Page 1

Transport and Traffic Business Days 2010

Plan projekta konferencije ”Transport and Traffic Business Days 2010” Saobraćajni fakultet, 18. maj 2010.

1.

UVOD U PROJEKAT

Pre dve godine na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održana je Konferencija “Nedelja srpske privrede – Nedelja zapošljavanja” u organizaciji Studentskog parlamenta Saobraćajnog fakulteta i Saveza Studenata Beograda. Gosti su bili vrlo ugledne kompanije iz sveta srpske privrede Telekom Srbija, Telenor, GSP Beograd, SP Lasta, Milšped, Nelt, Schenker Srbija i Neumann International. Ovaj događaj je ujedno predstavljao uvod u seriju konferencija o zapošljavanju mladih saobraćajnih stručnjaka. Konferencija “Transport and Traffic Business Days 2009” je događaj koji je usledio naredne godine i predstavljao je novu, moderniju i unapređenu manifestaciju koja je prirodno proistekla iz konferencije “Nedelja srpske privrede – Nedelja zapošljavanja”. “Transport and Traffic Business Days 2009” je skup koji je imao tendenciju da postane tradicionalno okupljanje najprestižnijih kompanija iz oblasti saobraćaja i transporta na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnovni cilj konferencije “Transport and Traffic Business Days 2009” je bio da se u periodu od dva dana, kroz predavanja, tribine i prezentacije na štandovima studenti upoznaju sa kompanijama iz oblasti saobraćaja i transporta, njihovom privrednom delatnošću i politikom zapošljavanja kadrova. Konferencija “Transport and Traffic Business Days 2010” je logičan nastavak serije manifestacija o zapošljavanju diplomaca Saobraćajnog fakulteta, i ima za cilj nastavak uspešne saradnje između privrede i studenata Saobraćajnog fakulteta, koja će se manifestovati kroz relizaciju različitih projekata u vidu tribina, radionica, stručnih poseta i praksi. 2.

ORGANIZATOR I PARTNER PROJEKTA

Organizator projekta je studentska organizacija EATS Beograd. Partner projekta je Studentski parlament Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Studentska organizacija EATS Beograd predstavlja lokalnu grupu međunarodne organizacije EATS (European Association of Transport Students) koja povezuje studente saobraćaja i transporta širom Evrope. Osnovni cilj EATS Beograda je da okuplja studente Saobraćajnog fakulteta radi razmene znanja i ideja, međunarodne saradnje sa studentima drugih fakulteta, realizacije različitih projekata i saradnje 1


Transport and Traffic Business Days 2010

sa kompanijama i organizacijama iz domena saobraćaja i transporta u zemlji i inostranstvu. EATS Beograd je osnovan kao, samostalno, nestranačko, nepolitičko, nevladino i neprofitabilno udruženje građana - studenata, diplomaca i postdiplomaca Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Studentski parlament Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je zvanični organ fakulteta koji se bavi studentskim pitanjima i rešavanjem svih studentskih problema, zaštitom prava studenata, unapređenjem studentskog standarda, ostvaruje studentsku međufakultetsku i međunarodnu saradnju, organizuje struče skupove, savetovanja, seminare i radionice.

3. DETALJAN OPIS PROJEKTA 3.1. Organizacioni tim Koordinator projekta je Ivica Đorđević, član studentske organizacije EATS Beograd. Ivica Đorđević bio je jedan od koordinatora prethodnih događaja “Nedelja srpske privrede – Nedelja zapošljavanja”, i “Transport and Traffic Business Days 2009”. Organizacioni tim sačinjavaće oko 50 studenata Saobraćajnog fakulteta, članova EATS Beograda i Studentskog parlamenta Saobraćajnog fakulteta. Biće formirano nekoliko timova koji će se baviti realizacijom samog događaja: -

Tim za odnose sa kompanijama Tim za odnose sa medijima Tim za logistiku događaja

3.2. Svečano otvaranje i zatvaranje Konferencije Predviđeno je da Konferenciju otvori dekan Fakulteta svečanim govorom nakon registracije učesnika. Nakon zatvaranja Konferencije biće organizovan koktel u profesorskom klubu na četvrtom spratu Fakulteta. 3.3. Medijska podrška Namera je da sam događaj bude medijski dobro praćen od strane pisanih, elektronskih i radiotelevizijskih medija. Biće formiran poseban tim za odnose sa medijima.

2


Transport and Traffic Business Days 2010

3.4. Učesnici Konferencije Učesnici Konferencije će biti kompanije koje zapošljavaju studente saobraćaja i transporta. Očekuje se između 20 i 30 učesnika. 3.5. Izložbeni prostor za izlagače Izložbeni prostor za izlagače biće u holu prvog sprata fakulteta. Štandovi će biti formirani od stolova sa fakulteta jer je iznamljivanje i kupovina pravih promo štandova ekonomski neisplativa. Zbog toga će biti potrebno između 20 i 30 stolova. 3.6. Uvodna tribina Uvodna tribina održaće se 17. maja 2010. godine na Saobraćajnom fakultetu. Učesnik tribine bi bio Centar za razvoj karijere ili organizacija koja se bavi problemom zapošljavanja mladih, koja bi imala mogućnost realizacije radionice. Studenti će imati priliku da nauče kako se piše CV, motivaciono pismo, kako se pripremiti za intervju za posao, itd. 3.7. Tribina Kompanije će imati mogućnost da učestvuju na tribini, koja će biti održana u svečanoj sali 128, gde će imati priliku da prezentuju svoju kompaniju i da govore o svojoj politici zapošljavanja kadrova. U zavisnosti od broja učesnika tribine, organizovaće se izlaganja od dva ili tri učesnika istovremeno, sa pauzom između tribina. Moderatori tribine biće profesori ili asistenti Fakulteta. 3.8. Baza podataka studenata (CV) Studenti će moći da ostave svoj CV na Internet stranici projekta dve nedelje pre početka Konferencije. Ta baza podataka studenata predavaće se kompanijama koje budu učestvovale na Konferenciji. 3.9. Ketering Planirano je da za sve učesnike Konferencije budu obezbeđeni hrana i osveženje. To se može realizovati u saradnji sa “Traffic club“-om i dovođenjem sponzora (npr Coca-Cola, Knjaz Miloš, Grand pleasure, Soko Štark i sl).

3


Transport and Traffic Business Days 2010

3.10. Kotizacija za učešće Učešće kompanije je moguće na pet nivoa: 1. GENERALNI SPONZOR - Obezbeđuje počasni status - Samostalno izlaganje na tribini - Samostalno izlaganje na promo štandu u trajanju Konferencije - Mogućnost intervjua i direktnog razgovora sa studentima - Baza podataka studenata - Logo Vaše kompanije na plakatu i flajeru - Reklama Vaše kompanije u brošuri - Logo i link ka Vašoj web stranici na zvaničnoj web prezentaciji Konferencije - Prisustvo predstavnika Vaše kompanije na koktelu povodom svečanog zatvaranja - Druge sadržaje po dogovoru Cena učešća: 70.000 dinara 2. STANDARD PAKET - Izlaganje na tribini - Samostalno izlaganje na promo štandu - Mogućnost intervjua i direktnog razgovora sa studentima - Baza podataka studenata - Logo Vaše kompanije na plakatu, flajeru i brošuri - Logo i link ka Vašoj web stranici na zvaničnoj web prezentaciji Konferencije - Prisustvo predstavnika Vaše kompanije na koktelu povodom svečanog zatvaranja Cena učešća: 15.000 dinara 3. PROMO ŠTAND PAKET - Samostalno izlaganje na promo štandu - Mogućnost intervjua i direktnog razgovora sa studentima - Logo Vaše kompanije na plakatu, flajeru i brošuri - Logo i link ka Vašoj web stranici na zvaničnoj web prezentaciji Konferencije - Prisustvo predstavnika Vaše kompanije na koktelu povodom svečanog zatvaranja Cena učešća: 10.000 dinara

4


Transport and Traffic Business Days 2010

4. TRIBINA PAKET - Izlaganje na tribini - Logo Vaše kompanije na plakatu, flajeru i brošuri - Logo i link ka Vašoj web stranici na zvaničnoj web prezentaciji Konferencije - Prisustvo predstavnika Vaše kompanije na koktelu povodom svečanog zatvaranja Cena učešća: 8.000 dinara

5. PROMO PAKET - Logo Vaše kompanije na plakatu, flajeru i brošuri - Logo i link ka Vašoj web stranici na zvaničnoj web prezentaciji Konferencije Cena učešća: 4.000 dinara *** Navedene cene su bez PDV-a

4.

BUDŽET PROJEKTA

Sredstva za realizaciju projekta mogu se obezbediti uz podršku Fakulteta, Studentskog parlamenta Saobraćajnog fakulteta, kroz sponzorstva, donacije i uplaćivanjem kotizacija učesnika za učešće na Konferenciji. Troškovi održavanja Konferencije se sastoje od troškova marketinga, troškova keteringa, troškova poklona za učesnike, troškova logistike i ostale troškove. Ukupni troškovi bi iznosili oko 150.000 dinara. Projekcija budžeta je rađena za 20 učesnika na Konferenciji. Troškovi mogu da variraju u zavisnosti od broja učesnika. Za realizaciju projekta koristiće se žiro račun organizatora odnosno organizacije EATS Beograd.

5. -

PREDNOSTI PROJEKTA ZA FAKULTET

Podizanje ugleda Fakulteta u javnosti i privrednim krugovima Medijska promocija Fakulteta Unapređivanje saradnje između Fakulteta i privrede Sve prednosti za studente su ujedno i prednosti za Fakultet

5


Transport and Traffic Business Days 2010

6. -

Upoznavanje sa kompanijama iz struke i njihovom politikom zapošljavanja kadrova Direktan kontakt i interaktivna komunikacija sa potencijalnim poslodavcima Mogućnost zaposlenja kod kompanija učesnica Konferencije Mogućnosti realizacije stručnih poseta, praksi i različitih tribina

7. -

PREDNOSTI PROJEKTA ZA STUDENTE

PREDNOSTI PROJEKTA ZA KOMPANIJE

Promocija kompanija u javnosti i na Saobraćajnom fakultetu Podizanje ugleda kompanije Unapređenje saradnje sa Saobraćajnim fakultetom Direktan kontakt sa mladim, perspektivnim studentima Saobraćajnog fakulteta, budućim stručnjacima i potencijalnim kadrovima Mogućnost realizacije intervjua sa studentima Mogućnost selekcije kadrova po kriterijumima koje sami definišu Baza podataka studenata Saobraćajnog fakulteta (CV)

8.

MISIJA I VIZIJA PROJEKTA

Misija projekta „Transport and Traffic Business Days 2010“ je da poveže studente i privredu radi obostranog interesa. Vizija projekta „Transport and Traffic Business Days 2010“ je da pomogne studentima da se zaposle u struci.

VD Predsednika EATS Beograda

Predsednik Studentskog parlamenta Saobraćajnog fakulteta

Vladimir Molan

Stefan Stanojević

6


Transport and Traffic Business Days 2010

7

Plan projekta TTBD 2010  

drhdh jtjtr jjy yjyjyj