Lyskultur nr 1 2017

Page 1

Shield_White_2013

Industribelysning i endring

Magasinet for lys

Kr 129,Version 1.1 – 25 October 2013

LYSKULTUR NR. 1 201 7

Som følge av et nytt EU-direktiv blir flere metallhalogenlamper faset ut i april i år. Dette gir deg en unik mulighet til å være i forkant med belysningsanlegget ditt. Philips har løsninger for alle typer prosjekter; enten du oppraderer til en LED-løsning med styring som gir stor energibesparelse eller du ønsker en-til-en utskiftning.

Nr.1 2017

Nordlyset – fra myter til moderne forskning

Ta kontakt med oss for å få råd og hjelp til å finne den optimale løsningen for ditt anlegg.

INTERPRESS 1048-01

http://philips.to/2liCn8i RETURUKE

23

Into The Glacier

Den Danske Lyspris


Solar Light

Scann QR-koden for å se jubiluemsfilmen

Unik mulighet - bygg din egen e-katalog med Solar Light!

Luxo L-1 er 80 år! I 2017 feirer vi 80-årsjubileum for skrivebordslampen Luxo L-1, som ble lansert av Jac Jacobsen i 1937. Lampen produseres den dag i dag. Det er ikke mange industriprodukter som fortsatt er i produksjon etter så lang tid. Det gir god grunn til feiring!

Informasjon om vår 5-års garanti

www.glamoxluxo.no

får du på våre hjemmesider.

www.solarlight.no


Produktfamilie EL Design fra italienske ewo. Moduler innebygget i stolper. Produktfamilien EL kan lett tilpasses kundens behov. www.ewo.com www.frizen.no Frizen Belysning er ny offisiell partner i Norge.

St Martin Tower, Frankfurt, 2015


Gyro Cube Utenpåliggende downlight for innen- og utendørs bruk.

540/ 1055 LUMEN

36°

50 000T

Ra>90

2700K

KL. I

LEVETID (L70/B50)

FARGEGJENGIVELSE

VARMHVIT

230V

SDCM 2 DIMBAR MACADAM

For mer info se Dimmertabellen

Gyro Cube 1x

540 lumen

Gyro Cube 2x

MATT-HVIT

31 041 00

MATT-HVIT

31 041 01

SORT

31 041 02

SORT

31 041 03

TE SYS M

5

år

www.sg-as.no

T

I

G

AR

AN

Ved bruk av anbefalt dimmer i henhold til dimmertabell. Se dimmertabellen.no for oppdatert oversikt

1055 lumen


s. 5

Lyskultur Nr. 1 2017

Katia Banoun

Utgiver: Lyskultur, Lysaker Brygge 24, 1366 Lysaker Telefon: 67 10 28 40 Fax: 67 10 28 41 E-post: post@lyskultur.no www.lyskultur.no Ansvarlig redaktør: Katia Valerie Banoun katia.banoun@lyskultur.no Redaktør: Halvor Gudim redaksjon@lyskultur.no I redaksjonen: Maiken Mandal maiken.mandal@lyskultur.no Kenneth Hansen kenneth.hansen@lyskultur.no Annonser: Grethe Ånerud gaa@hsmedia.no Layout og trykk: GRØSET™ Telefon: 99 45 65 00

Forsidefoto: Lysinstallasjon i Røykenbadet. Foto: Halvor Gudim Forfatterne alene er ansvarlige for artikkelens innhold som ­nød­vendigvis ikke uttrykker redak­ tørens syn. Kopiering kun etter skriftlig tillatelse fra Lyskultur. ISSN 2464-3645 Abonnement på LYSKULTUR koster kr 479,for ett år/fire nummer, ta kontakt med post@lyskultur.no

0117 14

20

32

56

Forme lyset var tittelen på foredraget fra lysdesigner Johan Röklander fra WSP, som holdt denne presentasjonen på Stockholm Furniture & Light Fair. Messen pågikk fra 7. -11. februar. Hans budskap bekreftet vår filosofi om å sette mennesket i sentrum og å utvikle løsninger og omgivelser ut fra menneskets behov. Lysdesigner Svante Pettersson sto for designet av standen til Phillips, som inneholdt ulike rom med lik møblering – med ulik belysning, som var en effektfull måte å vise hvor viktig rolle lyset spiller inn i formingen av et rom. Stockholmsmessen blir mer og mer relevant også på belysning, og er en viktig arena for skandinavisk design og trender. Doga (Design og Arkitektur Norge) lanserte sin nye plan som kompetansesenter for arkitektur, urbanisme og design 15. februar. Dette lover godt for lysbransjen da Dogas målsetning blir å jobbe med å synliggjøre og fremheve tverrfaglige samarbeidet som er med på å forme morgendagens Norge. Vi vil samarbeide med Doga fremover! Lyskultur har sendt inn felles høringsforslag til TEK17 på vegne av bransjen, med høringsfrist 10. februar. Det er spesielt forhold rundt utsyn og dagslys som har skapt mange reaksjoner blant våre medlemmer og lesere. Les mer om det på side 62. For alle som ønsker å ta utdannelse inne lysdesign er studiefristen satt til 15. april. Foruten om lysdesignstudiet på HSN i Kongsberg blir det opprettet et nytt bachelorstudium på Westerdals innen opplevelsesdesign med oppstart høsten 2017. Les mer på side 54. Vi er alltid ute etter tidsaktuelle temaer, så tips oss gjerne om ønsket stoff og prosjekter til redaksjon@lyskultur.no Vennlig hilsen

INNHOLD 06 Se hva som skjer 07 Ny publikasjon 1C 10 Teknologi kommer og går, og synssansen består 14 Ny Effektbelysning på E6 mellom Frya og Sjoa 18 Vil kvalitetssikre belysningsanlegg 20 Nytt lys i Pilestredet Park 22 Lyskultur etablerer konkurransetjenester 24 Oslos gater oppgraderes med effektiv LED belysning og smart styring 28 Nørreport stasjon vinner den Danske Lyspris 32 Into The Glacier 34 Hva lysmodellering er, og hvorfor er det viktig? 40 Nordlyset – fra myter til moderne forskning 44 Bad med flotte lysløsninger 48 Erling skriver juridisk masteroppgave om lys 50 Fantastisk tre på Elverum 54 Lyskultur har sendt inn høringssvar til foreslått TEK17 56 Vannkraft på nytt 60 Nytt fra Stockholmsmessen 64 Produktnyheter 65 Kurskalender 66 Nytt om navn 68 Leverandøroversikt 70 Messer, konferanser, utstillinger 70 Annonsøroversikt

Katia Valerie Banoun Ansvarlig redaktør


s. 6

Lyskultur Nr. 1 2017

SE HVA SOM SKJER Stadig mer belysning fra Esylux Det tyske familieselskapet Esylux ble etablert som brand midt på 2000 tallet, De startet med sensorproduksjon og etter hvert belysning, og har vært etablert i Norge siden 2010. De merker en stigende etterspørsel etter firmaets produkter og løsninger. – Vi har sett hvordan markedet utvikler seg, og LED gir nye muligheter. Esylux har elektronikkunnskap fra detektorer og dermed også noen forutsetninger for å designe LED lysløsninger. Vi har lansert mye nytt innen belysning, med mulighet til å kombinere styring og lys, totalt med 6-700 nye artikler i 2016. Vi har gjort store investeringer innen produktutvikling og produksjon. Vi ønsker å gjøre det enkelt for kundene, og de setter stor pris på det. Vi har tatt Human Centric Lighting løsningene litt videre, sier Country Manager Knut Bachke i Esylux. Esylux har bygget et appstyrt plug and play system, en

ferdig grunnpakke med fire armaturer og styring. Man kan utvide og koble sammen flere sett, som har egen luxmåler. Lysforløpet er «standardisert» HCL pluss bruk av bevegelsessensor og luxmåler for tilpasning til innfallende dagslys. -Næringsbygg er hovedfokus for systemet. Luxkravet er basis som ligger i bunn, og man velger også breddegrad til å tilpasses dagslysmengden. Det er en master armatur blant annet med integrert KNX modul, og spenningen er transformert ned til 48V ut til det tre andre armaturene, noe som gjør dette installasjonsbesparende, sier Country Manager Knut Bachke i Esylux.

Plexon har levert det LED-belyste rekkverket på Norsk Skogmuseum.

Alle de 10 ansatte i Plexon.

Fra ide til virkelighet – Kreativ Plast blir kompetansehuset PLEXON Plexon startet opp som Kreativ Plast i 1996, og etter drøye 20 år skiftet firmaet navn fra 1. mars 2017. Gründer og daglig leder Nils Stensvold uttaler; «navnendringen er en naturlig følge av en moderniseringsprosess og selskapets målsetning om videre vekst. Det ligger også helt klare tanker og ønsker om å fjerne seg fra et navn som ofte forbindes med en tyngre og forurensende plastindustri. Plexon jobber med Plexiglas® som er et svært rent materiale». Plexon har gjennom årene utviklet og

produsert tusenvis av unike produkter og vært involvert i flere store prosjekter. Lys-veggen på Østbanehallen i Oslo, som er blant de mest omtalte prosjektene Plexon har vært involvert i, har vunnet mange priser nasjonalt og internasjonalt. Salgsansvarlig i Plexon, Roger Negård, uttaler; «Nå satser vi tungt videre innenfor dagligvare, detaljhandel, bygg/industri

og ikke minst nyskapende LED prosjekter. Plexon er for tiden på jakt etter en prosjektselger, og vi ser ikke bort fra at det kan bli behov for å forsterke teamet ytterligere. Flere nyheter kommer i løpet av våren 2017. PLEXON har fagkunnskap og lang erfaring både når det gjelder idé, utvikling og produksjon. Vi leverer kortreiste produkter fra egne lokaler på Nøtterøy/Tønsberg».


2016

LUXTABELL OG PLANLEGGINGSKRITERIER FOR BELYSNING AV UTENDØRS ARBEIDSPLASSER

Ny revid ert utgav i salg e n lysku å på ltur.n o

Veiledning til NS-EN 12464-2:2014 Del 2 - Utendørs arbeidsplasser, av april 2014

1C

2. utgave 2016

Publikasjonen gir retningslinjer for aktuelle krav til belysningen av utendørs arbeidsplasser og for annen virksomhet tilknyttet utendørs aktiviteter lyskultur.no


s. 8

Lyskultur Nr. 1 2017

SE HVA SOM SKJER Hearing, vision, and lighting conditions among older recipients of home care

Ny doktorgrad i lys og syn 4

STUDY DESIGN AND METHOD

Gro Gade Haanes

The work performed for this thesis consisted of two substudies. Substudy 1 had a cross sectional design in which 93 out of 100 recruited elderly recipients of home care, who

Gro Gade Haanes ved Institutt for helse og samfunn forsvarte sin avhandling for graden ph.d.: “Hearing, vision, and lighting conditions had a randomized, controlled, experimental design that tested whether advice about increased among older recipients of home care” ved Universitetet i Oslo i høst. satisfied the inclusion criteria, were screened for hearing and vision impairments. Substudy 2

Thesis for the Degree of Philosophiae Doctor (PhD) UNIVERSITETET I OSLO 2016

and facilitated indoor lighting, removal of earwax, and referrals to specialists could improve

Haanes om of PHD-prosjektet: the functional hearing and vision of the elderlysier recipients home care. The testing tools

– Eldre over 80 år som blir spurt om sitt consisted of simple screening tests for hearing and vision and recording the light levels in the syn med et globalt spørsmål som («Vil living room of the home. An overview of the presented in Figure 5. så godt, du si at study ditt issyn er godt, ikke

dårlig eller veldig dårlig?»), svarer at det er godt, selv om de standardiserte tester viser at det ikke er tilfellet. Grunnen til dette vet vi ikke helt, men jeg tror det er en blanding av ulike årsaker, som for eksempel at svekkelsene kommer så gradvis (de starter i 40-årsalderen når man må begynne med lesebriller), så de eldre merker ikke helt hvor dårlig det er. En annen grunn kan også være at de synes de klarer seg bra nok og at det koster penger å kjøpe riktig tilpassede briller. De har det mørkt hjemme og mye mørkere enn anbefalt, både når det gjelder generell belysning og leselys. Phd-prosjektet viste også at vi ikke kan forvente at eldre selv skal ta initiativ til å få undersøkt sitt syn hos spesialist eller få utbedret lysforholdene i hjemmet. De trenger hjelp. Det anbefales standardiserte tester av syn og lysforhold fra et tidligere tidspunkt enn 80+. I tillegg anbefales det å hjelpe eldre med å komme seg til spesialist. Generelt anbefales det å øke både lysforhold

og bruk av kontraster i hjemmet. Det er viktig å tenke både på at dagslyset skal få slippe inn i boligen, og at de kunstige lysforhold er gode nok når det er mørkt ute. – Vi arbeider nå med et oppfølgingsprosjekt for å starte et samarbeid med sykepleiere i forebyggende hjemmebesøk i Tórshavn (Færøyene) som skal gjøre et pilotprosjekt i 2017 hvor sykepleierne rutinemessig skal tilby standardiserte undersøkelser av synet og sjekking av lysforhold i boligen til alle som fyller 75 år i 2017. Deretter skal det formaliseres et samarbeid med en optiker. Sykepleierne skal få opplæring i syn og lys og aldersrelaterte svekkelser. De skal også kunne gi råd og veiledning om tilrettelegging av boligen i forhold til belysningsforhold for eldre. Avhandlingen finnes her: https://www.duo.uio.no/bitstream/ handle/10852/52521/PhD-Haanes-DUO. pdf?sequence=1

Figure 5 Overview of the study 23

Stokkan Lys i nye lokaler Stokkan Lys i Oslo har flyttet tvers over gangen inn i nye og flotte lokaler de deler med Instell. Lysdesigner og partner Ståle Ravem ønsket velkommen til offisiell åpning i januar. Han fortalte om ideen bak lokalene og at Delta Lights produkter er brukt til å skape lysmiljøene. Han nevnte også de gode naboene Instell, som jobber med styringsløsninger og med stort utvalg i designbrytere og paneler. – En

god løsning trenger ikke koste mer enn en dårlig løsning, sa Ravem. Arve Olsen fra det engelske lysdesignfirmaet Light Bureau og leder av deres Oslokontor, holdt foredrag om tre spennende prosjekter. – Våre prosjekter er basert på en historie, sier han. De tre prosjektene var Yellow Pavillion i London med en historie som går tilbake til Belfast, Nord Irland. Prosjektet skulle beskrive 1000 historier og var faktisk designet med 1000 murstein. -Vår oppgave ble å tilføre så lite lys som mulig, vi endte med to lyskilder, og lyset er skjult, sa Olsen. Han viste også prosjektet «det Fantastiske Treet», se artikkel på side 50. Det tredje prosjektet Arve Olsen viste var «The Optic Cloak». I London er det problem med å bygge nok boliger, og man trengte et nytt kraftverk midt i et boligområde. Målet var å skjule de høye pipene, og det ble bygget en gridskulptur som er hele 50 meter høy, 20 meter bred og 3 meter dyp. Balansen mellom lys utenfor og inni skulpturen var viktig, og løsningen ble å

lyssette grid’et med skjulte lyskilder, men ikke selve pipen og skape en skulptur som endrer seg dynamisk. Bjørn Gunnar Staal, fra det «kryssdisiplinære» firmaet Void fortalte om samarbeid med musikerne i A-ha og Kraftwerk og oljeselskapet Lundin. Void utnytter samspillet mellom arkitektur, design, teknikk og spesialprogramvare samt mekanikk og lys. En spektakulær interaktiv stand ble laget for oljeselskapet Lundin til OLS 2014. En matrise med 23x23 vertikale rør ned gjennom et tak styres med hver sin sensor og motor. 4 stk 3D kameraer hjelper til med å skape real time 3D bølger som trekker rørene unna når man går inn mellom dem. Void laget en lanseringskampanje for det tyske synthbandet Kraftwerks 8 konserter i Operaen. 8 neontall, fra1 til 8, som reagerer på forbipasserende, ble plassert rundt i Oslo før konsertene, og flyttet til nytt sted hver natt. De har også laget interaktive grafiske løsninger til A-ha og Magne Furuholmens band Apparatjik.


VI BYTTER NÅ NAVN TIL

Idè

Utvikling

Ta kontakt med oss! Roger Negård sales director 415 03 661 roger@plexon.no

plexon.no

Nils Stensvold managing director 922 64 584 nils@plexon.no

Produksjon


s. 10

Lyskultur Nr. 1 2017

Teknikk kommer og går, og synssansen består

Tekst: Halvor Gudim, foto: Svante Pettersson

Svante Pettersson har mange år som Creative Director hos Philips Nordic. Han er blitt kalt «lysevangelist», og er en av de første til å teste ut ny teknologi og nye muligheter, likevel er han tilbakeholden på noen områder. – Det kommer ny teknikk, og det blir moderne og populært, og man kan tenke nytt med armaturer og ny utforming med LED. Dimensjonene kan bli mindre, men ikke for enhver pris. Det er viktig at en armatur er utformet for å være avskjermet og styre lyset riktig. Med mange nye armaturer har man glemt alt man lærte seg om lys bare fordi det er LED. Det blir hardt og rått, og ofte blendende lys hvis det ikke gjøres riktig. Synet til menneskene er det samme som det alltid har vært, og vi må tilpasse oss det, sier Pettersson. – Vi var enige i Philips om at LED er fremtiden, og så vidt vi vet i dag og i uoverskuelig fremtid er det fremtidens lyskilde. På visse områder fungerer Phillips som et demokrati, noen vil ha ut nye produkter «fort som tusan», noen er i midten, og jeg kan kanskje være en av de som holder igjen litt på noe. Resultatet alle blir enige om kan bli en bra løsning. Jeg tror jeg har blitt respektert for dette i Philips, vi diskuterer og er uenige, men jeg elsker mine kolleger. Noen av de større bedriftene burde oppfordret sine ansatte å være litt mer vågale, eller ta inn mennesker med en bakgrunn man ikke har fra før. Min rolle i Philips i Norden har vært å være «lite galen», sier han med en latter. – Jeg kom fra et teknisk miljø og startet som elektriker i 1994. Jeg la da fra meg arbeidet da jeg gikk fra jobb, og kunne drive med kreative aktiviteter på kveldstid. Jeg har også alltid hatt interesse for det kreative, både maling og tegning, og jeg sang tidligere i rockeband. Faren min er bluesmusiker, og har aldri hatt så mye å gjøre som nå. Jeg har fortsatt en drøm om å bli rockestjerne, sier han med en latter. – Da jeg begynte på lysdesignstudiet i Jönköping, hadde jeg lært det tekniske fra før. Jeg kunne konsentrere meg kun om det estetiske, og da falt alt på plass, det tekniske, estetiske og kreative

Svante Pettersson kaller seg selv lysevangelist, her med sin bok.


s. 11

Lyskultur Nr. 1 2017

NSE sammen. Det var alt jeg trengte, sier han, og mener at man har en viss mengde kreativ energi, og at han selv nå får brukt alt av det i jobben. -Vår foreleser i Jönköping, Anders Liljefors, hadde en presentasjon med estetikk og lys og viste alt fra italienske kirkegulv til japanske kjøkkeninnganger. Det var en helt ny verden for meg. Dette var helt i starten da studiet var nyetablert, og lærerne var veldig entusiastiske. Vi møtte også mange fra bransjen, det kom besøk hver uke. Få har hatt en bedre intro til lysdesign enn meg, tror jeg, sier Pettersson. Han har vanskelig for å tenke seg å jobbe med noe annet enn lys. – Det gjelder mange i vår bransje, mange brenner for lys, legger han til. – Folk tenker ekstremt ulikt om lys, de eldre erfarne jeg har jobbet med tenker annerledes enn de unge. Stiller man et spørsmål til erfaren lysdesigner og håper på et raskt svar, så får man ofte et langt resonnement. Jeg ville også ha et raskt svar, men nå er jeg kommet dit selv at jeg har de lange resonnementene. Min bok «See the Light», som kom for et par år siden handler om at bare du selv kan avgjøre hva som er bra, og preferansene er ulike etter hvor man bor og hvordan kulturen er. Enkelte påstår at blå øyne bryter lyset på en annet måte enn brune, og at nordboere visstnok er mer utsatt for blending. Vi er kanskje også mer nøye med å jobbe med avblendet lys, sier han. – Jeg tror at man må begynne å forstå sitt egen visuelle sans før man kan skape lys for andre. Blivende psykologer må gå i egenterapi en periode for å kjenne seg selv før man kan hjelpe noen annen. Jeg tror det er tilsvarende med den visuelle sansen. Jeg tenker meg å bryte ned et roms lyssetting i bestanddeler, hvordan det er sammensatt, og hvilke kombinasjoner som tiltaler meg. Deretter kan jeg hjelpe et annet menneske med det de ønsker. Uavhengig om det er den belysningen man selv liker eller ikke, understreker Pettersson. Under Lysets Dag i Oslo nevnte Svante Pettersson ideen om å bruke noen av prinsippene fra boligbelysning ute i det offentlige rom. -Det er ganske enkelt, hvordan liker du å ha det hjemme? Hvis

vi generelt tenker mer hjembelysning når vi lager lys ute i den forstand at det skal være behagelig. Det finnes så mange blendende armaturer fra vegger eller stolper. Det ser ofte ut som de som gjør dette ikke kjenner etter i forkant hvordan det vil komme til å bli. Kanskje ble det ikke som forventet, men vi klarer ikke gjøre det om, sier han. Det er der vi kommer inn som lysdesignere. Vi kan kanskje bedre visualisere hvordan løsningen eller rommet vil kunne bli. Man vil med erfaring lære seg en «visuell kalkulering», basert på reflekser, mørkhet, lyshet, som skaper en hel sammenheng i hodet. Man kan lære seg å se problemene før de oppstår. – Om jeg får gjette på trender om hva lysdesignere vil gjøre i fremtiden, ser jeg for meg at de vil være mer involvert i utforming også av arkitektur og innredning i forbindelse med lysdesign. I framtiden kommer lysdesignere til å jobbe sammen med arkitekten og bygge integrerte løsninger. For å skape de beste løsningene må man komme med tidlig, det er vanskelig å få en ferdig innredning, og sette lys på den. Vil man gjøre et bra rom, må det gå hånd i hånd, og alle kompetanser må jobbe samlet fra begynnelsen, arkitekter, elektrikere og lysdesignere. I alle prosjekter jeg har jobbet i så skjer endringer helt til det siste, og man gjør om. Det blir en stor avstand mellom elektriker og for eksempel arkitekt og den distansen er uheldig. Det samme gjelder lysdesigner/ elektriker. Elektrikeren får kanskje bare en tegning som ikke stemmer i 100 prosent med virkeligheten, så i sluttfasen bør lysdesigner og elektriker kommunisere tett. Jeg er veldig nøye med dette i mine prosjekter, og jeg er på byggeplassen denne uken. Det er i sluttfasen, og med tid sammen er det enkelt å ta raske avgjørelser. Vi kjenner hverandre, og vi må avdramatisere dette som kan være en barriere mellom yrkesgrupper. Det burde regnes med tid i budsjetteringen av prosjektene å være tilstede i bygget på slutten. Det blir et bedre resultat, og det gir fornøyde kunder, sier Pettersson. – Nesten alle prosjekter jeg har gjort kommer ved at en samarbeidspartner henvender seg til meg, kanskje er det et pilotprosjekt som er teknisk nyskapende, og jeg får prøve ny belysningsfilosofi, eller Philips får prøvd ut nye produkter

Nordic Safety Engineering AS En pioner med nyvinninger innen: · LED Belysning · DWG Dynamiske ledesystemer · Nødbelysning

igjennom

20 år

1997—2017

Vi takker for tillitten vi er blitt vist i årenes løp

nordicsafety.com


s. 12

Lyskultur Nr. 1 2017

Under Svante Petterssons foredrag på Lysets Dag i Oslo viste han en rekke eksempler på ulike lyssettinger i en fysisk demo av et rom. Eksemplene er hentet fra boken hans «See the Light», hvor han forklarer lys på en funksjonell, ikketeknisk måte.

1

2

4

5

7

8

1: En lysevangelist og hans demorom 2: Kombinasjon av farget og hvitt lys 3: Flere lyskilder og mer dynamikk 4: En enkelt lyskilde midt i taket gir flatt og kjedelig lys 5/6/7/8/9: Den fargede duken og bildet på veggen endrer helt utseende etter fargen på lyset

«Teknikk kommer og går, og synssansen består» SVANTE PETTERSSON

og vise dem fram. Jeg er involvert i alle slags spesielle lysprosjekter, fra lyssetting av større utendørsmonumenter, lyskunst, lysinstallasjoner, innovativt lysdesign og miljøfremmende hjembelysning. Jeg gjør en del pilotprosjekter i samarbeid med lysdesignere. Philips må ha praktisk erfaring for å kunne føre en samtale med lysdesignere, og andre designerne blir invitert til å se prosjektet og bedømme løsningen. Jeg har ofte samarbeid med uavhengige lysdesignere, og vil ikke ta jobbene fra dem. Jeg anbefaler ofte lysdesignere til prosjekter jeg ikke skal

ta. Antall prosjekter er svært begrenset, og pilips ønsker ikke å gjøre dette til en business, understreker han. – Noe jeg jobber stadig mer med, er lys og farge. Lysbransjen og fargebransjen har nærmet seg hverandre de siste årene. Plutselig får vi muligheter med ny teknikk, vi kan ha farget lys hjemme, i hagen og overalt. Det krever en høyere bevissthet så vi gjør dette riktig. Jeg er splittet i spørsmålet om farget lys, og om det blir for mye. Man merker at det ofte gjør folk glade, og det kan man ikke ta fra dem.

Jeg jobbet med en arkitekt jeg vil betegne som en forsiktig person, og han ønsket litt fargenyanser i lyset. Når man gjør en prøvelyssetting og DMX programmereren «går løs» og viser alle de ulike mulighetene, kan selv den mest forsiktige arkitekt si at dette vil han ha. Samtidig, hvorfor skal den nordiske gråheten være inne når den finnes der ute i vinterlyset, legger han til. Pettersson var inntil midten av februar kreativ direktør i Philips Lighting Nordic, nå er han ansatt som Lighting Coordinator hos rådgiverbedriften Bjerking.


s. 13

Lyskultur Nr. 1 2017

DET FANTASTISKE TREET Light Bureau og Bright gratulerer Norsk Skogmuseum med et unikt prosjekt og et fantastisk resultat! Utstillingsdesigner: Ole Martin Lislevand, Elisabet Løvold Utstillingsarkitekt: Pivot Interaksjonsdesigner: Nick Stevens Lysstyring: Fluidic Lighting Skulptør/metallarbeid: Kevin Iris, Frode Stenberg AS Bright Group leverer produkter og tjenester innen kultur-, opplevelses- og besøks­industrien. Våre kunder er museer, bibliotek, hoteller, festivaler, liveevents, idrettsarenaer, kulturhus, teater- og konserthus.

3

6

9

– Bjerking er delvis en tradisjonell «elkonsult», og har et stort antall kompetente lyspersoner. Jeg bytter nå fra en produsent til en uavhengig rådgiver, og det blir interessant nettopp nå når utviklingen skjer med stadig flere lysdesignfirmaer som etableres. Jeg vil først finne ut hvordan de etablerte lysdesignerne hos Bjerking jobber, og så vil jeg være med å utforme framtidens lysdesignavdeling. Jeg vil nok jobbe med lysdesign, men fremdeles også med forelesninger og workshops, sier lysdesigneren Svante Pettersson.

KONTAKT +47 22 11 30 30 post@brightgroup.no www.brightgroup.no

NORWAY OSLO TRONDHEIM MOLDE

STAVANGER BERGEN LILLEHAMMER GJØVIK

FINLAND ESPO SWEDEN STOCKHOLM


s. 14

Lyskultur Nr. 1 2017

Her presenteres noen av prosjektene.

Harpe bru er den eneste av sitt slag i Skandinavia. Lyssettingen her skal fremheve tårnene og skråstagene. Det isblå lyset på tårnene forteller om elven under. Det er også en fortsettelse av det blå lyset på himmelen etter solnedgang og en markering av at her er vi i hjertet av Vinter-Norge.


s. 15

Lyskultur Nr. 1 2017

Ny Effektbelysning på E6 mellom Frya og Sjoa Lørdag 17. desember 2016 åpnet den nye vegtraséen på E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen. Vegen har svært god standard med midtdeler og viltgjerder som antatt vil medføre at 90 prosent av ulykkene vil forsvinne i forhold til trafikken på den gamle vegen. Med dette som bakgrunn er vegstrekningen i hovedsak uten vegbelysning bortsett fra tunneler, avkjøringsramper, sykkelveier mm. En plan for vegbelysningen som ble utført av Petter Kristiansen og Ole Rømer Sandberg konkluderer med at refleksmerking på korte stolper gir god nok informasjon om vegbredde og linjeføring. -En meget positiv konsekvens av en vegstrekning uten vegbelysning i landlige omgivelser er at traséen blir radikalt mindre dominerende i nattbildet. Dette er meget positivt for opplevelsen av naturen i skumring og demring, men også om natt­en med måneskinn og enkelte lyspunkter fra spredt bebyggelse. Vi har fantastiske lysopplevelser i vår sub-­ arktiske del av verden, sier lysdesigner Erik Selmer, som har vært ansvarlig for belysningsprosjektene. Men en behagelig vegstrekning med slak kurvatur og mørke omgivelser er en utfordring for sjåførene når det gjelder oppmerksomheten. Undersøkelser viser at faren for å slumre av og miste fokus på

kjøringen er stor når sanseapparatet ikke stimuleres av omgivelsene. -Forskning viser at visuelle stimuli med 3 til 4 minutters mellomrom minsker sjansene for å sovne bak rattet. Når opplevelser som tettbebyggelse, tunneler eller vegkryss ikke opptrer ofte nok må en derfor tilføre ekstra stimuli. Med mørke omgivelser er det lysopplevelser som gjelder. Da er det effektbelysning det er snakk om, sier Selmer. Effektbelysning er all belysning som skaper opplevelse og ikke har noen direkte praktisk funksjon, i denne sammenhengen slik som lyssetting av brokonstruksjoner, fjellvegger, trær eller kunstverk. Synet vil bestandig henlede oppmerksomheten mot det som blir belyst, og det er derfor viktig at dette har betydning og estetisk verdi. -Det er mange hensyn å ta når en skal bringe lys inn i et veganlegg. Lyssettingen bør vise objekter med stedstilhørighet som har betydning for både lokalbefolkningen og trafikantene. Først og fremst

Fjellskjæring på Harpefoss. 200 meter av fjellskjæringen er lyssatt med én enkelt lysrigg til høyre for bildet. Slepelyset har brakt ujevnheter og livet tilbake til en ganske flat fjellvegg. Til tross for at lyset løper parallelt med fjellveggen er det ingen blending av trafikantene.

er det et absolutt krav om at trafikantene ikke skal blendes. Tilfeldig strølys og blending kan redusere synsprestasjonene og skape farlige situasjoner. Samtidig skal armaturer og stolper være beskjedne og riktig plassert i forhold til kjøresikkerhet. Med nye LED-lyskilder er energibruken svært beskjeden veiet opp mot hva en oppnår av sikrere ferdsel og estetiske inntrykk for trafikantene, sier Erik Selmer. I april 2013 ble sivilarkitekt MNAL, lysdesigner IALD, Erik Selmer engasjert som lysdesigner for effektbelysningen av E6 Frya ­– Sjoa. Selmer har tidligere hatt flere oppdrag for Statens vegvesen med lyssetting av blant annet Lærdalstunnelen, Smaalenene bru, Kolomoen bru med mer. I samarbeid med landskapsarkitektene i Statens vegvesen ble forskjellige steder og elementer plukket ut som interessante objekter for effektbelysning. Til sammen er 11 prosjekter gjennomført langs den nye vegtraséen.

Tekst: Lyskultur, alle foto: Erik Selmer


s. 16

Lyskultur Nr. 1 2017

Mellomsdokka rasteplass noen uker før åpning. Armaturene er lave for å gjøre stemningen intim ved å bringe inn en menneskelig målestokk.

¨Barnålene¨ på rasteplassen i den nye Vinstra vegpark er lyssatt.

Kongsli bru. Det er 5 slike bue­ broer som er belyst langs den nye E6 traséen.

Teigkampen tunnel. To havarilommer lagt mot hverandre danner en fjellhall med effektbelysning i taket.

Kvamsbrua (eller Lågen bru). Den store brua har fått en beskjeden lyssetting for å unngå at den skal dominere for mye i lokalmiljøet. Likevel skal den helt klart være tilstede i nattbildet.


Notor 65 — kvadratisk lys Nye Notor 65 er universalarmaturen som kombinerer allsidighet med minimale fysiske mül og det karakteristiske tverrsnittet. Med direkte, indirekte/direkte (50/50) og indirekte lysfordeling kan du planlegge for alt fra allmennbelysning til funksjonelt arbeidslys for kontor.

www.fagerhult.no


s. 18

Lyskultur Nr. 1 2017

Vil kvalitetssikre belysningsanlegg


s. 19

Lyskultur Nr. 1 2017

Lyskulturs Informasjons- og kompetanseutvalg (IKU) har laget en sjekkliste for innendørs belysningsanlegg for å imøtekomme innspill fra Lyskulturs medlemmer. Under Lyskulturs Årsmøte for 2015 diskuterte medlemmene hvilken påvirkningsmulighet belysningsbransjen har ovenfor totalentreprise. Konklusjonen ble at gjennomføring av etterkontroll ville bedre kvaliteten på leverte belysningsanlegg i totalentrepriser.​ Lyskulturs Informasjons- og kompetanseutvalg (IKU) sammen med fagansvarlig i Lyskultur jobbet med å utvikle et forenklet skjema for etterkontroll av innendørs belysningsanlegg. Skjemaet er et verktøy som skal gjøre det enklere å utføre kontroll underveis i prosjektene, så vel som på ferdige anlegg, og det skal minske avvikene mellom hva som er prosjektert, bestilt og levert i belysningsanlegg. – Vi har utviklet et verktøy som skal gjøre slike kontroller lettere å gjennomføre, sier Svein Fossum, leder av IKU, som har fått med innspill fra Lyskulturs faglige organ, Norsk lysteknisk komité og den lysfaglige gruppen til Elektroforeningen. IKU har i etterkant av Lyskulturs leverandørmøte utviklet et skjema for etterkontroll av belysningsanlegg i samarbeid med administrasjonen. Fire stadier i en etterkontroll Skjemaet tar for seg fire stadier i etterkontroll av belysningsanlegg; kontroll av prosjekteringsunderlag med dokumentasjon av eventuelle avvik, kontroll av produkter og systemer før bestilling, kontroll av prosjektering før montasje og kontroll av montasje og funksjon. Skjemaet ligger tilgjengelig for alle på Lyskulturs nettsider.

DET GRØNNE SKIFTET! En sensorarmatur fra STEINEL vil enkelt kunne spare inn 50 - 90% av energikostnadene til belysning i trappeganger, korridorer, entré og resepsjonsområder. RS Pro LED Q1 er en fantastisk sensorarmatur fra sensorspesialisten STEINEL. Den sørger for rask og presis registrering av bevegelse som igjen tenner lyset umiddelbart. RS Pro LED Q1 kan enkelt kobles sammen trådløst, noe som gir en helt unik mulighet for et optimalt belysningsanlegg – uten ekstra kabling. Den total lyseffekten på 26W gir et meget kraftig og godt lys, men ønskes det litt svakere lys i noen områder kan dette enkelt stilles med en fjernkontroll. Med den integrerte grunnlysfunksjonen kan man selv bestemme hvor mye lys man vil ha etter at sensoren ikke lenger registrer bevegelse.

MILJØ - SIKKERHET - KOMFORT - med den beste teknikken fra STEINEL

Se video av RS Pro LED Q1

Importør i Norge: Vilan as - post@vilan.no - www.vilan.no - 22 72 50 00


s. 20

Lyskultur Nr. 1 2017

Nytt lys i Pilestredet Park Arealet for det gamle Rikshospitalet med en tomt på 70 da midt i Oslo ble transformert til det byøkologiske pilotprosjektet Pilestredet Park, ett av de største i Norden. Statsbygg og Oslo kommune hadde store ambisjoner for utbyggingen, og Pilestredet Park framstår flott fremdeles.

Prosjektet ble ferdigstilt i 2006, og fikk Oslo Bys Arkitekturpris allerede i 2005 og Statens Byggeskikkpris i 2007. Området har boliger, skole, barnehager og næring. Det ble gjort en rekke studier i prosjektet, for eksempel miljøfordeler ved rehabilitering kontra rivning. Deler av den eksisterende bebyggelsen ble derfor beholdt i kombinasjon med nybygg. Nybyggene ble tilknyttet fjernvarmenettet slik at leilighetene kunne ha vannbåren varme. I tillegg benyttes det supplerende elektrisk oppvarming.

fakta

Det ble utarbeidet et Miljøoppfølgingsprogram for Pilestredet Park som pålegger utbyggerne å utvikle området etter byøkologiske prinsipper og dokumentere ivaretakelse av programmet. Flere takflater er sedumdekke, noe som begrenser

Lokalisering: Pilestredet Park/ Stensberggata, Oslo Kommune: Oslo Ferdigstilt: 2006 Byggherre: Pilestredet Park Boligutbygging ANS Prosjekterende: Lund og Slaatto Arkitekter AS | Arkitektkontoret GASA A/S | Asplan Viak AS Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS | Kilder:

NAL, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, Louis Poulsen

varmestråling fra bygget og drøyer regnvannet. Det er i kombinasjon med dette skapt åpne overvannsløsninger i form av renner, med rennende vann skapes trivsel i uteområdene. Løsninger for transport og trafikk er også ivaretatt, og miljøoppfølgingsprogrammet stilte krav til at det skal tilrettelegges for at minst 80 % av trafikken til og fra området skal foregå med kollektivtrafikk, til fots eller med sykkel. Området er blitt tilnærmet bilfritt, kun små sideveier kan benyttes for kjøring inn i området. Nedkjøring til garasjekjellerne på området har innkjøring fra gatene rundt. Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter (med Statsbygg som oppdragsgiver) prosjekterte parker, plasser, byrom samt gang- og sykkelveier gjennom området. Landskapsarkitekt for utearealene i Skanska/OBOS sine prosjekter var Asplan Viak AS. -Det var Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter i samarbeid med Louis Poulsen som opprinnelig utviklet belysningskonseptet til dette prosjektet. Louis Poulsen leverte den gang hoveddelen av belysningen utendørs, det vil si for parker og adkomstveier. I de siste årene har vi hatt en tett dialog med OBOS Drift og representanter for styret i Pilestredet Park med hensyn til oppgraderinger, sier administrerende direktør Gjermund Tangen i Louis Poulsen Norway AS.

Det er akkurat ferdigstilt en utvidelse og oppgradering av belysningen for hele området, men kanskje ikke i helt på vanlig vis. Master, armaturhus og det elektriske anlegget var fortsatt intakt og i utmerket stand og ble beholdt, men det var ønske om å bytte til LED teknologi for å slippe hyppige lyskildeskift samt å få bedre lys i hele området. Det ble foretatt rengjøring av armaturene innvendig inkludert reflektorer, og elektronikken i armaturene ble byttet. -Vi setter fokus på bærekraftig belysning og å levere varige løsninger. Louis Poulsen har gjort det mulig med oppgradering av eksisterende armaturer, og har derfor utviklet retrokit løsninger med LED til alle de kjente park- og veilysarmaturene vi har i sortimentet. I praksis betyr dette at det er mulig å skifte ut fra gammel teknikk til LED. Lysmengde og farge må tilpasses i hvert enkelt tilfelle. Pilestredet Park er et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres. Beboerne er veldig stolte av parken og utendørsområdene, og er opptatt av at anlegget skal fremstå på en best mulig måte, sier Tangen. Den nye belysningen har fått noen tillegg, blant annet noen lyskastere som skaper attraksjon eller møteplasser på et par områder hvor beboerne oppfattet det som litt mørkt tidligere. Noen flere pullerter og belysning av et monument har også kommet til. Tekst og foto: Halvor Gudim


s. 21

Lyskultur Nr. 1 2017

Pullerter er oppgradert, og monumentet og plassen foran har fĂĽtt lys.

Gatebelysningen inn til Pilestredet Park er ogsĂĽ oppgradert.

Trapper og gangveier med nytt lys i eksisterende armaturer


s. 22

Lyskultur Nr. 1 2017

Lyskultur etablerer konkurransetjenester Lyskultur tilbyr oppdragsgivere, kommuner, byggherrer og arkitekter veiledning og bistand til å finne rett lyskompetanse til det arbeidet som skal utføres. Konkurransetjenesten følger oppdragsgiver gjennom hele konkurranseforløpet, fra idé- og konseptutvikling, utlysning av konkurransen og frem til kåringen av beste kandidat. En faglig kompetent jury bestående av toneangivende aktører fra bransjen skal sikre riktig kompetanse for best mulig resultat av oppgaven som skal løses, og skal gi oppdragsgiver godt grunnlag for å sette idéer til verks. Dette kan gjøres på flere måter, via anbud, idékonkurranser, åpne konkurranser eller en kompetanseoversikt i bransjen.

Vil sette lysfaget på dagsordenen Bakgrunnen for konkurransetjenestene er et ønske om å sette idé- og konseptutvikling i lysfaget på dagsorden, og sikre at faget på lik linje som andre fagdisipliner vil være med på å legge premissene for samfunnsdebatten innen urban utvikling.


Foto: Light Bureau

Et konkurransesekretariat skal bidra til at oppdragsgiver oppnår det optimale faglige resultatet sett i forhold til de foreliggende rammebetingelser, og sikrer trygge og rimelige vilkår for konkurransedeltakerne. Søker oppdragsgiver til pilotprosjekt For et pilotprosjekt finansiert av Husbanken søker Lyskultur oppdragsgiver med et prosjekt hvor lysdesign belyser muligheten for videre utvikling av et sted eller område. Pilotprosjektet vil gjennomføres som en idékonkurranse. Idékonkurranser har til hensikt å få frem idéer som kan gi videre grobunn for utvikling av konkrete prosjekter. Konkurransedeltakerne sender inn idéforslag som vil bli bedømt av en utvalgt jury med faglig kompetanse som bedømmer anonyme prosjekter. Ved å fylle ut en lysdesign-brief får oppdragsgiver kartlagt nå-situasjon og ønsket situasjon i tillegg til å konkretisere oppgaven som skal utføres. Les mer om Lyskulturs konkurransetjenester og pilotprosjekt for idékonkurranser på Lyskulturs nettsider.

Vi har bredde, spisskompetanse og ikke minst energi som skaper resultater. Vi kaller det Energized Engineering – du får det hos Rejlers. rejlers.no


s. 24

Lyskultur Nr. 1 2017

Oslos gater oppgraderes med effektiv LED belysning og smart styring


Lyskultur Nr. 1 2017

s

s. 25

Kirkegata

Kontraskjæret

Oslo er blant de 48 byene som har underskrevet på LUCI, Charter on Urban Lighting. Charteret tar sikte på å fremme en kultur for bærekraft ved å vurdere ulike faktorer, inkludert vedlikehold, resirkulering, lysforurensning, energieffektivitet og livskvalitet. Tekst: Lyskultur med tekstgrunnlag fra Zumtobel Group, foto fra Zumtobel Group

– Thorn vant i 2015 et offentlig anbud i Oslo kommune for å erstatte gammel belysning i sentrum, hovedsakelig ineffektive 80/125/250W kvikksølvarmaturer. Vi ser nå hvor mye bedre det har blitt i de nye områdene enn med tidligere belysning. Lysnivået er de fleste steder tryggere og mer korrekt, og uten at det blender. I blant annet Frognerparken bygger vi også om den tradisjonelle Oslolampen, hvor det blir mer nedadrettet lys enn med dagens løsning, sier Hans Øien, Country Manager – Norway innen Outdoor Public Lighting hos Zumtobel Group. – Dette anbudet er en del av gjennomføringen av belysningsplanen for Oslo sentrum. Det er valgt god lyskvalitet med 3000K og Ra 80, så dette er en tydelig oppgradering. Ulike løsninger inngår i kontrakten, blant annet wiremonterte armaturer – for eksempel på Solli plass og veiene rundt, og den nyrenoverte Prinsens gate. Konseptet for armaturene er at vi har dioder i midten med et hvitt felt rundt slik at hele flaten lyser og man oppfatter et langt mykere lysbilde enn hva som kanskje er vanlig for LED-veilys. Med 12 forskjellige linsetyper, og både symmetrisk og asymmetrisk lysfordeling, så kan lyset skreddersys for å skape en presis lysfordeling uten strølys. I Prinsensgate er det to og to armaturer ved siden av hverandre i wirestrekk, det lyser asymmetrisk inn mot veibanen for å begrense lys mot bygningsfasadene og inn gjen-


s. 26

Lyskultur Nr. 1 2017

St Olavs Plass

nom vinduer. St Olavs plass har fått ny belysning på plassen og veiene inn mot den, og det gjelder også kunstverket i midten, hvor det er installert nye armaturer med RGB, fortsetter han. Oslo kommune ønsket en smart belysningsløsning med armaturer, kontrollenheter og et styringssystem basert på anerkjente åpne protokoller. De viktigste målene for prosjektet var først å forbedre sikkerhet på veier og publikumsområder, deretter å oppnå energibesparelser ved hjelp av ny teknologi og styring, og for det tredje å begrense sjenerende belysning, men likevel å opprettholde et klassisk dekorativt design for noen armaturer. Det er nå installert mange tusen Thorn armaturer over hele byen. – Det sitter en kommunikasjonsnode i hver armatur, så alt er dimbart. Det er basert på DALI og LonWorks, som er åpne protokoller. Nodene er i tillegg Lonmark-sertifisert for å garantere full kompatibilitet, sier Øien. Egen programmering med tilpasset lysnivå vil også være mulig for spesielle arrangementer eller travle tider som på en fredag ​​eller lørdag kveld. Komfort for brukere og innbyggere er en viktig fordel. Uten nevneverdig andel av opplys kontrolleres effektivt sjenerende lys for å skape et komfortabelt miljø. Belysning med høy kvalitet bidrar til økt sikkerhet med bedrede synsforhold over hele byen. Til mer trafikkerte veier er klasse MEW2 og MEW3 i henhold til EN 13201 benyttet. I boligområder ønsket Oslo kommune MEW4 klasse belysning framfor å gå for et gjennomsnittlig krav på 5 lux, eller enda mindre, som det har vært en del eksempler av på de siste årene, i ulike kommuner. Ved å velge MEW4 belysning selv i boligfelt, er det alltid nok lys til å opprettholde sikkerheten, mens smart styring kan bidra til energibesparelser og hindre overbelysning. Kommunen fortjener honnør for å lage skikkelig lys, med et godt lysnivå som er egnet for blandet trafikk med lekende barn, syklister og alt annet man skal være oppmerksom på, og ikke bare basere minimumskrav, sier han. Også viktig, ny belysning bidrar til å forbedre effektiviteten med mellom 30 og 80 prosent, avhengig av løsningen som fantes tidligere. Dette skaper en vinn-vinn situasjon med bedre belysning enn før, og samtidig kraftig redusert energiforbruk. – I tillegg til Oslo sentrum, fins det også ny belysning blant annet på Bygdøy, Østensjø og Oppsal. Ellers finnes en ny installasjon på Skullerud Skianlegg, som Veilyskompetanse ved Petter Kristiansen har vært med på utformingen av. Dette er et anlegg som brukes hele året, hvor lyset kan reguleres etter bruk og om det er snø eller ikke. Rulleskigåing om sommeren krever faktisk mye mer lys for at man skal ferdes trygt, enn om vinteren når det er snø på bakken. Et justerbart anlegg er perfekt for denne type prosjekt. Vi har faktisk hele 40 lux

Solli plass

Skullerud på full effekt, men det trengs sjelden. Lyset styres av skiforeningen med en smarttelefon, og brukerne er svært godt fornøyd. Belysningen på Skullerud Skianlegg kommuniserer trådløst via en gateway til sikker løsning på nettet. Dette er utstyr levert av Datek, hvor armaturene derfor har innebygget GPS og melder seg selv med posisjon og navn etter hvert som de monteres. Styringssystemer har generelt blitt mye bedre, mer intuitive og med flere funksjoner, og prisene har blitt lavere. Sammen med master i anodisert aluminium fra Stolper AS er dette et meget flott anlegg. Det har blitt veldig mange utendørs anlegg det siste året, og mye fokus på vei og tunnel hvor markedet stadig ekspanderer. Det er for øvrig montert nye LED-armaturer i Strandveitunnelen, som er i nærheten av Lyskultur sitt kontor. Det som utmerker seg her er jo hvor lite lyset blender – både med tanke på opplevd ubehagsblending og synsnedsettende blending, sier Hans Øien. Ingen enkel sak å få til med så høye effekter av LED-armaturer, montert på relativt lav høyde. Thorn er Zumtobel Groups varemerke for vei- og tunnelbelysning, og har mange armaturfamilier å velge fra, både med tradisjonelt utseende for områder med eldre bebyggelse, og helt moderne.


LEDVANCE.NO

Light is personal Effektiv belysning for kontoret LEDVANCE tilbyr innovative belysningsløsninger for kontorbygninger. Løsningene balanserer perfekt individuelle og spesifikke krav for belysning til konferanserom, kontorer og resepsjonsomrüder. Dette kombinerer dermed ideelle forhold for motiverende og effektivt arbeid samtidig som det er energibesparende. www.ledvance.no


s. 28

Lyskultur Nr. 1 2017

Nørreport Stasjon vinner Den Danske Lyspris 2016 Ny Nørreport er et svært helstøpt og gjennomtenkt prosjekt, som har lykkes med å løse mange komplekse forhold med enkle og integrerte løsninger. Belysningen av taket, ventilasjonstårnene og cykelparkeringen er enkel og vakker, og gjør Nørreport Stasjon til et ikonisk sted i København. Den 26. januar 2017 mottok Nørreport Stasjon Den Danske Lyspris 2016. Det har denne gangen vært et utrolig tett løp til prisen. 14 prosjekter var innstilt til konkurransen, hvorav 4 ble nominert.

fakta

Nørreport Stasjon. Foto: Gottlieb Paludan Architects og Jens Lindhe.

Byggherre: Københavns Kommune Totalrådgiver: Gottlieb Paludan Architects Arkitekter: Gottlieb Paludan Architects og COBE El-ingeniør: Sweco Danmark A/S Belysningsrådgiver: Bartenbach Entreprenør: Aarsleff Rail Nørreport El-installatør: Wicotec Kirkebjerg Leverandører av spesialarmaturer: Lightconstructor, lys i søyler; Faktor 3, lys i sykkelstativer; Durlum, armaturer i belegningen samt linjearmaturer langs glassfasader


s. 29

Lyskultur Nr. 1 2017

”Prosjektet treffer den helt spesielle tonen som kjennetegner skandinavisk arkitektur og lysdesign, når det er som best. Belysningen er helstøpt og ikonisk i all sin enkelhet. Nørreport er et svært viktig trafikknutepunkt, og det er derfor ekstremt viktig, at belysningen er i toppklasse, og det er den her. Der er en fin balanse mellom allmennbelysningen og effektbelysningen, og det gjør stasjonen både trygg, oversiktlig og opplevelsesrik etter mørkets frambrudd. Det er enkelt å orientere seg, og enkelt å se andre menneskers ansikter,” uttaler juryleder Anne Bay, Dansk Center for Lys.

Teknik- og miljøborg­ mester Morten Kabell er stolt over å motta den ­gjeve prisen: ”Nørreport er et godt eksempel på hva lys betyr for et byrom. Lyssettingen har betydning for tryggheten inne på stasjonsområdet, og samtidig fungerer lyset veiledende i forhold til å finne fram. Å motta Den Danske Lyspris for løsningen på Nørreport vil kunne inspirere både oss selv og andre til å skape de riktige løsningene når vi utvikler et byrom, fordi lys jo tydeligvis har betydning for menneskers

opplevelse av omgivelsene,” sier Morten Kabell. Belysningen er designet for Københavns Kommune av Gottlieb Paludan Architects, COBE, Bartenbach og Sweco Danmark. Arkitekt og prosjektleder Marianne Jørgensen fra Gottlieb Paludan Architects fremhever det gode samarbeidet som avgjørende for prosjektets suksess: ”Den nye Nørreport Stasjon er resultatet av et forbilledlig samarbeid mellom lysdesigneren, ingeniøren og arkitektene - og ikke minst en byggherre, som har holdt i konkurranseprosjektets ideer og kvaliteter hele veien. Dette gjelder ikke minst belysningsprosjektet, som er en uatskillelig del av arkitekturen.” Den nye stasjonsplassen er formet av menneskers ferdsel. Belysningen understøtter den naturlige menneskestrømmen på plassen, og er med på å lede brukerne til stasjonsbygningene, samtidig som den understreker de markante arkitektoniske grepene som er gjort på plassen. Det har vært avgjørende for belysningsprosjektet å unngå mørke soner på stasjonsområdet, og dermed redusere enhver fornemmelse av utrygghet. Allmennbelysningen kommer fra wireopphengte Københavnerarmaturer. De svevende takene som markerer stasjonsnedganger, kiosk, toaletter og sykkelparkering, er belyst nedenfra med en varmhvit lysfarge. De ikoniske

lyssøylene på plassen, som inneholder ventilasjonen fra fjerntogs-perrongen, er kledd med rillet glass og opplyst med et kjøligere hvitt lys. Sykkelparkeringene, som er utformet som nedsenkede bed, er markert og strammet opp ved hjelp av små lyspunkter. I sykkelbedene som det ikke er tak over, er der montert en LED-armatur i toppen av hver stolpe. De lades opp av innebygde solceller med batteri. Tårnene får en friskhet og letthet med det kjølige lyset, og det varme lyset på undersiden av paddehatt-takene virker imøtekommende. Belysningen av ventilasjonssøylene tegner en rytme over plassen, og markerer sammen med takene plassen på lang avstand. ”Belysningen av ventilasjonstårnene er nytenkende og integrerer den primære funksjon som ventilasjon for perrongene med såvel belysning som oppholdssteder. Det er en svært fin og robust løsning, som gjør ventilasjonstårnene til aktive møbler som bidrar til plassens ikoniske karakter. Reetableringen av skiltet med Nørreport Station skrevet i rødt er også med på at understreke plassens helt spesielle betydning i byen. Sammen skaper belysningen og arkitekturen et trygt, oversiktlig og poetisk byrom til daglig glede for mange mennesker,” sier Anne Bay.

Prisen ble delt ut i lokalene VILLUM Window Collection den 26. januar 2017. Lysprisen gis til teamet bak prosjektet og ble mottatt av ­Københavns Kommune. Fra venstre: Robert Müller, Bartenbach; Steffen Moe fra Sweco; Jesper Ravn, Gottlieb Paludan Architects; Caroline Nagel, COBE; Sten Sødring og Marianne Jørgensen, Gottlieb Paludan Architects; Birger Sønderkjær Hansen fra Sweco; Pernille Stahlschmidt Tørning, Gottlieb Paludan Architects og Henrik Preisler Mathiesen, Københavns Kommune. Foto: Rasmus Malmstrøm.


s. 30

Lyskultur Nr. 1 2017

Tre andre nominerte prosjekter

Det var fire nominerte prosjekter til Den Danske Lyspris 2016, her følger de tre andre. RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur i Roskilde.

RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur i Roskilde. Juryens sier blant annet: Med moving heads, gobo-projeksjoner og sterke farger formidler lyset stedets innhold og tema vilt, men dog poetisk. Det er en svært stor interaksjon mellom belysningen og de besøkende på museet. Man kan følge de bevegelige lyspunktene på den røde løperen, føle et streif av rampelys i ansiktet, og se trær og benker langs løperen forvandles av lyset med en dramatikk som er sjelden i et offentlig byrom. Det fargede, dynamiske lyset på fasaden er utrolig effektfullt i sin blanding av direkte og reflektert lys i forskjellige farger. Belysningen i foajeen er fleksibel og kan hurtig endres, når rommet skifter funksjon fra museumsbutikk til festlokale eller spillested. Byggherre: Anlægsfonden Danmarks Rockmuseum Arkitekt og totalrådgiver: COBE, DK og MVRDV, Holland Rådgivende ingeniør: Wessberg A/S Lysdesign: Jesper Kongshaug AV-teknikk og utstillingslys: Stouenborg Belysningsleverandører: SGM Light A/S

Foto: Museumskoncernen ROMU

Den Danske Lyspris blev utdelt første gang i 2008. ­Prisen er stiftet av Dansk Center for Lys. Hensikten med prisen er å sette fokus på lys og mennesker. Dette skjer ved å fremheve spennende, veldesignede og velutførte lysprosjekter i Danmark. I bedømmelsen inngår bl.a. anleggets tekniske kvalitet, funksjonalitet, visuelle og estetiske aspekter, energiforbruk og driftsøkonomi.

fakta

Nordhavn Station – sydlig passage

JURY

Foto: Lighting, Sweco DK.

Juryens sier blant annet: I den nye gangtunnelen ved Nordhavns Stasjon er belysningen velutført og velintegrert i den rå arkitekturen. Tunnelen er kledd med glassfiberlameller, hvor hver fjerde er belyst med LED. De 250 loddrette lysende glassfiberprofiler skaper en tydelig markering av tunnelen og en overbevisende formidling av den nye snarveien mellom Østerbro og Nordhavn. På dagtid skaper profilene en fin rytme. Valget av glassfiber som armaturhus er nytenkende og innovativt. Den vertikale belysningen er med på å skape trygghet for syklister og fotgjengere, da den fremmer ansiktsgjenkjennelse og skaper en innbydende lyshet i tunnelen. Byggherrer: By&Havn, Banedanmark og Københavns Kommune Arkitekt: CORE arkitekter Lysdesign: Lighting Sweco DK El-ingeniør: Sweco Danmark A/S Entreprenør: Per Aarsleff A/S Belysningsleverandør: Okholm Lighting a/s

Akademisk Arkitektforening: Astrid Mody, arkitekt m.a.a., ph.d. Bygherreforeningen: Hanne Ullum, vicedirektør, arkitekt m.a.a. Dansk Center for Lys: Anne Bay, direktør, civilingeniør (juryleder) Dansk Energi: Ditte Mikkelsen, civilingeniør, konsulent Elforsk Danske Landskabsarkitekter: Rune Bugge Jensen, landskabsarkitekt mdl Lysdesignuddannelserne: Ellen Kathrine Hansen, arkitekt m.a.a., ph.d., lektor i lysdesign Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Elisabeth Malmsten Laigaard, arkitekt, lysdesigner Teknikk: Niels Iversen, prosjektleder Sekretær for juryen, Dorte Gram, arkitekt m.a.a., Dansk Center for Lys

SPONSORER DANSK CENTER FOR LYS, LOUIS POULSEN, PHILIPS LIGHTING, SEAS-NVE, THORN OG ZUMTOBEL.


s. 31

Lyskultur Nr. 1 2017

Psykiatrisk Sygehus Slagelse Juryen sier blant annet: På det nye psykiatrisykehuset er dagslysløsningene sterke både i relasjon til arkitekturen og til tankene om en helende arkitektur. Det er arbeidet svært bevisst med dagslyset og dets givende egenskaper i forhold til menneskets psyke og fysikk. Det har vært mulig å få svært mye dagslys inn, og dagslyset tones bevisst varmere, idet det reflekteres i varme materialer som tre og sandfargede gulvene. Der er svært fin bruk av farger og grafikk på de transparente glasskilleveggene. Intensjonen om å skape en god relasjon til omgivelsene har langt på vei lykkes. Prosjektet viser nye måter å skape godt lys for mennesker. Byggherre: Region Sjælland Arkitekt: Karlsson arkitekter / VLA Landskapsarkitekt: Schønherr Ingeniører: NNE Pharmaplan, Cenergia Energy Consultants, Moe Belysningsrådgiver: Bartenbach Fagentreprise: Lindpro Belysningsleverandør: DELUX Denmark

Karlsson arkitekter / VLA. Foto: Jens Lindhe

HEXA SYSTEM HEXA system er basert på hexagonet som er naturens perfekte geometriske form. Dette har resultert i et unik armatur, som kan brukes alene eller settes sammen i systemer. Hexa system kan brukes som pendel, taklampe eller vegglampe.

HEXA SYSTEM

Kontakt oss for mer informasjon.

22 64 20 00 • lhc.no

years

Et fyrtårn i Norden innen butikk- og prosjektbelysning

1997-2017

Light House Company AS // Biskop Jens Nilssøns gate 5. N-0659 Oslo // Tlf. +47 22 67 20 00 // www.lhc.no


s. 32

Lyskultur Nr. 1 2017

Into The Glacier

- Langjรถkull isbreen


s. 33

Lyskultur Nr. 1 2017

I Europas nest største isbre, i en høyde på 1200 meter, ligger Islands nyeste turistattraksjon. Det er en praktfull, menneskeskapt 500 meter lang isgrottetunnel, som er den lengste i verden. Tekst og foto fra EFLA Consulting engineers

Målet med prosjektet var å skape en naturlig og unik opplevelse, med godt planlagte lysscener bruk av naturlige lyse farger, og med begrenset bruk av andre farger. Gjestene skulle få oppleve belysning uten synlige kabler eller annet utstyr. Dette prosjektet ga mange utfordringer, blant annet det faktum at temperaturen er gjennomgående rundt 0 grader Celsius, så varmen fra LED belysningen måtte være minimal for å hindre smelting. Dette ble gjort ved å løfte belysningsutstyret opp fra isen, slik at utstyret aldri er i direkte kontakt med den, samt å ha et tett nettverk av sensorer og nøyaktig programmerte DMX-kontrollere for å begrense tiden hver lyskilde er tent til 5-7 minutter av gangen. Alt utstyr måtte plasseres inne i vegger og tak, med lyskilder på opptil 6 meters lengde, uten synlige kabler, styringstabeller eller lyskilder. Hull ble boret med en spesialbygget damp drill for belysning, og spor ble laget i tunnelens hjørner for kontroll- og strømkabler. Det var ofte vanskelig å komme fram til tunnelåpningen på vinterstid,


s. 34

Lyskultur Nr. 1 2017

i en forrykende snøstorm og i en høyde på 1200 meter, måtte designerne stole på GPS for å finne åpningen til tunnelen for å kunne begynne på arbeidet. Det innebygde lyset i veggene og taket i tunnelen gir behagelig belysning gjennom isen, som varierer avhengig av tykkelsen og alder på isen. Det belyser også lag av aske fra tidligere tider, blant annet aske fra den beryktede Eyjafjallajökull vulkanutbruddet. De besøkendes opplevelser er delt inn i avdelinger med mørke passasjer i mellom for å skape kontrast. Når gjestene ser askelagene fra Eyjafjallajökull, for eksempel, er passasjen foran mørk, med bare en bakgrunnsbelyst vegg på 50 meters avstand, noe som gir myke og bølgende blå og hvite farger. Når guiden har gjort ferdig sin fortelling, blir lysene i tunnel-

veggene slått på, sakte og gradvis, inntil det når de besøkende med Eyjafjallajökull askelag 50 meter over. Hensikten er å gi besøkende en unik og sterk opplevelse. Det er flere områder med ulike temaer på den 500 meter lange turen gjennom breen, inkludert et forsamlingshus, et kapell og en pilar hall hvor belysningen ble installert i objekter som et alter, benker, vegger og gulv uten noen synlige installasjoner. Dette var en av de store utfordringene i dette prosjektet. Den mest spektakulære opplevelsen på denne reisen gjennom breen er den store sprekken som krysser tunnelen og tilbyr gjestene en spektakulær og mystisk tilknytning til naturkreftene fra bunnen av bresprekken, 30 meter under isbreens overflate. Belysningen, levert av kraftige LED-projektorer og kontrollere, er en

viktig faktor i å fange storhet og tegne ut kontrastene i denne 200 meter- lange, 5 meter brede og 30 meter dype bresprekken. Belysningen i bresprekken er dempet og det er mørkere når de besøkende kommer dit, men blir så opplyst i flere steg for å styrke opplevelsen ytterligere. Lysdesign er gjort av Agust Gunnlaugsson for EFLA Consulting engineers. Ikke bare vant prosjektet «Into the Glacier» Low Budget SPACES kategorien (Best Landscape Lighting Scheme) i konkurransen darc awards/architectural, men prosjektet vant også darc awards (Best of the Best) ved å få flest stemmer av samtlige prosjekter. EFLA Consulting engineers har norsk kontor på Lysaker


GE LED Mercury

LED your fixture shine GE LED Kvikksølverstatning for 80W og 125W Vårt utvalg av LED kvikksølverstattere gir et trygt, pålitelig og energibesparende LED alternativ til Kvikksølv/HQL lyskilder. Kvikksølverstatterne - GE LED Mercury - med E27 sokkel fungerer med de fleste forkoblinger til kvikksølvarmaturer eller direkte på nettstrøm. De har dobbel levetid sammenlignet med tradisjonelle kvikksølv lyskilder og bruker kun 35W strøm. GE LED Mercury er utviklet for erstatter 80W og 125W kvikksølv lyskilder og gir dermed opptil 75% energibesparing.

• Enkel verktøyfri utskiftning • Erstatter 80W og 125 kvikksølv • Kommer i 3000K og 4000K • 40.000 timer levetid (L70)

• Opptil 75% energibesparing • Meget energieffektiv opptil 137 lm/W • Aktiv kjøling for å sikre lang levetid • Fungerer både med forkobling og på nettstrøm

Telefon: 67 92 09 00 * Besøksadr.: Østlifaret 9, 1476 Rasta * Epost: post@prolys.no * www.prolys.no

www.gelighting.com/eu

93038710 - LED 35W/Mercury/730/E27 GE BX1/6 - Elnr. 3744484 93038711 - LED 35W/Mercury/740/E27 GE BX1/6 - Elnr. 3744485


s. 36

Lyskultur Nr. 1 2017

Hva lysmodellering er og Veronika Zaikina og Barbara Szybinska Matusiak

Det meste av informasjon om den 3-dimensjonale verdenen som vi lever i får vi gjennom synet, som kontinuerlig registrerer og betrakter gjenstander og mennesker. Den grunnleggende hensikten med visuell persepsjon er å evaluere objektets egenskaper: å bedømme om en frukt er i god stand til bespising, om et barn er sykt eller å skjelne mellom diverse ansiktsuttrykk eller omkringliggende objekters egenskaper. Ved å endre lysets retning, ved å eliminere eller fremhever skygger og kontraster, avslører eller skjuler lyset dybde, form og tekstur for et objekt. Dette fenomenet er kalt lysmodellering, se Lyskulturs Luxtabell 1B. Optimal lysmodellering er vesentlig i ulike typer b ­ ygninger: • på sykehus er det avgjørende for kartlegging av helsetilstanden til pasientene; • i en detaljhandel er det avgjørende for å tiltrekke oppmerksomhet og for å skape et tiltalende utseende av varer; • i alle undervisningsrom og spesielt i klasserom for formgiving undervisning er det viktig for synlighet av tredimensjonale flater og detaljer; • i museer er det nødvendig for å rette besøkendes oppmerksomhet mot de fremviste objekter; • i arbeidsrom er det viktig for behagelig kommunikasjon og produktivt samarbeid. Enhver sosial kommunikasjon krever god ansiktsutseende av samtalepartner (Rea 2000).

Figur 1. Modelleringsindeks definer som forholdet mellom sylindrisk- og horison­ talbelysningsstyrke i et punkt. En stor del av mellommenneskelig kommunikasjon er ikke verbal, og små ikke verbale hints og skifter av ansiktsuttrykk kan gå tapt hvis belysningen distraherer eller maskerer den visuelle informasjonen. Derfor er lysmodellering viktig på steder hvor god visuell kommunikasjon og –ytelse prioriteres.

Måling lysmodellering - rett eller galt? I den europeiske standarden EN 124641: 2011 «Belysning av arbeidsplasser» er lysmodellering definert som “forholdet mellom sylindrisk og horisontal belysningsstyrke i et bestemt punkt, og bør være mellom 0,3 og 0,6” og kalt modelleringsindeks (European Committee for Standardization (CEN) 2011), se figur 1. Selv om denne indeksen er nyttig og brukes stadig mer, kan det føre til inkonsistente resultater. Og her er grunnen. La oss forestille oss et objekt med en bakgrunn som vist i figur 2 (A). La oss tenke at dette objektet står i et bestemt punkt i rommet

og har en modellering indeks på 0,45, noe som betyr at lysmodelleringen er god og objektets egenskaper er klart synlige. La oss observere hva skjer når farge og/eller refleksjonsegenskaper av dette objektet endres, mens plasseringen i rommet forbli den samme. Det er åpenbart at synligheten av konturen av dette objektet og deres 3D-form og detaljer endres i samsvar med fargen og refleksjonens endring. MEN, modelleringsindeksen forblir den samme, siden objektet forblir i den samme stilling, og blir belyst med akkurat lik lysmengde. Etter å ha observert dette enkle eksempelet virker det ulogisk


s. 37

Lyskultur Nr. 1 2017

hvorfor er det viktig? Figur 2. Bilde 2A viser hvitt og matt objekt på en grå bakgrunn. De andre bildene viser diverse utgaver av objektet eksponert på nøyaktig same plass og belyst på nøyaktig samme måte.

å bruke modelleringsindeksen, som er basert kun på mengden av lys som faller på objektet. Men modelleringsindeksen er faktisk det eneste offentlig aksepterte og brukte metriske målet på lysmodelleringen i dag. Et tilbakeblikk på utviklingen av modelleringsindeksen kan være nokså avklarende. For cirka 35 år siden foreslo Caminada og van Bommel (Caminada & van Bommel 1980) et mål for ansiktsgjenkjenning basert på semi-sylindrisk belysningsstyrke. Senere ble det brukt som et grunnlag for modelleringsindeksen. Halvsylindrisk

belysningsstyrke ble anvendt som et mål på lysforhold som er nødvendig for enkelt å gjenkjenne fotgjengere på avstand. Rombauts et al. (Rombauts et al., 1989) definerte minimum halvsylindrisk belysningsstyrke på 0,6 lx på ansiktet som et nødvendig minimum for å sikre lett gjenkjenning fra 4 meter (4 meter er dimensjonen av det såkalte offentlige rom som omgir et individ). I tillegg fant forfatterne at belysningen av et ansikt fremstår som godt balansert når den vertikal / semi-sylindrisk belysningsforhold er mellom 1,1 og 1,5. Med utgangspunkt fra et ønskelig vertikalt / semi-sylindrisk belysningsfor-

hold på 1,3, har man funnet minsteverdi av en vertikal belysningsstyrke, 33 lux, for lett ansiktsgjenkjenning fra 17 m, og 0,8 lx fra 4 m (Boyce 2003). Så, helt fra begynnelsen var disse studiene rettet mot å finne et mål for vurdering av lysforholdene som trengs utelukkende for gjenkjennelse av fotgjengere. I moderne standarder er modelleringsindeksen brukt til å sikre god synlighet av objektet og dets egenskaper, noe som ikke er helt sant.


s. 38

Lyskultur Nr. 1 2017

Figur 3. Tallverdier av belysningsstyrkebaserte størrelser (Cylindrical illuminance og modelling index) og luminansbaserte størrelser (SD(mask) and Contrast) av lysmodellering for åtte Venetianske masker.

Visuell persepsjon er en komplisert prosess. I hvilken grad det visuelle systemet vil være i stand til å identifisere et objekt avgjøres ved objektets visuelle størrelse, lystetthetskontrast, fargeforskjell samt bildekvalitet og belysning på netthinne (Boyce 2003). Noen studier har vist at dybdesyn er direkte avhengig av luminanskontrasten og at fargen alene ikke fremkaller dybde (Clery et al. 2013), et annet klargjort faktum er at fargen forbedrer gjenkjennelse av objekter (Wurm et al. 1993). Belysningsbaserte størrelser for estimering av lysmodellering kan ikke forutsi utseendet av tredimensjonale objekter i rommet og redegjøre for visse kvaliteter av hverken objektet eller relasjon mellom objekt og bakgrunn. Kvantifisering av lysmengden i et punkt i rommet samlet fra forskjellige retninger (som sylindriske belysningsstyrke eller kubisk belysning) er en nyttig metode som hadde blitt brukt i flere tiår. Likevel vil den absolutte samlet lysmengden i et punkt i rommet neppe relatere seg til subjektive vurderinger av synligheten av et objekt plassert i dette punktet av observatøren. Derimot kan luminansbaserte størrelser bli svært nyttige og enkle verktøy som kan resultere i god lysmodelleringsprediksjon (Zaikina 2016). I forskningsstudie utført ved NTNU, ble modelleringsindeksen og flere luminansbaserte størrelser satt på prøve. Flere venetianske masker ble plassert en etter en på stativet i et møterom og fotograferte med HDR teknikk (for å få luminansbilder av den aktuelle scenen), se Figur 3. Deretter ble sylindrisk og horisontal belysningsstyrke målt på dette

stativet og modelleringsindeksene ble beregnet. Sammenligningen viste meget tydelig at luminansbaserte størrelser, som Weber-kontrast eller standardavvik (SD), viser mellommask variasjon som samsvarer mye bedre med visuell observasjon enn modelleringsindeksen som er lik for alle masker. Dette er rimelig, siden luminansbaserte faktorer tar hensyn til de grunnleggende egenskapene til det observerte objektet: dens bakgrunn, farge og form på overflaten (Zaikina & Matusiak 2016) Oppsummering Det finnes få studier av lysmodellering innendørs (og spesielt med dagslyset), derfor er dette temaet åpent for videre forskning. Lysmodelleringen er et viktig element for kvalitet belysning og behagelig visuell kommunikasjon, naturlig utseende av objektene, og det omkringliggende rommet som lager en bakgrunn. God lysmodellering er et grunnleggende behov for praktisk visuell kommunikasjon, og behovet for gode beregningsmetoder øker med presisjon i lysdesign slik som vi observerer i dag. Således kan de nye luminansbaserte størrelser for estimering av lysmodellering, utviklet ved NTNUs Lys & Farge Gruppe, bli et nytt skritt i retning av å finne praktisk anvendelig lysmodellering med størrelser som samstemmer med vår subjektive vurdering av visuelt miljø. Referanser Boyce PR. 2003. Human factors in lighting. London; New York: Taylor & Francis. Caminada JF, van Bommel WJM. 1980. New lighting considerations for residen-

tial areas. International Lighting Review. 3:69–75. Rea MS, editor. 2000. The IESNA lighting handbook: reference & application. New York, NY: Iluminating Engineering Society of North Amercia. Rombauts P, Vandewyngaerde H, Maggetto G. 1989. Minimum semicylindrical illuminance and modelling in residential area lighting. 21:49–55. Zaikina V. 2016. Light modelling in architectural spaces : luminance-based metrics of contour, shape and detail distinctness of day-lit 3D objects. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology. Zaikina V, Matusiak BS. 2016. Verification of the Accuracy of the Luminance-Based Metrics of Contour, Shape, and Detail Distinctness of 3D Object in Simulated Daylit Scene by Numerical Comparison with Photographed HDR Images. LEUKOS.:1–12.


s. 39

Lyskultur Nr. 1 2017

Vil du jobbe som lysdesigner? Lys er det viktigste verktøyet for å skape gode opplevelser. Ta en bachelor i Opplevelsesdesign på Westerdals Oslo ACT. Tverrfaglig førsteår med lysdesign og opplevelsesbasert kommunikasjon. Videre fordypning i lysdesign for scene eller lysdesign for arkitektur. Bachelorprogrammet er det eneste av sitt slag i Norge.

Søknadsfrist 15. april westerdals.no

L E D PA N E L E R med motiv -

Energibesparende Levetid: 50 000 timer Bare 3 cm tykk Enkelt å installere Kan instaleres i alle typer tak og vegger Kan ha hvilket som helst motiv Tlf: 32 12 23 37 Enkelt å bytte motiv Epost: salg@nordeko.no w w w. n o r d e k o . n o


s. 40

Lyskultur Nr. 1 2017

Nordlyset – fra myter til moderne forskning Av Pål Brekke, Norsk Romsenter.

Den norske 200kroners-seddelen viser et portrett av forskeren Kristian Birkeland mot et stilisert mønster av nordlys og terrellaeksperimentet.

I tusenvis av år har mennesker i nord sett i undring og ærefrykt mot lyset som flammer over himmelen i frostmørke vinternetter. Nordlyset har satt dype spor i vår kultur og vi er i dag pionerer innen nordlysforskning. De neste 2-3 år vil det bli ekstra mye nordlys.


s. 41

Lyskultur Nr. 1 2017

De som får oppleve det vakre nordlyset er heldige. Den østerrikske oppdagelsesreisende Julius von Payer (1841-1915) sa det slik: ”Ingen penn kan tegne det, ingen farger kan male det, og ingen ord kan beskrive det i all sin prakt.” Bedre kan det ikke sies - du bare MÅ oppleve det selv. Sagnene om nordlyset har gått fra munn til munn i generasjoner blant folkeslag her i nord. I vikingtida ble nordlyset sett på som gjenskinnet fra døde jomfruer og i denne mørke fortiden var folk flest redde for spøkelseflammene. Andre folkeslag trodde at nordlyset bar bud fra skaperen selv. En gammel nordisk legende sier at Gud er vred når nordlyset flammer. Noen steder var nordlyset et varsel om krig, ulykker eller sykdom, og barna ble ofte tatt inn under nordlysutbrudd. Inuittene nord i Canada trodde at nordlyset ble skapt av ånder, som moret seg i mørketiden med å sparke fotball med hvalrosskaller. De flagrende lysgevantene danset de dødes dans. Mandan-indianerne i Nord-Dakota forklarte nordlyset som flammer under enorme kjeler, der medisinmenn og krigere fra landene i nord kokte sine fiender levende. I Danmark trodde folk at lyset kom fra en svaneflokk som fløy så langt nord at den ble fanget i isen. Hver gang svanene slo med vingene for å komme seg løs, laget de gjenskjæret på himmelen. Nordlyset har hatt en rekke navn opp gjennom historien. Samene kaller nordlyset for guovssahas, lyset du kan høre. Finnene kaller nordlyset for revontulet, reve-ild. Et folkesagn forteller at polarreven streifer langt nord og stryker pelsen mot fjellene, slik at gnistene spruter mot himmelen og faller ned som nordlys. Det vitenskapelige navnet er Aurora Borealis, som er latinsk og kan oversettes til «den røde skumringen i nord». Men er ikke nordlyset oftest grønt da? Det var den italienske vitenskapsmannen Galileo

Galilei som først brukte dette uttrykket. På de sydlige breddegradene hvor Galileo levde, har nordlyset oftest en rødlig farge. Bare under meget kraftige solstormer kunne nordlyset sees så langt sør der Galileo bodde. Den første realistiske beskrivelsen av nordlys stammer fra Kongespeilet fra midten av 1200-tallet. Forfatteren er ukjent, men det ble skrevet som en lærebok for sønnen til Kong Magnus Lagabøte. Her brukes navnet "Norðljos" for første gang. I motsetning til vanlige europeiske oppfatninger i middelalderen beskrev Kongespeilet nordlyset som et naturlig fenomen. På denne tida trodde folk at jorda var flat, og omgitt av hav. En forklaring var at havene var omgitt av ild, og at nordlyset var gjenskjær på himmelen av disse flammene. En annen mulighet var at speilinger av sollys under horisonten ga gjenskjær på himmelen. En tredje forklaring var flammer fra Grønland. Den svenske forskeren Suno Arnelius (1681-1740) foreslo at nordlyset kom av solstråler som ble reflektert fra ispartikler i atmosfæren – i tråd med en av forklaringene i Kongespeilet. Men spektroskopiske analyser viste seinere at nordlyset ikke kom fra sollys. Teorien ble forkastet. Kristian Birkeland Den norske forskeren Kristian Birkeland gjorde et stort gjennombrudd i 1896. Hans teori var at det var partikler fra Sola som skapte nordlyset. Få trodde på denne teorien. Derfor bygget han en modell av jordkloden inne i en kasse med glassvegger. Han pumpet ut all luften i kassen for å skape forhold som i verdensrommet. Jordmodellen fikk et magnetfelt ved å plassere en magnet inne metallkulen. Han bombarderte ”jorda” med elektroner og fikk det til å lyse ved polene.

Birkelands teori var at de ladede partiklene kom fra sola, og ble dratt ned mot polene langs magnetfelt. Han viste også at lyset ville være like sterkt på samme tid ved begge polene. Derfor er det mer riktig å kalle det polarlys. Birkelands teori kunne ikke bekreftes før vi kunne sende raketter og satellitter ut i rommet. Dette skjedde først nesten 60 år senere. Den norske 200-kroners-seddelen viser et portrett av Kristian Birkeland mot et stilisert mønster av nordlys og terrellaeksperimentet. Baksiden av seddelen viser et kart over Nordområdene, med


s. 42

Lyskultur Nr. 1 2017

Nordlyset kan også oppleves i Sør-Norge, foto: Halvor Gudim

den magnetiske polen markert og rundt denne ligger området der nordlyset dannes. Birkeland har fått æren av å være den første som forstod at det var en forbindelse mellom Sola og Jorda. Han er kanskje mest kjent for, sammen med Sam Eyde, å etablere Norsk Hydro. HVORDAN DANNES NORDLYSET Nordlyset dannes når skyer av gass fra Sola kolliderer med Jordas magnetfelt - magnetosfæren. En del av partiklene klarer å trenge inn i magnetosfæren på nattsiden. Disse partiklene ledes av magnetfeltet inn mot polene i områdene vi kaller nordlyssonen eller nordlysovalen. Dette er de områdene på Jorda hvor nordlys forekommer oftest og med størst intensitet. Når partiklene treffer atmosfæren, kolliderer de med oksygen og nitrogen. Kollisjonene, som inntreffer mellom 80 og 300 kilometers høyde, overfører energi til oksygen- og nitrogen-atomer, som så sender ut lys. Resultatet er et flott skue med grønt, rødt, hvitt, blått og gult lys på himmelen. Mekanismen bak dette flotte lysspillet er veldig likt det som skjer i lysstoffrør og TV-apparater.

HVOR KAN DU SE NORDLYSET Nordlyset er imponerende og forskjellig fra alle andre lysfenomener. Det viser fram en utrolig variasjon av farger, strukturer og bevegelser. Det beste stedet å se nordlyset er selvsagt på høye breddegrader. Nordlyset skinner innenfor en sone på rundt 1000 til 3000 kilometer fra den magnetiske pol, både dag og natt hele året. Men dagslyset blender for mye om dagen så du kan bare se det på klare mørke kvelder. Den beste tiden å se nordlyset på er mellom åtte om kvelden og like etter midnatt mellom september og april. Du bør unngå lyset fra byer, gatelys og fra fullmånen. Finn deg et mørkt, øde sted med klart utsyn mot nord! I deler av Nord-Norge kan du se nordlys nesten hver mørk og klar natt. Hvis det er blaff i solvind eller en sterk solstorm, vil nordlyset også bli synlig i Sør-Norge. Noen ganger kan nordlyset skinne helt ned i Sør-Europa. En rekke satellitter overvåker Sola 24 timer i døgnet, slik at forskere kan observere utbrudd som vil skape kraftig nordlys en til tre dager senere. Ved å måle hastigheten på partiklene fra Sola kan en beregne hvor nordlyset vil være synlig.

På internett kan en finne flere websider som gir indikasjoner på om utsiktene til nordlys er gode og hvor langt syd det vil være synlig. Under følger noen linker til nyttige sider. Denne vinteren ble vi vitne til uvanlig mye nordlys i store deler av Norge. Sola når maksimum aktivitet i 2013, men det er ofte årene rette etter solmaksimum vi opplever det mest intense nordlyset. Det betyr at de neste 2-3 år vil et bli mange muligheter til å oppleve nordlyset over kveldhimmelen på Sørlandet. Gled dere til mørket igjen smyger seg på om kveldene til høsten. Å fange nordlys med kameraet kan gi deg et minne for livet. Det er forholdsvis enkelt å ta bilder av nordlys om en følger noen enkle regler. Bruk et kamera med manuell innstilling av lukkertid og blender. Dette gjør speilreflekskameraer best egnet til fotografering, selv om mange kompaktkameraer også kan gjøre nytten. Et stativ er helt nødvendig, fordi du må bruke lukkertider mellom fem og 30 sekunder for å fange opp det svake lyset. En lyssterk vidvinkellinse gir det beste resultatet. Skru av blitzen og automatikken! Still inn avstanden


s. 43

Lyskultur Nr. 1 2017

på uendelig og skru av blitz og all automatikk. Still gjerne ISO verdien på 1500-2500 – noe som gjør kameraet mer lysfølsomt. Dermed kan du gå ned på eksponeringstider – og dermed fange opp mer struktur i de raskt varierende nordlysbuene. HVORDAN VARSLE NORDLYS Flere satellitter observerer solen til enhver tid og forskere kan oppdage solstormer og strukturer på solen som vil kunne skape kraftig nordlys. Ved kontinuerlig å overvåke aktiviteten på solen og måle hastigheten på partiklene fra solvindene kan forskere forutse styrken og hvilke breddegrader nordlyset vil være synlig fra. På grunnlag av dette finnes det flere nettsider som gir informasjon om meldinger om nordlys. Nedenfor er noen eksempler på slike nettsider: UNIS nordlysvarsler indikerer hvor nordlysovalen til enhver tid befinner seg.

Her finner du og en mobil-app som gir viser det samme: http://kho.unis.no/Forecast.htm STORM/TV2’s nordlysvarsler viser hvor nordlyset vil ligge kommende kveld dersom nordlysaktiviteten holder seg på det nivået det er når du sjekker websiden. Er du nord for den tynne sirkelen vil du kunne se nordlyset i nord: http://www.storm.no/nordlys/ Spaceweather.com gir oppdatert informasjon om muligheten for nordlys, og mange amatører sender inn sine bilder av nordlyset til denne siden: http://www. spaceweather.com/ Dersom du vil lære mer om myter, nordlysets historie og hvordan forskere i dag studerer dette magiske lysfenomenet kan vi anbefale dokumentarfilmen ”Northern Lights – a Magic Experience” som er tilgjengelig på DVD og i en Full HD USB-utgave fra denne websiden: www.solarmax.no. Sammen med nordlysfotograf Fredrik Broms har vi også

skrevet boka ”Nordlyset – en guide” (Press Forlag 2013) som gir deg alt du måtte ønske å vite om nordlyset.


fakta

s. 44

Lyskultur Nr. 1 2017

RØYKENBADET Lysdesign og RIE: Rambøll Norge AS Arkitekt: Rambøll Norge AS og NUNO Arkitektur AS Leverandører: Martin Professional, AKB Lighting, Fagerhult, BWT


s. 45

Lyskultur Nr. 1 2017

Bad med flotte lysløsninger Røykenbadet i Røyken kommune i Buskerud ble offisielt åpnet midt i januar. Røykenbadet er et stort folkehelseanlegg på ca. 9000 m² og inneholder både bad, treningssenter, klatreanlegg, kafeteria og et helsebygg. Badeanlegget har fire ulike svømme­ basseng pluss et barnebasseng. 25-meters bassenget har seks baner. Det finnes et eget stupebasseng med stupetårn på en, tre og fem meter. Det ene av terapibassengene har en skrå bunn og det andre har hev- og senkbar bunn. I tillegg er det en 60 meter lang vannsklie. Både inne i badeanlegget, i resepsjonsområdet, treningssenteret og utendørs har det blitt plass til spesielle belysningsløsninger. -Det er ikke så ofte vi får anledningen til å designe slike prosjekter, dette har vært et veldig fint prosjekt, sier seksjonsleder for Lysdesign hos Rambøll, Per Øyvind Løbach. -I tillegg til å utarbeide kravspesifikasjon for alt lyset i badeanlegget har Rambøll bidratt både til utsmykning og effektbelysning litt utover det vanlige, sier han. I den største delen av badeanlegget er konseptet for generell belysning en kombinasjon av asymmetrisk direkte lys og indirekte lys fra den ene veggen av ­ tre samt fra taket. I et av de terapibassengene som her senkbart gulv er det installert farget lys som skifter rolig mellom blå og røde fargetoner. Tre discokuler i taket er i tillegg belyst av hvitt lys med et lite gobomønster som skaper effektfulle lysende punkter som beveger seg i rolig rundt på vegger og tak og skaper en fin stemning i rommet. Farget lys i bassenget, i kombinasjon med direkte lys på de roterende kulene, er programmert i tre ulike «disco-scenarier», som skal benyttes i kombinasjon med musikk. Den generelle belysningen kan da dimmes ned, slik at det skapes en særegen atmosfære i denne delen av anlegget. -Lysdesignerne Thea Collett og Morten Pedersen har designet løsningene utendørs og for inngangspartiet og badeanlegget i Røykenbadet. De har også

gjort en del av lysdesignet i helsebygget. RIE har vært Rambølls avdeling i Tønsberg, sier han. Vi har i tillegg utarbeidet underlag for programmering og styring av lyset i de samme arealene, samt utført endel innjusteringer på stedet. Lysdesignerne har også designet den nedhengte utsmykningen i inngangspartiet, hvor det er resepsjon og kafé. Røykenbadet har et stort treningssenter. Spinningsalen har 30 sykler og gruppetreningssal med plass til 40 personer. En tilsvarende utsmykning finnes også i en mindre utgave i tilknytning til treningssenteret, der den har fått henge gjennom to etasjer ved siden av en spesiell glassbro. Utsmykningene består av lange hengende akrylstaver som enten er transparente eller farget, der de transparente har innebygget LED lys som lyser ned gjennom stavene. Lyset er programmert i en rolig, skiftende scene med en sakte endring mellom blått, grønt og hvitt. Her gjengis vannets farger, og den ulike lengden på stavene skaper også en illusjon av bølger.

Tekst og foto: Halvor Gudim


s. 46

Lyskultur Nr. 1 2017

Kafeen i inngangspartiet har også fått pendlede spotter som lyser ned på kafebordene for å skape litt små intime soner i rommet som har høy takhøyde. Det er også en kafeavdeling like ved siden av, men inne i badeanlegget og i nær tilknytning til det grunne barnebassenget. To utendørs badekulper er anlagt like på utsiden av bygget, lyssatt med små røde og blå spotter montert nede i vannet. Fargen symboliserer også at kulpene har henholdsvis varmt og kaldt vann. Det er utgang til direkte fra badeanlegget. -Dette har vært et veldig fint prosjekt, sier Per Øyvind Løbach. Utendørsbelysningen skaper oppmerksomhet om bygget helt ute på hovedveien, og er både annerledes og kreativ. 10 store gobolyskastere fra Martin Professional kaster lysmønstre ned på området mellom parkeringsplassen og bygget fra tre 12 meter høye master. Spesial mastetopper for belysningsutstyret og belysning ble fabrikkert ferdig i Danmark. LED lys i form av blå og grønne washlights som med et langsomt fargeskift i kombinasjon med gobokastere som tar utgangspunkt i vann, og vannets bevegelser og farger. Det er også lyskastere med hvitt lys montert i de samme mastene, som belyser trærne som er plantet mellom den store parkeringsplassen og bygget. Goboene har fire ulike mønstre som går i en langsom sekvens. De er relatert til vann, og viser iskrakelering, luftbobler, ringer i vann og bølgemønster som skal dreie seg langsomt rundt.


LP Grand

Design: Christian Flindt. LP Grand er en ultra minimalistisk storromsarmatur som er designet for direktemontering i tak, på vegg og nedhengt. LP Grand kommer i 3 størrelser (Ø 580, Ø 880 og Ø 1480) og gir et 100% blendfritt, mykt, jevnt og energieffektivt lys. Armaturen har svært mange bruksområder og kommer i tre standardfarger; sort, champagne og hvit. LP Grand gir 10% oppadrettet lys og 90% nedlys. Lumen pakke fra 4800– 21100 lm. Dali/1-10. louispoulsen.com


s. 48

Lyskultur Nr. 1 2017

Lys kan være blendende i alle retninger(forgrunn), eller rettet mot det som skal belyses (bakgrunn).

Erling skriver juridisk masteroppgave om lys – På jussen finnes det mange som er glødende engasjert i klima- og miljøutfordringer, sier student ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo, Erling Fjeldaas. Tjuefem år gamle Fjeldaas er tidligere student ved Norges Musikkhøyskole, men fant fort ut at han trengte et studiemiljø hvor samfunnsdebatten var mer sentral. Når den femårige mastergraden snart skal avsluttes med innlevering av masteroppgave, var det klima- og miljøutfordringer som ble emnet for avhandlingen. – Jeg skal kartlegge hvordan lysforurensning er regulert i Norge. Med lysforurensning mener jeg unødvendig belysning av områder som ikke behøver belysning eller opplysning av atmosfæren. Jeg skal særlig redegjøre for formell lovgivning, men også forvaltningspraksis. Selv om det er få lover som direkte regulerer lys vil det for eksempel kunne være forskrifter, reguleringsplaner og klagebehandlinger der lysforurensning er blitt tatt hensyn til. Fjeldaas er leder av Concerned Students Norway, en nasjonal

klima- og miljøorganisasjon for studenter som lurer på hvordan utdannelsen kan være et ledd i en bærekraftig utvikling. – Jeg ønsker at samfunnet skal leve i samspill med naturen, i stedet for å utnytte den til egen fordel. Både mennesker og dyr blir påvirket av kunstig belysning i stor grad, og dermed har vi et moralsk ansvar å ta hensyn til. Fjeldaas er kun en måned på vei med sin masteroppgave som skal skrives over to semestre. Oppgaven vil ta for seg konkrete tilfeller av kunstig belysning som skal vurderes om er i strid med lovverket. – Jeg skal gjøre en vurdering av dagens gjeldende rett, og vil bruke analytiske verktøy for å sammenligne med forskning og


fakta

s. 49

Lyskultur Nr. 1 2017

Erling Fjeldaas er den første norske studenten som skriver om lysfor­urensning som et rettslig fenomen, og mottar gjerne tips om aktuelle saker. Kontakt: Erling Fjeldaas Epost: lysrett@gmail.com Telefon: +47 977 61 403

Lyskomponenter prosjekterer og leverer

«Snakker jeg med Oslo-folk i dag er det få som tenker over at mesteparten av stjernene ikke er synlige»

rett fra andre land. Det er nemlig flere andre land som regulerer lysforurensning, antakeligvis i større grad enn vi gjør i Norge. I avhandlingen vil han ta hensyn til norske lover som regulerer for lys, særlig forurensningsloven, grannelova, plan- og bygningsloven, folkehelseloven og naturmangfoldloven. – Forurensningsloven regulerer bare lys dersom forurensningsmyndigheten har bestemt så, noe som per dags dato aldri har blitt bestemt. Men, ved tillatelser til forurensende virksomhet kan forurensningsmyndigheten legge vekt på lysforurensning, og utstede vilkår om å redusere lysforurensningen. Flere storbyer i andre deler av verden har gjennomført tiltak for å redusere den kunstige belysningen i bybildet, blant annet New York og Montreal. I følge det britiske magasinet Lux Review stoppet Montreal i år en belysningsplan som skulle erstatte 132 000 gatelys med LED-lys med 4000 kelvingrader, på bakgrunn av en rapport fra The American Medical Association. – Flere land har fått lovgivning som beskytter utsynet mot stjernehimmelen på grunn av astronomiske forskningsbaser i nærheten. Dette gjelder blant annet La Palma i Spania, Atacama i Chile og flere stater i USA. Disse lovene har stilt krav om skjerming av lyset og redusert styrke etter en viss tid på døgnet. I USA er det over femten stater som beskytter stjernehimmelen, uavhengig om det er astronomiske baser i området. Denne utviklingen kan være et tegn på at reguleringen er suksessfull.

KOMPLETTE LED-STRIPSLØSNINGER Med god kompetanse på LED-strips, inkludert styring og regulering, hjelper vi med alt fra de enkle løsningene til de store prosjektene. Her er et lite utvalg av våre LED-stripsprosjekter. Se mer på vår hjemmeside: www.lyskomponenter.no

Fjeldaas er opptatt av at politiske og juridiske tiltak skal gagne miljøet så vel som å sette mennesket i fokus. – Tiltak som direkte skal beskytte miljøet vil også gagne mennesket, ikke bare ved at tiltakene kan være estetiske og energieffektive, men fordi mennesket også er avhengig av en mangfoldig og levende natur, for å kunne overleve. – Hvilke verdier eventuell ny lovgivning om lys verner, vil være avgjørende for hvilken forvaltningsinstans som får ansvaret for tilsyn og saksbehandling tilknytning til lovgivningen. Settes reguleringene inn som nye bestemmelser i plan- og bygningsloven eller folkehelseloven, som særlig verner estetiske og helsemessige verdier, vil kommunene være ansvarlige. Aktiveres forurensningsloven, vil i stor grad miljødirektoratet og fylkesmannen være ansvarlige. Gjøres ingen lovendringer, kan det hende at domstolene får en mer sentral rolle, gjennom praksis tilknyttet grannelova. Her må det gjøres en vurdering på hvilken eller hvilke instanser det er mest hensiktsmessig at har ansvar for lysforurensning i Norge.

www.lyskomponenter.no


s. 50

Lyskultur Nr. 1 2017

Fantastisk tre på Elverum

Lyset inntar rollen som formidler i Det Fantastiske Treet, en ny permanent utstilling ved Norsk Skogmuseum på Elverum. Utstillingen forteller historien om fotosyntesen, karbonkretsløpet og livsløpet til det enkelte treet. Målsettingen er å gjøre de besøkende bevisst på hvor stor verdi en hel skog har for miljøet.


s. 51

Lyskultur Nr. 1 2017

Fotosyntese gjøres levende Sollyset er grunnleggende for fotosyntesen og treets liv. Konseptet for lyssettingen er å gjøre rommet og fotosyntesen levende og dermed muliggjøre og forsterke formidlingen i utstillingen. Det kunstige lyset i utstillingen forandrer karakter gjennom en 7 minutter lang syklus som viser endringene i naturen gjennom årstidene. I utstillingen bringer kunstig lys treet og utstillingsrommet til live. -Nøysom detaljering, solide tekniske løsninger og bruk av lysstyring for å fortelle historien om treet visker ut grensene mellom utstillingsdesign og lysdesign. Et sterkt tverrfaglig designteam, en visjonær utstillingsdesigner, god prosjektledelse og en uredd kunde resulterer i en nyskapende utstilling og en unik utstillingsopplevelse. Dette tilskuddet til Norsk Skogmuseums utstillinger har økt museets besøkstall med 30 % i forhold til fjorårets tall, sier lysdesigner Arve Olsen i Light Bureau. Store dimensjoner Utstillingen omhandler fotosyntese, karbonkretsløpet og livsløpet til det enkelte treet. Utstillingsdesignet inkluderer elementer som et 7 meter høyt tre laget av 777 aluminiumsrør. Rørene ble bøyd med håndkraft på stedet av skulptør og metallarbeider for å forme et tre. Treets rotstruktur tar form i et tregulv fra Moelven med forsenkede utstillingsmontre dekket av herdet glass. I montrene forklares treets livssyklus og insektlivet under bakken. Et 9 meter langt, 3 meter høyt tverrsnitt av et blad, som man kan gå gjennom, forklarer hvorfor blader er grønne og hvordan fotosyntesen fungerer. Treet, midtpunktet i utstillingen, forandres gjennom årssyklusen ved hjelp av blader som beveger seg og lys som endrer farge og intensitet. Bladene og blomstene på treet er utformet i et frostet plastmateriale som fargesettes av lyset.

Bladene lyssettes gjennom fiberoptiske kabler integrert i hvert enkelt aluminiumsrør. Lyset gir farge til bladene og viser de i et «frostdekket» kjølig hvitt vinterlys, rosa blomster og grønne blader om våren, et helgrønt sommer-tre og et fargespill som varierer mellom gult, oransje og rødt på høsten. I takt med endringene i lyset åpner og lukker blomstene seg, bladene strekker seg ut og faller sammen ved hjelp av minnemetall. Skjult blant aluminiumsrørene beveger strømmer av vann og energi seg opp og ned gjennom trestammen. Strømningene uttrykkes ved hjelp av lys der hastigheten og mengden lys endrer seg på samme måte som treets produksjon av energi og forbruk av vann varierer. For visuelt å forsterke opplevelsen av årstidene i rommet endrer også lyset i rotstrukturen seg. Et kjølig hvitt lys gir gulvet et vinterlig uttrykk, et nøytralhvitt lys skaper et klart vår- og sommerlys, på høsten alluderer et gyllent varmt lys til fargen av høstløv som dekker bakken. Visuell fotosyntese med dynamisk lys Utstillingen har som oppgave å skape en ny forståelse for treet og fotosyntesen gjennom visuelle virkemidler og gi de besøkende en unik opplevelse. Det kunstige lyset er en integrert del av denne opplevelsen og tar på seg rollen som kommunikator og representerer prosessene i naturen visuelt.

Lys og lysstyring henger tett sammen. Lyset endrer seg for å forklare vannstrømmer, energistrømmer, årstider, hvorfor bladet er grønt, stegvis hvordan fotosyntesen fungerer og hvilke celler som finnes inne i et blad. Overlysvinduet i rommet gir utstillingen dagslys, noe som tilfører en ny dimensjon av natur og foranderlighet til rommet gjennom årstidene. Utstillingsbelysningen tar høyde for varierende tilskudd av dagslys og øker i intensitet gjennom sommerhalvåret og dempes i vintersesongen. Dette er en motsetning til kunstig lys i arkitektur, men gjøres for å sikre at lyset utfører sin jobb som kommunikator også når det konkurrerer med dagslys. For å sikre at tekst er godt lesbart i perioder med direkte sollys og store kontraster brukes bakbelysning som fremhever tekst og bilder. Dette reduserer forstyrrende refleksjoner i materialet, skaper tydelige kontraster mellom tekst og bakgrunn og gir enhetlige tekstog bildeflater. Skjult lysteknikk Lyset er avgjørende for hvordan utstillingen og rommet oppfattes. Det er gjort et nennsomt arbeid for å sikre at lyskilder og armaturer er skjult eller integrert i utstillingselementene slik at ikke belysningsutstyr tiltrekker seg oppmerksomhet, men at fokus forblir på lyset, materialer, gjenstander og formidling.


s. 52

Lyskultur Nr. 1 2017

fakta

Mange lyspunkter Lysstyringssystemet brukes både for å gjøre lyset «levende» og for å balansere lysintensiteten i utstillingens ulike elementer med hverandre. Et balansert lysnivå gjør at man lettere kan hente frem objekter og trekke fokus dit man ønsker uten at et element utilsiktet stjeler oppmerksomhet. Ambisjonen med utstillingen er å gi besøkende nye opplevelser og inntrykk som skaper undring og interesse. Grunnpremissene for utstillingen var etablert – designteamet skulle skape et levende tre, vise livet under bakken og forklare elementene i et blad. Med utgangspunkt i oppgaven brukte designteamet all sin faglige kompetanse for å sikre at dette kunne gjennomføres ved å kombinere teknisk solide elementer til en ny visuell opplevelse. -Som eksempel ønsker vi å hente frem den tekniske løsningen som gir lys og skiftende farge til 777 individuelle blader i trekronen. Det er nærliggende å ønske å benytte små RGBW lyskilder for å gi lys til hvert blad. Visuelt vil dette fungere, men som teknisk

Den nye permanente utstillingen Det Fantastiske Treet til Norsk Skogmuseum har resultert i en økning i besøkstall på 30 %. Utstillingen brukes aktivt i grunnskolen, videregående opplæring og på universitetsnivå og gir dermed et bredt faglig utbytte ved å synliggjøre de usynlige prosessene i naturen. Navn på prosjektet: Det Fantastiske Treet Adresse: Solørvegen 151, 2407 Elverum, Norge Eier(e) av prosjektet: Norsk Skogmuseum / Anno Museum Bruker/leietaker(e): Norsk Skogmuseum / Anno Museum Lysdesign: Light Bureau Hovedaktører i prosjektet: Norsk Skogmuseum, Ole Martin Lislevand, Pivot, Light Bureau, Commando Group, Frode Stenberg AS, Kevin Iris, Nick Stevens, Ivar Bråthen Mekaniske, Fluidic Lighting

løsning vil det være sårbart og særdeles kostbart da det ville medføre totalt 3108 individuelt kontrollerbare dioder. Hver og en av diodene kan skades og feil kan oppstå med lysstyringssignalet. Den tekniske løsningen som ble benyttet er basert på 3 lysgivere med metallhalogen lyskilder. Hver lysgiver har et fargehjul med egendefinerte dikroiske glassfiltre og et dimmehjul. Fiberoptikk mates gjennom rette aluminiumsrør. Fiberen festes i enden av hvert rør før rørene bøyes på stedet til å forme en treskulptur i rommet. Lysgiverne skjules i rotstrukturen rundt trestammen, sier Olsen. Gjennomtenkt drift og vedlikehold Denne tekniske løsningen begrenser antall lyskilder til 3 stk. og reduserer antall DMX-kanaler til 9 stk. Ved bruk av lysstyring og nøye planlagte fargehjul klarer man med dette å skape 777 individuelle lyspunkter som gir farge til bladene i samsvar til årssyklusen. Lysgivere med LED ble vurdert, men dette ville medføre en økt investeringskostnad og et økt antall lysgivere. Metallhalogen-lyskildene som ble benyttet brukes også i andre deler av museet og skaper dermed minimale utfordringer med tanke på vedlikehold og drift. Utover dette benyttes utelukkende LED-lyskilder på grunn av fordelene de gir med tanke på levetid, effektforbruk, størrelse, varme og lysflux samt responshastighet ved bruk av lysstyring. Byggets eksisterende DALI-system brukes for å styre de statisk belyste elementene i utstillingen og sender også «triggere» til DMX-systemet for å aktivere dynamiske scenarier. DMX-systemet kommuniserer også med en av berøringsskjermene i utstillingen slik at museets guider kan styre lyset i bladsnittet manuelt for å samkjøre det med omvisningen. LED-lyskilder med lang levetid og et lavt effektforbruk er benyttet generelt i utstillingen. 3 stk. metallhalogen-lyskilder er også benyttet, disse ble valgt på bakgrunn av andre kvaliteter enn energieffektivitet. Metall-, glass- og treelementene

som brukes i utstillingen er laget av lokale håndverkere med kort vei fra produksjon til installasjon. Installert effekt i utstillingen er totalt på 3 400W. Dette tallet er høyere enn det faktiske effektforbruket da lysstyringen demper lyset generelt gjennom deler av året og de dynamiske scenariene bruker både lys og mørke for å skape bevegelse i lyset. Vi estimerer det gjennomsnittlige effektforbruket, basert på dimmenivåer og dynamiske scenarier, til å ligge rundt 2 150W. -Gjennomgående i prosjektet er det benyttet solide tekniske løsninger for å sikre at utstillingen fungerer godt over lang tid og at store vedlikeholdskostnader og kompliserte vedlikeholdsrutiner unngås. Løsninger på vedlikehold har vært en naturlig del av designprosessen for å sikre at lyskilde, armatur og driver alltid er skjult, men tilgjengelig for vedlikehold. Ved daglig bruk behøver museets personale kun å trykke på én knapp for å slå på utstillingen om morgenen. Den samme knappen slår av lyset på kvelden, sier Arve Olsen. Tilpasset alle med Universell Utforming Utstillingen skal passe til barn, voksne og eldre og gi alle brukergruppene gode opplevelser. Dette innebærer at tekst skal være lesbart for eldre som behøver tydelige kontraster og tilfredsstillende skriftstørrelse. Det er valgt bakbelysning av tekstelementer med en intensitet som ikke oppfattes blendende. Dersom tekst ble belyst av spotarmaturer kan dette medføre blending, refleksjoner og eventuelt sløringsluminans i øyet. Barn, kortvokste og rullestolbrukere opplever utstillingen fra et annet perspektiv enn gjennomsnittshøye voksne personer. Dette er tatt i betraktning ved detaljeringen av lyskilder som er integrert i utstillingselementer som ligger lavere enn normal øyehøyde sik at blending unngås. Det dynamiske lyset bidrar til å lede blikket rundt i rommet ved bevisst bruk av kontrast. For svaksynte (og uoppmerksomme besøkende) er ytterkant av den opphøyde rotstrukturen markert med en lyslist slik at høydeforskjellen mellom rotstrukturen og steinen i ytterkant av rommet er tydeliggjort.

Leverandører: AKB Lighting - LED linear, Bright Group – Roblon og Electron, Kreativ Plast – Osram og Plexiglas, Ljusdesign, Rebel Light - Mike Stoane Lighting, Stockholm Lighting – Pharos Controls

Tekst: Lyskultur basert på grunnlag fra Light Bureau, foto lånt fra Light Bureau og Norsk Skogmuseum


DIMMERE

NYH

E T!

Vi er glade for å kunne presentere to nye dimmere fra Vanpee. En DALI dimmer 50mA og en LED dimmer 5-225W.

LED DIMMER 5-225W El-nr: 14 725 83 LED dimmer beregnet for bruk sammen med de fleste typer av dimbare LED drivere som kan dimmes med faseavsnitt dimmere. Kan også brukes sammen med de fleste dimbare 230V LED lyskilder. Det er mulig å justere minimumsnivå på dimmeren. Dimmeren må kobles til fase L+N. Leveres med ramme og sentralplate som passer inn i ELKO RS system.

Husk at du alltid får ekstra rabatt ved kjøp i vår netthandel!

DALI DIMMER 50mA El-nr: 14 725 84 DALI dimmer som kan styre opptil 25 stk drivere, ballaster etc. Dimmeren har strømforsyning på 50mA. 4 stk DALI dimmere kan kobles i parallell og styre opptil 100 forkoblinger. Det er mulig å programmere om dimmeren skal gå til innstilt nivå, eller fullt lys etter at den har vært skrudd av. Dimmeren må kobles til fase L+N. Leveres med ramme og sentralplate som passer inn i ELKO RS system.

www.vanpee.no

firmapost@vanpee.no

64 83 82 80

Vestvollveien 6E 2019 Skedsmokorset


s. 54

Lyskultur Nr. 1 2017

Lyskultur har sendt inn høringssvar til foreslått TEK17 Lyskultur har ved Norsk lysteknisk komité sendt inn felles høringssvar på foreslått TEK17. Innspillene fra Lyskulturs medlemmer ble sendt inn mot paragrafene 13.7-8 Lys og utsyn. Reaksjonene fra bransjen har ikke latt vente på seg siden Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendte ut forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i november i fjor. Et av hovedmålene for ny byggteknisk forskrift er et enklere og tydeligere regelverk. Forenklingen av forskriften bygger på regjeringens målsetning om tilrettelegging av raskere og enklere boligbygging. I en pressemelding fra KMD i november i fjor uttalte kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, at unødvendige regler skal fjernes for å gjøre det billigere å bygge. – Vi foreslår å fjerne unødvendige regler for å gjøre det billigere å bygge, slik at flere kan oppnå boligdrømmen, sier Sanner i pressemeldingen. De viktigste endringene i TEK17 gjelder boliger, henholdsvis små boliger og studentboliger. Innspill fra Lyskulturs medlemmer kom mot paragrafene 13-7 og 13-8, lys og utsyn. Lyskultur har ved NLK sendt inn felles høringssvar på vegne av medlemmene innen fristen 10. februar. Alle uttalelser vil publiseres på DiBK sine nettsider. Her er utdrag fra NLK innspill. Den nye europeiske standarden gir en ny metode for evaluering av dagslysnivået i oppholdsrom. Det er foreslått tre nivåer: tilfredsstillende, godt og meget godt. For å oppnå tilfredsstillende nivå i et rom belyst fra siden (vindu eller vindusvegg) anbefaler denne standarden: minst 300 lux i 50% av arealet 50% av dagstiden (kalt D300) …. og minst 100 lux i 100% av arealet 50% av dagstiden (D100). Vennligst merk at (D300) omregnet til dagslysfaktor for Oslo forhold gir D =


s. 55

Lyskultur Nr. 1 2017

2,4 % og (D100) D = 0,8 %. (D100) kravet er spesielt viktig for rom med flere brukere, for eksempel klasserom eller kontorlandskap. Den sikrer at alle for minimum av dagslys, ikke bare de heldige som har et plass ved vindu. Vi er ikke enig at de negative virkningene av å fjerne krav om utsyn fra soverom «trolig er små». Mennesker er ikke automater som bruker soverom utelukkende til søvn! Mange bruker soverom til stille aktiviteter, som for eksempel lesing, mens andre familiemedlemmer er i gang med mer støyete gjøremål. Uansett om man leser krimbøker i fritid på soverommet eller faglige rapporter på jobb, er skift av fokus fra nært til fjernt viktig for å beholde godt syn i lang tid! Det er bare vindusglass i øyehøyde som muliggjør det.

OptoDrive® Clara AC

FOR OUTDOOR USE

Utsyn gjennom vindu har også psyko­ logisk betydning. Utsyn gir følelse av trygghet fordi det gir mulighet til å orientere seg. Dette er spesielt viktig for svake og syke. Alle kan oppleve å bli syk og sengeliggende i perioder, det er kjent at hos syke mennesker er behovet for å ha visuelt kontakt med utemiljø, helst fra sengen, enda større! Utsikt mot grønt kan faktisk ha helbredende effekt.

• • • •

Silicone coated LED-module for outdoor fixtures Up to 1500 Lumen No driver required Designed and developed in Sweden

Tabellen under viser minimum dagslysfaktor D for alle kategorier for Oslo. 50% av arealet

100% av arealet

tilfredsstillende

D300 = 2,4%

D100 = 0,8%

godt

D500 = 4,0%

D300 = 2,4%

meget godt

D750 = 6,2%

D500 = 4,0%

WWW.OPTOGA.COM


s. 56

Lyskultur Nr. 1 2017

Visualisering Ă˜vre Forsland


s. 57

Lyskultur Nr. 1 2017

Vannkraft på nytt Tekst: Halvor Gudim, Visualiseringer: Mir/Stein Hamre arkitektkontor, Foto: Helgeland Kraft

I spektakulær natur på Helgeland foregår en stor kraftutbygging, og det er faktisk den tradisjonelle fornybare kilden vannkraft det dreier seg om.

Visualisering av ­Bjørnstokk ­kraftstasjon. De store steinene i området ga inspirasjon til byggets utforming.

Helgelandskraft AS er en stor produsent av vannkraft i nordlige deler av Norge. I 2008 startet de planleggingen av fem nye vannkraftverk, samtidig har de høye miljøambisjoner. Helgeland Kraft vil skape oppmerksomhet rundt at vannkraft vil spille en viktig rolle i et fornybart samfunn, som en ren og fornybar energikilde også for framtiden. De eldste kraftstasjonene var ofte flotte majestetiske bygg, men etter hvert ble det vanlig å skjule virksomheten inne i fjellet eller under bakken. I Øvre Forsland og Bjørnstokk ønsket Helgeland Kraft særegne og synlige kraftstasjoner de kunne vise fram. Kraftstasjonene er tegnet av Stein Hamre arkitektkontor, og Øvre Forsland er blitt en attraksjon som allerede har vunnet priser. I mai 2016 mottok produksjonssjef i Helgeland Kraft Torkil Nersund og faglig leder i Stein Hamre arkitektkontor Lars K. Sjøvold prisen Architizers 2016 A+ Awards i New York. Øvre Forsland kraftverk vant i klassen arkitektur og bærekraft etter en avstemning der rundt 400.000 stemmer fra 100 land ble avgitt. Bjørnstokk og Øvre Forsland er mellomstore vannkraftverk som produserer cirka 30 GWh hver, det tilsvarer forbruket til cirka 1600 boliger. Øvre Forsland ble satt i prøvedrift i mars 2015, og offisiell åpningsdag var 29. august. Det er en ny milepel i den snart 100 gamle krafthistorien i Forslandselva. Helgeland er et av

område som er tett utbygd med vannkraft, og det har vært en del reaksjoner. Helgeland Kraft ville derfor gi noe tilbake til publikum og helt klart spilt på premissene til naturen. Under utbyggingene var Helgeland Kraft fokusert på mest mulig skånsom aktivitet, og det gir positive tilbakemeldinger. Arkitektene ønsket å lage en attraksjon og et turmål. Utformingen av Øvre Forsland er stram og moderne, og er in-

spirert av gammel bjørkeskog som finnes i området. Det er brukt holdbar Kebony stående på fasaden. Bygget har irregulære vindusåpninger, og lyssettingen er også spektakulær. Den er et virkemiddel for å iscenesette kraftproduksjonen, og den særegne belysningen er inspirert av fargene og nyansene på den Nordnorske himmelen. Gjennom vinduene kan besøkere se inn på turbinene og de andre delene i kraftstasjonen, de tekniske komponentene er lyssatt i farger. Belysningen endrer seg for å gi en unik opplevelse for de som besøker anlegget på kveldstid. Fra broen på utsiden av kraftstasjonen kan besøkerne se vannet som kommer ut igjen fra turbinene. -Vi har laget lysdesign for alle de fem kraftverkene i samarbeid med Stein Hamre arkitektkontor, og Øvre Forsland og Bjørnstokk er de mest spektakulære og tilgjengelige. Det er flott arkitektur ved de andre kraftverkene også, men de ligger langt fra allfarvei, så de har fått tradisjonell belysning gjort med omtanke, sier lysdesigner Kristian Drage i Stokkan Lys. -Det er spesielt i Forslandsdalen, som er et vilt og fantastisk landskap. Dette

Foto av Øvre Forsland viser at konseptet og visualiseringen ble virkeliggjort


s. 58

Lyskultur Nr. 1 2017

Justering av lyset i Øvre Forsland

er lagt opp som en turistattraksjon med rasteplass og et eget besøksbygg som er anlagt ved hovedveien. Besøksbygget er tegnet av de samme arkitektene, og vi har lysdesign der også, sier han. Sivilarkitekt Robin Söderkvist ønsket å ta arkitekturen videre med lysdesign, og vi utviklet sammen en idé som punkt en skulle skape arbeidslys, men som punkt to var å vise arkitekturen. Konseptet var å vise at vann blir til energi, og vannet som her er i ferd med å bli til strøm. Rommet rundt turbinen har fått blått lys, og selve turbinen som skaper strømmen har et dynamisk lys i rødt og orange. Konseptet er det samme for de to prosjektene, men løst på forskjellig måte. Øvre Forsland har en generell allmennbelysning med strømskinner med spotlights. -Vi har jobbet med at lyset skal være diskret. Bygget står midt ute i naturen, og det er ingen lysforurensing. Du skal kunne komme dit i totalt mørke og ikke bli slått i bakken. Alt er styrt av bevegelse og astrour, og effektbelysningen

Visualisering av Leknes sentrum, det er skapt et persepsjonshierarki for å lede og understreke hva som er viktigst.

Visualisering av Leknes

kommer på først når det er mørkt ute. Det er perfekt når det er måneskinn, og vi fikk stjerneklar himmel da vi var der for innstilling og programmering av lyset. Det er en opplevelse, det skaper eventyr rett og slett. Volumet fylles med blått lys, og det er Martin Professional DMX spotter med RGBW som skaper det fargespillet. Vannspeilene der vannet kommer ut av turbinene er forsiktig lyssatt, og det er diskret lyssetting av inngangene/dørene. Forsland har en støpt nisje rundt dørene med integrert/avskjermet LED stripe. De kan styres til å gi nok lys for arbeid, men er generelt svært dempet. Det finnes ingen lyskastere på byggene. Da vi satte Øvre Forsland i drift, fikk vi se at det ser ut akkurat som konseptet, sier Drage. Landskapet rundt Bjørnstokk kraftverk har store steiner som har blitt forlatt av breen i siste istid. Inspirert av dette har bygningen steinfasade med en uregelmessig form. -Bjørnstokk kraftstasjon ligger ganske nær riksvei 76 mot Brønnøysund. Et stort

ras tok veien, så prosjektet er forsinket. Konseptet er klart, og vi skal begynne innstilling og programmering av lyset i mars. I Bjørnstokk har vi gått et skritt videre og designet to separate løsninger, en tradisjonell installasjon for arbeidslyset. Så er det brukt Martin Rush Aqua, en spott som skaper bevegelige mønstre som ligner rennende vann. Lyset får flater og volum, og blåtonene kryper inn i hvert hjørne. Martin Tripix Wash skaper det blå lyset, og det brukes Pharos lysstyring som i teaterlysverdenen, sier han. -Vi presentere en godt gjennomarbeidet idé for Torkil Nersund og Helgeland Kraft, og de tente umiddelbart på den. De var kompromissløse og bestemte seg for å gjennomføre prosjektet. Stein Hamre arkitekter er et veldig bevisst arkitektkontor med øye for alle detaljer, og arkitektene var med og designet lyskonseptet og presenterte visualiseringene sammen med oss, sier han entusiastisk. -Arkitektene Robin Söderkvist var ansvarlig for Øvre Forsland, og Lars Kristian Sjøvold for Bjørnstokk. Vi har gjort flere prosjekter og idéstudier sammen, og kontoret jobber svært profesjonelt med visualisering, både for enkeltprosjekter og stedsutvikling. Byggherren må føle at det er «value for money», sier Drage. Stokkan Lys og arkitektene har også samarbeidet om stedsutviklingsprosjekter i blant annet Leknes og Mo i Rana. -Alle illustrasjonene er skapt i samarbeid med arkitektene, det ble beskrevet hvordan man ser både i et nært perspektiv og lenger unna. Her lages en skisse av hvordan lyset skal bli. Det som er artig med Leknes og bruk av visualiseringer, er hvordan man bruker lys til å understreke det som er viktig. Det gir god struktur og god kommunikasjon. Nærbildet av torget viser et persepsjonshierarki, med en ytre ramme og et indre volum, sier lysdesigner Kristian Drage i Stokkan Lys.

Visualisering av Mo i Rana


s. 59

Lyskultur Nr. 1 2017

SØK NÅ! TEATER

MUSIKK & TEATER

+

LYD & MUSIKK

+

KOSTYME & TEATERSMINKE

+

SCENOGRAFI

+

LYSDESIGN

+

+

www.romerike.fhs.no

Structor Bergen AS er elektroteknisk rådgiver for Ølen kulturhus i Vindafjord kommune Structor Tekniske Systemer er etablert i Bergen, Oslo og Fredrikstad. Våre hovedfagområder er Elektroteknikk, IKT og sikkerhet, ITB, VVSteknikk, Energi og miljø samt Teknisk prosjekt- og byggeledelse. Structor Bergen AS Kokstadflaten 35, 5257 Kokstad, bergen@structor.no

Illustrasjon og arkitekt: Omega Areal

www.structor.no

Email: post@fiberoptisk.no Email:post@fiberoptisk.no www.calco-led.com

Akland 35, 4950 Risør Bråtane, Tel: 37 15 35 104950 Risør 3735 151435 10 Faks:Tel: 37 15

WEB: www.fiberoptisk.no

Faks: 37 15 35 14

Frølageret på Svalbard. Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv. Kunstner: Dyveke Sanne Lysleverandør: Fiberoptisk Lys Calco AS

Ypsilon Bru. Foto: Halvor Gudim Lysleverandør: Fiberoptisk Lys Calco AS

VI SKREDDERSYR OG OG PRODUSERER LED OGOG FIBEROPTISKE DEKORASJONOG OGBELYSNING, BELYSNING, UTE INNE. VI SKREDDERSYR PRODUSERER LED FIBEROPTISKELYSANLEGG. LYSANLEGG. DEKORASJON UTE OGOG INNE.


s. 60

Lyskultur Nr. 1 2017

Nytt fra Stockholmsmessen Stockholm Furniture & Light Fair er verdens største møteplass for skandinavisk design. Messen avholdes samtidig som Stockholm Design Week, som 7. - 11. februar samlet innkjøpere, arkitekter, designere og journalister fra mer enn 60 land. Flere av Lyskulturs medlemmer var til stede på messen, blant annet Fakultetet for kunst, musikk og design fra Universitetet i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo, FLOS, Glamox Luxo, IFÖ Electric, Louis Poulsen, Malmbergs, Philips

Searching for silence FLOS hadde fin utstilling


s. 61

Lyskultur Nr. 1 2017

UiB

Designstudenter ved Fakultetet for kunst, musikk og design fra Universitetet i Bergen (tidligere underlagt Kunst- og designhøgskolen i Bergen) stilte ut produkter fra sitt prosjekt med Kriminalomsorgen i Bergen, hvor studentene har laget møbler og objekter fra de innsattes avdelinger i fengselet, som fengselsceller, spise- eller besøksrom eller objekter som kan lages av de innsatte i fengselets verksteder. Objektene ble vist i Greenhouse, messens avdeling for frittstående og uetablerte designere. Produktene vist under Stockholmsmessen er prototyper laget av studentene hovedsakelig laget i fakultetets verksteder. Studentene går tredjeåret på bachelorstudiet i design - med fordypning i møbel- og romdesign/interiørarkitektur. Lampe designet av Vilde Sæternes Johannesen

Lampe designet av Elisabeth Frafjord Solberg

KhiO Sju masterstudenter fra interiørarkitektur og møbeldesign ved Kunsthøgskolen i Oslo deltok med en installasjon som undersøker utfordringer som det norske samfunnet står overfor og hvilken rolle design kan spille i forhold til dette. Installasjonen er laget av oljebasert skum og gir assosiasjoner til en ballbinge for barn. Besøkende blir oppfordret til å fjerne bit for bit, for på denne måten å gi en ny dimensjon til historien. Studentene vil vise at Norge er mer enn fjorder og olje.

Installasjonen til KhiO


s. 62

Lyskultur Nr. 1 2017

Ulik lyssetting Philips’ utstilling hadde en rekke eksempler på ulike måter å lyssette et rom på, iscenesatt som et høyre og venstre avlukke, der det venstre viser den mest hensiktsmessige belysningen. Lyskildene er LED som kan tilpasses til både å fungere som hvitt rent arbeidslys over et kjøkkenbord, eller som en gradvis endring i farge og styrke som simulerer en soloppgang i det man står opp. Utstillingen var iscenesatt av Svante Pettersson.

Eksempel på kontorarbeidsplass, venstre avdeling med et hyggeligere miljø og uten blending.

Eksempel på avskjermet eller blendende lyssetting av baderom.


Paris Professional Lighting Design Convention 01. – 04. November, 2017

7

- shift happens -

www.pld-c.com

More than paper presentations More than 1700 attendees expected Keynotes given by leading experts Exhibition of leading manufacturers Gala dinner and PLD Recognition Award Marketplace for the PLD community Excursions Pre-convention meetings Cities’ Forum Experience rooms Recognised as an official CPD event by the PLD Alliance The Challenge: Final round Social events

mme Progra ! w out no

Aditi Govil Akari-Lisa Ishii Alberto Pasetti Alexander Mankowsky Alexander Rieck Ali Mahmoudi Allan Ruberg Amardeep Dugar Ana Miran Andres Sanchez Anne Bureau Anuj Gala Barbara Bochnak Barbara Matusiak Birgit Bierbaum Carla Wilkins Carlijn Timmermans Caroline Hoffmann Cashel Brown Chandrashekhar Kanetkar Christiaan Weiler Christian Klinge Christina Hébert Christopher Cuttle Colin Ball Dario Maccheroni Dashak Agarwal Dean Skira Deborah Burnett Edwin Smida Elke den Ouden Emmanuel Clair Emrah Baki Ulas Fanny Guerard Francesco Iannone Gilberto Franco Glenn Shrum Gregor Gärtner Gudjon Sigurdsson Heli Nikunen Henrika Pihlajaniemi Imke Wies van Mil Inger Erhardtsen Ion Luh Isabelle Corten James Benya Jenny Werbell Joe Vose John Mardaljevic Jonathan Rush Juan Ferrari Kapil Surlakar Karolina Zielinksa Kathryn Gustafson Katja Bülow Kevan Shaw Koert Vermeulen Konstantinos Labrinopoulos Linus Lopez Lyn Godley Malcolm Innes Marina Lodi Mark Major Martin Hofer Martin Tamke Maryam Khalili Maurici Ginés Michael Grubb Pascal Chautard Paul Traynor Peter Andres Rafael Gallego Richard Taylor Rozenn Couillard Rune Nielsen Sara Castagné Serena Tellini Sergei Gepshtein Simon Berry Simon Ewings Sophie Caclin Sophie Stoffer Stephen Willacy Susanne Brenninkmeijer Susheela Sankaram Tapio Rosenius Thorsten Bauer Tino Kwan Uwe Belzner Vellachi Ganesan Werner Osterhaus Zhuofei Ren


s. 64

Lyskultur Nr. 1 2017

NYHETER

NY OG MINIMALISTISK PENDEL DESIGNET AV MADS ODGÅRD Med Above, en ny pendel av den danske designeren Mads Odgård, viser Louis Poulsen et utilslørt enkelt lysdesign. Above har form som et grafisk triangel med en bueformet åpning på toppen, der den henger i en enkel ledning, og skaper nedadrettet lys og et diskré oppadrettet lys, noe som skaper en rolig og behagelig stemning. “Jeg har designet en lampe som rommer mitt mantra: hvor enkelt våger jeg å designe? Jeg vil heller ta bort enn å legge til, og jeg oppfordrer alltid meg selv til å gjøre det så enkelt som mulig”, sier Mads Odgård. Mads Odgård er en etablert dansk designer. Mer enn noe annet har han tro på at ypperlig design må være logisk og funksjonell for at det skal vare. Above ble lansert 1. februar.

ROBUST OG DEKORATIV Glamox O36 er en robust og dekorativ firkantet LED-pullert. Egnet for belysning av stier, inngangspartier, parker ect. O34 er tilgjengelig i tre forskjellige farger; sort, antrasitt eller aluminiumgrå. O36 er produsert med armaturhus i ekstrudert og trykkstøpt aluminium. Dobbelt lag polyester pulverlakk. Leveres med herdet glassavdekning. Pullerten har silikonpakning og alle skruer er i rustfritt stål. www.glamox.com/no

LØSNING SOM GJENSPEILER STEDETS SJEL Verda er en komplett armaturfamilie med mange uttrykk som sørger for behagelig og variert belysning av parker, boligområder og mindre byrom. Et modulbasert system med parkarmatur og pullert gjør det lett å utforme en belysningsløsning som gjenspeiler stedets sjel. Parkarmaturen suppleres med dekorring og takhatt – hver alene eller i kombinasjon. Velg mellom rundstrålende eller asymmetrisk lysfordeling. Tre pullerter i ulik høyde gjør det mulig å kombinere høye og lave lyspunkter. www.fagerhult.no

SLANK OG MINIMALISTISK Glamox C95-S er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater. Sidebelyst LED-teknologi gjør det mulig med en slank profil som reduserer innvirkningen på takhøyden til et minimum. Med C95-S familie får du visuell ytelse med et godt lysutbytte. Mangfoldet og fleksibilitet til C95-S produktfamilien gjør den egnet for en rekke bruksområder. Med sitt slanke og moderne design, er den ideel for kontorer med høy finish. Familien er også godt egnet for skoler og helseinstitusjoner. www.glamox.com/no

www.fagerhult.no

www.louispoulsen.no

TEKNISK FINESSE FOR NØYAKTIG LYS Den nye ERCO Gimbal serien med innfelt spotlights, flomlys og wallwashere med gimbal oppheng tilbyr en moderne tolkning av et fascinerende teknisk prinsipp, og med ERCO fotometri. Et omfattende system av belysningsverktøy i forskjellige størrelser dekker et bredt spekter av wattstyrker og lysfordelinger i en kompakt design, Rask og lett å justere med stor presisjon, og design blandes sømløst med interiør og merkevarearkitektur. ERCO armaturer med kardangoppheng kan lett vippes lett med opp til 40 ° i alle retninger - med absolutt presisjon. Ett allsidig belysningsverktøy til bruk i butikker med takhøyde på tre til ti meter. www.erco.no

ALT DU KREVER AV EN KONTORARMATUR Nye Notor 65 er en universalløsning som muliggjør alt fra allmennbelysning til funksjonelt arbeidslys for kontorer og annet skjermarbeid. Som navnet forteller er tverrsnittet 65x65 mm. Man kan velge mellom ulike lysfordelinger med direkte, direkte/indirekte eller rent indirekte lys. Armaturen leveres med Beta Opti, Delta eller Opal avskjerming. I likhet med de andre produktene i Notor-konseptet kan Notor 65 monteres i lange rekker. Ved rekkemontasje er det utviklet en løsning for overgangen mellom avskjermingene slik at lysåpningen ikke forstyrres av avbrudd eller lyslekkasje. Alle armaturene leveres i modullengdene 800, 1200 eller 2400 mm i fargene hvit eller natureloksert aluminium.

PERFEKT BELYSTE BYER Den nye, dekorative DL 30 LED by- og parkarmaturen fra Osram lyser flott opp i byer og tettsteder. For torg, kryss, parker eller boligområder, oppfyller den de grunnleggende krav til kommunale myndigheter og arkitekter: innovative funksjoner i kombinasjon med høy kvalitet på design, og moderne, inspirerende muligheter for å utforme urbane miljøer. Med ulike varianter av lysfordeling er den riktig løsning for mange applikasjoner i byen. Ny, asymmetrisk bred lysfordeling spesielt for fotgjengerfelt. Hvis armaturen monteres direkte i krysset avgir den lys bokstavelig talt “rundt hjørnet” på begge gater takket være sin innovative lysfordeling. Armaturtoppen er svakt opplyst, noe som gir en diskret visuell ledefunksjon. www.osram.no


KURSKALENDER 2017 s. 65

Lyskultur Nr. 1 2017

NYTT KURS!

LYS PÅ ARBEIDSPLASSEN

LYSKULTURS ÅRSMØTE 2016

NØDLYS/LEDESYSTEMER

Hvordan planlegge gode lysmiljøer for ulike funksjoner og arealer i et typisk kontormiljø? Kurset bygger på ny publikasjon!

Lyskulturs årsmøte avholdes på MESH, en kreativ samarbeidsarena for norske innovatører.

Kurset tar for seg søknadsprosess, prosjektering, utførelse, kontroll og vedlikehold av landbaserte ledesystemer.

14. mars i Oslo, 24. mai i Bergen, 30. mai i Trondheim, 23. august i Kristiansand

16. mars i Oslo

22. mars i Oslo 15. november i Oslo

DIALux EVO - FOR VIDEREKOMNE

BELYSNING AV VEIER, GATER OG BYROM

DIALux evo - GRUNNKURS

Kurset gir forståelse for programmets muligheter og begrensninger, og tar for seg programmets ulike moduler.

Hvordan kombinere estetiske og miljømessige hensyn ved planlegging av utendørs belysningsanlegg?

Kurset viser hvordan man kan lage enkle modeller, import av armaturer og objekter, med beregning og dokumentasjon.

28. mars i Oslo 11. oktober i Oslo

6. september i Oslo

13. september i Oslo

www.lyskultur.no

GRUNNKURS I LYS OG BELYSNING

BELYSNING I BOLIGEN

Kurset lærer deg de viktigste termene innen lys og belysning, samt kriterier for angivelse av krav til belysning.

Ved hjelp av oppslagsverket «Godt lys i boligen» skaper kurset bevisthet ved planlegging av belysning i boligen.

25. oktober i Oslo

26. oktober i Oslo


s. 66

Lyskultur Nr. 1 2017

NYTT OM NAVN OSRAM AS Osman Mradi er ansatt som Distriktssjef Trade hos Osram Lighting Solutions. Han kommer fra stillingen som Drive in ansvarlig i Solar Norge avdeling Drammen. Hvor han var i 2 år. Han har tidligere jobbet som elektriker hos OneCo Elektro og Moelven Elektro. Bulut Büküm er utdannet lysdesigner med en Bachelorgrad fra Høyskolen i Buskerud og Vestfold. I tillegg har han en Mastergrad i lysdesign fra Politecnico di Milano, Italia. Bulut er ansatt som lysdesigner i Osram Lighting Solutions. Han har bred kunnskap i lysberegninger, utforming og lyssetting av ulike miljøer, og med bruk av forskjellige lysbaserte effekter. Nicholas M. Hagen er a ­ nsatt i stillingen som Teknisk Inneselger/ kundesentermedarbeider i OSRAM AS. Nicholas har Fagbrev Gr. L og har de siste 7 årene jobbet som Serviceelektriker i Arro Elektro.

ZUMTOBEL GROUP Even Nordgård er nyansatt som Key Account Manager Trade for varemerket Thorn hos Zumtobel Group og har ansvar for området fra Trondheim ned til Bergen. Han vil ha fokus på grossister, installatører og RIE. Even kommer fra Esylux, og har god erfaring, spesielt med styring. Kontorsted vil være Trondheim. Hans-Petter Rønning har blitt ansatt som System Specialist i Zumtobel Group og vil bli en del i det nordiske teamet for Controls & Systems, der Hans-Petter kommer til å fokusere på ­varemerkene Thorn og Zumtobel. Hans-Petter har tidligere jobbet som el installatør med erfaring av prosjektledelse og som kundeansvarlig innenfor teknisk salg til installatører og elektrogrossister. Han kommer fra Nortronic AS. Rino Klevaas tiltrer i Zumtobel Group som Sales Manager Specification for Norge. Rino kommer til oss fra Schréder hvor han hadde stilling som Country Sales Manager, og forut for det tilsvarende rolle hos GE Lighting Norge. Gjennom årene har Rino hatt flere roller innen salg, som selvstendig næringsdrivende og som innkjøpsansvarlig hos maritime avdelinger hos Glamox.

LYSKOMPONENTER AS Jan Terje Bjelland ble ansatt som daglig leder i Lyskomponenter 1. januar 2017. De siste tre årene jobbet har han jobbet som salgssjef i Lyskomponenter og har lang erfaring fra elektro- og belysningsbransjen. NORDIC SAFETY­ ENGINEERING AS (NSE) Rune Asskildt tiltro som service ingeniør i Nordic Safety Engineering AS (NSE) med virkning fra januar 2017. Hans arbeidsfelt vil være innen teknisk bistand, kundesupport og anleggsservice. Gjennom 20 års prosjekt erfaring i elektro- og nødlysbransjen har han gjennomført en rekke solide referanser i det norske markedet.


s. 67

Lyskultur Nr. 1 2017

Bachelor i lysdesign – gjør fremtiden lysere En lysdesigner fra HSN jobber kreativt og designer lysmiljøer ut i fra solid kunnskap om lys, syn og persepsjon. Med utgangspunkt i hvordan mennesker oppfatter omgivelsene blir du god til å designe belysning for mange ulike behov; for magiske arkitektoniske opplevelser, for personorientert velvære og helse - hjemme og på jobb, for trygghet i parker og andre urbane arenaer. Alt designes så innovativt og bærekraftig som mulig. På studiet utvikler du dine praktiske og kreative evner, samtidig som du lærer å analysere arkitektur, romfunksjoner og synsoppgaver. Våre tidligere studenter har mottatt en rekke priser, blant annet Norsk- og Nordisk Lyspris. Husk søknadsfristen 15.april.

usn.no/lysdesign

NORIKON MAX LED IP44

Rund og allsidig lampe til bruk i bolig, trappeoppganger, garasjer, boder, korridorer m.m. Leveres i 3 varianter og 3 størrelser: 900lm/26cm, 1500lm/34cm og 3000lm/40cm. Leveres både med og uten sensor og nødlys.

Kvednaveien 8, 4330 Ålgård Tlf. 51 61 24 50 - E-post: Post@ norikon.no

NORIKON EDEN LED IP65

Rund tak/vegg lampe for utendørs bruk. IP65, IK10, 50.000 timer

NORIKON N314 EXO GYRO

Leveres både med og uten sensor.

Denne lavtbyggende dimbare downlighten kan monteres direkte i isolasjonen uten kasse.

Størrelser: 265mm og 360mm

IP44, 6W, >480lm og Sunset dim

Se vårt produktutvalg på: www.norikon.no


s. 68

Lyskultur Nr. 1 2017

Concept Design AS Pilestredet 75c, 0354 Oslo telefon +47 22561310 www.conceptdesign.no mail@conceptdesign.no

CP-Norway as Fabrikkgaten 3, N-5059 Bergen telefon: +47 55 20 97 00 www.cp-norway.no salg@cp-norway.no Spesialist i LED-belysning og “dynamic” kontrollsystemer Datek Wireless AS PO Box 46, N-2027 Kjeller Instituttveien 6 N-2007 Kjeller telefon: +47 920 38 000 www.datek.no salg@datek.no

LEVERANDØROVERSIKT

Defa Lighting AS Lahaugmovn. 1 bygg 3, N-2013 Skjetten telefon: +47 63 84 00 00 www.defalighting.no defa.lighting@defa.com Eaton Electric AS Prost Stabels vei 22, N- 2019 Skedsmokorset telefon: +47 63 87 02 00 www.moeller.no www.eaton.no

Einar Falk Kommunikasjon Johnny Svorkmos vei 8, N-0983 Oslo telefon +47 909 33 094 www.falkeredet.no eifalk@online.no EnergyOptimal AS Postadresse: Amagerveien 2D, 0771 Oslo Besøksadresse: Strandveien 33, 1366 Lysaker telefon +47 22 49 30 31 www.energyoptimal.no post@energyoptimal.no

Expo Nova Lys Kontrakt Verkstedveien 1, N-0277 Oslo telefon +4723131340 expo-nova@expo-nova.no www.expo-nova.no

Fagerhult Belysning AS Strandveien 30, N-1366 Lysaker Pb 471, N-1327 Lysaker telefon: +47 09764 www.fagerhult.no info@fagerhult.no

Fiberoptisk Lys Calco AS Bråtane, N-4950 Risør Belysning & Dekorasjon telefon: +47 37 15 35 10 www.fiberoptisk.no post@fiberoptisk.no

FLOS Norge as Sjølyst Plass 4, N-0278 Oslo telefon: +47 22 12 86 00 www.flos.no info@flos.no

Frizen Belysning Narviga 7, N-4633 Kristiansand telefon: +47 38 07 71 00 www.frizen.no post@frizen.no

Glamox AS, BU Glamox Luxo Lighting Hoffsveien 1C, N-0275 Oslo Postboks 163 Skøyen, 0212 Oslo telefon: +47 22 02 11 00 www.glamox.com/no post@glamoxluxo.com

Havells Sylvania Norway Ole Deviks vei 44, N-0668 Oslo telefon: +47 23 06 74 70 www.havells-sylvania.com info.no@havells-sylvania.com

ECT AS Hotvetalleén 11 3018 Drammen telefon: +47 32 26 71 00 www.ect.no ERCO Lighting AS Kirkegata 5, N-0153 Oslo telefon: +47 2414 8200 postadr.: postboks 771, N-0104 Oslo www.erco.com info.no@erco.com

Expo Nova Lys Butikk Verkstedveien 1, N-0277 Oslo telefon +4723131340 expo-nova@expo-nova.no www.expo-nova.no

BOLIGLYS

BKK Nett AS Kokstadvegen 37, Kokstad postboks 7050, N-5020 Bergen telefon: +47 55 12 70 00 www.bkk.no kundepost@bkk.no

RÅDGIVERE OG KONSULENTER

BUTIKKBELYSNING

Auralight AS Ulvenvein 92a, N-0581 Oslo postboks 294, Økern, N-0511 Oslo telefon: +47 22 88 39 00 www.auralight.no aura@aura.no

INDUSTRI- OG KONTORBELYSNING

SKOLE-OG INSTITUSJONSBELYSNING

BUTIKKBELYSNING

UTENDØRSBELYSNING

INDUSTRI- OG KONTORBELYSNING

NØD- OG SIKKERHETSBELYSNING

SKOLE-OG INSTITUSJONSBELYSNING

VEILEDNING

UTENDØRSBELYSNING

LYSKILDER

NØD- OG SIKKERHETSBELYSNING

STYRING OG REGULERING

VEILEDNING

BOLIGLYS

LYSKILDER

RÅDGIVERE OG KONSULENTER

STYRING OG REGULERING

AKB Lighting AS Søndre Kullerød 6, N-3241 Sandefjord postboks 2009, N-3202 Sandefjord telefon: +47 33 48 61 70 www.akb.no akb@akb.no

iGuzzini Illuminazione Norge A.S Brynsveien 5, N-0667 Oslo telefon +47 23 06 78 50 www.iguzzini.no iguzzini.norge@iguzzini.no

International Lighting Systems as Sandviksveien 36,N-1363 Høvik telefon: +47 22 55 54 22 www.ils.no firmapost@ils.no

Kreativplast AS Løkkeåsveien 22c, N-3138 Skallestad telefon: +47 33 32 00 35 , www.kreativplast.no post@kreativplast.no

Light Efficient AS Strandveien 35, 1366 Lysaker telefon + 47 900 58 322 www.lightefficient.com www.digitallumens.com contact@lightefficient.com

Light House Company AS Biskop Jens Nilssønsgate 5, N-0659 Oslo, telefon +47 22 67 20 00 www.lhc.no firmapost@lhc.no

Lightmakers AS Frydenbergveien 48, 0575 OSLO Telefon: 22 72 19 09 www.lightmakers.no lys@lightmakers.no Louis Poulsen Norway AS Lysaker Brygge 37/39 N-1366 Lysaker telefon: +47 22 50 20 20 www.louispoulsen.no info@louispoulsen.no


s. 69

Lyskultur Nr. 1 2017

Stokkan Lys Nedre Ila 39, N-7018 Trondheim telefon: +47 95 85 88 00 www.stokkanlys.no post@stokkanlys.no

Norlux AS Borgeskogen 32, N-3160 Stokke postboks 2116, 3103 Tønsberg telefon: +47 33 30 10 80 www.norlux.com post@norlux.com

Nortronic AS Skiveien 6, N-1410 KOLBOTN Postboks 287, N-1411 KOLBOTN telefon +47 66 81 38 60 www.nortronic.no post@nortronic.no

Osram AS Vækerøveien 3, N-0281 Oslo telefon: +47 40 00 41 10 www.osram.no osram@osram.no

Philips Norge AS, Lighting Innspurten 15, N-0663 Oslo Postboks 6422 Etterstad, N-0605 Oslo telefon: +47 22 74 80 00 www.philips.no/lighting Lighting.no@philips.com

Stork AS Brynsveien 100, N-1352 Kolsås telefon: +47 67 17 64 00 www.stork.no stork@stork.no

SML Lighting AS Kalnesveien 5 N-1712 Grålum/Sarpsborg www.smllighting.no firmapost@smllighting.no

Structor Bergen AS Kokstadflaten 35, Postboks 86 N-5863 Bergen

Nordic Safety Engineering AS Billingstadsletta 30, N-1396 Billingstad telefon +47 66 85 02 00 www.nordicsafety.com office@nordicsafety.com

Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16, 0484 Oslo telefon: +47 22 57 80 60 www.stokkanlys.no post@stokkanlys.no

Schneider Electric Buildings Norway AS Sandstuveien 68, N-0680 Oslo Tlf: +47 07023 www.schneider-electric.com/no

Norconsult Vestfjordsgaten 4, N-1338 Sandvika telefon: +47 67 57 10 00 www.norconsult.no

BOLIGLYS

RÅDGIVERE OG KONSULENTER

BUTIKKBELYSNING

INDUSTRI- OG KONTORBELYSNING

SKOLE-OG INSTITUSJONSBELYSNING

Storelamper AS Arnstein Arnebergsvei 3, N-1366 Lysaker telefon: +47 918 73 252 www.storelamper.no post@storelamper.no

Noack Belysning Rebraco Noack AS - Sjøgata 15, P.O Box 1008, N-1510 Moss telefon: +47 69 70 03 20 www.noack.no

Rambøll Norge AS Hoffsveien 4, 0275 Oslo Postboks 427 Skøyen, N-0213 Oslo Telefon: +47 22 51 80 00 www.ramboll.no E-post lys@ramboll.no

SG Armaturen AS Svåbekk, N-4792 Lillesand Belysning for bolig, effektbelysning, vandalsikre armaturer. telefon: +47 37 26 84 84 www.sg-as.no firmapost@sg-as.no

UTENDØRSBELYSNING

NØD- OG SIKKERHETSBELYSNING

Multiconsult AS Nedre Skøyen vei 2, pb 265 Skøyen, N-0213 Oslo, tlf: +47 21 58 50 00 www.multiconsult.no/lysdesign lysdesign@multiconsult.no Multilux AS Sandavegen 19, N-3800 Bø i Telemark telefon: +47 35 06 13 00 www.multilux.no post@multilux.no

VEILEDNING

LYSKILDER

STYRING OG REGULERING

Micro Matic Norge AS Nye Vakås vei 20, N-1395 Hvalstad postboks 264, N-1379 Nesbru telefon: +47 66 77 57 50 www.micro-matic.no firmapost@micro-matic.no mailto:firmapost@micro-matic.no

BOLIGLYS

RÅDGIVERE OG KONSULENTER

Lyskomponenter AS Sagmyra 2A, 4624 Kristiansand telefon: +47 38 00 36 36 www.lyskomponenter.no salg@lyskomponenter.no

BUTIKKBELYSNING

INDUSTRI- OG KONTORBELYSNING

Luminator as Hvamsvingen 11, N-2013 Skjetten telefon +47 67 97 85 10 www.luminator.no post@luminator.no

SKOLE-OG INSTITUSJONSBELYSNING

UTENDØRSBELYSNING

NØD- OG SIKKERHETSBELYSNING

VEILEDNING

LYSKILDER

STYRING OG REGULERING

LuxSave AS Høgskoleringen, Rickard Birkelands veg 2b N-7491 Trondheim telefon: +47 913 22 393 www.luxsave.com jarl.karlsen@luxsave.com

Thorn Lighting AS Bygdøy allé 4, N-0257 Oslo Telefon: +47 22 54 72 00 www.thornlighting.no info.no@zumtobelgroup.com

Trilux Scandinavia AS Slependveien 48 N-1341 Slependen telefon: +47 67 10 92 00 www.trilux.com/no info@trilux.no

Vanpee Norge AS Vestvollv 6E, N-2019 Skedsmokorset telefon: +47 64 83 82 80 www.vanpee.no firmapost@vanpee.no

Zumtobel Belysning Bygdøy allé 4, N-0257 Oslo Telefon: +47 22 54 72 00 www.zumtobel.no info.no@zumtobelgroup.com

Avtalen løper til den blir sagt opp av leverandør. Det er ikke automatikk i at alle medlemmer av Lyskultur blir ført opp i oversikten, ta selv kontakt hvis du ønsker å være med. Prisen for å delta i leverandøroversikten er kr 1195,- eks. moms pr år for medlemmer og kr 1895,- eks moms for ikke-medlemmer. For annonsører med årsavtale er dette en gratis tilleggstjeneste. Vi prøver så langt mulig å følge med på adresseendringer osv, men gi oss gjerne beskjed når noe skal endres.


s. 70

Lyskultur Nr. 1 2017

MESSER KONFERANSER KURS UTSTILLINGER ANNONSERING 2017 Euroshop Düsseldorf, Tyskland, 5. -9. mars IALD Enlighten Asia Tokyo, Japan, 7. – 9. mars Lyskultur årsmøte Oslo, 16. mars Lyskultur region Vestlandet, presentasjon/omvisning Nye Kunsthøgskolen i Bergen, 21. mars Light Messe og konferanse, Warszawa, Polen, 22. - 24. mars European Lighting Summit Brüssel, Belgia, 30. mars Euroluce 2017 Milano, Italia, 4.-9. april LightFair International Philadelphia, USA, 7. – 11. mai Elfack 2017 Svenska Mässan i Göteborg, 9. - 12. mai 2017 IALD Education Trust Benefit Dinner + 34th Annual IALD International Lighting Design Awards Philadelphia, USA, 10. mai International LED Expo 2017 Kintex, Korea, 27. - 29. juni IES Street and Area Lighting Conference Austin, Texas, USA, 10. – 13. september LED Professional Symposium Bregenz, Østerrike, 26. – 28. september Lights in Alingsås Alingsås, Sverige, 29. september – 5. november LED + Light Asia 2017 Singapore, 4. -6. oktober LightShow West Los Angeles, California, USA, 11. - 12. oktober IALD Enlighten Americas 2017 Denver, Colorado, USA, 12. oktober PLDC 2017 Paris, Frankrike, 1. - 4. november Strategies in Light Europe London, UK, 15. - 16. november

2018

ANNONSEOVERSIKT NR. 1 – 2017

Bright 13 Fagerhult 17 Fiberoptisk Lys Calco 59 Frizen Belysning AS 3 Glamox Luxo 2 Høgskolen i SørøstNorge 67 Ledvance 27 Light House Company 31 LITE 43 Louis Poulsen 47 Lyskomponenter 49 Nordeko 39 Norikon 67 Nortronic bilag NSE 11 Optoga 55 Philips 72 PLDC 63 Plexon 9 Prolys 35 Rejlers 23 Romerike Folkehøgskole 59 SG Armaturen 4 Solar Norge AS 71 Structor 59 Vanpee 53 Vilan 19 Westerdal 39

ANNONSÈR UTGIVELSESPLAN 2017 nr. 1 6. mars nr. 2 12. juni nr. 3 09. oktober nr. 4 11. desember TEKNISKE DATA Opplag: Satsflate: Ant. spalter: Utfallende trykk Spaltebredde Bladformat Raster: HENVENDELSE: Grethe Ånerud gaa@hsmedia.no tlf 928 36 830

3500 ekspl. 215 x 280mm 4 Ja 43 mm 235 x 300mm 60 linjer

ANNONSEPRISER 2017: Helside: kr. 21.000,Halvside: kr. 13.500,1/3 side: kr. 9.400,1/4 side: kr. 7.800,Oppslag, kr. 35.000,Oppslag 2-3, kr. 41.000,SPESIALPLASSERING: Side 3 og 4: kr. 23.000,Bakside og s.2: kr. 25.000,Bilag: kr. 21.000,- + portoutgifter MATERIELLFRIST ANNONSER: 3 uker for utgivelse. Materiellfrist stoff: 4 uker før utgivelse. Årsavtale: 15% v/4 innrykk pr. år. Bladet inkl. annonsene blir også gjengitt på Lyskulturs nettsider: www.lysbladet.no

Light + Building Frankfurt, Tyskland, 18. -23. mars Electronica München, Tyskland, 13. – 16. november

Magasinet det er vel verd å profilere seg i!


Solar Light

Scann QR-koden for å se jubiluemsfilmen

Unik mulighet - bygg din egen e-katalog med Solar Light!

Luxo L-1 er 80 år! I 2017 feirer vi 80-årsjubileum for skrivebordslampen Luxo L-1, som ble lansert av Jac Jacobsen i 1937. Lampen produseres den dag i dag. Det er ikke mange industriprodukter som fortsatt er i produksjon etter så lang tid. Det gir god grunn til feiring!

Informasjon om vår 5-års garanti

www.glamoxluxo.no

får du på våre hjemmesider.

www.solarlight.no


Shield_White_2013

Industribelysning i endring

Magasinet for lys

Kr 129,Version 1.1 – 25 October 2013

LYSKULTUR NR. 1 201 7

Som følge av et nytt EU-direktiv blir flere metallhalogenlamper faset ut i april i år. Dette gir deg en unik mulighet til å være i forkant med belysningsanlegget ditt. Philips har løsninger for alle typer prosjekter; enten du oppraderer til en LED-løsning med styring som gir stor energibesparelse eller du ønsker en-til-en utskiftning.

Nr.1 2017

Nordlyset – fra myter til moderne forskning

Ta kontakt med oss for å få råd og hjelp til å finne den optimale løsningen for ditt anlegg.

INTERPRESS 1048-01

http://philips.to/2liCn8i RETURUKE

23

Into The Glacier

Den Danske Lyspris