__MAIN_TEXT__

Page 1

info@sbm.be - www.sbm.be

OPLEIDINGEN VOOR PRODUCTIE- EN ONDERHOUDSMANAGERS 

VOORJAAR 2019

EXPERT IN LEAN EN PRODUCTIEMANAGEMENT MODULAIRE OPLEIDING Deze opleiding bestaat uit 9 modules die u ook apart kan volgen. De volledige cyclus bieden wij aan met 33% korting, dus € 3.800 (excl. BTW).

DIT KOMT AAN BOD Om te komen tot een ‘lean organisatie’ moet u inschatten hoe uw organisatie momenteel scoort op de ‘leanschaal’. U moet inzicht krijgen in de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen zodat u met kennis en bagage de juiste strategische beslissingen neemt. Met deze opleiding krijgt u dit inzicht gegarandeerd. In de ‘lean organisatie’ moet er absoluut voldoende aandacht zijn voor orde en netheid. De 5S methode zorgt voor de nodige borging. U moet kennis hebben van verbetertechnieken, zoals bijvoorbeeld problem solving, root cause analysis, 20/80 pareto, PDCA, ... of denk aan six sigma dat streeft naar een zo klein mogelijke variatie op de bedrijfsprocessen, of denk aan het installeren van Poka-Yoke’s om het aantal vergissingen te minimaliseren. Beide technieken streven naar een productie met geen of zeer weinig uitval. Reduceren van omsteltijden en doorlooptijden zullen naast het feit dat deze zorgen voor kostenbesparingen, ook zorgen voor een verhoogde klantenservice, t.t.z. produceren van kleine series met een kortere levertermijn. Om zeer snel tot betere resultaten te komen moet de leidinggevende een goeie people manager zijn die zijn medewerkers kan coachen. TPM kan een belangrijke bijdrage leveren bij het analyseren van machineproblemen en het formuleren van blijvende oplossingen en het verhogen van de betrouwbaarheid. De technische organisatie en de productieorganisatie worden op elkaar afgestemd en geïntegreerd. Dit leidt ons van Total Productive Maintenance naar Total Productive Manufacturing. Om de flow door het bedrijf te verbeteren en optimaal te beheersen moet er aan productieplanning gedaan worden, t.t.z. grondstoffen, voorraden, materiaal, machines, afgewerkte goederen, personeel, ...moeten op het juiste moment, in de juiste hoeveelheden en op de juiste plaats beschikbaar zijn. Om uw bedrijf op een gestructureerde wijze om te vormen is het noodzakelijk om de actuele situatie van het productieproces in kaart te brengen, dit bij voorkeur aan de hand van informatie verzameld op de werkvloer. Hiervoor werd een tool ontwikkeld, namelijk ‘Value Stream Mapping’. Dit analyse en communicatiemiddel zal de basis leggen voor een gestructureerd actieplan. Verder mogen we niet vergeten dat het belangrijk is om ook inzicht te hebben in, en te beschikken over, de juiste kosteninformatie, teneinde de juiste beleidsbeslissingen te kunnen nemen. En tot slot zien we dat de productiebedrijven een digitale evolutie en transformatie ondergaan. Ten gevolge van technologische ontwikkelingen zullen we geconfronteerd worden met nieuwe productiemogelijkheden. Tijdens de laatste module, “de productie van de toekomst”, bekijken we een aantal van deze nieuwe technieken en staan we ook even stil bij de gevolgen van de digitalisering voor de werknemers.

GETUIGENIS VAN EEN VROEGERE DEELNEMER In 2016 volgde ik de opleiding “Expert in lean en productiemanagement”. Ik had nood had aan nieuwe ideeën en tools om mijn job als productiemanager een boost te geven. Na een tijdje word je immers blind voor sommige zaken en ontbreekt soms de nodige creativiteit om dingen op te lossen. Interessant om te zien was hoe je met eenvoudige methodieken, samen met heel je team, op zeer korte tijd het teamgevoel kan versterken en verliezen (in brede zin) kan wegwerken. Het voordeel voor mijn organisatie was dat de mensen echt betrokken werden bij het verbeteren van situaties. Veel zaken die we toen introduceerden zijn nog steeds van toepassing, omdat de mensen zelf ze creëerden en omdat ze simpel maar duidelijk opgezet zijn. Dimitri Pé - Production manager end products - Lindemans Brewery OPLEIDING

AANTAL SESSIES

STARTDATUM

TIJDSTIP LOCATIE

PRIJS excl. BTW

WEBCODE

Leidinggeven en teamcoaching in een productieomgeving

4

wo 23 jan '19

av

Zwijnaarde

€ 809,00

050551

Productieplanning

10

wo 20 feb '19

av

Zwijnaarde

€ 1376,00

040497


AANTAL

OPLEIDING

SESSIES

STARTDATUM

TIJDSTIP LOCATIE

PRIJS excl. BTW

WEBCODE

CapabilityStudy en SPC integreren in de bedrijfsprocessen

8

ma 18 mrt '19

av

Zwijnaarde

€ 1129,00

170464

Lean: moderne strategie voor continue verbetering

5

ma 01 apr '19

overdag

Antwerpen

€ 945,00

040605

Orde en netheid volgens de 5S methode en visueel management

2

ma 29 apr '19

overdag

Antwerpen

€ 473,00

040626

Reduceren van doorlooptijden en omsteltijden

3

ma 06 mei '19

overdag

Antwerpen

€ 651,00

070429

Value Stream Mapping

2

wo 22 mei '19

av

Zwijnaarde

€ 473,00

040663

Kostprijsberekening in productie

3

wo 05 jun '19

av

Zwijnaarde

€ 651,00

040624

Expert in lean- en productiemanagement

37

wo 23 okt '19

av

Zwijnaarde

€ 3 990,00

050569

Meer info op www.sbm.be, gebruik de webcode uit de tabel.

EXPERT IN ONDERHOUDSMANAGEMENT MODULAIRE OPLEIDING Deze opleiding bestaat uit 5 modules die u ook apart kan volgen. De volledige cyclus bieden wij aan met 25% korting, dus € 2.696 (excl. BTW).

DIT KOMT AAN BOD De professionele onderhoudsfunctie wordt tegenwoordig niet langer beschouwd als generator van kosten, maar als een potentiële winstfactor. Optimalisering in de productie op het niveau van omsteltijden, flexibiliteit en planning heeft immers pas zin indien dit onderbouwd is door een deskundige organisatie van het onderhoud. Het belang hiervan mag niet onderschat worden: een ISOkwaliteitslabel kan nog moeilijk zonder een bedrijfszeker machinepark met inzicht in de registratie en analyse van technische storingen. Werkregeling moet ervoor zorgen dat men de technische activiteiten kan uitvoeren op een verstandige en efficiënte manier. Maintenance engineering en onderhoudsplanning heeft als doel “het beheersen van het onderhoud”. Het beheer van technische documentatie en wisselstukken is dan weer een basisbehoefte in een goed functionerende technische dienst. TPM betekent vandaag niet enkel Total Productive Maintenance maar ook en steeds meer Total Productive Manufacturing. Managen zonder automatisering is haast onmogelijk geworden. Wil men het nodige inzicht hebben in kosten en budgetten, dan kan dit enkel op basis van de juiste gegevens. Al deze sleuteldomeinen komen aan bod in de opleiding “Expert in onderhoudsmanagement”. Het geheel wordt op een efficiënte en vooral pragmatische manier aangebracht door ervaren docenten, wat resulteert in onmiddellijke toepasbaarheid binnen uw bedrijf.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? • Verantwoordelijken en medewerkers betrokken bij het organiseren van het onderhoudsgebeuren. • Productieverantwoordelijken, productieleiders of assistent productieleiders, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken en afdelingsverantwoordelijken.

GETUIGENISSEN VAN VROEGERE DEELNEMERS “De opleiding ‘Expert in onderhoudsmanagement’ biedt een brede kijk op het onderhoudsgebeuren. De interactie met docenten en medecursisten zorgt er voor dat men de zaken uit verschillende hoeken gaat bekijken. De aangeleerde basistechnieken kan men onmiddellijk en tegen een beperkte kost in de praktijk omzetten. Het resultaat is heel snel meetbaar/zichtbaar binnen je bedrijf.” Christophe Vermaete - Maintenance Coordinator - BDMO - Bruggeman & Desouter nv “Na 6 jaar werkervaring als onderhoudsingenieur in een groeiende firma wou ik eens aftoetsen hoe mijn taken uitgevoerd worden in andere firma’s en wat het optimale streefdoel is. Daarom leek mij deze opleiding een ideaal overzicht te bevatten van mijn dagdagelijkse uitdagingen. De talrijke opkomst in de opleiding van collega’s uit verschillende sectoren en bedrijfsgroottes maakt het delen van ervaringen des te interessanter.” Benoît Verougstraete - Onderhoudsverantwoordelijke - Vika “Ik startte deze opleiding omdat de hoge loonkost en scherpe concurrentie ons dwingt om altijd maar verder te optimaliseren. Er zijn projecten actief om onze 6 grote verliezen fors te reduceren. Daarin speelt het onderhoud van het machinepark een cruciale rol.” Jerome Libeert - Technical Manager - Libeert OPLEIDING

AANTAL SESSIES

STARTDATUM

TIJDSTIP LOCATIE

PRIJS excl. BTW

WEBCODE

Technische documentatie en wisselstukkenbeheer

3

do 31 jan '19

av

Zwijnaarde

€ 651,00

040625

Total Productive maintenance (TPM)

3

do 14 mrt '19

av

Kortrijk

€ 651,00

040607

3

do 14 mrt '19

nm

Kortrijk

Overbodige onderhoudskosten elimineren

3

do 25 apr '19

av

Zwijnaarde

€ 651,00

040630


Meer info en inschrijvingen op www.sbm.be Gebruik de webcode uit de tabel. AANTAL

OPLEIDING

SESSIES

Expert in onderhoudsmanagement - modulair programma

STARTDATUM

TIJDSTIP LOCATIE

PRIJS excl. BTW

WEBCODE

17

do 10 okt '19

av

Zwijnaarde

€ 2 830,00

050566

Asset Management: een praktische handleiding

2

wo 13 mrt '19

av

Zwijnaarde

€ 473,00

170461

Projectmanagement toepassen binnen een onderhoudsomgeving

2

do 16 mei '19

av

Zwijnaarde

€ 473,00

170462

Beheer van gereedschappen integreren in de bedrijfsprocessen

3

di 12 feb '19

av

Zwijnaarde

€ 651,00

170463

Corrosie: hopeloos, of toch enigszins beheersbaar?

4

ANDERE

Optimaliseren en integreren van mijn onderhoudsplan in de bedrijfsprocessen

4

di 19 feb '19

av

Kortrijk

€ 809,00

180609

di 07 mei ‘19

av

Zwijnaarde

€ 809,00

180609

wo 15 mei '19

nm

Zwijnaarde

€ 809,00

170207

ontdek ze op www.sbm.be/facility

10 OPLEIDINGEN VOOR DE FACILITY MANAGER Meer info op www.sbm.be, gebruik de webcode uit de tabel.

OOK INTERESSANT CLUBFORMULES, O.A. CLUB ONDERHOUDSMANAGER De SBM clubs verenigen kwaliteitsmanagers, lean managers, productie- en onderhoudsmanagers van bedrijven en organisaties. Op een flexibele manier komen voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen in het kader van het desbetreffend domein aan bod. Tijdens iedere bijeenkomst wordt er ofwel een thema gebracht door de gastspreker of wordt er op bezoek gegaan in een bedrijf waar we in de praktijk kunnen zien hoe het bedrijf het aanpakt. Elke club staat onder toezicht van een stuurgroep die o.a. instaat voor de thema’s. Deze thema’s zijn lerend en informatief met aandacht voor netwerking. Het geheel wordt steeds gebracht in een aangenaam kader. Aansluitend op de presentatie is er een walking dinner voorzien: een uitstekende gelegenheid om uw netwerk verder uit te bouwen. De meeste clubs starten in het najaar. U kan echter nog aansluiten, u betaalt dan de prijs a rato.

DE CLUB ONDERHOUDSMANAGERS START IN HET VOORJAAR EN TELT ELK JAAR TIENTALLEN LEDEN. OPLEIDING Club onderhoudsmanagers

AANTAL SESSIES 4

STARTDATUM

TIJDSTIP LOCATIE

ma 25 mrt '19

av

Roeselare

PRIJS excl. BTW

€ 730,00

WEBCODE 080420

Ontdek hier het programma en schrijf uzelf of uw collega snel in: Bijeenkomst 1: Asset Management: Waarom - Hoe - Wat? - maandag 25 maart Bijeenkomst 2: Bedrijfsbezoek bij BASF te Antwerpen - maandag 13 mei Bijeenkomst 3: Bedrijfsbezoek bij Nuscience (member of the royal agrifirm group) te Drongen - maandag 30 september Bijeenkomst 4: Praktijkgetuigenis ivm De Last Minute Risico Analyse binnen de onderhoudsdienst - maandag 25 november

WORKSHOP PROBLEM SOLVING NIEUW Iedere dag worden we wel geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan op te lossen problemen. Kennis en vaardigheden in het oplossen van problemen zijn daarom cruciaal om succesvol te blijven. Deze workshop richt zich op “best practice” methoden voor het beschrijven, analyseren en oplossen van problemen uit de dagelijkse praktijk. U wordt stap voor stap meegenomen in de Apollo 13 case, bekend als “succesful failure”. Vervolgens bespreken we verschillende praktijkvoorbeelden van Toyota, Coca-Cola en Volvo. OPLEIDING Workshop Problem Solving

SESSIES

START

1

wo 13 feb '19

TIJDSTIP LOCATIE nm

Zwijnaarde

PRIJS excl. BTW

€ 263,00

WEBCODE 180616

WORKSHOP CONTINU VERBETEREN MET KAIZEN NIEUW Op de “vloer” heerst een klimaat van continue verandering en verbetering. De slaagkans van grote projecten is al jaren rond de 30%. En de kans op weerstand is zeer groot. Daarom kiezen meer en meer bedrijven voor de “Kaizen methodiek” om het veranderingsproces op


Meer info en inschrijvingen op www.sbm.be Gebruik de webcode uit de tabel. gang te brengen. Medewerkers worden aangespoord om verbeteringsprojecten voor te stellen die ze dan vaak samen met andere teams uitvoeren. Hierdoor is de betrokkenheid optimaal en is de weerstand minimaal mits goed aangepakt. OPLEIDING

SESSIES

START

1

wo 13 mrt '19

Workshop continu verbeteren met Kaizen

TIJDSTIP LOCATIE nm

Zwijnaarde

PRIJS excl. BTW

€ 263,00

WEBCODE 180617

QUICK RESPONSE MANUFACTURING Seminar voor productiebedrijven die competitief voordeel wil halen door het inzetten op kortere orderdoorlooptijden en het elimineren van wachttijden in alle aspecten van de bedrijfsactiviteiten. Op het programma: uitleg rond de QRM methode door Prof. dr. ir. Hendrik Van Landeghem, het QRM stappenplan door ir. Dirk Roelens, Lean Sensei en Master in Total Quality Management en tenslotte een Good Practice door Stef Huybrechts van ESCO, Certified QRM alfa specialist. OPLEIDING

START

2

do 25 apr '19

SESSIES

START

18 2 3 2

do 14 mrt '19 wo 08 mei '19 wo 13 mrt '19 do 13 jun '19

av av nm nm

Kortrijk Kortrijk Zwijnaarde Kortrijk

€ 1950,00 € 285,00 € 700,00 € 240,00

4

di 23 apr '19

dag

Zwijnaarde

€ 1200,00

170486

4 2

diverse ma 11 feb '19

av av

R - We Kortrijk

€ 425,00 € 240,00

090235

4

diverse

av

Zwijnaarde

€ 495,00

170263

4 4 4

do 06 jun '19 diverse diverse

dag na dag

Zwijnaarde B - A'pen R - St.N

€ 1295,00 € 935,00 € 935,00

140849 080352

2

ma 18 feb '19

dag

Kortrijk

€ 240,00

050590

2 4

di 12 mrt '19 diverse

na av

B-Z Z-K

€ 240,00 € 425,00

070577

4

wo 24 apr '19

dag

Kortrijk

€ 425,00

130736

2 15

do 28 mrt '19 di 19 feb '19

av av

Zwijnaarde Zwijnaarde

€ 240,00 € 460,00

050609

3

ma 13 mei '19

nm

Brugge

€ 700,00

170620

Quick Response Manufacturing

TIJDSTIP LOCATIE

PRIJS

SESSIES

nm

Zwijnaarde

excl. BTW

€ 236,00

WEBCODE 140977

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN Bedrijfsmanagement Body language - lichaamstaal beheersen en gebruiken Coachen van medewerkers Communicatievaardigheden voor ingenieurs en technici Employer branding: maak van uw bedrijf een aantrekkelijke werkgever! Geweldloos communiceren en omgaan met mensen Inbox zero: bewuster omgaan met e-mail Klantgerichte vaardigheidstechnieken (onthaal, telefoon, klachten) Lead generatie - verwerf nieuwe klanten online Leiding geven aan arbeiders Leiding geven voor nieuwe leidinggevenden Omgaan met conflicten en lastig gedrag voor niet leidinggevenden Personal branding: maak van uzelf een sterk merk Timemanagement Train the trainer: collega's opleiden met de juiste didactische vaardigheden Training: verbeter uw geheugen Turks - Initiatie Weerstanden en conflicten ombuigen naar constructief samenwerken

TIJDSTIP LOCATIE

PRIJS excl. BTW

WEBCODE 040614 080415 170619 140857

180605

170274

120241

180686

A = Antwerpen | Bo = Bornem | B = Brugge | Bx = Brussel | G = Gent | H = Hasselt | He = Herentals | I = Ieper | Ko = Kontich | K = Kortrijk | Lo = Lochristi | O = Oostende | N = Nevele | R = Roeselare | St.N = Sint-Niklaas | V = Veurne | Wa = Waregem | We = Westerlo | Z = Zwijnaarde

Meer info op www.sbm.be, gebruik de webcode uit de tabel.

MEER INFO? Meer info? Bel 078/353638, mail Nathalie ‘t Jaeckx, nathalie.tjaeckx@sbm.be of surf naar www.sbm.be

KMO-Portefeuille Bespaar op uw opleidingskosten. SBM is erkend door de Vlaamse Overheid voor betalingen via KMO-portefeuille (www.vlaio.be). Erkenningsnummer: DV.O214464

SBM heeft nog héél wat meer te bieden! Ontdek het ruimere aanbod aan trainingen, coaching, advies, events en netwerkmogelijkheden via www.sbm.be

Samenwerken met SBM betekent financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. U bespaart tot 40% op de opleidings- of advieskost. Ga na of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet op www.vlaio.be. Peiler opleidingen: DV.O214464. Peiler advies: DV.A214465. Samenwerken met SBM betekent ook financiële ondersteuning vanuit uw sector. Dankzij de partnerships met een aantal sectorfondsen, beschikt u over bijkomende middelen voor het uitrollen van uw opleidingsinitiatieven.

SBM • Spoorwegstraat 14 • 8200 Brugge - Contact- en registratiecentrum: Tel. 078 35 36 38 • info@sbm.be • www.sbm.be GET IN TOUCH

m.z. Spoorwegstraat 14 – 8200 Brugge | v.u. J. De Neve

181114-005 SBM Productie- en onderhouds opleidingen vj 19-A3

OPLEIDING

Profile for groepsyntrawest

SBM Opleidingen productie en onderhoud Voorjaar 2019  

SBM Opleidingen productie en onderhoud Voorjaar 2019