre seg spesielt på dette. Når dramatiske ting skjer ved dødsfall er det viktig at de pårørende kan leve videre med en et så godt minne som mulig også fra avskje-

Gravferds Nytt DESEMBER 2013


Min erfaring er at en verdig avskjed ikke er avhengig av at den avdøde ikke ser død ut.

nker den. Alle døde får et ordnært stell og noen ganger er det behov for et utvidet stell. Nå er man i stand til å tilby dette på et mer avansert nivå enn før slik at avdøde skal være så gjenkjennelig som mulig. Så langt opplever jeg det uproblematisk å ønske en slik kompetanse velkommen. Dette tilbudet er det også stor interesse for i mange begravelsesbyråer rundt om i landet. Likevel står vi overfor nye utfordringer i forlengelsen av dette. Det pårørende i fremtiden med stor sannsynlighet vil møte i sterkere grad enn nå, er tilbud om stell av den døde som går mer over i det kosmetiske. Da handler det ikke om hva man gjør med skader, men at man kan gjøre ting med utseende som gjør avdøde så lik som mulig slik de var i live. Det finnes ingen lover som regulerer hva man skal og kan gjøre med stell av døde. Man har et etisk regelverk som

Gravferds Nytt DESEMBER 2013

sier at det skal skje med respekt og verdighet slik at det blir til hjelp for de pårørende. Her blir det altså snakk om skjønn hvor grensene skal gå. I USA kan man se hvordan dette har endt i det helt ekstreme. Der kan man betale for å få avdøde kledd opp og sminket og satt opp i sin favorittstol i kjent positur hvis man ønsker det under en syning. Da gjør man den døde så levende som mulig. De fleste vil vel si at det skal mye til at vi ender i noe så ekstremt her hos oss, men det viser likevel hva denne industrien kan tilby hvis man er villig til å betale for det. Her i landet vil utgifter til stell av skader i stor utstrekning kunne dekkes av forsikringer, men hvis man ønsker mer kosmetiske inngrep vil det utfordre de pårørendes lommebøker. Derfor vil denne utviklingen vi står overfor også ha en kommersiell side. Mange pårørende er i en følelsesmessig labil situasjon som kan bli avgjørende for hva de velger å betale for. Syns-

punktene innad i en familie vil etter stor sannsynlighet være sprikende. Det er noen valgmuligheter det kan være godt å slippe å få. Mange menneskers trang til å holde døden på avstand og tendens til å fornekte dødens realitet, kan gjøre at det vil bli stort marked for dette. Død skaper endring. Det er forskjell å se et menneske i live og som død. For å komme videre er det viktig at vi ikke fornekter døden, men at seremoniene og tiden hjelper oss til å forholde oss til virkeligheten. Min er faring er at en verdig avskjed ikke er avhengig av at den avdøde ikke ser død ut.

9


Noen avdøde er i en slik tilstand at de ikke umiddelbart egner seg til visning for familie og venner.

Å sminke døden

En viss rekonstruksjon etter ansiktsskader slik at pårørende kan gjenkjenne et kjært ansikt, kan være en hjelp til å akseptere tapet. Utstrakt sminking av avdøde tror vi kan forlenge og vanskeliggjøre sorgprosessen. Kanskje kan det bidra til fantasier og illusjoner om at den avdøde ennå er i live. Avskjed og akseptering er en viktig del av det arbeidet som sørgende må igjennom etter å ha mistet et kjært menneske. Det å kunne ta avskjed ved å se avdøde regnes å være av stor betydning på veien til å akseptere det som har skjedd. Noen avdøde er i en slik tilstand at de ikke umiddelbart egner seg til visning for familie og venner. Det kan være svære skader og «likforandringer» som kan gjøre en slik avskjed til en belastende opplevelse. Ved vår avdeling har man i de siste 12 årene arbeidet for å forbedre stellet av døde etter obduksjon. Det dreier seg om detaljer som å sy igjen sårene etter obduksjonen med tette små sting i hudfarget tråd, å lukke hodet på en måte som gjør at det ikke blir merker og uregelmessigheter i for eksempel

10

Gravferds Nytt DESEMBER 2013


Skrevet av Torleiv Ole Rognum Avdeling for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

pannen. Det er særlig viktig at små barn stelles på en spesielt omsorgsfull måte, da pårørende ofte vil holde og gjerne stelle barnet selv eter obduksjonen. Rekonstruksjon En del skader slik som skuddskader, skjæreskader og stump-vold-skader kan rekonstrueres slik at de ikke virker så skjemmende at gjenkjennelse blir vanskelig. Her har vi utvilsomt et forbedrings potensiale. Likevel er det noen tilfeller hvor skadene er så enorme at det vil være bedre om hodet dekkes til og man legger frem for eksempel en hånd som kan kjennes igjen. Liksminking I en del land er sminking av lik blitt en relativt utbredt foreteelse. Det er ikke snakk om bare rekonstruksjon, men om å bygge opp og fargelegge slik at man kan få frem ønsket ansiktsuttrykk. Ønsker man at far skal virke myndig og sterk? Skal han smile? Ved en slik fremgangsmåte kan man spørre seg om dette er en egnet måte å ta avskjed med en kjær avdød. Kanskje kan det heller virke bremsende på den

Gravferds Nytt DESEMBER 2013

naturlige sorgprosessen, og bidra til fantasier om at den avdøde stadig lever?

Torleiv Ole Rognum (65)

Man kan heller ikke se bort fra at økonomiske drivkrefter kan spille en rolle når det gjelder å tilby slik liksminking.

Avdeling for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Døden – den siste fiende For noen kan døden komme som en befrielse. For de fleste av oss er det ikke slik. Død betyr adskillelse, sorg og lidelse. For oss som kommer nær de døde og deres pårørende: helsepersonell, medarbeidere i begravelsesbyråer, rettsmedisinere, patologer, prester, autopsiteknikere og paramedisinsk personale, må det være en oppgave å bidra til at mennesker som er i stor krise kan få hjelp til å bearbeide tap, slik at de kan komme videre i livet. Pent og verdig stell av den døde, rekonstruksjon av skader som gjør at man gjenkjenner et kjært ansikt, kan da være en hjelp. Etter vår oppfatning vil det å drive utstrakt sminking av avdøde kunne virke til å forlenge og vanskeliggjøre sorgprosessen. Det kan til og med gi fantasier og illusjoner om at den avdøde kanskje ennå er i live.

Rettsmedisiner og professor ved Rettsmedisinsk institutt på Rikshospitalet. Rognum tok doktorgraden i 1982 på tykktarmkreft. Sammen med Ola Didrik Saugstad forsket han på 1980-tallet på krybbedød, og deres funn vakte stor internasjonal oppsikt i 1988. Rognum har også engasjert seg i livsvernspørsmål, bl.a. i forhold til abort og bruk av bioteknologi. I 2007 ble han sammen med Ola Didrik Saugstad, tildelt Livsvernprisen av organisasjonen Menneskeverd. 7. november 2007 ble han Ridder 1. klasse St. Olavs Orden for sin innsats innen krybbedødsforskning og rettsmedisinsk arbeid.

11


Skrevet av Susanne Carlenius

Et verdig farvel «Irene» var død etter lang tids sykdom, bare 39 år gammel. Hun etterlot seg ektemann og en datter i tenårene. Mannen hennes satt og gråt. Så kom det: «Jeg føler meg så skyldig. Hun fikk meg til å love at hun skulle begraves i brudekjolen. Den dagen vi giftet oss var den lykkeligste dagen i mitt liv. Denne dagen er den grusomste. Hvordan skal jeg klare å se henne i brudekjolen nå?» Ikke en uvanlig problemstilling på Hospice Lovisenberg. Den døde har ofte klare ønsker for hva han eller hun skal på seg. Hva som skal være i kista og ofte hvordan begravelsen skal legges opp. Vi kan oppleve det som ganske sterkt når den døende forbereder sin egen avskjed. Men eier jeg min egen død? Ingen dør i et sosialt tomrom. Når jeg er død, er det fortsatt noen andre som lever. Med alt det innebærer av tanker, følelser og ønsker. De etterlatte har også behov for å få rom og mulighet til å prege avskjeden med den døde. Umiddelbart etter dødsfallet har vi en samtale med de etterlatte. Et spørsmål

12

er alltid om de ønsker å være med å stelle den døde. Noen har deltatt aktivt i stellet av den syke over lang tid. For disse kan det være godt å bli inkludert også i «det siste stellet». For de fleste er det ikke naturlig å være med å vaske den døde. Dersom de ønsker det pleier vi gjerne å si: «Da steller vi ham/henne nedentil først, så sier vi fra til dere når vi er klare.» Det er ikke alt det er

«Irene» ønsket å bli begravet i brudekjolen. Mannen hennes, som skulle leve videre, klarte ikke tanken på det. nødvendig å få tilbud om å være med på! Vi har erfart at det er viktig å spørre varsomt, åpent og inkluderende.For barn kan det være godt å få legge med et minne, kanskje et kosedyr, kanskje en tegning eller kanskje et forseglet brev. Hva skal den døde ha på seg? Når vi stiller dette spørsmålet ser vi ofte at

mange blir litt rådville og det er viktig at vi møter dem med en åpen og ydmyk holdning overfor det valget de må ta. Noe som går igjen er en viss frykt for å ta valg om stellet, hva den døde skal ha på seg, eller selve begravelsen. For meg som sykepleier er det ganske tydelig at de vil at det skal være «verdig». De bruker kanskje ikke det ordet, men omskriver det med sine egne ord, for eksempel: «vi vil jo ikke gjøre noe som ikke passer seg», «vi vet jo ikke hvordan dette tar seg ut». En ektemann sa til meg om sin kone: «Nå ville det være en krenkelse å kle henne i hennes egne klær, forsøke å gjenskape den hun var». For ham var det eneste tenkelige å bruke en «likskjorte» fra begravelsesbyrået. Andre sier at de vil ha noe som var typisk eller spesielt pent og kledelig. Enkelte går ut og kjøper helt nye klær til den døde. Uansett er det viktig at det er deres valg. Men hva da når den døde har uttrykt bestemte ønsker som det er vanskelig for de pårørende å innfri. «Irene» ønsket å bli begravet i brudekjolen. Mannen

Gravferds Nytt DESEMBER 2013


For mange er det viktig å kunne delta – gjøre små ting som å kneppe noen knapper, dandere et skjerf eller kanskje rette på parykken.

hennes, som skulle leve videre, klarte ikke tanken på det. Vi valgte å støtte mannen på at vi visste han hadde dyp respekt for og kjærlighet til sin døde kone. Men han og datteren skulle leve videre med minnene. Nå måtte de ta et valg om noe som var godt for dem. De endte med å velge en vakker drakt som de sa var «typisk henne» og som de gjerne ville huske henne i. Så ville de fortsatt ha brudebildene hengende på veggen, men bildene av henne som død og fra begravelsen ville de ha i et eget album. Hva skal være det siste de etterlatte ser og husker? Mange endrer utseende etter døden – ser yngre, mer fredfulle og friskere ut. Andre er mer preget av alder eller sykdom. Skal sporene etter sykdom eller alder skjules? Trenger de etterlatte bare et bilde av den døde som «frisk» eller «ung». Kanskje skal vi i både samtale, råd og praktisk tilrettelegging heller gi hjelp til å forsone seg med alder, sykdom, skade som en del av sorgprosessen. Ja, forsone seg med at livet faktisk er slutt, den døde er her ikke lenger og skal snart legges i jorda. I andre land er det mer vanlig også med rekonstruksjoner for å få den døde til å bli mer lik den han/hun var som frisk eller ung. Her

Gravferds Nytt DESEMBER 2013

i landet er det fortsatt mindre vanlig. Men vi som ofte steller døde må gjøre oss noen spørsmål: Hvordan tar jeg best vare på respekten for den døde og de etterlatte? Respekt for den døde er også respekt for døden. Å rekonstruere et ansikt eller en kropp for å fjerne spor av sykdom, eller alder, vil på en måte være å fornekte døden. Andre ganger kan det være skader som gjør at det er vanskelig for de etterlatte å se den døde. Da kan det være riktig å rekonstruere så mye av et ansikt at det er mulig for de pårørende å få se den døde, slik at de klarer å ta inn over seg at vedkommende faktisk er død. Det kan være vanskelig å akseptere at døden er der og at ingenting blir som før. Da trenger de at vi har tid til å snakke gjennom med dem, både hvem den døde var og at døden nå er et faktum. Kanskje skulle vi som steller den døde på institusjoner og begravelsesbyråene ha en tettere kontakt om hvordan vi best kan ivareta de etterlatte, samtidig som vi viser respekt for den døde og for døden. Døden er på mange måter den ytterste nakenhet. Vi som skal forholde oss til den døde og deres kjære skal forsøke å ikle den døde en siste verdighet.

Susanne Carlenius Forfatter, teolog og sykepleier Hun har arbeidet både i sykehjem og sykehus og de siste ni årene ved Hospice Lovisenberg,, et av landets beste tilbud for alvorlig kreftsyke pasienter beliggende i Oslo. Hun har lang erfaring med pleie til alvorlig syke og døende, som sykepleier er hun den som ofte er tettest på pasienten i livets siste fase, som teolog er hun vant til å arbeide med etiske problemstillinger, både teoretisk og i den praktiske hverdagen. Hun har et sterkt og dypt engasjement for sine pasienter og deres pårørende, og hun følger dem på deres vei til «den andre siden». I løpet av hennes ni år ved avdelingen har det vært ca. 1 300 dødsfall.

13


Et fagseminar om oppfølging av barn og voksne i sorg og krise

Har du vondt i det samme hjertet som mæ? Program Registrering fra kl 08:30

09:00 Velkommen! 09:05 Løvenes konge v/Elin Busch Reitan

Helsesøster Eline Busch Reitan, mistet Nicolai (11 md) i 2007, da storesøster Sanne var 3 år.

09:50 Pause 10:00 Å møte små barn som mister noen nære v/Eline Grelland Røkholt 10:45 Pause 11:00 Mor og far i sorg og krise v/Trine G. Kalstad 11:30 Lunsj Sanne 10 år, storesøster til Nicolai og elev i 5. klasse.

12:15 Vær beredt! Erfaring fra mitt virke som gravferdskonsulent v/Anne Marie Brenne 12:45 Savner deg, Lillebror! Sanne Busch Reitan i samtale med Magne Raundalen 13:15 Pause 13:30 Kommunikasjon med barn i sorg og krise: Hva skal vi si? v/Magne Raundalen 14:15 Pause

Magne Raundalen, barnepsykolog, Senter for krisepsykologi i Bergen.

14:30 Magne Raundalen fortsetter 15:30 Avslutning v/Gunnar Hammersmark 15:45 Slutt

Eline Grelland Røkholt, ped.-psyk. rådgiver, Seksjon for sortstøtte ved Akershus universitetssykehus

Trine Giving Kalstad, Fagsjef i LUB

Anne Marie Brenna, Gravferdskonsulent Wang Begravelsesbyrå

Målgrupper: Gravferdskonsulenter og andre som gjennom sitt yrke møter barn i sorg og krise.

Praktisk informasjon

Hva lærer du på seminaret? Hva sorg og krise gjør med små og større barn opp til 13 år og hvordan dette kan komme til uttrykk. Hva kjennetegner god støtte og omsorg til barn og voksne i livskriser. Hva skal vi si, og hva skal vi gjøre? Få økt innsikt i hvilken betydning din rolle som fagperson har for familier som opplever dødsfall og andre livskriser.

Sted: Virke Gravferd Henrik Ibsensgt 90, Solli plass

Tid: Onsdag 5. februar 2014 Kl 09:00 – 15:45

Arr.: Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Virke Gravferd Pris: kr 1 040,Påmelding: www.lub.no Frist: 10. januar 2014


40 år som gravferdskonsulent I 1973 startet Haralds Schee sin karriere i Wang Nordstrand Begravelsesbureau. Den gang var han 18 år, og karrieren fikk en meget trang fødsel. Det var hans mor Bitten som mente at hennes håpefulle måtte få seg en ordentlig jobb, mens onkel Magne som den gang ledet byrået kunne ikke se at denne langhårede nevøen hadde noen fremtid i byrået og ga klart uttrykk for det! Harald var mest opptatt av fest, fart og moro. Hans store lidenskap var motorsykkel og bil, og var nok mer opptatt av å bruke penger enn å tjene dem! Men Harald ble gravferdskonsulent, og ble dresset opp med byråfrakk, pene bukser og svarte sko. Det er blitt fortalt at Josef Bentzen lurte på hva Nordstrand drev med – første gang han møtte Harald. Josef hadde jo ansett byrået for å være en av de mest seriøse aktørene i bransjen !

I årene som fulgte viste Harald at det var gode egenskaper i den unge kroppen! Og mens håret ble kortere og hårfeste høyere, vokste det frem en meget dyktig gravferdskonsulent. Han innga tillit, og det ble lagt flere og større oppgaver på hans skuldre, både i byrået og i gravferdsbransjen.

Harald ble valgt inn i styret i BFN, avd. Oslo og etter hvert også i BFN sentralt, og har vært styreleder i mange perioder. I europeisk bransjesammenheng har han også vært med i en årrekke, i forskjellige utvalg. Av Haralds mange gode egenskaper er evnen til å knytte kontakter og bygge nettverk verd å nevne. Han store lidenskap for motorsykkel har han bragt inn i bransjen, og var en av initiativtagerne til å starte BFN-MC. Hans enorme arbeidskapasitet er også en av Haralds sterke sider. I tillegg til alt arbeid han legger ned i eget byrå og i bransjen er han også sterk engasjert i frimurerlosjen, og har høyeste grad. Det var nok ingen i 1973 som så for seg en karriereutvikling på dette nivået, og gravferdsbransjen kan takke Bitten for at hun presset sin sønn inn i byrået på Nordstrand den gangen!

Gratulerer med jubileet, Harald!

Gravferds Nytt DESEMBER 2013

15


Virkemålet

Snakk med de ansatte! Mer enn seks av 10 arbeidstakere rapporterer at de sjeldnere enn ukentlig får tilbakemelding fra sin nærmeste leder på utført arbeid. Det viser Virkes arbeidslivsundersøkelse: Virkemålet. Dette er problematisk når vi vet at en god kultur for å gi og få tilbakemeldinger er viktig for å skape gode arbeidsplasser. Hvordan står det til i gravferdsbransjen? Manglende tilbakemeldinger... Å gi ansatte tilbakemeldinger er en viktig lederoppgave. Det er naturlig å se tilbakemeldinger som en del av det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen og en del av den sosiale støtten ansatte får av leder1. I Virkes undersøkelse er de ansatte spurt om hvor ofte de får konkret tilbakemelding fra sin nærmeste leder på utført arbeid. Totalt oppgir 9 prosent at de aldri får tilbakemelding på sitt arbeid, mens 55 prosent får sjeldnere enn ukentlig tilbakemelding. 28 prosent får ukentlig tilbakemelding, mens kun 6 prosent får

daglig tilbakemelding fra leder. Andre undersøkelser2 viser dessuten at tilbakemeldingene arbeidstakerne faktisk får er lite verdt. Nær halvparten av de spurte opplever ikke at tilbakemeldingene er anvendelige for å kunne øke egne prestasjoner. Dette til tross for at norsk arbeidsliv kjennetegnes av godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima. ... men de minste er (oftest) best I virksomheter med mindre enn fem ansatte oppgir nær halvparten av arbeidstakerne at de får tilbakemelding ukentlig

eller oftere. I virksomheter med mer enn 500 ansatte oppgir kun 29 prosent det samme. Mange gravferdsbyråer er i den første kategorien, med få ansatte. I de typiske og mindre virksomhetene i privat sektor jobber lederne og medarbeiderne ofte svært tett på hverandre, noe som gir en naturlig dialog om arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon. Vi kan derfor anta at gravferdsbransjen har en bedre tilbakemeldingskultur enn i mange andre bransjer. Når 94 prosent av lederne i bransjen mener det er et godt arbeidsmiljø i virksomheten, så tyder det på at mye blir gjort riktig. Likevel ser vi at gravferdsbransjen i gjennomsnitt er noe mindre opptatt enn andre bransjer av at de ansatte skal ha innvirkning på hvordan bedriften drives. Er ledere i gravferdsbransjen er opptatt av å gi tilbakemeldinger til de ansatte, men ikke i like stor grad lydhøre for innspill?

1 STAMI/Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2011 2 Ennova/HR-Norge European Employee Index

16

Gravferds Nytt DESEMBER 2013


Av: Gry Myklebust og Robert Hval Straumann, Virke

Arbeidstakernes opplevelse av innflytelse på ulike forhold ved egen arbeidssituasjon ser ut til å henge sammen med hvor ofte de får tilbakemeldinger. Dette gjelder for eksempel innflytelse på arbeidstid, innhold i arbeidsoppgaver, fastsetting av konkrete mål og organiseringen av arbeidet. Generelt er tendensen at jo hyppigere tilbakemelding arbeidstakeren får, jo større opplevelse av innflytelse har man.

Ledere i gravferdsbransjen er særlig opptatt av å ta med de ansatte på å diskutere arbeidstid, her er de bedre enn gjennomsnittet.

Ledere i gravferdsbransjen er særlig opptatt av å ta med de ansatte på å diskutere arbeidstid, her er de bedre enn gjennomsnittet. Skyldes det at gravferdsbransjen har mye ubekvem arbeidstid og at de ansatte derfor er opptatt av å sette grenser for når de ønsker å jobbe? På den annen side er det ikke så vanlig å diskutere innholdet i arbeidsoppgavene med de ansatte. Det kan skyldes at oppgavene må gjøres raskt, og at lederen ikke har mulighet til å flytte gjøremål mellom de ansatte. Likevel kan det være verdt å se nærmere på om arbeidsoppgaver kan fordeles på en annen måte mellom de ansatte i virksomheten, rett og slett for å øke involveringen, og dermed også motivasjonen. Strukturer eller uformell kontakt I gravferdsbransjen er det ikke vanlig at de ansatte fagorganiserer seg. Nesten 60 prosent av lederne i bransjen oppgir at de ikke har tariffavtale i virksomheten og bare 6 prosent oppgir at de forholder seg til en fagforeningsrepresentant i det daglige. Dette er ganske typisk for små tjenestebedrifter, men er enda tydeligere i gravferdsbransjen. Mangelen på

Gravferds Nytt DESEMBER 2013

formelle strukturer gjør at det blir enda viktigere hvordan lederen følger opp hver enkelt ansatt. Det er derfor positivt at formelle medarbeidersamtaler ser ut til å være et mye brukt verktøy for ledere i gravferdsbransjen. Slike samtaler er viktige for arbeidsmiljøet i et flertall av gravferdsbedriftene. Igjen er det selvsagt helt vesentlig at de ansatte også opplever at disse samtalene er nyttige, og det bør være en del av dialogen. Samtidig har de færreste virksomheter så hyppige medarbeidersamtaler at det er tilstrekkelig som oppfølging av de ansatte, det bør suppleres med uformell kontakt gjennom arbeidsuka. Det er gjennom tett dialog og åpenhet om hva som går bra og mindre bra vi kan finne måter å jobbe smartere, mer effektivt og øke kvaliteten på arbeidet. Konstruktive tilbakemeldinger må være en naturlig del av denne dialogen. Gi tilbakemelding! Det er grunn til å rope «varsko» om norske lederes tilbakemeldingskultur. Alle trenger å bli sett og hørt på jobben. Når hele 64 prosent av norske arbeidstakere melder at de får sjeldnere enn ukentlig tilbakemelding, og noen av dem aldri, er det alvorlig. Selv om gravferdsbransjen er blant de bedre på å gi tilbakemeldinger, kan det være grunn for lederen å se litt på hvordan de utøver lederrollen.

17


Vellykket Virke-konferanse Årets konferanse hadde rekorddeltagelse, og fremmøtet fra gravferdsbransjen var meget god.

Konferansen hadde besøk av en rekke nordiske og norske toppledere som diskuterte valgene dagens og fremtidens ledere må ta i jakten på Norges X-faktor.

Ekstra hyggelig for Virke Gravferd var at H.K.H. Kronprins Haakon hadde ønske om å møte unge talenter fra forskjellige bransjer, og Ghulam Abbas (bilde innfelt) fra Al-Khidmat var en av de heldige som fikk et eksklusivt møte med kronprinsen.

Begravelsesbil

til salgs Cadillac Statesmann selges 99000 km Båreuttrekk DAB radio Defa-motor/cupévarmer Eu-godkjent frem til 31. januar 2015 Kontakt: Andersen Begravelsesbyrå v/Thomas Jansen 404 04 447 andersen@begravelse.no

18

Gravferds Nytt DESEMBER 2013


gratulerer!

nytt medlem Det er en glede å melde at vi har fått et nytt medlem!

Frid Alfsen og Stian Brekke har giftet seg!

 Jølstad begravelsesbyrå trysil & engerdal Storvegen 14, 2420 Trysil Daglig leder: Bjørn Lundberget Er tilsluttet lokalavdelingen i Hedmark og Oppland

nettbutikken

Hvorfor kjøre stor bil når man kan klare det med liten?

 www.virke.no/gravferd

gravferds nytt

id-kort  bestille id-kort ID-kort kan du bestille hos Virke Gravferd ved å sende en e-post til gh@virke.no

Kortet inneholder fargebilde med hvit bakgrunn (passfotostørrelse), navn på begravelsesbyrå og på den ansatte.

Gravferds Nytt DESEMBER 2013

Pris på ID-kort er kr 150,-* Kortholder med klips + kr 25,-* Kortholder med snor + kr 35,-* *alle prisene er eks mva.

 få bladet rett hjem? Alle ansatte i medlemsbyråer i Virke Gravferd kan kostnadsfritt få tilsendt bransjebladet. Send en e-post til gh@virke.no med navn, adresse og hvilket byrå vedkommende er ansatt i. Husk å melde adresseendringer!

19


Ny bok i salg nå!

Boka «GRAVMINNER gjennom tusen år» er ei historiebok på 144 sider hvor 1900-tallet beskrives for første gang. Hva gravminner forteller oss gjennom tekst og symboler er også viet plass i boka. Det er også med et kapittel om bergarter, steinhuggerier, støpejern og jernstøperier. Videre retter den søkelys på juridiske, tekniske og estetiske sider ved dagens gravminner. Vern av kirkegård er også et viktig kapittel i boka. Helge Klingberg (f. 1940) er utdannet landskapsarkitekt og har vært Kirkedepartementets rådgiver i kirkegårdssaker i en tredveårsperiode. Bortimot like lenge hadde han ansvaret for undervisningen i kirkegårdsplanlegging ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, de siste 10 år som professor II. Før den tid var han lektor ved gartnerskole og dernest privatpraktiserende landskapsarkitekt. Han hadde også sekretær- og kurslederfunksjonen i Norsk forening for kirkegårdskultur i mange år. Klingberg har skrevet flere lærebøker for gartnerskolen. I 1975 skrev han boka Håndbok i kirkegårdsdrift, og i 1997 Kirkegårdsboka som ble nyskrevet under navnet Den nye kirkegårdsboka i 2005.

Boken kan bestilles på Epost: SMS: Pr post:

erlenden@online.no 911 61 903 Helge Klingberg, Stokke Ravei 303, 3160 Stokke

Pris kr 300,- + frakt og eksp. gebyr.


Møtekalender for gravferdsbransjen 2014 5. februar

Oslo

Seminar om barn og sorg - Har du vondt i det samme hjertet som mæ?

Virkes lokaler

4.–5. februar

Oslo

Samfunnsikkerhet 2014 DSBs årlige konferanse

Raddison Blue Plaza

11. februar

Oslo

Virke Gravferd – Styret for gravferd

Virkes lokaler

17. - 21. mars

Oslo

Virke Gravferds Fagkurs Trinn I - 2. kursdel

Virkes lokaler

24. - 26. mars

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn II - 2. kursdel

Virkes lokaler

28. - 30. mars

Bologna, Italia

TanExpo – International Funeral and Cemetery Exhibiton

Bolognafiere

7. april

Oslo

Virke Gravferd – Styret for gravferd

Virkes lokaler

8. april

Oslo

Virke Gravferd – Representantskapsmøte

22. mai

Ullensvang i Hardanger

Virke Gravferd – Styret for gravferd

Ullensvang Hotell

22. - 25. mai

Ullensvang i Hardanger

Landsmøte i Virke Gravferd 2014

Ullensvang Hotell

29. - 31. mai

Düsseldorf, Tyskland

BEFA 2014 – International Funeral Trade Expo

Messe Düsseldorf

Stilrent Med kistepaller av klart plexiglass skaper du en luftig eksponering av kisten under begravelsessermonien. Pallenes ulike høyde gir dessuten kisten en lett helling, som gjør dekorasjonene på kisten mer synlige. Kistepallene i plexiglass brukes sammen med en gulvplate av eik eller en ramme i smijern.

Paller av plexiglass fremhever kisten og dekorationene under begravelsessermonien. .

Telefon 61 14 35 50 post@trostrud.no www.trostrud.no


Virke Gravferds Fagkurs Trinn I – 2013/2014 31 personer deltok på høsten kurs, 14.-18.oktober. Kurset går over en uke på høsten og avsluttes på våren 2014.

Årets deltakere var Ghulam Abbas, Kristin Berge, Øyvind Bertelsen-Tangvik, Jørgen Budalen, Evelyn Eik Dyrkorn, Torunn Aarø Finnerud, Per Herman Firing, Tom Roger Gulbrandsen, Camilla Halse, Edvard Helland, Freddy Hultgren, Christian Kolstad Huse, Jacob Sverre Håvelsrud, Stein Ove Karlsen, Torjus

Mundal Knapstad, , Debora Lutnæs, Birgit Gjerald Myhrer, Berit R. Nag, Bjørn-Eivind K. Netland, Anita Nylund, Stuart Quivey, Elin Rudstaden, Øystein Runningen, Tore Chr. Skjeldrum, Knut-Einar Søberg, Leif Thingbø, Anita Undal, Fredrik Tore Wilhelmsen, Nina Wirkola og Tore Huuse Zimmer Øwre.

Virke Gravferds Fagkurs Trinn II – 2013/2014 15 personer deltok på høsten kurs, 28.-30.oktober. Kurset går over tre dager på høsten og avsluttes på våren 2014. Dette er et fordypningskurs på aktuelle temaer for gravferdskonsulenter som blant annet er beredskapsarbeidet, Barn og sorg, Hvordan motvirke utbrenthet i et krevende yrke og hvem har egentlig retten til å sørge for gravferden?

24

Årets deltakere var Anders Lilleheim, Torhild Barland, Paul Josef Bentzen, Gunda Berge, Frode Bergsholm, Paul Andreas Dahl, Torunn Dahl Finmark, Harry-Eirik Hanssen, Terje Hognestad-Ingvaldsen, Glenn Lomvien, Kristian Mehus, Rolf Rød, Olav K. Slaattene og Aase Lill Stølen.

Gravferds Nytt DESEMBER 2013


Landsmøte i Virke Gravferd

22. - 25. mai 2014 i Ullensvang

Sjekk inn – pust ut! ID-Kripos kommer NAV Hordaland kommer Rune Larsen kommer Mange utstillere kommer!

Det er plass til deg! Gravferds Nytt DESEMBER 2013

Nordisk forum 25


minneord

Knut Erik Skinnemoen 1922 – 2013 Knut Erik Skinnemoen døde 7.oktober 2013, 91 år gammel. Med dette er en av bransjens nestorer borte. Knut Erik Skinnemoen ble født 1. november 1922 og vokste opp i Drammen, hvor hans foreldre drev Drammen begravelsesbyrå. Etter skoletiden i Drammen begynte han på farmasistudiet ved Universitetet i Oslo. Da var allerede krigen brutt ut, en krig som satte dype spor i resten av hans liv. Som student ble han tatt til fange av tyskerne og brakt til konsentrasjonsleir i Tyskland. Her gjennomgikk han dramatiske og livstruende hendelser. I 1945 ble han reddet av ”de hvite bussene” og brakt til Sverige, hvor han oppholdt seg på frigjøringsdagen. I 1948 giftet han seg med Ellen, de stiftet familie og han jobbet på apotek, både i Bergen og i Oslo. I 1965 ble hans far Olav rammet av sykdom, og de flyttet til Drammen for å overta familiebedriften, Drammen Begravelsesbyrå, som var et stort byrå i norsk sammenheng, med rundt tusen oppdrag i året. I bransjeforeningen i Oslo ble det kjent at en farmasøyt hadde overtatt et begravelsesbyrå, og det var enighet om at dette måtte da være en interessant person å bli kjent med. Han ble innkalt til møte, og ble raskt valgt inn i styret. Dermed ble han også med på den spennende prosessen å stifte BFN i 1965. Det

26

viste seg at denne farmasøyten hadde solid foreningserfaring fra før, og bidro med en akademisk tilnærming til mange spørsmål som ingen andre i bransjen hadde. Da han ble valgt til leder tok han tak i måten foreningen var organisert på, og var hovedmannen bak dagens organisering, med lokalforeninger, et landsstyre (dagens representantskap), et hovedstyre og en generalforsamling. Et sett med vedtekter tilpasset den nye organiseringen ble også utarbeidet under hans tid som leder. Knut Erik Skinnemoen fulgte med i bransjen også etter at han gikk ut av aktiv tjeneste, og i intervjuet som ble gjort i forbindelse med hans 90 års dag i 2012

Knut Erik var en av initiativtagerne som stiftet BFN uttalte han at han var positiv til fusjonen mellom BFN og Virke Gravferd, da dette samler bransjen slik som nettopp var tanken bak etableringen av BFN. Knut Erik Skinnemoen var en av initiativtagerne som stiftet BFN i 1965. Et innholdsrikt liv er avsluttet Knut Erik Skinnemoen var en markant person som har satt spor etter seg.

På vegne av kolleger Gunnar Hammersmark

Gravferds Nytt DESEMBER 2013


Kristin Brenno Elvestad 1967 – 2013 Det er vondt og uvirkelig, Kristin Brenno Elvestad døde 2. oktober, brått og uventet, bare 46 år gammel. Hun hadde vært syk en stund, men ingen ante at det skulle få det utfallet. I en vakker seremoni i et fullsatt Horten kapell fikk vi høre om Kristins gode og varme egenskaper, hennes medmenneskelige varme og omsorg for andre. Hun vil bli savnet av mange! Etter endt utdannelse på Handelsskolen i Horten jobbet Kristin i mange år sammen med foreldrene Eva og Tore, broren Øyvind og de andre kollegaene i Horten begravelsesbyrå. Kristin hadde hovedansvaret for regnskap, konferanser og kontorarbeid. Kristin etterlater seg ektemann Morten, som hun feiret sølvbryllup med i mai i år og sønnen Kim Andreas. Vi føler med Kristins nære familie, venner og kollegaer, og lyser fred over Kristins gode minne. Varm hilsen fra kollegaer i GSB-byråene

Gravferds Nytt DESEMBER 2013

27


Advokatens hjørne

Hvem har det økonomiske ansvaret for gravferden? Ved bestilling av tjenester kan det i ettertid oppstå spørsmål om hva partene har avtalt. Det kan være uenighet om tjenestens innhold, hvilken pris partene ble enige om eller hvem som skal betale for tjenesten og som selger dermed kan holde ansvarlig ved uteblitt oppgjør. Vi skal her se nærmere på situasjonen ved bestilling av gravferdstjenester. Gravferdsloven har ingen regler om hvem som skal holdes økonomisk ansvarlig for en gravferd, så utgangspunktet må være at tvister knyttet til bestilling av gravferdstjenester skal

Advokat, Jon Fors-Skjæveland

løses på samme måte som for andre type tjenesteavtaler. Ved bestilling av gravferdstjenester vil det alltid være en person som påtar seg ansvaret for gravferden og signerer på dette i eget skjema. Skjemaene som byråene benytter har ingen formuleringer om avtalerettslige forhold mellom den som påtar seg ansvaret for gravferden og byrået. Det er derfor normalt at vedkommende som påtar seg ansvaret for gravferden i en egen avtale påtar seg det økonomiske ansvaret for kostnadene ved gravferden. Foreligger

det ingen slik avtale vil det likevel være naturlig for byrået å holde vedkommende ansvarlig for kostnadene. Den som sørger for gravferden avgjør alle spørsmål ved gravferden og ved at noen av disse avgjørelsene vil være tjenester som byrået skal utføre, er det naturlig å knytte ansvar til denne rollen. Det kan likevel oppstå situasjoner hvor det er usikkerhet om den ansvarlige for gravferden også er ansvarlig for kostnadene. Vi anbefaler derfor alle byråer å inngå egne avtaler om dette. Det finnes flere måter å gjøre dette på.

Begravelsesbil

til salgs Mercedes E 270 2000 modell – importert til Norge i 2005/2006 Km stand ca. 155 000 Pris: høystbydende over 150 000,Kontakt: kjell-oddvar@markussen.as mobil: 901 01 081

28

Gravferds Nytt DESEMBER 2013


Mange byråer utarbeider et skriftlig kostnadsoverslag/pristilbud til de etterlatte, og hvor dette godtas foreligger det en aksept av byråets tilbud og en bindende avtale. Det er ikke krav om skriftlighet, men for å unngå tvil bør både tilbud og aksept være skriftlig. Personen som aksepterer tilbudet vil være den som er forpliktet til å dekke kostnadene. Dette må normalt også gjelde selv om det er en annen som har påtatt seg ansvaret for gravferden. Avtale kan videre inngås i form av en bestilling/oppdragsbekreftelse som kunden signerer og som inneholder et kostnadsoverslag/pristilbud med byråets betalingsbetingelser. En annen måte å sikre seg på er å ta inn i avtalen en formulering om at den som er ansvarlig for gravferden også påtar seg ansvaret for at gravferdskostnadene blir betalt. Uenigheter med kunder er ofte belastende å håndtere og kan bidra til et redusert renomme. For å sikre seg mot slike situasjoner vil vi anbefale at byråer inngår skriftlige avtaler som klargjør tjenestens innhold og hvem som er bestiller og dermed økonomisk ansvarlig. I avtalen bør det også fremgå et forbehold om variable kostnader, dersom det er slike poster. Der det kan tilkomme andre kostnader enn de som er tatt med i overslaget må dette fremgå, for eksempel ved bruk av formuleringen "kostnader som ikke er tatt med i overslaget er…". For offentlige avgifter som ikke er tatt med i overslaget kan det tas inn en formulering om at Når ikke annet er avtalt faktureres i tillegg offentlige avgifter fra kommunen". Gravferdskostnadene dekkes normalt av den dødes midler, og har første prioritet i dødsboet. I tilfeller hvor den som sørger for gravferden vet at kostnadene skal dekkes av dødsboet, bør det avklares med arvingene at kostnadene til gravferden er akseptert i forkant. Et eksempel: Samboer er etter gravferdsloven den som har rett til å sørge for gravferden, mens avdødes barn er arvinger til dødsboet. Hvis det ikke oppnås enighet om kostnader, vil samboer stå ansvarlig ovenfor byrået for de tjenester som samboer har bestilt.

Gravferds Nytt DESEMBER 2013

Fra klagenemda Sak 2013-04 Sakens bakgrunn er i korte trekk: NN døde i sitt eget hjem april 2013. Avdødes ektefelle er dement og bor på sykehjem, slik at avdøde bodde alene. Hjemmesykepleien var til stede da NN døde. Hun kontaktet klagerens bror som igjen kontaktet begravelsesbyrået. I samtalen mellom broren og byrået opplyste broren at avdøde også hadde en datter og at det var dårlig forhold mellom søsknene. Byrået påla ham å kontakte klageren og begge barna og enken etter avdøde var deretter til stede under konferansen med byrået. Sønnen ble stående som ansvarlig for begravelsen. Begravelsen ble gjennomført uten at det er noen bemerkninger til dette fra klagerens side. Klageren hevder at det under konferansen kom frem at hennes bror allerede hadde oppgitt til byrået at det var han som skulle være ansvarlig for gravferden, og at dette var en avgjørelse som var tatt uten at klageren hadde fått mulighet til å ha et eneste ord med i laget. Klageren hevder at gravferdskonsulenten ikke på noe tidspunkt tok dette punktet opp med klageren. Klageren anser at dette er en forsømmelse fra byråets side og klager over denne behandlingen.

for gravferden. Mens klageren hevder at dette spørsmålet ikke ble drøftet og at det kun ble slått fast at hennes bror var ansvarlig for gravferden, uttaler byrået at det ble spurt om det var i orden at klagerens bror var ansvarlig for gravferden uten at det kom innsigelser til dette. Begge redegjørelser fremstår som like sannsynlige for nemnda. Uten avhør av partene og mulige vitneavhør er det dermed ikke mulig for nemnda å ta stilling til hvilken av de to oppfatningene av hva som passerte som er den riktige. Det følger av avtalen mellom Virke gravferd og Forbrukerrådet, § 4-2 siste ledd at dersom saken er av en slik art at uttalelse ikke kan gis uten at partene gir muntlig forklaring, skal saken avvises fra nemnda.

Saken blir etter dette å avvise. Vedtaket er enstemmig. VEDTAK: Klagen fra datter avvises. Øyvind Næss Siv Bjørklid Knut Svanholm

Byrået hevder at det under konferansen med de pårørende ble spurt om det var i orden for klageren og enken etter avdøde at sønnen hadde ansvaret for gravferden og var kontaktperson, og at det ikke fremkom noen innsigelser mot dette.

Nemnda behandlet klagen 31. oktober 2013. Nemnda skal bemerke: Slik saken er fremstilt for nemnda gjennom partenes skriftlige redegjørelser er det klart at partene har ulik oppfatning av de faktiske forholdene rundt hva som ble sagt under konferansen når det gjelder hvem som skulle være ansvarlig

29


WilhelmÊBerges TrykkeriÊas TelefonÊ22Ê70Ê90Ê00

BraÊTrykk TelefonÊ22Ê80Ê90Ê70

Adresse:ÊNedreÊRommenÊ5E,Ê0988ÊOslo Faks:Ê22Ê38Ê57Ê12ÊÊÐÊÊE-post:Êpost@wbt.no

www.wbt.noÊ

Digital- og offset trykk Landsdekkende levering Spesialtilpasset design ved bruk av egne motiver Stort utvalg av standardmotiver til egenproduksjon Minnebøker


Gravferds Nytt DESEMBER 2013

31


sTudieTur

FRISLID kan tilby : - Markedetes største utvalg på størrelser, modeller og lager (str. 44-72). Mix- Match i flere varianter. - Rask service, lager varer levert på to virkedager. Målsøm, 14 virkedager. - Komplett bekledning for herre, dress, jakker, bukser, yttertøy, frakk, skjorter og vest. - Nyutviklet damekolleksjon med drakt, skjørt, bukser, vest og bluser. Flere modeller med moderne snitt. - Brodering av logoer. - Meget konkurransedyktige priser. - Ta kontakt for informasjon og avtale.

Frislid Konfeksjon AS Er Norges eldste og største konfeksjonsfirma med fabrikk på Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. Siden 1946 har Frislid produsert klær av høy kvalitet, god design og moderne snitt.

www.frislid.no

Ø y a n e 1 1 , 6 7 7 0 N o r d fj o r d e i d . T l f . 5 7 8 6 3 7 0 0


Binz

Metatron med eller uten 4x4.

Elektrisk båreslede

Utsøkt kisterom og muligheter.

Nilsson

Volvo Landaulette fem dører.

Volvo D5 AWD

Elektrisk båreslede m/tilt Brukte begravelsesbiler for salg. Særdeles pen Rappold Mercedes 280 bensin Mod.2008 71.000km Service historikk

Adm./avd Drammen Tlf. 32 27 47 00 yrkesbil@reptek.no

Avd. Tønsberg Tlf. 33 33 15 81

toensberg@reptek.no

Avd. Bergen Tlf. 55 98 29 90

bergen@reptek.no

Mercedes 220 CDI 150hk 2006 modell 178.000 Automat Plass til to bårer.

Avd. Stavanger Tlf. 51 57 92 60

stavanger@reptek.no

Avd. Førde Tlf. 57 82 17 06 forde@reptek.no

Avd. Trondheim Tlf. 92 43 09 99

trondheim@reptek.no

Salg - Nyttekjøretøy Kjetil Lillaas Dir. tlf.: +4740692544 Tlf.: +4732274700

www.reptek.no


E HÅNDVERK S ERFARING

Silseth Sten har generasjoners erfaring i bearbeiding og håndtering av stein, og vi tilbyr et bredt utvalg av gravmonumenter. Vi har dyktige håndverkere med solid erfaring kombinert med en god slump med yrkesstolthet. I tillegg til våre tradisjonelle gravmonumenter ønsker vi også å være i forkant av utviklingen, og tilbyr nye unike modeller med f. eks innfelt glass, eller stein med nytt spennende design der polert, rå og upolert stein brukes sammen. Ønsker du en solid og pålitelig samarbeidspartner som samtidig er kreativ, nyskapende og kan tilby det helt unike og eksklusive, ta kontakt med oss i Silseth Sten.

Faks 71 29 93 01

E-post post@silseth-sten.no

Internett silseth-sten.no

EKH.no

Telefon 71 29 93 00

UTSØKTE NORSKE MINNESTENER • Kvalitet

HOLM Kristiansund

Adresse Silseth Stein AS, 6490 Eide

• Pålitelighet • Dyktige fagfolk • Moderne produksjon • Hurtig levering • Gode betingelser • Stort utvalg av modeller • Muligheter for egen design

6490 EIDE • Tlf. 71 29 98 40 – Fax 71 29 98 41 E-post: stenind@online.no www.stenindustri.no

34 42 GRAVFERDS NYTT

Gravferds Nytt DESEMBER GRAVFERDS NYTT JULI 2013 2013


denmeni Tunge ngsf T ransPorT YlT Hver dag jobben

LOS DIGITAL AS Løkka 7, 3271 Larvik :: Tlf.: 916 58 250 post@losdigital.no :: www.losdigital.no

Minnebok

Takkekort Et svanemerket trykkeri

Seremonihefte

Lag minnebok enkelt, raskt og trygt! En kostnadseffektiv skreddersydd minnebokløsning for ditt byrå. • Brukervennlig og intuitiv programvare. • Mange ulike størrelser og formater å velge i. • Du jobber raskt og trygt og sparer tid i hverdagen. • Ingen leieavtale på programvare. Du betaler kun for de bøkene du bestiller. • Programvaren kan også tilpasses byråets presentasjonsmateriell som falsede brosjyrer, med eller uten ryggstift. Du vil bli overrasket over alle mulighetene i programmet. Samtidig kan du standardisere dine maler for lynraskt å få et ferdig produkt.

Kontakt: knut@losdigital.no eller ring 468 62 020 for en uforpliktende demo

Gravferds GRAVFERDS Nytt NYTT DESEMBER JULI 2013 2013

35 GRAVFERDS NYTT 43


  &")" !" !   " 

 ! »  "$#$ » %"$&" » "*(%" $$ ## "$ $% $%"$$ ")

  

'''#$ $  



36 44 GRAVFERDS NYTT

 *!## "##&"

  "##&"

# 

 ! #$ ! #$ #$

EKH.no

  "

Gravferds Nytt DESEMBER GRAVFERDS NYTT JULI 2013 2013


PYNTEUTSTYR i stål, lakkert i messing- og sølvfarge

Enkelt og solid pynteutstyr med løse topper – blomstervase og oasisskål.

Adr.: Solgaard Skog 4, N-1599 Moss, Norge Tlf.: +47 6925 1445 – Telefax: +47 6925 3387 E-mail: ordre@bentzenutstyr.no – Hjemmeside: www.bentzenutstyr.no

Mer innhold til minnesidene på internett Når det bestilles programhefter eller minnebøker fra inMemory.no, genereres det automatisk en digital ”bla-fil” som distribueres omgående på minnesidene til den avdøde. Dette vil øke interessen for disse og gi mer trafikk på byråets hjemmesider.

Programheftet på mobilen eller iPad Ved bestilling får byrået automatisk et A4 ark med QR-kode til programheftet. Dette kan settes i en monter, så folk kan få programmet på mobilen og eventuelt dele med noen som ikke kunne være til stede i seremonien.

07 Media

Leveres i tre høyder – 60 cm, 90 cm og 120 cm.

inMemory.no

I fremtiden vil det å skanne en QR-kode bli den naturligste ting av verden.

In Memory AS | Postbok 269 | 3201 Sandefjord | 916 94 440 | bjarne@inmemory.no | www.inmemory.no

Gravferds Nytt DESEMBER 2013

37


Hjerte

LL

Tro, håp kjærlighet Hjerte Tro, håp kjærlighet Skrifttype1

Rose Rose

Skrifttype 2 Skrifttype1 Skrifttype 2

god design vår stolthet - din glede god design god design vår stolthet din glede god -design vår stolthet -- din dinglede glede god design vår stolthet god design www.magnor.no vår stolthet dinglede glede vår stolthet - din www.magnor.no www.magnor.no

www.magnor.no www.magnor.no www.magnor.no

SIBI SIBIkister kistermed med langsgående langsgående håndtak! håndtak! Leveres med ornamenter eller dekorlister i gull og blå utførelse Leveres med ornamenter eller dekorlister i gull og blå utførelse

god design vår stolthet - din glede god design vår stolthet - din glede

www.magnor.no www.magnor.no god design god design vår stolthet - din glede vår stolthet - din glede

www.magnor.no www.magnor.no

Ornament Ornament

Dekor Dekorgull gull ..

Dekor Dekorblå blå

2222

SIBIAS AS SIBI Industriveien17, 17,5200 5200OS OS Industriveien Telefon: 56 5630 3037 3700 00 Telefon: Telefaks: 56 5630 3037 3701 01 Telefaks: E-post: firmapost@sibi.no firmapost@sibi.no E-post:

BFN-NYTT BFN-NYTT

Gravmonumenter Gravmonumenter - kvalitet og dyktig dyktig håndverk håndverk -- høy servicegrad og høy servicegrad og pålitelighet pålitelighet -- stort utvalg og moderne stort utvalg og modernedesign design -- hurtig levering hurtig levering -- service service på på kirkegården kirkegården

Din totalleverandør Din totalleverandør

Brødr.Strand Strand Stenhuggeri Stenhuggeri as as Brødr. 46 GRAVFERDS NYTT 38GRAVFERDS NYTT 46

frena-trykk.no frena-trykk.no

Vi tilbyr Vi tilbyr gunstige gunstige betingelser betingelser

6490 Eide - Tlf.: 71 29 80 12 / Fax: 71 29 80 22 6490post@br-strand.no Eide - Tlf.: 71 29 80 12 / Fax: 71 29 80 22 - www.br-strand.no post@br-strand.no - www.br-strand.no

GRAVFERDS NYTT JULI 2013 Gravferds NyttNYTT DESEMBER 2013 GRAVFERDS JULI 2013


MIDLERTIDIG GRAVMARKERING Asker Produkt: Produkt: • leverer levererkors, kors,ventetegn, ventetegn,barnetegn barnetegn og muslimske muslimske tegn og tegn • har har rask rasklevering leveringav avnavneplater navneplater • legger legger stor storvekt vektpå pånært nærtogoggodt godtsamarbeid samarbeid • har har en enrekke rekkestore storelandsomfattende landsomfattendekunder kunder • er erkonkurransedyktig konkurransedyktigpå påpris, pris,kvalitet kvalitet og punktlighet og punktlighet • har har topp topp moderne moderneproduksjonsutstyr produksjonsutstyr • vi tilbyr også navneplater til askeurner Ta kontakt for nærmere avtale. Ta kontakt for nærmere avtale.

Gamle Borgen Borgenvei vei55 › 1383 1383Asker Asker 8080 › Faks: Tlf.: 66 6676 761414 Faks: 66 66761 761481 481 post@askerprodukt.no › www.askerprodukt.no post@askerprodukt.no www.askerprodukt.no

Gravferds Nytt DESEMBER 2013 GRAVFERDS GRAVFERDS NYTT NYTT JULI JULI 2013 2013

39

GRAVFERDS NYTT 47


40

Gravferds Nytt DESEMBER 2013

Virke Gravferdsnytt  

Nr. 4 - 2013