__MAIN_TEXT__

Page 1

info@sbm.be - www.sbm.be

OPLEIDING VOOR DE FACILITY MANAGER

NIEUW! VOORJAAR 2019

Bedrijven zijn zich meer en meer bewust van het strategisch belang van facility management. Facility management is geëvolueerd tot een volwaardige afdeling binnen de bedrijfsvoering. Facility management omhelst heel verschillende domeinen. De rol van facility manager wordt vaak ook opgenomen door mensen met heel verschillende functies. Speciaal voor al wie deze rol opneemt, biedt SBM een volledige opleidingsreeks “facility management”. Stel zelf uw opleidingstraject “facility management” samen en schrijf in voor één of voor meerdere van deze opleidingen. Zo krijgt u een opleiding die uw competenties opkrikt in de domeinen waar u het meest nodig acht. Als facility manager of facilitair manager regel je simpel gezegd het huishouden van een organisatie en zorgt u ervoor dat elk personeelslid de diensten (faciliteiten) tot zijn beschikking heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Binnen facility management komen diverse aspecten voor. Rond die diverse vaardigheden en competenties biedt SBM u telkens een aparte opleiding aan. Zo kan u een opleiding samenstellen die correspondeert met uw opleidingsbehoeftes.

KIES ZELF WELKE VAN DEZE 10 OPLEIDINGEN U WIL VOLGEN KWALITEITSMANAGEMENT VOOR DE FACILITY MANAGER Als facility manager of facilitair manager regelt u simpel gezegd het huishouden van een bedrijf en zorgt u ervoor dat elk personeelslid de diensten (faciliteiten) tot zijn beschikking heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Om de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend te verbeteren is het aangewezen om een kwaliteitsmanagementsysteem te hebben. Ook de facility manager wordt hiermee geconfronteerd. Om de facilitaire ondersteuning te managen zijn verschillende zaken gewoonweg een must. We denken hierbij aan ondersteuning via een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS), een deftig documentenbeheer, een volwaardig kwaliteitssysteem, meetfactoren, SLA’s, KPI’s, balanced scorecard, beleid en doelstellingen, facilitaire procedures en instructies en de norm NBN EN 15221-3: de handleiding voor het kwalitatief managen van facility management

OPLEIDING Kwaliteitsmanagement voor de facility manager

AANTAL SESSIES 3

STARTDATUM

TIJDSTIP LOCATIE

do 02 mei '19

av

do 06 juni '19

nm

Zwijnaarde

PRIJS excl. BTW

€ 473,00

WEBCODE 170607

VEILIGHEID EN SECURITY VOOR DE FACILITY MANAGER De facility manager heeft naast de interne preventiedienst een belangrijke rol te vervullen zowel voor wat betreft het luik veiligheid als voor wat betreft het luik security. De facility manager heeft meestal een leidende rol voor een aantal specifieke veiligheidsaspecten zoals bijvoorbeeld werken met derden, brandpreventie, het intern verkeersplan, de organisatie van de bedrijfseerstehulp, ... Daarnaast is hij vaak ook verantwoordelijk voor het security verhaal, zoals inbraakpreventie en inbraakdetectie, toegangscontrole en sleutelbeheer, de beveiliging in en rondom het gebouw en de bedrijfsterreinen, ... Het programma behandelt al deze zaken.

OPLEIDING Veiligheid en security voor de facility manager

AANTAL SESSIES 3

STARTDATUM

TIJDSTIP LOCATIE

do 14 mrt '19

av

do 04 apr '19

nm

Zwijnaarde

PRIJS excl. BTW

€ 473,00

WEBCODE 170606

MILIEUASPECTEN VOOR DE FACILITY MANAGER Binnen facility management komen dan ook diverse milieuaspecten voor, van vergunningen om iets te mogen uitbaten tot en met heffingen in verband met milieuverontreiniging zoals afvalwater of beperking van geluidshinder. Daarnaast dient ook de wetgeving te worden nageleefd zoals periodieke keuringsverplichtingen HVAC en andere installaties maar ook met betrekking tot bijvoorbeeld afvalbeheer. Het programma behandelt al deze zaken.

OPLEIDING Milieuaspecten voor de facility manager

AANTAL SESSIES 3

STARTDATUM

TIJDSTIP LOCATIE

di 02 apr '19

av

di 07 mei '19

nm

Zwijnaarde

PRIJS excl. BTW

€ 473,00

WEBCODE 170599


ONDERHOUDSMANAGEMENT VOOR DE FACILITY MANAGER Facility management is geëvolueerd van puur onderhoud naar een volwaardig onderdeel binnen de bedrijfsvoering. De bedrijfsleiders zijn zich meer en meer bewust van het strategisch belang van een degelijk facilitair management. De facilitaire dienst is het eerste waar een bezoeker mee in contact komt, de parking, de inkom, het onthaal, ... Ook de aan een gebouw gebonden diensten (technische installaties) en de persoonsgebonden diensten (schoonmaak, catering, ...) moeten op een perfecte manier verlopen met weinig of geen onderbrekingen. De facility manager moet zijn dienst daarom goed organiseren, in lijn met de missie, strategie en doelstellingen. Komen dus ook aan bod: stakeholders, onderhoud van gebouwen en installaties, onderhoudsplanning, kabelmanagement, organisatie van de schoonmaak, wagenparkbeheer en verhuismanagement (het nieuwe werken)

OPLEIDING Onderhoudsmanagement voor de facility manager

AANTAL SESSIES 3

STARTDATUM

TIJDSTIP LOCATIE

do 21 feb '19

nm

do 16 mei '19

av

Zwijnaarde

PRIJS excl. BTW

€ 473,00

WEBCODE 170601

FINANCIEEL BEHEER VOOR DE FACILITY MANAGER Als facilitair manager speelt u een belangrijke rol binnen de kostenbeheersing van een organisatie en het kostenbesparend werken. De financiële aspecten en het vakkundig budgetteren zijn een belangrijk onderdeel van de dagdagelijkse activiteiten van de facility manager. Een goed financieel beheer vereist dat men op de juiste wijze weet om te gaan met het beschikbare cijfermateriaal.

OPLEIDING Financieel beheer voor de facility manager

AANTAL SESSIES 3

STARTDATUM

TIJDSTIP LOCATIE

di 19 feb '19

av

di 19 mrt '19

nm

Zwijnaarde

PRIJS excl. BTW

€ 473,00

WEBCODE 170603

ENERGIEBEHEER GEBOUWEN EN HVAC VOOR DE FACILITY MANAGER PROGRAMMA • Inzicht in de types centrale en decentrale verwarmingssystemen en sanitaire warmwaterdistributie voor collectieve woningbouw • Voorbeelden metingen van het energieverbruik per wooneenheid CV- en SWW - zijdig • Warmteverliezen herkennen allerhande : enkel glas, koude bruggen, volle buitenmuren, opake opstellingen radiatoren, ongeïsoleerde leidingen SWW en CV, slecht sluitend schrijnwerk en deuren (warmtecamera) • Begrippen Lambda-, R- en U- waarden materialen en samengestelde lagen oud en nieuw • Regelapparatuur (sturingen) per wooneenheid: optimalisatie en mogelijkheden • Notie van verplichte onderhoudsfrequentie van CV ketels / verplichte verwarmingsaudits en nut hiervan • Vooruitzichten toekomstige technieken collectieve woningbouw • Bij bestaande grote gebouwen is ventilatie niet zozeer aanwezig. Als dat wel zo is dan moet er gewezen worden op een periodiek onderhoud van het ventilatiesysteem : filters, debieten, instroomopeningen, .... • Opsomming renovatiemogelijkheden

OPLEIDING Energiebeheer gebouwen en HVAC voor de facility manager

AANTAL SESSIES 4

STARTDATUM

TIJDSTIP LOCATIE

ma 11 mrt '19

av

wo 05 jun '19

overdag

Zwijnaarde

PRIJS excl. BTW

€ 630,00

WEBCODE 170602

CONTRACTMANAGEMENT EN WERKEN MET (ONDER)AANNEMERS VOOR DE FACILITY MANAGER Als Facility Manager zal u al in een vroeg stadium deelnemen aan de totstandkoming van contracten met leveranciers en/of (onder) aannemers en de opvolging in uitvoering hiervan. Contracten verplichten partijen en dienen met de meeste zorg en kennis worden voorbereid, onderhandeld en opgemaakt. Deze module zal u wegwijs maken in de praktische benadering hiervan.

OPLEIDING Contractmanagement en werken met (onder)aannemers voor de facility manager

AANTAL SESSIES 4

STARTDATUM

TIJDSTIP LOCATIE

di 19 mrt '19

overdag

do 06 jun '19

av

Zwijnaarde

PRIJS excl. BTW

€ 630,00

WEBCODE 170604


Meer info en inschrijvingen op www.sbm.be Gebruik de webcode uit de tabel.

SOCIAAL EN COMMUNICATIEVE COMPETENTIES VOOR DE FACILITY MANAGER Een facility manager communiceert met veel verschillende actoren binnen een bedrijf of organisatie. We staan stil bij het belang van lichaamstaal bij communicatie, hoe u feedback geeft aan zowel uw team als anderen die u wilt meekrijgen in een doordacht facility management. Feedback op basis van waarneembare feiten. U leert interpretatie vermijden, duidelijke instructies geven, luisteren, terugkoppelen, de juiste vragen stellen, op basis van waarneembare feiten, … en tenslotte ook hoe u best omgaat met feedback die u zelf krijgt. AANTAL

OPLEIDING

SESSIES

Sociaal en communicatieve competenties voor de facility manager

3

STARTDATUM ma 29 apr '19

TIJDSTIP LOCATIE overdag

Zwijnaarde

PRIJS excl. BTW

€ 470,00

WEBCODE 170609

ORGANISATORISCHE COMPETENTIES VOOR DE FACILITY MANAGER Als facility manager bent u een duizendpoot die op de vraag van de interne en de externe klant inspeelt. U leert hoe u leiding geeft aan een groep mensen, hoe u de verwachtingen van de klant (intern en extern) op elkaar afstemt, en hoe u het werk binnen uw team organiseert. We kijken ook hoe u rapporteert aan de mensen die u vragen stellen waarbij wij onderscheid maken tussen feiten en opinies. Tot slot staan we stil bij u hoe uw mensen overtuigt, immers een facility manager wil vaak dat mensen hun gedrag aanpassen aan veiligheid, ergonomie, duurzaam werken ... Een progamma dus over leiding geven, motiveren en teamwerk met bespreking van cases uit de werksituatie zodat u tot een aanvaardbare, resultaatgerichte aanpak komt. AANTAL

OPLEIDING

SESSIES

Organisatorische competenties voor de facility manager

3

STARTDATUM wo 15 mei '19

TIJDSTIP LOCATIE overdag

Zwijnaarde

PRIJS excl. BTW

€ 515,00

WEBCODE 170608

PERSOONLIJKE COMPETENTIES VOOR DE FACILITY MANAGER Door de veelheid van taken van een facility manager is het nodig dat u de juiste prioriteiten stelt. Hoe gaat u om met de stress die de job meebrengt? Hoe organiseert u uw tijd efficiënt en biedt u het hoofd aan tijdrovers? Een programma dus rond timemanagement, prioriteiten stellen, efficiënt werken en controle houden AANTAL

OPLEIDING

SESSIES

Persoonlijke competenties voor de facility manager

2

STARTDATUM ma 17 jun '19

TIJDSTIP LOCATIE overdag

Zwijnaarde

PRIJS excl. BTW

€ 315,00

WEBCODE 180142

Meer info op www.sbm.be, gebruik de webcode uit de tabel!

DE SBM DOCENTEN ZIJN NIET DE EERSTE DE BESTE Docent: Martine Brackx Martine begon haar carrière als leerkracht en maakte snel de overstap naar het opleiden en coachen van volwassenen. Ondertussen kan ze bogen op meer dan 30 jaar ervaring in zowel de openbare als de privé sector. Haar expertise omvat domeinen als coachend leiding geven, communicatieve vaardigheden op de werkvloer, een team aansturen en time- en stressmanagement. Ze legt de link met de realiteit van de deelnemers zodat zij tools meekrijgen die ze in hun dagelijkse werkomgeving kunnen toepassen.

Docent: Ronny Smismans Ronny is projectdirecteur en gedelegeerd bouwheer voor de firma Willemen. Dankzij zijn ruime ervaring binnen de wereld van de facility manager en zijn interactieve en dynamische aanpak wordt deze opleiding bijzonder leerzaam een aangenaam om te volgen.

Docent: Guido Vandaele Guido is zaakvoerder van een adviesbureau gericht op financiële opleiding, coaching en realisatie van financiële verbeterprojecten. Dankzij zijn ervaring en zijn interactieve en dynamische aanpak wordt het initiatief bijzonder leerzaam en aangenaam om te volgen.


Meer info en inschrijvingen op www.sbm.be Gebruik de webcode uit de tabel.

Docent: Oscar Moonen Oscar is zaakvoerder van Professional-Consulting. Hij is gespecialiseerd in veiligheid en milieu. Na zijn studies bedrijfseconomie studeerde hij in 1997 afals eerste milieukundig ingenieur aan de PIH te Kortrijk (nu HoWest). Daarna werkte hij bij de afvalverwerker IMOG waar hij voor de verschillende sites milieucoördinator werd. Sinds 2000 is hij actief als consultant. Dankzij zijn ervaring en zijn interactieve en dynamische aanpak wordt deze opleiding bijzonder leerzaam om te volgen. Docent: Koenraad De Smet Koenraad De Smet heeft 30 jaar ervaring met diverse kwaliteitssystemen binnen openbare besturen, zorgomgevingen, onderwijs, luchtvaart, bedrijven en nonprofitorganisaties als kwaliteitsdeskundige, lead auditor en systeemanalist. Hij wordt regelmatig betrokken bij de uitwerking van kwaliteitshandboeken. Dankzij zijn ruime ervaring, zijn interactieve en dynamische aanpak wordt deze opleiding bijzonder leerzaam en aangenaam om te volgen. U krijgt tal van tips waarmee u direct aan de slag kunt in uw eigen organisatie.. Docent: Chris Allonsius Afgestudeerd als Bachelor Architectuur in het Hoger Rijksinstituut HRITON te Brugge eind de jaren ’70, bouwde Chris Allonsius zijn carrière op in de centrale verwarmingswereld als technische commercieel afgevaardigde bij een Duitse verwarmingsketelfabrikant tot 2012. Chris heeft vanaf het begin van de jaren 2000 eveneens gecertificeerde opleidingen gegeven aan de installateurs centrale verwarming en op die manier een complete technische bagage kunnen creëren : Cerga opleidingen, G - opleidingen zowel theorie als praktijkopleidingen, verwarmingsaudits kleine en grote vermogens , …. De 5 laatste jaren is Chris vooral actief geweest in de complexe HVAC wereld als projectbeheerder in de studiedienst bij een gewaardeerde groothandel van centrale verwarming, ventilatie en sanitair. Daar heeft Chris een resem tools ontwikkeld alsook degelijk cursusmateriaal om deze materie op een efficiënte en duidelijke manier over te dragen.

IN COMPANY

Een groep deelnemers? Advies nodig? Vraag naar ons in company aanbod!

MEER INFO? Bel 078/353638, mail Lies Debacker, lies.debacker@sbm.be of surf naar www.sbm.be.

KMO-Portefeuille Bespaar op uw opleidingskosten. SBM is erkend door de Vlaamse Overheid voor betalingen via KMO-portefeuille (www.vlaio.be). Erkenningsnummer: DV.O214464

SBM heeft nog héél wat meer te bieden! Ontdek het ruimere aanbod aan trainingen, coaching, advies, events en netwerkmogelijkheden via www.sbm.be

Samenwerken met SBM betekent financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. U bespaart tot 40% op de opleidings- of advieskost. Ga na of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet op www.vlaio.be. Peiler opleidingen: DV.O214464. Peiler advies: DV.A214465. Samenwerken met SBM betekent ook financiële ondersteuning vanuit uw sector. Dankzij de partnerships met een aantal sectorfondsen, beschikt u over bijkomende middelen voor het uitrollen van uw opleidingsinitiatieven.

SBM • Spoorwegstraat 14 • 8200 Brugge - Contact- en registratiecentrum: Tel. 078 35 36 38 • info@sbm.be • www.sbm.be GET IN TOUCH

m.z. Spoorwegstraat 14 – 8200 Brugge | v.u. J. De Neve

181114-004 SBM Opleidingen voor de facility manager vj 19-A3

Docent: Marnix Baes Afgestudeerd als Industrieel Ingenieur, startte Marnix Baes zijn carrière in de jaren 80 als projectleider in een elektrotechnisch installatiebedrijf, waar hij al snel promoveerde naar technisch directeur. Later werd hij algemeen directeur en hoofd van een studiedienst waar hij verantwoordelijk was voor de algehele uitvoering van de bedrijfsactiviteit, zijnde het uitvoeren van elektrotechnische installaties, zowel voor de industrie als de overheid in binnen en buitenland. Nu is hij vooral bezig met de studie, opvolging en coördinatie van uitvoeringen door onderaannemers - medecontractanten als zaakvoerder van zijn studiebureau technieken.

Profile for groepsyntrawest

SBM opleidingen voor de facility manager Voorjaar 2019  

SBM opleidingen voor de facility manager Voorjaar 2019