Page 1

#1 Oktober 2013

Dette er et nyhetsbrev til reiselivsnæringa og samarbeidspartnere fra Visit Namdalen. Det vil bli brukt til å informere om små og store nyheter og det vil bli distribuert med jevne mellomrom.

Destinasjonsselskapet Visit Namdalen SA er nå etablert! Etter å ha forsøkt i flere år, nådde vi den 1.10.13 vårt felles mål om å få på plass en formalisert organisering av reiselivet for hele Namdalen, det nye destinasjonsselskapet Visit Namdalen SA er nå etablert – HURRA!!! Prosessen har vært drevet frem av reiselivsaktører som har representert hele Namdalen, og med god støtte fra regionråd, kommuner, Nord Trøndelag fylkeskommune og Trøndelag Reiseliv. Selskapets hovedoppgave i den første perioden vil være å få etablert selskapet Visit Namdalen SA og jobbe med 1) mobilisering blant reiselivsaktørene gjennom avtaletegning, 2) få på plass en felles nettportal med booking for Namdalen (som forøvrig gjøres i nært samarbeid med Trøndelag Reiseliv og Visit Norway), 3) jobbe med produktutvikling og 4) merkevarebygging knyttet til det valgte merkevarekonseptet FISKE, FRILUFTSLIV, FELLESKAP. Bente.snildal@midtre-namdal.no / 909 58 326

Siste nytt Visit Namdalen Nyansettelse: Bente Snildal er engasjert som reiselivsdirektør i 50 % stilling og Grong Fritid v/Kristian Nesser skal jobbe 50 % med utvikling av nettportal med booking for Namdalen. Engasjementene gjelder fra 1.10.13 og til avholdt generalforsamling på nyåret. Styret består av: Tone Fornes, Renate Strand, Trygve Ebbing.

Visit namdalen nyhetsbrev #1 oktober 2013  

Første nyhetsbrev fra Visit Namdalen.

Visit namdalen nyhetsbrev #1 oktober 2013  

Første nyhetsbrev fra Visit Namdalen.

Advertisement