Hier in Willebroek

Page 1

Hier in Willebroek

Nieuw raadslid Mina Koukas Ruimte voor jeugd Blaasveld is een dorpshart

‘De cultuur van 30 per uur garandeert maximale verkeersveiligheid voor iedereen’

‘Als je geen apart fietspad hebt, maak je er dertig per uur van.'

© Groen

GAAN VOOR EEN MAXIMAAL VERKEERSVEILIG WILLEBROEK Namens Groen Willebroek stelde raadslid Thierry Serrien in januari voor om overal in onze gemeente waar auto’s, fietsers en voetgangers met elkaar in conflict kunnen komen de cultuur van 30 per uur in te voeren. Dat is vanzelfsprekend veiliger voor die voetgangers en fietsers. ‘Elke week sterft een fietser in Vlaanderen. Snelheid is daarbij

allesbepalend, want als een voetganger of een fietser tegen slechts 30 per uur wordt aangereden, dan zijn de overlevingkansen drie tot vier keer groter’, aldus Serrien. De Nachtegaalstraat, Westzavelland, de Blaasveldstraat, de Hoogstraat, een stuk Baeckelmansstraat en de Kasteelstraat zijn voorbeelden van straten waar er geen fietspad is en er toch nog vijftig mag worden gereden. ‘De schepen van Mobiliteit antwoord-

de dat zal worden bekeken waar nog fietssuggestiestroken mogelijk zijn, maar dat is slechts een schaamlapje want het blijft een uitwijkstrook voor auto’s’, zegt het raadslid nog.

FIETS ALS VEILIG EN NORMAAL De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), het verkeersveiligheidsinstituut Vias, de Voetgangersbeweging en de Fietsersbond scharen zich achter de oproep ‘als je geen

apart fietspad hebt, maak je er dertig per uur van’. Ook Antwerps gouverneur Cathy Berx steunt de oproep. Uit de Fietsbarometer van de Provincie Antwerpen blijkt ook dat het noodzakelijk is. ‘Tijd om dit principe resoluut toe te passen en op die manier de fiets als veilige en normale oplossing voor korte verplaatsingen te zien’, besluit Thierry Serrien.


HIER

Mina Koukas

NIEUW GROEN RAADSLID VOOR WILLEBROEK

'Het is fijn om positief en constructief voor onze gemeente aan de slag te gaan: jeugd en vrije tijd en een goed fietsbeleid zijn belangrijke focuspunten voor mij.'

Tijdens de gemeenteraad van 26 januari legde Mina Koukas de eed af als nieuw raadslid voor Groen Willebroek. Ze vervangt Anthony Vanoverschelde die regiomanager voor de intercommunale IGEMO wordt, een functie die onverenigbaar is met een mandaat als gemeenteraadslid. Mina (47) is moeder van twee kinderen, levenspartner van Bart en verpleegkundige. Ze kwam bij de verkiezingen vanop de zesde plaats op voor een bruisend en verkeersveilig Willebroek. Waar ze zoal voor gaat? ‘Eerst en vooral moeten fietsers zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Te veel mensen nemen de auto nog voor korte verplaatsingen. Dat komt vaak omdat ze het niet aangenaam en veilig

© Groen Willebrook

vinden om zich met de fiets te verplaatsen. Daarom willen we in onze gemeente werk maken van fietsstraten en -routes die uitnodigen om die tweewieler te nemen om onze kinderen naar school te brengen, mensen te bezoeken en te ontspannen.’ ‘Daarnaast is het belangrijk dat er ruimte voor jongeren is en dat er voldoende ontspanningsmogelijkheden zijn: onze gemeente moet daar vol op inzetten. Maar de heropleving van de dorpskernen is ook noodzakelijk, met “nabijheid” van culturele activiteiten, speelruimte en winkels waar we naartoe kunnen fietsen’, aldus het nieuwe raadslid. 'Ten slotte vind ik het ook top van een positief en constructief team deel uit te maken. Het feit dat onze fractie de toetreding tot de Statiegeldalliantie erdoor kreeg, is daar een mooi voorbeeld van', besluit Mina nog.


HIER

RUIMTE GEVEN AAN DE WILLEBROEKSE JEUGD

IN ’T KORT

SAMENWERKING

NELLEKE VAN DE VEN

Raadslid Groen Willebroek

Als er over de jeugd in onze gemeente wordt gesproken, dan is dat dikwijls in termen van problemen, en gaat het te weinig over kansen en ruimte.

JONGEREN HEBBEN RUIMTE NODIG Het is goed dat er een nieuw jeugdhuis komt bij het Huis van de Vrije Tijd, net zoals het goed is dat de jongeren worden betrokken bij de invulling ervan, maar het is spijtig dat we er eerst jeugdhuis Perron 4 voor moesten laten teloorgaan. We hopen ook dat er bijvoorbeeld nog repetitielokalen in dat Huis van de Vrije Tijd kunnen komen. Skateruimte is in die omgeving een normaal gegeven, maar we willen dat ook op andere plaatsen door bestaande infrastructuur beter te onderhouden. Daarnaast is er te weinig aandacht voor de positieve acties die de jongeren van ROJM ondernamen om mensen te helpen in tijden van corona.

Wij stellen alvast voor om kinderen de mogelijkheid te bieden tot het organiseren van sneeuwstraten als die er nog eens zeldzaam wit bijliggen. Daarnaast roepen we op tot een samenwerking tussen gemeente en scholen om speelruimte ter beschikking te stellen die de kinderen van de wijk in hun vrije tijd kunnen gebruiken. Willebroek kan in september eindelijk ook een autoloze zondag organiseren. Onze jeugdbewegingen kunnen dan de straten innemen en zich op die manier presenteren. Tot slot spreken we ook de hoop uit dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van de beloofde kindergemeenteraad, zoals we op de gemeenteraad hebben gevraagd.

BLAASVELD, EEN DORPSHART Een dorpshart helemaal vernieuwen, dat doe je maar één keer om de zoveel jaar. Het is goed dat het college daarbij een participatietraject opstartte. Maar transparantie over gemaakte opmerkingen is ook noodzakelijk. De plannen die op webinars werden getoond zijn mooi, maar bevatten enkele eigenaardigheden. Zo is een rotonde in de kern van het dorpshart voorzien om vrachtwagens te laten terugdraaien geen goed idee. Daarnaast hopen we dat er voldoende rekening wordt gehouden met de nieuwe verkaveling (niet ons idee) Kebbingen wanneer de straten daar als woonerf worden ingericht.

‘Een rotonde in een dorp om vrachtwagens te laten draaien, is geen goed idee’ Opmerkelijk is ook dat het vele nieuwe verkeer van de site De Naeyer niet echt in rekening werd gebracht, want men baseerde zich op een verouderde mobiliteitsstudie. Blaasveld krijgt de kans dorpshart te zijn, met mogelijke open ruimte voor het oude gemeentehuis, de pastorij en de kerk tot aan De Kanunnik. Nog een belangrijk detail: het is beter om voor streekeigen bomen te kiezen dan voor Japanse kerselaar.

MARTINE HALLEMANS

Secretaris Groen Willebroek

IMINA KOUKAS deed op haar eerste gemeenteraad voor Groen Willebroek het voorstel plaats te bieden aan KLEUR, KUNST EN ERFGOED IN DE STRATEN, door elektriciteitskasten te voorzien van kunst en blinde muren te sieren met kleurrijke artistieke graffiti. De gemeente is dit ook van plan, we zijn vol verwachting. In januari stelde NELLEKE VAN DE VEN voor dat Willebroek aan de INTERGEMEENTELIJKE GROEPSAANKOOP VAN REGENTONNENvan IGEMO zou deelnemen. Schepen Maaike Bradt vond het een goed idee om duurzaam om te springen met water en stelde dat de gemeente eventueel zelf zulke tonnen zou aankopen. Kan dat onder de prijs van intergemeentelijke samenwerking? We namen rond de jaarwisseling afscheid van twee mensen die een heel speciale plaats innemen in ons groene hart. MARIA SIEBENS ontving in 2017 onze Groene Pluim. We zullen ons Maria herinneren als iemand boordevol engagement voor onder meer de Wereldwinkel en de 11.11.11.-actie. HUGO LEJON, de man waaraan we als groenen in Willebroek schatplichtig zijn, overleed op 81jarige leeftijd. Hij had een ongelooflijke kennis van zaken en ging vol voor de bescherming van het leefmilieu. Hij was in alles de voorloper die we alleen maar kunnen proberen na te volgen. Met een diep respect, een buiging voor je, Hugo.


GROEN

HALF JAAR VIVALDI, HEEL WAT REALISATIES Op 1 oktober 2020 legde de nieuwe federale regering haar eed af. Ondertussen zijn we zes maanden verder, en onze groene ministers zijn druk in de weer om van de ambities uit het regeerakkoord feiten te maken. Een overzicht van enkele realisaties na 150 dagen Vivaldi.

PETRA DE SUTTER Vice-eersteminister en minister van Telecommunicatie © Kanselarij

Foto’s: Bigstock

Eindelijk echte klimaatdoelen

Meer tijd voor kinderen

In de eerste weken van Vivaldi bevestigde minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) de Europese doelstelling van 55 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030.

Goedkope stroom uit Denemarken Het geboorteverlof steeg van 10 naar 15 dagen. In 2023 wordt het opgetrokken tot 20 dagen – een verdubbeling. Zo krijgen papa’s en meeouders meer tijd voor hun pasgeboren kind.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zette het plan in gang om een onderzeese stroomkabel naar Denemarken te leggen. Zo krijgt ons land toegang tot goedkope Deense windenergie.

Lagere factuur voor meest kwetsbare mensen

Vice-eersteminister en minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) voert de strijd op tegen de digitale kloof. Ze maakte middelen vrij om sociale projecten van telecomoperatoren te boosten, en om de telefonie- en internetfacturen van de meest kwetsbare mensen te verlagen. Energieminister Van der Straeten deed hetzelfde voor de energiefactuur.

Opvanghuizen voor kwetsbare groepen

Meer en stiptere treinen

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Diversiteit en Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) maakte middelen vrij voor meer LGBTQIA+-opvanghuizen en opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers van geweld.

Vivaldi investeert opnieuw in de trein. Samen met de NMBS en Infrabel werkt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) aan een toegankelijker, betrouwbaarder en veiliger spoorwegsysteem en aan stiptere treinen. Ook lanceerde hij mee de Brupass: één ticket voor de trein, tram, bus en metro in en rond Brussel.


GROEN

VOLUIT VOOR

‘Fl xibiliteit is cruciaal als je wil transf meren naar 100% hernieuwbare energie’

hernieuwbare energie De beste garantie op een duurzaam en welvarend België? Kiezen voor 100 procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit als einddoel. Energieminister Tinne Van der Straeten vertelt hoe ze dat gaat aanpakken. De komende jaren staan er heel wat opwindende dingen te gebeuren in het Belgische energielandschap. Van een stroomkabel naar Denemarken over energie-eilanden in de Noordzee tot de vergroening van onze industrie met hernieuwbare waterstof. Het energiebeleid zelf? Dat zal saai en voorspelbaar zijn. Want dat is waar mensen en bedrijven om vragen: voorspelbaarheid en zekerheid. Het debacle met de zonnepanelen van de Vlaamse regering — met N-VA, CD&V en Open Vld — heeft duidelijk aangetoond waarom.

Zekere bevoorrading We willen bovenal de bevoorradingszekerheid garanderen. Daarom vangen we de sluitingen van de kernreactoren op met hernieuwbare energie,

grote batterijen, verbindingen met buurlanden en flexibele gascentrales. Flexibiliteit is cruciaal als je wil transformeren naar volledig hernieuwbare energie. Kerncentrales kunnen die flexibiliteit meestal niet leveren. Je kan ze niet zomaar aan- en afzetten wanneer je bijvoorbeeld een overschot aan windenergie hebt. Dat leidt tot situaties zoals in de eerste lockdown, toen er een recordhoeveelheid wind was en we zelfs onze windturbines moesten afschakelen. Daarom gaan we ook — maar alleen áls de bevoorradingszekerheid gegarandeerd is — de laatste twee kernreactoren sluiten (de overige vijf sluiten sowieso). Want ze zijn niet flexibel en vertegenwoordigen bovendien amper 4 procent van de totale energiemix.

TINNE VAN DER STRAETEN Minister van Energie © ID/Bas Bogaerts

100% hernieuwbaar Seneca schreef ooit: als we niet weten naar welke haven we koers zetten, is geen enkele wind gunstig. Wel, de koers is nu eindelijk duidelijk: 100 procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit tegen 2050. Dat is het einddoel waarop ik me ga focussen, want het biedt de beste garantie op een duurzaam en welvarend België.  

MENTAAL WELZIJN KRIJGT HERNIEUWDE AANDACHT VIA GROEN De coronacrisis doet het mentale welzijn van de Belg geen deugd. Integendeel: in december 2020 gaven Belgen zichzelf amper een 6,1 voor hun geluksgevoel. In september was dat nog 6,8 en vóór de eerste lockdown een 7,4. Om een mentale lockdown te voorkomen, ondernam Groen heel wat acties. We lichten er drie uit.

1

‘De federale regering vo ziet 200 miljoen extra voor eestelijke gezondheidszor ’ MEYREM ALMACI Voorzitster Groen

TERUGBETALING  VAN PSYCHOLOOG

Voor Groen in de federale regering zat, lanceerde de partij een petitie om meer budget uit te trekken voor de terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog. Groen-voorzitster Meyrem Almaci: ‘Die petitie werd ondertekend door meer dan 20.000 mensen! Dat zorgde ervoor dat Groen de kwestie tijdens de regeringsvorming op de onderhandelingstafel kon leggen. Met resultaat: in het regeerakkoord voorziet de federale regering 200 miljoen euro extra budget voor geestelijke gezondheidszorg – bijna negen keer meer budget dan de vorige regering voorzag.’

2

NOODPLAN

In januari 2021 lanceerde Groen het Urgentieplan Mentaal Welzijn. Met dat plan wil de partij de groeiende druk op de geestelijke gezondheid aanpakken. Het bestaat uit tien maatregelen die gaan van betere terugbetaling bij een bezoek aan de psycholoog voor jongeren en mensen in armoede, tot Eerste Hulp bij Psychische Problemen in scholen en op de werkvloer.

3

BUITEN MEER MENSEN ZIEN

Al maanden mochten we buiten maar met vier mensen samenkomen. Omdat de kans op besmetting daar een stuk kleiner is, stelde vice-eersteminister Petra De Sutter (Groen) voor om dat aantal uit te breiden. Het voorstel kon op veel bijval rekenen binnen de regering en bij virologen als Marc Van Ranst, en uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: je mag nu buiten afspreken met tien mensen.  © ID/Christophe De Muynck


REGIONAAL

© Bas Bogaerts

STAF AERTS NAAR HET VLAAMS PARLEMENT Op 5 mei 2021 legt Duffelaar Staf Aerts de eed af als Vlaams parlementslid. Goed nieuws, want samen met Mechelaars Kristof Calvo en Tine Van den Brande wordt hij het derde Groene parlementslid uit de regio. De 39-jarige mobiliteitsadviseur was in Duffel eerste schepen van 2013 tot 2018. Voor dat harde werk werd Groen bij de gemeenteraadsverkiezingen met een stevige groei beloond. Vandaag is Staf in de gemeenteraad fractieleider voor Groen. Staf kijkt ernaar uit om deel uit te maken van de sterke en geëngageerde Groen-fractie in het Vlaams Parlement: “Vlaanderen bruist van de mogelijkheden. Als schepen merkte ik hoe het Vlaamse beleid de lijnen uitzet voor de lokale besturen en dus een invloed heeft op het dagelijks leven van elke Vlaming. Het is een hele eer om daaraan mee te kunnen werken.” Kristof Calvo is alvast opgetogen: “Staf liet als schepen zien dat hij zich stevig in dossiers vastbijt en die weet te vertalen in een goed en enthousiasmerend beleid. Absoluut een extra troef voor onze regio.”

Raadslid Ilse van Dienderen: 'Gent bewijst dat meer fietscomfort en vergroening hand in hand gaan.'

© Groen

© Groen

HET ‘OUDE NORMAAL’ IN DE LANDBOUW IS ONHOUDBAAR Voor de provinciale Groen-fractie is het onbegrijpelijk dat megastallen nog steeds vergund worden terwijl het vaststaat dat deze stallen een negatieve impact hebben op het milieu. Groen pleit voor een omschakeling naar een duurzame landbouw die inspeelt op de groei van lokale ondernemers in de biolandbouw. Een biologischelandbouw vraagt om nieuwe prioriteiten, en daar zou de provincie haar expertise op moeten inzetten. Dan gaat het bv. om het beter benutten van landbouwgronden voor de ontwikkeling van streekproducten. Op die manier kan de provincie mee tegemoet- komen aan de stijgende vraag van de consument naar lokale bioproducten. Tobias Daneels, provincieraadslid

MAAK VAN DE FIETSOSTRADES GROENE KLIMAATASSEN Ilse van Dienderen, provincieraadslid voor Groen in Antwerpen, pleit voor meer groene linten in het landschap. “Het provinciebestuur heeft terecht hoge ambities bij de aanleg van fietsostrades. De provincie kan van deze opportuniteiten gebruik maken om groene linten aan te leggen, dit om de biodiversiteit en het welzijn van de fietsers te bevorderen,” aldus van Dienderen. Fietsostrades en autoluwe fietsroutes vormen linten in het landschap. Dit creëert kansen, zeker als we die linten groen inkleuren. Dit wil zeggen dat we zorgen voor laanbomen en bosjes, poelen en groene bermen langs fietsroutes. “Met onze biodiversiteit is het slecht gesteld,” stelt het raadslid. “Dier- en plantensoorten hebben die groene linten nodig om zich te verplaatsen en zich in stand te houden. De provincie stimuleert de gemeenten om zo’n groene linten aan te leggen via bermbeheerplannen, langsheen waterlopen, via de werking van de regionale landschappen, … Dus is het toch alleen maar logisch dat de provincie dit bij de aanleg van nieuwe fietsverbindingen zelf ook toepast.” De vergroening van de fietsostrades en autoluwe fietsroutes is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar heeft op zijn beurt ook een positief effect op de fietser: vergroening geeft bescherming tegen wind- en regen en in de zomer geeft groen langs de fietsroutes verkoeling. “Met de aanleg van fietsostrades en autoluwe fietsroutes kunnen we dus twee vliegen in één klap slaan. Het comfort voor de fietser neemt toe, en het is goed voor de biodiversiteit. Dat dit mogelijk is, bewijzen sommige steden, zoals Gent, vandaag al.”


HIER

1

2

3

4

1 In de toenemende hitte als gevolg van de klimaatopwarming brengen ijssalons een magische verfrissing. De ijsjes van Galeria Arijeta brachten ook een nieuwe dynamiek op de Groenlaan. Hartverwarmend hoe de lekkere ijsjes van Arijeta werkelijk iedereen, jong en oud, wit en kleur, klein en groot bij elkaar brachten om samen te smullen op warme dagen. Dat alleen al is een Groene Pluim waard.

2 Team Bib van Willebroek staat garant voor Bibgeluk en zette alle zeilen bij om in dit coronajaar het boek en nog veel meer voor de Willebroekenaar te ontsluiten. We zijn verwend met zo’n Bibteam dat ook in moeilijke tijden op een veilige manier een hoop cultuur, educatie en entertainment aanbiedt. Het was ons dan ook een eer en een genoegen om hen een Groene Pluim te mogen overhandigen.

3 Jaak Van Muylder animeerde tijdens de lockdown iedere avond de buurt in veilige omstandigheden. Zo bracht hij warmte, samenhorigheid en verbondenheid onder de bewoners. Deze actie verdiende zeker een Groene Pluim. Jaak staat hiermee symbool voor alle mensen die hun beste beentje voorzetten om het leven in tijden van corona wat lichter te maken.

4 ROJM is een jeugdhuis waar maatschappelijk kwetsbare jongeren terechtkunnen in een pedagogische context met begeleiders van diverse origine. Een mobiel team zorgde er met coronarondes voor dat niemand achterbleef. De jongeren van ROJM deden inkopen voor mensen die door COVID-19 werden getroffen. Met respect voor alle veiligheidsmaatregelen werden die veilig aan huis geleverd. Dit baken van hoop verdient terecht een Groene Pluim.

© Groen Willebroek

© Groen Willebroek

© Groen Willebroek

© Groen Willebroek


Ja,

GROEN IS IETS VOOR MIJ! POST ONS JOUW IDEEËN EN VOLG ONS VIA FACEBOOK EN INSTAGRAM Voor ons zijn participatie en inspraak actieve begrippen waaraan we graag willen werken. Gebruik onze kanalen dan ook om ons jouw idee voor een aangename gemeente over te maken. Vanzelfsprekend hebben we zelf ook veel groene ideeën en voorstellen die we graag met jullie delen. Volg ons via Facebook en Instagram, dan blijf je op de hoogte, kan je feedback geven en zeker ook aanvullen waar nodig. Publieke activiteiten hopen we net zoals jullie zo snel mogelijk te hervatten.

LAAT VAN JE HOREN Groen Willebroek Thierry Serrien Captain Trippstraat 94 2830 Willebroek 0474 88 12 11 groenwillebroek@groen.be www.groenwillebroek.be www.facebook.com/groenwillebroek Verantwoordelijke uitgever: Serrien Thierry, Captain Trippstraat 94, 2830 Willebroek Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Willebroek lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

STEUN GROEN SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID VOLG ONS OP


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.