Page 1

groen!ranst WWW.GROENRANST.BE INFOBLAD - NAJAAR 2011

6e staatshervorming: de bijdrage van Groen!

5 Groen!Ranst legt zelf een zebrapad aan

6

FOTO PETER JOCHEMS

Een doordachte bouwcode kan helpen om het gezellige, landelijke karakter van onze gemeente niet te laten verloren gaan. Verbouwen in plaats van afbreken ook. Of moeten er overál appartementen komen?

Wat bewaren we van onze dorpskernen? REDDEN WAT NOG TE REDDEN VALT: DE VOORSTELLEN VAN GROEN! In Ranst, Emblem, Oelegem of Broechem… overal stellen we het vast: het uitzicht van onze gemeente verandert ingrijpend. De drukte van de stad doet veel mensen kiezen voor onze landelijke omgeving. Er wordt naar hartenlust verbouwd, gebouwd, verkaveld, maar vooral: veel afgebroken. Tussen de vele nieuwe appartementsblokken vind

woningen. Help (ver)bouwers daarbij met advies.

je hoogstens nog een paar mooie gebouwen die

Vermijd ook het ongebreideld verharden van

herinneren aan onze oude dorpskernen. Veel

voortuinen en opritten. Stimuleer in de plaats

groen sneuvelt voor parkeerruimte. Wat verloren

waterdoorlatende materialen; en bevorder ook

is, kan niet meer worden hersteld. Het bestuur pakt

groendaken: goede maatregelen voor het insijpe-

- terecht - uit met het mooie landelijke karakter van

len van regenwater, dus minder overstromingen.

Ranst, maar doet niks om het te bewaren. Wat

Voer kwaliteitscriteria in bij nieuwe bouwvergun-

verkeerd gaat, bedekken ze met mantel der liefde.

ningen. Passen de plannen bijvoorbeeld binnen de

FOTO PETER JOCHEMS

Geef ons uw tips voor een beter bestuur van onze gemeente... en wij maken er werk van: in onze acties, programma, beleid

Ranst 2012: wat vindt ú er van?

omgeving? Overleg erover met de architecten.

Gemeenteraadsverkiezingen... Maar wij willen ‘uw

"wat waardevol is, bewaren"

Leg ook een minimum oppervlakte groen op in

stem’ nú al: het woord is aan u! Hoe maken we Ranst

nieuwe verkavelingen.

groener, socialer, mooier, beter?

Onze gemeente heeft een lijst met ‘waardevolle’

Pas regelgeving strikt toe en controleer tijdig. Dat

Niemand weet immers beter dan u wat er zoal

gebouwen, maar doet daar niets mee. De afbraak

voorkomt het ‘regulariseren’ van overtredingen.

omgaat in uw straat, uw wijk, uw deelgemeente. Vertel ons uw ideeën, bekommernissen, wensen.

gaat verder. Smaken mógen verschillen, maar veel appartementsgebouwen die in de plaats komen

Kortom, wij vragen een duurzame visie rond

zijn echt geen verrijking van onze dorpsgezichten.

ruimtelijke ordening, met als doel: wat waardevol

Ons bestuur hanteert de bouwregels daarenboven

is, behouden, en voorkomen dat nieuwe projecten

• Broechem: 28/11, De Kastelein (Gemeentepl. 11)

met de nodige ‘soepelheid’, wat dikwijls tot

onze gemeente verder ruimtelijk verarmen.

• Ranst: 1/12, bibliotheek (Gasthuisstraat 17) • Oelegem: 6/12, parochielokaal (Venusstraat 10)

ergernis leidt bij de Ranstenaars. Natuurlijk blijven

• Emblem: 8/12, Dorpscafé (Dorpsstraat 39)

nieuwe inwoners bij ons welkom! Maar wat ons

=> Telkens om 20u.

nog rest, verdient bescherming...

Kan u niet komen op die data? Mail ons dan!

"premie, advies, bouwcode"

Of gebruik het contactformulier op onze website: www.groenranst.be.

Groen! heeft daartoe enkele concrete voorstellen. Stimuleer verbouwen i.p.v. afbraak, vooral van waardevolle gebouwen – cfr. die lijst. Bij premies: geef

voorrang

aan

isolatie

van

bestaande

Eén avond in elke deelgemeente:

LUC REDIG gemeenteraadslid Groen!Ranst luc.redig@telenet.be - 03 475 16 03

PETER JOCHEMS secretaris Groen!Ranst | p.jochems@telenet.be


Kernenergie: zonder toekomst

© WOUTER VAN VOOREN

''Iedere gemeente moet sociale woningen bouwen voor wie ze het meest nodig heeft', zegt Mieke Vogels.

70.000 gezinnen op wachtlijst voor sociale woning Vlaanderen telt amper 6% sociale woningen. Inmiddels staan er 70.000 gezinnen op de wachtlijst. De Vlaamse regering hoopt met het decreet Grond- en Pandenbeleid tegen 2023 43.000 extra sociale woningen te bouwen. © SCK

Om dit te realiseren kijkt de Vlaamse regering naar de gemeenten.

De nieuw te bouwen plutoniumreactor MYRRHA in Mol. 'In duurzame energie ligt een veel groter

Het ‘sociaal objectief’ bepaalt dat in elke gemeente minstens 9%

potentieel. Dat is niet alleen écht klimaatvriendelijk, maar levert ook duizenden groene jobs op'.

van de woningen sociale huur- of koopwoningen moeten zijn. Als er een nieuwe verkaveling komt op een grond van de gemeente,

Ondanks de wet op de kernuitstap blijft België investeren in onderzoek naar nieuwe vormen van kernenergie. Zo wil het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol MYRRHA bouwen, een nieuwe reactor waarmee onderzoek naar kernreactoren van de vierde generatie kan

moet 40 % voor sociale woningen worden bestemd. De regelgeving biedt genoeg mogelijkheden om het ‘sociaal objectief’ te halen. 'Groen! vindt dat gemeenten sociale woningen moeten bouwen voor wie ze het het meest nodig heeft', zegt Vlaams parlementslid Mieke Vogels. 'Het aanbod moet worden afgestemd op de reële

worden verricht. 'Ons land zou beter onderzoek verrichten naar

vraag.

duurzame energie', vindt Vlaams parlementslid Dirk Peeters.

woonbehoeftestudie laten maken. Een helder overzicht van de

Iedere

gemeente

moet

daarom

eerst

een

woonnoden betekent immers een eerste stap in de richting van een betaalbare woning voor iedereen'.

Het project in Mol zal bijna een miljard euro kosten. Daarvan moet ons land 40 procent zelf ophoesten. In tijden van besparingen, zou een dergelijke bedrag veel beter geïnvesteerd worden in onderzoek naar duurzame energie. 'Als de overheid duidelijke

MIEKE VOGELS Vlaams parlementslid | mieke.vogels@groen.be

keuzes maakt, volgt de industrie ', aldus Peeters. 'Dat bewijst Duitsland: daar staat de kernuitstap niet langer ter discussie, en dat heeft er toe geleid dat een gigant als Siemens besloten heeft om alle nucleaire activiteiten stop te zetten'. België maakt dergelijke duidelijke keuzes niet. Met MYRRHA wil het SCK in Mol een nieuwe onderzoeksreactor bouwen die ingeschakeld zal worden in het onderzoek naar kernreactoren van de vierde generatie. 'Dat is geen consequent beleid. In België hebben we met de wet op de kernuitstap de ambitie uitgesproken om het in de toekomst zonder kernenergie te doen. Waarom zouden we dan zo veel geld steken in onderzoek dat nieuwe vormen van kernenergie wil mogelijk maken'? MYRRHA moet de huidige BR-2 reactor uit 1963 vervangen. Die voert ook commerciële bestralingen uit en wordt bijvoorbeeld ingezet voor de behandeling van silicium. Daarmee worden chips voor de micro-elektronica gemaakt. Verder levert BR2 radioisotopen voor de nucleaire geneeskunde. Tegen relevant onderzoek en dergelijke bijproducten heeft Groen! geen bezwaar. 'Maar daarvoor volstaat een onderzoeksreactor van 1 à 2 MW. MYRRHA, met een capaciteit van 57 MW, is dus veel te groot'. 'België blijft koppig investeren in een technologie die geen toekomst heeft', besluit Dirk Peeters. 'In duurzame energie ligt nochtans een veel groter potentieel. Zo staat windenergie in België nog in zijn kinderschoenen. Het VITO is bijvoorbeeld bezig met een proefproject rond geothermische energiewinning op basis van aardwarmte. Dat zijn projecten die niet alleen écht klimaatvriendelijk zijn, maar bovenal ook duizenden duurzame groene jobs opleveren. Daar ligt dus de prioriteit'.

© SIEN VERSTRAETEN

'We hebben meer groen nodig in de rand rond Antwerpen', zegt burgemeester van Mortsel, Ingrid Pira. 'Niet nog meer beton'.

R11: meer verkeer voor zuidrand De Vlaamse Regering wil een deel van het drukke autoverkeer op de Antwerpse ring afleiden via de R11. 'Men wou de R11 eerst ondertunnelen van Wommelgem tot Wilrijk', zegt Ingrid Pira. 'Maar intussen zien de plannen er veel minder fraai uit en zullen de gemeenten in de zuidrand extra verkeer, lawaai en fijn stof te slikken krijgen. Zonder een oplossing voor de lokale verkeersdrukte' 'Vooral pijnlijk is dat de 3 km lange en ecologisch belangrijke berm in Mortsel en Wilrijk wordt uitgegraven', voegt Pira er nog aan toe. 'Groen! wil écht duurzame oplossingen die uitgaan van minder in

DIRK PEETERS Vlaams parlementslid dirk.peeters@groen.be

plaats van meer autoverkeer. We hebben meer groen nodig in de de rand, niet nog meer beton'.

INGRID PIRA Burgemeester Mortsel | ingrid.pira@groen.be


Veilig verkeer? Ja, met Groen!Ranst

FOTO WILLY LAUWERS

Oelegemsesteenweg: een smalle, gevaarlijke fietsstrook, veel gebruikt door onze schoolkinderen. Hier had al lang een vrijliggend fietspad moeten liggen

Ranst: is dit het Bestuur Van De Stilstand? Mocht Groen! opnieuw deel uitmaken van het bestuur… wij zouden níét stilstaan. Wij zouden wél werk maken van een fietspad op de Oelegemsesteenweg, van herinrichting van het kruispunt MollentOostmalse- en Nijlensesteenweg, van strenge snelheidscontroles ook in zones 30, zéker bij scholen. En in alle woonstraten: zone 30! Maar dit bestuur staat stil. Broechem-dorp leefbaar maken met een omleidingsweg en herinrichting van de N116 … : stilte. Verlenging

FOTO PETER JOCHEMS

SAFI-fietspad naar Oelegem: ligt in een schuif. Durven beslissen

Groen!Ranst op de vernieuwde Broechemsesteenweg: die dag voerden we weer eens

over de verkeersproblemen in Ranst (O.L.V.-straat): laat maar zo.

actie. Niet tegen het knappe fietspad, wel om 50 km/u te vragen over héél deze straat

Of neem cultuur: in Den Boomgaard zouden wij als gemeente zélf een aantrekkelijke programmatie voorzien. Toen we nog in het

Verkeersveiligheid is hoegenaamd geen prioriteit voor het huidige

bestuur zaten, betekenden milieu, natuur en biodiversiteit wél iets,

Open VLD - CD&V -bestuur. Toen Groen! nog twee schepenen in de

en dat was te zien in de realisaties. Hoe lang al wachten de wijken

meerderheid telde, ging het er wel anders aan toe…

in de buurt van de E34/E313 op de beloofde maatregelen tegen de geluidshinder? Wanneer eindelijk zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen? Driemaal antwoordde men ons: we bestuderen het. Heeft ook u zulke bekommernissen? Vertel ons het zelf: zie p. 1!

DIRK VAN NIMWEGEN gemeenteraadslid Groen! | dirk@vannimwegen.be - 03 485 74 31

De verkeerscommissie afschaffen, snelheidsremmende ingrepen op het wegdek verwijderen, fietsroutes onveiliger maken, snelheidscontroles weigeren in de omgeving van scholen (zone 30) …: dat zijn maar een paar voorbeelden van het gebrek aan belangstelling voor deze problematiek, waar toch veel mensen van wakker liggen. Wie laat zijn kind nog met een gerust hart fietsen langs onze gemeentelijke wegen? Het bestuur, al vijf jaar aan het roer, heeft geen enkel nieuw fietspad aangelegd - buiten een stukje langs de Emblemseweg. Dat is trouwens officieel een 'landelijke erftoegangsweg': een rustige straat die alleen dient voor de bewoners. De schepen van Verkeersveiligheid wil daar echter een ‘alternatief voor de Broechemsesteenweg’ van maken: de EmblemseSNELweg. Jammer? Een regelrechte schande! In alle bescheidenheid: dat is toch een groot verschil met het vroegere bestuur, met Groen! in de meerderheid. Wij kijken fier terug op onze toenmalige realisaties. Denk aan de veilige fietspaden langs de Vaartstraat, de Keerbaan en de Broechemsesteenweg. Of aan het mooie fietsroutenetwerk. En 32 km landelijke wegen kregen een 50 km/u statuut. Dát was pas bezorgdheid voor de zwakke weggebruikers! En hebt u al een aparte brochure over verkeersveiligheid in de bus gekregen, zoals ‘in onze tijd’?

FOTO PETER JOCHEMS

Het overbodig geacht verkeerseiland werd afgebroken. Even later bedenkt men zich: laten we het maar opnieuw aanleggen... Wie betaalt de blunder?

Sorry, geen belangstelling, zegt het huidige bestuur. Al zitten wij (voorlopig nog) in de oppositie, we laten het daar niet bij. Regelmatig voeren we actie voor veilig verkeer. Soms mét resultaat: bijvoorbeeld de snelheidsbeperking 50 km/u in de Herentalsebaan,

... of het Bestuur Van De Flaters?

die er alleen maar kwam dankzij ons aandringen, elke gemeenteraad opnieuw. Idem voor het snel sneeuwvrij maken van belangrijke fietspaden afgelopen winter.

Als er wél eens iets gebeurt, dan staan de inwoners er soms raar van te kijken. Het verkeerseiland op het moeilijke kruispunt Van

En we doen voort: zie p. 6 over ‘ons eigen zebrapad’, dat we tijdelijk op het wegdek

Den Nestlaan – Broechemsesteenweg heeft het bestuur verwij-

legden in centrum Broechem.

derd. Maar het wordt heraangelegd, het bleek toch nuttig genoeg. Langs de Emblemseweg ligt nu een stuk fietspad dat abrupt eindigt.

Verkeersveiligheid en veilig fietsen op steeds meer fietspaden: ook voor u topprioriteit?

Het ligt trouwens veel te schuin. En zijn de bewoners daar blij met

Dan zit u goed bij Groen!Ranst. Tips voor veiliger verkeer in uw buurt? Laat het ons

de heraanleg, nu het verkeer op die vroeger zo rustige landelijke

weten, wij maken er werk van!

weg snelheid maakt? Zelfde vraag voor de Bloemenwijk/ Processieweg, na de herinrichting. Het probleem van het sluipverkeer is daar nog even acuut, dachten wij. En van de daar beloofde snelheidsremmers: geen spoor... Prijs van de droevigste flater: de sluiting van de bib in Broechem.

PETER JOCHEMS secretaris Groen!Ranst

| p.jochems@telenet.be - 03 353 21 84

WILLY LAUWERS voormalig schepen Verkeersveiligheid willy.lauwers6@telenet.be


Gemeente Ranst graait in OCMW-kas. Puilt die uit, misschien?

© TIMOTHY VANMECHELEN

Maaien volgens het wegbermdecreet zorgt voor meer bloemen langsheen onze straten. Goed voor de biodiversiteit én voor de gemeentekas, door minder vaak maaien

Ranst: steeds minder groen Ons bestuur kapt straatbomen in woonwijken en laat verkavelingen toe zonder groen. Elders wacht men al jaren op het beloofde groen. Wij trachten op gemeenteraden het bestuur wakker te schudden, want die groene accenten maken een buurt mooi, gezond en gezellig. Tevergeefs.

FOTO ROBBE BAETE

Groen! OCMW-raadslid Leen Callens legt uit dat het OCMW van Ranst op de aangekochte grond geen sociale projecten kan neerpoten

Het college is anderzijds verslaafd aan het overdreven maaien van de wegbermen - om bepaalde inwoners te plezieren? Maar het bermdecreet

Het gemeentebestuur kocht onlangs een grote lap grond aan op

staat een eerste maaibeurt pas toe na 15 juni. Een tweede na 15 september. Dat is slim bekeken, want laat genoeg maaien zorgt voor veel meer

het vroegere militair domein langs de Van Den Nestlaan. Goede

bloemen. Uitzonderingen kunnen enkel voor de verkeersveiligheid. En

investering, vindt Groen!, maar waarom moest het OCMW bijna

bloemen verdringen hoge grassen: net góéd voor de verkeersveiligheid.

de helft van de prijs ophoesten? Sociale noden genoeg, maar die

In zulke bermen wonen ook meer insecten en kleine dieren. En ze moeten

locatie is voor het OCMW onbruikbaar.

minder vaak gemaaid worden: een minderuitgave dus. Al te gek is dat men net maait waar de verkeersveiligheid níét in gevaar is. Maar zag u ook hoe planten het fietspad overwoekeren op de Oelegemsesteenweg, waarlangs

Het OCMW betaalde 616.429 euro, bijna de helft van het aankoopbedrag. Die grote

elke dag tientallen kinderen met de fiets op weg zijn naar school?

som vond het door zelf andere gronden te verkopen.

Laat de natuur haar gang gaan en grijp in waar de veiligheid dat vereist!

Groen! ziet het OCMW liever verstandig omgaan met zijn eigendommen. Wij zouden enkel verkopen als de opbrengst dient voor belangrijke projecten rond welzijn: voor realisaties waar een directe behoefte aan is én die een investering vormen die loont op korte en lange termijn. Bijvoorbeeld sociale huisvesting.

ERIK GIJSELS voorzitter Groen!Ranst gijsels.erik@skynet.be - 03 480 41 73

Maar zulke projecten kunnen niet op deze locatie. Het Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) zegt duidelijk dat daar geen bewoning, noch een sociaal huis mag komen. Gevolg: het OCMW kan op het domein waarschijnlijk nooit iets nuttigs rond welzijn opstarten. Nee, de OCMW-kas moest doodgewoon de gemeente financieel bijspringen: de omgekeerde wereld! Alsof die kas uitpuilt… Integendeel, het beloofde steunreglement voor behoeftige inwoners komt er met dit bestuur wellicht niet meer. Het had die mensen van bijkomende financiële steun moeten voorzien, zodat ze niet langer onder de Europees vastgestelde armoedegrens zouden vallen. Ook de voorziene huursubsidie verdween uit het budget... Het OCMW komt dus net geld te kort. Zo moet er dringend ook een nieuw personeelsbehoeftenplan komen, met extra werknemers voor de administratie en de technische en sociale dienst - meer bepaald in 'statutair verband'. Want nu is het knip- en plakwerk om personeel in dienst te houden in nepstatuten, vervangingscontracten enz. De taken van een OCMW worden steeds complexer en uitgebreider. Die evolutie moet zich toch weerspiegelen in een personeelsbehoeftenplan? Vergeet het maar: het gemeentebestuur “heeft geen geld over voor extra statutair

FOTO WILLY LAUWERS

personeel”. Het zoekt tegelijk centen in de OCMW-kas. Dat zegt genoeg over de belangstelling van Open VLD en CD&V voor het sociale.

Emblem: populieren gered?

Alles klopt: heeft Ranst een schepen voor Sociale Zaken? Neen. Voor markten en

Zeventien populieren (links op de foto) vormen al jaren een prachtig

kermissen wel.

groenaccent in de De Voortstraat. Het bestuur vindt ze kaprijp. Maar die bomen zijn nog helemaal niet ‘bejaard’, en ze vormen volgens onze expert helemaal geen gevaar voor de omgeving. Ze zuigen daarenboven enorm veel water op uit de erg vochtige grond in deze omgeving. Groen! pakt zoiets anders aan. Eerst kijken naar de waarde van bomen in

LEEN CALLENS OCMW-raadslid Groen! leencallens@hotmail.com - 03 354 02 58

hun omgeving, en naar de eventuele risico’s voor de veiligheid. En pas dan beslissen: kappen of een onderhoudsbeurt geven. Dat vertelden we ook op de gemeenteraad. Hopelijk hebben we daarmee dit prachtige stukje natuur gered. Kijkt u mee uit in uw buurt, of er geen bomen bedreigd zijn?


© EU/EUROPEES PARLEMENT

De Eurocrisis Eén les van de eurocrisis is duidelijk: we kunnen niet dezelfde munt delen en allemaal een ander beleid voeren. De euro is onhoudbaar zonder Europese fiscale en economische coördinatie. Het is dat of terug naar de frank en de Europese desintegratie. Dat zou chaos, minder handel en zeker % minder welvaart betekenen.

© SIEN VERSTRAETEN

Wouter Van Besien (Voorzitter Groen!) en Stefaan Van Hecke (Volksvertegenwoordiger), onderhandelaars staatshervorming

‘Ons land wordt efficiënter, transparanter en socialer’ Begin oktober hebben de acht onderhandelende partijen de zesde staatshervorming afgerond. Groen!-voorzitter Wouter Van Besien en medeonderhandelaar Stefaan Van Hecke zijn opgetogen met het resultaat: ‘De voorbije maanden zijn heel intensief geweest, maar we zijn blij dat we als groenen een belangrijke bijdrage geleverd hebben en er samen met de andere onderhandelaars een indrukwekkend pakket van gemaakt hebben.’  dagen heeft het geduurd om tot een akkoord

voor ons,’ vult Kamerlid Stefaan Van Hecke aan:

te komen. Maar nu is het communautaire luik

‘Een

van de onderhandelingen eindelijk afgerond: de

CO-uitstoot wordt voortaan dubbel beloond.

kieskring en het gerechtelijk arrondissement B-H-V

Een eerste keer omdat het duurzame jobs en

zijn gesplitst, er is een nieuwe financieringswet

energiebesparing oplevert, een tweede keer

die zorgt voor meer responsabilisering met

omdat het tot meer financiële middelen leidt.’

gewest dat gaat voor vermindering van

aandacht voor het sociale en het ecologische, er komt een Brusselse staatshervorming, de Senaat

Ook de resultaten die bereikt werden in het

wordt gemoderniseerd en er is een stevig akkoord

akkoord voor hervormingen in Brussel mogen

rond politieke vernieuwing.

gezien

worden.

Een

reeks

bevoegdheden

verschuift naar het gewest. Daardoor vermindert ‘Als groenen kunnen we tevreden terugblikken,’

de versnippering over de  gemeenten sterk en

zeggen Van Besien en Van Hecke samen. ‘Er was

kan het gewest eindelijk een eenvormig beleid

duidelijk de wil om tot een akkoord te komen. De

voeren inzake mobiliteit, bouwvergunningen

dialoog heeft het gehaald van het cynisme. En het

en

resultaat mag gerust indrukwekkend genoemd

gouverneur en de halvering van het aantal

worden. Of we nu al of niet in de regering Di

woningmaatschappijen doen de efficiëntie en

Rupo I zitten, doet er niet toe. We hebben laten

transparantie van het beleid toenemen.

veiligheid.

Ook

de

afschaffing

van

de

zien dat we constructief kunnen meewerken aan een indrukwekkend pakket.’

Een laatste klip waren onze voorstellen rond politieke vernieuwing, zegt Van Hecke. Groen! nieuwe

en Ecolo hadden samen reeds een rist voorstellen

financieringswet uitgewerkt die sociaal, ecologisch

De

onderhandelaars

hebben

een

ingediend. ‘Het werd tijd dat ook de politiek

De financieel-economische crisis van  veroorzaakt door roekeloos risico’s nemen door de financiële markten en de vele beleggers groot en klein die meeprofiteerden. Deze crisis dwong heel wat Europese regeringen sindsdien tot extra steunmaatregelen (ruim  miljard euro), waardoor de gemiddelde staatsschuld van de landen in de EU steeg naar meer dan tachtig procent van het Bruto Binnenland Product (BPP). Voor Griekenland kwam die klap extra hard aan: het heeft een zeer hoge staatsschuld, het kampt met massale belastingontwijking en heeft een slechte concurrentiepositie. Er is geen vertrouwen dat Griekenland zelfstandig zijn schuld kan terugbetalen en dus moet het veel hogere rente betalen op die schuld. Boven op de zware besparingen ( miljard op  jaar!), betekent dit dat de Griekse economie in een neerwaartse spiraal zit. Financiële steun van de EU en het IMF voorkwam een faillissement. Vervolgens geloofden beleggers niet langer dat Ierland en Portugal hun staatsschuld zelfstandig konden financieren. Ook zij moesten gesteund. De onrust op de markten is deels te wijten aan speculatie en hebzucht en een gebrek aan vertrouwen dat Europese politici gezamenlijk uit de crisis willen komen. Wat groenen en andere progressieve politici nu proberen te voorkomen is dat de schuldencrisis via overheidsbezuinigingen alléén wordt afgewenteld op de bevolking en op toekomstige generaties, via besparingen in de publieke sector (sociale voorzieningen en onderwijs). Daarom pleiten de Europese groenen voor een financiële transactietaks die grote financiële spelers laat meebetalen voor de geleden schade. Via euroobligaties, gegarandeerd door alle eurolanden samen, kunnen we een herstructurering van de Griekse schuld eenvoudiger maken. Beleggers kunnen dan Griekse obligaties tegen marktwaarde inruilen voor euro-obligaties of de obligaties in looptijd verlengen tegen een lagere rente. Zij lijden dan verlies, maar krijgen er zekerheid voor terug. De EU moet er voor zorgen dat niet alleen financiële markten maar ook Europese burgers weer wat meer vertrouwen krijgen

BART STAES Europees parlementslid | bart.staes@groen.be

en responsabiliserend is. Wouter Van Besien:

haar huishouding op orde stelt: nu wordt het

‘Deze nieuwe financieringswet komt tegemoet aan

parlement versterkt tegenover de regering en

JA, ik wil lid worden van Groen!

wat de Vlamingen, Brusselaars en Walen willen.

schijnkandidaturen kunnen niet meer. Excessieve

NAAM

De federale overheid behoudt armslag voor de

vergoedingen voor politici worden ingeperkt en

sociale zekerheid, geen enkel deelgebied verarmt,

er komt een striktere deontologische controle

STRAAT

de gewesten krijgen meer fiscale autonomie en er

voor mandatarissen.’

POSTCODE

WOUTER VAN BESIEN Voorzitter Groen! | wouter.vanbesien@groen.be

TEL./GSM

komt een correcte financiering voor Brussel.’ Dankzij de ingebouwde klimaatresponsabilisering worden regio’s die meer klimaatinspanningen leveren, beloond. ‘Dit was een belangrijk punt

GEBOORTEDATUM

NR

BUS

PLAATS E-MAIL /

/

GESLACHT

vrouw man

STEFAAN VAN HECKE Volksvertegenwoordiger | stefaan.vanhecke@groen.be Terugsturen naar Groen!, Sgt. De Bruynestraat -,  Brussel of word lid via www.groen.be.

DEZE KRANT IS EEN UITGAVE VAN GROEN! GEDRUKT OP 100% GERECYCLEERD PAPIER EN ZONDER WATER DOOR ECO PRINT CENTER. ®


webtip Webtip

www.groenranst.be volg ons ook op facebook: groen!ranst

KAP WAARDEVOL BOS: BEZWAAR Omwonenden alarmeerden ons: er waren al bomen gekapt in het bos Sint-Jozef aan de Nierlenderstraat, terwijl de bezwaartermijn pas begonnen was. Dat mag (eventueel) pas na afloop daarvan. Groen!Ranst pende bliksemsnel een bezwaarschrift bijeen: het bos is zowel biologisch als historisch en erfgoedkundig bijzonder waardevol. Aan het voortijdige kappen van beuken, eiken

FOTO PETER JOCHEMS

en canada’s kwam (voorlopig?) een einde. Hopelijk hebben we dit mooie stuk natuur kunnen helpen redden.

Voorbijgangers waardeerden de ludieke actie: meer van dat, vroegen ze

lijn

NAAR VERKAVELING MILLEGEMVELD? De Schaubroekweg is een zandpad tussen de Herentalsebaan en de Groenenbroekstraat. Het gemeentebestuur vroeg op de gemeenteraad goedkeuring om deze grond te verwerven. Groen! vermoedde dat het college van de Schaubroekweg een brede toegangsweg wil maken naar

Broechem: het groene zebrapad

de door intercommunale IGEAN geplande verkaveling in deze mooie open ruimte. Groen! stemde dan ook tegen. Wij zagen hierin immers een eerste stap om die

Wie op het Gemeenteplein tussen bakker en frituur wil oversteken, moet

verkaveling te realiseren.

dikwijls lang wachten. Groen! wil op die gevaarlijke plaats al heel lang een

lijn

zebrapad. Omdat men niet naar ons luisterde legden wij er dan maar zelf een.

GROEN EN SPEELWEIDE: NOG HOOP? En het zal niet het laatste zijn, want voor veilig

eens telefonisch aan. En… nu er komt toch wat

De inwoners van de Breughellaan en de Van Dijcklaan

verkeer heeft dit bestuur geen belangstelling.

schot in de zaak! Ja, luidde het vriendelijke

betaalden jaren geleden voor groenaanplantingen. Twee

Vroeger, met Groen! nog in de meerderheid, was

antwoord, na onze aanvraag had men het

kavels bleven daarenboven vrij van bebouwing om er een

verkeersveiligheid prioriteit nummer één, lees

Ranstse bestuur gevraagd wat zíj er misschien

speelweide op aan te leggen.

maar op p. 3. Sinds 2000 legden onze raadsleden

van vonden. Hun antwoord kwam zó laat, dat de

Al in 2009 antwoordde de schepen van Openbare Werken

vanuit de oppositie al ontelbare vragen en

regels intussen verstrengd zijn, het wordt

ons 'dat het enkel nog wachten was op de overdracht van

voorstellen voor op gemeenteraden. Ook over

moeilijk. Maar dankzij onze argumenten komt er

de gronden aan de gemeente'. Twee jaar verder: nog

dat zebrapad. In een weifelend antwoord

alvast een verkeerstelling van overstekers en

altijd geen groenaanplantingen of speelweide. Dus

beweerde het college dat het Vlaamse Gewest er

auto's op deze plek. Dus misschien toch...

vroegen we opnieuw naar de stand van zaken.

op die plaats geen oren naar had. Overdrijven wij, of staat u zoals zovele anderen

Het antwoord was hetzelfde als twee jaar geleden: de gronden zijn nog steeds niet door de verkavelaar

Dus voerden wij op zaterdag 17 september ter

óók achter zulke acties? Wil u de volgende keer

overgedragen.

plekke symbolisch actie. We brachten zelf ons

zelfs meedoen? Laat ons iets weten, aarzel niet!

Zes jaar sleept dit al aan. Speelt men achter de schermen

eigen zebrapad mee en legden het op het

een spelletje om die twee extra kavels nog te verzilveren?

wegdek neer. De reacties waren overduidelijk:

voorbijgangers zegden dat we dit nog meer

---------

moesten doen, en glimlachende automobilisten

JAAGPAD ALBERTKANAAL

lieten ons gewillig oversteken. Foto’s en filmpje: zie www.groenranst.be en facebookpagina.

Dat is een van de drukste fietsroutes. Maar op de spitsuren - als veel kinderen langs hier naar school fietsen

Dat is nog niet alles: in de plaats van het tamme

- zie je daar ook meer en meer auto’s rijden, hoewel dat

gemeentebestuur hadden wij vooraf zélf een dik

enkel toegelaten is voor de bevoegde diensten. Wij

dossier voor een zebrapad bezorgd aan de

vragen ons af wat die auto's daar te zoeken hebben: de

Vlaamse overheid. Na de actie drongen we nog

KURT DE BELDER een van de vele deelnemers aan de actie kurt.debelder@telenet.be - 03 475 23 10

drukte vermijden, een stuk afsnijden tussen Oelegem en Wijnegem? Groen! vraagt geregelde politiecontrole. •

---

BORDEN 'SPELENDE KINDEREN' Eindelijk: de versleten borden die automobilisten waarschuwen dat de vakantie of de schoolperiode begonnen is, zijn vervangen door nieuwe. Als het goed is, mag het ook eens gezegd worden. Of zat Groen! er weer voor iets tussen? Wij hadden namelijk gemerkt dat er minder en minder van die borden in het straatbeeld te zien waren, en we hadden aangedrongen op nieuwe...

contact Groen!Ranst Secretaris: Peter Jochems Keerbaan 42 2520 Oelegem 03 353 21 84 p.jochems@telenet.be www.groenranst.be & facebook VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

groen!Ranst november 2011  

politiek nieuws uit Ranst, plus een provinciale en een nationale bladzijde van Groen!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you