Page 1

VRIJSTAAT THIALF courant

TO

DO LO

Q

RE

U

N

O

U

S

LUCE

RE O

E

LE U

C

R

JU

LLERT

R

DU

O

P

-A

NO ES

O-

S

G R A T I S B I J L A G E B I J D E G E L D E R L A N D E R | J U L I 2 0 0 9 | I N V R I J S T A A T T H I A L F I S H E T E L K E D A G F E E S T V O O R I E D E R E E N ! | O N R E G E L M A T I G V E R S C H I J N E N D & H E F T I G O P I N I Ë R E N D | M E T D A N K A A N O - P - A & O - M - A T A M A R A & E D W I N ! | B E Z O E K T A L L E N D E V R I J S T A A T : G R A T I S E N V O O R N I E T S ! | E E R S T K O M E N D E Z O M E R F E E S T : 1 8 J U L I 2 0 0 9 | G A V O O R M E E R I N F O R M A T I E , W E E T J E S , F I L M P J E S & M U Z I E K J E S N A A R W W W. V R I J S T A A T T H I A L F. N L

DI

AB ACTI L

M E T D A N K A A N L O E T VA N M O L L | P E T E R G R O O T | R E I N O U T D U B B E L M A N | W I L LY N O P P E N | YO L A N D A K LU E N | G I J S VA N D E N H E U V E L | H A N D O O R N E B O S C H | J O O S T B O S | J O O P LU C A S S E N | M A A R T E N D E L E N | S T E F B I J L | D E D U L L E R T S S T I C H T I N G | F E N J E H E N G E L A A R | JA N T I E N VA N E R V E | A L E T V O S KU I L | A N N E M A R I E K A M P KU I P E R | G I J S F R E N C K E N | J O O S T H O U T K A M P | P E T R A W E S S E L S | H E T L A B G R A F I S C H O N T W E R P E R S | R E A C T I E S N A A R : P O S T @ V R I J S TA AT T H I A L F. N L

Kamerheer Vos herontdekte de postzegels van Vrijstaat Thialf.

Vrijstaat Thialf

at

tra

ts ler

Geen Arnhem zonder Meisjes, geen Zeeuw zonder Bollen! Ook Vrijstaat Thialf heeft een lokale lekkernij nodig. Bedenk en maak iets lekkers voor de Vrijstaat en neem het mee naar het Thialf Wijkfeest op 18 juli 2009. Het lekkerste baksel of bedenksel wordt in productie genomen!

l

Du

Een koekje van jouw deeg?

C. A. es iem Th

Aristocratie van vrijwilligers

at

tra

Stedelijk

em

um Arnh

Gymnasi

Hugo de

hool

Grootsc

Gra

swin

cke

lstra

at

Sco

utin

g An

aat beckestr

Thor

de T

Kamerheer Vos wilde het liefst een dictatuur vestigen in de Vrijstaat Thialf. Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium staken daar een stokje voor. Samen met hun filosofieleraar schreven ze de Grondwet voor de Vrijstaat Thialf.

hay

e

nt

bo

kel

Ka

dre

“Vrijstaat Thialf: Vrijheid, Vriendschap en Vertier” luidt de eerste regel van de Grondwet. Die werd tijdens een speciale werkweek over wetten en regeringsvormen opgesteld door leerlingen van de vijfde klas. Vrijstaat Thialf is volgens de leerlingen een ‘Aristocratie van vrijwilligers’. Filosofieleraar Wim Rasing was blij met de vraag van de tijdelijke leiding van de Vrijstaat. “Ik was vlak voor de vakantie compleet door de lesstof heen. Dit was een mooie kans om de theoretische kennis van de leerlingen in praktijk te brengen!”

Stedenbouwkundig bureau BFAS uit Amsterdam bedacht samen met bewoners en de leiders van de Vrijstaat een plan voor de eerste fase van het project Spijkerbroek.

“Het was zijn idee, maar ik heb het bedacht!”

Grenspost voor de Vrijstaat

Burgemeester erkent Vrijstaat!

ARNHEM - DOOR ONZE REPORTER STAATSZAKEN

ThialfBode_02.indd 1-2

SOLLICITATIEBON ZET ONS AF! - Bij lezing van stukken in deze krant valt ons op dat er opvallend veel bestuurlijk talent werkeloos rondloopt in de straten van onze mooie provinciestad. Voelt u zich geroepen tot het vervullen van een luchtige bestuurlijke functie in een Vrolijke Vrijstaat, vooralsnog zonder politieke valkuilen – in de geest van Dullert? Stuur dan deze bon op! Ja*, ik ben... ● Povertuigd democraat ● Paanhanger van Thorbecke ● Pvoormalig lid van de PvdA ● P� teleurgesteld in de ‘echte’

politiek ● Pvoormalig wethouder *meerdere keuzes mogelijk

foto: Fenje –Justitia– Hengelaar

foto’s: mamarazzi Paulien Vos

Een selectie uit de 120 vlagontwerpen door kinderen van de Hugo de Grootschool foto: Huub –van Penning tot– Vinkenburg

Een verfrissend product uit de Vrijstaat Thialf: inspiratiewater uit de bronnen van de Molenbeek. Gebotteld door de Kamerheer, ingestraald door de Grootmogol!

“We hebben de baas van de stad gevraagd om de vlag van Vrijstaat Thialf te hijsen. Een stad is natuurlijk minder belangrijk dan een Vrijstaat, maar we vinden het toch erg aardig dat mevrouw Krikke dit wil doen!” Dit zei Kamerheer Vos tegen de burgemeester van Arnhem tijdens de eerste Vlaggetjesdag in Vrijstaat Thialf. Daarna hees de burgemeester feestelijk de ‘kindervlag’ van de Vrijstaat. Deze vlag is gemaakt door de elfjarige Esra Can van de Hugo de Groot-basisschool. De vlag is gekozen uit meer dan honderd vlaggen die door de leerlingen van de school voor Thialf zijn gemaakt. Over de winnende vlag zei Krikke: “Heel mooi gemaakt. Hij wappert ook goed. Dat is erg belangrijk voor een vlag.”

ThialfTas nu al collector’s item ®

De Vrijstaat krijgt een opvallende toegangspoort. Dat krijgen de leden van de werkgroep hier goed voor ogen tijdens een excursie naar andere parken in het land.

Burgers van de Vrijstaat Hun prijswinnende visie bestaat uit twee delen: stenen en ideeën. De stenen: een grenspostgebouw, doelgroepenpleinen en een opvallende poort of boog als ingang. De ideeën: de Vrijstaat als vrijplaats voor mensen, plannen en activiteiten. De gebruikers van de Bouwspeelplaats worden de burgers van de Vrijstaat. Met een eigen vlag, een eigen Grondwet, eigen producten, een eigen volkslied en veel meer!

Het maken van een stedenbouwkundig plan is eenvoudiger dan je denkt. Gewoon een beetje schuiven met blokjes op een maquette.

Zie voor de volledige tekst van de Grondwet www.vrijstaatthialf.nl

Kindervlag wappert in de bergen van Thialf

foto: Marlies –Boomknuffelaar– van Diest

Geheime plek De twee riepen op 10 januari 2009 de Vrijstaat Thialf uit tijdens de kerstboomverbranding op Bouwspeelplaats Thialf. De Vrijstaat bestond eigenlijk altijd al, maar het bestaan ervan was een beetje vergeten. De oudere Arnhemmer weet het nog: Thialf was een plek waar dingen gebeurden die gewoon op straat eigenlijk niet konden. Een verstopte en beetje ‘geheime’ plek om te spelen, te keten, te hangen en te klooien.

Prijsvraag Vos en Derks herontdekten de Vrijstaat Thialf toen ze aan de slag gingen met een prijsvraag van de Arnhemse Dullertsstichting. Die ondersteunt de plannen voor de herinrichting van het voormalige prostitutiegebied met 500.000 euro voor een nieuwe ingang van Thialf aan de Dullertstraat.

Wij bieden ● Paantrekkelijke werkplek in het groen ● Pgratis limo (zonder bijtelling, zonder prik) ● Pveel zonne-uren, weinig zweet ● P� veel interactie met de gewone man M/V in de wijken ● Pbezoldiging sub-sub-sub-Balkenende-norm

U heeft ze misschien al gesignaleerd in het straatbeeld, de modieuze ThialfTasjes®! Komt de volgende modebiënnale naar de Vrijstaat?

Misschien is het u ontgaan, maar Arnhem heeft sinds het begin van dit jaar een echte vrijstaat: de Vrijstaat Thialf. De Vrijstaat heeft twee leiders die snel hopen te worden afgezet: Kamerheer Vos (wereldlijk leider) en Grootmogol Derks (spiritueel leider).

Oud-leerling van de school en voormalig minister van justitie Winnie Sorgdrager gaf tijdens de werkweek een gastles over grondrechten. De vice-president van rechtbank Arnhem, Frits de Vries, verzorgde een les over grondwetten. Aan het eind van de werkweek boden de leerlingen de Grondwet en Gedragsregels voor de Vrijstaat op twee banieren aan. Die werden dankbaar in ontvangst genomen door Kamerheer Vos en Grootmogol Derks. Ze krijgen een ereplaats in de toekomstige Grenspost voor de Vrijstaat Thialf.

01-07-2009 13:14:56

Vrijstaat Thialf Courant  

Krant van de Vrijstaat Thialf, verschenen in De Gelderlander, 4 juli 2009. Vormgeving Erik Vos, Het Lab Arnhem.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you