Page 1

LOOPBAANBEGELEIDING

(Her)oriënteer uw carrière en ga fluitend naar uw werk! loopbaanbegeleiding.sbm.be


Loopbaanbegeleiding is er om twijfels, moeilijkheden, interesses en wensen rond uw carrière daadwerkelijk aan te pakken.

WAT IS LOOPBAANBEGELEIDING?

U wordt, via persoonlijke gesprekken en oefeningen, ondersteund door uw coach bij het nemen van loopbaanbeslissingen. U ontdekt wat u kan doen om uw loopbaan zelf actief te sturen. U leert hoe u uw competenties kan versterken of ontwikkelen. Zo versterkt u uw positie op de arbeidsmarkt. Tijdens deze gesprekken komt u tot een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat u kan helpen en sturen om actie te ondernemen. De loopbaanbegeleiding zelf bestaat uit drie fases. WAT MAG U CONCREET VERWACHTEN?

Hebt u een afspraak gemaakt met een loopbaancentrum? Dan vindt er eerst een gesprek plaats dat vrijblijvend en gratis is en niet meetelt als loopbaanbegeleiding. Dit eerste gesprek is erg belangrijk omdat u zo kan inschatten of het centrum en de loopbaanbegeleider al dan niet bij u passen. Is er een klik, dan gaan we concreet aan de slag met uw loopbaanvraag. Via oefeningen en gesprekken. Gaandeweg leert u het verworven inzicht om te zetten in concrete acties.

1 2 3

SBM LOOPBAANBEGELEIDING

U bekijkt met uw loopbaanbegeleider wat uw loopbaandoel is. Wat motiveert u en welke jobs passen bij u? Via oefeningen en opdrachten krijgt u inzicht in uw competenties en wat u belangrijk of minder belangrijk vindt.

U stelt samen met uw loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelplan op. In uw plan geeft u aan welke stappen u moet ondernemen om uw loopbaandoel te bereiken.

U overloopt met uw loopbaanbegeleider hoe u de begeleiding hebt ervaren en of u nog iets moet bijsturen.


WIE KOMT IN AANMERKING VOOR LOOPBAANBEGELEIDING?

U woont in Vlaanderen of Brussel. U werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige. U werkte in de laatste 2 jaar minimum 1 jaar als werknemer of zelfstandige. U volgde de voorbije 6 jaar nog geen of slechts 4 uur loopbaanbegeleiding.

WAT KOST HET?

U hebt elke 6 jaar recht op 8 uur loopbaanbegeleiding. Volgt u de loopbaanbegeleiding bij een erkend centrum, dan kan u de begeleiding betalen met loopbaancheques. Een loopbaancheque kost 40 euro en geeft recht op 4 uur loopbaanbegeleiding. Deze 4 uur hoeft u niet na elkaar op te nemen.

Hebt u na het beĂŤindigen van uw loopbaanbegeleiding nog een vraag over uw persoonlijk ontwikkelingsplan? Tot 12 maanden na uw loopbaanbegeleiding kan u terecht bij uw begeleider voor een gratis nazorggesprek. Dit contact kan zowel face-to-face, telefonisch als via mail verlopen.

Hoe vraagt u loopbaancheques aan? Via www.vdab.be/loopbaanbegeleiding. Bel gratis 0800 30 700 (elke werkdag tussen 8 en 19 uur). Neem contact op met uw lokale werkwinkel.

SBM LOOPBAANBEGELEIDING


WAAROM KIEZEN VOOR SBM?

SBM is een door de VDAB erkend loopbaancentrum. Bereikbaar in een campus bij u in de buurt. U ontmoet een deskundig team opgeleid en getraind om uw loopbaan in de richting te sturen die u zelf wil. Respect voor iedereen die we begeleiden. Er bestaan geen vragen die niet gesteld kunnen worden. We zijn deontologisch correct en werken in vertrouwen. Onze coaches zijn ervaren loopbaanbegeleiders, met ruime kennis van de arbeidsmarkt.

Meer info: loopbaanbegeleiding@sbmcoaching.be loopbaanbegeleiding.sbm.be

Waardebon Goed voor een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek. De eerste stap op uw toekomstige loopbaanpad!

Maak een afspraak via 051 26 87 62

v.u. J. De Neve, Spoorwegstraat 14 8200 Brugge

SBM loopbaanbegeleiding  
SBM loopbaanbegeleiding