Page 1

Het Uiltje Winter2012


Voorwoord Kindertjes al ter Noordwest-brabanden! De eerste sneeuw is al gevallen! Dat wil dus zeggen, koud weer! Wat dan weer uitmondt in dikke jassen, 10000 lagen kleren, muts, wanten, dikke sokken,. . Kortom te veel kleren aandoen. Maar dat wil ook zeggen dat het winter wordt en dat de natuur weer een nieuw gezicht laat zien en daar zijn wij natuurlijk als trotse JNM’ers zeer blij mee. We kunnen vogelt jes gaan spotten, naar Zeeland gaan, gezellig binnen een filmpje kijken (in ons lokaal, nu dat we een warm kamertje hebben!) Genoeg dingen te doen om onze hartjes warm te krijgen! Wij zijn er alvast klaar voor! Charlotte


Inhoudstafel • Voorwoord • Ideetjes hoe we de wereld kunnen verbeteren • Verhaalt je over de Japanse koekjesboom • De activiteiten van deze winter op een rijtje • Aankondiging zomerkamp • Contacten


Milena


Emile


Elias


Linde en Shana


De Japanse Koekjesboom Ooit, ergens, was een geweldig groot woud vol prachtige, reusachtige Moederbomen. Elke boom had van elke boomsoort een tak bo(o)mvol kleurige blaadjes, geurige bloesems en fruitige vruchten. Kortom: een streling voor alle zintuigen. Alle dieren die in het woud kwamen, wilden er nooit meer weg. Zo kwam er op een dag ook een mens. En meer mensen. Steeds meer. De mensen werden hebzuchtiger, ze wilden meer. En meer. Steeds meer. Ze hakten zelfs bomen om, en joegen dieren weg! Ze bleven maar hakken, tot er uiteindelijk nog maar 1 eenzame, verdrietige Moederboom overbleef. Een bende boomknuffelaars probeerde haar nog te redden, maar het kwaad was al geschied. De Moederboom droeg haar zaden over aan de warme zuiderwind, die hun meenam naar verre streken. De boom verdronk in een stortvloed van tranen, die de mensen wegspoelde en haar zaadjes één voor één tot leven wekte. Zo zijn alle boomsoorten ontstaan, uit één zaadje, van één radeloze Moederboom. Twee van deze zaadjes kwamen samen in het zonnige Taxandrië terecht. Ze groeiden met elkaar op en haakten 's zomers hun takken in elkaar. Ze hadden nooit lang ruzie en wanneer hun takken hakketakten, omhelsden hun wortels elkaar. De Japanse Koekjesboom en de appelboom werden onafscheidelijk. Als bezegeling van hun uitzonderlijke band, wisselden ze hun vruchten uit. Zo kreeg de Koekjesboom


de mooiste appel, en de Appelboom het lekkerste Japanse koekje. In deze twee bomen hun kruinen, vertoefde een klein, gestippeld uiltje, dat afwisselend in de Appel- en in de Japanse Koekjesboom huisde. Ze waren met hun drieën goede vrienden, maar het uiltje besefte dat zijn vriendschap met de bomen nooit evenwaardig zou zijn aan die van de bomen onderling. In het begin vond hij dit niet zo erg, maar na een tijd stoorde hij zich er aan. En meer. Steeds meer. Tot hij op een dag een woord bedacht dat de emotie die hem al nachten wakker hield omschreef. Hij was jaloers. Toen kwam er een kant in hem boven, die hij zelf nog niet kende. Hij werd gemeen. Het jaloerse, kleine, gestippelde, gemene, jaloerse, geniepige, jaloerse uiltje pikte het niet meer het derde wiel aan de tweewieler te zijn. Hij liep dagen te sidderen, tot er zich uiteindelijk een geniepig, gemeen en gestippeld plan ontplooide in zijn jaloerse hersenpan. Die nacht nog, vloog hij naar de appelboom toe. In diens spechtenhol, fluisterde hij stilletjes de gemeenste en gestippeldste woorden die hij ooit uitgesproken had. Hij beweerde dat hij dit al veel langer wilde zeggen, maar het voor de vriendschap tussen de Appel- en de Koekjesboom steeds verzwegen had. Sidderend kreeg de arme hoogstam te horen dat zijn eigen, allergeliefdste vriend, zijn bloedbroeder en buur, allemaal lelijke dingen, (die niet in dit boekje passen,) over hem zei. De Japanse Koekjesboom zou roddelen, en allemaal gênante leugens over hem rondstrooien door heel het planten- en dierenrijk! In zijn naïviteit, en omdat hij weigerde te geloven dat de uil, die ten slotte ook een vriend van hem was, tegen hem


zou liegen, geloofde hij zijn jaloerse, gemene en vooral gestippelde kompaan. Zijn appels kleuren vroegtijdig rood van woede en heel zijn stam trilde van ontzetting. De gevederde vlegel bleef doorfluisteren tot de vogels begonnen te fluiten, de zon bijna opkwam en de Japanse koekjesboom langzaam ontwaakte. Toen het uiltje wegvloog, brak de houten reus, verblind door razernij, het Japanse koekje in twee, dat hij tot nu toe altijd gekoesterd had in een oud muizenhol tussen zijn wortels, en smeet het op de grond. De Appelboom draaide zich om, zodat hij zijn boezemvriend niet meer zou moeten zien. Hij bracht ziedend van woede, en ontzet door het vermeende verlies van zijn beste vriend, zijn ochtend in stilte door. Voor het plan van het jaloerse uiltje kwam dit heel goed uit. De appelboom zou nu namelijk niet zien hoe hij naar de Japanse koekjesboom vloog en in zijn takken landde, om hier net hetzelfde verhaal af te steken. De Japanse Koekjesboom, zich van geen kwaad bewust, rondde zijn gesprek met de Lentevuurspin, waarmee hij net een praatje had staan maken, af en wendde zich tot het uiltje. Hij kon niet vermoeden dat deze iets te maken had met het tafereel dat hij net, met tranen van ontzetting in de ogen aanschouwd had: de Appelboom die het koekje in tweeĂŤn brak. Deze kruindrager reageerde niet furieus, zoals het gestippelde uiltje had verwacht. Hij was onthutst, bijna helemaal van de kaart en verontwaardigd, maar hij gedroeg zich niet agressief. De rechtvogel zwoer de koekjesboom dat hij zou bemiddelen. Wat hij natuurlijk niet van plan was. Hij vloog naar de Appelboom en berichtte hem dat de


Japanse Koekjesboom boos was, omdat hij, het arme, gestippelde, vredelievende en arme uiltje deze vreselijke *waarheid* aan de Appelboom had verteld. Vervolgens vloog de uil weg naar de Koekjesboom, wie hij precies hetzelfde wijsmaakte. Toen viel de nacht, met zijn stiltes en zijn ruimtes voor gepieker en gepeins. De onderhandelingen vielen stil, iedereen leek in een diepe slaap en in duistere dromen te verkeren. Dat was ook zo, behalve bij de Koekjesboom. Hij had het addertje (of uiltje) onder het gras al van ver geroken en geloofde geen woord van het gepluimde gebazel. Er brak een verschrikkelijk lawaaierig onweer los, wat alle natuurwezens ondertussen al lang gewoon waren. Langzaam strekte de hoogstam zijn bovenste tak uit naar de vale maan die zacht door het elektrisch geladen duister wist te schijnen. Hij kon niet verder leven in de wetenschap dat er voor altijd verdeeldheid over hun band zou heersen in het hart van de Appelboom. Zijn zielsvriend m贸茅st weten dat hij hem altijd trouw zou blijven. Een oorverdovende knal wekte het hele woud... De oogleden van de Appel schoten nog net op tijd omhoog om de volledig geplukte uil vluchtig weg te zien vluchten. Het niet langer vederdragend gespuis fladderde onbeholpen weg, met een loden schuldgevoel en voor altijd gebannen van huis en vriend. Door de drukkende lucht kringelde een strengetje rook hem achterna. Maar de grootste rookwolk hing boven de Japanse Koekjesboom, moge hij rusten in vrede. Bij de blikseminslag was hij op slag gedood.


Zijn zielsmaat had meteen het kwaad opzet door. Te onthutst, verontwaardigd en van zijn stuk gebracht voor tranen en woorden, gleden zijn wijd opengesperde ogen over de koolresten van zijn eens zo geliefde hartsvriend. Tussen zijn geblakerde wortels geklemd, als dierbare schat gekoesterd, stoomde de verzengde en nu gare appel die ze ooit in een ver verleden uitgewisseld hadden. Verstomd draaide de Appelboom hem rond in zijn twijgen. De Japanse Koekjesboom had van hem gehouden, onder welke voorwaarde dan ook. Dit zou nu ook gelden voor de overgebleven woudreus, zijn leven lang. In een oud boomklevershol had de overledene zijn koekjesvoorraad bewaard. Die haalde de Appelboom nu tevoorschijn, en hij verdeelde de wakke appel over de aangebakken gebakjes. Het was toen, na de eerste impact van de schok, dat de tranen kwamen. Verscheidene bladeren dwarrelden omlaag uit de hevig schuddende kruin. De aarde onder de bevende wortels trilde en al het leven voelde de vibraties in de lucht. Iedereen die kon vluchten had zich dan ook reeds weggespoed, zodat ze niet door de aankomende tranengolf konden worden weggespoeld. De plassen op de verzadigde grond liepen spectaculair over, al was het gestopt met regenen. Alle druppels die van de bladeren dropen waren niets in vergelijking met de vloed die het landschap omtoverde tot een moeras. De appelkoekjes waren dan ook tot hun kern doorweekt, toen de vloed eindelijk was uitgevloeid en de dieren zich terug naar hun woonplaatsen begaven. Maar de geur van de


zoetigheid was hen te machtig. Schichtig kropen ze naar de doodongelukkige boom toe. Deze deelde gul en nog naschokkend de doornatte, nu zout-bitterzoete baksels uit. Met smaak knabbelden en knaagden ze. De modder was getooid met talloze pootafdrukjes en kruimels. Toen de appelboom het laatste koekje had weggegeven, viel hij in een bodemloze slaap. hij sliep tot de winter in zijn hart verdrongen zou worden door fris groen. Ondertussen lieten de diertjes her en der drolletjes achter, die vol met pitjes zaten. De volgende lente verwarmde een zwoele zon de bast van de sluimerende boom. Hij deed voor de eerste keer in tijden zijn ogen open en zag alleen maar lichtgroen. <<Mama!>> het kwam van alle kanten. De voorbije maanden waren overal in het woud piepjonge appelkoekjesbomen de grond uit geschoten, die nu voor het eerste hun moeders glimlach zagen. Voor de rest van de dagen was de bodem van het woud bedekt met pootafdrukjes en kruimels. Het uiltje ondertussen was door de schicht tot bezinning en tot het besef dat hij iets goed moest maken gekomen. Hij vertelt dit verhaal nog altijd aan iedereen die het horen, en niet horen, wil. Zo ook aan ons, en vandaar de naam van dit tijdschriftje. Wij hopen dat ook jullie de boodschap begrepen hebben en hem zullen verspreiden.

Eva en Linde via een klein gestippeld uilt je


Activiteiten Hoe? Wat? Er zijn geen leuke aankondigingsteksjtes??? Vanaf dit Uilt je zullen enkel de 4W vragen (wie, wat waar, wanneer) zichtbaar zijn. Maar geen paniek, op de site staan alle activiteiten aangekondigd mĂŠt tekstje! Dit is een manier om fouten tegen te gaan, door alt ijd de meest recente info op de site te zetten. Maar blader gerust eventjes terug om alle creaties van onze leden te bewonderen! Sinds kort kun je op de site de wegbeschrijving vinden naar de afspreekplaatsen van de activiteiten. Ga naar deze link: www.jnm.be/noordwest/afspreekplaatsen piepers: van 7 tot 12 jaar kwakers: van 13 tot 15 jaar

oehoes: van 16 tot 26 jaar


Za 8 december

Sinterklaas combi vriendjesdag! Waar: Ons lokaal Wanneer: van 14 tot 17u Meenemen: Al jul ie vriendjes! Verantwoordelijke: Elias Vr 21 december

Kerstfuif en het einde van de wereld Wie: Kwaak en oehoe Wanneer: Van 20u00 tot in de late uurtjes Waar: Gent Verantwoordelijke: Charlotte


Za 22 december

Het begin van het nieuwe tijdperk vergadering Wanneer: Van 10u00 tot 15u00 Waar: Gent, het Kot van Charlotte Verantwoordelijke: Charlotte Za 5 januari

Driehoningen Wanneer: Van 8u tot 13u Waar: de afspraakplaats is de markt van Vilvoorde Verantwoordelijke: Linde en Shana Za 12 januari

Natuurquiz Wanneer: Van 14u00 tot 17u00 Waar: Ons lokaal in Domein Drie Fonteinen, Vilvoorde Verantwoordelijke: Mathias


Za 19 januari

Mezenbollen Wanneer: Van 14u00 tot 17u00 Waar: in Charleroy hoeve Verantwoordelijke: Eline Za 26 januari

Filmavond Wanneer: Van 18u00 tot 22u00 Waar: Ons lokaal in Domein Drie Fonteinen, Vilvoorde Verantwoordelijke: Linde en Shana Za 2 februari

Boomgaardsnoei Wanneer: Van 14u tot 17u Waar: DĂŠ Boomguaard, Jette Verantwoordelijke: Mathias


Vr 8 tot wo 13 februari

KKK Wanneer: Van 08-02-13 om 18u30 tot 13-02-13 om 12u30 Waar: Sint-Pieters-Leeuw Verantwoordelijke: Milena Meer info en inschrijven: Sietse Hellinckx: 0478 37 88 43, 02 360 06 43 of sietse_hellinckx78@hotmail.com. Inschijven vóór 3 februari. Vr 15 februari

Brabantweekend Wie: Oehoe Wanneer: Vanaf 20u Waar: Afspreekplaats station Brussel-Centraal Mee: 5€ Verantwoordelijke: Mathias


Za 16 februari

Zeelandreis Wanneer: Van 8 tot 19u Waar: Afspreekplaats station Brussel-Zuid Verantwoordelijke: Mathias ! Inschrijven bij Mathias ! Za 23 februari

Nationale Inidag Wanneer: Van 11u00 tot 16u30 Waar: Afspraak in Brussel-Centraal, aan de loketten Verantwoordelijke: Eline


Za 23 februari

Kernenergie en de toekomst II Wanneer: Van 19u30 tot 22u00 Waar: Ons lokaal in Domein Drie Fonteinen, Vilvoorde Meenemen: Een fris hoofd en goesting voor debat Verantwoordelijke: Milena Za 2 maart

Beheerswerken Velaartbos Wanneer: Van 14u00 tot 17u00 Waar: Ingang Velaartbos naast Broekstraat 72, Meise (naast ingang ijsfabriek) Meenemen: Laarzen! Verantwoordelijke: Mathias


Za 9 maart

Watervogelen Wanneer: Van 14u00 tot 17u00 Waar: Parking Weerdse vijvijver, langs de spoorweg aan de Ketelveldweg (Weerde) Meenemen: Verrekijker Verantwoordelijke: Mathias Za 16 maart

Verrassingsactiviteit! Wanneer: Van 10u00 tot 15u00 Waar: Ons lokaal in Domein Drie Fonteinen, Vilvoorde Verantwoordelijke: Elias


Za 23 maart

Koers AV Fuif Wie: Kwaak en oehoe Wanneer: Van 13u30 tot 23u59 Waar: In afdeling Niger Verantwoordelijke: Elias Za 23 maart

Eetdag Wie: Iedereen! Wanneer: Van 16u tot 20u Waar: Tangedallaan Grimbergen Verantwoordelijke: Laura *Fietstassen voor ons zomerkamp: De zakken moeten waterdicht zijn! Snel afneembaar is een pluspunt en een schouderriem is praktisch. De goede merken: Vaude en Ortlieb (klik voor de website) Richtprijss: 45euro per zak, dus begin best al te sparen. Deze zakken zijn zeer duurzaam en houden minstens 10jaar.


Contact

Charlotte Van Cappellen charlottevancappellen@gmail.com Mathias Balcaen 015/62 32 77 mathias.balcaen@gmail.com 0497/70 35 85 0476/07 24 56 Laura Van Bruyssel laura.van.bruyssel@telenet.be 02/270 01 72 0486/86 70 07

Isabelle Verreckt isabelleverreckt@hotmail.com 015/61 12 24 0478/43 90 15

Elias Van Bruyssel elias.van.bruyssel@hotmail.com 02/270 01 72 0470/44 52 91

Anthony Leduc anthony-leduc@hotmail.com 02/304 37 55 0486/38 99 06

Milena Sonneveld peace.zijn.groentjes@gmail.com 02/270 16 25 0497/25 39 18

Linde Verlooy lindeverlooy@telenet.be 02/253 63 79 04 99 72 20 26

Emile Sonneveld emile.jnm@gmail.com 02/270 16 25 0470/56 32 27

Shana Nicaise shana路nicaisehotmail路com 02/428 57 24 0492/024290

Eline Sonneveld elinesonneveld@gmail.com 02/270 16 25 0473/44 31 62

Sofie Tijskens floesjskynet路be 015/26 20 31 0472/74 86 85

Uiltje winter 2012  
Uiltje winter 2012  

Driemaandelijks tijdschrift van JNM NWB

Advertisement