Gh1 2005

Page 1

#1

MARTS

2005

grøn hverdag UDGIVET AF GRØNNE FAMILIER

KÁRI KÁRI MIKKELSEN MIKKELSEN

Bedre holdning til miljø blandt færinger TINE TINE JUHL JUHL

Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø KASPER KASPER JAKOBSEN, JAKOBSEN, ØKO-LEG ØKO-LEG

Legetøj - forbudt for børn PETER PETER KJELDBJERG KJELDBJERG

Små fødevareproducenter styrker hinanden!

• Se vinderne i December Familie Quizzen • Boganmeldelse af Alverdens øl og mad •


www.naturmaelk.dk

Økologiske kvalitetsprodukter fra det lille selvstændige mejeri

Broderup • DK 6360 Tinglev Telefon +45 74 64 28 01

GRANTOFTEGAARD - økologisk landbrug med åbne stalde og adgang til mark og fold

Det Kreative LandKøkken …økologisk mad-ud-af-huset

Hestevognstur med jydske heste: tirs og ons 10.00 - 13.00. Rundvisning efter aftale : tlf. 20 21 28 38 Gårdbutikken, tlf. 44 77 36 96. Åbningstider: man-ons 8.30-14.30, tor-fre 8.30-17.30 og lør-søn 11.00-15.30. Mellem sidste mandag i september og første tirsdag i maj, lukket søndag. Traktørstedet, tlf. 44 77 37 13 har åben fra første onsdag i maj til og med sidste søndag i september: man-fre 11.00 – 15.00 og søn 11.00 – 15.00. Grøntsager sælges fra døgnåben stadevogn. Sortiment varierer efter årstid. Økologisk Høstmarked, søndag 4/9 2005, 11.00 – 16.00. Fonden Grantoftegaard • Pederstrupvej 69 • 2750 Ballerup • Tlf. 44 77 37 11 www.grantoftegaard.dk • E-mail: grantoftegaard@balk.dk

Tlf. 96 75 80 50 / 61 74 90 08 www.madud.dk

Tjener dine penge noget formål? Opret en rentefri indlånskonto i vores regnbueafdeling. Kontoformen giver mulighed for grønne og bære dygtige udlån indenfor miljø, kulturelle og sociale områder.

RENGØRING

Regnbueafdelingens ‘etiske råd’ varetages af Regnbueforeningen,

SALG AF FIBRE TIL RENGØRING UDEN KEMI Personlig opfølgning af alt salg - også erhverv.

der er en selvstændig forening. Nærmere information

Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63, 4200 Slagelse Telefon 58 50 47 70

Peter Djurtoft Andelskassen J.A.K. Slagelse

KONTAKT Enjo konsulent Lotte Hansen Roskildevej 600 - 4174 Jystrup MSJ hansen-miljoerent@wanadoo.dk Tlf. 57 52 90 34 • Mobil 28 94 28 00

www.andelskassen-jak-slagelse.dk

2

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5


#1

MARTS

2005

Det røde Ø og det grønne G GRØNNE FAMILIER Landssammenslutningen af Grønne Familier er en grøn forbrugerbevægelse med lokale kredse og aktiviteter i hele landet. Grønne Familier informerer om produkter og ideer, der kan gøre hverdagen grønnere. Grønne Familier inspirerer hinanden og andre til at gøre hverdagen mere miljørigtig. Grønne Familier stiller forbrugerkrav til politikerne om en bedre miljølovgivning. Grønne Familier er repræsenteret med to pladser i Forbrugerrådet og er med i Dansk Folkeoplysnings Samråd. Grønne Familier stiller krav til producenter og forretninger om mere miljøvenlige produkter og emballager. Grønne Familier deltager lokalt og på landsplan i Agenda 21 - en dagsorden for det 21. århundrede.

Kære Forbruger!

Én ting er giften vi får i munden, når vi børster tænderne i nogle af de store verdensomspændende firmaers

Med glæde præsenterer vi årets første Grøn Hverdag.

tandpasta, det er vi jo selv ude om, via vores indkøb. Men anderledes forholder det sig med det vand vi får

I dette nummer kan du bl.a. læse om det unikke møde

ud af hanen og den luft vi indånder, det er ikke lige

mellem mejeristen og økologen fra Hedeagergaard, en

’økologisk’ alt sammen, og det kræver mere af os og

gammel slægtsgård fra 1690. Du kan også læse om pro-

andre at få styr på. Det kræver en indsats på et brede-

cessen i omlægningen af tre sygehuskøkkener i Vest-

re niveau. Hvis alle fra i dag kun købte økologiske pro-

sjællands Amt, der modtog fødevareministerens

dukter, ville det hjælpe grundvandet til hurtigere at bli-

Initiativpris i 2004. Vi er til økologisk festival i Halkær,

ve så rent, som vi kunne ønske os. Luften ville blive

hvor vi vandrer over markerne og hører om sammen-

renere, hvis der kom partikelfiltre på alle biler, eller hvis

hængen mellem økologi og folkemusik. Vi er på Kalø

bilerne kom til at køre på brint, og al vor energi kom fra

Landbrugsskole. Her lærer de kommende økologiske

sol og vind. Men selv om vi presser på, vil det tage år,

landmænd, hvor vigtigt det er at tænke langsigtet og i

så foreløbig må vi prøve at gøre producenter og politi-

helheder. Faktisk handler ganske meget i dette blad om

kere opmærksom på, at det er i den retning vi vil.

mad. God mad med sjæl. Som for eksempel den mad, man kan købe i Gårdbutikken, hvor Jakob Dan Nielsen

Da vi lever i en markedsøkonomi, går noget af vejen

gjorde sin drøm til virkelighed. Det er foreløbig blevet til

gennem vores efterspørgsel af de rigtige varer. Her

tre indbydende forretninger i Holstebro, Århus og

viser det røde Ø og andre miljømærker os vejen til en

Viborg. Men mad og landbrug er ikke alt. Vi ser på, hvor

grønnere verden.

vigtigt det er at nærlæse mærkning på legetøj, og hvor-

På andre områder kan vi satse på den politiske vej. Vi

ledes vi skal forholde os til fremstilling af emballagefyld

lever i et demokratisk samfund. Vi kan pege på de poli-

LANDSFORMAND Lars Clark, Rypehusene 38 2620 Albertslund Tlf: 43 62 06 82 · clark@tdcadsl.dk

(papirfill). Endelig tager vi en tur til Færøerne for at ople-

tikere, vi mener, kan føre os i retning af et grønnere

ve naturen og miljøet dér.

samfund. Lad os alle gøre vort til, at miljøet får en mere

Den røde tråd gennem de mange artikler er at give dig,

rede til efteråret er tiden igen til det. Så med dette num-

GRØN HVERDAG Udgives af Landssammenslutningen af Grønne Familier.

som grøn forbruger, et udvidet kendskab til nogle af de

mer af bladet håber vi, at bevidstheden om det grønne

mange ildsjæle, der hver dag arbejder for miljøet og

vil rodfæste sig endnu mere, for miljøet er i klemme, og

økologien. På den måde får man en mere konkret for-

trænger til en kærlig hånd og mere opmærksomhed.

Redaktør: Jørgen Martinus • Produktion: adrem.dk • Annoncer: Fritze Lundstrøm, telefon 75 50 86 00. • Oplag: 7.000 stk. • Tryk KLS Grafisk Hus • ISSN nr. 09090150. • Abonnement: 180 kroner for fire numre - medlemmer gratis. • Redaktionen afsluttet: 23.02.2005. • Kommentarer og artikler udtrykker ikke nødvendigvis Grønne Familiers holdninger. • Næste nummer udkommer primo juni 2005. • Redaktionel deadline: 01.05.2005.

ståelse for det store arbejde, der ligger i at skabe et

GRØNNE FAMILIER Økologihuset, Blegdamsvej 4 B 2200 København N Telefon og fax: 33 15 33 45 web: gronnefamilier.dk mail: gronne.familier@mail.dk

afgørende plads på dagsordenen ved næste valg, alle-

bedre miljø, og hvorfor konventionel produktion, som

Og allerede nu kan vi jo begynde at glæde os til, at

ikke tager hensyn til miljøet, er dræbende på langt sigt.

naturen selv vil klæde sig i grønt igen.

Læs om EU’s markeds-tyranni, der ikke respekterer vores økologibegreb.

Kommentarer og idéer modtages meget gerne til videre inspiration i vores arbejde i Grønne Familier på:

De konventionelle varer er fyldt med enten farvestoffer,

gronne.familier@mail.dk

pesticider, tilsætningsstoffer, hormonforstyrrende stoffer eller det hele i en uskøn blanding. Lad os for

Med ønsket om et grønt år på landsbestyrelsens vegne

nemheds skyld kalde det hele for gift. Egentlig burde der stå på alle konventionelle varer, at de var produceret ved

Fritze Lundstrøm

hjælp af gift. I stedet for det store røde Ø på de økolo-

Landsbestyrelsesmedlem

giske varer, skulle de konventionelle varer være mærket med advarsler, da man som udgangspunkt

Peer Rosing-Schow

skulle kunne forvente, at vore fødevarer var giftfri. Sådan

Suppleant

er det desværre ikke, så lad os indtil videre håbe på, at vi vil kunne få endnu flere varer med det røde Ø på. I mellemtiden kan vi kalde det andet henholdsvis: pesticid-mælk, phtalat-parfume, triclosan-tandpasta osv.

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5

3


Naturvenligt, miljømærket

PAPIRFYLD til forpakning Papirchipsene holder varen på rette plads i emballagen

v/ Mats Wigell · Genvej 4 · Vester Terp DK-6240 Løgumkolster · Tel. +45 74 74 33 84 email: eco-pack.v.terp@get2net.dk

Økologiske dagligvarer Kød • Grøntsager • Ost • Æg • Smør • Vin • Kaffe • Brød • Slik og meget andet.

Svanholm Allé 2 • 4050 Skibby • 47 56 66 60 man-torsdag: 15-17.30, fredag: 14-18.00, lørdag: 10-14.00

UBEHANDLET

M/LANOLIN

REN ULD Ammeindlæg, baby-uldsvøb, giftfrie lammeskind, finuldslanolingarn til undertøj, færdigstrikkede undertrøjer, strikkede tæpper i metermål, lanolingarn i changerende farver, varmt undertøj i uld eller uld/silke ulddyner og -madrasser.

Besøg butikken eller ring efter vareliste eller se mere om os på vores website. N AT U R L I G B E K L Æ D N I N G V. ANNE BAK, BRAMSLEV BAKKER 12, 9500 HOBRO, 9851 1223 WWW.NATURLIG-BEKLAEDNING.DK

Få bugt med lugt og fugt i sommerhuset Man kender det alt for godt. Huset bliver klamt og fugtigt at af stå vinteren over. Nu man kan få tør, frisk og lun luft blæst ind - uden en krone i driftsomkostninger år efter år. Og virkningen er fantastisk. Den klamme lugt forsvinder, og det dufter frisk og dejligt - vel at mærke af naturens egen medicin

SV3 til ca. 25 m2 hus fra 2.800 kr.

D E N M I L J Ø R I G T I G E TA N D B Ø R S T E

SV7 til ca. 40 m2 hus fra 3.800 kr. SV14 til ca. 70 m2 hus fra 6.400 kr. SV7 og SV14 fås med sort/hvid farve mod et tillæg. Priser excl. forsendelse.

Aidt Miljø A/S Kongensbrovej 8881 Thorsø Tlf: 8696 6700 aidt@aidt.dk

Gem skaftet - skift kun hoved. Spar penge og plastaffald!

www.aidt.dk

Solar Venti - virker bare bedre

4

TERRADENT

www.NetTandplejen.dk G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5


I N D H O L D

Naturligt og effektivt Læs blandt andet om:

»

»

»

Hvad har et lille stykke rynket papir at gøre med udpinte oliekilder og miljøbevidste bønder? I et af Danmarks mindste produktionssteder, Eco-Pack, står to indvandrede svenskere og fremstiller fremtidens emballage-materiale: Papirchips. Læs om ECO-PACK ANNA KIND • SIDE 19

»

Når man sidder på terrassen i solen lørdag morgen med udsigt over Halkær Ådal og en gryende festival, rammer den gode følelse som en klat økologisk hirsegrød aller-dybest inde. Det er sådan her, det skal være. Læs om Halkær Kro BIRGITTE JACOBSEN • SIDE 20

I 1999 besluttede Amtsrådet i Vestsjælland at 50% af alle fødevareindkøb i amtets institutioner skulle være ”Sunde fødevarer af bæredygtig oprindelse” inden udgangen af 2003. Læs om forvandlingen HELENE GERUP • SIDE 6 Lars Tyndskids mark? De fleste forestiller sig, at hvis man finder på at uddanne sig til landmand, er man af hankøn og opvokset bag rattet på farmands traktor. Sådan er det langt fra på Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø. Læs mere på TINE JUHL• SIDE 8 Små fødevareproducenter styrker hinanden! Der skal samarbejde til, hvis man vil klare sig i kampen om forbrugernes gunst på et stadigt mere konkurrencepræget fødevaremarked. PETER KJELDBJERG • SIDE 10

»

I dag har Hedeagergaard udviklet sig til et økologisk kvægbrug, der leverer mælk til det lille økologiske mejeri Naturmælk, der er ejet af 21 økologiske landmænd i fællesskab. Læs om Hedeagergaard CHRISS HEDEAGER • SIDE 12

»

Nyde synet og duften af en frisk og bugnende økologisk grøntafdeling eller stoppe op og svømme hen i en salig drøm ved Gård-Butikkens slagterdisk med dejlige saftige Gårdmands-koteletter eller fristende møre Limousinebøffer. Økologi til folket… JACOB DAN NIELSEN • SIDE 14

Færingerne er stolte af deres land og ønsker at værne om naturen. Det kan ses ved, at beboerne i langt højere grad end tidligere er opmærksomme på miljøet. Bedre holdning til miljø blandt færinger KÁRI MIKKELSEN • SIDE 16

» » »

Vi er omgivet af kemiske stoffer, ikke mindst i vores børns legetøj. Gang på gang dumper legetøj i tests. Legetøj, som producenterne har lovet, er uden skadelige stoffer. Kan man som forbruger overhoved sikre sig således, at man undgår at købe det giftige legetøj til ungerne? KASPER JAKOBSEN • SIDE 22

»

Boganmeldelse af Alverdens øl og mad. En øl-elskers oplevelser og kulinariske udfoldelser Øllet var altid at finde som ledsager ved store begivenheder, og i hverdagen er øllet blevet brugt til formål, som for mange i dag virker komiske: FRITZE LUNDSTRØM • SIDE 24

Birke-Cellulite-Olien er et natur-kosmetisk produkt, der modvirker de indre årsager til cellulitis (appelsinhud) - og dens ydre symptomer. WELEDAs Birke-Cellulite-Olie er med sit helhedskoncept aktivt forebyggende, hvis du er disponeret for cellulitis. Og har du det allerede, forbedres din huds tilstand og udseende. Effektiviteten kan påvises En dermatologisk undersøgelse har ved cellulitis påvist en betydelig forbedring af hudens udseende, elasticitet og udglatning. Se mere om Weleda på:

www.weleda.dk

I samklang med menneske og natur

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5

5


Det startede med en politisk beslutning – nu er 3 sygehuskøkkener omlagt til

50 % økologi i Vestsjællands Amt ®

AF HELENE GERUP

I 1999 besluttede Amtsrådet i Vestsjælland at 50% af alle fødevareindkøb i amtets institutioner skulle være ”Sunde fødevarer af bæredygtig oprindelse” inden udgangen af 2003. De tre sygehuskøkkener i Slagelse, Ringsted og Holbæk har tilsammen et årligt fødevareindkøb på 20 mio. kr. Så ingen tvivl om betydningen for det økologiske jordbrug, når en økologisk omlægning af denne størrelsesorden sættes i værk. Direktoratet for FødevareErhverv har støttet projektet med godt 5 mio. kr., mod at Sygehus Vestsjælland selv ville yde et tilsvarende beløb. Den 18. maj 2004 modtog køkkenerne daværende fødevareminister Mariann Fischer Boels nyindstiftede Initiativpris. Prisen blev givet for det enestående arbejde, der er udført i amtets sygehuskøkkener gennem de seneste to et halvt år via den store omlægning af madproduktionen. Det har været en stor udfordring at gennemføre denne omlægning, men alle aktører er glade for resultatet i dag. Medarbejderne i sygehuskøkkenerne har udviklet deres kompetencer gennem ny viden og

6

E H - Ø K O N O M , F O R M A N D F O R G R Ø N N E FA M I L I E R I S K Æ L S K Ø R O G O M E G N HELENE.GERUP@MAIL.DK

erfaringsudveksling – det er blevet sjovere at lave mad – og der er skabt et fællesskab, hvor personalet trives. Men hvordan har de båret sig

ad? Mange parter skal enes om processen: Først skal menuplaner udvikles og tilrettes ud fra de nye kriterier om økologi, sæsonvariation, dyrevelfærd, social bæredygtighed, tilsætningsstoffer, transport, emballage og affald. Og ikke mindst få det hele til at gå op i en højere enhed sundhedsmæssigt, at få energiindhold og sammensætning til at harmonere med de anbefalede normer. Samtidig skulle budgettet holdes på det eksisterende niveau. Skal sådan et projekt lykkes, er det vigtigt at medarbejderne engagerer sig og deltager aktivt. De skal erkende behovet for udvikling og have den fornødne vilje til at skabe udviklingen. Der skal være plads til eksperimenter. Uddannelse af medarbejderne blev varetaget af omlægningsrådgivere fra Økologisk Oplysningsforbund i samarbejde med Aggers Selskab. Omlægningsrådgiverne har sammen med køkkenmedarbejderne kortlagt kosten, produktionen og forbruget, og skabt en vidensbank om forandringspotentialerne. For uden forandring ville det ikke lykkes at nå målet om mindst 50% bæredygtighed.

Projektets tidsramme var to år, og den er overholdt, dog med enkelte forskydninger. Der er bl.a. behov for mere tid til at afprøve og produktudvikle flere opskrifter og retter, at indgå samarbejde med leverandører om at afprøve og udvikle produkterne, og analysere spild efter den nye menuplan er trådt i kraft. Der blev smidt mad ud for 3,4 mio. kr. i 2001, primært fordi portionerne var for store i forhold til, hvad patienterne kunne spise. Madspildet kunne også skyldes f.eks. dårlige opskrifter, ringe råvarer, manglende omhu i køkkenet, forkert eller for lang tids opvarmning/ transport, rammerne omkring måltidet eller forkerte bestillinger/ overbestilling. Generelt blev der smidt mange grøntsager og kartofler ud, mange steder mere end en tredjedel af de producerede mængder. Projektet har skabt et nyt varesortiment og en ny form for forarbejdning af mange af køkkenernes basisvarer. Der er kommet nye varer ind, mens andre er sløjfet, fordi de var unødvendige eller for dyre, og de forskellige sæsoner præger G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5


nu i langt højere grad madlavningen. Omlægningen har betydet at der nu bruges flere friske grøntsager, og der er sat fokus på kartoflernes kvalitet, og kartoffelmos-pulver er i vid udstrækning erstattet af egenproduceret mos, ofte af flere forskellige slags rodfrugter. Der bruges færre frostprodukter, pulvere og pureer, og der bruges mere af de billige kødudskæringer, og der er generelt skåret ned på kødforbruget. Der bages mere brød i køkkenerne, og brødsortimentet er blevet mere alsidigt og spændende. Det har dog været svært for indkøberne at finde et ordentligt økologisk rugbrød. En brødfabrik, der havde det rigtige økologiske rugbrød, er desvær-

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5

re lukket. Så p.t. er der stor mangel på et ordentligt økologisk rugbrød. Både Schulstad og Kohberg har et begrænset økologisk sortiment. Jeg har været ansat i en projektperiode på tre måneder med den opgave at indsætte hele menuplanen i hospitalets nye ernæringsberegningsprogram ”RECAT”, som er en del af økonomiprogrammet Navision. Herefter skal menuplanlægningsgruppen arbejde med de resultater, der nu er blevet synlige. Det er noget af et puslespil at få så meget mad til at stemme overens med de anbefalede procenter og energiindhold, og hver lille ændring betyder noget for det samlede hele. Nu har vores computertidsalder givet os

ernæringsberegnere syvmilestøvler på: vi kan nu uden videre se på skærmen, hvordan maden hænger sammen ernæringsmæssigt. Hvor vi for bare ti år siden skulle foretage mange forskellige beregningsprocedurer på en lommeregner for at få et indblik i kostens sammensætning. Og hvor hver lille ændring betød hele proceduren om igen. Det er gjort nemt nu, hvor en enkelt indtastning på computeren kan rette hele menuplanen til. Det er godt at se, at et projekt hvis grundlæggende formål er at fremme det bæredygtige, også kommer til at fremme det sunde. Der har vist sig en sammenhæng mellem at jagte økologi, økonomi og samtidig forbedre ernæringen via en omlægning. Og

godt at se en så stor offentlig instans tage udfordringen op og skære igennem ud fra en politisk beslutning – ikke bare et ønske, men en reel beslutning. Hvis bare mange flere amter eller kommuner turde gøre det samme, eller hvis en ny regering ville tage skridtet og påbyde en omlægning i alle landets institutioner. For når det offentlige går foran og tager økologien alvorlig, så vil det få en kolossal betydning for den økologiske produktion, som vil kunne klare efterspørgslen bedre og bedre. Og måske endda finde et konkurrencedygtigt leje prismæssigt, så der efterhånden ikke kan findes nogen argumenter for ikke at handle eller producere økologisk! ■

7


Den Økologiske

Landbrugsskole på Kalø ®

AF TINE JUHL

Lars Tyndskids mark? De fleste forestiller sig, at hvis man finder på at uddanne sig til landmand, er man af hankøn og opvokset bag rattet på farmands traktor. Sådan er det langt fra på Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø. Op mod 70 % af eleverne kommer fra byområder, og kønsfordelingen er ofte fifty-fifty. Eleverne spænder vidt i både alder, interesser og tidligere erfaringer og tæller f.eks. også en ergoterapeut, en ingeniør og en minkavler in spe. Fælles for dem er, at det økologiske landbrug tiltaler dem. Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø underviser også udenlandske landbrugselever i kunsten at drive økologisk landbrug. Kurserne Organic Farmer 1 og 2 har især elever fra ØstEuropa, hvor interessen for økologien er stor.

8

I N F O R M AT I O N S M E D A R B E J D E R

» Det kræver stor faglig indsigt og dygtighed at drive økologisk landbrug. FOTO: DEN ØKOLOGISKE LANDBRUGSSKOLE

Den økologiske landmandsuddannelse Landmandsuddannelsen på Den Økologiske Landbrugsskole følger nøjagtigt de samme retningslinier som andre landbrugsskoler og udsteder også de samme uddannelsesbeviser. På Kalø kan man tage hele landmandsuddannelsen fra modul 1 til modul 3. Men når det grønne bevis skal være lidt grønnere, er det særlig vigtigt at sætte fokus på de metoder og på den viden og teknik, som eleverne skal kende for at kunne drive et økologisk landbrug. Som økologisk landmand er det vigtigt at kunne tænke langsigtet - og i helheder. På Kalø er personlige kvaliteter egenskaber, som sættes højt i uddannelsesforløbet. Eleverne skal lære at handle som selvstændige mennesker, for samarbejdets kunst – og dét at kunne, at turde træffe beslutninger og

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5


tage ansvar - er vigtige nøgleord i skolens undervisningsmålsætning. Disse færdigheder trænes gennem tværfaglige temaer og projektarbejder, så eleverne bliver trænede i at se helheden i produktionssystemet – og ikke bare fokusere på mindre elementer. Skolelandbruget på Kalø – med 70 ha og 60 malkekøer giver eleverne mulighed for at træne praktiske færdigheder i marken og stalden og for at hente inspiration til den mere teoretiske undervisning. Dagligdagen Kosten på skolen er under omlægning, så den med tiden kan blive 100 % økologisk. En del af råvarerne produceres på skolen, også i samarbejde med eleverne. Omlægningen til økologi er en lang og krævende proces, hvor mange produkter skal fremstilles fra bunden.

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5

» Kønsfordelingen på Den økologiske

FAKTA

Landbrugsskole er ofte fifty-fifty.

FOTO: DEN ØKOLOGISKE LANDBRUGSSKOLE

De fleste elever bor på skolen sammen med eleverne fra landbrugsskolens sambo, Sproghøjskolen på Kalø. Der er masser af muligheder for sjove og hyggelige fritidsaktiviteter, og naturen omkring skolen indbyder til udendørsoplevelser. Begge skolers elever kan også deltage i valgfag som f.eks. musik, sport, keramik og edb. En række foredragsholdere og musikere finder også med jævne mellemrum vej til Kalø, og der er derfor mange tilbud at vælge mellem udenfor skoletiden.

Økologi kræver dygtighed Det er ikke let at dyrke økologisk. En økologisk landmand har ikke mange muligheder for at løse akutte problemer. I stedet skal han hele tiden forebygge og være på forkant. Det kræver stor faglig indsigt og dygtighed, så de faglige krav på Den økologiske Landbrugsskole er derfor ikke mindre end på andre landbrugsskoler. Tværtimod. ■

Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø ligger i usædvanligt smukke omgivelser tæt på skov og strand og med Mols Bjerge og den gamle slotsruin på Kalø indenfor rækkevidde. Skolen har pt. 56 elever fra 8 forskellige lande. Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø blev en realitet den 1. marts 2003, da Kalø Landbrugsskole – med over 100 år på bagen - fusionerede med Den økologiske Landbrugsskole, grundlagt i 1982 i Store Vildmose i Vendsyssel.

9


Små fødevareproducenter styrker hinanden ®

Små Fødevareproducenters Netværk. Der skal samarbejde til, hvis man vil klare sig i kampen om forbrugernes gunst på et stadigt mere konkurrencepræget fødevaremarked. Det har en stor gruppe af økologiske landmænd, gårdbutikker, restauratører og små forhandlere erkendt. De er gået sammen i Små Fødevareproducenters Netværk, hvor de arbejder sammen om markedsføring og nye udviklingstiltag. Historien om netværket. Netværket blev formelt dannet i foråret 2003 og har allerede vist sin styrke ved forskellige markedsføringstiltag. I 2004 kunne man opleve de små fødevareproducenter på en stand ved fødevaremessen Food Expo i Messecenter Herning.

10

AF PETER KJELDBJERG

»

Der var masser af inspiration at hente, da en gruppe vestjyske producenter i efteråret besøgte Italien. FOTO: PETER KJELDBERG

En god platform til at møde indkøbere og forhandlere fra ind- og udland, men desværre en platform, som det kan være uoverskueligt for en enlig økologisk landmand at kravle op på. Men i kraft af det gode samarbejde og en stor arbejdsindsats fra netværkets sekretariat lykkedes det de små producenter at deltage og gøre en god figur på messen. Og det er

blot et af mange eksempler, på hvordan mange små producenter kan hjælpe hinanden. Et par gange har netværket arrangeret velbesøgte fødevaremarkeder i gågaden i Holstebro, hvor de handlende kunne spadsere rundt for at smage eller købe nogle af de hjemmelavede kvalitetsprodukter fra de lokale producenter.

Danskerne mere kvalitetsbeviste. “Danskerne har i årevis været tilbageholdende med at betale mere end højst nødvendigt for madvarerne, men det er ved ændre sig,” fortæller projektleder Kirsti Storinggaard fra VIFU – Videncenter for Fødevareudvikling. Det er hende, der i det daglige styrer og koordinerer samarbejdet i det

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5


store netværk. “Det kan vi mærke, fordi der er en stigende interesse og efterspørgsel på de små nicher af hjemmeproducerede kvalitetsfødevarer,” siger hun. Samarbejde med eksperterne. En af de store fordele ved at arbejde i et stort netværk er, at man derved kan få adgang til eksperternes og forskernes viden. F.eks. har Små Fødevareproducenters Netværk udviklingsprojekter i gang, hvor små landmænd arbejder sammen med fødevareeksperter fra Handelshøjskolen i Århus. Da netværket skulle på messe, hyrede man Center for Underleverandører i Herning til messetræning, og når netværket holder kursus, finder man underviserne blandt andet på Teknologisk Institut. “Målet med vores netværk er at styrke de små producenter på alle fronter, så vi opnår et varieret udbud af kvalitetsfødevarer,” siger Kirsti Storinggard. Styrket blev en gruppe af

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5

producenter da også, da de sammen arrangerede en studietur til Emilia Romagna i Norditalien, hvor de berømte parmaskinker, balsamicoeddiker og parmesanoste

bliver fremstillet. Området er verdenskendt for sin kvalitet, og der var masser af inspiration at hente for de små vestjyske producenter. ■

VIFU Små Fødevareproducenters Netværk er blot et af mange tiltag under det nyetablerede Videncenter for Fødevare-udvikling (VIFU) med hovedsæde i Holstebro. Viden centerets mål er at styrke dansk fødevareproduktion ved at bygge broer mellem erhvervslivet og de mange videns- og uddannelsesinstitutioner, som kan bidrage til udviklingen.

FAKTA:

Små Fødevareproducenters Netværk udgiver hvert år folderen Vestjyske Smagsoplevelser, hvor man kan læse om nogle af de mange producenter. Folderen kan også hentes på VIFU’s hjemmeside www.vifu.net.

Landmand Strange Hedelund Jonassen driver Frølund

»

Økologi i Hammerum. Han er en af de mange små producenter i Små Fødevareproducenters Netværk. FOTO: ??

11


Heedeagergaard ØKOLOGISKE SPECIALITETER 2+2=5 Når man er heldig ®

AF CHRISS HEEDEAGER

ØKOLOGISK BONDEMAND

Historien Heedeagergaard har været i slægtens eje i mands minde eller i hvert fald siden 1690. Siden da har 12 generationer på skift drevet kvægbrug på de 50 ha, der hører til Heedeagergaard. Oldefar Peder Heedeager var en af initiativtagerne til verdens første andelsmejeri Hjedding Andelsmejeri. I 1979 var det mig, der overtog skødet, og i dag har Heedeagergaard udviklet sig til et økologisk kvægbrug, der leverer mælk til det lille økologiske mejeri Naturmælk, der er ejet af 21 økologiske landmænd i fællesskab. 2+2=5 Naturmælk På Naturmælk er vi en flok økologiske landmænd, der i fællesskab ønsker at udvikle sunde økologiske mejeriprodukter. Til det brug ser vi på naturen og de muligheder, den giver os til at udvikle sundere og kvalitetsmæssig bedre produkter end markedet i dag tilbyder. På Naturmælk er frihed også et nøgleord, som efter min mening ikke overgås af noget andet mejeri i Danmark. Derfor har ikke mindre end fire landmænd på vidt forskellig måde udviklet oste til det danske ostemarked, samtidig med at vi i fællesskab har Naturmælks ost GouDan i sortimentet. 2+2=5

12

Ost Siden 1998 har Heedeagergaard fået fremstillet ost. I dag ikke mindre end 20 forskellige. På Heedeagergaard har vi valgt at samarbejde med en af Danmarks dygtigste ostemejerier. Det lille Jernved Mejeri, hvor Laila og Ole Jørn Frederiksen i fællesskab har opbygget et mejeri til produktion af smagfulde bløde danske skæreoste. Mødet mellem økologen og mejeristen mener jeg har været unikt. 2+2=5

» Danske økologiske køer på Heedeagergaard.

FOTO: HEDEAGERGAARD

Typerne Heedeagergaards ostesortiment spænder vidt på området skæreoste. Vi laver oste fra næsten uden fedt over til fuldfede oste, der bare smager godt og fylder børnene med masser af energi. Vi laver oste, som næsten var udgået på det danske marked, og vi laver oste, hvor inspirationen er hentet fra dejlige ferier i Alperne. Min dialekt er typisk vestjysk, og den, tror jeg, kommer af, at vi her spiser mere kommenost end andre danskere. Derfor producerer Heedeagergaard mange varianter med kommen. Vi er lokalpatrioter og vil gerne fremme vores tillidsvækkende dialekt. 2+2=5 Andet end ost De senere år har

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5


HEEDEAGER

VELFÆRD FOR BÅDE DYR OG MENNESKER

gaard

ØKOLOGISKE SPECIALITETER I TÆT KONTAKT MED NATUREN

Statskontrolleret økologisk

CHRISS HEEDEAGER • TLF. & FAX. 7524 4668 • MOBIL. 2178 4168 • E-MAIL• HEEDEAGER@GET2NET.DK

Heedeagergaard udvidet sortimentet af oste med andre pålægsprodukter. Også her har vi gode erfaringer med samarbejde. Heedeagergaard leverer slagtedyr til Friland, der er leverandør til Danmarks dygtigste pålægsproducent, Peder Ålbæk i Farre. Med Farre har Heedeagergaard indgået et samarbejde, der gør, at vi i dag har et stort pålægssortiment, der er styret af kvalitet, kvalitet og kvalitet. 2+2=5 Ikke-økologisk honning I Danmark siger de økologiske regler bl.a., at der i en afstand af 5 km fra bistaderne ikke må være brugt sprøjtemidler. Derfor er det i princippet umuligt at producere dansk økologisk honning. Det synes jeg jo ikke er økologernes skyld. Gunner Borg er en meget dygtig biavler, der producerer i pagt med naturen. Man kan sige, at naturen har brug for Gunner. Jeg kan på økologernes vegne sige, at vi er glade for Gunner. Derfor sælger Heedeagergaard Gunners ikkeøkologiske honning. 2+2=5 Nye produkter I det netværk af afsætningskanaler, Heedeagergaard forholdsvis hurtigt har opbygget, bliver jeg ofte spurgt, om jeg kan levere helt andre produkter. Derfor er vi til stadighed på jagt efter supplerende økologiske producenter, der kan leve op til de kvalitetskrav, jeg

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5

» Chriss Heedeager på marken med køerne. FOTO: HEDEAGERGAARD

med det ovennævnte har beskrevet. Heedeagergaard deltager også gerne i et samarbejde med andre økologiske netværk. Vi har i årenes løb sat stor pris på vores samarbejde med Aarstiderne, Anemone Mælk og Karla og ko, der alle unikt har udviklet alternativ økologisk afsætning. 2+2=5 Kunderne Oprindeligt startede afsætningen i vores egen økologiske gårdbutik. Butikken er der stadig; men den har ingen åbningstid. Folk ringer eller mailer 365 dage om året fra morgen til aften og aftaler tid. Kunderne er nu detail-butikker eller grossister over hele landet. Økologiske butikker, ostehandlere, delikatesser, stormagasiner og supermarkeder, købmænd , discountkæder og andre, der ønsker at være med i afsætningen af økologiske kvalitetsprodukter, hører med i

Hede-agergaards kundeportefølje. Næsten alle vore kunder har haft et personligt besøg og mange har besøgt Heedeagergaard for at få en fornemmelse af de holdninger, der ligger bag produkterne. På Heedeagergaards varer er der invitation til at besøge, maile eller ringe til gården. Vi ønsker at informere mest muligt om, hvad der driver os, idet vores motto er: ”Sig hvad du gør, og gør hvad du siger.” 2+2=5 Organisationen Heedeagergaard er medlem af Økologisk Landsforening og opfordrer alle producenter og virksomheder samt forbrugere til at blive det samme. Det er min overbevisning, at kun økologer og økologiske foreninger kan skabe den vækst, naturen og dens forbrugere har krav på. Alle andre, tror jeg, varetager deres interesser for profittens skyld. Dette finder jeg ikke

forkert og kan være lærerigt, men jeg tror ikke, disse firmaer eller foreninger interesserer sig for egentlig vækst på det økologiske område, og derfor plejer deres kontakt til Kemisk Værk i Køge med lige så stor omhu. 2+2=5, men kun hvis man virkelig vil det. Visionen Som ung landmand husker jeg, at nogle landmænd var så dygtige, at kun de havde ret til at levere den drikkemælk, vi kunne købe i butikkerne. Der var særlige krav. Det undrer mig, at ikke flere politikere og forbrugerorganisationer definerer et krav om kun at anvende økologisk mælk som drikkemælk. Det undrer mig også, at ikke flere økologer løsriver sig fra deres konventionelle firmaer. Kun det kan vel forventes at ville fremme afsætning og produktudvikling, eller tror man, at den økologiske vækst skal formuleres af naboen på ryggen af en Hardy sprøjte. Det, at starte økologisk virksomhed alene eller sammen med nogen, er ikke nødvendigvis nogen økonomisk guldgrube; men, som jeg har oplevet det, godt for ryggen. Den bliver rettet. Finder man nogen at gå sammen med, kan det ligefrem være sjovt. Det er faktisk også rart, at vi er så mange forskellige, der har et fælles mål, og ingen ved vel, hvor mange vi kan blive. 2+2=5 ■

13


Økologi til folket… ®

AF JACOB DAN N I E LSE N

En dejlig tur i fødevareforretningen - med kundevognen eller kurven og bare lade sig friste af god, ren og sund mad. Blot slå sig løs uden at lade sig forstyrre af pristyranniet, hvor maden ikke kan blive billig nok, og hvor man hele tiden skal være på vagt for ikke at blive snydt. Nyde synet og duften af en frisk og bugnende økologisk grøntafdeling eller stoppe op og svømme hen i en salig drøm ved GårdButikkens slagterdisk med dejlige saftige Gårdmandskoteletter eller fristende møre Limousinebøffer. Sådan kan et indkøb være i GårdButikken, hvor alle varer er økologiske. Her er økologien en selvfølgelighed. Ja, det er selve grundlaget for god mad. For som vi siger: ”Hvad hjælper det at maden er god, hvis den ikke er økologisk? Og hvad hjælper det at maden er økologisk, hvis den ikke er god.” Undskyld indledningen, men det er faktisk mit syn på den mad, vi går og spiser, og som vi går og pro-

14

ØKOLOGISK LANDMAND, KØBMAND OG STIFTER AF GAARDBUTIKKEN A/S

ducerer hjemme på gården. Jeg mener, at det er en fejl, når vi vil gøre økologisk landbrug og fødevareproduktion til noget ganske særligt – måske endda til en lille niche-produktion, som nogle få procent af landmændene bør give sig i kast med, og som der konstant bør holdes et ekstra vågent og kritisk øje med. Ærlig talt, vi driver blot et respektabelt landbrug, som vore forfædre har gjort i gennem generationer. Vi udvikler os og følger med tiden, men driver altid ægte landbrug, hvor vi arbejder sammen med naturen – vi bekæmper den ikke. Sådan har vi altid gjort, og sådan gjorde fagfolkene på landet det også før os. Måske er det os økologer, der driver konventionelt landbrug, så man i stedet skulle kalde andet landbrug for ”pesticid-landbrug” eller ”kemilandbrug”, som bør føres i kort snor, og hvis produkter bør mærkes med advarselsmærke. Og måske med oplysning om, at prisen er kunstigt lav, fordi samfundet har valgt at

Jacob Dan Nielsen med forklædet og slagtermester samt medaktionær, Sten Mølgaard fra butikken i Holstebro. FOTO: FRITZE LUNDSTRØM

G R Ø N

H V E R D A G

» 1 / 2 0 0 5


betale for oprydningen efter denne produktionsform. GårdButikken i byen Nå, det var et sidespring. Men det betyder meget for mig, og det går jeg og spekulerer en del over i disse år. Den 15. februar 2002 kl. 10.00 på Struervej 33 i Holstebro realiserede jeg min drøm og mit brændende ønske om at åbne en økologisk gårdbutik – inde midt i byen - lige der hvor kunderne går og køber madvarer - lige foran deres fødder. Den skulle ose af landbrug og god mad. Den skulle være en daglig fristelse for kunderne – et sted hvor de under samme tag kunne købe al den gode mad, som vi går og spiser hjemme på gården. En oase i indkøbsjunglen, hvor alle kneb gælder for at få maden til at ligne noget andet, end det den er. Madvarerne skulle komme så direkte som muligt – udenom industrien, som oftest gør den ukendelig, blot for at gøre den billig. Det var min drøm og fra denne dato blev drømmen til virkelighed. Det blev et tilløbsstykke, som langt oversteg mine forventninger, og efter få måneder begyndte jeg seriøst at planlægge en større forretning, hvor kunderne rigtig kunne gå rundt og

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5

nyde deres indkøb. Efter godt et år var det lykkedes. Jeg havde nu 3 andre landmænd og en slagter omkring mig i et aktieselskab. Sammen åbnede vi GårdButikken på ca. 200 m2 med Mejeriudsalget, hvor masser af mælk i kasser og hele oste i baggrunden sørger for en rigtig mejeriatmosfære. Med Slagteriudsalget, hvor vi synligt modner de hele kødkroppe, så kunderne kan følge med i processen og opleve, at de er med i succesen. Der er Frugt- og Køkkenhaven med alle de lækre sprøde grøntsager og Kartoffelkælderen, hvor rodfrugterne ligger frit fremme, køligt og i tusmørke. Sådan blev den ægte GårdButik født i Holstebro i marts 2003. Og den er bemandet med et personale, der ved hvad de handler med og præcis hvor tingene kommer fra. Alt sammen i en atmosfære af godt, måske lidt gammeldags købmandsskab. Her er kunderne sat i centrum, og her bliver de værdsat. Siden da er der kommet to butikker mere til, nemlig i Viborg Storcenter og på Kystvejen i Århus. De 2 nye butikker har samme indretning og stort set samme sortiment – nemlig mejeri, kolonial, frugt og grønt samt lækkert grise-, okse- og

Jacob Dan Nielsen og et udvalg af Gårdbutikkens sortiment

»

FOTO: FRITZE LUNDSTRØM

lammekød, frisk fra slagteren, samt fjerkræ. En oase af et indkøbssted, når der gælder madvarer af god usminket kvalitet. Landmændene omkring GårdButikken er nu oppe på syv. Sammen med en af slagterne og en butikschef har de investeret i GårdButikken. Alt kødet inklusiv fjerkræ opdrætter vi selv på vore egne gårde, ligesom en stor del af grøntsagerne og meget frugt også kommer herfra. Sammen har vi skabt nogle gode GårdButikker, hvorfra vi tilbyder kompro-

misløst gode madvarer. Vi er urokkelige i forhold til vores koncept. God mad skal produceres, sælges og tilberedes med begejstring. Alt sammen uden en bekæmpelse af naturen, men i respekt og godt samspil med den, hvor det altid står klart for os, at naturen ikke er vores ejendom, den har vi blot til låns af vore børn. Og det, man låner, skal man jo levere tilbage i mindst samme gode stand. Det gi`r mening og er for fagfolk. ■

15


Bedre holdning til miljø blandt færinger ®

AF KÁRI M I KKE LSE N

En storslået og smuk natur er nok det første, der springer i øjnene på dem, som besøger Færøerne første gang. Vel at mærke hvis vejret er klart. For det er det langt fra altid på de 18 små øer i Nordatlanten, som er kendt for det barske og omskiftelige klima. Noget, der ikke gør naturoplevelsen mindre spændende. Snarere tværtimod. Færingerne er stolte af deres land og ønsker at værne om naturen. Det kan ses ved, at beboerne i langt højere grad end tidligere er opmærksomme på miljøet. Sådan har det ikke altid været. Frem til midten af firserne da forbrændingsanlæggene blev bygget, var der dårlige muligheder for at skaffe sig af med affaldet på en ordentlig måde, og det var meget mere almindeligt at se tingene ligge og flyde i naturen. Derfor var anlæggene et kæmpe fremskridt for både natur og miljø, siger chefen for det færøske turistbureau, Heri Niclasen. Han peger også på en dybere årsag til, at den færøske natur har det bedre nu, end få år tilbage. - Selve holdningen til miljøet har ændret sig markant. Man kan tydelig mærke, at folk er mere bevidste om at holde

16

JOURNALIST

omgivelserne rene og pæne i stedet for at smide tingene, forklarer turistchefen. God genanvendelse En miljøekspert mener også, at der er sket meget med miljøholdningen på Færøerne i de senere år. - For 15-20 år siden, hvor faciliteterne til at skille sig ordentlig af med affaldet ikke rigtig var til stede, var det så som så med færingernes syn på miljø. Nu hvor mulighederne er der, er den almindelige færing begyndt at interessere sig for at holde naturen ren, siger afdelingsleder Jákup Pauli Joensen på Heilsufrø∂iliga Starvsstovan, som er det færøske fødevare-, veterinærog miljøagentur. Med bedre anlæg og en effektiv indsamling af affald er der også skabt gode muligheder for genanvendelse. Fra at være langt bagude, er Færøerne nu helt på højde med de andre nordiske lande, hvad angår genbrug. I dag indsamles og videresendes langt hovedparten af papir, glas og dæk til genbrugsanlæg i udlandet. Jákup Pauli Joensen understreger, at der – på trods af store miljøforbedringer – er lang vej igen, før man kan sige, at der er styr på miljøet hele

På Færøerne er det ikke noget unormalt syn at se en situation som denne, hvor børnene i deres sommerferie hjælper til med at få det tørrede græs under tag, så fårene har noget at spise gennem den hårde vinter.

vejen rundt. Han efterlyser en mere offensiv miljøpolitik. - Vi er for defensive og baserer indsatsen på ”brandslukning” i stedet for forebyggelse, siger Jákup Pauli Joensen. Til trods for det glæder han sig over, at der både er sket og fortsat sker mange forbedringer ude i landet. Hvor det tidligere kun var de store kommuner, der har haft ordentlig kloa-

»

kering, er mange af de mindre kommuner ved at få styr på disse forhold. Efterlyser afgifter Afdelingslederen for det færøske fødevare-, veterinær- og miljøagentur kunne godt tænke sig, at politikerne ville bruge afgiftssystemet mere i kampen om at skabe et bedre miljø. - Grønne afgifter er et effektivt instrument, som både

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5


Danmark og de andre nordiske lande har gode erfaringer med. De viser, at bĂĽde den almindelige forbruger og erhvervslivet ĂŚndrer adfĂŚrd, hvis myndighederne gĂĽr ind og beskatter miljøforurening. Ifølge JĂĄkup Pauli Joensen er netop miljøet omkring erhvervslivet noget, man ikke er nĂĽet sĂŚrlig langt med pĂĽ FĂŚrøerne. Han vil gerne have indført skrappere krav til, hvordan virksomhederne skal omgĂĽs miljøet. - Kun en tredjedel af virksomhederne er miljøgodkendt, og det er alt for lidt. Miljøet er noget, der skal tĂŚnkes ind fra starten, nĂĽr en virksomhed etableres eller bliver udbygget. Større enheder I det fĂŚrøske landsstyre erkender man, at FĂŚrøerne er bagud i forhold til nabolandene, og at mere restriktive regler er den eneste vej frem mod et bedre miljø. - Vi er et samfund, som bestĂĽr af mange smĂĽ kommuner, der ikke magter leve op til basale miljøkrav som for eksempel at bygge renseanlĂŚg. Derfor er det vigtigt skabe større enheder, sĂĽ vi kommer ud over dette problem, siger miljøminister JĂłgvan vi∂ Keldu. Hvis det er en af ĂĽrsagerne, er der mĂĽske hĂĽb forude. En del kommuner har allerede fundet sammen, og meget tyder pĂĽ, at flere vil gøre det i de kommende ĂĽr. PĂĽ det globale plan har FĂŚrøerne for nylig tilsluttet sig Agenda 21 konventionen om at arbejde for et bĂŚredygtigt miljø. â–

Ny Agenda 21 forening I april sidste ĂĽr blev der stiftet en Agenda 21 forening i Vestmanna, som er en af de større bygder pĂĽ FĂŚrøerne. Finnbogi Joensen, der er initiativtager, siger, at formĂĽlet med foreningen er at skabe større bevidsthed blandt fĂŚringer omkring økologi og genanvendelse. - Der var mange, der trak pĂĽ smilebĂĽndet, da jeg begyndte at arbejde med økologi for 1214 ĂĽr siden. SĂĽdan er det ikke mere, siger Finnbogi Joensen, der er vicevĂŚrt pĂĽ den kommunale folkeskole i Vestmanna. Børn lĂŚrer om miljø Siden først i 90’erne har hvert eneste barn i 1. klasse fĂĽet sit eget gran- eller løvtrĂŚ med stamoplysninger om bĂĽde trĂŚet og barnet. Beplantningen fĂĽr børnene selv lov til at stĂĽ for. - Det mĂĽ vĂŚre et ret enestĂĽende initiativ, som jeg har hørt ikke findes magen til i hele verden. Ved at gøre det pĂĽ denne mĂĽde, tror jeg, at vi kan fĂĽ vores børn til at vĂŚre mere bevidste om miljøet. En del af plantageomrĂĽdet er sat af til at dyrke juletrĂŚer, og mĂĽlet er, at bygden om fĂĽ ĂĽr skal vĂŚre selvforsynende med juletrĂŚer. Finnbogi Joensen har ogsĂĽ fĂĽet indført økologi pĂĽ selve skolen ved blandt andet at genbruge køkkenaffald som gødning og ved at afskaffe al sĂŚbe og erstatte den med fiberklude. Han arbejder ogsĂĽ med et solfangerprojekt til opvarmning af skolen. Initiativet fra Vestmanna har vakt sĂĽ stor opmĂŚrksomhed, at Finnbogi Joensen er blevet en efterspurgt foredragsholder pĂĽ andre skoler og uddannelsesinstitutioner pĂĽ FĂŚrøerne.

Den største turistattraktion pü FÌrøerne er den storslüede og smukke natur, som man møder alle vegne pü de 18 smü øer i Nordatlanten.

v(ER FĂ?R DU NATUR OG HARMONI FOR ALLE PENGENEv &Â?RÂ’ERNE n EN REJSE FOR LIVET

WWW MYFAROE DK s $YKKERREJSE TIL &Â?RÂ’ERNE DAGE UNDER HAVOVERmADEN s -ALERREJSE TIL &Â?RÂ’ERNE DAGE MED BILLEDKUNSTNER

TLF

G R Ă˜ N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5

Âť

-Y &AROE !PS 6ESTERBROGADE ! +Â’BENHAVN 6 TLF E MAIL INFO MYFAROE DK

17


Økologiske lækkerier lige til døren ®

A F H E D D A S Y LV E S T E R S E N

I landlige omgivelser i Vestjylland har en tidligere landmand og autodidakt kok etableret sig med et økologisk diner transportable.

Det var lysten til at være selvstændig og kreativ i et køkken, der fik den daværende højskolekok Hedda Sylvestersen til at åbne sin egen lille virksomhed ”Det Kreative LandKøkken”. Ideen var at skabe et mad-ud-af-huset tilbud baseret på gode økologiske råvarer fra lokalområdet. Derved opnår man viden om produkternes tilblivelse, specielt dyrenes velfærd. I Det kreative Landkøkken laver vi al maden fra bunden og bruger f.eks. kun ekstra jomfruolivenolie og smør som fedtstoffer. I mit tidligere job på Vestjyllands Højskole oplevede jeg glæden ved at kreere retter alt efter humør og hvilke råvarer der var til rådighed. Det har jeg videreført i min egen forretning.

18

Jeg baserer mine tilbud på årstidens råvarer og min gode fantasi. Samtidig har jeg gjort det til mit varemærke at alt, hvad jeg serverer, er 100 procent økologisk. Finder de bedste råvarer Råvarerne skaffer jeg fra mit netværk af økologiske landmænd i lokalområdet. Med min erfaring som kok og landmand kan jeg udvælge det bedste af det bedste. I det Kreative LandKøkken lader vi kunderne få glæde af denne erfaring.

Firmaer og mange private har allerede fået øjnene op for det alternative tilbud fra Det Kreative LandKøkken. Vi har leveret til firmaarrangementer og familiefester i hele regionen, ja langt udenfor denne. Det er naturligvis mest i weekenderne, der rigtig er tryk på. På en enkelt lørdag formåede vi at levere til 4 selskaber med i alt 250 personer.

når det kniber med at nå det. Så træder min mand til bl.a. som chauffør, mens min mor og to hjemmeboende døtre kommer til undsætning. Ofte har vi endnu flere hjælpere, når vi f.eks. tager med ud og anretter og serverer maden. Det er i øvrigt også muligt at leje både duge og service hos os. Vi deler gerne ud af vor madglæde, så hvis f.eks. arbejdspladsens kantine trænger til nye idéer til grønnere og sundere mad, tager jeg ud som arbejdende inspirator en dag eller flere. Vi afholder også inspirationsaftner for foreninger og grupper. ■ På www.madud.dk kan man se vore menuer og læse mere om Det Kreative LandKøkken.

Familien hjælper til Heldigvis har jeg mulighed for at trække på min familie,

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5


ECO-PACK v. Terp – pakker for fremtiden ®

AF ANNA KIND

Hvad har et lille stykke rynket papir at gøre med udpinte oliekilder og miljøbevidste bønder? I et af Danmarks mindste produktionssteder, Eco-Pack, står to indvandrede svenskere og fremstiller fremtidens emballage-materiale: Papirchips. Eva og Mats Wigell bor på et nedlagt husmandssted ved Løgumkloster. De kommer fra Hallandsåsen i Sverige, hvor de sammen i en menneskealder har drevet et stort landbrug i et stædigt forsøg på at gøre driften så miljørigtig som muligt. Det har været en kamp, fordi de mødte modstand det meste af tiden. For fem år siden solgte de gården og bestemte sig for at tage til Sønderjylland. Her fandt de det sted, hvor de kunne fortsætte livet, og hvor de kunne gå videre i deres bestræbelser på at leve og arbejde for det miljørigtige. Her foregår det Efter 30 år i mulden med Skånes gladeste grise og prisbelønnet mælk købte de Genvej 4 og installerede en vindmølle, det første skridt i en økologisk målsætning,

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5

JOURNALIST

restaurerede det gamle husmandssted og fortsatte med at tænke i miljørigtige baner – hvad kunne de to endnu arbejdsdygtige og –ivrige svenskere bruge deres nye omgivelser til. Og hvad kunne de fine staldbygninger bruges til – arbejdspladser for områdets beboere? At svinge ind på gårdspladsen til Eva og Mats Wigell er at havne langt fra et moderne fabriksmiljø. De gamle bygninger er renoverede, hundredårige kastanier omgiver det store græsareal og bagved garagen ligger et fantastisk varieret dyrket område, hvor familien avler alt fra jordbær og kartofler til medicinalvækster og ”munkesalat” fra 1100-tallet. (Cisterciensermunkene boede jo ikke langt væk). Og så skete det For et års tid siden så Mats Wigell en annonce i Jyllandsposten: ”Mindre foretagende sælges. Køberen kan overtage maskiner og kundekontakter”. Produktionen modsvarede akkurat det, Eva og Mats Wigell søgte,nemlig miljøvenligt emballagemateriale. Ideen er, at der foreligger et produkt, som har fremtiden

for sig: Et økologisk og miljøvenligt alternativ til andet oliebaseret materiale til samme formål. De producerede papirchips er et skruet stykke papir med en vis elasticitet. De er lavet af Svane-mærket returmateriale, således at de ikke griber ind i jordens allerede knappe resurser. Her fældes ikke skov for at kunne pakke miljøvigtige produkter. Problemet er kendt: Hvem har ikke bestilt alt fra ufarligt legetøj og naturmedicin til økologisk mad leveret i karton fyldt med plast eller flamingo? Den oliefrie vare Forbrugerne i dag er stort set meget miljøbevidste, men der er sjældent valgmuligheder, når det gælder emballagen, hvor man ofte tyr til oliebaseret materiale. Eva Wigell mener, at man som kunde bør kræve mere af leverandørerne – mange producenter tager ikke ansvaret hele vejen igennem og bryder på den måde miljøkæden, hvilket de bør gøres opmærksomme på. Mats Wigell mener, at der bør komme konkurrence på

markedet, for at der skal skabes en forandring fra det oliebaserede til det miljøproducerede. Kundernes bevidsthed bør trænge igennem. Papiret som Eco-Pack benytter, er enten Svanemærket, mærket med EUblomsten eller med det tyske miljømærke, Der Blaue Engel. Eco-Pack er blevet vist på udstillinger og messer både i Danmark og Tyskland. ” Det er vigtigt at have en personlig og tæt kunderelation: først og fremmest for at kunne give den bedst mulige service. Eco-Pack håber på at kunne udvikle forskelligt emballagemateriale efter kundernes særlige behov – det være sig chips eller rynket /foldet papir. Målet lige nu er at kunne tilfredsstille kunder i nærområdet. Jo kortere vej jo bedre vare.” ■ Vil du vide mere: Ring: +45 74743384 Skriv: Eco-Pack v/ Eva og Mats Wigell Genvej 4 6240 Løgumkloster Mail: eco-pack.v.terp@get2net.dk

19


3.-5. juni 2005

Økologisk festival for hele familien ®

AF BIRGITTE JACOBSEN

Når man sidder på terrassen i solen lørdag morgen med udsigt over Halkær Ådal og en gryende festival, rammer den gode følelse som en klat økologisk hirsegrød aller-dybest inde. Det er sådan her, det skal være. Væk er stress og jag, og glemt er synet af grædende barn i vuggestuens vindue. Her løber de mindste børn rundt med en bold, de større lufter prøvende det uglede hår i teltåbningen, og forældrene holder hånd og kigger indforståede på hinanden. Lørdagens første er aktivitet markvandring. En gåtur gennem marker og enge over boblende kokasser og elektriske hegn. Turens guide er også markernes indehaver, økolog og musiker Eskild Romme. - Folk er fremmedgjorte overfor produktionen, men samtidigt nysgerrige. På markvandringen er man midt i det hele. Grunden til, at så mange går med hvert år, er, at naturen, økologien og samværet går op i en højere enhed, siger han. På spørgsmålet om, hvorfor det skal ligge så tidligt, svarer Eskil; der er naturen jo finest. Og så er det er en god måde at starte en dag

20

på. Børnene har alligevel vækket de fleste. Eskil Romme og hans kone er en af de otte familier, der købte den gamle smugkro i 1992 og lavede den om til et kulturhus. Pengekassen har mange gange runget hult, derfor holder kroen kun åbent i forbindelse med arrangementer og kan også lejes af private til fester. Man kan altså ikke bare komme forbi, men som Eskil Romme siger ”der er heller ikke så mange, der bare kommer forbi her i Halkær. Der er 10 km til den nærmeste større by, Nibe. Kroen har fra starten kombineret musik, børn og økologi, og stedet har aldrig været et traditionelt musiksted, hvor børnene skal passes og de voksne have noget af den lovpriste ’voksentid’. - Sådan her det altid været, siger Eskil Romme. Der er masser af festivaler, der leverer det andet, hvor det handler om massekonsum af musik. Her er der lidt, men godt. Halkær Festivalen er ikke et koncept, vi har udviklet og markedsført, men noget, der har udviklet sig arrangører, frivillige og publikum imellem. Derfor er

»

Efter en lang fredag nat begynder lørdagen med en travetur gennem den smukke Halkær Ådals økologiske marker. "Det er en god måde at starte en dag på, og børnene har alligevel vækket de fleste", siger arrangør Eskil Romme, der også er guide på markvandringen. FOTO: BO LESANNER

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5


Halkær kro Halkær Kro Halkærvej 59, Halkær, 9240 Nibe e-mail: halkaer@mail.tele.dk Tlf. 4016 1510 Frivilligt baseret kulturhus, der danner rammen om kulturelle, musiske og økologiske aktiviteter. kunstudstillinger, foredrag, møder, festlokale udlejning og meget andet. Se meget mere på www.halkaer.dk

børn, økologi og musik blandet sammen. For det er der, interesserne er. Halkær Festivalen finder sted den første weekend i juni og om et par måneder er det 11. gang, musikinteresserede mødes i den lille nordjyske landsby for at høre dansk, irsk, italiensk eller en helt fjerde nationalitets folkemusik. Festivalen starter fredag med økologisk middag, masser af musik og guinness. Lørdag er der program hele dagen med violinspil i cafeen, ølbrygning på terrassen, snobrødsbagning bag huset, økologisk marked i teltet og meget andet. Miljø, musik og manipulation af gener diskuteres, mens øko-is, pølser og -øl indtages. - Musikken kan godt stå alene, men det er en fin og

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5

unik oplevelse, når familielivet, sundheden og musikken smelter sammen til en helhed, som det gør til Halkær Festivalen, mener Eskil Romme. Det er svært at få det hele til at gå op i hverdagen, men til festivalen opstår der en helhed, som jeg rigtigt godt kan li. Og som dem, der kommer, godt kan lide. Folk kommer ikke for at høre et bestemt band. Oftest er vi sent ude med programmet, men folk kommer alligevel, for de kommer for helhedsoplevelsen. Der har aldrig været mere end 300 gæster til festivalen. De kommer fra nær og fjern og tæller børnefamilier, midaldrende par og unge. Næste festival finder sted 3. til 5. juni. ■

På Halkær Festivalen er børnene mer end velkomne - også når mor skal på scenen søndag eftermiddag. Her er det italienske Gai Saber.

»

FOTO: BO LESANNER

21


Legetøj - forbudt for børn ®

AF KASPE R JAKOBSE N, ØKO-LEG

Vi er omgivet af kemiske

mærkningsordning til legetøj.

private mærkningsordning er

til helt små børn. I Fællesrådet

stoffer, ikke mindst i vores

CE-mærket, der findes på 99%

iværksat af Fællesrådet for

for Formnings- og Hobbyartikler

børns legetøj. Gang på

af alt det legetøj, der forhandles

Formnings- og Hobbyartikler,

sidder repræsentanter fra

gang dumper legetøj i

i Danmark, er et mærke, som

og findes udelukkende på

producenter, importører og

tests. Legetøj, som

producenterne selv skal sætte

beskæftigelsesmaterialer dvs.

forhandlere og formnings- og

p r o d u c e n t e r n e h a r lovet, er

på produktet. Det fortæller, at

farver, maling, lim mv. I A-

hobbyartikler. A-mærkningen

uden skadelige stoffer. Kan

producenten står inde for, at

mærkningen rangeres produk-

kan altså lang fra beskyldes for

man som forbruger

varen lever op til lovens sund-

ter efter A, B, C og D hvor A

at være 100% objektiv og

overhoved sikre sig således,

heds- og sikkerhedskrav.

det sikreste for små børn.

uafhængig.

at man undgår at købe det

Mærket giver dog absolut ingen

Mærkningen er ikke godkendt

giftige legetøj til ungerne?

reel sikkerhed for, at legetøjet

af myndighederne. Da vi sidste

mærket og EU-blomsten finder

lever op til lovkravene, da pro-

år var på udkig efter en dæk-

man ikke på legetøj. Disse

ducenten frit kan mærke egne

maling til sortimentet i vores

mærker bruges ellers med stor

gelse har børn helt ned til ni år

produkter, og først skal stå til

firma Øko-leg, havde vi bl.a.

succes til at mærke en mængde

problematiske kemiske stoffer i

ansvar, hvis der skulle ske et

kontakt til en dansk fabrik, der

andre produkter. Ikke alene ville

blodet. Problemet er, at disse

uheld, altså når skaden er sket.

fremstillede A-mærket maling.

disse mærker kunne garantere

børn har suttet på bideringe og

Der foretages ingen løbende

Fabrikken havde desuden mod-

forbrugeren, at legetøjet ikke

plastikdyr, som indeholder de

kontrol af CE-mærket legetøj,

taget den lokale kommunes

indeholder giftige kemikalier,

usunde stoffer, og derved opta-

kun nogle få stikprøver.

miljøpris, så vi troede, at vi var

det ville også være garant for, at

get stofferne i kroppen. Blandt

Endvidere er CE-mærket ingen

på rette spor. Da vi havde fået

det enkelte produkt under

de mest problematiske kemikali-

sikkerhed for hensyntagen til

undersøgt de to første produkt-

fremstillingen er blandt de

er i undersøgelsen er plastik-

miljø og bæredygtighed under

blade på to forskellige malinger,

mindst miljøbelastende.

blødgørende phtalater, der bl.a.

fremstilling. Sidste år testede

blev vi dog overraskede. Det

Problemet med disse mærker

mistænkes for at være hormon-

Miljøstyrelsens kemikalieenhed

viste sig, at der var nogle stoffer

er dog, at det er en frivillig

forstyrrende og skyld i drenges

plastik-badeudstyr og fandt

i begge de A-mærkede maling-

mærkningsordning, og derfor

dårlige sædkvalitet og tidlig

phtalater i halvdelen af de

er, der også stod på Miljøstyrel-

blot giver en endnu større

pubertet hos piger.

udvalgte produkter til trods for,

sens liste over problematiske

uoverskuelighed, da den kun vil

at stoffet blev helt forbudt i

stoffer. Der er altså en uover-

kunne forefindes på enkelte

badeudstyr fra 1. januar 2004.

ensstemmelse imellem, hvad

produkter. Endvidere er det en

Miljøstyrelsen og Fællesrådet

meget stor omkostning for

Ifølge en ny britisk undersø-

De færreste forbrugere kan ikke gennemskue reglerne for mærkning af legetøj, og det

22

Et andet mærke, man som

Miljømærker som Svane-

med god grund. Der findes

forbruger kan støde på, er den

bag A-mærket mener er sikre

producenten at få et produkt

nemlig ingen fælles uafhængig

såkaldte A-mærkning. Denne

ingredienser i farver og maling

f.eks. svanemærket, hvilket

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5


også ville kunne få mange

klarationer på forlangende. Vi vil

badebassin. En af de danske

Yderligere information se vores

producenter til at vælge denne

arbejde for, at der kommer en

leverandører, vi havde kontakt

internetbutik www.okoleg.dk

mærkning fra.

fælles uafhængig mærkning af

med, oplyste os om, at for det

eller ring efter katalog

legetøj i hele EU, som ikke alene

første var det umuligt at købe

på tlf. 59 32 63 00

man som forbruger ingen mulig-

give forbrugerne mulighed for at

badebassiner uden phtalater

hed har for at overskue markedet

vælge legetøj uden giftstoffer i,

(hvilket senere viste sig ikke at

KILDER: Søndagsavisen,

for legetøj, og at de eksisterende

men også er fremstillet med

være sandt), for det andet kunne

www.sondagsavisen.dk

mærkningsordninger giver en

hensyntagen til miljø og bære-

vi bare fortælle kunderne, at

Informationscenter for

falsk tryghed. Netop på denne

dygtighed.

produktet var uden phtalater.

Miljø & Sundhed,

Det kunne de alligevel ikke

www.miljoeogsundhed.dk

Problemet i dag er altså, at

baggrund startede vi Øko-leg i

Vi har flere eksempler på, at

2003. Som forældre og uddan-

det ikke er nok at stole på, hvad

tjekke. Behøver jeg at nævne, at

Forbrugerstyrelsen,

nede pædagoger kendte vi alt til

producenter og leverandører

vi ikke længere samarbejder

www.forbrug.dk

problemet med at finde bære-

fortæller om indholdet. Sidste

med denne leverandør?! ■

Miljøstyrelsen, www.mst.dk

dygtigt og miljørigtigt legetøj. Det

sommer ville vi udvide vores

Det farlige legetøj" af Kenneth

resulterede i, at vi i første

sortiment med et phtalatfrit

Sørensen, kennet@mail.djh.dk

omgang oprettede en internetbutik med salg til private. Efterfølgende er det gået stærkt, da efterspørgslen på dette legetøj har været stor. Vi har i dag indkøbsaftale med Københavns Kommunes institutioner, og et stigende salg til både private og institutioner over hele landet. Da vores mål hele tiden har været at give forbrugeren sikkerhed ved køb af legetøj, har vi fra starten haft eksterne eksperter tilknyttet til at tjekke legetøjet for skadelige stoffer, især vores beskæftigelsesmaterialer. Endvidere fremsender vi altid indholdsde-

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5

23


ÂŽ

AF FRITZE LU N DSTRĂ˜M

BOGANMELDELSE F R I T Z E KO ST @ H OT M A I L . C O M

Alverdens øl og mad En øl-elskers oplevelser og kulinariske udfoldelser

Forlag: Thanning og Appel

"OGENS FORFATTER 4ORBEN -ATHEWS ER FÂ’DT OG OPVOKSET I %NGLAND OG HAR I MANGE ĂŒR HAFT Â’L SOM SIN HOBBY (AN ER INDEHAVER AF DEN ENGELSKE PUB 9OU LL .EVER 7ALK !LONE I +OLDING SAMT RESTAURANTEN v'AVEN TIL -AVENv 0ĂŒ GRUND AF SIN STORE VIDEN HUMORISTISKE OG ENTUSIAS TISKE TILGANG TIL Â’L ER HAN EN POPULÂ?R FOREDRAGSHOLDER

4 / 2 " % . - !4 ( % 7 3

4 / 2 " % . - !4 ( % 7 3

Forfatter: Torben Mathews

DER SÂ’GER AT UDBREDE KENDSKABET TIL ANDRE Â’LTYPER END MASSEPRODUCEREDE PILSNERÂ’L

SUDEN STIFTET BEKENDTSKAB MED DET BELGISKE KÂ’KKEN vCUISINE Ă‹ LA BIĂ’REv n KOGEKUNST MED Â’L $EN ELEGANTE OG RET UPĂŒAGTEDE KOMBINATION AF Â’L OG MAD HAR INSPIR

"OGEN GIVER EN FAKTUEL BESKRIVELSE AF FORSKELLIGE Â’L TYPER DERES OPRINDELSE OG FREMSTILLING 4IL HVER Â’LTYPE ER DER KNYTTET EN ELLER mERE MADOPSKRIFTER AF FORSKELLIG HERKOMST .OGLE ER FRA FORFATTERENS EGET FORRĂŒD AF KLAS SIKERE OG HJEMMESTRIKKEDE OPSKRIFTER ANDRE ER DE TRE KOKKES FORTJENESTE +ERN UNG TOPMOTIVERET HALVFAN NIK !NDREW DREVEN AFDÂ?MPET WALISER n JO DE lNDES SKAM /G SIDST MEN IKKE MINDST #HILI *OHN OG HANS ĂŒRHUSIANSKE IDĂ?RIGDOM

"OGENS KULINARISKE DEL INDEHOLDER SPÂ?NDENDE OPSKRIFTER PĂŒ FORRETTER HOVEDRETTER OG DESSERTER HVOR DE FORSKELLIGE Â’LTYPER INDGĂŒR SOM INGREDIENS OG ER EN BLANDING AF GAMMELT OG NYT RUSTIKT OG RAFlNERET INDENLANDSK OG UDENLANDSK

"OGENS OPSKRIFTER ER HURTIGE OG UKOMPLICEREDE AT TILBEREDE SĂŒ ALLE MED BLOT EN SMULE KÂ’KKENINDSIGT KAN VÂ?RE MED OG DEN MAD DER KOMMER UD AF DET SMAGER FORRYGENDE

'OD Â’LJAGT GOD KÂ’KKENTJANS OG VELBEKOMME

personlig indgang til øltyperne lige fra stout til weissbier, med mange anekdoter og levende beskrivelser. Der er ingen tvivl om, at manden er dybt, dybt forelsket i øllet og dets verden. Meningen med bogen har hele tiden vĂŚret at fĂĽ nogle hyggelige stunder i selskab med civilisationens ĂŚldste drik. De enkelte øl sorter er gennemgĂĽet og derefter brugt i de retter, hvor de egner sig bedst. I mange dejlige forretter, hovedretter og desserter. Ă˜lsorter der er anvendt: • Engelske Ales • Porter og stout • India Pale Ale og Pale ales • Spiced Ales • Brown Ales

4(!.).' !00%,

24

GANGSPUNKT I TO AF HANS STORE LIDENSKABER ÂŒL OG MAD

4(!.).' !00%,

Nu skal vi virkelig inspireres i afsnittet om mad og øl, og dog huske de tre â€?C’erâ€? som Torben Mathews fandt pĂĽ den anden side af Atlanten, et enkelt budskab i forsøg pĂĽ integrere øl i madlavningen: â€?Cut, Complement and Contrastâ€?, der mest rammende kan fordanskes til: â€?Bryd, komplementer og skab kontrastâ€?. Mathews giver en helt

ERET FORFATTEREN TIL AT SKRIVE EN KOGEBOG DER TAGER UD

( OG MAD

Torben Mathews fortĂŚller i en spĂŚndende indledning om øllets oprindelse og hvorledes det er blevet brugt gennem tiden i forbindelse med vidt forskellige ceremonier. Begravelser (gravøl), graviditet, fødsel (stønnens øl) og bryllupper. Ă˜llet var altid at finde som ledsager ved store begivenheder, og i hverdagen er øllet blevet brugt til formĂĽl, som for mange i dag virker komiske: • Til kosmetik • Til helse- og helbredelsesformĂĽl • Til at falde i søvn pĂĽ og holde varmen i sengen nĂĽr ilden i pejsen var gĂĽet ud. Bogen indeholder et fint afsnit om øllets tilblivelse og de forskellige rĂĽvarer.

!LVERDENS

0ĂŒ SINE MANGE Â’LREJSER I %UROPA HAR FORFATTEREN DE

• Scottish og Scotch Ales • Biere de garde • Bock • Altbier • Rauchbier og Steinbier • Schwarzbier • Gose • Hvedeøl • Lambic, Gueuze, Kriek, Framboise • Belgiske Ales • Trappist- og abbedøl Ja, det er mange forskellige øl at gĂĽ i gang med. Det er hyggelige og overskuelige retter, som vil give ĂŠn nogle gode og fine stunder i køkkenet. Det er vĂŚrd at huske, at øl er en sund rĂĽvare, der indeholder masser af vitaminer og mineraler, men er sĂĽvel kolesterol- som kaloriefattig.

!LVERDENS

(

OG MAD

%N Â’L ELSKERS OPLEVELSER OG KULINARISKE UDFOLDELSER

Jeg kan pĂĽ det varmeste anbefale denne inspirerende, farverige, historiske og kulturelle kogebog. En ny og spĂŚndende mĂĽde at forny sin kogekunst. Citat: â€?At sĂŚlge dĂĽrligt øl er en forbrydelse mod kristen nĂŚstekĂŚrlighedâ€?. Bayersk lov fra 1300 tallet Bogen er pĂĽ 182 sider og koster kr. 299.- â–

v"EER OF COURSE I S ACTUAL L Y A DEPRESSANT BUT POOR PEOPL E W I L L NEVER STOP H O P IN G O TH E RWIS E v +URT 6ONNEGUT *R

LAKSESTEAKS MED "ROWN !LE TIL HAVEGRILLEN

G R Ă˜ N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5


Mere end bare en landbrugsskole • økologisk produktion – i teori og praksis • individuel tilpasset undervisning • mulighed for løn under uddannelse • uddannelsen kan tages på engelsk med praktikophold i udlandet • gode fritidsaktiviteter, f.eks. musik, sport, foredrag og kunst. Interesseret? – se mere på www.kalo.dk

Kompromiløs god mad

KOLLEKTIVET TRANEHØJ Vi søger den grønne familie, der vil dele hverdagen med fem andre familier i et moderne kollektiv med vægt på engagement i

Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø Skovridervej 1, 8410 Rønde, tlf. 96 96 66 66 adm@kalo.dk, www.kalo.dk

Herningvej 3

Kystvejen 5 8000 ÅRHUS TLF. 8693 0244

7500 HOLSTEBRO TLF. 9610 0244

miljø, politik og kultur. Vi deler en firlænget gård i smukke omgi-

Vi drikker så meget, vi kan - resten sælger vi

velser, hvor vi har alt fra grønsager

til

adsl.

Økologi og fair trade er en selvfølge. På Tranehøj handler det

Ærøkologisk weekendophold

om nærvær og udadrettede aktiviteter.

for 2 pers. kr. 1.295,2 overnatninger i dobbeltværelse, økologisk morgenbuffet i to dage. Aftensmåltid fredag og lørdag. Gælder indtil 12. juni 2005. Den Grønne Gren ApS Vester Bregninge 17 5970 Ærøskøbing Tel.+45 6258 2045 dgg@dengronnegren.dk www.dengronnegren.dk

SE MERE PÅ WWW.TRANEHOEJ.DK w w w. t h i s e . d k thise mejeri · sundsørevej 62 · 7870 roslev · tlf. 97 57 80 01

DEN ØKOLOGISKE HAVE grøntsagfrø krydderurtefrø blomsterfrø kompostorm pilestiklinger grøngødning Kig ind på www.ecogarden.dk Rørthvej 132 - 8300 Odder

Det grønne og bæredygtige pengeinstitut Fælleskassen · Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. Tlf. 35 39 45 40 • faelleskassen@faelleskassen.dk

TLF. 86545400 FAX.8654 5541

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5

25


Fire gode

Fuldkornshvedebrød ved Peer Rosing-Schow

grunde til at spise økologisk ®

AF LARS A. CLARK

I februar 2005 hører forbrugerne endnu engang i medierne, at økologi er sundt. Tidligere undersøgelser har vist, at økologiske grøntsager indeholder store mængder flavonoider, der kan virke sundhedsfremmende hos mennesker. Denne gang viser undersøgelser fra Danmarks Jordbrugsforskning i Foulum, at hvis rotter spiser økologiske fødevarer, forbedres deres immunforsvar. Kan man slutte fra rotterne i Foulum til mennesker betyder det, at økologisk kost styrker immunforsvaret. Økologisk kost indeholder det livsvigtige E-vitamin, som beskytter kroppens celler mod beskadigelse og forebygger hjerte-karsygdomme. Desuden har undersøgelserne vist, at der er mindre tendens til fedtdannelse hos forsøgsdyrene, og at de har et bedre temperament. Fodringsforsøg i zoologiske haver har vist, at dyrene foretrækker økologiske produkter frem for konventionelt dyrkede produkter. Med den seneste undersøgelse må man konstatere, at der er flere grunde til at man som forbruger bør spise økologisk.

26

LANDSFORMAND

1) De økologiske dyrkningsmetoder, uden brug af sprøjtegifte, beskytter miljøet og økosystemerne både på markerne og den omgivende natur. 2) Dyrevelfærd. De økologiske regler for produktionsdyr, tilgodeser meget bedre forholdene for dyrene end de konventionelle produktionsmetoder. F.eks. skal dyr der opdrættes økologisk have adgang til friarealer . 3) Økologiske produkter indeholder ikke genmodificerede organismer (GMO). 4) Økologiske grøntsager er sundere end konventionelle grøntsager, og samtidig er mængden af tilsætningsstoffer i færdigvarerne meget begrænset. Landssammenslutningen af Grønne Familier opfordrer hermed forbrugerne til at efterspørge de økologiske produkter. Det er forbrugernes krav om mere økologi, der er med til at fremme den økologiske produktion. ■

1/2 kg knækket økohvede 1/2 - 3/4 liter vand 1/2 kg økohvedemel 1 spk salt 1/4 pakke gær Alle angivelser er cirka-mål Kog vandet og hæld det kogende vand over kernerne. Når det efter ca. 1/2 time er håndvarmt, kommes salt og gær i. Pas på det ikke er for varmt, det kan ødelægge gæren. Kom også lidt af hvedemelet i og lad gæringen komme i gang. Kom så efter nok ca. 1/2 time resten af melet i og ælt til dejen ikke længere hænger fast i fingrene. Tilsæt evt. mere mel. Lad så dejen hæve nogle timer, gerne mere. Ælt så dejen igennem på bordpladen, del og form til to brød. Lad dem hæve en times tid eller deromkring. Bag ved 200-225 grader 3/4 - 1 time.

ØKOLOGISK CHOKOLADE OG SLIK Prøv gamm vores eld pålæ gsch ags okol ade

Vores chokolade og slik kan bl.a. købes i IRMA butikkerne

www.oekoladen.dk

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5


Vindere i FamilieQuiz Julekonkurrencen Gavekort til weekend-ophold: Kirsten Aunstrup 3300 Frederiksværk. Gavekort til økologisk frisør: Birte Ditlefsen 4000 Roskilde Gavekort til gårdbutik: Søren Tarp 1963 Frederiksberg C Kogebog: Anna Grethe Jacobsen 4773 Stensved Grete Signe Jensen 2500 Valby Pilefletkurv: Jens Busk 3720 Åkirkeby Silke Lorenzen 8544 Mørke Lisbeth Smidt 7441 Bording Dorte Hougaard 9240 Nibe Jette Møller 5610 Assens Mette Søe Henriksen 4100 Ringsted Toilettaske: Birthe Bøge 4600 Køge Jytte Larsen 4200 Slagelse Nødhjælpskasse: Malene Jessen 2720 Vanløse Hanne Gustavussen 8654 Bryrup Vibeke Dehlbæk 4892 Kettinge Dåse med børnecreme og frø: Rune J. Lorenzen 8544 Mørke Familien Dall 4000 Roskilde Tina Thorsø 2400 København NV Tandbørster: Ruth Hansen 5750 Ringe Rita & Allan Hougaard 7755 Bedsted Thy Jeannette Bjerre 4600 Køge Inge Lis Olsen 4200 Slagelse Susanne Strange Jensen 4600 Køge Anja Larsen 4681 Herfølge Harald St. Meldgaard 3050 Humlebæk Peter Hansen 9700 Brønderslev Susanne Gregersen 4000 Roskilde Jack Balicki 2100 København Ø Ann Marcussen 6580 Vamdrup Marianne Deelen 4700 Næstved Familien Egelykke 4100 Ringsted Helle Koldkjær 8700 Horsens Familien Caldron 6051 Almind Ea Hedegaard Rasmussen 8654 Bryrup Mads Vedel 4070 Kirke Hyllinge Gitte Andreasen 3250 Gilleleje Stella Hansen 9631 Gedsted Lisbeth & Alexander Wilger 6000 Kolding Trine Bentzen 2830 Virum Nina Woge Skov 6700 Esbjerg Toke, Frida, Lau & Asger Dall 4000 Roskilde Luccas Finkelstein 2400 København NV

OPLEV FÆRØERNES FANTASTISKE NATUR- OG MILJØ PÅ EN 6 DAGES TUR FRA 5. JULI TIL 10. JULI 2005 Natur og miljørejse til Færøerne Oplev Færøernes fantastiske natur og miljø Kun 2 timers flyvetur fra Danmark knejser Færøerne op af Atlanterhavet og inviterer til ro og nye oplevelser. Tag med på denne 6 dages natur- og miljørejse, hvor du kommer i tæt kontakt med den storslåede natur og møder den særlige færøske kultur. Det skiftende lys og farvespil mellem sol, regn og pludselig tåge. Havet, himlen og de fantastiske fjeldformationer skal lade os op med ny energi. Rammerne Den færøske natur og miljø danner rammen for rejsen. For at få den optimale oplevelse af øerne, vil vi få base tre forskellige steder: Suduroy, Streymoy og Vágar. Alle steder på hotel. Rejseprogram i grove træk Et mere udførligt rejseprogram kan rekvireres hos My Faroe, tlf. 3331 3600 1. dag: Afrejse Kastrup/Billund - Færøerne. Med bus til Tórshavn, hvorfra der sejles til Suduroy. Indkvartering på hotel. Om aftenen oplevervi en færøsk kulturaften med alt, hvad det indebærer, med bl.a. den kendte færøske kædedans. 2. dag: 2-3 timers vandretur med guide til Hvannhagi som er et af Færøernes smukkeste naturscenerier. Resten af dagen fri til at udforske området på egen hånd 3. dag: Afgang med færgen til Torshavn. Eftermiddagen til fri disposition. Brug den evt. til at gå rundt i de små stræder i den gamle charmerende bydel i Torshavn. Om aftenen sejler vi ud med skonnerten Nordlyset, en utrolig flot sejltur, hvor vi oplever Færøerne fra søsiden. 4. dag: Om eftermiddagen kører vi til Kirkjubø, som var Færøernes kulturelle centrum i middelalderen. Om aftenen miljøforedrag af en af Færøernes ypperste forkæmpere for at bevare miljøet og indføre økologisk tankegang og metoder. 5. dag: Afgang mod lufthavnsøen Vágar, som vi skal opleve fra søsiden. Om aftenen afslutningsmiddag på Hotel Vágar, hvor vi sammen kan evaluere alle indtrykkene fra turen. 6. dag: Afsked med Færøerne efter 6 fantastiske dage, hvor vi er blevet fyldt op med nye indtryk og ny energi. Inkluderet i prisen Fly t/rt med Atlantic Airways 5 overnatninger på hotel m/morgenmad Færøsk kulturaften Vandretur til Hvannhagi Sejltur med skonnerten Nordlyset Udflugt til Kirkjubø Miljøforedrag Sejltur til Tindhólm Al transport på Færøerne Alle lufthavnsafgifter

Pris pr person i delt dobbeltværelse kr. 7.995,Enkeltværelsestillæg 900,Turen bliver kun gennemført ved minimum 20 deltagere Der tages forbehold for ændringer i programmet. My Faroe Aps, Vesterbrogade 17 A, 1, DK-1620 København V. Tlf. 3331 3600, Fax. 3331 3607. Medlem af Rejsegarantifonden.


Røde ®

økologiske pølser?

A F L I S E FA U R S C H O U H A S T R U P

EU kommissionen foreslår en ændring i den såkaldte økologiforordning, som indebærer en udvidelse med 30 tilladte tilsætningsstoffer her iblandt nitrit / E 250. Før folketingsvalget udtalte forbrugerminister Henriette Kjær til Radioavisen at "løbet er kørt”, vi må acceptere, at det bliver tilladt at tilsætte det giftige nitrit i økologiske kødvarer! Hun accepterede dermed forslaget, - endda før EU's landbrugsministre har behandlet det. Hun støttede altså EU's markeds-tyranni og kæmpede ikke et øjeblik for vores økologibegreb, der garanterer ærlige varer, som ikke behøver sminke. Den tidligere forbrugerministers ligegyldighed er også en hån mod det arbejde, der tidligere er gjort i Danmark for at holde den tilladte mængde af nitrit i konventionelle kødvarer nede! Nitrit er ikke noget harmløst stof. Faktisk er giftigheden af stoffet så stor, at det i fødevarer kun må anvendes i form af

K O S T V E J L E D E R (omskrevet, red.)

nitritsalt, dvs. almindeligt salt iblandet 0,5 % nitrit. Derved undgås, at man ved en fejltagelse kommer til at fremstille dødbringende kødvarer. Nitrit menes desuden at være kræftfremkaldende, endog i meget små mængder. Argumentet for anvendelsen af nitrit som konserveringsmiddel er dets bakteriehæmmende virkning. Det er særlig den såkaldte pølseforgiftningsbakterie, man mener at skal bruge et våben imod. Pudsigt nok er der aldrig set tilfælde af pølseforgiftning ved indtagelse af økologiske kødvarer uden nitrit. MEN nitrit har en interessant teknisk virkning, nemlig at det farver selv den blegeste kødpølse og den fedeste spegepølse rød og desuden har en effekt på smagen også. Det er industriens vidunder-camouflage! I Danmark har vi kæmpet for at begrænse mængden af nitrit og nitrat i kødvarer, og der har været flere tovtrækkerier med EU-kommissionen

vedrørende nitrit gennem årene. Hygiejnen i den danske kødindustri er i sig selv ikke noget argument for anvendelsen af nitrit. Men man kan fx ikke lave farven i den nationale tre-stjernede uden! Det er svært for forbrugeren at gennemskue, - vil man som forbruger helt undgå det kræftfremkaldende nitrit, har man indtil nu kunnet købe økologiske kødvarer, hvor brugen af nitrit har været forbudt. Brug af nitrit i økologiske fødevarer møder heftig modstand fra de danske økologiske producenter. En række organisationer, Økologisk Landsforening, Dansk Landbrug og Forbruger-rådet vil arbejde for et forbud mod nitrit i økologisk fødevareproduktion. SF, S, Enhedslisten og Dansk Folkeparti kritiserer også EU's beslutning, og de vil ikke finde sig i, at den tidligere forbrugerminister opgav kampen imod forslaget: ”Forslaget kommer fra en komité i EU og har

Brinkholm Landbrugslauget har i løbet af 2004 fået økonomien til nogenlunde at balancere, men det er sket ved at begrænse aktiviteterne og især grøntsagsproduktionen så meget, at det ikke længere stemmer overens med intentionerne og formålsparagrafferne.

Spørgsmålet er derfor, om vi fortsat skal slås for at bevare Landbrugslauget og gradvist prøve at nærme os de oprindelige intentioner med selskabet, eller om vi skal give op og over-

28

lade Brinkholm til en anden ejerform.

For at få økonomien til at balancere bruges i meget høj grad frivillig arbejdskraft. Det betyder, at hvis Brinkholm fortsat skal drives i Landbrugslaugets regi, skal der skaffes adskilligt flere aktive andelshavere. Hidtil har kun en begrænset del af andelshaverne ydet en aktiv indsats. Heraf har 25-30 leveret en solid arbejdskraft hen over året. Hvis der ikke skal trækkes urimeligt store veksler på disse

andelshavere - hvoraf nogle er ved at køre træt - må der skaffes flere aktive hænder. Dette kan gøres ved at flere ”gamle" andelshavere gør en indsats for gården, eller ved at nye aktive andelshavere kommer til. Hvis hverken nye eller gamle andelshavere melder sig i tilstrækkeligt omfang, må en (evt. ekstraordinær) generalforsamling beslutte, om vi skal ændre formålsparagrafferne eller helt nedlægge Landbrugslauget.

ikke været behandlet af EU's landbrugsministre, men det bør det. Vi må finde et flertal i europaudvalget, der kan pålægge fødevareministeren at tage sagen op på politisk niveau”, siger Jørn Jespersen, miljøordfører i SF. Fra Mogens Werge, miljødirektør i Coop, kommer udmeldingen: ”Coop i Danmark fortsat vil forbyde nitrit i økologiske produkter, som sælges i Coops butikker i Danmark. Forbrugerne kan fortsat have tillid til os og bør også i fremtiden kunne have det til økologiske kødprodukter uden at frygte, hvad der er tilsat”. Vi må håbe, at den nye forbrugerminister, Lars Barfoed tager sit ansvar alvorligt, og på forbrugernes vegne reelt vil forsvare økologiens værdier og kvalitetsbegreber overfor EU's forherligelse af masseproduktion og markedskræfter. ■

Gården Brinkholm vil i tilfælde af nedlæggelse skulle sælges enten til en privat eller til et andet andelsselskab. Interesserede kan kontakte Landbrugslauget pr. e-mail: bestyrelsen@landbrugslauget.dk eller med almindelig post til: Landbrugslaugets bestyrelse, v/ Lisbeth Tougaard, Havrevej 6, 2700 Brønshøj. På bestyrelsens vegne Lisbeth Tougaard www.landbrugslauget.dk

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5


Landsmøde og generalforsamling 12. og 13. marts på Kolding Vandrerhjem Så er det atter tid til landsmøde og generalforsamling i Landssammenslutningen af Grønne Familier. Landsmødet lørdag den 12. byder bl.a. på foredrag af Jacob Dan Nielsen, økologisk landmand og stifter af Gårdbutikken A/S, der driver tre øko-supermarkeder i Jylland og Sine Nissen fra regnskovsgruppen Nepenthes. Senere på dagen bliver der mulighed for erfaringsog ideudveksling med deltagere fra andre kredse under indtagelse af et økologisk traktement. Den ordinære generalforsamling finder sted søndag den 13. Program samt indkaldelse er tilgået kredsformændene. Vel mødt !

Status for Grønne Familier ®

AF JØRG E N MARTI N US

Vi har haft et relativt godt 2004. Det andet år hvor organisationen var uden støtte fra Den Grønne Fond, og beroende på egne midler og alternative støttegivere. Medlemstallet er gået lidt tilbage, der er kommet flere bladabonnenter, annonceindtægterne er steget kraftigt (udgør knapt 100.000 kr.) efter et dyk i 2003 og bestyrelsen har hentet 223.000 kr. i eksterne midler. Donorerne er Økonomistyrelsens tips og lotto pulje, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Nævnet vedrørende EU-oplysning, Miljømærkesekretariatet og Biblioteksstyrelsen (portostøtte). Årets underskud er nedbragt til 15.000 kr. mod 50.000 kr. i 2003. Grøn Hverdag er udkommet med fire numre. Juniudgaven (nr. 2), havde som tema EU og miljøet med indlæg fra kandidater til Europaparlamentsvalget. Oplaget var på 25.000 stk. à 32

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5

L A N D S S E K R E TÆ R

sider, der blev fordelt til kredsene, skoler og uddannelsessteder, biblioteker m.fl. Det var muligt takket være EU-Nævnet. Årets sidste Grøn Hverdag (nr. 4) kom i 10.000 eksemplarer på 40 sider med en FamilieQuiz med mange præmier. Det var et markedsføringstiltag, hvor kredsene kunne søge 1000 kr. til en kampagne i forbindelse med bladets tema, økologiske fødevarer til jul og nytår.

udsendt til en bredere kreds med støtte fra Miljømærkesekretariatet. I 2005 har vi søgt og allerede fået bevilget penge fra Dansk Folkeoplysnings Samråd og portostøtte fra Biblioteksstyrelsen. Bestyrelsen vil igen søge Tips- og Lottomidler samt en række andre støttegivere.

Vi vil fortsætte arbejdet i Forbrugerrådet og Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvor Grønne Familier er medlem og styrke samarbejdet med andre organisationer som, Noah, Økologisk Råd, Økologisk Landsforening, Biodynamisk Forbrugersammenslutning, Københavns Delebiler, agendaforeningerne m.fl. om økologi, GMO, mindre energiforbrugende transport og andre områder, hvor vi samlet står stærkere. ■

Vi har udgivet en pjece, ”Bid mærke i miljøet” der forklarer de vigtigste miljø- og økologimærker, som forbrugeren møder i butikkerne. Oplag 15.000 stk. finansieret af Dansk Folkeoplysnings Samråd og der er kun en håndfuld tilbage. De fleste af pjecerne blev fordelt ved Grønne Familiers Dag, der havde miljømærkning som tema og i ”Blomsterugen”, der promoverede EU’s blomst-mærke. Pjecen blev i den forbindelse

29


KALENDER ALLE ER VELKOMNE

Jylland Økosupermarkeder og naturbevaring KOLDING | Lørdag den 12. marts, Grønne Familiers Landsmøde. Kl. 13. Jacob Dan Nielsen , økologisk land- og købmand fortæller om afsætning af økologiske fødevarer. Kl. 15. Sine Nissen, Regnskovsgruppen Nepenthes om bæredygtig udvikling i skovområderne med lokalbefolkningens medvirken, herunder grøn turisme. Sted: Vandrerhjemmet, Ørnsborgvej 10. Kontakt: Fritze Lundstrøm, tlf. 7550 8600.

Generalforsamling GF Ringkjøbing Amt VELLING | Der indbydes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2005 kl. 19.00 med dagsorden ifgl. vedtægterne. Der vil være mulighed for at få lidt at spise inden generalforsamlingen. Prisen herfor er 50 kr. + drikkevarer (foreningen betaler resten) Middagen serveres kl. 18.00. Anders Bech, Holstebro, vil efter generalforsamlingen komme med et oplæg om en smuk køkkenhave og orientere om muligheden for at købe økologiske frø. Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig senest mandag den 14. marts 2005. Sted: Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8. Kontakt: Ebba Nielsen, tlf. 9732 0748.

Generalforsamling GF Sydvestjylland ESBJERG | Tirsdag den 5. april kl. 18.30 med spisning og efterfølgende et foredrag om vedvarende energi. Prisen er 65,- kr. Tilmelding senest den 30. marts på e-mail eller telefon mellem kl. 18 og 21. Sted: Guldager Forsamlingshus, Guldagervej 72, 6710 Esbjerg V. Kontakt: Tonni Damsgaard, tlf. 7543 2600, teamnd@mail.sonofon.dk

Alverdens øl og mad KOLDING | Torsdag, den 7. april kl.18.00 indbyder GF til en kulinarisk oplevelse. Torben Mathews vil fortælle om øllets historie samt om muligheder for at bruge øl i madlavningen til hverdag og fest. Seancen finder sted på spisestedet ”Gaven til Maven” i A.L. Passagen. Glæd Jer til denne

30

aften, hvor der vil blive serveret en dejlig, 5 retters økologisk middag tillavet med øl. Dertil mange fine smagsprøver på forskellige økologiske bryg. Pris kr. 250.- Tilmelding senest den 4. april 2005. Sted: Gaven til Maven, A. L. Passagen. Kontakt: Fritze Lundstrøm, tlf. 7550 8600.

Anlæg urtehave VELLING | Søndag den 10. april kl. 19.30. Anlæggelse af den smukke urtehave, den perfekte urtehave, den dovne urtehave og den fantasifulde urtehave v. havearkitekt Erik Hørning, Beder Gartnerskole. Pris 50 kr. inkl. kaffe. Sted: Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8. Kontakt: Ebba Nielsen, tlf. 9732 0748.

Frøfaste sorter og hybrider VELLING | Mandag den 11. april, kl. 19.30. Hvorfor er frøfaste sorter bedst egnede til opformering af egne frø? v. biolog Susanne Hyldegaard. Pris 50 kr. inkl. kaffe. Sted: Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8. Kontakt: Ebba Nielsen, tlf. 9732 0748.

Køkkenhavens lysaligheder VELLING | Onsdag den 13. april, kl. 19.30. Havearkitekt og forfatter Annemette Olesen fortæller. Hun medbringer sjældne frø. Pris 50 kr. inkl. kaffe. Sted: Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8. Kontakt: Ebba Nielsen , tlf : 9732 0748

Generalforsamling GF Vejle Amt KOLDING | Onsdag den 13. april kl. 19.00 Dagsorden iflg. vedtægter. Program efter generalforsamlingen. Vi har inviteret Heino Sander – Søgensen fra firmaet Aidt Miljø til at komme og fortælle og demonstrere det helt nye Solar Venti affugtningsanlæg til Fritidshuse. Et spændende produkt, der arbejder via solceller. Bliv fri for klam og fugtig luft i dit fritidshus på en energisparende måde. Sted: i Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding Kontakt: Fritze Lundstrøm, tlf.: 75 50 86 00

Vegetarisk fællesspisningsmadlavningskursus AALBORG | Søndag den 17.april, kl.10.00 holder GF Aalborg & Omegn kursusdag på Ledavej 101,

9210 Aalborg SØ. Ursula Thalmann fra Als, som er medlem af kredsen, har sammensat en vegetarmenu med mad til både børn og voksne. Ursula køber ind og vil hjælpe os med at fremstille menuen, hvorefter vi spiser sammen. De voksne skal i køkkenet og børnene er velkomne, men kan også lege i børnerummet, i haven, på legepladsen eller med kaninerne. Tilmelding til madlavning/fællesspisning senest den 10. april – læg besked på tlf. 9826 0488 eller send en mail til petteresa@home2.gvdnet.dk

Stenalt Gods STENALT VED ØRSTED | Lørdag, den 30. april kl. 13.00 arrangerer GF Vejle, Viborg, Ringkjøbing og Århus Amt besøg på det 700 år gamle gods Stenalt, som i dag er rammen om et herhjemme utraditionelt husdyrhold på 400 økologiske geder. Gederne leverer mælk til gedeost, der laves på det økologiske mejeri, Søvind ved Horsens. Kødet er meget fedtfattigt. Vi får mulighed for at købe dette sunde kød til en speciel pris, og slagteren vil fremstille gedepølser og grillpølser som vakuumpakket, som vi også har mulighed for at købe. Dorthe Mette Jensen som ejer godset vil vise rundt i gedestalden. Fælleskørsel arrangeres i private biler for hvert amt. Tilmelding er nødvendig til Fritze Lundstrøm senest den 27. april 2005. Deltagelse er gratis. Medbring selv kaffekurv. Sted: Stenaltvej 8 ved Ørsted. Kontakt: Fritze Lundstrøm, tlf. 7550 8600.

Kompostdag KOLDING | Søndag, den 22. maj kl. 11.00 -18.00 afholder Grønne Familier i samarbejde med Kolding Kommune kompostdag. Vi vil have forskellige tiltag omkring kompostering. Kom og få nogle gode råd. Sted: Genbrugspladsen på Geilhavegård. Kontakt: Fritze Lundstrøm, tlf : 7550 8600.

Fyn Socialøkologi ODENSE | Torsdag den 7. april 2005 kl. 19.30 Fremtidspædagog og udviklingskonsulent Ditlev Nissen introducerer -bl.a. med udgangspunkt i vinterens øvrige foredrag- Socialøkologien som en demokratisk fornyende arbejdsproces. Indholdet skabes udfra deltagernes ønsker, behov og ressourcer og Ditlev lover en engagerende og handlingsorienteret aften. Se mere på: www.christiania.org/~ditlev/utopia Hold nr. 51-7032 Pris: Medlemmer kr. 30,- Ikke medlemmer kr. 50,Tilmelding nødvendig til: FO Odense, tlf. 6613 9813 eller www.fo-odense.dk Sted: FO, Vestergade 37. Kontakt: Randi A. Valmue, tlf : 6618 2014 eller www.fo-odense.dk.

Sjælland Generalforsamling GF Skælskør og Omegn OMØ | Kredsen afholder generalforsamling lørdag den 19. marts 2005 kl. 14 i Økofeen på Omø. Sted: Omø Havnevej 43 Kontakt: Helene Gerup / Jørgen Rasmussen, tlf : 5782 1616.

Jordens Dag STORSTRØM | GF Storstrøms Amt er med i en række aktiviteter ved Jordens Dag, fredag den 22. april (Bededag). Se www.jordensdag.dk. Jordens Dag er i år udvidet til en hel uge, den 18. april til den 24. april. Yderligere information, Kontakt: Annemette Bargum, tlf. 5443 9888.

Generalforsamling GF Storstrøms Amt NYKØBING F | Onsdag den 16. marts kl. 19.00 på Amtsrådhuset, Parkvej 37. Med spændende foredrag om Simple Living. Hvad er dette forholdsvis nye begreb? Også ikke medlemmer er velkomne. Kontakt: Annemette Bargum, tlf. 5443 9888.

Plante-frøbyttedag i maj. HJELM | Merethe Kepp, Lindhøjvej 4, Hjelm, Sakskøbing. Deltagelse er gratis. Kontakt: Annemette Bargum, tlf. 5443 9888.

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5


AKTIV LOKALT GIV MILJØET EN HÅND - HVER DAG

Grundlovs-marked GEDSER | Søndag den 5. juni på Sydstenen ved Gedser. Grønne Familier deltager med en stand. En familiedag med aktiviteter. Kontakt: Annemette Bargum, tlf. 5443 9888.

Grøn Søndag ROSKILDE | Den 24. april kl. 14.30 17. Caféarrangement med forfatteren Gorm Benzon, som vil fortælle og vise lysbilleder om de gamle danske husdyrracer. Oregård på Nordfyn har stadig flokke af de udryddelsestruede gamle husdyr som f. eks. Jysk kvæg, rød dansk malkerace, ø-kvæg, Knabstrupheste, dansk landged, m.fl. Dyrene er ikke længere værdsat i den moderne landbrugsproduktion, men de har værdifulde egenskaber, som bør bevares for fremtiden. Desværre er de mere sjældne end pandabjørnen. Gorm Benzon er meget vidende om disse dyr og deres historie og er en levende og underfundig fortæller. Kaffe og hjemmebag kan købes. Alle er velkomne. Fri entre. Sted: Ildstedet, Allehelgensgade 17 A. Kontakt: Ilse Friis Madsen, tlf. 4637 1109.

Miljøbevidst frisør ROSKILDE | I april besøger GF den miljøbevidste frisør Lene Danskov, ChaChaCha. Vi skal høre om, hvad der kendetegner en miljøvenlig frisørsalon og hvad valg af ”grønne” frisørprodukter betyder for mennesker og miljø. Datoen er endnu ikke fastlagt, men kommer på Grønne Familiers hjemmeside, www.gronnefamilier.dk og vil blive omtalt i lokalpressen. Kontakt: Tina Unger tlf. 4635 3110.

Æbletræernes Ø FEJØ | Maj. GF Roskilde og Omegn arrangerer besøg på æbletræernes ø. En oplevelsesrig heldagstur er under planlægning. Den går til Fejø Frugtplantage, når æbletræerne står i fuldt flor. Her vil Kai Winther vise rundt og fortælle om sin økologiske produktion af æblemost og æblecider. Vi skal naturligvis smage mosten og får også lejlighed til at stifte bekendtskab med andre af Fejøs gode madprodukter. Nærmere oplysning vil komme på hjemmesiden www.gronnefamilier.dk , ligesom det vil blive omtalt i lokalpressen. Kontakt Tina Unger, tlf. 4635 3110.

G R Ø N

H V E R D A G

1 / 2 0 0 5

Bornholm Pilerens AAKIRKEBY | Grønne Familier besøger Bjarne Westerdahl, som fortæller om sit pilerensningsanlæg, der siden 2003 har renset spildevandet fra familiens husholdning. Læs artiklen i Grøn Hverdag 2 / 2003. Sted: Klintebovej 3. Kontakt Cornelia Tromm, tlf. 5696 6031 om tidspunkt

KREDSFORMÆND ALBERTSLUND Sten Dan Frederiksen ☎ 43 62 71 16 gronfam.albertslund@ofir.dk

STORSTRØMS AMT Annemette Bargum ☎ 54 43 98 88 bargum@get2net.dk

BORNHOLM Cornelia Tromm ☎ 56 96 60 31 ctromm@worldonline.dk

VEJLE AMT Fritze Lundstrøm ☎ 75 50 86 00 fritzekost@hotmail.com

BRØNDBY Jan Halberg ☎ 36 47 02 58 jhalberg@ofir.dk

VIBORG AMT Rita Nørregaard ☎ 97 76 70 19 ritan@mail.dk

FYNS AMT Randi Valmue ☎ 66 18 20 14 randi.valmue@mail.dk

VÆRLØSE Karen Strandesen ☎ 44 48 38 62 strandes@post1.tele.dk

KØBENHAVN & FREDERIKSBERG Jørgen Martinus ☎ 35 81 99 78 eller ☎ 35 30 19 18 [arb.] grofa_kf@hotmail.com

AALBORG & OMEGN Teresa Næss ☎ 98 26 04 88 petteresa@home2.gvdnet.dk

KØBENHAVNS AMT Lars Clark ☎ 43 62 06 82 clark@tdcadsl.dk SYDVESTJYLLAND Tonni Damsgaard ☎ 75 43 26 00 teamnd@naturecaresyd.dk RINGKJØBING AMT Ebba Nielsen ☎ 97 32 07 48 ebba.nielsen@mail.dk ROSKILDE AMT Ilse Friis Madsen ☎ 46 37 11 09 ilse@friis.mail.dk SKÆLSKØR OG OMEGN Helene Gerup ☎ 57 82 16 16 helene.gerup@mail.dk SLAGELSE & OMEGN Kristian Uggerhøj Andersen ☎ 58 56 17 26 rikke.sibast@skolekom.dk

ØVRIGE KONTAKTPERSONER HASLEV Helle Tønnesen ☎ 56 31 36 26 HJØRRING Peter Yde ☎ 98 90 11 12 HOLBÆK Bodil Smith ☎ 59 47 10 51 KØGE Det Grønne Hus Anna Thormann ☎ 56 67 60 70 eetfath@koegekom.dk www.detgroennehus.dk HERFØLGE Lise Leer ☎ 56 27 62 08 liseleer@get2net.dk ÅRHUS AMT Lars Clark ☎ 43 62 06 82 clark@tdcadsl.dk

SORØ & OMEGN Linda Nielsen ☎ 57 82 02 33 bwino@stofanet.dk

31


Maskinel Magasinpost

Returneres ved varig adresseændring

Grønne Familier Blegdamsvej 4 B

B

2200 København N

Magasinpost ID NR. 12183

www.biodynamisk-kvalitet.dk

I samklang med menneske og natur

Ja tak, send mig: Q Det nye Weleda katalog Q Naturtekstil katalog Q Helios opskriftspostkort Q Helios folder om alternative sødemidler

Biodynamisk kvalitet... ... i en nøddeskal

Navn: Adresse: Postnr.: By:

Send kuponen i en lukket kuvert til: Dansk Helios, Østerskovvej 2, 7000 Fredericia eller kontakt os pr. mail eller telefon

Helios - mer’ end mad GH0205

Dansk Helios • Østerskovvej 2 • 7000 Fredericia • tlf. 7595 4088 • helios@helios.dk • www.helios.dk