Tijdschrift Groninger Kerken januari 2013

Page 1

Groninger Kerken 2 0 13

GRONINGER KERKEN

STICHTING OUDE

j a nua r i

Stainen ien Steem • Zestiende-eeuwse graffiti in Tinallinge • Het verhaal van de toren van de kerk in Stadskanaal • De Kleine Passie van Middelstum • Op Hoogte Gedacht