Page 1

Verkiezingskrant 2014 Verhuisdozen voor Haagse coalitiepartijen Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande wordt duidelijk dat het wanbeleid van de coalitiepartijen keihard zal worden afgestra�. Terwijl de PvdA, de VVD, D66 en het CDA de laatste vier jaar miljoenen hebben gereserveerd voor het realiseren van prestigeprojecten zoals het cultuurpaleis aan Het Spui, zijn het diezelfde partijen geweest die ijskoud hebben bezuinigd op de menselijke maat in onze stad. Door dit beleid weten duizenden mede-Hagenaars niet hoe zij de maand door moeten komen. advertentie

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is de armoede in onze stad de afgelopen jaren sterk toegenomen en zal deze voorlopig blijven groeien. Ook de werkloosheid steeg naar maar liefst 11% en blijft de komende tijd toenemen. Ondanks deze schokkende cijfers bleven de vier coalitiepartijen investeren in miljoenen verslindende bouwprojecten. Richard de Mos, lijsttrekker van Groep de Mos / Ouderen Partij vindt de keuzes van de vier coalitiepartijen onaanvaardbaar: "Terwijl deze partijen studeren op de bouwtekeningen van het cultuurpaleis heeft 14% van de Haagse bevolking te weinig geld voor voeding, kleding of om

de huur te betalen. Bovendien laat onderzoek van EenVandaag en Omroep West zien dat 80% van de stad tegen de komst van het cultuurpaleis is. Maar in plaats van te luisteren naar de eigen bevolking deden de vier coalitiepartijen de afgelopen jaren waar zij zelf zin in hadden. Om hun elitaire dromen te verwezenlijken sloten zij buurthuizen en bibliotheken, bezuinigden zij snoeihard op ouderenbeleid en hebben zij zich nauwelijks voorbereid op de landelijke bezuinigingen die nog gaan komen, onder meer op Jeugdzorg en WMO. Het wordt tijd voor een Haagse lente, waarbij we op 19 maart de vier coalitiepartijen helpen verhuizen en we eindelijk kunnen kiezen voor een terugkeer naar de menselijke maat�.

De Mos voorspelt Haagse lente en ruimt op


2

www.groepdemos.nl

Schoon, Veilig en Leefbaar Den Haag Veilig Waar de VVD ons al jaren belooft om Den Haag veiliger te maken, zijn het vooral parkeerwachters die de liberalen hebben aangesteld.

10 heldere standpunten schoon, veilig en leefbaar daar, waar ondernemen een feest is financieel op orde: lastenverlichting voor de burger goede zorg, een paradijs voor ouderen beter bereikbaar toeristenhoofdstad van Nederland sportstad aan zee badplaats vol van grandeur en traditie goed onderwijs: onze jeugd heeft de toekomst meer betrokkenheid burger, o.a. middels referendum

In de zomer van 2013 berichtte AD Haagsche Courant nog over een parkeerboeterecord. Deze parkeerwachters kloppen, in de door de liberalen fors uitgebreide betaalzones, flink geld uit de zakken van de hardwerkende Hagenaar en doet die andere VVD-belofte ‘Uw auto is geen melkkoe’ als sneeuw voor de zon verdwijnen. Groep de Mos / Ouderen Partij gaat wel voor een veilig Den Haag en Scheveningen. advertentie

Wie niet horen wil die moet maar voelen Onze partij gelooft daarbij in het credo ‘wie niet horen wil, die moet maar voelen’. Daarom zien wij liever meer agenten dan parkeerwachters op straat. Daarnaast wil Groep de Mos / Ouderen Partij tenminste 500 extra handhavers die bovendien meer bevoegdheden krijgen. Deze handhavers richten zich onder meer op de aanpak van overlast op straat en de bestrijding van winkeldiefstallen. Ook de Buurt Interventie Teams willen wij uitbreiden.

Geweld tegen burgers en / of hulpverleners, notabene de mensen die onze veiligheid waarborgen, moet worden bestreden. Wij zullen bij recidive onorthodoxe maatregelen niet schuwen. Zo moet het bij crimineel tuig mogelijk zijn om gemeentelijke privélegers zoals een parkeervergunning of een Ooievaarspas af te pakken. Ook het opleggen van bestuurlijke boetes en het korten op een bijstandsuitkering moet zonder pardon worden toegepast bij lieden die de veiligheid willens en wetens in het geding brengen.


www.groepdemos.nl BLIJVENDE INZET OP EEN SCHONE STAD Groep de Mos / Ouderen Partij heeft veel bereikt als het gaat om het schoner krijgen van de stad. Zo wappert door onze inspanning de ‘Blauwe Vlag’, een internationale milieuonderscheiding voor schone stranden, langs de kusten van Den Haag en Scheveningen en worden veroorzakers van zwerfafval harder aangepakt. Maar we zijn er nog lang niet. Groep de Mos / Ouderen Partij bindt de strijd aan met hondenpoep en graffiti o.a. door het plaatsen van meer poepbakken en uitbreiding van de bevoegdheden van de medewerkers van het Meldpunt Graffiti, zodat panden ook zonder expliciete toestemming van de eigenaren schoongemaakt kunnen worden. Tenslotte zet onze partij in op onkruidverwijdering langs de Haagse wegen en parken, onder meer door hoveniers rotondes te laten adopteren voor onderhoud.

Atinet

Armoede jagen we de stad uit Cijfers van zowel het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) laten zien dat de armoede in onze stad de afgelopen jaren sterk is toegenomen. De Schilderswijk is met 3.600 armen zelfs de armste wijk van Nederland. Groep de Mos / Ouderen Partij vindt dit onacceptabel en zet in op plannen om armoede voor eens en voor altijd de stad uit te jagen. De beste oplossing om armoede tegen te gaan is natuurlijk het creëren van werk. Anders dan de coalitiepartijen zet onze partij in op behoud van een industriële haven van Scheveningen, hetgeen behoud van werk betekent. Daarnaast creëren de plannen van onze partij banen. Zo willen wij een conducteur op iedere Haagse tram, de wijkzuster terug in iedere wijk en meer handhavers. Daarnaast zetten we in op het toerisme als de banenmotor van

3 colofon: Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag Postbus 19157 2500CD Den Haag tel: 070-762222 info@groepdemos.nl

"Bekende Hagenaars halen geld op voor de Voedselbank" de stad.

Armoedevoorzieningen Naast het creëren van werk wil Groep de Mos / Ouderen Partij dat er onder geen beding wordt beknibbeld op armoedebeleid. De Ooievaarspas moet blijven bestaan en voor kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een bedrag tot 130% van het minimuminkomen willen wij zowel een jeugdsportals een jeugdcultuurpas in het leven roepen. Ook de jeugdvakantiepas moet voor deze gezinnen blijven bestaan. Om de financiële problemen het hoofd te kunnen bieden pleit Groep de

Mos / Ouderen Partij voor uitbreiding van de schuldhulpverlening en voor uitbreiding van de huidige kwijtscheldingsregeling van de gemeente Den Haag voor ZZP-ers. Dat je als politieke partij ook zelf iets kan doen om armoede te bestrijden, hebben wij eind 2013 bewezen met onze inzamelingsactie voor de Voedselbank. Onder leiding van onze partij haalden bekende Hagenezen duizenden euro’s op in een heuse liveshow via www.groepdemos.nl. Zolang deze Voedselbanken nodig zijn, zal Groep de Mos / Ouderen Partij hier een jaarlijkse actie

Redactie: Richard de Mos Eindredactie: Richard de Mos Marijke Meijers Henk van Schepen Productie Grafisch bureau Groep de Mos Vormgeving Bull57 Creative Solutions Afbeeldingen: Richard de Mos, Shera Rostamkhan, Bull57, Wikimedia, Shutterstock

Groep de Mos verkiezingskrant verschijnt eenmalig en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in een oplage van 300.000 exemplaren. Verspreiding in alle stadsdelen van Den Haag © Grafisch bureau Groep de Mos

De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertenties.


4

www.groepdemos.nl

Ondernemen STOP MISHANDELING MKB moet een feest zijn De Mos: Kiezen voor bereikbare winkels Helaas is het ook de afgelopen Collegeperiode weer voorgekomen dat winkels moeilijker te zijn bereiken dan Fort Knox in haar hoogtijdagen. Groep de Mos / Ouderen Partij wil dat de gemeente Den Haag flexibel is met regels omtrent de bevoorrading van winkels. Daarnaast moeten eventuele wegwerkzaamheden met winkeliers worden afgestemd. Wanneer werkzaamheden door schuld van de gemeente veel langer duren dan gepland, moet een winkelier een schadevergoeding kunnen krijgen, de zogenoemde nadeelcompensatie.

Waar mogelijk gaat betaald parkeren in de ban Groep de Mos / Ouderen Partij is van mening dat parkeertarieven niet eindeloos verhoogd kunnen worden. Als parkeertarieven te hoog zijn, blijft een deel van het winkelend publiek weg. Doordat de marges in de detailhandel al dun zijn, kan een paar procent meer of minder klanten het verschil zijn tussen wel of geen winst maken. Groep de Mos / Ouderen Partij wil in de gebieden waar dit mogelijk is het betaald parkeren afschaffen. In gebieden waar betaald parkeren wel noodzakelijk blijft, willen wij het kortparkeren in de ban doen en de tarieven van de parkeermeters bevriezen.

“Het beleid van de coalitiepartijen, bestaande uit de PvdA, de VVD, D66 en het CDA, heeft ertoe geleid dat bij veel ondernemers het water tot aan de lippen staat en dat het bij een aantal ondernemers inmiddels over en sluiten is.”

Gemeentebeleid nekt ondernemers Afgelopen periode verdwenen door toedoen van de gemeente begrippen in Den Haag, zoals snackbar De Sport in het Zuiderpark en lunchroom Otten op de Haagse Markt. Ook het uitsterfbeleid voor kiosken is Groep de Mos / Ouderen Partij een doorn in het oog. De Mos: “Het is toch te gek voor woorden dat de

'Lijsttrekker De Mos op bezoek bij de voormalige lunchroom Otten'

kiosken die in de Grote Marktstraat staan, moeten verdwijnen ten faveure van peperdure kroonluchters?”

Groep de Mos / Ouderen Partij wil inzetten op beleid dat kleine ondernemers juist omarmt in plaats van kapot maakt.


www.groepdemos.nl

5

Help horeca met dadergerichte aanpak

Verlaag lokale lasten voor ondernemers

Groep de Mos / Ouderen Partij reikt de horeca in Den Haag en Scheveningen de hand door te pleiten voor een dadergerichte aanpak na incidenten in of rondom horecagelegenheden. Nu zijn horecaondernemers met (tijdelijke) sluitingen de klos en lopen de veroorzakers van (gewelds)incidenten binnen de kortste keren weer op straat. Onlangs werd Ancee op Kijkduin met een sluiting van zes maanden het slachtoffer van falend horecabeleid. Ondernemer Atilla Akyol: 'Stop met het vogelvrij verklaren van

Waar mogelijk zal Groep de Mos / Ouderen Partij het gebruikersdeel van de OZB voor bedrijfspanden verder verlagen. De precariobelasting en de verplichte promotiebijdragen wil de partij afschaffen. Daarnaast pleit Groep de Mos / Ouderen Partij voor een goed werkend ondernemersloket waar actief met ondernemers wordt meegedacht.

De Mos: “We moeten in ons horecabeleid af van het rücksichtslos sluiten van horecagelegenheden en inzetten op een dadergerichte aanpak, waarbij daders worden gepakt op de plek die ze het meest hard voelen: hun portemonnee. We kunnen daders bestuurlijke boetes opleggen, hun ge-

horecaondernemers' meentelijke privileges zoals met het vogelvrij verklaren een parkeervergunning af- van horecaondernemers in pakken en hen in het geval deze stad . dat ze in de bijstand zitten, De Voetbalwet maakt het korten op die uitkering”. mogelijk dat je tuig van de richel gebiedsverboden opPartyverbod legt. Dat moet ook worden De Mos krijgt in zijn plei- ingevoerd bij uitgaanspudooi bijval van horecaon- bliek dat zich misdraagt, zodat wij als horecaonderdernemer Atilla Akyol. “Het moet afgelopen zijn nemers veilig kunnen on-

dernemen en dan niet meer steeds moeten vrezen voor sluiting van onze zaken”, aldus Akyol.

Haagse Markt, een toeristentrekker van formaat Groep de Mos / Ouderen Partij wil van de ‘Haagse Mart’ een toeristentrekker van formaat maken door in te zetten op de realisatie van een zogeheten droogloop, een overkapping van de looppaden. Hierdoor zal Europa’s grootste marktterrein ook bij regenachtig weer het bezoeken waard zijn.


www.groepdemos.nl

CULTUURPALEIS

NO WAY!

Bij voldoende zetels draait Groep de Mos / Ouderen Partij beslissing cultuurpaleis terug Uit het groene licht dat de coalitiepartijen hebben gegeven aan de realisatie van het cultuurpaleis aan Het Spui blijkt wel dat de PvdA, de VVD, D66 en het CDA de feeling met de burgers compleet zijn verloren. Zij waren doof voor een keihard 'Cultuurpaleis-NEE' vanuit de stad, zij staken hun middelvinger op naar de Haagse burgers die zo zwaar hebben moeten bloeden in de economische crisis, die ook in Den Haag keihard heeft toegeslagen. Op 19 maart is de kans om dit miljoenenproject alsnog tegen te houden door een stem op een partij die in haar verkiezingsprogramma heeft staan ‘Cultuurpaleis No Way’. Groep de Mos / Ouderen Partij is zo’n partij.

Tijdens de laatste raadsvergadering bleek uit een door Groep de Mos / Ouderen

Partij aangevraagde hoofdelijke stemming dat alle leden van de coalitie, ook de eerst nog tegenstribbelende PvdA-er Gerard Verspuij, voor de komst van het cultuurpaleis aan Het Spui te zijn.

Daarmee geven de coalitiepartijen aan investeringen in peperdure stenen belangrijker te vinden dan het investeren in de menselijke maat in onze stad.

7

Financiën op orde STOPPEN MET GROTE PRESTIGEPROJECTEN Naast het vermaledijde cultuurpaleis aan Het Spui heeft het vertrekkende stadsbestuur nog een aantal prestigeprojecten door de strot van de Haagse bevolking willen duwen. Zo moet er in Het Zuiderpark een topsportcentrum komen, dat wordt betaald met 60 miljoen euro aan Haags belastinggeld. Zondegeld als we met De Uithof al een topsportcentrum van formaat hebben. Op Scheveningen kosten de havenplannen van PvdA-wethouder Norder de stad zo’n slordige 30 miljoen euro. Deze miljoenen zouden wat Groep de Mos / Ouderen Partij betreft beter kunnen worden besteed aan de terugkeer van de menselijke maat in de stad. Derhalve stellen wij voor om deze projecten, zeker in een tijd van economische crisis, te schrappen.

SUBSIDIES LANGS STRENGE NUTCURVE Groep de Mos / Ouderen Partij wil dat de bijna 1.500 soorten subsidies die onze stad kent en die samen zo’n 300 miljoen euro aan belastinggeld opsnoepen, kritisch tegen het licht worden gehouden langs een strenge curve van nut en noodzaak. Groep de Mos / Ouderen Partij wil voor de periode 2014-2018 20% op het totale subsidiebedrag korten.

LASTENVERLICHTING ERFPACHT MET PEK EN VEREN DE STAD UIT Groep de Mos / Ouderen Partij wil de Haagse huizenmarkt echt stimuleren door de erfpacht af te schaffen, waardoor huizen sneller kunnen worden verkocht.

OPMARS BETAALD PARKEREN ROEPEN WE EEN HALT TOE De Mos: “Met dit beleid wordt de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter. De normale man heeft de laatste jaren heeft moeten opdraaien voor snoeiharde bezuinigingen, terwijl er geen eurocent is gereserveerd voor talloze zaken die van het Rijk worden overgeheveld naar de gemeente, zoals de Jeugdzorg.

Terwijl de rijen bij de Voedselbanken langer worden, bejaardencentra dichtgaan en de thuiszorg wordt uitgekleed, blijft dit stadsbestuur miljoenen uitgeven. Ik hoop vurig met de steun van de kiezer af te rekenen met dit asociale beleid en de beslissing voor realisatie voor het cultuurpaleis ongedaan te maken”.

Groep de Mos / Ouderen Partij vindt dat het afgelopen moet zijn om de bewoners van onze stad parkeergeld uit de zak te kloppen. Anders dan de PvdA die over heel Den Haag betaald parkeren wil invoeren, zal Groep de Mos / Ouderen Partij zich hard maken om het betaald parkeren in zoveel mogelijk gebieden af te schaffen. In de gebieden waar betaald parkeren een noodzakelijk kwaad blijft, zal de partij ervoor zorgen dat de parkeervergunning voor de eerste auto gratis is.


8

www.groepdemos.nl

Een paradijs voor ouderen

65-PLUS GRATIS MET TRAM EN BUS Eén van de speerpunten van het ouderenplan van Groep de Mos / Ouderen Partij is het instellen van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Uit de evaluatie van de proeven met gratis OV voor 65plussers in Noord-Holland, Nijmegen, Parkstad Limburg en Rotterdam is gebleken dat veel meer ouderen met het openbaar vervoer gaan reizen en dat zij ook veel vaker gaan reizen. Het aandeel frequente gebruikers verdubbelt, het aandeel gebruikers stijgt in de gebieden met gratis OV voor 65-plussers met 50%. Bovendien laat onderzoek van Veilig Verkeer Ne-

Goede zorg?

De wijkzuster zorgt ervoor! Groep de Mos / Ouderen Partij zal niet kiezen voor investeringen in dure stenen zoals de op te richten Centra voor Ouderen. Wij kiezen voor de terugkeer van de wijkzuster die zorgt voor maatwerk aan huis. Bovendien zal de wijkzuster kostenbesparend werken, omdat dure ziekenhuisopnames, verpleging en / of verzorging voorkomen kunnen worden, omdat ouderen door maatwerk aan huis langer thuis kunnen blijven wonen.

derland zien dat ouderen bereid zijn om hun rijbewijs in te leveren voor gratis OV. De Mos: "Uit alles blijkt dat ouderen hechten aan hun mobiliteit, omdat dit hun een gevoel van zelfstandigheid en onafhankelijkheid geeft. Immers, alles went, behalve een isolement! Daarom moeten wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Haagse 65-plussers kunnen blijven

participeren in onze stad. Daarom hebben wij in ons verkiezingsprogramma ‘Terug naar de menselijke maat’ geld vrijgemaakt om het gratis reizen van 65-plussers met het OV mogelijk te maken. Een peulenschil als we knotsgekke investeringen, zoals die in het cultuurpaleis aan Het Spui, achterwege laten. Wij schrappen deze onzin en kiezen voor de menselijke maat en voor onze ouderen".

Geen boodschap zo goed, als je hem zelf doet! Groep de Mos / Ouderen Partij is een warm pleitbezorger voor gemeentelijke steun aan de Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) De BDD helpt ouderen en minder validen die weinig contacten hebben, slecht ter been zijn of zich onvei-

lig voelen bij het doen van de boodschappen. Daarnaast organiseert de BBD uitstapjes en groepsactiviteiten. Naast gemeentelijke steun aan deze dienst vinkt onze partij een heuse Ouderenwelzijn-Checklist af: we willen het Ouderenfonds (een financieel extraatje voor ouderen met alleen een AOW-tje) vol-

ledig herinvoeren, we bieden respijtzorg aan mantelzorgers die hulp nodig hebben, we handhaven het Haags Mantelzorgcompliment (een bonus voor mantelzorgers), garanderen goede thuiszorg en we introduceren die 070-Ouderenhulplijn voor die ouderen, die er zelf even niet uitkomen


9

www.groepdemos.nl

Hij werd geboren in het voormalige Nederlands– Indië, was in zijn werkzame leven kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht, hij is actief vrijwilliger onder meer bij het Buurt Interventie Team in zijn wijk Kortenbos in het Centrum en bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is hij als running mate van lijsttrekker Richard de Mos het ouderengezicht van de lijstsamenvoeging Groep de Mos / Ouderen Partij, Lex Kraft van Ermel (61). 'Lex Kraft van Ermel: "Ouderen verdienen beter".

Lex Kra van Ermel INTERVIEW Wat kan de kiezer van u verwachten? In mij zullen ze een betrokken raadslid vinden, die zich voor de mensen in deze stad en dan met name voor de ouderen zal inzetten. U zegt met name ouderen: is Groep de Mos / Ouderen Partij een ‘one-issue’ partij? Nee, absoluut niet. Wij hebben tien speerpunten die wij willen verwezenlijken, daar is de verbetering van het ouderenbeleid er één van. We hebben met onze Luca de la Torre (17) zelfs de jongste kandidaat van alle partijen. Samen met De Mos heb ik ons ouderenplan ‘Den Haag, een paradijs voor ouderen' geschreven. Ik ga mij er hard voor maken om zoveel mogelijk van de in dat plan genoemde voorstellen te realiseren. Zo zet ik in op de realisatie van meer seniorenwoningen, op 65-plus gratis met tram en bus en op de terugkeer van de wijkzuster in iedere Haagse wijk. Is speciale aandacht voor ouderen dan zo nodig Absoluut! Onder het beleid van de huidige coalitiepartijen, be-

staande uit de PvdA, de VVD, D66 en het CDA, is haast niets gespaard om de asociale landelijke bezuinigingen op te vangen. Er wordt voor miljoenen bezuinigd op de thuiszorg en op verzorgings- en bejaardentehuizen. Uit vragen van Groep de Mos bleek dat 1400 Haagse ouderen uit verzorgingstehuizen worden gekieperd. In plaats van geld te reserveren om deze zorgbehoevenden op te vangen, kozen deze partijen liever voor prestigeprojecten zoals het cultuurpaleis aan Het Spui. Onlangs moest een vrouw van 103 jaar, vanwege bezuinigingen, gedwongen verhuizen uit een woonzorgcentrum aan de Loevesteinlaan. Dat is toch beleid waarbij men zich de ogen uit de kop moet schamen? Heeft u vertrouwen dat veel Haagse ouderen op u zullen stemmen? Zeker. Onlangs bleek uit onderzoek van de ouderenorganisatie Unie KBO dat één op de vijf Haagse ouderen op 19 maart zal stemmen op een lokale ouderenpartij. En Haagse ouderen kunnen zich geen betere partij als belangenbehartiger wensen dan de onze.

Vreest u de andere ouderenpartijen HOOP en OPA dan niet? Partijen die geen partijprogramma met een financiële doorrekening hebben, die kan ik niet serieus nemen. Daar is de kiezer het waarschijnlijk mee eens, omdat beide partijen in de eerste peilingen, geen zetels krijgen toegewezen. HOOP heeft op een regenachtige zondagmiddag nog 100 punten verzonnen, waar zij zich op willen richten, OPA heeft helemaal geen idee waar deze verkiezingen over gaan. Zij hebben geen programma en al helemaal geen financiële onderbouwing. Ons verkiezingsprogramma daarentegen staat als een huis. Ik ga ervan uit dat we daarmee veel mensen over de streep trekken en dat wij onze drie zetels in de peilingen zullen uitbouwen naar vijf of zes zetels, zodat we ook echt invloed hebben op het besturen van deze stad.

Het volledige ouderenplan 'Den Haag, een paradijs voor ouderen' is te vinden onder het kopje plannen op

www.groepdemos.nl

OOST WEST, THUIS BEST Groep de Mos / Ouderen Partij zet in op het zolang mogelijk laten thuis wonen van onze ouderen. Daarom maakt de partij zich sterk voor voldoende seniorenwoningen, het aanpassen van woningen aan de wensen van de senioren, het ombouwen van leegstaande kantoren tot woonkernen en de realisatie van kangoeroe- en mantelzorgwoningen. Daarnaast wil de partij voorrangsverklaringen geven die er voor zorgen dat ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld om ouderen op Scheveningen en Loosduinen te laten wonen. ALLES WENT BEHALVE EEN ISOLEMENT

Om te voorkomen dat onze ouderen in een isolement komen, heeft onze partij een aantal maatregelen in petto. Wij zetten in op preventieve huisbezoeken, het ondersteunen van projecten die ouderen stimuleren sociale contacten aan te gaan en deze te behouden, het terugdraaien van de bezuinigingen op buurthuizen en bibliotheken en het realiseren van meer zogeheten Olga Commandeurpleinen, bewegingstoestellen die het bewegen van ouderen zullen bevorderen.


John van Zweden

Behang B ehang en Woninginrichtingparadijs Woninginrichtingparadijs Wij behangen nog steeds Uw kamer voor slechts € 10,00 per rol !!! Al 60 jaar een begrip in Den Haag.

Alle merken behang. Alle merken vlo vloerbedekking. erbedekking. Alle merken laminaat. Alle merken go gordijnen. rdijnen. Alle merken zo zonwering. nwering.

BEHANGEN kunnen we als de beste, maar maar... ... LAMINAAT LAMINAA T leggen kunnen we net zo goed !!! VASTE AKTIE: VASTE QUICK STEP 7 KLEUREN INCL. ONDERVLOER ONDERVLOER AFGEWERKT MET PLINTEN EN GEPLAATST GEPLAATST

34,95 PER M² INCL. BTW !!!

WIJ ZIJN DEALER VAN VAN QUICK STEP, BALTERIO, BALTERIO, BERRY BERRY FLOOR, MEISTER, LIFESTYLE, TARKETT TARKETT EN LAMETT Oude Haagweg 20 2552EP Den Haag Tel. 070-3453619 Iedere dag geopend van 9.00 tot 17.30 uur en op zaterdag tot 17.00 uur. www.behangparadijs.nl


12

www.groepdemos.nl

Den Haag bereikbaar DEN HAAG OP SLOT? DAT NOOIT! Een goed bereikbaar Den Haag is cruciaal voor een gezonde lokale economie. De Utrechtsebaan, die 40% van het Den Haag in- en uitgaande verkeer te verwerken krijgt, is al jaren overbelast. Daarom is onze partij een warm pleitbezorger van de realisatie van de Rotterdamsebaan. Om de drukte op de Utrechtsebaan verder te ontlasten stelt Groep de Mos / Ouderen Partij een ontvlechting voor tussen autoverkeer en het openbaar vervoer door een ongelijkvloerse OV-verbinding tussen Den Haag CS en de Internationale zone. Maar Groep de Mos / Ouderen Partij doet meer om de automobilist door te laten rijden. Nadat wij deze collegeperiode steun hebben gegeven aan het aanpakken van de knelpunten langs de

Noordwestelijke hoofdroute willen wij in de komende collegeperiode werk maken van het vullen van een spaarpot voor de ondertunneling van het prof. B.M. Telders tracé ter hoogte van de Scheveningseweg. In het verlengde daarvan moet ook gespaard worden voor de ondertunneling van de Johan de Wittlaan. Daarnaast pleit Groep de Mos /

Ouderen Partij voor de realisatie van groene golven om de doorstroming te bevorderen. De strijd van raadslid De Mos om de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren via de toegangswegen Lozerlaan en Beatrixlaan, door aanleg van ongelijkvloerse kruisingen aldaar was lange tijd tegen de dovemansoren van VVD-wethouder Smit gericht. Voor de komende collegeperiode zal Groep de Mos / Ouderen Partij de realisatie van ongelijkvloerse kruisingen op deze wegen, met minder stoplichten en een hogere maximumsnelheid, opnieuw agenderen.

ONZE KANDIDATEN Begin januari heeft Groep de Mos / Ouderen Partij haar kandidatenlijst, bestaande uit 35 toppers gepresenteerd. Op de lijst staan vele bekende Hagenezen en Scheveningers. Stadsdichter Victor Meijer staat op een verkiesbare plaats. Andere bekenden willen de lijst van Groep de Mos / Ouderen Partij naar de verkiezingsoverwinning duwen. Enige bekenden zijn: de cameraman van de ADO-website GroenGeelHart Alain Clement, de bekende Haagse volkszanger John Medley, de voorzitter van de ondernemersvereniging De Pier Aad Rog, de markante strandpaviljoenhouder Peter Ludovici, Uithofdirecteur Eugène de la Croix en John van Zweden.

Randstadrail Naar Kijkduin en Scheveningen Groep de Mos / Ouderen Partij vindt het van groot belang voor de ondernemers en bewoners van Kijkduin en Scheveningen, dat beide badplaatsen zijn te bereiken met Randstadrail. Daarom pleit onze

partij voor het doortrekken van Randstadrail naar beide badplaatsen. Tussen beide badplaatsen moet in de zomermaanden een Kustexpress-buslijn rijden, die beide badplaatsen met elkaar verbindt.

De kandidatenlijst is een mix van betrokken burgers en ervaren ondernemers, maar allen hebben ze één ding gemeen: hun liefde voor Den Haag en Scheveningen. Uit alle stadsdelen zijn kandidaten afgevaardigd op de lijst. Zo staan alle voorzitters van Groep de Mos stadsdelen op de lijst.

Meer weten over onze kandidaten? Zie www.groepdemos.nl onder het kopje Kandidaten


www.groepdemos.nl

Den Haag toeristenhoofdstad

13

TOERISTISCHE SECTOR ALS BANENMOTOR

MEER EVENEMENTEN ZIJN DAARBIJ VAN CRUCIAAL BELANG Groep de Mos / Ouderen Partij onderschrijft het belang van de toeristische sector als banenmachine in onze stad.

Scheveningen, als dé badplaats van Nederland

VAMOS A LA PLAYA Het strand is onlosmakelijk verbonden met Den Haag en Scheveningen en kan gezien worden als de toeristentrekker van onze mooie stad. Na jaren van kil gemeentelijk beleid richting strandpaviljoenhouders laat Groep de Mos / Ouderen Partij het zonnetje weer schijnen en draait de verdubbeling van de huur van de strandpaviljoens terug. Verder zet Groep de Mos / Ouderen Partij zich in voor uitbreiding van de jaarrondexploitatie, versoepeling van de eisen van de vloeropbouw, vergunning voor voorterrassen die al jaren gedoogd worden en versoepeling van de regelgeving gebruik tentzeilen als overkapping van terrassen.

De Mos: “Den Haag trekt 45 miljoen bezoekers per jaar, hetgeen 1,8 miljard aan investeringen oplevert. 1 op de 10 Hagenaars vindt werk in de toeristische sector. Het is dan ook onbegrijpelijk, dat de gemeente zo halsstarrig is in het binnenslepen van grote evenementen en in het behouden van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe toeristentrekkers. Het gevaar van de positionering ‘Stad van Vrede en Recht’ is, dat men andere kansen laat lopen”. Al sinds zijn benoeming Inzetten op het aan- Mijn partij pleit al langer als raadslid strijdt Ri- trekkelijker maken van voor Den Haag Grachtenstad aan Zee. Om dit chard de Mos voor Den te realiseren moet de enHaag als Toeristen- de stad voor toeristen tree van Den Haag snel hoofdstad van Nederland. Als het aan zijn Naast het binnenhalen worden verbeterd. Wij partij ligt, worden er van meer evenementen willen dat de Binckmeer aansprekende eve- wil Groep de Mos / Ou- horsthaven verandert in nementen naar de stad deren Partij de stad aan- een aantrekkelijke haven gehaald. Onze partij trekkelijker maken voor met horeca- en waterreheeft daartoe de laatste toeristen. Dat kan door creatie om watertoerisjaren diverse suggesties te investeren in be- ten via De Vliet vanuit gedaan zoals een For- staande toeristentrekkers Delft en Leiden te trekmule 1 Demo in de bin- zoals de Pier van Sche- ken. Het is noodzakelijk nenstad, een jaarlijkse veningen, goed voor om het Haagse water editie van de herdenking meer dan 1 miljoen be- met het Westland te vervan de landing van Prins zoekers per jaar. Maar binden door een vaarlangs de Willem op Schevenin- ook door te kiezen voor route nieuwe kansen. Erasmusweg. Het is gen, een groot jaarlijks onze ambitie om op terDance Festival op het Malieveld, een extra edi- De Mos: “De Haagse mijn het Varend Corso tie van Shoppingnight en grachten zijn een verbor- door Den Haag te laten het organiseren van een gen parel van de stad. varen.” Charles Dickens Festival tijdens de Kerstperiode. “Steevast was het antwoord dat het niet past bij de positionering ‘Stad van Vrede en Recht’. Daar laten we kansen liggen”, aldus De Mos.


14

www.groepdemos.nl

Sportstad aan Zee Wij gaan voor goed onderhouden sportaccommodaties Groep de Mos / Ouderen Partij vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van onze stad deelnemen aan sport. Daarom komt onze partij met een aantal voorstellen om die sportdeelname te vergroten. Allereerst zetten wij in op goed onderhouden laagdrempelige sportaccommo-

daties. Voor het verbeteren van deze accommodaties wil onze partij geld uittrekken, maar pas na het afsluiten van heldere convenanten. Voor het opknappen van sportaccommodaties eist Groep de Mos / Ouderen Partij dat deze ook maatschappelijk worden gebruikt door onder andere buurt- en onderwijsinstellingen. De gemeente moet clubs begeleiden bij het

leren besturen van een club, zodat eventueel wanbeleid van amateurclubs en daarmee verspilling van geld wordt voorkomen. Onze partij zal ervoor zorgen dat de huur van sportcomplexen en zwembaden de komende periode niet verhoogd gaan worden. Ook maken wij ons hard voor de realisatie van een nieuw Haags openlucht zwembad, zetten wij in op de komst van meer Cruijffcourts voor jongeren en bewegingstoestellen voor ouderen op zogeheten Olga Commandeurpleinen.

Niet zonder zwem- en fietsdiploma van de basisschool

Een gezonde geest in een gezond lichaam In Den Haag heeft bijna 30% van de kinderen te kampen met overgewicht. Groep de Mos / Ouderen Partij wil daarom dat kinderen in het primair en voortgezet onderwijs tenminste twee keer per week gymnastieklessen krijgen van een vakdo-

cent. Groep de Mos / Ouderen Partij heeft de veiligheid van onze kinderen hoog in het vaandel staan. Daarom vinden wij het onverteerbaar dat zo’n 20% van de basisschoolleerlingen zakt voor het verkeersexamen en zo’n duizend leerlingen per

schooljaar zonder zwemdiploma de basisschool verlaten. Kinderen lopen hierdoor onnodig risico. Groep de Mos / Ouderen Partij legt de lat daarom wat hoger: we gaan niet van de basisschool zonder zwem- en fietsdiploma. advertentie

We kunnen wel wat Haagsche Bluf gebruiken Culinaire tip

Na een slecht viergangen diner van vier lange jaren somber beleid kunnen we wel een lekker toetje gebruiken, zodat wij met frisse moed de periode 2014-2018 in kunnen gaan. Daarom presenteren wij u de culinaire tip Haagsche Bluf. Ingrediënten - 2 eieren (eiwit van het eigeel scheiden en het eiwit gebruiken) - anderhalf deciliter rode bessensap - 150 gram suiker - lange vingers - (eventueel rood fruit) - (eventueel sinaasappel) Bereidingswijze "Doe de eiwitten met het bessensap en de suiker in een grote vetvrije kom en klop het geheel met een mixer tot alle suiker is opgelost en de eiwitten geheel stijf zijn geslagen. Het eiwit moet zo stijf zijn dat de kom even omgekeerd kan worden zonder dat er schuim uitvalt. Verdeel de Haagse bluf over vier glazen en serveer er de lange vingers bij. Strooi wat sinaasappelrasp over de Haagse bluf en serveer met rood fruit."


www.groepdemos.nl

'Nederland trots op behaalde schaatsresultaten'

We kennen John van Zweden allemaal als de Haagse behangkoning en hartstochtelijk supporter van zowel ADO Den Haag als van de Engelse Premier Leagueclub Swansea City. Bij de laatst genoemde club wist Van Zweden het zelfs te schoppen tot mede-eigenaar.

15

INTERVIEW JOHN VAN ZWEDEN

‘De Mos hee een ADO-hart’

Waarom dan ineens de lokale politiek in, John? "Ik zie Richard al jaren bij ADO en ik vind hem een fantastisch politicus. Hij heeft een oprechte liefde voor de stad Den Haag en een groot hart voor ADO. Al die landelijke partijen hebben er de laatste jaren een zooitje van gemaakt. Het is tijd voor een lokale partij, die bovendien ook nog eens hartstochtelijk supporter van ADO is".

Uithofdirecteur De la Croix: “Locaties als De Uithof zijn de basis voor 24 Olympische medailles Net als de rest van Nederland heeft Eugène de la Croix, directeur van De Uithof en lijstduwer bij Groep de Mos / Ouderen Partij, genoten van de voor Nederland meest succesvolste Olympische Spelen ooit. Alleen is het jammer dat de gemeente Den Haag een locatie waar de basis voor zulke successen mede gelegd wordt, niet op waarde weet te schatten. De gemeente heeft de laatste jaren niets gedaan om De Uithof verder te ontwikkelen. INTERVIEW belastinggeld een nieuw topsportcentrum bouwen in Het Waarom voelt u zich door de gemeente Den Haag in de Zuiderpark. Ik had graag willen participeren in dat steek gelaten? plan, omdat we met De Uithof al een basis hebben voor Dat is een simpele vraag. De gemeente wil met 60 miljoen een gigantisch topsportcen-

trum. Bovendien had er dan in deze tijd van economische crisis geen dubbeltje belastinggeld voor betaald hoeven te worden. Met een lening van 20 miljoen euro had ik van De Uithof een topsportcentrum gemaakt, waar Den Haag haar vingers bij af kan likken. De gemeente is niet eens komen praten. Waar had u op ingezet? Ik had graag gezien dat we de 400 meterbaan volledig hadden kunnen overkappen met herontwikkeling van de tribunes. Daarnaast had ik extra ijs op het middenterrein willen realiseren. Tevens is het een blamage dat

'Richard de Mos en John van Zweden in gesprek met Elf Voetbal'

Wat denk jij namens Groep de Mos / Ouderen Partij voor ADO te kunnen doen? "We hebben een tienpunten plan voor ADO ontwikkeld waarvan wij vinden dat de gemeente Den Haag zich op moet richten. Daar zitten punten bij die eenvoudig te wij als Uithof nog steeds geen hotelfunctie hebben en dat wij steeds met de gemeente in conclaaf moeten over vergunningen voor onder meer gebruik van de discoruimten. Het terrein van het Polenkamp hadden wij willen toevoegen aan de sportcampus, zodat we ook qua oppervlakte hadden kunnen groeien. Uiteraard hadden er naast wintersporten ook andere sportfaciliteiten gerealiseerd moeten worden, zoals een Trias Wieler parcours en atletiekvoorzieningen. Uiteraard is een investering in ijshockeyclub HYS The Hague, nota bene de landskampioen van Nederland, ook broodnodig.

realiseren zijn, zoals een groengele wandelpromenade en andere punten die moeilijker zijn, zoals de verlaging van de toegangsprijzen. In het laatste geval kan de gemeente, zeker in het geval van financiële ondersteuning aan de club, daar invloed op uitoefenen". Waarom uw steun aan Richard de Mos? Richard de Mos is het enige raadslid geweest die zich hard heeft gemaakt voor De Uithof, een sportcentrum met ruim een miljoen bezoekers per jaar. Dankzij zijn inzet is de funbaan met een tent overdekt. Hij wilde in 2011, toen Thialf op zijn gat lag, het schaatsen naar Den Haag halen. Dit had, gezien de massale belangstelling, een enorme impuls voor de stad Den Haag geweest. Helaas heeft de gemeente Den Haag een minder visionaire blik. Ik hoop dat het voor De Uithof en Den Haag niet te laat is.


www.groepdemos.nl

17

Scheveningen, badplaats met grandeur en traditie Wethouder Scheveningen moet grandeur van weleer terugbrengen Jaren van rood PvdA-beleid hebben de sloopkogel op Scheveningen overuren laten draaien. Het waren de wethouders van sociaal-democratische huize, die met bruut geweld Seinpost en het Palace Hotel hebben afgebroken. Zij kozen voor Scheveningen Ratjetoe. Groep de Mos / Ouderen Partij zet in om de restanten van het unieke karakter van Scheveningen te behouden en op termijn weer uit te breiden. Door een wijziging in het bestemmingsplan mag er op Scheveningen alleen nog maar in de oude bouwstijl gebouwd worden en niet hoger dan het Kurhaus. Voor wat betreft het straatbeeld zet onze partij in op terugkeer van de historische lantaarnpaal. Om Scheveningen eindelijk recht te doen, komt er over de periode 2014-2018 een aparte wethouder om Scheveningen die aandacht te geven, die het na jaren wanbeleid verdient. Van der Zwan zet zich in voor een beter Scheveningen

Arina van der Zwan

Ras-Scheveningse wil voorrang voor Scheveningse ouderen Op plek tien op de kandidatenlijst van Groep de Mos / Ouderen Partij staat Arina van der Zwan, die in een ver verleden ooit raadslid was voor de Politieke Partij Scheveningen. INTERVIEW Waarom zit u nu bij Groep de Mos / Ouderen Partij? Groep de Mos / Ouderen Partij is een partij met hard-

werkende mensen die zich zonder interne strubbelingen hard maken voor onze stad. Met daarbij een duidelijk oog voor Scheveningen. Wat is uw belangrijkste speerpunt voor Scheveningen? Ik ga mij hardmaken om voorrangsverklaringen te realiseren voor Scheveningse ouderen en hun kinderen die op Scheveningen willen blijven wonen.

Door een herstructurering in Duindorp zijn veel woningen verloren gegaan, waardoor veel Scheveningers in andere stadsdelen of zelfs buiten de stad zijn komen te wonen. Juist op Scheveningen heersen een eigen cultuur, eigen gewoontes en een eigen identiteit. Daarom willen wij bij het toewijzen van woningen op Scheveningen voorrang verlenen aan op Scheveningen geboren en getogen inwoners.

Scheveningen als de visserij- en beroepsvaarthaven van Nederland Als het aan Groep de Mos / Ouderen Partij ligt, blijft de haven van Scheveningen een industriële haven. Wij zetten een streep door huizenbouw in het havengebied, wij zeggen ‘nee’ tegen een hoteltoren van 90 meter hoog en zowel de kabelbaan als het zwevende veerpont komen ‘het dorp van de drie haringen’ niet in. Wij zetten in op de ontwikkeling van de haven en de groei van de visserij- en beroepsvaart. Dit doen wij door af te zien van verplichte walstroom voor reders en door de havengelden te halveren. Groep de Mos / Ouderen Partij zet in op blijvende werkgelegenheid in de haven. Bij die visie past de terugkeer van de visserij- en zeevaartschool op Scheveningen.

Reddingsboei voor de Pier Scheveningen huilt, waar het eens heeft gelachen. De roemruchte pier, een toeristentrekker van 1,2 miljoen bezoekers per jaar, is mede door gemeentelijke onwil gesloten. Onaanvaardbaar voor onze partij. In ons verkiezingsprogramma hebben wij budget gereserveerd om de pier, een icoon van onze stad, weer in oude glorie te laten herrijzen.


18

www.groepdemos.nl

Haagse jeugd hee de toekomst Jongste kandidaat-raadslid (17) van de stad

Luca de la Torre Celorio INTERVIEW

Waarom staat een 17-jarige vlotte meid op de kandidatenlijst van een ouderenpartij?

Luca de la Torre, jongste kandidaat-raadslid van Den Haag

Ze is nog maar zeventien jaar oud, maar de Haagse weet nu al dat ze politiek in wil. Om vast te proeven aan een politieke carrière staat Luca de la Torre Celorio, scholier van het Christelijk College De Populier, op plek 32 van de kandidatenlijst van Groep de Mos / Ouderen Partij om als Jongerenambassadeur de belangen van jeugdig Den Haag te behartigen.

Dat Groep de Mos / Ouderen Partij alleen een ouderenagenda heeft, is een misvatting. Wij hebben tien speerpunten en daar is ouderenbeleid er één van. Ik kan mij helemaal vinden in alle speerpunten van de partij. Mijn taak is het om de jongeren van onze stad een stem te geven. Want duidelijk is dat er te weinig naar hen geluisterd wordt. Hoe ga jij jongeren een stem geven? Er zouden voor onderwerpen die specifiek de jeugd aan-

gaan jeugdreferenda moeten komen, zodat zij invloed hebben op beleid wat hen aangaat. Onze lijsttrekker heeft beloofd zich daarvoor in te gaan zetten. Daarnaast kan ik als Jongerenambassadeur ergernissen van de jeugd via fractie Groep de Mos / Ouderen Partij op de politieke agenda laten plaatsen. Wat is je grootste ergernis op dit moment?

Ik word gek van de actieve controles op leeftijden bij het nuttigen van alcohol bij het uitgaan. De comazuipers houd je hier echt niet mee tegen en het werk voor horecaondernemers maak je er niet makkelijker op. Ook aan de verbetering van het

uitgaansleven in onze stad mag wel het één en ander worden verbeterd. Daarom is het goed dat Groep de Mos / Ouderen Partij het plan ‘Terug naar een bruisend Den Haag’ heeft geschreven, waar we inzetten op het binnenhalen van meer evenementen, de realisatie van een discotheek en meer 24-uursuitgaansgelegenheden.

Wat was jouw invloed op het verkiezingsprogramma? Ik heb onder andere voor elkaar gekregen dat er meer aandacht is voor het realiseren van woonruimte voor studenten, onder andere door het ombouwen van leegstaande kantoren tot studentenwoningen.

Het volledige plan 'Terug naar een bruisend Den Haag' is te vinden onder het kopje plannen op w w w.g ro ep d em o s .n l

GOEDE SCHOLEN ZIJN VEILIGE SCHOLEN Groep de Mos / Ouderen Partij vindt goed onderwijs belangrijk. Dit goede onderwijs kan alleen geschieden als orde en rust op scholen kan worden gegarandeerd. Daarom pleit Groep de Mos / Ouderen Partij voor een conciërge op iedere basisschool. Groep de Mos / Ouderen Partij kiest voor kleinschaligheid, voor relatief kleine scholen waar leerlingen en docenten elkaar goed kennen en de leerling dus geen nummer is. Bij die visie passen dus geen 28+ klassen, die volgens het Haagse onderwijsveld helaas nog steeds bestaan. Groep de Mos / Ouderen Partij pleit ervoor dat iedere school een eigen (school)wijkagent krijgt, die probleemleerlingen al vroeg in kaart kan brengen. Daarnaast maakt Groep de Mos / Ouderen Partij werk van de aanpak van verkeersonveilige situaties rondom scholen, onder meer door de realisatie van zogeheten ‘Zoen en Zoef’-stroken.

TERUGKEER VAN DE AMBACHTSSCHOOL Uit onderzoek van Wegwijzer Jeugd en Veiligheid is gebleken dat jongeren met een intelligentieachterstand op school, thuis en gedurende stages worden overvraagd en door deze overvraging eerder afhaken en grotere kans lopen om in de criminaliteit terecht te komen. Het zou voor deze jongeren goed zijn dat zowel de ambachtsschool als de huishoudschool terugkeren in Den Haag, zodat deze jongeren van een leermeester een vak leren en zo mee kunnen doen in onze samenleving. Voor jongeren met grote gedrags- en opvoedproblemen ondersteunt Groep de Mos / Ouderen Partij initiatieven om te komen tot een tuchtschool of heropvoedingskamp. Om te zorgen dat ieder kind met gelijke kansen begint aan zijn of haar basisschoolcarrière pleit Groep de Mos / Ouderen Partij bij taalachterstanden voor verplichte voor- en vroegschoolse educatie. Daarnaast is onze partij warm pleitbezorger van de herintroductie van de vakleerkracht, eventueel in samenwerking met professionele organisaties zoals Het Koorenhuis.


www.groepdemos.nl

Meer betrokkenheid van de burger INVLOED BURGERS VERGROTEN Groep de Mos / Ouderen Partij wil de invloed van de Haagse bevolking vergroten door bij grote projecten, zoals het cultuurpaleis, een adviserend referendum uit te schrijven. Daarnaast moeten onze inwoners invloed krijgen bij de benoeming van de burgemeester, onder andere bij het samenstellen van de profielschets.

STEUN VOOR BUURTCLUBS Groep de Mos / Ouderen Partij vind burgerparticipatie erg belangrijk. Juist buurt- en wijkorganisaties hebben een cruciale rol als spreekbuis van de bevolking richting de gemeenteraad. Daarom vindt onze partij het onaanvaardbaar dat het stadsbestuur wil bezuinigen op de administratieve ondersteuning van buurt- en wijkorganisaties. Bij voldoende zetels draaien wij deze voorgenomen bezuiniging terug.

Shera Rostamkhan Door Baldewsingh veronderstelde alleenrecht op allochtone kiezer is voorbij’ De arrogante opstelling van PvdA-lijsttrekker Rabin Baldewsingh is de 41-jarige Shera Rostamkhan, nummer 7 op de kandidatenlijst van Groep de Mos / Ouderen Partij, een doorn in het oog “De afgelopen jaren is het de PvdA van Rabin Baldewsingh geweest, die de burgers van onze mooie stad heeft getrakteerd op snoeiharde bezuinigingen. Zeker in de wijken waar Baldewsingh nu opzichtig campagne voert, heeft de bezuinigingsbijl van de PvdA keihard toegeslagen. Neem nu de Schilderswijk, een wijk die zich dankzij dit stadsbestuur de armste wijk van Nederland mag noemen”, aldus Rostamkhan.

Naast de kritiek op de keiharde bezuinigingen heeft Rostamkhan geen goed woord over het beleid jegens ondernemers.

Rostamkhan: “Ik ken veel ondernemers in het gebied van het Paul Krugerplein en op de Haagse Markt. En die voelen zich in de steek gelaten door de partij van Baldewsingh. Ik wil mij inzetten voor deze mensen, onder andere door betaald parkeren een halt toe te roepen”.

19


Gdm krant krant issuu  

verkiezingskrant 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you