Groninger Kerken - oktober 2013

Page 1

Groninger Kerken 2 0 13

GRONINGER KERKEN

STICHTING OUDE

ok tobe r

Heropleving van een oude heilige • Friezen in Visvliet omstreeks 1600 • E e n r a a d s e l ­a c h t i g e m a q u e t t e • ’ t Z e e m a n s m o e i l i j k p a d d e r w o e s t e z o u t e b a r e n