Page 1

SCHELLE

SITE ELECTRABEL, DE TOEKOMST VAN EEN UNIEKE LOCATIE Schelle mag trots zijn op zijn unieke locatie aan de prachtige Schelde. De site van Electrabel met de drie windmolens, de gronden en weilanden achter het containerpark en Schelle sport, het natuurgebied Maaienhoek, de oude spoorlijn zijn goed voor 10% van de oppervlakte van onze gemeente (of 70 hectaren). Maar wist je dat dat hele domein in 2016 verkocht werd aan een privĂŠ-investeerder? Dit kan het uitzicht van Schelle drastisch veranderen.


Het belangrijkste dossier voor de toekomst van Schelle Wij van Groen maken ons zorgen over de toekomst van ons dorp. Ondanks het recht van voorverkoop maakte het huidige gemeentebestuur hier geen gebruik van en kwam dit waardevolle terrein in privéhanden. Daardoor weten we niet hoe dit grote deel van Schelle zich in de toekomst zal ontwikkelen en dat beschouwen wij als een gemiste kans. Met zijn prachtige mix van erfgoed, natuur, landbouw, recreatie en water is dit net een zone die heel wat extra aandacht verdient.

Foto’s en plan uit ‘Ontwerpend Onderzoek - Eindnota - februari 2018’ van de provincie Antwerpen


Is dit gebied dan verloren? Het is uiteindelijk onze provincie die beslist over de herbestemming van de hele site. Daarvoor startte ze in 2015 al met een “ontwerpend onderzoek” om te bekijken hoe deze omgeving duurzaam ontwikkeld kan worden. Groen vindt het jammer dat het huidige gemeentebestuur zijn inwoners daar maar weinig info over geeft. Daarom houden wij je graag op de hoogte. derd wordt verwij

Op basis van dit onderzoek ontwierp de provincie twee mogelijke scenario’s:

1. Een recreatie- en cultuurlandschap met: • Een landschapspark van 60 ha dat natuur, cultuur en zelfs overnachtingsmogelijkheden combineert. • Een woon- en zorgwijk van 4 ha met een mix van zorgappartementen, betaalbare gezinswoningen en tweede verblijven. • Een sport- en recreatiezone van 6 ha rondom en in de generatorhal met mogelijkheden voor wellness, een trainingscentrum voor professionele sporters, een openluchtzwembad en zelfs een hotel.

2. Een energielandschap met: • Een energiehub van 9 ha waarin kleine bedrijven werken aan duurzame energieprojecten. • Een natuurpark van 22,5 ha en een getijdencentrale die gebruik maakt van de kracht van de Schelde.

Randvoorwaardenkaart

• Een eco-tuinwijk van 5 ha naast de huidige tuinwijk.

Eindnota

• Een parkzone van 25 ha tussen Schelde, Rupel en Vliet voor wandelaars, fietsers en vissers.

1


De twee scenario’s zijn alvast een goede aanzet maar wij geloven dat er meer in zit. De Vlaamse overheid heeft een visie over de toekomst van Vlaanderen. Daarin krijgen het behoud van open gebieden en slim omgaan met ingenomen ruimte een belangrijke plaats. Wij delen die visie en trekken ze door naar Schelle. Wij koesteren de prachtige open ruimte van ons dorp. Vrij spel geven aan bouwpromotoren voor de ontwikkeling van woongebieden zou het landelijke karakter van Schelle erg aantasten. Bovendien zorgt een toename van woningen ver buiten het centrum ongetwijfeld voor heel wat meer verkeer.

We hechten ook grote waarde aan de zaken die al bestaan zoals de visvijvers van Penneke Volt, de tuinwijk, Schelle Sport en de natuur rondom. Verder garanderen we met modernere en stillere windmolens ook de opwekking van hernieuwbare energie voor wel 6000 gezinnen.

SCHELLE Vlnr: Michel Flies, Hilde Heyvaerts, Dieter Bolsens, Hendrik Mees, Jef Broes, Stan Scholiers, An Vermeulen, Marjan Nauwelaert, Nicole De Gres en Marc Geurs

De bestaande industriĂŤle gebouwen vormen, na de nodige saneringen van een aantal plekken op de site, het perfecte decor voor nieuwe en innovatieve invullingen.

Groen is er voor jou! Weet je graag meer over onze werking en onze visie? Neem snel een kijkje op de Facebookpagina van Groen Schelle of neem contact op met ons via stan.scholiers@skynet.be of vermeulenan@hotmail.com.

v.u. Stan Scholiers Rubensstraat 54 2627 Schelle

Toch kan alles nog beter!

Site Electrabel, de toekomst van een unieke locatie  

Schelle mag trots zijn op zijn unieke locatie aan de prachtige Schelde. De site van Electrabel met de drie windmolens, de gronden en weiland...

Site Electrabel, de toekomst van een unieke locatie  

Schelle mag trots zijn op zijn unieke locatie aan de prachtige Schelde. De site van Electrabel met de drie windmolens, de gronden en weiland...

Advertisement