Page 1

Flere av utmarkslagene og fjellstyrene i Grong tilbyr spennende områder for småviltjakt. Ta turen til Grong og Namdalen, 200 km nord for Trondheim, og opplev fine dager i skog og fjell. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til:

Grong Fritid / Turistkontoret 7870 Grong Tlf: 74 31 27 00 E-post: post@grongfri.no www.grongfri.no www.grongutmark.no


GRONG Grong kommune er ca. 1100 km2 stor, og har store skog- og fjellområder. Kommunen er godt organisert i utmarkslag, og i tillegg til utmarkslaga har vi to statsallmenninger i kommunen. De vanligste jaktbare småviltartene i Grong er storfugl, orrfugl, rype (li- og fjellrype), hare og ender. Her kan du og dine venner leie deres eget jaktterreng i en avgrensa periode, eller kjøpe et "vanlig" jaktkort. Nedenfor følger en kort oversikt over de forskjellige utmarkslaga og statsallmenningene i Grong, og hvilke jakttilbud de har. Det tas forbehold om små endringer og prisjusteringer.

STATSALLMENNINGER

Nordre Bangsjø statsallm. 42.000 daa. Kun sesongkortsalg m/u hund første 5 dager fra 15/9-19/9.( max 20 kort). Søknadsfrist 1. april Etter 20/9 er det åpent kortsalg. Priser: døgn 2-dager 5-dager Sesong/årskort Innenbygds m/u hund 150 200 350 550 Utenbygds m/u hund 250 350 550 900 Dagskvote: 3 liryper. Kontaktperson: Skjalg Åkerøy, 918 73 155 Kort selges hos Grong Fritidssenter og i sportsforretningene fra 20/9 Brennmoen statsallmenning 196.000 daa. Begrensa ant. kort (20 stk) for utenbygdsboende med hund fra 15. sept. til 25. sept. Fritt kortsalg fra 25. sept. For jakt uten hund er det fritt kortsalg fra 15. sept. Søknadsfrist for utenbygds jegere med hund er 1. april. Regulert periode er delt i to; 15.09-19.09 og 20.09-24.09, kort selges da av fjellstyret (Terje Aalberg: 90 01 60 14) Priser i perioden 25.09—28.02: døgn 5– dager sesong Utb.jeger m/u hund 150 600 1000 Innenb. jeger m/u hund 150 300 500 Dagskvote: Lirype 2, fjellrype 3, skogsfugl 1 stk. pr. jeger pr dag. Kontakt: Terje Aalberg : 90 01 60 14 Kort selges hos Grong Fritidssenter fra 25. september

UTMARKSLAG

Sørsida utmarkslag 88.000 daa. To terreng leies ut til jaktlag i periodene 10.-16. og 17.-23.sept. Terreng Vest: Rype og skogsfuglterreng. Pris etter avtale. Pr. 26.08 er terr. ledig begge per. Terreng Sør: Rypeterreng. Pris etter avtale. Pr. 26.08 er terr. ledig 2. per. Fra 25. sept. er det fritt kortsalg. Ens pris for innenbygds og utenbygds og m/u hund. Priser: 2 døgn uke sesong 250 350 650 Rekruttkort sesong (tom. 18 år) kr 200. Om terrengene ikke leies ut, selges det utvidet sesongkort for kr 1.100,-.

Dagskvote: Ingen. Kontakt: Jenny Domås tlf.: 907 97 677 Kort selges hos Grong Fritidssenter fra 25. september Vestre Grong grunneierlag 75.000 daa. Godt skogsfuglterreng, mindre med rypeterreng. Vanlig jaktkortsalg allerede fra 10. sept. Ens pris for innenbygds /utenbygds og med og uten hund. Priser: 1 dag 2 dager Sesong 150 250 750 Dagskvote: Ingen Kontakt: Ivar Håkon Sklett 91 32 92 80 Kortene selges hos Grong Spareforening, Bergsmo tlf. 74332126


UTMARKSLAG

Gusli kommuneskog 45.000 daa. Begrenset ant. kort (maks 20 kort) m/u hund fra 10. sept. til 19. sept. Da selges det kun sesongkort. Fritt kortsalg fra 20.sept. (kun over skoggrensa i perioden 25.sept til 1.nov.) Priser Døgn 2 døgn Sesong fra 10.09 Sesong fra 20.09 100 200 600 400 Dagskvote: 3 liryper,. Kontakt: Grong Fritidssenter 74 31 27 00 Kortene selges hos Grong Fritidssenter Elstad utmarkslag 41.000 daa. Godt skogsfuglterreng med innslag av noe rypeterreng. To terreng leies ut til jaktlag i periodene 10.-16. og 17.-23.sept. Terreng I er ca. 20.000 daa og terreng II er 15 000 daa. Ren skogsfuglbiotop. Hytte i terrenget. Flere ulike jakttilbud. Fritt kortsalg fra 1. nov. til 23. des. Priser: 1 døgn 2 døgn Uke Sesong 100 150 250 500 Dagskvote: Ingen, Kontaktperson: Elg Elstad 450 47 592/www.elstadutmarkslag.com Rosset utmarkslag 45.000 daa. Leier ut 2 terreng ca. 20.000 daa., med blanding av skogsfugl og lirypebiotop, til jaktlag i perioden 10.-16.sept., og 17.-23.sept. Egen hytte i terrenget som kan leies for 500 kr pr døgn. Pris 1. periode Etter avtale. Pris 2. periode: Etter avtale. Fritt kortsalg fra 1.nov. Priser: Uke Sesong 250 500 Dagskvote: Ingen. Kontaktperson: Morten Rosset 415 42 014 Vestre Harran utmarksl. 75.000 daa. I 2012 er skogsfuglen fredet på Vestre Harran utmarkslags område. Det skyldes liten bestand. Rypejakta er leid ut til jaktlag på kontrakt, som går ut i år. Kortsalg på deler av utmarkslagets område i perioden 10-24/9 og fra 10/10. Priser: 3-dager Sesong 300 500 Dagskvote: Ingen. Kontaktperson: Arne Olav Aune 480 54 747, Kjetil Hermanstad 938 26 573 Alt salg ivaretas av Arne Olav og Kjetil Heimdalhaugen grunneierlag 126.000 daa. Stort område med godt skogsfuglterreng og bra rypeterreng. Både li- og fjellrype. Utleid på kontrakt fra og med 10. september til og med 10. oktober 2011. Fritt kortsalg fra og med 11. oktober. Noen begrensninger under barskoggrensa under elgjakta. Oppgang til rypeterreng etter faste traseer i Fjerdingelvdalen ut oktober. Priser: 2 dager Uke Sesong Innenb. 300 400 650 Utenb 300 400 650 Dagskvote: 4 liryper. Kortsalg hos Agnar Solum (74 33 27 65) og Grong Fritidssenter (74 31 27 00) fra 11.10.


UTMARKSLAG

Ulvig Kiær, Sanddøladalen 182.000 daa. Ses. 25.09—28.02 Bra skogsfuglterreng og gode rypeterreng. To rypeterreng og et rype- og skogsfugl-terreng kan leies ut fra 10. sept: Vestre Brannsfjell ca 44.000 daa. med li- og fjellrype. Nynesfjell ca 22.000 daa. med li- og fjell-rype. Langtjønna ca 30.000 daa. med lirype, fjellrype og skogsfuglbiotop. Leie av terrengene - pris etter avtale. Fritt kortsalg fra 25. sept. Under elgjakta er småviltjakt kun tillatt over barskoggrensa. Samjakt med elgjakta fra 17.okt. Priser: 1 dag 2 dager Uke Sesong 200 350 550 1.200 Dagskvote: 4 liryper. Kontakt: tlf: Anders Kiær, tlf 62 46 20 70 www.ulvig-kiar.no Kortsalg hos Grong Fritidssenter fra 25. september Tømmerås utmarkslag ca 24.000 daa. Rype- og skogsfuglbiotop. Jaktkort selges ikke før etter 1.november grunnet elgjakt. Priser: Sesong 150 u/hund 200 m/hund Dagskvote: 3 liryper og 1 skogsfugl. Kontaktperson/kortsalg: Ivar Moa 959 74 265 Namdal Bruk—Sagmoen jakt og fiskeområde 61.000 daa. All småviltjakt leies ut gjennom Namdal Bruk v/Knut Berger 941 46 010 /www.namdalbruk.no

UTMARKSLAG - hytteutleie Harran fjells. - Brennmoen st.alm. Telefon 74 33 25 29, 452 60 231 Nesådalshytta (10) Hytte for 8 personer, ved bilveg i Nesådalen. Tilpasset rullestolbrukere. Finnsela (11) Hytte for 6 personer, 8 km fra bilveg. Heimdalstangen (12) Hytte for 6 personer, 7km fra bilveg. Heimdalsvasshytta (13) Hytte for 4 personer, 6,5km fra bilveg. Trekvitla (14) Hytte for 8 personer, 3km fra bilveg. Geitingvasshytta (15) Hytte for 6 personer, 4km fra bilveg. Solumsmoseteren (16) Hytte for 4 personer, ca. 1km fra bilveg. Grong fjellst. (Nordre Bangsjø statsalmenning) Grong Fritid 74 31 27 00 Bangsjøhytta (5) Hytte for 7-9 personer, 11 km fra bilveg. Ca 1 time med båt over Bangsjøene. Rundtjønnhytta (7) Hytte for 6 personer, 8 km fra bilveg i Geitfjellet. Grong Fritid Tlf. 74 31 27 00 E-mail: post@grongfri.no www.grongfri.no Snøhytta (2) Hytte for 10 personer, 7 km fra bilveg. Heiahytta (3) Hytte for 10 personer, 1 km fra bilveg. Rosset utmarkslag Kontaktperson Morten Rosset 415 42 014. Rabalskheihytta (1) Hytte for 6 personer, 5 km fra bilveg. Ungdomslaget Vårliv Kontatperson Agnar Solum 74 33 27 65 Ungdomslagshytta (9) Hytte for 8 personer, 1,5 km fra bilveg ved foten av Heimdalhaugen. Ulvig Kiær Tlf 62 46 20 70 Nyneset (8) Hus med 2 leiligheter, 30 km øst for Grong sentrum, like ved Rv 74 i Sanddøladalen. Toremoen (hus ved Rv 74) og Godejordsstu (hytte ved skogsbilveg).

Småviltjakt 2012  
Småviltjakt 2012  

Småviltjakt i Grong 2012, en folder som gir deg en oversikt over jaktområdene i Grong

Advertisement