Page 1

Hier in Oud-Turnhout Groen Gazet 48

Inhaalslag in sociale huisvesting Gezocht: geëngageerde jongeren Heischuur ondergaat renovatie

We kiezen voor 100 procent hernieuwbare en betaalbare energie Campina Energie, een Kempense coöperatie, brengt burgers samen om te investeren in hernieuwbare energie.

© Campina Energie

ENERGIEVERBRUIK: TIJD VOOR EEN NIEUWE STROOM De klimaatuitdaging is niet min, maar biedt ook veel nieuwe kansen. Als we op tijd investeren in nieuwe schone technologieën, dan kunnen we nieuwe en vernieuwde activiteiten en jobs creëren. Groen gaat voor 100 procent hernieuwbare en circulaire productie van energie. Het doel is tot een klimaatpositieve leefomgeving te komen.

CAMPINA ENERGIE We steunen dan ook de initiatieven van Campina Energie, een Kempense coöperatie die burgers samenbrengt om te investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing in de Kempen.

KLIMAATNEUTRALE REGIO Door te streven naar een klimaatneutrale regio wordt de Kempen minder afhankelijk van dure,

geïmporteerde energie. Op die manier versterkt Campina Energie de economische slagkracht van de regio.

WINDMOLENPARK TURNHOUTZUID Een project waar Campina Energie in participeert is in uitvoering met twee windmolens in Turnhout-Zuid. Die zullen 6.000 ton CO2 uitsparen. Ze zullen bovendien een totale capaciteit leveren die overeenkomt

met het verbruik van een drieduizendtal gezinnen. En het moet gezegd: veel van die gezinnen zullen mede-eigenaar zijn van deze windmolens. Ga je mee in de nieuwe stroom? Sluit je aan als coöperant bij Campina Energie. Meer info: www.campinaenergie.be


HIER

Maarten en zijn vriend BLIJ MET HUN SOCIALE KOOPWONING

Maarten en zijn vriend: ook jonge mensen krijgen een kans om in Oud-Turnhout te wonen.

Groen realiseerde een flinke inhaalbeweging op het vlak van sociale huisvesting. Die is gestart in de legislatuur die liep van 2000 tot en met 2006. Nu zien we de resultaten: jonge mensen krijgen ook een kans om in Oud-Turnhout te wonen. Sinds mei 2016 woont Maarten samen met zijn vriend in een sociale woning. Tevreden jongens, want een koopwoning via de reguliere markt was voor hen geen haalbare kaart. Na lang wachten op een socialewoningproject in OudTurnhout wonen ze nu dichtbij groene gebieden en hun werk. Ze noemen zich groene mensen: Maarten werkt in de natuur en zijn vriend heeft een eigen duurzaam webhostingbedrijf met klanten die duurzaam ondernemersschap hoog in het vaandel dragen. Ze kozen bewust voor Oud-Turnhout en vinden het er zalig

Š Maarten V.H.

wonen. De buurt en de mensen zijn sociaal en contacten werden snel gelegd. Een huis met een tuin en een moestuintje is een droom die voor hen in vervulling ging, zodat ze als blije mensen verder door het leven kunnen gaan. Dat iedereen zich thuis voelt in de maatschappij vindt Maarten belangrijk. Dat iedereen dezelfde mogelijkeden krijgt en dat iedereen die hulp nodig heeft, geholpen kan worden. Daar kunnen we samen iets aan doen. Besparen of privatisering binnen de overheid mag geen doel op zich zijn, zegt Maarten. Zet de juiste man of vrouw op de juiste plaats, werf aan waar nodig en bespaar niet op cultuur of natuurbehoud. We heten we deze jongens van harte welkom in Oud-Turnhout.


HIER

BETREK MEER JONGEREN ACTIEF BIJ DE POLITIEK TIJS VAN DEN BROECK

Gemeenteraadslid tijs.vandenbroeck@groen.be

Als gemeenteraadslid hoop ik dat ik tijdens mijn mandaat mensen kan aanspo-ren om aan politiek te doen. In onze gemeente zijn er bijvoorbeeld niet veel jon-geren actief op dat vlak. De vraag is hoe dat komt. Intuïtief denk je dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in politiek. Ik denk echter dat dit niet het geval is. Jongeren zijn wel bezig met wat er verandert in hun gemeente. Ze hebben ook over alles een mening, zeker als het gaat over open ruimte, sportaangelegenheden, recreatie, jeugdhuizen en dergelijke. Het probleem is dat de drempel te hoog is. Jongeren hebben hun studie, werk en hobby’s. De jeugdvereniging, de sportclub, muziek spelen, uitgaan met vrienden en zo meer. Waar zouden ze nog de tijd vinden om naar veelal saaie vergaderingen te gaan? Waar ze dan het gevoel krijgen dat er niet naar hen geluisterd wordt. Het generatieverschil en de ervaring van de oudere politici schrikt af.

Hoe kunnen we dan concreet mensen aansporen om actief te worden? Dit is geen simpele vraag en er is ook geen pasklaar antwoord. Wel kunnen we een aantal dingen doen om de drempel te verlagen. Een eerste passieve actie hiertoe is bewustwording van het probleem. Houd de drempel te allen tijden in het achterhoofd. Met nieuwe media zoals Facebook, Twitter, Instagram en WhatsApp kunnen we op een zeer laagdrempelige manier polsen naar wat jongeren belangrijk vinden. We moeten in onze vergaderingen ook steeds meer gebruik maken van methodieken om de vergaderingen op te fleuren. Als het leuk, interessant en zinvol is om te vergaderen dan komen de mensen vanzelf. Aan politiek doen is gewoon leuk.

RENOVATIE HEISCHUUR Het gemeentebestuur heeft besloten om De Heischuur te renoveren. De Heischuur is al vele jaren een belangrijke ontmoetingsplek voor verenigingen in Oosthoven. Maar er komt nogal wat sleet op het gebouw. Het dak heeft zijn beste tijd gehad en er zijn heel wat verbeteringen mogelijk op het vlak van isolatie. Met hier en daar wat oplapwerk zullen we er niet komen. Het gemeentebestuur kiest daarom voor een grondige renovatie om het gebouw aan te passen aan de noden van deze tijd. En aan de normen van isolatie en energieverbruik. Dit jaar nog maken we de plannen op om het gebouw te vernieuwen, om daarna de werken in twee grote stap-

Onze gebouwen gaan mee met de tijd, ook de Heischuur pen uit te voeren. Eerst komt het dak aan de beurt, samen met een aantal binnenwerken. Volgend jaar doen we de gevel en de ramen. Dit alles brengt een aantal ongemakken met zich mee voor de verenigingen en gebruikers. Het is wel de bedoeling om dat ongemak zoveel mogelijk te beperken. Iedereen begrijpt hopelijk wel dat je het gebouw moeilijk kunt gebruiken als er geen dak op ligt.

BART HERMANS

Schepen van Duurzame Ontwikkeling bart.hermans@groen.be

IN ’T KORT

OCMW OUD-TURNHOUT In het OCMW werken we rond het bepalen van criteria die gebruikt worden bij toewijzingsreglementen. Zo willen we zaken objectiveren en zorgen voor een efficiënte, transparante aanpak. Daarnaast willen we de sociale verhuur en het gebruik van de woningen die het OCMW in beheer heeft, optimaliseren. Leegstand is in deze - voor heel wat mensen moeilijke tijden, niet te verantwoorden. Een deel van het patrimonium is dringend aan renovatie toe. Ook hier willen we werken aan een beleidskader waarbij we vertrekken vanuit een globale, toekomstgerichte visie. GASTVRIJ OUD-TURNHOUT Er wonen in ons dorp een aantal Irakese en Syrische gezinnen die zich hier al heel erg thuis voelen. De Nederlandse lessen op woensdagmiddag in Eigenaard zijn geëvolueerd naar een gezellig praatmoment met vrienden onder elkaar. Deze nieuwkomers doen vrijwilligerswerk in afwachting van een job. WIST JE DAT... * Er eindelijk twee hondenloopzones zullen komen in Oud-Turnhout. Een maatregel tegen overlast van hondenpoep. * We grasdals krijgen op de parking in Oosthoven - waterdoorlatend, geen beton of asfalt. * Ook voor de aanleg van de toekomstige parking aan de nieuwe sporthal worden er grasdals gebruikt.


GROEN

GROTE VERANDERING KOMT VAN KLEINE DADEN. DAT GEEFT NIEUWE HOOP

MEYREM ALMACI Voorzitster Groen meyrem.almaci@groen.be

De wereld verandert in een razendsnel tempo. In de Verenigde Staten nam Trump zijn intrek in het Witte Huis, maar in buurland Canada werd de progressieve Trudeau eerder al premier. In Europa roepen figuren als Le Pen en Wilders het luidst, maar komen groene sterren als Jesse Klaver en Alexander Van der Bellen met echte oplossingen. Van der Bellen schopte het in Oostenrijk zelfs tot president. Eén ding is duidelijk: mensen hebben genoeg van de achterkamerpolitiek en de ons-kent-onsmentaliteit. Ze vragen een eerlijke politiek met aandacht voor hun zorgen. Groen gaat daar graag op in. Altijd met een uitgestoken hand, niet met de opgestoken middelvinger of de bokshandschoen. Vastgeroeste problemen lossen we op met frisse en haalbare ideeën. De vervuilende files die van record naar record manoeuvreren? Met een mobiliteitsbudget en een slimme kilometerheffing keren we die trend. Lokale kmo’s, de ruggengraat van onze economie, die naar adem

Groen_NAT_v1_Nationaal201703.indd 4

‘Groen komt met stuitend haalbare voorstellen voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving’ happen? Verlaag de vennootschapsbelasting en sluit alle achterpoortjes voor de grote spelers. De zorgsector die het water aan de lippen staat? Investeer in een haalbare en betaalbare zorg op maat, in plaats van de fundamenten van onze samenleving kapot te besparen. Mensen die op een burn-out afstevenen en oprecht ongelukkig zijn in hun job? Geef hen toch de kans om zich te heroriënteren, met tijdelijke steun. Groen komt met stuitend haalbare voorstellen voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving. Dat geeft nieuwe hoop.

3/3/2017 10:01:15 AM


GROEN

NIEUWE HOOP VOOR HET KLIMAAT

Vlaanderen fossielvrij? Dankzij ons oppositiewerk zijn we weer een stapje dichterbij. Enkele maanden geleden lanceerden we een actieplan om het tijdperk van steenkool en olie definitief achter ons te laten. Vandaag zit een groot deel van die voorstellen al vervat in een klimaatresolutie die de regering aanmaant een stevige inhaalbeweging te maken voor het klimaat. Dit zijn er enkele:

Stookolietanks zeggen we vaarwel Zo geven we alle kansen aan duurzame verwarmingstechnieken zoals warmtepompen en warmtenetten.

Tegen 2030 halveert het aantal benzine- en dieselwagens We investeren in (elektrische) fiets, openbaar vervoer, elektrische wagens en autodelen.

We stoppen met bouwen in open ruimte We roepen versnippering een halt toe en beschermen onze natuur en bossen.

Vlaanderen fossielvrij BJÖRN RZOSKA Fractieleider Vlaams Parlement bjorn.rzoska@groen.be

‘Na het klimaatakkoord van Parijs heerst er terecht nieuwe hoop voor het klimaat’, vindt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. ‘Met de resolutie verzilveren we dat wereldwijde engagement nu ook in Vlaanderen. Dat de resolutie over de grenzen van meerderheid en oppositie

heen gedragen wordt, stemt me erg hoopvol. Bovendien zullen de Vlaamse ministers elk jaar moeten aantonen welke inspanningen ze deden voor het klimaat. Zo kan het parlement perfect opvolgen hoe ver we staan met onze ambities.’

NIEUWE POLITIEK

100.000 bekeken bijna 1.000 gedeeld

Bekijk al onze voorstellen en teken de petitie op www.groen.be/klimaatpetitie

#ENGAGEZVOUS #FUCKDEZIJLIJN

te kijken van aan de zijlijn maar te praten over onze toekomst.

KRISTOF CALVO Fractieleider Federaal Parlement kristof.calvo@groen.be

‘De verkiezing van Donald Trump schokte in november de hele wereld. Een vuilbekkende miljonair wist voldoende mensen achter zich te scharen en het Witte Huis in te palmen. Veel mensen zijn bezorgd. Hoe stoppen we de golf van plat populisme? Hoe laten we opnieuw een positieve wind waaien door de politiek? We besloten niet toe

Groen_NAT_v1_Nationaal201703.indd 5

Liefst 500 millennials verzamelden in de Roma in Antwerpen. De opbouwende discussies en verfrissende ideeën gaven me energie om er weer maanden tegenaan te gaan. Maar wat me zo mogelijk nog hoopvoller stemt, is dat we met ons initiatief niet alleen staan. Over de hele wereld staan mensen op en beseffen ze dat ze dit niet niet zo maar moeten ondergaan. Overal zeggen mensen overtuigd ‘yes, we can’. De roep naar een grondige politieke vernieuwing is groter dan ooit. Dat geeft nieuwe hoop.’

Na slechts enkele weken voorbereiding, verzamelden liefst 500 millennials in de Roma in Antwerpen.

‘Jongeren overtuig je niet met emoji of likes. Uitdagingen, vernieuwing, inhoud en vooruitgang: dat zijn de woorden die we zoeken. Meer dan ooit zijn jongeren er van overtuigd dat ze een impact hebben op de samenleving.’ YASMIEN NACIRI CHANGEMAKER

© Bob Reijnders

‘Het is gemakkelijk om cynisch te zijn en dit af te doen als een clubje linkse mensen die een avondje pintelieren, maar dat was het maar deels. Mirakeloplossingen om de rechts-populistische golf in Europa te counteren zaten er nooit in. Maar er is wel stevig gediscussieerd, zonder taboes.’ DE MORGEN

3/3/2017 10:01:16 AM


KEMPEN

© Ton Wiggenraad

STADSREGIO TURNHOUT BOEKT RESULTATEN Het samenwerkingsverband tussen Turnhout, Beerse, Vosselaar en OudTurnhout – kortweg de Stadregio Turnhout – is de jongste jaren in een stroomversnelling gekomen. Er wordt reeds rond heel wat thema’s samengewerkt: woonbeleid, ruimtelijke ordening, mobiliteit, ouderenzorg, kernversterking en detailhandel. In 2017 wordt een stadsregioraad opgericht. De Stadregio toont dat samenwerking over de partij- en gemeentegrenzen heen loont. Rond het thema mobiliteit ging een delegatie met o.a. de vier bevoegde schepenen van de Stadsregio naar Minister Ben Weyts. Marc Boogers (foto), Groene schepen van mobiliteit in Turnhout, licht toe: “We stelden aan de Minister onze 10 mobiliteitsprioriteiten voor, verspreid over de Stadsregio. Een eerste resultaat is er: in de begroting van de Vlaamse Overheid staat de herinrichting van de Steenweg op Gierle gepland in 2018. Een oud zeer wordt hiermee eindelijk aangepakt.”

Diederik Vandendriessche aan het bufferbekken van de Koude Beek in het Landschapspark Frythout

© Nathan Vandendriessche

© Quinten Quartier

GROEN KEMPEN GEEFT LOKALE DOENERS EEN GROENE PLUIM Het gratis tweedaagse muziekfestival 'Arendonk Zingt en Swingt' kreeg een Groene Pluim om haar inclusieve maatregelen: van uiteenlopende muziekgenres tot een rolstoelpodium. Groen-voorzitster Meyrem Almaci overhandigde op de Groen Kempen nieuwjaarsreceptie in Merksplas de prijs aan de Arendonkenaars. De andere twee genomineerden waren 'De Funfabriek’ in Vosselaar en ‘De Verswinkel’ in Mol. Wil je dit muziekfestival ook ontdekken? Zak op 12 en 13 mei dan zeker af naar Arendonk voor dit gratis evenement!

KLIMAATVERANDERING: NIET WACHTEN TOT HET WATER ONS AAN DE LIPPEN STAAT Door de klimaatverandering neemt de droogte toe en warmt de aarde op. In onze regio zal ze ook voor meer en hevige neerslag op korte tijd zorgen. Om dit water te kunnen opvangen, is ruimte nodig. De provincie Antwerpen heeft hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Jammer genoeg verloopt het tempo waarin de provincie opvangbekkens realiseert, veel te traag. Met Groen vinden we dat er dringend extra inspanningen moeten komen rond het integrale waterbeleid. Want met de huidige 3 kleine nieuwe projecten per jaar, kunnen we de problemen met wateroverlast niet binnen de perken houden. Ook andere maatregelen laten op zich wachten. Zo kan je regenwater met behulp van schotten tegenhouden in de grachten. Zo krijgt het de kans om geleidelijk in de grond te dringen. En dat is belangrijk in de strijd tegen overstromingen. Ook de toenemende periodes van droogte, vragen extra inspanningen. Zo is het belangrijk om water op te sparen en het verbruik ervan goed in de gaten te houden. Ook hier moet de provincie een extra tandje bij steken, anders wordt het dweilen met de kraan open. Eén stap in de goede richting is alvast gezet. Er wordt volop gewerkt aan een nieuw ruimtelijk structuurplan, de Nota Ruimte. Dat plan bevat belangrijke stappen om zuiniger om te gaan met onze open ruimte. Het wordt ook gekoppeld aan een groot netwerk van groene ruimte in water in de provinciale valleigebieden. Dat is een sterk signaal. Met Groen zullen wij er alles aan doen om er voor te zorgen dat dit plan nu wordt vertaald naar concrete projecten. Diederik Vandendriessche, provincieraadslid


HIER

1

2

3

4

1 Biograav, de groene vereniging ter promotie van bioproducten kun je op verschillende gelegenheden in Oud-Turnhout aantreffen. Op de kerstmarkt of bij de kerstboomverbranding bijvoorbeeld. De vrijwilligers zoeken telkens passende bioproducten om te verkopen: van biertjes en kaas tot kalkoensaté’s voor op de barbecue. Opbrengst is niet het eerste streven, maar is mooi meegenomen voor goede doelen. © Dirk D.

2 Een schilderij voor onze voormalige schepen Greet Oris. Greet werd tijdens de nieuwjaarsreceptie in de bloemetjes gezet voor haar vele jaren inzet voor Groen in Oud-Turnhout. Als blijvend aandenken hebben we haar een schilderij overhandigd en we hopen dat het een mooie plaats krijgt in haar nieuwe woonst. © Liesbet D.

3 Jouw zorg is onze zorg en dat werd duidelijk gemaakt tijdens de zorgroadshow die plaatsvond in de jeugdlokalen van Zwaneven. We leerden dat zorg zoveel mogelijk lokaal verankerd moet zijn, zodat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Onder andere een zorgloket in het gemeentehuis en vereenvoudigen van alternatieve woonvormen, zoals kangoeroewoningen, kregen we mee als werkpunten. © Alex B.

4 Met een goed gevulde bus gingen we met Groen Oud-Turnhout op excursie naar Doel. We bezochten de spookstad van België en het Verdronken Land van Saeftinghe. We hebben met volle teugen genoten van deze uitstap. Een volgende uitstap met een nieuw 'doel' staat al gepland voor 21 mei. © Liesbet D.


SAMEN OUD-TURNHOUT MAKEN Heb je een idee om zaken te verbeteren in Oud-Turnhout? Laat het ons weten. Samen pakken we het aan, want met Groen kan het anders. #hetkananders Groen Oud-Turnhout werkt verder met veel hoop, veerkracht en positieve energie voor een open politiek. Kritisch, in dialoog, niet een politiek die zich in achterkamertjes afspeelt, maar transparant. Samen met de burgers willen we een politiek voeren die de problemen benoemt maar niet veralgemeent, een politiek die verzoent en werkt over de partijgrenzen heen.

Groen Oud-Turnhout Alex Bosmans Schoutenhoefstraat 60 2360 Oud-Turnhout 0477 72 50 61 alex.bosmans@groen.be www.groenoudturnhout.be www.facebook.com/GroenOudTurnhout @groen Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Oud-Turnhout lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

Groen oud turnhout lente 2017  

Groen Gazet 'Hier in Oud-Turnhout'

Groen oud turnhout lente 2017  

Groen Gazet 'Hier in Oud-Turnhout'

Advertisement