Page 1

Jaargang 33 - augustus 2010

Internet editie


We drukken wel hĂŠĂŠl veel...

...maar net niet alles!


Inhoudsopgave 2• 3• 6• 11• 13• 17• 17• 17• 18• 19• 20• 22•

Van de Voorzitter Je zal maar een auto winnen ! Van de Ledenadministratie Zo kan het dus ook… Van en voor de jeugd Geef je op voor het 55+ toernooi van de barcommissie Alle FINALISTEN clubkampioenschappen van 2010 opgelet! Wintermix 2010/2011 45+ TOERNOOI Verhuur hal winter 2010 / 2011. Ladies day

Inschrijfformulieren: Competite Junioren Training Junioren Competite Senioren Inschrijven MIXclubKampioenschappen 2010 via internet Adres tennispark: Groenedijk 15 3403 NJ IJsselstein Postadres: IJTC Groenvliet Postbus 155 3400 AD IJsselstein Telefoonnummers paviljoen: • Algemeen / bar 688 35 20 • Trainerskamer 296 19 94 • Bestuurskamer 294 96 23 • Munttelefoon 296 23 08 Pagina 1 | Netnieuws April 2010


Van de Voorzitter We hebben ons 40-jarig jubileum gevierd, en hoé! Zaterdag 13 juni een bijeenkomst met veel oud-leden, het circus optreden van de kinderen, de BBQ en de puzzeltocht. Het was heerlijk weer en het werd een geweldige happening. En toen de feestavond op vrijdag 2 juli. Ik heb nog nooit zoveel fietsen op het park zien staan. De hal was omgetoverd toch een prachtige feestzaal; wat is zo’n baan dan groot! De band speelde fantastisch en toen de zangeressen van ‘Big Black & Beautiful’ op het podium verschenen stroomde de dansvloer helemáál vol. De sfeer was geweldig! Het Bestuur wil hierbij de jubileum commissie en alle andere vrijwilligers die zich voor de jubileümaktiviteiten hebben ingezet, bijzonder bedanken. Door deze inzet is het 40-jarig jubileüm een hoogtepunt geworden in de geschiedenis van IJTC Groenvliet en daar kunnen we met elkaar trots op zijn! We zullen hiervan in gedachten nog lang nagenieten. Cock Kranenburg

Onze sterren... Auto's zijn geïnspireerd door een duurzame passie: het streven naar perfectie. Dat zie je o.a. terug door die mooie ster op de motorkap. Hetzelfde geldt voor De Kroon facilitaire diensten. Ons breed dienstpakket geeft u de kans zich te concentreren op uw core-business: ofwel, waar ú goed in bent! De rest - van schoonmaak tot zonwering, van catering tot interieurbeplanting - kunt u namelijk gerust aan ons overlaten.

* * * * * *

schoonmaakdiensten zonwering hoveniers catering beveiliging detachering

De Kroon facilitaire diensten is de verzamelnaam van acht zelfstandige ondernemingen die zijn gespecialiseerd in het onderhoud en aankleding van gebouwen en de omgeving van gebouwen.

Pagina 2 | Netnieuws April 2010


Je zal maar een auto winnen ! Een uiterst bijzonder maar zeer leuke ervaring kan ik u vertellen. Om alle misverstanden uit de wereld te helpen het volgende: Ik had inderdaad 5 loten gekocht, althans laten kopen door mijn uiterst vriendelijke teamgenoot: Ferry ten Broeke. En ja, Ferry heeft heel eerlijk mijn naam op 5 loten gezet. Uiteraard heb ik Ferry hiervoor bedankt en ik heb hem â‚Ź 25,- betaald met de mededeling dat hij alle prijzen van mij mocht hebben (als ik er al 1 zou winnen), behalve de auto. Niemand die ooit gaat bedenken dat je een auto gaat winnen op de grote feestavond. De stickers gaan ervan af, maar ik zal met heel veel plezier in de auto gaan rijden. Dank aan: de toernooicommissie, voor weer een mooi Open Toernooi; de lustrumcommissie die het 40 jarige bestaan op een mooie wijze heeft georganiseerd; hoofdsponsor DTC en alle andere sponsoren; alle vrijwillgers die zich weer enorm hebben ingezet; en natuurlijk dank aan Ferry !

  Liesbeth van Ingen

Pagina 3 | Netnieuws April 2010


Van de Lustrumcommissie Elders in deze editie vindt U een aantal foto’s van onze 2 lustrumactivitieten die zo fantastisch zijn verlopen. We kunnen in onze Netnieuws natuurlijk maar een zeer beperkt aantal foto’s laten zien maar gelukkig hebben we op de site al een bericht gezet met een link naar de fotosite waar u bv alle foto’s van de reünie en de jeugdaktiviteiten van 12 juni kunt zien. Deze foto’s zijn op zeer professionele wijze gemaakt door een van onze leden Boudewijn Wouda. Bij deze nogmaals hartelijke dank Boudewijn!! Door een jammerlijk misverstand zijn er van het grote feest 2 juli slechts een paar foto’s gemaakt, maar dat zal de herinnering aan dit topgebeuren er niet minder om maken! Het aangekondigde lustrumboek is ook nog niet klaar. Wij berichten u hierover wanneer dat zover is en hoe u hierin een kijkje kunt nemen alvorens te bestellen. Ook zijn we drukdoende een DVD te maken met al het fotomateriaal dat we gebruikt hebben voor de powerpointpresentatie, en waar we aan toevoegen een samenvatting van 2 films die ooit gemaakt zijn met het 20 jarig bestaan en tijdens de opening van ons nieuwe paviljoen in 2001. Tot slot zullen we hieraan nog wat fotomateriaal toevoegen van de laatste lustrumactiviteiten. Dit alles kost veel tijd… graag enig geduld hiervoor … in de volgende Netnieuws meer hierover. M vr gr de lustrumcommissie

Pagina 4 | Netnieuws April 2010


Sponsor van IJ.T.C. Groenvliet. Thuis in tennis. Voor een professioneel racket, goede tennisschoenen, sportieve kleding en nog veel meer !

Racket bespannen vanaf â‚Ź 20,-

Kijk ook op: www.adelaarsport.nl Pagina 5 | Netnieuws April 2010


Van de Ledenadministratie Wachtlijst / moment van lid worden Binnen de vereniging is de indruk ontstaan dat er bij IJTC Groenvliet geen wachtlijst meer is. Dit kan veroorzaakt zijn door het feit dat we alle potentiële seniorenleden die op de wachtlijst stonden dit seizoen de kans hebben kunnen geven lid te worden. Bij de start van het seizoen was er dus inderdaad heel even geen wachtlijst. Dit betrof alleen de senioren. Bij de jeugd hadden we op dat moment helaas nog steeds een wachtlijst van een à twee jaar. Inmiddels, 3 maanden verder, is er ook voor de senioren alweer een wachtlijst en ook voor de jeugd komen er nog steeds aanmeldingen binnen. Dit heeft ook te maken met de wijze waarop wij omgaan met het aannemen van nieuwe leden. Om misverstanden te voorkomen schrijven we dat nu nog een keertje op. Aan het einde van een seizoen wordt er gekeken naar het aantal leden dat het lidmaatschap heeft opgezegd en afhankelijk van dat aantal wordt geprobeerd de beschikbare capaciteit weer aan te vullen vanaf de wachtlijst. In november schrijven we de potentiële leden aan en afhankelijk van of ze wel of niet nog lid willen worden kunnen we (een gedeelte van) de wachtlijst wegwerken. Vanaf 1 maart, als de pasjes voor het nieuwe seizoen aangemaakt zijn, stoppen we met het aanschrijven van potentiële leden en worden alle aanmeldingen toegevoegd aan de wachtlijst. Tussentijds worden alleen nog leden bij de KNLTB aangemeld als het bestuur daar goedkeuring voor gegeven heeft. Tarieven winterhalhuur De zomer is nog in volle gang en de brieven voor de winterhalhuur 2010/2011 zijn al weer verstuurd. Na een aantal jaren hebben we de tarieven met €0,50 per uur moeten verhogen om de gestegen kosten te kunnen dekken. Met deze verhoging blijven we naar onze mening nog steeds op een aanvaardbaar tarief, ook in verhouding met verhuurtarieven in de omgeving. We willen de bestaande huurders er langs deze weg nog een keer aan herinneren op tijd de bevestiging terug te sturen. Correspondentie met de ledenadministratie Als u een bericht stuurt naar de ledenadministraie in verband met een wijziging stellen wij het zeer op prijs als u het bondsnummer daarbij opgeeft. Wij kunnen op die manier er voor zorgen dat de mutatie op een goede manier doorgevoerd wordt. U vindt uw bondsnummer op uw pas.

Pagina 6 | Netnieuws April 2010


Bunnik Projekten

Groene Dijk 4 3401 NJ IJsselstein Tel. 030-686 99 99 Internet: www.bunnik-projekten.nl

brengt woonwensen tot leven

Groene Dijk 4, 3401 NJ IJsselstein, Tel. 030-686 99 90

Voor meer informatie: www.bunnik-bouw.nl Pagina 7 | Netnieuws April 2010


Oproepen…Oproepen….Oproepen

In deze editie heel veel oproepen aan leden.. Lees deze allemaal aandachtig … misschien zit er iets bij waarvan u zegt: “dat is nu echt iets voor mij” … en dan direct reageren natuurlijk!!! 1. Oproep van de redactiecommissie De redactiecommissie is naarstig op zoek naar nieuwe leden en ook een nieuwe voorzitter. De commissie telt momenteel 4 leden en een aantal daarvan waaronder de voorzitter zijn van plan met ingang van de volgende Algemene ledenvergadering te stoppen met de werkzaamheden. Vele jaren achter elkaar hebben we samen met liefde het clubblad verzorgd en de website voorzien van de nodige input. Wij denken dat het tijd wordt voor frisse ideeën ! We zoeken dus creatieve leden die het leuk vinden de communicatie tussen de leden en bestuur, tussen leden en commissies, en tussen de leden onderling te gaan verzorgen.

De werkzaamheden die de redactiecommissie momenteel verricht zijn :

Het clubblad “Netnieuws” 8 keer per jaar uitbrengen. Dit houdt in:

Het verzamelen van de kopij

Deze kopij doornemen en bijv controleren op goed taalgebruik

In een aantal gevallen fotomateriaal bij de kopij zoeken

De indeling maken

Het juist invoegen van de reclame die door de sponsorcommissie wordt aangeleverd.

De verspreiding ervan verzorgen.

De website van de vereniging beheren

De voorzitter van de commissie is tevens lid van het Algemeen Bestuur dat normaal gesproken 1 x per maand vergaderd.

Binnen de commissie en binnen het bestuur zijn discussies aan de gang of de huidige wijze van communiceren niet een keer zal moeten worden gemoderniseerd.

Pagina 8 | Netnieuws April 2010


Pagina 9 | Netnieuws April 2010


De opmars van de nieuwe communicatiemogelijkheden spelen hierbij een belangrijke rol. Dat betekent wel dat gegadigden goed met deze moderne middelen moeten kunnen omgaan. Tevens wordt verwacht dat je soms een artikel in goed Nederlands Wij hopen dat een aantal leden zich spontaan zullen melden voor deze uitdagende taak! Opgave en uitgebreide informatie : telefonisch bij de voorzitter Peter van Vucht 030-6881677, of via de mail naar redactie@ijtcgroenvliet.nl 2. Oproep voor een nieuwe secretaris/secretaresse Jammergenoeg heeft onze seretaresse Jennifer den Haan te kennen gegeven miv de komende ALV te stoppen met haar werkzaamheden als secretaresse van onze vereniging. Een drukke baan in het onderwijs, en een leuke baby zijn helaas niet meer te combineren met haar werk als secretaresse. Het werk van secretaris/secretaresse houdt in het notuleren van de bestuursvergaderingen die in principe eens per maand worden gehouden. Verder is het secretariaat het centrale punt wat betreft de schriftelijke communicatie tussen de leden van de vereniging en tussen de vereniging en de buitenwacht. Echt een leuke job!!! 3. Oproep van de Open Jeugdtoernooi commissie Van zaterdag 11 september t/m zondag 19 september 2010 hebben we weer ons gezellig Open DTC Jeugdtoernooi. Dit jaar wordt er ook GD gespeeld en wel voor de categorie 10 t/m 17 jaar!! Om het toernooi goed te doen slagen hebben we als wedstrijdcommissie uw (seniorleden) hulp ook dit jaar weer hard nodig. We hebben vooral hulp nodig bij de ‘wedstrijdtafel’ . Het gaat m.n. om het ontvangen van onze spelers, het innen van inschrijfgeld, de spelers naar de goede baan verwijzen en tot slot, niet onbelangrijk, de uitslag van de wedstrijden doorgeven aan de wedstrijdleiding. En als dank is er ook dit jaar voor u weer een klein presentje en niet te vergeten de alom gezelligheid van dit fantastisch Open DTC Jeugtoernooi! Kunnen we op uw hulp rekenen geef u dan op bij Griet Vries. griet.vries@planet. nl of Henriette van der Tol. Henriette@datronics.nl Pagina 10 | Netnieuws April 2010


4. Oproep om komende winter een zaterdagavondbardienst te draaien. De barcommissie heeft tot haar schrik geconstateerd dat er nog veel “open plekken” staan in de bardienstplanner voor de zaterdagavonden. Met name voor de zaterdagavonddiensten in oktober, maar ook nog een aantal in de andere maanden moeten nog leden gevonden worden. Deze diensten zijn wel lang… van 19.00 uur tot 01.30 uur in de nacht, maar zij gelden dan wel als het vervullen van twee avonden van 4 uur! U bent dus in één avond van uw bardienstverplichting af! Ook leden die dit seizoen al aan hun bardienstverplichting hebben voldaan roepen wij op. Zij hoeven dan in het volgend seizoen 2011-2012 geen bardienst te draaien.!! 5. Foto’s van de lustrumactiviteiten Hoewel er al veel fotomateriaal is van de afgelopen lustrumactiviteiten zijn er misschien toch leden die hiervan zelf leuke foto’s hebben gemaakt. Met name van het grote feest op 2 juli zouden we nog wat meer foto’s willen hebben! Melden bij de redactiecommissie: redactie@ijtcgroenvliet.nl

Zo kan het dus ook…

Na een vruchtbaar protest bij de bond is ons derde herenteam op de zaterdag alsnog kampioen geworden en gepromoveerd naar de 3-e klasse . Een van de concurrenten had volgens ons onrechtmatig een speler ingezet. De bond heeft dit uitgezocht en het protest toegewezen.

Grote dank aan de TC die het protest aanhangig heeft gemaakt.

vlnr staand: Wim Verweij, Sjaak Nagtzaam, Frank Roetman en Adrie Tersteeg. Gehurkt: Dik van Doorn en Theo Verweij. Pagina 11 | Netnieuws April 2010


Weidstraat 14 | 3401 DL IJsselstein | T. 030 687 89 75 | E. info@toonmode.nl | W. www.toonmode.nl

Op vertoon van uw tennispas een rijles gratis! Jan David Zocherstraat 26 - 3404 AS IJsselstein Tel.: 06-11115236 - Email: info@rijschoolvanbemmel.nl

www.rijschoolvanbemmel.nl Pagina 12 | Netnieuws April 2010


Van en voor de jeugd  

Bij de senioren en de jeugd veel kampioenen dit jaar. Maar laten we de minicompetitie niet vergeten! Dit was voor het tweede jaar dat we hier weer aan deel namen en wel met 4 teams!!! Daar zitten ook kampioenen bij! Hidde Glansdorp, Carlos Verweij, en Cas van Dongen, PROFICIAT !!! In het najaar wordt er weer minicompetitie gespeeld, dus wie weet!

  Op de zaterdag is een jongensteam kampioen geworden. Zij gingen dus verder voor het districtskampioenschap. Na enkele gewonnen wedstrijden, stonden zij op 12 juni in de finale! Er werd hevig gestreden in Domstad en...!? Ze zijn kampioen geworden! Don van Os, Jorn Konsten, Sander Guldemond, Julien van Luijn en Ken van Rooyen, jullie zijn toppertjes!

Pagina 13 | Netnieuws April 2010


Voetklachten?U
kunt
bij
ons
terecht
voor:

 • 


Schoenreparaties
 • 


Tassenreparaties
 • 


Podologie
 • 


Stomerij
 Tevens
verkoop
van:

 • 


Onderhoudsproducten
 • 


Lederwaren
 • 


TassenBezoek
onze
registerpodoloog.
 Meer
informatie
over
podologie?

 Bezoek
onze
winkel
of
kijk
op
www.loop.nl

Gecertificeerd
reparateur
van
o.a.

Verkoop
van
o.a.Kerkstraat
28,
IJsselstein
030‐6865111


Swart rijden wil iedereen! �����������

����

• Schadeherstel • Nieuw en gebruikt • Onderhoud en reparatie

Want een auto van Autobedrijf Swart rijdt nu eenmaal veel beter. Al 50 jaar staan wij voor kwaliteit, service, expertise en persoonlijk contact. Naast officieel Ford en Citroen dealer zijn wij erkend universeel schadeherstelbedrijf en occasiondealer voor alle merken.

• Autoverzekeringen • Carwash in IJsselstein • Snelservice

Autobedrijf Swart heeft dan ook niet voor niets al 50 jaar lang een trouwe klantenkring die zich steeds meer uitbreidt.

NIEUWEGEIN: Graaf Florisweg 2, tel. 030 600 64 64 • IJSSELSTEIN: Panoven 70, tel. 030 686 82 70

Autobedrijf Swart www.swartauto.nl

Pagina 14 | Netnieuws April 2010


Minitoernooi! Elk jaar weer een feestje. Ook dit jaar was het weer behoorlijk warm op woensdag 16 juni, maar de jongste jeugd trok zich daar niets van aan en hebben vol enthousiasme hun wedstrijdjes gespeeld. Op een half- of een driekwart veld, het was allemaal even spannend! Ouders en oma’s die ons zijn komen helpen, bedankt!

We hebben enkele toss-middagen voor de jeugd gehad en misschien “doen” we er na de vakantie weer een paar op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00, dat is nog niet helemaal zeker, dus...!!!!! Let op de site! Het was een drukke maand voor de jeugd! 12 juni het jubileumfeest waar circus Tadaa de kinderen allerlei circusacts heeft geleerd. Rode hoofden en denken dat je dat nooit zult leren....het was het allemaal waard, want aan het eind van de middag hebben de kinderen een voorstelling gegeven, grandioos! Een applausje waard! We hebben ook nog ballonnen opgelaten, met kaartjes eraan en we hebben er al enkele terug, die zijn best ver gekomen. Na de vakantie zullen we het bekend maken! En nu is het vakantie! Ga er lekker van genieten, vrij van school en heerlijk uitrusten. Voor alle jeugd die geslaagd is (en dat zijn er heel wat!) proficiat en succes met jullie vervolgopleiding. Voor hen die nog even moeten: succes in het volgende schooljaar.

Liseth

Pagina 15 | Netnieuws April 2010


Arie Molenaar Motors BV Einsteinweg 4, 3404 LK IJsselstein Einsteinweg 5, 3404 LE IJsselstein Tel.: 030-6881228 Fax.: 030-6888330 www.ariemolenaarmotors.nl info@ariemolenaar-motors.nl Maandag gesloten Vrijdag koopavond

3000 m2 motorplezier! ALTIJD 300 MOTOREN OP VOORRAAD! Dealer van: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Aprilia MV Agusta en BMW Arai, Shoei, AGV, HJC. Schuberth, BMW, Dainese, Rukka, Evolution, Grid, Alpinesars en Sidi

De grootste Dainese collectie van Nederland! 200 m2 DaineseShop Pagina 16 | Netnieuws April 2010


Geef je op voor het 55+ toernooi Op 26 augustus as organiseren we weer een 55+ seniorendag. Er kan ingeschreven worden voor HD/DD/GD, cat. 6/7/8 of 9. Opgeven met een tennispartner. Heb je die niet? Wij zoeken er eentje! Kosten 8 euro, inclusief lunch! Sluitingsdatum 19 augustus, met de flyers in het clubhuis of een mailtje naar liseth_oosterbroek@hotmail.com

van de barcommissie Wat hebben we een gezellige weken gehad op ons clubje! Wie doet ons dat na?!!! Prima competiedagen. Een sfeervolle reunie met oude bekenden, een heerlijke barbecue, leuke puzzeltocht en een ouderwetse nazit tot in de kleine uurtjes. Dan het open toernooi, met prima weer, leuke mensen en als klap op de vuurpijl – DE feestavond. Wie heeft daar niet van genoten?!!!!!!!!! En toch, toch moet ons iets van het hart (het is al eens eerder gezegd). Tijdens deze hoogtijdagen werken vrijwilligers zich soms een ongeluk. Iedereen wil een hapje en een drankje en daar wordt voor gezorgd. Maar als je dan ziet wat er buiten allemaal op de tafels staat.......lijkt wel een veldslag en dat moeten ze dan ook nog allemaal op halen. Lieve mensen, we weten dat het geen onwil is, maar voor alle activiteiten die er na de vakantie nog komen, probeer eraan te denken! Lekker geborreld, gegeten en ga je dan naar huis of de baan weer op, zet even alles binnen op de bar. Bij voorbaat onze dank!!!!! de barcommissie.

Alle FINALISTEN clubkampioenschappen van 2010 opgelet! Meet je met de besten en word nationaal clubkampioen van jouw speelsterkte! Word clubkampioen van Nederland! In de speelsterktes 5 t/m 8. Meer info te vinden op www.cresconationaletenniscup.nl Opgeven bij liseth_oosterbroek@hotmail.com sluitingsdatum 27 juli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pagina 17 | Netnieuws April 2010


Wintermix 2010/2011 Het zomer tennisseizoen is nog lang niet voorbij maar wij kijken alweer wel naar het komende winterseizoen. Ook de komende winter organiseert de recreatiecommissie een leuke Wintermix competitie. Deze alternatieve competitie wordt om de twee weken op de zondagmiddag in onze hal gespeeld. Deze competitie bestaat uit Mix teams met een speelsterkte van 7, 8 en de ervaren 9 spelers. Net als afgelopen jaar nodigen wij speciaal ook de niet ervaren spelers(sters) uit om mee te doen. Bij voldoende belangstelling zullen wij hiervoor een aparte poule samenstellen. De wintermix competitie begint op zondag 3 oktober en eindigt op 28 maart 2011. Het volledige speelschema en de spelregels worden één week voor aanvang naar de deelnemers toegestuurd. Net als voorgaande jaren is in overleg met de barcommisie de mogelijkheid om gebruik te maken van onze kantine. De poules zijn dan zelf verantwoordelijk voor de bar bezetting. De voorwaarden voor deelname zijn eenvoudig: • Inschrijven per MIX • Deelname kosten € 140,- per MIX • Je speelt 12 wedstrijden • Aanmelden voor 13 september 2010 Jullie aanmelding ontvangen wij graag via internet. (u kunt eventueel ook het bijgevoegde inschrijfformulier gebruiken) Online aanmelden via internet: ga naar www.ijtcgroenvliet.nl en klik rechts bij “inschrijfformulieren”. Daar staat het formulier voor de mixwinter bij.


 Pagina 18 | Netnieuws April 2010


45+ TOERNOOI Het jaarlijkse 45+ toernooi wordt dit jaar gehouden op zondag 5 september aanstaande. Namens de recreatiecommissie nodig ik hiermee alle 45 plussers uit om in te schrijven voor dit gezelligheidstoernooi. Er worden (zoals gebruikelijk) 3 partijen gespeeld, een mixed, een dames- en herendubbel en opnieuw een mixed. De kosten zijn € 9,-- per persoon, te voldoen vóór aanvang van het toernooi. Ik nodig jullie uit om tussen 12.15 uur en 12.30 uur in het clubhuis aanwezig te zijn. We drinken dan eerst een kopje koffie of thee en om 13.00 uur beginnen de eerste partijen. Ook dit jaar wordt er tussen de partijen door weer goed voor onze inwendige mens gezorgd en sluiten we de dag af met een buffet! De uiterlijke inschrijfdatum is 27 augustus. Inschrijven kan via onze website www.ijtcgroenvliet.nl . Klik rechts bij inschrijfformulieren. Daar staat het inschrijfformulier dat u rechtstreeks kunt invullen. Hoewel het de bedoeling is dat u zich individueel inschrijft, kunt u op een en hetzelfde formulier tegelijk een man en een vrouw invullen. Heb je je ingeschreven, maar kun je toch onverwacht niet komen, bel me dan even bijtijds. Laten we hopen dat het dit jaar weer een zonnige dag zal worden. We duimen er voor!! Ik zie de inschrijving graag tegemoet en wens je bij voorbaat een gezellig toernooi. Namens de recreatiecommissie Marinette Faber.

Pagina 19 | Netnieuws April 2010


Verhuur hal winter 2010 / 2011. Ofschoon het winterseizoen nog een eind weg is,. moet u er toch is aan denken om uw sportieve prestatie op peil te houden. De hal kunt u voor een aantrekkelijke prijs huren. Voor op de dag. € 15,50 per uur van maandag t/m vrijdag en € 19,-- in de avond en weekend. Let wel! Het huren kan alleen voor het hele winterseizoen. De brieven van de vaste huurders zijn reeds deur uit. Op de dag, weekend en avond zijn de volgende banen reeds beschikbaar.. Als u een speciale dag of uur wilt, dan kunt mij dit melden. U wordt dan op een lijst bijgeschreven. Na eind augustus is bekend welke banen zijn opgezegd.. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

: 11.30-12.30; 12.30-13.30;13.30-14.30;22.30-24.00 : 08.00-09.30;09.30-10.30;10.30-11.30;11.30-12.30;12.30-13.30; 13.30-14. 30;14.30-15.30;22.30-24.00 : 11.30-12.30; 12.30-13.30, 22.30-24.00 : 08.00-09.30;09.30-10.30;14.30-15.30;22.30-24.00 : 10.30-11.30;12.30-13.30; 13.30-14.30 22.30-24.00 : 08.00-09.30; 11.30-12.30;17.00-18.00;18.00-19.00 : 08.00-09.30; 11.30-12.30; 15.30-16.30; 16.30-17.30;17.3018.30;18.30-19.30; 21.30-22.30; 22.30-24.00

Halhuur Zaterdagavond Wilt u een toernooitje organiseren voor familie, vrienden of collega’s. Op zaterdagavond is daar de mogelijkheid voor. Voor de prijs van. € 237,50 inclusief barbezetting en een leuk muziekje kunt u er een gezellige avond van maken. Wacht hiermee niet te lang, want afgelopen jaar heb ik een aantal mensen helaas moeten teleurstellen. Er zijn nu reeds avonden gereserveerd. Ik hoor graag van u. Piet Barlo halhuur@ijtcgroenvliet.nl

Pagina 20 | Netnieuws April 2010


Pagina 21 | Netnieuws April 2010


Ladies day Je man of je vriend al genoeg gezien deze zomer???? Dan is het tijd voor jezelf!! Kom dan naar de Ladies day van IJTC Groenvliet. 
 Deze middag/avond zal geheel in het teken staan van de vrouw. Geen uitgezakte opschepperige haantjes, maar gezellige vrouwen onder elkaar. Er zal zeker worden getennist, maar ook voor lekker borrelen, make-up advies, stands met producten, en diverse andere dingen speciaal voor de vrouw zijn jullie van harte welkom. Zorg daarom dat 4 september vanaf 15.00 uur vrij blijft in jullie agenda voor de IJTC Ladies day.


Jullie worden nog op de hoogte gehouden over deze dag door middel

mail, aankondiging op het bord in het paviljoen, via flyers tijdens de clubkamioenschappen, via de website en natuurlijk van horen zeggen.

Houd dus je mailbox in de gaten en kijk af en toe of er al iets hangt op het prikbord op de club. Er zullen flyers worden uitgedeeld tijdens de clubkamioenschappen en ook zullen deze worden neergelegd op de club. Hierop komt te staan hoe en waar je moet opgeven. Wij hebben er nu al zin in!! Tot 4 september 2010 De recreatiecommissie Monique Alflen & Anita Backus

Pagina 22 | Netnieuws April 2010


Pagina 23 | Netnieuws April 2010


Pagina 24 | Netnieuws April 2010


Pagina 25 | Netnieuws April 2010


Twee
oud
voorzitters
samen:
Dick
Rockx
en
Arpad
Kupecz
 


Even
oefenen
op
zo’klein
fietsje…dat
valt
niet
mee!!


aandachtig
kijken
naar
de
fotoshow
“40
jaar
IJTC”


Zo
ook
echtpaar
Den
Hartog


Links
vooraan
oud
trainerKoos
Polak;
rechts
een
van
de
broers
 Greve


Ton
van
Rooijen
en
George
Terberg…
oude
verhalen
ophalenPagina 26 | Netnieuws April 2010


Kopijadres: Peter van Vucht Nova Zemblastraat 10 3401 ZT IJsselstein E-mail redactie@ijtcgroenvliet.nl

Pagina 27 | Netnieuws April 2010


IJTC GROENVLIET

Postbus 155 3400 AD IJsselstein paviljoen: 688 35 20

DAGELIJKS BESTUUR Cock Kranenburg (voorzitter) Jan van Kessel (vice voorzitter) Jennifer v.Bemmel-den Haan (secretaris) Peter Kreeftmeijer (penningmeester) Ries Hofmans (lid)

secretariaat@ijtcgroenvliet.nl Hondsdraf 18 tel. Leeuwenburg 55 tel. Jan David Zocherstr. 26 tel. Goudplevier 2 tel. Weerdesteijn 3 tel.

TECHNISCHE COMMISSIE Ries Hofmans

tc@ijtcgroenvliet.nl Weerdesteijn 3

JEUGDCOMMISSIE Liseth Oosterbroek

liseth_oosterbroek@hotmail.com jeugd@ijtcgroenvliet.nl Groenedijk 26 tel. 688 40 38

BARCOMMISSIE Leon Dufrasnes

bar@ijtcgroenvliet.nl Hugo Poortmanstraat 22 tel. 688 03 03

SPONSORCOMMISSIE Paul Verkaik

sponsor@ijtcgroenvliet.nl Boomgaard 144 tel. 687 70 41

REDACTIECOMMISSIE Peter van Vucht

redactie@ijtcgroenvliet.nl Nova Zemblastraat 10 tel. 688 16 77

RECREATIECOMMISSIE Rian Kemp

recreatie@ijtcgroenvliet.nl Zomerdijk 25 tel. 686 03 00

BEHEERCOMMISSIE Vacant

beheer@ijtcgroenvliet.nl

VERHUUR HAL Piet Barlo

halhuur@ijtcgroenvliet.nl Duizendblad 3 tel. 688 41 74

LEDENADMINISTRATIE Liesbeth van Ingen

ledenadministratie@ijtcgroenvliet.nl

TRAINERS Ton van Rooijen Wim de Vaal Bastiaan Storm Wibo Plijnaar

training@ijtcgroenvliet.nl H.W. Mesdaglaan 14 tel. 688 90 76 tel. 0627 074546

BANK (Rabobank IJsselstein) GIRO Website

rek. nr. 15.92.63.816 rek. nr. 43.35.544 www.ijtcgroenvliet.nl

Pagina 28 | Netnieuws April 2010

688 66 49 687 54 40 0641 455559 688 94 87 688 15 91

tel. 688 15 91

tel. 0610 579988


Floridalaan 2 • IJsselstein T. 030 68 68 750

www.mijnautolening.nl

FINANCIERINGEN VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN Bel ons voor een vrijblijvende offerte

0800-leningen Voor IJtc leden 20% extra korting op uw autoverzekering!

Netnieuws augustus 2010  
Netnieuws augustus 2010  

test online clubblad

Advertisement