Page 1

Nait Soez'n

Nait Soez'n

KE ed I it

1

Nummer 6 (KEI-Editie) 30ste jaargang 2002

ie

Een uitgave van de Groninger Studentenbond

Augustus 2002

30e jaargang

TOEKOMST HOGER ONDERWIJS SOMBER

No. 6

Oplage: 4000

Verder In nummer: In dit dit nummer: UITNEEMBARE

Nieuw regeerakkoord belooft weinig goeds

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) was “geschokt” door het nieuwe regeerakkoord van CDA, LPF en VVD. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) sprak van “een nekslag voor het Hoger Onderwijs.” Het nieuwe kabinet hoopt met dit regeerakkoord het vertrouwen van de burger terug te krijgen. Maar in onderwijsland is het slechts ontvangen met wantrouwen en afschuw. Door Frank Futselaar Twee zinnen. Zoveel wordt er in het nieuwe regeerakkoord Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken gesproken over het Hoger Onderwijs. Dit geeft ook wel ongeveer aan welke prioriteit het Hoger Onderwijs heeft bij het nieuwe kabinet. Minder belangrijk bijvoorbeeld dan de privatisering van Schiphol, waarvoor een hele alinea is uitgetrokken. Minder belangrijk kennelijk, dan integratie, waar zowaar anderhalve pagina voor is uitgetrokken. De noodkreten die al jaren van alle kanten uit het hoger onderwijs komen zijn kennelijk nog altijd niet doorgedrongen op het binnenhof.

POSTER schrijf mee met Loesje!

En wat melden die twee regels in het beleidsstuk? In de eerste plaats dat de invoering van het Bachelor/Mastersysteem (de BaMa) zal worden doorgezet. Verder nog dat selectie en collegegelddifferentiatie (verschillende bedragen collegegeld voor verschillende studies) mogelijk zijn in het geval van specifieke opleidingen met een erkende evidente meerwaarde. De invoering van de BaMa zorgt nu al voor grote problemen. Instellingen, bang de boot te missen, voeren het systeem veel te snel door. Hierdoor zien medezeggenschapsLees verder op pagina 10 8

zie de KEI-agenda achterop!

Onder invloed

4

Schokkende informatie

Van nul tot nu

7

3 6

Wereldverbeteraars

Loesje poster

1

8

Prijsvraag

Pelsterstraat 23 9711 KH Groningen gsb@gsb-net.nl www.gsb-net.nl 050 - 363 4675

Nooit Snoepen? Nieuwe Denkbeelden? Niet Zeuren? Niet Slapen?

Wat betekent Nait Soez'n? Gok het antwoord op deze en andere vragen en win!


2

Nait Soez'n

Colofon

Nummer 6 (KEI-Editie) 30ste jaargang 2002

is het ledenblad van de Groninger Studentenbond. Leden krijgen het blad thuisgestuurd. Een beperkte oplage wordt over de Groninger onderwijsinstellingen verspreid. Reacties en artikelen kunnen naar het redactieadres gestuurd worden. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in te korten. De 'Moar Doun' valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Kernredactie: Mattijs Warbroek (hoofdredacteur), Saskia van de Mortel (eindredactie) Redactie: Frank Futselaar, Geerke van 't Veer, Arjen.01 Besselink, Ing. Arjen Peter Fokkema, Jacoline Bodewes, Kinge Siljee, Micha Boon, Marjet Brolsma, Sjoerdt het Jong, Thalia Verkade, Merel Stolk Ploaties: Micha 'Punthoofd' Boon Druk: 't Hartje Uitleggers: Hippe Arie, Mig de Big en Mattijs War Pants Oplage: 4000 Verschijningsfrequentie: 6 keer per jaar Redactieadres: Pelsterstr. 23, 9711 KH Groningen telefoon: 050 - 363 46 75 fax: 050 - 318 78 98 E-mail: naitsoezn@gsb-net.nl

Nait Soez'n

Redactioneel Moesten we het eerder al stellen zonder de discohoek, nog even en we moeten het helemaal stellen zonder Arjen! Hij is namelijk officieel Groot Mens geworden. Niet langer Hippe Arie, maar Ing. A.P. Fokkema. Ja, ja, Arjen is afgestudeerd en op zoek naar een echte baan. Zes jaar heeft hij hier rondgelopen maar nog even en de arjengeneratie is ten einde… Gelukkig heeft een nieuwe dit jaar reeds zijn toetrede gedaan, al zal het nimmer hetzelfde zijn. Het is met pijn in het hart dat deze laatste Nait Soez’n van dit jaar tevens de laatste met Arjen als opmakerd is. Voor veel van de lezers zal dit het eerste nummer van de Nait Soez’n zijn dat ze lezen, laat het niet het laatste zijn. Zes maal per jaar bieden wij weer journalistiek van den bovensten plank! Dit maal deze speciale KEI-Editie, speciaal voor de aankomende eerstejaars. Voor hen staat er informatie in over studeren in Groningen en over de Groninger Studentenbond. Vergeet vooral niet om mee te doen met de prijsvraag op pagina 11, meerkeuzevragen, dus hoe moeilijk kan het zijn? Voor onze vaste lezers; veel van deze informatie kennen jullie al en aan de prijsvraag mogen jullie waarschijnlijk niet deelnemen. Toch staat er in deze Nait Soez’n weer van alles dat een ieder boeien zal, dus ook jullie. Bovendien zal het eerste nummer van het volgend jaar weer een regulier nummer zijn. Tot die tijd: fijne zomer en slaap lekker, jullie immer getrouwe redactie.

Onderstaande ledenbon kan zonder envelop, maar wel uitgeknipt, opgestuurd worden.

JA, ik word lid van de Groninger Studentenbond naam:...................................................................................................... adres:....................................................postcode.................................. woonplaats: .........................................telefoon.................................... e-mail:..................................................................................................... studierichting........................................................................(HBO/WO)

Postzegel hoeft niet mag wel

Giro _ _ _ _ _ _ _ _ of Bank _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ik wil O actief O beetje actief O niet actief lid worden O

Ik machtig hierbij de GSb om 1x per jaar de contributie ( € 7,-) automatisch van mijn rekening te schrijven.

Ik ga hierbij akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Datum..................Handtekening: ................................................... Voorwaarden machtiging: 1) De contributie wordt 1 maal per jaar aan het eind van de maand van je rekening afgeschreven; 2) Het lidmaatschap en hiermee de machtiging kan ten allen tijden ingetrokken worden door een briefje te sturen naar de GSb; 3) Binnen 30 dagen na de datum van de inning kun je je bank opdracht geven het bedrag terug te boeken.

GSb antwoordnr. 416 9700 WB Groningen


Nait Soez'n

Nummer 6 (KEI-Editie) 30ste jaargang 2002

3

Top tien manieren om invloed uit te oefenen op jouw onderwijsinstelling (vrij over te zetten naar bijvoorbeeld gemeente, provincie, werkgever, etc…) Van onze redactie Bezet de aula van je instelling of faculteit Vorig jaar is aan het begin van het collegejaar de aula van de RuG bezet om aandacht te vragen voor de, door de actievoerders ongewenste, invloed van het bedrijfsleven op onderwijs en onderzoek. Die aandacht kwam er, samen met meer aandacht voor niet-gewenste reclame op de universiteit. Nu de Hanzehogeschool nog…

Ga een seksuele relatie aan met een docent of bestuurder Doe het wel veilig, je weet nooit waar mensen voor jou geweest zijn. Achteraf is chantage met bewijzen van de activiteiten ook heel handig.

Word lid van de Groninger Studentenbond Voor slechts 7 euro per jaar ben je lid van de GSb. De GSb heeft een Studentensteunpunt waar je heen kunt bellen of mailen voor dingen die jij niet direct weet. Kennis Ga polderen! (Maar pas op dat je je niet is macht, dus die kun je dan weer inzetten laat inpolderen…) om jouw opleiding naar jouw pijpen te laIn Nederland hebben we het goede gebruik ten dansen!!!! om met iedereen ‘een open dialoog te voeren’ die ‘wellicht kan leiden tot een oplos- Schrijf nare ingezonden brieven over je sing die iedereen voldoende waarborgen probleem naar de landelijke pers biedt…’. Juist. Dus we lullen net zo lang Ingezonden brieven worden goed gelezen tot niemand meer tevreden is en dan mag en leiden vaak tot nog meer ingezonden je ook niet meer zeuren. Polderen kan dus brieven. Soms ontstaan er ingezonden wel helpen, maar verwacht er niet teveel semi-oorlogen. Je bereikt dus een groot van…. publiek en als je vaak brieven stuurt, word je beroemd. Stuur de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een e-mail Gijzel je klasgenoten Sinds kort hebben we een nieuwe Minis- Stel een eisenlijst op en zorg ervoor dat je ter. Loek Hermans is gevlucht, maar Ma- geen inval riskeert waarbij je gijzelaars ria van der Hoeven wil het nu wel eens worden ontzet. Deuren dicht en de gordijproberen. Natuurlijk hebben Ministers nen ook. Neem wel wat lekkers mee voor nooit heel veel tijd om na te denken, want je gijzelaars, tompoezen doen het erg goed ze moeten heel veel lezingen geven en lint- bij een glaasje prik. Dit is wel een vrij injes doorknippen. Wat van jouw vernieu- grijpende manier van invloed uitoefenen, wende ideeën kunnen dus altijd heel goed maar als je niet met een gaatje in je hoofd van pas komen. Stuur een mailtje naar: naar buiten gedragen wordt, kun je er soms M.vdHoeven@tk.parlement.nl nog iets mee bereiken. (advertentie)

Ga stemmen voor faculteitsraad en universiteitsraad Elk jaar, of soms iedere twee jaar, zijn er verkiezingen voor de studentzetels in de medezeggenschapsraden op jouw faculteit. En hetzelfde gebeurt op ‘centraal niveau’, dus in een raad die over de hele hogeschool of universiteit mag meepraten. De mensen hierin worden door jouw stem verkozen, maar dan moet je wel even dat briefje invullen, en gaan stemmen. Dit is dus een vrij makkelijke manier om een beetje invloed uit te oefenen, want jij bepaalt mee wie er komend jaar in de raden plaats nemen. Word journalist en steek je neus in zaken waar andere mensen niet blij van worden Met de juiste onthullingen kunnen sommige mensen erg in de problemen komen. Vooral mensen die publiekelijk een gezicht hebben te verliezen, kunnen plots erg toeschietelijk worden. Mensen slechts half citeren (nuanceringen weglaten en zo) en foto’s die rare dingen suggereren kunnen verrassend goed werken. Schrijf een notitie waarin je alle voors en tegens van je probleem toelicht Een gedegen onderzoek, met keiharde cijfers en goede argumenten kan men niet negeren. Vaak vinden machtige mensen het heel stoer als je je in zaken hebt verdiept. En als je het slim aanpakt en je komt op het juiste moment met een actueel onderwerp, dan kun je erg veel aandacht van de pers krijgen. 7


4

Nummer 6 (KEI-Editie) 30ste jaargang 2002

Nait Soez'n

Nu vernieuwd en nog lekkerder:

de Groninger Studentenbond! Schokkende informatie over studentenvakbond! Door Sjoerd de Jong en Geerke van ’t Veer De Groninger Studentenbond (GSb) is de enige en allerbeste studentenvakbond van Groningen. De GSb is er voor alle studenten in Groningen, zowel van de Hanzehogeschool (HG) als de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), maar ook studenten uit Friesland en Drenthe kunnen bij de GSb terecht, want daar zijn nog geen studentenbonden.

Studentenbelangen De GSb komt al ruim dertig jaar op voor de belangen van studenten. Maar wat zijn “De belangen van studenten”? Eigenlijk zijn studenten niet één groep, en vaak hebben studenten verschillende belangen en meningen. Een voorbeeld: sommige studenten willen graag Engelstalig onderwijs met het oog op internationalisering. Andere studenten willen dat juist niet, omdat ze vinden dat je recht hebt op onderwijs in je moedertaal. De GSb komt op voor de belangen van alle studenten, maar doet dit vanuit haar eigen visie. De GSb heeft een mening en komt hier voor uit. Dit kan soms betekenen dat studenten het niet met de GSb eens zijn. De visie van de GSb komt echter niet zomaar tot stand, maar is het resultaat van een traject van jaren, waarin een hoop onderzoek is uitgevoerd en discussie binnen en buiten de GSb is gevoerd over het onderwerp. Uiteindelijk formuleert de GSb een mening die representatief is voor de meningen van haar leden, want het zijn de leden die uiteindelijk de koers van de bond bepalen.

Het Studentensteunpunt De GSb ondersteunt studenten die problemen hebben met bijvoorbeeld hun huisbaas, met docenten of tentamens, met hun stage, of met de Informatie Beheer Groep (IBG, die mensen van de studiefinanciering). Studenten met dergelijke klachten of problemen kunnen terecht bij het Studentensteunpunt, de juridische hulpverlener van de GSb.

Onderzoek Als problemen vaker voorkomen, bijvoorbeeld kamernood, dan onderneemt de GSb op andere manieren actie. De GSb doet regelmatig onderzoek, bijvoorbeeld over de informatievoorziening van RuG en HG aan studenten of over studentenvoorzieningen zoals computers en studentenpsychologen. De resultaten van onderzoeken worden aangeboden aan de onderwijsinstellingen en gepubliceerd in allerlei bladen. De GSb overlegt met de RuG en HG, maar ook met de gemeente en met andere studentenorganisaties.

Fracties Daarnaast heeft de GSb fracties in de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de Hanzehogeschool en in de Universiteitsraad (U-Raad), het centrale orgaan aan de RuG. De GSb heeft via deze raden en andere overlegorganen structureel invloed op zaken die studenten aangaan.


Nait Soez'n

Nummer 6 (KEI-Editie) 30ste jaargang 2002

5

Actie en demonstratie Soms is er geen oplossing voor problemen te vinden via de vriendelijke weg. De GSb schuwt dan niet het gebruik van andere middelen. De vakbond kan bijvoorbeeld via juridische procedures een zaak aankaarten of via acties aandacht vragen voor een probleem. Een voorbeeld hiervan is de recente actie om aandacht te vragen voor de nijpende kamernood in Groningen. GSb’ers zaten tijdens de gemeenteraadsvergadering in slaapzakken op de publieke tribune en hielden grote borden omhoog met “Kamernood is groot” en andere leuzen. Er zijn meer mensen in deze wereld dan studenten. De GSb is zich hiervan bewust en kijkt verder dan Groningen en studentenland. Zo organiseerde de GSb demonstraties tegen racisme en liepen GSb’ers mee in de grote vakbondsdemonstratie tijdens de EUtop in Brussel.

Een stukje geschiedenis Het begon, zoals bijna alles, in de jaren zestig. Studenten, voorheen brave Hendriken die zich hoogstens te buiten gingen in verenigingsverband, werden plotseling maatschappelijk bewust. Zij wilden daadwerkelijk invloed uitoefenen op de maatschappij. De wereld was maakbaar en studenten vonden zichzelf de aangewezen personen om die wereld te maken. Dit uitte zich op verschillende manieren: in Nijmegen richtten ontevreden studenten de Karl Marx-universiteit op, in Tilburg werd het bestuur van de hogeschool naar huis gestuurd en in Amsterdam was er (zucht) de Maagdenhuisbezetting.

Structuur Het hoogste orgaan binnen de GSb is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze worden zes keer in het jaar gehouden en dan wordt er vergaderd en beslist over de koers van de organisatie. De dagelijkse gang van zaken wordt gecoördineerd door het bestuur van de GSb. Het bestuur vertegenwoordigt de GSb ook naar andere organisaties, onderwijsinstellingen en de pers toe. Om het bestuur te ondersteunen kent de GSb een aantal werkgroepen. Naast inhoudelijke werkgroepen zoals Onderwijs, Huisvesting, Struikelblok (de werkgroep voor studeren met een beperking) en de milieuwerkgroep SMOG, is er ook een aantal werkgroepen binnen de GSb met een geheel eigen rol. Zo is er het Studentensteunpunt draaiende gehouden wordt door kundige medewerkers die studenten helpen met vragen en problemen. Ook bestaat er een VOS-werkgroep, waarin het structureel overleg tussen de fracties en het bestuur plaatsvindt. De PR en internet vallen onder de werkgroep InterPRet. (Zie pagina 6 voor een uitgebreid overzicht over de werkgroepen van de GSb) De Nait Soez’n is het kritische, geheel onafhankelijke en immer onoverwinnelijke blad van de GSb. Naast deze ‘vaste’ groepen kent de GSb nog al dan niet tijdelijke commissies en groepen die projecten en praktische zaken voor hun rekening nemen, zoals het systeembeheer, de kascommissie, de Pilscie en talloze tijdelijke projectgroepen.

De GSb is ontstaan uit de Groninger Studentenraad (Gronstra), een algemene studentenraad die ontstaan was uit een bundeling van krachten van diverse studentenorganisaties en verenigingen. In 1971 vonden enkele faculteitsgroepen van deze raad dat Groningen behoefte had aan een echte vakbond voor studenten en zij richtten de Groninger Studentenbond op. De GSb functioneerde aanvankelijk binnen de Gronstra, maar uiteindelijk ging de Gronstra in de GSb op en bleef de vakbond over. De GSb speelde in de jaren zeventig een leidende rol in de democratisering van de Groninger universiteit. Geheel in de geest van die tijd had de GSb nauwe banden met linkse politieke partijen en was ook de politieke situatie in het buitenland een belangrijk aandachtspunt van de vakbond. Naast het politieke vakbondswerk bood de GSb in navolging van de Gronstra ook een uitgebreid pakket aan diensten aan haar leden aan. Er was een reductiewinkel, de bond verzorgde de centrale inkoop van studieboeken en hield zich ook bezig met kamerbemiddeling. Begin jaren tachtig ging de HBO-bond Groningen op in de Groninger Studentenbond en ontstond een bond voor zowel HBO als WO in de regio Groningen . Het tijdperk van de lekkere foute muziek was turbulent voor de GSb. In het begin van de jaren ’80 was de GSb een soort verlengstuk van de Communistische Partij Nederland. Alle dienstverlening werd overboord gegooid en de studentenvakbond richtte zich voortaan alleen nog op Politieke Kwesties. Gelukkig ging het rond 1985 beter, er waren bijvoorbeeld massale studentenprotesten tegen de invoering van de studiefinanciering. Eind jaren ’80 ging het slecht met de GSb: het materialisme vierde hoogtij en Duran Duran was belangrijker dan studentenrechten. Deze dip zette door tot in het begin van de jaren negentig. Vanaf 1993 is de vakbond gestaag gegroeid en heeft zij haar activiteiten binnen de universiteit en de hogeschool steeds verder uitgebreid.

Landelijk

Het LSVb-bestuur 2002-2003

De GSb werkt samen met andere studentenbonden in het land samen in de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Zoals de GSb een studentenvertegenwoordiger is in Groningen, zo vertegenwoordigt de LSVb studenten op landelijk nivo. Op deze manier hebben de leden van de GSb ook nog invloed op de landelijke politiek, via overleggen met de Minister en de lobby en demonstraties van de LSVb.


6

Nummer 6 (KEI-Editie) 30ste jaargang 2002

Nait Soez'n

Acht wereldverbeteraars Over invloed en struikelblokken

De Groninger Studentenbond kent een flink aantal werkgroepen waarin de verschillende belangen van de Groningse student een plek hebben. In elke werkgroep zitten studenten zoals jij en ik, die zich enthousiast op hun deelgebiedje storten. De leden van elke werkgroep worden geschoold door de GSb zelf, of doen mee aan een externe cursus (over studiefinanciering bijvoorbeeld bij de Informatie Beheer Groep). Nait Soez’n nam iedere werkgroepcoördinator een kort interview af om eens meer inzicht te krijgen in wat elke werkgroep zoal uitspookt. Door Micha Boon naam werkgroep: De Onderwijswerkgroep. coördinator: Geerke (vijfdejaars Toegepaste Taalwetenschappen). doel van de werkgroep: Wat een moeilijke vraag! Ik denk dat het doel is de onderwijsinhoudelijke situatie voor studenten op de HG en de RuG te analyseren, bediscussiëren en te onderzoeken. aantal actieve leden: Ik denk zeven of acht of zo… even in de agenda kijken, ja acht. grootste succes van het afgelopen jaar: de OC-enquête (onder de leden van Opleidingscommissies, die het onderwijsinhoudelijk beleid van de faculteiten vormgeven). Die is door heel veel mensen ingevuld en gaf schokkende resultaten, alhoewel het ook wel weer meeviel, we hadden soms wel erger verwacht, dus dat was fijn. De OC’s zijn redelijk goed georganiseerd en worden serieus genomen. Wel krijgen ze weinig scholing, bijvoorbeeld over wat hun rechten zijn.

doel van de werkgroep: Zorgen voor meer naamsbekendheid voor de GSb en zijn activiteiten. aantal actieve leden: Tja, dat loopt van één tot twintig, we zijn namelijk meer een projectgroep, die dingen gaat ondernemen als ergens aandacht voor moet komen. grootste succes van het afgelopen jaar: We hebben een paar hele mooie posters ontworpen, die gaan binnenkort naar de drukker. Ook komen er nog T-shirts en stickers.

naam werkgroep: HVOS, de fractie van het Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS) in de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de Hanzehogeschool Groningen (HG) coördinator: Ronald (tweedejaars MWD) is fractievoorzitter. UVOS en HVOS vormen samen de VOS-werkgroep, die gecoördineerd wordt door iemand van het bestuur doel van de werkgroep: De visie van de GSb op onderwijs via de medezeggenschapsstructuur over te brengen bij het College van Bestuur van de HG aantal actieve leden: drie verkozen fractieleden. Ja helaas, de verkiezingen op de HG vielen erg tegen. grootste succes van het afgelopen jaar: Het VOS heeft ervoor gezorgd dat er goede bestuursbeurzen zijn gekomen. Ook schreven we een notitie waarin we pleiten voor een dienst studentenpsychologen op de HG en heeft het VOS zich gestort op het onderzoek naar de HBO-fraude op de HG. Het VOS heeft het College van Bestuur hierover het vuur na aan de schenen gelegd.

naam werkgroep: Het Studentensteunpunt. coördinator: Officieel is dat Merel (vierdejaars Geschiedenis), maar het is meer een joint venture met Ilona en Freek erbij. doel van de werkgroep: Wij helpen en begeleiden individuele studenten met problemen, vragen, klachten. Door middel van het leggen van verbanden tussen verschillende individuele klachten kunnen wij ook signaleren of er meer speelt, bijvoorbeeld een slecht functionerende opleiding. aantal actieve leden: we zijn met zeven ofzo, acht wellicht. naam werkgroep: De PR-werkgroep. grootste succes van het afgelopen jaar: Dat coördinator: Is er momenteel niet, maar we een hele hoop mensen geholpen heb- naam werkgroep: De UVOS-fractie in de Arjen (tweedejaars Rechten) houdt de boel ben. Ik denk niet dat we er een specifieke Universiteitsraad (U-Raad) van de Rijksunidraaiende. zaak uit moeten of mogen pikken. versiteit Groningen (RuG). coördinator: Kiko (tweedejaars Geschiedenis) is fractievoorzitter. doel van de werkgroep: Studentenbelangen behartigen in de U-Raad, het orgaan dat met het College van Bestuur discussieert over de gang van zaken op de RuG. aantal actieve leden: We hebben een fractie van vijf. grootste succes van het afgelopen jaar: De fractie schreef met het SMOG (Studenten Milieu Overleg Groningen, red.) een notitie over het milieubeleid van de RuG en we deden een voorstel om studenten via de universiteit thuis breedband internet te geven. Minder concreet, maar zeker niet minder belangrijk, is dat we het College en zijn ambtenaren in de gaten houden bij de invoering van Bachelor/Master en zo nodig van stevige repliek dienen. 8 Vervolg op pagina 10


8

Nummer 6 (KEI-Editie) 30ste jaargang 2002

Nait Soez'n

VAN NUL Interview over een decennium TOT NU Groninger Studentenbond

In de geschiedenis van de GSb is het een komen en gaan van bestuursleden. Twee bestuursleden zijn aan het woord over hun tijd bij de GSb, over crises, koffie en politiek. Harm van der Veen was secretaris in het bestuur 1993-1994 en werkt nu bij de stichting Driftige Publicaties, een linkse uitgeverij die onder andere het periodiek Driftig! uitbrengt. Micha Boon zal komend jaar algemeen bestuurslid van de GSb zijn. Door Arjen Fokkema Puinruimen Harm is in een, op zijn zachtst gezegd, roerige tijd bij de GSb gekomen. “We zijn echt bij nul begonnen; er werd een periode afgesloten. Het toenmalige bestuur zag als zijn enige taak het zoeken van nieuw bestuur en deed dus eigenlijk niks meer. De Nait Soez’n was wel actief, tot het acquisitiebureau (dat onze advertenties regelde, red.) besloot het contract te verbreken. De redactie raakte in paniek en maakte nog één nummer. Dat nummer moest opvallen en dat is zeker gelukt. Door een zeer lomp artikel op de voorpagina brak de pleuris uit. Intern maar ook extern; opeens wist de landelijke pers de GSb te vin-

den. De GSb werd uitgemaakt voor racistisch en antisemitisch. De universiteit dreigde de subsidie te stoppen en de Landelijke Studenten Vakbond wilde de GSb royeren. Omdat de Algemene Ledenvergadering van de GSb de Nait Soez’n-redactie niet wilde royeren, besloot het bestuur zelf maar op te stappen.” Te midden van deze crisis werd Harm niet alleen lid, maar ook meteen bestuur van de GSb. “Niemand van de actieve leden wilde of kon de verantwoordelijkheid nemen voor de GSb. De GSb subsidieerde in die tijd het radicale Studenten Actie Front (SAF). Het nieuwe bestuur werd gevormd door enkele SAF’ers. We kwamen het GSb (advertentie)

pand binnen en wisten niet eens hoe we koffie moesten zetten, laat staan dat we het ledenbestand konden vinden. Gelukkig stond in een kast het lijvige ‘Handboek besturen’, een spoedcursus ‘Hoe bestuur je de GSb’, met een apart hoofdstuk over het zetten van koffie. Vervolgens kon het puinruimen beginnen. Op de koffie bij Bleumink, de toenmalige collegevoorzitter van de universiteit. Bleumink wilde persoonlijk elke Nait Soez’n goedkeuren voordat deze verspreid werd. De onderhandelingen met de LSVb verliepen hectisch, nachten lang werd er gefaxt. Maar toen ze onze hanenkammen op de LSVb-ALV zagen, werd het duidelijk en durfden ze ons niet meer voor antisemiet uit te maken!” Officieel had de GSb op dat moment 1700 leden. Na het opschonen van het ledenbestand waren er nog 300 over. Het nieuwe bestuur wist echter niet dat er 1000 leden nodig waren om recht op subsidie van de universiteit te hebben. “Vanaf dat moment had het werven van leden de hoogste prioriteit. Zelfs studentenvereniging Cleopatra startte een ledenwerfcampagne onder het motto ‘Help de GSb de winter door’. Na een jaar waren er 700 leden en kregen we


Nait Soez'n

9

Nummer 6 (KEI-Editie) 30ste jaargang 2002

70 procent van de subsidie en mochten we gelukkig in het pand blijven.” Dat jaar zijn er veel plannen gemaakt. Er werden werkgroepen opgericht, een studentensteunpunt werd in de steigers gezet, de GSb ging zich ook op het HBO richten en er was een plan voor een milieuwerkgroep. “Ik was als GSb’er bij de oprichtingsvergadering van het Studenten Milieu Overleg Groningen (SMOG). De GSb stelde voor om het SMOG onderdeel van de GSb te maken. Daar wilde het SMOG niet aan beginnen. Ik vind het heel leuk dat het SMOG nu toch een GSb-werkgroep is geworden!” Ledenwerfmascotte Micha is tijdens zijn KEI-week voor het eerst bij de GSb binnen gelopen. Micha: “Ik deed mee aan de doegroep ‘pandbezetten’. We werden al snel onder de voet gelopen door ME’ers, maar het was hartstikke leuk! Ik werd echter niet lid. Ik ken mijzelf, als ik lid word, word ik actief. Mijn eerste indruk van de GSb was: een gezellige club met mensen die enorm veel weten, maar wel een beetje incrowd, een ons-kent-onssfeertje. Ik ben vervolgens drie jaar afdelingstrekker van Loesje Groningen geweest. In die tijd kwam ik vaak bij de GSb over de vloer. De GSb bleek een hele open club te zijn; we konden er altijd terecht en alle faciliteiten stonden tot onze beschikking.” Micha werd actief bij de GSb tijdens een ledenwerfcampagne met het motto ‘De naam is bond, Groninger Studentenbond’. “Ik was de mascotte van de campagne. Verkleed als James Bond, compleet met pak en pistool, deden we college-invallen. Aan het eind van die campagne kon ik er niet meer onderuit; ik ben toen eindelijk lid geworden en vulde ‘een beetje actief’ in op de ledenbon. Een beetje actief was vooral een beetje koffie drinken. Echt actief werd ik bij het oprichten van een nieuwe studentenfractie in de universiteitsraad, het Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS). Ik heb een jaar in de raad gezeten en ik ben het jaar daarop fractievoorzitter geworden.” Micha heeft er nu bijna twee jaar fractiewerk opzitten en wordt per september bestuurslid. “Ik heb de GSb door en door leren kennen en draag de GSb een heel warm hart toe. Ik ben actief geweest in allerlei werkgroepen; van het ontwerpen van een muurkrant voor het SMOG tot het helpen van een meisje dat geen dierproeven wilde doen tijdens haar studie. De GSb timmert flink aan de weg. Met name het aantal actieve leden neemt toe, nu zijn er zo’n 60. De GSb neemt zichzelf serieuzer en beseft dat hij iets te melden heeft. De manier

waarop de GSb zijn standpunten uitdraagt verandert. Neem de notitie over Bachelor/ Master. Deze notitie geeft niet alleen onze standpunten weer, maar wordt ook ondersteund door een enquête. Je moet je afvragen wie je wilt overtuigen en vervolgens eventueel je manier van presenteren op de doelgroep afstemmen.” Nait Soez’n Harm werd naar eigen zeggen pas echt actief na zijn bestuursjaar. “Ik ben jaren actief geweest bij de Nait Soez’n. De Nait Soez’n was een lullig schoolkrantje, echt een ledenblad. Inhoudelijk is de Nait Soez’n steeds beter geworden. Wij hadden als beleid dat er eenderde onderwijs, eenderde algemene politiek en eenderde vermaak in de Nait Soez’n moest staan. De huidige Nait Soez’n vind ik te veel een bondsblad. De artikelen zijn erg goed, vooral de Beerput. De Nait Soez’n laat zien dat de GSb een goed lopende club is, maar de Nait Soez’n zou meer een studentenblad moeten zijn.” Micha is het hier mee eens: “Wat betreft inhoud en vorm is de Nait Soez’n steeds verzorgder, maar het kan beter. Onderwijspolitiek kun je veel breder interpreteren. Er zijn veel studenten geïnteresseerd in politieke ontwikkelingen die misschien niet morgen, maar wel in de nabije toekomst relevant zijn. Europese politiek kan bijvoorbeeld een grote invloed hebben op onderwijs en het studentenleven van de toekomst.” Links is niet vies Het imago van de GSb is altijd een punt van discussie geweest. Micha: “De GSb is een kritische belangenbehartiger, links van spectrum maar niet ‘oudlinks’; oftewel niet radicaal, maar bereid tot het sluiten van compromissen. De GSb is ‘realistischidealistisch’.” Harm is helder: “Ja, de GSb is een linkse bond en heeft een links imago. Mensen moeten zich helemaal niet druk maken over het imago, een links stempel is niet vies. Onderwijs kun je niet los zien van andere politieke thema’s. Alles hangt met elkaar samen. Ook een studentenbond moet,

hoewel hij zich alleen op studentenbelangen richt, een visie hebben op de maatschappij. Onderwijspolitiek is voor mij een beetje een ver van mijn bed show geworden. Ik kan de GSb wel aanraden aansluiting te zoeken met linkse organisaties in Groningen. Groningen is tenslotte een linkse stad met enorm veel linkse studenten.” Ook hier kan Micha zich bij aansluiten: “Er zijn veel progressieve clubs waarmee samenwerking voor de hand ligt. Je moet dan wel accepteren dat je compromissen moet sluiten. En om dat te kunnen doen moet je weten waar je grenzen liggen, welke principes altijd blijven staan.” Boos De GSb bestaat al meer dan dertig jaar en soms klinkt het verwijt dat vakbonden ondertussen achterhaald zijn. Micha: “De GSb heeft zeker bestaansrecht. Neem zaken als de huisvestingsproblematiek en het bindend studieadvies en meer van dat engs. Studenten zijn volwassenen die iets te melden hebben, je staat sterker als je dat in een organisatie als de GSb doet. Er gaat genoeg mis in onderwijsland en in het nieuwe regeerakkoord worden belabberd weinig oplossingen aangedragen. Het is de hoogste tijd dat studenten zich eens boos maken.”7 (advertentie)


10

Nummer 6 (KEI-Editie) 30ste jaargang 2002

8 Vervolg van pagina 1 raden de plannen vaak niet of hebben ze te weinig tijd om erop te reageren. Ook blijkt er grote onduidelijkheid te zijn bij zowel aankomende als huidige studenten. Aankomende studenten krijgen vaak in de voorlichting alleen te horen wat het programma voor het eerste jaar is. Het programma voor latere jaren is nog niet bekend. En uit een recent onderzoek van de Groninger Studentenbond (GSb) blijkt dat 44% van de studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) geen informatie heeft gehad over het nieuwe systeem. Niet voor niets vroeg studentenorganisatie ISO afgelopen jaar aan minister Hermans om de BaMa uit te stellen. Dit bleek echter tevergeefs. Selectie is een middel dat veel instellingen nu al gebruiken. Het zwaarste selectiemiddel is het zogenaamd bindend studieadvies (BSA), dat houdt in dat als je niet genoeg punten haalt in je propedeutische fase je van je opleiding kunt worden verwijderd. In Groningen wordt dit op de Hanzehogeschool (HG) toegepast, maar niet aan de RuG. Hoewel vaak wordt beweerd dat BSA wordt gebruikt om kwaliteit te waarborgen, is het in praktijk een verkapte bezuinigingsmaatregel. Instellingen krijgen namelijk extra geld van de overheid voor eerstejaars studenten. Als ze die studenten dus tijdens hun eerste jaar door middel van BSA weten te verwijderen, houden de instellingen er een mooie bonus aan over. Steeds meer hogescholen maar ook sommige universiteiten gebruiken 8 Vervolg van pagina 6 naam werkgroep: De Huisvestingswerkgroep. coördinator: Jacoline (derdejaars kunstgeschiedenis). doel van de werkgroep: De huisvestingspositie van studenten verbeteren en in de gaten houden. Een goede huisvestingspositie houdt niet alleen in dat er genoeg huizen zijn, maar ook dat de kwaliteit van kamers aandacht krijgt. Nu laten veel huisbazen hun panden verslonzen. aantal actieve leden: Even kijken…. Ik denk een stuk of vier, vijf die echt constant actief zijn. Verder wat losse mensen, die met activiteiten meehelpen. grootste succes van het afgelopen jaar : Huisvesting krijgt nu eindelijk aandacht; het probleem wordt door gemeente erkend. We gaan er volgend jaar hard mee verder, want huisvestingsproblemen zijn problemen die niet in een korte tijd kunnen worden opgelost.

deze methode om hun begrotingstekorten aan te pakken. Het meest zorgwekkende uit het regeerakkoord is wel dat het de deur openzet voor collegegelddifferentiatie. Minister Hermans probeerde al eens om dit stokpaardje van hem in te voeren, maar werd toen teruggefloten door een, toen nog, progressieve Tweede Kamer. Als collegegelddifferentiatie wordt toegestaan kunnen opleidingen tot 7000 euro aan collegegeld vragen en onder het nieuwe kabinet wordt dit misschien nog wel meer. Zo kan eliteonderwijs ontstaan, met dure topopleidingen voor hen die het betalen kunnen en kwalitatief veel mindere opleidingen voor de rest. Opmerkelijk is hierin de houding van het CDA: in al zijn oppositiejaren én in zijn verkiezingsprogramma sprak het CDA zich altijd fel uit tegen collegegelddifferentiatie, maar standvastigheid schijnt niet tot de Christen-democratische normen en waarden te behoren. Niet voor niets zegt studentenvakbond LSVb dat het CDA zich hiermee volstrekt ongeloofwaardig maakt naar de kiezer toe. De toevoeging in het regeerakkoord dat het alleen bij studies met een “evidente meerwaarde” zal worden toegestaan is uitermate hol. Elke instelling zal volhouden dat al haar opleidingen een evidente meerwaarde hebben. Eveneens teleurstellend is de financiële paragraaf van het regeerakkoord. Het beetje geld dat onderwijs erbij krijgt gaat allemaal naar het primair en secundair onderwijs. Het hoger onderwijs zal moeten bezuinigen. Structurele problemen naam werkgroep: SMOG, dat staat voor Studenten Milieu Overleg Groningen coördinator: Marieke (vierdejaars Orthopedagogiek). doel van de werkgroep: Het SMOG wil de universiteit en hogeschool duurzamer en milieubewuster maken. We organiseren discussieavonden en maken een muurkrant met milieuwetenswaardigheden. Maar het draait vooral ook om oplettendheid, dat de instellingen zich een beetje milieubewust gedragen. Dat bewustzijn is vooral van belang, omdat studenten van HG en RuG later veelal op hoge posities in onder meer het bedrijfsleven zullen komen. De managers van de toekomst ook oog moeten hebben voor het feit dat er grenzen zijn aan wat onze planeet aankan. aantal actieve leden: Een stuk of acht geloof ik. grootste succes van het afgelopen jaar: Dat is de milieunotitie die we samen met het VOS schreven. De universiteit heeft een handvest ondertekend waarin ze beloven

Nait Soez'n kunnen hierdoor niet worden opgelost. De inkomenspositie van de student bijvoorbeeld, die zoals uit een onderzoek van het ISO bleek, zo slecht is dat 40% procent van de studenten bezuinigt op eten. Of het huisvestingsprobleem, dat in Groningen nu zo nijpend is geworden dat het afgelopen jaar buitenlandse studenten terug moesten omdat de instellingen geen kamers voor ze konden vinden. Misschien nog wel erger dan wat er in het regeerakkoord staat, is wat er niet in staat. Zo hoopten studentenbonden dat na de verkiezingen eindelijk de slecht functionerende wet Modernisering Universitaire Bestuursstructuur (MUB), die de studenteninspraak op universiteiten regelt, zou worden aangepakt. Daarop lijkt nu weinig kans. Ook zouden studenten en personeel graag zien dat er een einde komt aan de groeiende invloed van het bedrijfsleven op universiteiten en hogescholen, die de onafhankelijkheid van onderwijs en onderzoek dreigt aan te tasten. Dit zit er, gezien de invloed van de privatiseringsgeile VVD in dit kabinet, bepaald niet in. Het nieuwe regeerakkoord spreekt nauwelijks over hoger onderwijs, en wat er over gezegd wordt, voorspelt weinig goeds voor het hoger onderwijs. Dit in combinatie met het gebrek aan financiële investering maakt dat er zwaar weer op komst is voor de hogescholen en universiteiten. Na de magere jaren onder Deetman, Ritzen en Hermans dreigt nu een ware hongersnood uit te breken. Veel reden voor vertrouwen is er niet.7 zich in te zetten voor het milieu. Het SMOG en het VOS zijn samen nagegaan in hoeverre dat gebeurd is en waar het beleid voor verbetering vatbaar is. De notitie waarin we deze ideeën opschreven wordt behandeld door de universiteitsraad, het hoogste inspraakorgaan van de RuG. naam werkgroep: Het Struikelblok. coördinator: Marjolein (vierdejaars Psychologie). doel van de werkgroep: Het verbeteren van de positie van de gehandicapte student aan de RuG en HG. aantal actieve leden: Tien. grootste succes van het afgelopen jaar: We zijn net begonnen. Wel hebben we al de nieuwe rector magnificus van de RuG een uurtje mogen uitleggen wat de obstakels zijn die studenten tegenkomen als ze een handicap hebben. Gezegd kan worden dat hij bij sommige dingen wel erg schrok. De toegankelijkheid van hoger onderwijs voor studenten met een handicap laat nogal eens te wensen over.7


Nait Soez'n

11

Nummer 6 (KEI-Editie) 30ste jaargang 2002

De jaarlijkse prijsvraag van de GSb

KEI-Prijsvraag

Ook dit jaar verzorgt de Groninger Studentenbond zijn traditionele KEI-prijsvraag. We hebben weer een paar mooie prijzen en meedoen is helemaal GRATIS! Zelfs het opsturen van het antwoordenstrookje kan volledig portvrij, want dat kan naar het antwoordnummer (Antwoordnummer 416, 9700 WB Groningen) o.v.v. KEI-Prijsvraag. Maar goed. Negen vragen dus. Multiple-gok, dus hoe moeilijk kan het zijn om een mooie prijs binnen te slepen? (Vergeet vooral ook niet: Het Antwoord staat op Internet!) Komen ze:

De volgende prijzen zijn te winnen: Hoofdprijs: Het spel Carcassone mét uitbreidingsset, t.w.v. € 33,- aangeboden door WirWar, dé spellenwinkel van Groningen.

Eerste prijs: Speciaal voor de Nait Soez’n 0. Wat betekent Nait Soez’n eigenlijk? 4. Hoe heet de huidige Minister van On- ontworpen en getekende waardebon t.w.v. € 25,- te besteden bij Modern Papier, dé a. Nieuwe Denkbeelden derwijs? b. Nooit Snoepen a. Louis Maria Lucien Alphonse stripwinkel van Groningen. c. Niet Zeuren (Loek) Hermans Tweede prijs: Een versuitgekomen CD d. Niet Slapen b. Maria van der Hoeven t.w.v. € 18.49 uit te zoeken bij CD-winkel c. Sofie Joosse Foefur's. Overigens kun je bij Foefur's ook 1. Hoe hoog is d’Olle Grieze (en wat is dat d. Piet-Hein Donner terecht voor je betere vinyl. eigenlijk)? a.

Dat is het NS-station van Gronin- 5. Hoe heet de Groninger wethouder van gen en dat is 34 meter hoog Volkshuisvesting (die van de kamernood b. Dat is de Martinitoren en die is dus)? 97 meter hoog a. Jacques Wallage c. Dat is de Martinitoren en die is b. Willem Smink 113 meter hoog c. Karin Dekker d. Dat is de toren van het Academied. Arie Wink gebouw en die is 67 meter hoog 6. Wie is de voorzitter van het bestuur van 2. Hoeveel faculteiten hebben respectieve- de Groninger Studentenbond 2002-2003? lijk de Hanzehogeschool Groningen (HG) a. Afke Besselink en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG)? b. Micha Boon a. De HG heeft er 7, de RuG ook c. Ilona Kremers b. De HG heeft er 6, de RuG 11 d. Kinge Siljee c. De HG heeft er 4, de RuG 7 d. De HG heeft er 4, de RuG 10 7. Hoe heet de fractie van de Groninger Studentenbond in de Centrale Medezeggen3. Hoeveel jaren schelen de Hanzehoge- schapsraad van de Hanzehogeschool en de school Groningen en de Rijksuniversiteit Universiteitsraad van de universiteit? Groningen in leeftijd? a. Studentenfractie Groningen (SuFa. 213 jaar fiG) b. 273 jaar b. Groter, Sterker, Beter (GSB) c. 373 jaar c. Vooruitstrevend Overleg Studend. 193 jaar ten (VOS) d. Student en Stad (S&S)

#

Derde prijs: Een Gronings bierenpakket inclusief bijzonder glas t.w.v. € 11,- aangeboden door slijterij Van Erp. WirWar Spellen en puzzels O' Kijk in 't Jatstraat 40 9712 EL Groningen Tel. 050 - 314 84 24 Fax. 050 - 314 88 36

Foefur's O' Kijk in 't Jatstraat 16 9712 EH Groningen 050 - 318 67 39 Slijterij-Wijnhandel H. van Erp Grote Kromme Elleboog 16 9712 BK Groningen (050) 312 64 14

Kruis je antwoorden op deze strook aan. Knip hem uit en stuur hem voor 31 augustus 2002 in een gesloten envelop naar de Groninger Studentenbond, Antwoordnummer 416, 9700 WB Groningen o.v.v. KEI-Prijsvraag. Voorwaarden: Alleen volledig ingevulde formulieren dingen mee naar de prijzen. Je adresgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Deze prijsvraag is alleen bedoeld voor KEI-lopers, prijzen kunnen derhalve alleen opgehaald worden op vertoon van je KEI-Kaart. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Je antwoorden:

Je gegevens:

Vraag 0:

¡ a. ¡ b. ¡ c. ¡ d. Naam:................................................................................................................

Vraag 1:

¡ a. ¡ b. ¡ c. ¡ d. Adres:.....................................................................................................................

Vraag 2:

¡ a. ¡ b. ¡ c. ¡ d. Postcode, plaats:..............................................................................................

Vraag 3:

¡ a. ¡ b. ¡ c. ¡ d. Telefoonnummer:.............................................................................................

Vraag 4:

¡ a. ¡ b. ¡ c. ¡ d. e-mailadres:.......................................................................................................

Vraag 5:

¡ a. ¡ b. ¡ c. ¡ d. Ik ga studeren aan de Hanzehogeschool / Rijksuniversiteit (*) Groningen.

Vraag 6:

¡ a. ¡ b. ¡ c. ¡ d. Ik wil wel / geen (*) informatie krijgen over de GSb.

Vraag 7:

¡ a. ¡ b. ¡ c. ¡ d. (*) Doorhalen wat niet van toepassing


12

Werkgroepen

Nummer 6 (KEI-Editie) 30ste jaargang 2002

Geerke's Beerput

Onderwijs / Interesse in het reilen en zeilen van je instelling? Wil je graag helpen deze te verbeteren? Bel Geerke (589 20 09) Huisvesting / Zoals een ieder weet, is er een tekort aan geschikte studentenwoningen in de stad. Help een oplossing zoeken en bel Jacoline (06 23 47 68 95) Studentensteunpunt / Wil je medestudenten helpen met nuttig advies en/of het schrijven van een beroeps- of bezwaarschrift, vraag Ilona! (318 78 98) SMOG / Help mee hogeschool en universiteit groener en duurzamer te maken! Kom bij het Studenten Milieu Overleg Groningen. Bel Marieke (577 52 73) InterPRet (internet + PR) / Help mee posters ontwerpen en verspreiden en geraffineerde postercampagnes te organiseren! Bel Arjen (363 46 75) Vooruitstrevend Overleg Studenten / Het VOS is actief in zowel de CMR als in de U-raad. Wil je weten wat er zich op centraal niveau afspeelt? Bel voor info Ronald, CMR (06 253 53 756) of Kiko, U-raad (06 415 21 847) Nait Soez’n / Denk je dat jij een verbetering voor dit mooie ledenblad bent? Denk je dat je kunt schrijven? Kom in de redactie! Info: Mattijs (571 75 65)

(H )u ite rlij ke ter re ur

Deze week heb ik voor het eerst een middag in de zon gelegen. Met studieboek, dat wel. ’s Avonds had ik verbrande billen, je kunt precies zien tot waar mijn bikini kwam. Ik moest op kussentjes zitten, omdat ik zo stom was om mijn bleke booty niet in te smeren. Toch was het heerlijk om de zon op mijn naakte vel te voelen. Een goede vriend werkt in de horeca, en hij gaat zoveel uit dat hij er nogal witjes uit gaat zien. Om dat te compenseren, brengt hij zijn geld naar de bruiningswinkel, “anders zie ik er zo ongezond uit”. Toen ik zei, dat een overdag-leven misschien gezonder en goedkoper zou zijn dan zijn met alcohol overgoten nachtleven en zonnebank-strippenkaart, werd ik onthaald op een afkeurende blik. Een andere vriend krijgt soms te horen “Rot op naar je eigen land” terwijl hij hier geboren is en nog nooit in het land van zijn ouders geweest is. Soms durven mensen niet naast hem te gaan zitten in de trein. In Schotland verdienen de nepzonwinkels zoveel geld, dat de maffia zich erop heeft gestort. Bijna alle solaria zijn eigendom van witwassende criminelen. Het geld dat jij dus investeert in jouw oranje huidskleur, wordt rechtstreex overgestort in drugsfondsen en andere zaken die het zonlicht niet kunnen verdragen. In Noord-Amerika en het Caribische gebied worden miljoenen verdiend met wittingsmiddelen voor de bruine huid. Immers, hoe witter je bent, hoe meer kans je maakt op de huwelijx- en arbeidsmarkt. Vooral vrouwen gebruiken deze crèmes en poeders en lopen zo kans op allerlei enge huidziektes. Als je heel goed let op de rollen die witte en zwarte mensen krijgen op TV en in andere media, dan zijn zwarte mensen en vrouwen vaak mensen met problemen, die geregeerd worden door gevoelens en ambitieloos bezig zijn met hun uiterlijk en met overleven, van dag tot dag. Witte mannen zijn vaak verantwoordelijke, emotieloze, vooruitkijkende en hardwerkende vaderfiguren. Dit is niet erger voor vrouwen dan voor mannen, of erger voor witten of voor zwarten. Voor mannen is het net zo moeilijk om “alleen maar” voor de kinderen te zorgen, als voor ambitieuze zwarte mannen en vrouwen die zichzelf driedubbel moeten bewijzen. Je hebt altijd wat uit te leggen, als je niet voldoet aan stereotype verwachtingen. 7

KEI-AGENDA Vrijdag 16 augustus

HUISVESTINGSCURSUS

Hoe vind ik een kamer? Wat zijn mijn rechten?

GRONINGS ETEN MET KINGE DISCUSSIEAVOND HUISVESTING

Welke oplossingen zijn er voor de kamernood?

Zaterdag 17 augustus

CURSUS PANDBEZETTEN ITALIAANS ETEN MET KINGE Zondag 18 augustus

Hier had jouw adressticker kunnen zitten! (Word lid van de GSb)

17:00-18:30 18:30-20:00 20:00-22:30 13:00-17:00 18:30-21:00

VEGETARISCH ETEN LOESJE POSTERSCHRIJFAVOND

18:30-20:00 20:00-23:00

VEGANISTISCH ETEN

18:30-21:00

Maandag 19 augustus

voor het eten: groepen aanmelden voor 17 uur - maaltijden 2 euro - bier 50 cent

Voor informatie en aanmeldingen: 363 46 75

Verhuisd? Geef je adres door aan de GSb! en maak kans op een goede vermelding in het ledenbestand

Groninger Studentenbond Pelsterstraat 23 9711 KH Groningen Antwoordnummer 416 9700 WB Groningen gsb@gsb-net.nl tel: (050) 363 46 75 fax: (050) 318 78 98

www.studentensteunpunt.info

activiteiten vinden plaats op het pand van de GSb aan de Pelsterstraat 23, zijstraat van de Vismarkt

Struikelblok / Help mee de positie van de gehandicapte student te verbeteren! Mail naar struikelblok@hotmail.com of bel Marjolein (06-229 82 035).

Nait Soez'n

Nait Soez'n 30-6  

Opinieblad voor studerend Groningen. Editie van augustus 2002.

Nait Soez'n 30-6  

Opinieblad voor studerend Groningen. Editie van augustus 2002.

Advertisement