Page 1

1e jaargang

|

2010 - 2011

Grootspraak relatie-editie

In dit nummer: Uitgelicht

Nieuwbouw Vlint Holding Opgeleverd

Gemeentewerf Hardenberg MVO

Giften Open Huis


Grootspraak

De noodzaak van (een) Grootspraak Met gepaste trots presenteren wij u hierbij ons relatiemagazine Grootspraak. Een blad wat al vele jaren binnen ons bedrijf wordt gemaakt en enkel werd verspreid onder ons personeel. Als we voor opdrachtgevers aan het werk waren en er werd iets over hun project vermeld, verstuurden we incidenteel ook een exemplaar naar hen. Vanaf nu krijgen echter al onze relaties periodiek een Grootspraak. Als u onze keten in den lande ziet staan wordt u uiteraard aan ons herinnerd. We vinden het belangrijk om onze relaties op de hoogte te houden van alles wat rondom onze organisatie gebeurd en de opdrachtgevers waar we voor mogen bouwen. Over onze werkvoorraad zijn we positief. In deze tijd mogen we dus zeker niet ontevreden zijn al zijn de voorspellingen somber en onzeker. We merken dat de vernieuwde huisvesting en diversiteit aan projecten meewerkt in de overtuiging dat veel potentiële klanten ons weten te vinden en weten dat hun bouwproject bij ons in goede handen is. Daarnaast is de bouwmarkt behoorlijk in beweging met betrekking tot het driedimensionaal ontwerpen, Lean bouwen (verspilling uit de processen halen en waarde toevoegen voor de klant) en de aandacht voor duurzaamheid. Volop kansen dus. De innovatieve bouwers komen uit hun, van nature, traditionele rol en in het voortraject ontstaat een soort ketenintegratie waarbij architect, constructeur en aannemer kennis uitwisselen en elkaar versterken op deze thema’s. Dat is geen grootspraak, maar noodzaak, om pro-actief als bouwonderneming te blijven opereren en onderscheidend te zijn ten opzichte van de concurrentie.

Colofon 1e jaargang | 2010 - 2011 Grootspraak Relatie-editie is een uitgave van Groothuis Bouwgroep Redactieadres Groothuis Bedrijven Postbus 64 8280 AB Genemuiden www.groothuisbouwgroep.nl info@groothuisbouwgroep.nl Redactie Jacolien Breman Claudi Schuurman Dennis Grasdijk Hendrik Eikelenboom Wim Hofstede Vormgeving Eigen beheer Foto’s Eigen beheer Schuurman Vakfotografie Foto’s voorkant Gemeentewerf Hardenberg Impressie Vlint Holding Impressie kantoren Melmerpark Artsen Zonder Grenzen

Vorig jaar mochten we ons 50 jarig jubileum vieren en velen van u waren daar getuige van. Een prachtige dag waar we met veel genoegen op terug kijken. De giften die wij toen hebben ontvangen zijn besteed aan het werk voor gehandicapten en Artsen zonder Grenzen. U leest er over in deze Grootspraak. Wij hopen dat u geniet van deze Grootspraak en schroomt u niet om mensen met bouwplannen in uw omgeving deze Grootspraak uit te lenen, want bouwen blijft onze passie. Goede dagen toegewenst namens onze medewerkers, familie en directie. Henk en Wim Groothuis

2

Henk en Wim Groothuis


Grootspraak

In dit nummer: Het laatste nieuws

3

Giften Open Huis hebben bestemming gevonden Bouw Vlint Holding in herhaling

4

6

Groothuis bouwt en ontwikkelt locatie Melmerpark in Kampen 2010 tot heden, gerealiseerde projecten

9

Uniek project met volledige LED-verlichting Meest duurzame gemeentewerf van Nederland In de put...

8

18 19

20

SWZ bouwt met Groothuis in Zwolle Traffic Support

20

21

Opslag tot 35 meter hoogte...

22

22

5e Allsafe Mini Opslag

Nieuwe CI van VW en Audi voor het eerst toegepast door Groothuis Denkt u met ons mee?! Actuele projecten

23

23

24

Het laatste nieuws... • Graydon Award. In december ontving Groothuis van kredietbeoordeelaar Graydon een award voor het feit dat de onderneming tot de meest financieel gezonde bedrijven van Nederland behoort. • VCA** en ISO certificeringen zijn opnieuw verlengd. • Sinds oktober 2010 is de bouwgroep FSC en PEFC gecertificeerd. • Bedrijfsbezoek. Onlangs is groep 7 van de Maarten Lutherschool uit Genemuiden op bezoek geweest naar aanleiding van een spreekbeurt. De rondleiding van Wim Groothuis heeft hen hopelijk enthousiast gemaakt voor de bouw! • Contract getekend voor de nieuwbouw van het bedrijfscomplex voor KWS POTATO BV te Nagele. • De website heeft steeds iets nieuws te bieden, voor meer info: www.groothuisbouwgroep.nl

3


Grootspraak

Giften van Open Huis hebben Rolstoelfiets voor Dagcentrum de IJsselburg officieel in gebruikgenomen. Tijdens ons Open Huis van 25 juni 2010 ter ere van het 50-jarig bestaan van de organisatie en de ingebruikname van het nieuwe kantoor, hebben vele gasten een bedrag gedoneerd op een speciale rekening. Zoals u kunt lezen is de helft van dit bedrag overhandigd aan Artsen Zonder Grenzen. In mei van dit jaar heeft de andere helft haar bestemming gevonden. Omdat directie en aandeelhouders de gehandicaptenzorg een warm hart toe dragen is er gezocht naar een invulling waar lichamelijk en verstandelijk beperkte mensen plezier aan kunnen beleven. De familie onderhoud nauwe contacten met “De IJsselburg” in IJsselmuiden. Dit is een dagcentrum voor lichamelijk en verstandelijk beperkte mensen. In een gesprek met de begeleiders kwam naar voren dat er een wens was voor een rolstoelfiets. Instanties als “De IJsselburg” hebben geen budget om dit aan te schaffen. Door de gift die Groothuis Bouwgroep beschikbaar stelt kon dit toch realiteit worden. In een feestelijke ambiance, in aanwezigheid van de begeleiders en de mensen waarvoor de fiets bestemd is, werd de rolstoelfiets officieel aangeboden door Groothuis Bouwgroep. Manager Kees Verhulst vertelde dat begeleiders en de mensen met een beperking gebruik kunnen maken van deze fiets. De mensen kunnen vervoerd worden in een stoel of in de eigen rolstoel. Deze kan op het voorste gedeelte van de fiets gezet worden. Door de elektrische motor heeft de begeleider

4

extra aandrijving bij het fietsen. Hij bedankte ook Groothuis en de mensen die geld gedoneerd hebben. Henk Groothuis hield ook nog kort een toespraak waarin hij zei dat hij namens medewerkers, familie en directie van Groothuis Bouwgroep blij was dat de gasten van het Open Huis dit mogelijk hebben gemaakt. “We hopen dat jullie allen veel plezier hebben met deze fiets. En dat het voor de begeleiders ook prettig is om met de mensen te gaan fietsen.” Daarna is het fietssleuteltje officieel overhandigd aan begeleidster Elly van Dijk. Het enthousiasme van de mensen was ontroerend. Dagcentrum de IJsselburg in IJsselmuiden Dagcentrum de IJsselburg in IJsselmuiden (gemeente Kampen) is een onderdeel van Stichting Philadelphia en biedt een dagbesteding aan mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking die niet de mogelijkheid hebben om te werken. De mensen hebben een vaste groep waar ze de dag mee optrekken. De dagbesteding bestaat vaak uit spel, creativiteit, beweging en activiteiten in het dagelijks leven. Er is ook dagbesteding die gericht is op meedoen in de maatschappij. Tenslotte is er ook dagbesteding voor directe zintuiglijke beleving en contact. Centraal staat het hier en nu en de structuur in de dag. De begeleiders zijn actief bezig met de mensen om de dag een prettige invulling te geven. De rolstoelfiets draagt hier zeker aan bij. Het één op één contact, het gevoel van er even tussen uit zijn doet de mensen goed. Ook maken ze onderdeel uit van de maatschappij, want de rolstoelfiets valt op en de omgeving reageert enthousiast.

Artsen Zonder Grenzen Artsen Zonder Grenzen is van oorsprong een Franse organisatie en bestaat 40 jaar. AZG is een instantie die zonder aanziens van persoon, religie of land, noodhulp biedt bij rampen. Voor meer informatie over deze organisatie: www.artsenzondergrenzen.nl


Grootspraak

bestemming gevonden Noodhulp Loodvergiftiging Nigeria Eind vorig jaar werden Gerbren Deves en Ellen van den Velden van Artsen zonder Grenzen (hierna te noemen AZG) hartelijk verwelkomd op het kantoor bij Groothuis Bouwgroep. Reden voor het onthaal was de uitreiking van de cheque, namens gasten van het Open Huis, van maar liefst € 7.500,=. Dit bedrag is de helft van het totaalbedrag dat gedurende het Open Huis en het vijftig jarig bestaan van Groothuis Bouwgroep, gedoneerd is door de gasten. In overleg met AZG is besloten om het geld beschikbaar te stellen voor het specifieke doel: Loodvergiftiging in Nigeria in de deelstaat Zamfara. In maart werd een team van AZG uitgezonden naar Nigeria in verband met een mazelen epidemie. Daarbij viel op dat in bepaalde dorpen de kindersterfte heel hoog was. Uit onderzoek bleek dat er in deze 7 dorpen sprake is van loodvergiftiging. Noodhulp van AZG heeft geresulteerd in de behandeling van 700 kinderen tegen de loodvergiftiging. De laatste maanden is de jonge kindersterfte in dit gebied weer gedaald. In korte tijd heeft de inzet van AZG daadwerkelijk levens gered. De cheque die Henk Groothuis overhandigt, namens de gasten van het Open Huis draagt concreet bij aan het behandelingstraject van deze kinderen. We wensen AZG heel veel succes met hun werk.

Loodvergiftiging In Nigeria, Zamfara, wordt goud gewonnen uit loodhoudend erts. De goudwinning voorziet in de levensbehoefte van veel inwoners in dorpen in deze provincie. Om het goud te winnen moet het erts onder meer worden vermalen en gedroogd. Het vermalen gebeurt in de open lucht, waardoor stof vrijkomt dat veel lood bevat. Het drogen van de erts gebeurt vaak op de vloer van de hutten, en ook dat vergroot het risico op loodvergiftiging voor de spelende kinderen. Dezelfde concentratie lood heeft bij kinderen meer negatieve gevolgen dan bij volwassenen. Vandaar dat AZG in eerste instantie zich richt op de kinderen. Als de vergiftiging boven een bepaalde waarde is, worden de kinderen ernstig ziek. Als er niet behandeld wordt leidt dit tot de dood.

Grondsanering De behandeling is alleen effectief als de patiënten niet terugkeren naar de vervuilde plekken, omdat ze anders het risico lopen weer vergiftigd te raken. De enige oplossing voor de situatie is het schoonmaken van de vervuilde grond. De organisatie ‘Terragraphics’ is daar momenteel mee bezig. Concreet houdt dit in dat er 10 cm grond afgegraven wordt op de totale grondoppervlak van de dorpen. De vervuilde grond wordt in een groot gronddepot gestort en er wordt schone grond weer neergelegd. Inmiddels is de grond in een paar dorpen gesaneerd.

5


Grootspraak

Bouw Vlint Holding in herhaling De 1e van de ruim 1800 palen geslagen

Directeur Jan Hannink van Vlint Holding vertelt... “Het was in 1991 dat ik als kleine ondernemer begon met het bedrijf dat later mocht uitgroeien tot Vlint Holding B.V. Door de groei van de onderneming en de filosofie dat het onroerend goed het beste in eigen beheer gehouden kon worden, kwam ook ik voor de uitdaging te staan om in 2004 een bedrijfspand te laten bouwen in Almere. Maar waar ga je beginnen? Hoe kom je tot een goed vergelijk tussen verschillende aannemers, is de prijs die ik ga betalen wel fair?

In eerste instantie was Vlint van plan een bestaand pand te kopen, nadat een ander nieuwbouwplan niet haalbaar bleek. Daarop boodt Groothuis aan om zelf een haalbaar plan op te stellen, dat voldeed aan de eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen budget paste. In het najaar van 2010 hebben wij vervolgens opdracht gekregen om een geheel nieuw pand te ontwerpen en te realiseren. Na opdracht heeft Groothuis binnen 4 weken vanaf schetsontwerp de bouwaanvraag klaar gemaakt. In februari werd de omgevingsvergunning afgegeven en konden we starten met de bouwvoorbereidingen. Eind april dit jaar is de eerste paal geslagen op het bedrijventerrein Flevopoort te Lelystad. In juli wordt gestart met het optrekken van een staalconstructie, in september zullen de gevelplaten worden gemonteerd. Begin december moet het gebouw wind- en waterdicht zijn. In de eerste maanden van 2012 zijn de afbouwwerkzaamheden gepland om in mei 2012 op te leveren.

Projectgegevens: -

6

Kaveloppervlakte: ca. 20.000m2. Oppervlakte kantoor: ca. 4.000m2. Oppervlakte hallen: ca. 10.500m2. 6 loadingdocks. Gebouw geheel voorzien van sprinklerinstallatie. Ca. 100 parkeerplaatsen. Gebouwhoogte kantoor + magazijn: 12 meter. Overige hallen: 8 meter hoog.

Uiteindelijk heb ik besloten een aantal aannemers een planaanbieding te laten maken. Na een onafhankelijke vergelijking en toetsing kwam Groothuis er als beste uit, maar daarmee was het voor mij nog niet vanzelfsprekend dat wij met hen zouden gaan bouwen. We hadden namelijk ook nog de wens om het pand in een kort tijdsbestek te laten bouwen en het voor een bepaalde datum te laten opleveren. In die fase heb ik gezocht naar houvast, mijn vraag was: ‘kan ik bij deze mensen er op aan dat ze woord houden, moet ik voorzorgsmaatregelen treffen als ze het niet realiseren etc.’. We hebben in die tijd vrij intensieve gesprekken gevoerd met de directie van Groothuis en ik kreeg de indruk dat het mannen waren waar je van op aan kon. Op die basis hebben we destijds de beslissing genomen om met Groothuis in zee te gaan, een beslissing waar ik geen spijt van heb gekregen. We werden volledig ontzorgd in het voortraject waarbij met name Freek Lammers met zijn ervaring en kennis van zaken, het gehele vergunningentraject bij de gemeente in korte


Grootspraak

anno 2004

anno 2012

tijd heeft begeleid, waardoor we snel konden starten. Het bouwproces was vervolgens heel plezierig, wij werden als klant betrokken in het proces en gekend in onze wensen. Dat Groothuis haar beloften waarmaakte en het pand keurig binnen de afgesproken termijn zou opleveren was voor ons geen verrassing meer. Het waren soms van die gewone uitspraken die ze bij Groothuis deden, maar op mij diepe indruk maakten, zoals Freek Lammers zei: ‘Die afspraak pas volgende maand plannen?! Heb je morgen ook even tijd?’ Of Henk Groothuis die zei: ‘We hebben voor mooiere afwerkingsmaterialen van het kantoor gekozen dan het bestek voorschreef omdat ook wij trots willen zijn als wij het pand aan iemand laten zien’. Toen wij in 2010 vanwege de groei van Vlint weer voor een nieuwe nieuwbouw uitdaging stonden, deze keer in Lelystad, was het voor ons niet zo zeer de vraag met wie wij zouden bouwen maar hoe wij het zouden doen. We zijn het gesprek met Groothuis ingegaan en zij hebben ons het hemd van het lijf gevraagd over onze wensen ten

Werkmaatschappijen Vlint Holding bestaat uit de dochter-ondernemingen Vilton, Vilton Services, Nedfilter, Insolids, Viltex, Climexx, Viservo,en Viltalis. De werkmaatschappijen functioneren als zelfstandige ondernemingen binnen hun eigen marktgebieden in de clusters bouw, filtratie, solids handling, technisch textiel, en technische dienstverlening. Ze hebben dezelfde (technische) wortels maar ieder een herkenbaar gezicht.

aanzien van ondermeer het benodigd oppervlak, de gebruikswijze van het gebouw, uitstraling etc. Al vrij vlot kwamen zij met een presentatie waarin het gebouw in hoofdlijnen was weergeven. Het bleek dat zij goed naar ons hadden geluisterd en wij werden enthousiast over het gehele ontwerp. In dat stadium werd een duidelijke afstemming gemaakt over ons verwachtingspatroon en wat het effect zou zijn indien wij voor luxere opties zouden kiezen. Wij hebben daarbij gekozen voor dezelfde kwaliteit als ons huidige pand met een modernere uitstraling. Het gehele vergunningen traject is als vanouds weer op vlotte en accurate wijze doorlopen, er zijn ons heldere keuze mogelijkheden in de materialisatie voorgelegd en inmiddels zijn wij volop aan het bouwen. Het bouwen van een pand dat weer veel groter is dan het vorige is voor ons weer een stap in het diepe maar een hele geruststelling dat we het in goed vertrouwen kunnen overlaten aan het bouwteam van Groothuis Bouwgroep uit Genemuiden.”

De diensten en producten van de ondernemingen binnen Vlint liggen op het gebied van: • toelevering aan de bouwsector, infrastructuur, betonsector, industrie en installatiebedrijven; • integratie van ontwerp en uitvoering; • ontwikkeling van serviceconcepten op het gebied van de bouw en de onderhoudssector. Het zwaartepunt van de werkzaamheden van Vlint ligt in de Benelux.

7


Grootspraak

Groothuis bouwt en ontwikkelt locatie Melmerpark in Kampen Onder de naam Melmerpark BV, ontwikkelt Groothuis samen met enkele partners het gebied rondom de N50 in Kampen. Het gebied Melmerpark bevindt zich aan de kop van het bedrijvenpark aan de Rijksweg N50 van de gemeente Kampen. In de toekomst zullen hier vijf kantoorgebouwen, een hotel een een zestal-gebouwen met winkelbestemming worden gerealiseerd van in totaal 40.000m2 winkeloppervlak. Melmerpark ligt op een goede zichtlocatie vanaf de N50 van Zwolle naar Emmeloord en ligt direct naast de afslag ‘Kampen’. Op deze plek snijdt de N50 de N307 (Flevoweg) naar Dronten / Lelystad. Deze locatie biedt Melmerpark door haar goede bereikbaarheid de mogelijkheid zich eenvoudig te presenteren aan een groot publiek. Het is het visitekaartje van de stad Kampen voor het verkeer dat uit deze richting Kampen binnenkomt. Inmiddels is er op Melmerpark een Mc Donalds gerealiseerd. Begin dit jaar is Groothuis Bouwgroep gestart met het eerste kantoorgebouw. Het plan Melmerpark kenmerkt zich door de architectonische samenhang tussen de verschillende functies van het park. De kantoorgebouwen, het detailhandelscentrum en het hotel onderscheiden zich hierin van andere bedrijvenparken. Voor Groothuis Bouwgroep bezorgt deze ontwikkeling mooie werkgelegenheid voor de komende jaren.

www.groothuisbouwgroep.nl Onlangs hebben we nieuwe projectfilmpjes geplaatst van o.a. Action in Zwaagdijk, Brede School in Nuis-Niebert, Gemeentewerf in Hardenberg en IMpact in Kampen. Deze filmpjes geven in ongeveer een minuut een indruk van deze projecten. Binnenkort vindt u er ook een projectfilmpje van het project Melmerpark in Kampen. Bovendien willen we onze bedrijfsfilm en het filmpje van ons Open Huis vorig jaar, bij u onder de aandacht brengen. Heeft u zichzelf al zien lopen? Op www.groothuisbouwgroep.nl, onder het kopje media, vindt u al deze filmpjes. De moeite van het kijken zeker waard! 8


Grootspraak

Gerealiseerde projecten

2010 tot heden

Nieuwbouw • Distributiecentrum Action Non Food te Zwaagdijk. • Distributiecentrum en kantoor Asia Express Food te Kampen. • Distributiehal De Weerd Logistics te Zwolle. • Bedrijfsverzamelgebouw op Gouwe Park te Gouda. • Fabriek Gebr. Fuite Veevoeders te Genemuiden. • Hoogbouwmagazijn Koopman International te Emmeloord. • Bedrijfspand IMpact te Kampen. • Showroom en werkplaats Auto Muntsad te De Meern. • Bedrijfspand Tolsma Techniek te Emmeloord. • Bedrijfspand Triple Audio te Bilthoven. • Bedrijfspand Maretti te Almere. • Bedrijfspand A-Quadraat te Bilthoven. • Bedrijfspand ALLSAFE Mini Opslag te Rotterdam. • Bedrijfspand Conrad te Emmeloord. • Opslaghal Waterman Onions te Emmeloord. • Gemeentewerf te Hardenberg. • Sporthal FC Lewenborg te Groningen. • Brede School te Nuis-Niebert. • 20 Woningen en woongebouw ‘De Reeve’ OFW te Dronten. • 15 Woningen Wetland Wonen te Blokzijl • 20 Woningen Omnia Wonen te Oldemarkt. • Woning te Scheerwolde. • Uitbreiding bedrijfspand IBG te Genemuiden. • Uitbreiding bedrijfspand ASKO te Genemuiden. • Kantoor en bedrijfshal Veerman Metaal te Staphorst. • Uitbreiding en verbouw bedrijfspand Tribus te Utrecht. • Kantoor en bedrijfshal J&C Underwear te Almere. • Clubgebouw VV ‘t Vliegdorp te Soesterberg. • Bedrijfspand Gebr. Fuite te Kampen. • Villa in ‘t Gooi. Kleinbouw (een greep uit de projecten) • Verbouw en uitbreiding woningen te Genemuiden. • Verbouw Drukkerij Wilco te Amersfoort. • Uitbreiding woning te ‘t Gooi. • Nieuwbouw tuinhuis met veranda te Genemuiden. • Verbouw en renovatie Viataal te Utrecht. • Uitbreiding woning te Vollenhove. • Nieuwbouw veranda te Emmeloord. • Nieuwbouw tuinhuis te Almere. • Nieuwbouw bergingen bij De Hazelaar te Hasselt. • Renovatie Villa Suikerberg te Zwolle. Het resultaat van de bovengenoemde projecten is de volgende pagina’s te zien. 9


Grootspraak

n Non Food

trum Actio tributiecen

55.000m2 bvo

Dis

k

te Zwaagdij

Fabriek Gebr. Fu ite Veevoeders te Genemuiden

Hoogbouwmagazijn Ko opman International te Emme loord

35 m1 hoog

Uitbreiding bedrijfspand ASKO te Genemuiden

nemuiden Verbouw woning te Ge

10


Grootspraak

Nieuwbouw veranda te Emmeloord

Bedrijfspand Conrad te Emmeloo rd

Bedrijfspand IBG te Genemuiden

Bedrijfsunits Gouwe Park te Gouda

Bedrijfspand Triple Audio te Bilthoven

11


Grootspraak

Almere Bedrijfspand Maretti te

Gemeentewerf te Hardenberg

Sporthal FC Lewenborg te Groningen

-Niebert

l te Nuis

hoo Brede Sc

Uitbreiding woning in ‘t Gooi

12


Grootspraak

Distributiecentrum en kantoor Asia Express Food te Kampen

te Zwolle Distributiehal De Weerd Logistics

IMpact te Kampen

Bedrijfspand A-Quadraat te Bilthoven

Bedrijfspand Hillfloor te Genemuiden

te Rotterdam Bedrijfspand Allsafe Mini Opslag

13


Grootspraak

wolde Woning te Scheer

20 Woningen en woongebouw ‘De Reeve’ te Dronten voor OFW

15 Woningen te Blokzijl voor Wetland Wonen

20 Woningen te Oldemarkt voor Omnia

sfoort rij Wilco te Amer Verbouw drukke

14


Grootspraak

Nieuwbouw tuinhuis te Genemuiden

ern Auto Muntstad te De Me

Tribus te Utrecht

Interne verbouwing Via taal te Utrecht

Uitbouw woning te Vollenhove

15


Grootspraak

Clubgebouw VV ‘t Vliegdorp te Soes terberg

d Bedrijfspan

re

ear te Alme

J&C Underw

Bedrijfspand Veer man Metaal te St aphorst

meloord

niek te Em

ch Tolsma Te

Bergingen bij De Hazelaar te Hass elt

16


Grootspraak

Renovatie Villa Suikerberg te Zwolle

ere

inhuis te Alm

Nieuwbouw tu

Bedrijfspand Gebr. Fu ite te Kampen

Villa in ‘t Gooi

Waterman Onions te Emmeloord

17


Grootspraak

Uniek project met volledige LED-verlichting

Eind februari 2011 is het gebouw voor Asia Express Food te Kampen door Groothuis opgeleverd. Het pand bestaat uit ca. 1.500m² kantoor oppervlak en 10.000m² magazijn met daarin zo’n 2.000m² gekoelde opslag. De totale hoogte van het magazijn en de top van het kantoor is ca 13,50m¹. Het vloerpeil bevind zich ruim 1 meter boven het maaiveld. Hierdoor is er geen laadkuil nodig voor het laden en lossen van de vrachtwagens. Een toch wel markant aanzicht is de rond gezette entreegevel/dak van het kantoor welke bestaat uit rond gewalste felsplaatbekleding. Deze felsbeplating is gebogen in verschillende holvormen (Concaaf) en bolvormig (Convex). Het was voor de leverancier een zeer precieze en tijdrovende klus om handmatig de juiste radius te buigen. Verder is het gehele pand voorzien van energiezuinige LED-verlichting, voor zowel de binnen- als buitenverlichting. Elk type armatuur is speciaal voor dit project ontworpen en gefabriceerd. Asia Express Food is inmiddels verhuist een heeft daarmee het oude pand in IJsselmuiden verlaten. Dit project gerealiseerd in samenwerking met DENC Netherlands als architect en constructeur.

18

Asia Express Food is sinds 1991 importeur en exporteur van Aziatische en Afrikaanse producten en bedient klanten in heel Europa. Asia Express Food is leverancier van een breed pakket van verse en verpakte food producten en een klein maar verfijnd assortiment nonfood producten. Zo leveren ze bijvoorbeeld heerlijke oosterse producten, Thaise levensmiddelen, Chinees bier, maar ook non-food producten, zoals Aziatisch kookgerei en oosterse tafelaankleding.


Grootspraak

Meest duurzame gemeentewerf van Nederland

De gemeentewerf is de centrale uitvalsbasis voor de ruim 100 medewerkers van de afdeling Beheer Openbare Ruimte in de gemeente Hardenberg. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de leefomgeving van Hardenberg, waaronder wegen en fietspaden, straatmeubilair, riolering en openbare gebouwen. Dankzij een uitgekiend ontwerp en een scala aan duurzame maatregelen ademt de werf duurzaamheid en is het zelfs ĂŠĂŠn van de meest duurzame gebouwen van het land, met een GPR score van gemiddeld 8,7.

Zo bestaat de werf voor een groot deel uit duurzame materialen zoals houten spanten (FSC) t.b.v. hoofddraagconstructie, houten kozijnen (FSC), lava onder de bestrating voor de waterafvoer naar de grond, betongranulaat in fundering en een sedumdak. Daarnaast is er veelvuldig gebruik gemaakt van energiezuinige apparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke bronnen zoals zonnepanelen, zonneboilers, opvang van regenwater voor diverse doeleinden en zorgen installatietechnische oplossingen voor een laag energieverbruik waaronder de toepassing van LED-verlichting. De werf staat aan het Kruiwiel 15 op bedrijvenpark Haardijk in Hardenberg en bestaat uit een hoofdgebouw met de kantoren, de kantine, het magazijn, een verwarmde loods en de onderhoudswerkplaats. Daarnaast staan er op het terrein enkele stallingen voor de voertuigen, het materieel en werkplaatsen. Natuurlijk is er op het terrein veel ruimte voor de opslag van materialen en is er een grote zoutloods.

Duurzaamheidsmarkt De meest duurzame gemeentewerf van Nederland is opgeleverd. En dat wij onze handtekening onder dit project mogen zetten is iets waar we als hoofdaannemer natuurlijk trots op zijn. En dat ook Gemeente Hardenberg trots is op het resultaat werd duidelijk op de Open Dag op 19 maart. De Gemeente opende haar deuren voor haar inwoners. Ruim 3.000 bezoekers hebben de Gemeentewerf bezichtigd. De gemeente Hardenberg had aan alles gedacht. Jong en oud had wat te doen op deze Open Dag. Naast een film van de bouw was er in een aparte tent een beurs gericht op het thema duurzaamheid. Ook wij als hoofdaannemer mochten niet ontbreken en onze Oranje huiskleur viel goed op in de tent. Het was leuk om op deze wijze burgers uit Hardenberg te ontmoeten en contacten te leggen met andere bedrijven. De burgers waren enthousiast over de gemeentewerf

en de wijze waarop de gemeente zich presenteerde. Op deze wijze wordt er een (duurzame) brug geslagen tussen overheid en burgers. Tijdens het Open Huis mocht Wim Idema een canvas doek, met daarop een fotoreportage van het verloop van de bouw, in ontvangst nemen uit handen van Wim Groothuis, namens Groothuis Bouwgroep. Deze zal vast een plaats aan de wand krijgen in de Gemeentewerf. NIEUWBOUW GEM EENTEWERF

HARDENBERG

De gemeentewerf is gerealiseerd in samenwerking met Draaier + Partners BV als bouwdirectie, Peters & Lammerink Architecten, Bartels Ingenieursbureau BV en Installvision als installatieadviseur.

Via onze website onder het kopje media, kunt u een (kort) projectfilmpje bekijken van deze bouw. www.groothuisbouwgroep.nl Een aantal van onze mannen tijdens de funderingswerkzaamheden

19


Grootspraak

Traffic Support in Zwolle In mei zijn we gestart met de nieuwbouw van een kantoor en opslagruimte voor Traffic Support aan de Loggerweg in Zwolle. In de afgelopen maand is het gebouw wind- en waterdicht gemaakt. Na de kerstvakantie wordt begonnen met de afbouwwerkzaamheden. De oplevering van het project is gepland in maart 2012. Vanaf de doorgaande weg, de Westenholterallee, zal het gebouw direct opvallen door de rood/grijze kleurstelling, de bedrijfskleuren van Traffic Support. Het gebouw, ontworpen door De Bruin Architecten bv BNA, kenmerkt zich verder door strakke lijnen en een eenvoudige maar doordachte materiaalkeuze. De aluminium vliesgevels, aluminium/stalen kozijnen en Rodeca kunststof beglazingelementen zorgen voor de transparantie en het open gevoel dat het kantoor uitstraalt. De binnenplaats is bereikbaar via de onderdoorgangen die zich aan de voorzijde en achterzijde van het gebouw bevinden. Ook is er een ontmoetingsplaats voor het personeel op het grote dakterras en in de binnentuin. Op installatietechnisch gebied en interieur wordt gezocht naar harmonie tussen het industriĂŤle karakter en de laatste ontwikkelingen op het gebied van verlichting, ventilatie, koeling en werkplekinrichting. Het ontwerp van binnenhuisarchitekt Oost 5 is op dit gebied vernieuwend.

20

Wat doet Traffic Support? De Traffic en Travel Group BV is opgericht in 1995. Zij is inmiddels de trotse moedermaatschappij van bedrijven als Traffic Support BV, Traffic Support Infra BV, Traffic Support Events BV en Event Travel BV. De combinatie van diensten levert een ongekende synergie. De Traffic & Travel Group is betrokken bij de bereikbaarheid van haar opdrachtgevers. Traffic Support Infra BV is leverancier van beroepsverkeersregelaars door heel Nederland. Het is de grootste en meest professionele partij op de markt. Traffic Support Infra kenmerkt zich door bijzonder nauwgezette levering, flexibiliteit, hoogwaardige verkeersregelaars en maximale betrokkenheid bij de opdrachtgever. Traffic Support Events BV is de grondlegger van de moderne evenementenlogistiek in Nederland. Als huisleverancier van nagenoeg alle grote evenementenorganisaties kan zij bogen op een schat aan kennis en ervaring. Traffic Support Events neemt de organisator alle zorgen uit handen en garandeert bezoekers een optimale aankomst en vertrek. Event Travel BV is de oudste dochter. Met een fijnmazig netwerk van busverbindingen zorgt Event Travel er voor dat bezoekers zonder gebruik te maken van de auto een evenement kunnen bereiken. Dit heeft grote voordelen voor de bereikbaarheid door overige weggebruikers omdat het de hoeveelheid voertuigen beperkt.


Grootspraak

In de put Onze mannen zitten diep in de put bij Plaatwalserij in Purmerend. Maar met plezier! In de nieuwste hal van Plaatwalserij Purmererend, een zusteronderneming van Breman Machinery uit Genemuiden, wordt in een flinke bouwput een machinefundatie gerealiseerd. Met een afmeting van 13,5m x 5,6m x 3,8m (lxbxh) is deze fundatie berekend voor de nieuwe wals van 110 ton. Deze wals kan in tegenstelling tot haar verouderde voorganger, platen tot een dikte van 120mm koud walsen en heeft een verwisselbare bovenrol. De fundatie bevat 27 heipalen, 8 ton wapening en 130m3 beton. Nadat de wals is geplaatst, wordt de vloer aangestort met nog ca. 120m3 beton.

SWZ bouwt met Groothuis aan de Klokkengieterlaan in Zwolle Met Woningstichting SWZ als opdrachtgever gaat Groothuis voor stichting JP van den Bent een appartementengebouw aan de Klokkengieterlaan in Stadshagen realiseren. In juni zijn we gestart met de bouw van dit woonzorgcomplex. In het complex komen 17 appartementen en 2 gezamenlijke ruimten. De appartementen zullen worden bewoond worden door cliĂŤnten van de stichting JP van den Bent (mensen met een verstandelijke beperking). Architectenbureau 19 het atelier heeft het markante gebouw ontworpen. Opvallend is dat de uitstraling van dit nieuwe gebouw niet een standaard woonzorgcomplexuitstraling is. Het heeft een stenen kopgebouw en een transparant glazen trappenhuis tussen kopgebouw en de rechte vleugel. Deze rechte vleugel bevat elementen van houtskeletbouw met trespa panelen in verschillende tinten groen. Het complex past heel goed bij de gebouwen in de directe omgeving, zoals basisschool De Sprankel. Naar verwachting kunnen de bewoners in april 2012 hun intrek nemen in de nieuwe appartementen. De heren op de foto zijn Henk Groothuis (links) en de heer E.Veenstra, directeur SWZ.

21


Grootspraak

Opslag tot 35 meter hoogte... In Emmeloord is voor Koopman International BV een volledig gemechaniseerd hoogbouwmagazijn gerealiseerd met een hoogte van 35 meter. Groothuis was verantwoordelijk voor de betonvloer (ca. 10.000m2). De 70cm dikke betonconstructie is de fundering en afwerkvloer ineen. Een precisieklus, want voor de 140m1 lange vloer gold een tolerantie van +/-1cm. In mei was Groothuis voor dit contractdeel klaar, maar het totale werk is 15 december opgeleverd in samenwerking met Van Looy Group BV als bouwdirectie.

5e Allsafe Mini Opslag Pal naast de A20 in Rotterdam heeft Groothuis een bedrijfsgebouw met een oppervlakte van 7.700m2 en 20m1 hoog gerealiseerd voor ALLSAFE Mini Opslag. De bouw besloeg een tijdsbestek van februari tot half oktober 2010.

Vestiging Rotterdam

Allsafe Rotterdam was de vierde mini opslaghal die Groothuis heeft gerealiseerd voor ALLSAFE, na vestigingen in Leiderdorp, Utrecht en Almere. De vijfde mini opslaghal met een oppervlakte van 6.000m2 en 15m1 hoog, in Den Bosch, is afgelopen jaar gerealiseerd en opgeleverd. Deze opslaghal heeft Groothuis op eigen ‘tekentafel’ ontwikkeld, van schetsontwerp tot bouwvergunning.

Vestiging Den Bosch

22


Grootspraak

Nieuwe Ci van VW en Audi voor het eerst toegepast door Groothuis Door de jaren heen heeft Groothuis al heel wat automerken op haar naam staan in de automobielsector. BMW, Porsche, Audi, Toyota, Lexus… ze mogen allemaal in een Groothuis showroom staan. In oktober 2010 kreeg Groothuis opdracht voor de nieuwbouw van een showroom en werkplaats voor Auto Muntstad Groep in De Meern. Groothuis realiseert hier voor het eerst de nieuwe Corporate identity (Ci) van VW/Audi. Auto Muntstad Groep is gevestigd in de regio Utrecht en is dealer van de volgende merken: Audi, Volkswagen, SEAT, Skoda en Volkswagen Bedrijfswagen. Zij bieden een ruim aanbod aan nieuwe en gebruikte auto’s. Bovendien hebben ze ook een serviceafdeling voor reparatie en onderhoud. Auto Muntstad Groep bestaat uit: Auto Muntstad, Sanato, Muntstad Auto Lease en Autoschade Leidsche Rijn. De nieuwbouw is kort geleden opgeleverd. Dit project wordt in samenwerking met Architektenburo Guido Bakker BV en Konstruktieburo Snetselaar BV gerealiseerd. Inmiddels is in Amersfoort bij PON Dealer gestart met de 2e garage in de nieuwe stijl.

DENKT U MET ONS MEE?! Als redactie hebben we met veel plezier deze relatie-editie samengesteld. We hopen dat u enthousiast bent en dat de Grootspraak een plaats op uw leestafel krijgt!

we zelf niet bij stil staan: voed ons hiermee. Ook wanneer u bouwplannen heeft of iemand kent met plannen, dan nodigen wij u uit mee te draaien in onze ‘kringloop’.

Als organisatie willen we blijven groeien; groeien in relaties, groeien in kwaliteit, groeien in duurzaamheid.

Het idee waarmee we onze groei het best kunnen stimuleren zullen wij belonen!

Wij dagen u uit om met ons mee te denken, want groeien kun je niet zonder voeding. Misschien heeft u een idee, een tip, iets wat u opvalt, waar

Uw ideeën kunt u ons per e-mail toesturen (zie achterzijde).

23


Actuele projecten Groothuis Bouwgroep Project:

Plaats:

Opdrachtgever:

Nieuwbouw 25 appartementen ‘De Wiekslag’

Dronten

Oost Flevoland Woondiensten

Nieuwbouw Educatief Centrum Havezathe Werkeren

Zwolle

Landstede

Nieuwbouw Koninklijke Marechaussee

Badhoevedorp

Ministerie van Defensie

Nieuwbouw MC Pandion

Lelystad

MC Pandion

Nieuwbouw 30 appartementen Hoogstraat

Zwolle

Particulier

Nieuwbouw bedrijfspand Traffic Support

Zwolle

Logistance BV

Nieuwbouw PON dealer Amersfoort

Amersfoort

PON Onroerend Goed

Nieuwbouw 17 appartementen Klokkengieterlaan

Zwolle

Woningstichting SWZ

Nieuwbouw kantoorgebouw Melmerpark

Kampen

Melmerpark BV

Verbouw kantoorgebouw PON’s automobielhandel

Leusden

PON Onroerend Goed

Nieuwbouw bedrijfshal met kantoren

Lelystad

Vlint Holding BV

Verbouw Plaatwalserij Purmerend

Wijdewormer

Plaatwalserij Purmerend

Nieuwbouw kantoor, bedrijfshal en kas

Nagele

KWS POTATO BV

Nieuwbouw brede school Palet Noord (laagste inschrijver)

Amstelveen

Gemeente Amstelveen

Planontwikkeling - ramingen en calculaties - ontwerp & advies - duurzaam bouwen - coördinatie bouwproces

Groothuis Bouwgroep Postadres: Postbus 64 8280 AB Genemuiden Bezoekadres: Spoelstraat 8-10 8281 JT Genemuiden Telefoon: 038-385 51 61

Utiliteitsbouw - bedrijfspanden - automotive - transport & logisitiek - sportgebouwen - onderwijs - zorgcomplexen

Woningbouw - woongebouwen - woningen

Fax: 038-385 65 24 E-mail: info@groothuisbouwgroep.nl Internet: www.groothuisbouwgroep.nl

Kleinbouw - uitbreiding - verbouw - service & onderhoud

Grootspraak Relatie editie  

Relatie editie van het personeelsblad Grootspraak van Groothuis Bouwgroep

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you