__MAIN_TEXT__

Page 1

info@sbm.be - www.sbm.be

CLUB MILIEUCOÖRDINATOREN Wissel uw kennis en ervaringen uit met collega’s. De 30u verplichte bijscholing voor de milieucoördinator in 1 pakket.

2018 - 2019

VERVOLMAKING VOOR DE MILIEUCOÖRDINATOR IN 10 SESSIES Sinds 4 juli 1996 legt het decreet bedrijfsinterne milieuzorg en het uitvoeringsbesluit aan vele bedrijven de verplichting op een milieucoördinator aan te stellen. De Vlaamse wetgever streeft met dit nieuwe decreet duurzame productiepatronen na, een beheersing en beperking van de belasting van een bedrijf op het milieu. Binnen het bedrijf staat de milieucoördinator in vele gevallen alleen voor de milieuproblematiek. Om tegemoet te komen aan de vraag tot uitwisseling van ervaring en tot het bijwerken en actualiseren van de noodzakelijke kennis heeft SBM in samenwerking met Wiels & Partners een club voor de milieucoördinator opgericht. Deze club is een mix van panelgesprekken, praktijktoepassingen en uiteenzettingen waarbij steeds de praktische bruikbaarheid wordt nagestreefd. Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema’s bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema’s worden behandeld. De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigszins wijzigen.

Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

STUURGROEP • • • • • • • • • • • •

Kuys Els, Milieucoördinator Solutia Europe BVBA, a subsidiary of Eastman Chemical Company Sijmons Martine, Milieucoördinator AZ Sint-Jan Brugge-Oostende Demey Bruno, Facility Manager & EHS Coördinator Esterline Nollet Arne, HSE Manager Unilin, division insulation Van Tilborg Marc, Environment Coordinator & Spatial Development Manager Brussels Airport Company Verhamme Marc, Milieucoördinator Boss Paints-Bossuyt Van Marcke Koen, Consultant Wiels & Partners Steenhaut Johan, Milieucoördinator NV Stadsbader Wiels Danny, Zaakvoerder Wiels & Partners Herman Philippe, Coördinator SBM Aernoudt Dominique, Coördinator SBM Vlieghe Myriam, Coördinator SBM

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD Deze club richt zich in de eerste plaats naar de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke maar ook naar de bedrijfsleider, de productieverantwoordelijke, de preventieadviseur, m.a.w. personen die met de milieuproblematiek van het bedrijf wordt geconfronteerd. Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Op het einde van elk semester ontvangt u een attest.

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING U blijft op de hoogte van de recentste wijzigingen in de wetgeving en de evoluties in uw vakgebied.

LESMETHODOLOGIE Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema’s bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema’s worden behandeld. De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigzins wijzigen. Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.


PROGRAMMA 10 bijeenkomsten te Kortrijk of te Brugge telkens op woensdagavond van 18u30 tot 21u30. THEMA 1:

MILIEUBELEID IN VLAANDEREN - DE OVERHEID AAN HET WOORD

Data:

Groep Brugge en groep Kortrijk samen: 19 september 2018 Deze sessie gaat door in Kortrijk, ook voor wie de club in Brugge volgt. We starten het clubjaar met een brede sessie over het Vlaamse beleid. Waar staan we met het milieubeleid en het ruimtelijk beleid in Vlaanderen? Welke zijn de aandachtspunten en acties die we mogen verwachten?

THEMA 2:

WATER

Data:

Groep Brugge: 3 oktober 2018

Groep Kortrijk: 17 oktober 2018

In deze sessie gaan we dieper in op water en afvalwater. Waar ligt het onderscheid tussen afvalwater en hemelwater? Wanneer wordt hemelwater afvalwater? We bekijken welke de laatste evoluties zijn inzake het hemelwaterbeleid. Hoe brengen we de interne rioleringstoestand in beeld? Hoe de keuze van een KWS afscheider, slibvanger, een rioolafsluiter, ... maken? Welke zijn de eisen inzake hemelwaterbuffering bij nieuwbouw of bij uitbreidingen van bestaande gebouwen? Hoe pak ik dit praktisch aan?

THEMA 3:

DUURZAME ENERGIE

Data:

Groep Brugge: 7 november 2018

Groep Kortrijk: 21 november 2018

Veel is te doen rond energie en groene energie. Tijdens deze sessie bekijken we een stand van zaken. Wat is duurzame energie, hernieuwbare energie? En is zonne-energie en wind-energie een duurzame optie voor de toekomst? Welke technische mogelijkheden staan ons nog te wachten? Welke opportuniteiten zijn er voor een bedrijf? En hoe krijg je dit alles vergund?

THEMA 4:

MILIEUINCIDENTEN EN VERZEKERBAARHEID

Data:

Groep Brugge: 5 december 2018

Groep Kortrijk: 19 december 2018

Wat staat een bedrijf te doen bij een milieuincident? Wat zegt de milieuwetgeving hierover, wie moet worden verwittigd, welke acties moeten genomen worden? En is een bedrijf gedekt voor kosten en schade door zijn verzekeringen? Leren uit leerrijke milieuincidenten dus, met de expert en verzekeraar aan het woord. Praktijksituaties waarmee de milieucoรถrdinator kan geconfronteerd worden.

THEMA 5:

BEDRIJFSBEZOEK AAN DAIKIN IN HET KADER VAN KOELGASSEN

Data:

Groep Brugge: 16 januari 2019

Groep Kortrijk: 30 januari 2019

De afgelopen jaren werden we geconfronteerd met vele wijzigingen m.b.t. het gebruik en het verbod van koelgassen. De komende jaren staan belangrijke wijzigingen op ons te wachten, die zeker een grote impact zullen hebben. Zijn dit haalbare doelstellingen? Wat zegt de wetgeving, en welke zijn de alternatieven voor de koelgassen die verdwijnen? Om theorie en praktijk samen te brengen, gaan we voor deze sessie op bezoek bij Daikin in Oostende.

Meer info en inschrijvingen op www.sbm.be Gebruik de webcode 050517


Meer info en inschrijvingen op www.sbm.be Gebruik de webcode 050517

THEMA 6:

LUCHT

Data:

Groep Brugge: 6 februari 2019

Groep Kortrijk: 20 februari 2019

De aandacht voor ‘lucht’ in de media is sterk toegenomen de afgelopen jaren. Ook bij vergunningsaanvragen en inspectiebezoeken krijgt dit thema meer en meer aandacht. Tijd om dit thema onder de loupe te nemen: hoe zitten de emissienormen in elkaar? Wat zijn de aandachtspunten bij de uitvoering van analyses, hoe moet een schoorsteen eruit zien, ... ?

THEMA 7:

MILIEU - ACTUALITEIT

Data:

Groep Brugge: 13 maart 2019

Groep Kortrijk: 20 maart 2019

Traditioneel gaan we in op actualiteitsthema’s in de maand maart. Nieuwe wetgeving en uitvoeringsbesluiten worden uitgediept - belangrijke wijzigingen die (mogelijk) op komst zijn, worden toegelicht. Een blik op het verleden en de toekomst dus.

THEMA 8:

DE OMGEVINGSVERGUNNING

Data:

Groep Brugge: 3 april 2019

Groep Kortrijk: 24 april 2019

Tijdens deze sessie hebben we het over de ervaringen met de omgevingsvergunning. Hoe werkt het loket? Welke zijn de ervaringen met het indienen van aanvraagdossiers? Welke zijn belangrijke aandachtspunten en gevolgen, voor indiener én voor overheid? Hoe verloopt de link met ruimtelijke ordening en bouwen? Wat zijn de tips voor de opmaak van aanvraagdossiers? Vele vragen die we gaan omzetten naar de praktijk van de afgelopen twee jaar.

THEMA 9:

BEDRIJFSBEZOEK AAN IMOG TE MOEN

Data:

Groep Brugge: 15 mei 2019

Groep Kortrijk: 5 juni 2019

De site van Imog in Moen biedt plaats aan tal van exploitaties die we tijdens deze sessie zullen bezoeken: • deponie met natuurlijke waterzuivering • stort van niet-gevaarlijk afval dat niet meer kan worden voorkomen, hergebruikt of gerecupereerd • fotovoltaïsche cellen op het afgewerkte deel van het stort • lagunering voor onderwaterbodem • bodemopschoningsinstallatie met recuperatie van de metalen uit de te storten verbrandingsassen • sortering van grof vuil en houtafval • groencompostering • biomassacentrum met sorteerinstallatie voor houtafval • KGA-clustering met stockage en afvoer naar gespecialiseerde bedrijven

THEMA 10: BEDRIJFSBEZOEK AAN CNH TE ZEDELGEM Data:

Groep Brugge: 19 juni 2019

Groep Kortrijk: 3 juli 2019

CNH Industrial, beursgenoteerd op de NYSE, is één van de grootste industriële kapitaalgoederenondernemingen ter wereld, met merkenfamilies als Case, New Holland, Iveco en FPT Industrial. In de vestiging in Zedelgem, CNH Industrial Belgium, ontwikkelen, produceren en verkopen zo’n 2.400 medewerkers maaidorsers, hakselaars en balenpersen, met een ervaring en knowhow van meer dan 110 jaar onder de vlag New Holland Agriculture.


Meer info en inschrijvingen op www.sbm.be Gebruik de webcode 050517

PRAKTISCHE INFO Coördinatie en inlichtingen: • Danny Wiels, zaakvoerder Wiels & Partners, Deerlijkstraat 58A, 8550 Zwevegem, 056/754281, danny.wiels@wiels-partners.be • Nathalie ’t Jaeckx, via 078/35 36 38 of Nathalie.tJaeckx@sbm.be Locatie: Brugge: Campus Ten Briele, Ten Briele 7, 8200 Brugge (St. Michiels). Kortrijk: Syntra West, gebouw F, Doorniksesteenweg 222, 8500 Kortrijk. Tijdstip Telkens van 18.30 tot 21.30u. Inschrijvingsgeld: € 710 (excl. BTW) - webcode: 050517

IN COMPANY

Een groep deelnemers? Advies nodig? Vraag naar ons in company aanbod!

MEER INFO? Bel 078/353638, mail Nathalie ’t Jaeckx, via 078/35 36 38 of Nathalie. tJaeckx@sbm.be of surf naar www.sbm.be.

KMO-Portefeuille Bespaar op uw opleidingskosten. SBM is erkend door de Vlaamse Overheid voor betalingen via KMO-portefeuille (www.vlaio.be). Erkenningsnummer: DV.O214464

SBM heeft nog héél wat meer te bieden! Ontdek het ruimere aanbod aan trainingen, coaching, advies, events en netwerkmogelijkheden via www.sbm.be

Samenwerken met SBM betekent financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. U bespaart tot 40% op de opleidings- of advieskost. Ga na of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet op www.vlaio.be. Peiler opleidingen: DV.O214464. Peiler advies: DV.A214465. Samenwerken met SBM betekent ook financiële ondersteuning vanuit uw sector. Dankzij de partnerships met een aantal sectorfondsen, beschikt u over bijkomende middelen voor het uitrollen van uw opleidingsinitiatieven.

SBM • Spoorwegstraat 14 • 8200 Brugge - Contact- en registratiecentrum: Tel. 078 35 36 38 • info@sbm.be • www.sbm.be GET IN TOUCH

m.z. Spoorwegstraat 14 – 8200 Brugge | v.u. J. De Neve

180626-001 SBM Club milieucoordinator nj 18-A3

Erkend voor betalingen via opleidingscheques en KMO-ondernemerschapsportefeuille (erkenningsnummer: DV.O214464). Alle syllabi en documentatie zijn inbegrepen in de prijs evenals de catering.

Profile for groepsyntrawest

SBM Club milieucoordinator najaar 2018  

SBM Club milieucoordinator najaar 2018