Page 1

GROEN VELLETJE Agalev Kampenhout Agalev Kampenhout wenst U een goed jaar toe. Een goede gezondheid, veel vriendschap en tijd om te genieten .

v.u.:Georges Van den Hauten, Walenhoek 6, 1910 Kampenhout

Editoriaal ·

Agalev vroeg aan het bestuur of het gemeentelijk aankoopbeleid kan worden bijgestuurd zodat er in de toekomst enkel nog koffie wordt gekocht met het keurmerk ‘Max Havelaar’. Dit keurmerk garandeert een eerlijke prijs aan de producent. Het bestuur was hiermee akkoord, meer nog, er gingen stemmen op om andere producten (zoals wijn) bij de wereldwinkel aan te kopen. · Tenslotte vroeg Agalev om een percentage op de uitstaande gemeentelijke beleggingen te besteden aan gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Het bestuur vond dit technisch te moeilijk, maar besliste om het bestaande budget voor ontwikkelingssamenwerking (1240 euro) te verdubbelen (2500euro). Agalev is blij dat deze stappen worden gezet. De genomen beslissingen betekenen een stimulans voor de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. In dit krantje vertellen een aantal mensen van Kampenhout waar hun initiatief voor staat en hoe ze werken. We danken hen voor de bereidwillige medewerking. Veel leesgenot en tot zaterdag 23 februari, op onze spaghettiavond!

Dit krantje staat in het teken van solidariteit. Solidariteit is in de eerste plaats iets tussen mensen en waar het spontaan ontstaat is het op zijn mooist. Toch kan een gemeente solidariteit stimuleren. Dit kan door informatie te verspreiden, door organisaties een forum te bieden en door zelf een aankoopbeleid te voeren dat rekening houdt met de principes van eerlijke handel en duurzaamheid. Daarnaast kan de gemeente een financiële inspanning leveren door rechtstreeks een bedrag te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Op de gemeenteraad van oktober 2001 stelde Agalev drie voorstellen voor om de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking in Kampenhout te stimuleren. · We vroegen aan de schepen bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking om een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) op te richten. Deze raad kan de schepen adviseren bij het uitwerken van een dynamisch beleid op het vlak van gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. De schepen beloofde om mensen aan te spreken om mee te werken in deze raad.

Erik Torbeyns

Agalev Kampenhout nodigt U uit op haar

Op zater-

dag 23 februari vanaf 18u In de PAROCHIEZAAL te NEDEROKKERZEEL.

Naar jaarlijkse gewoonte vergasten we u op heerlijke pasta met verschillende sauzen. Voor de kinderen is er een speelhoek voorzien. Er is eveneens een stand van de wereldwinkel.

1 Agalev Kampenhout op het wereldwijde web: www.agalev.be/groep/kampenhout


Kiezen voor een solidair Kampenhout Oxfam-Wereldwinkels... handel, uit respect

Eerlijke Handel: Wat? Eerlijke handel is een alternatieve manier van handel voeren, die streeft naar duurzame ontwikkeling van arme producenten. Eerlijke handel biedt betere handelsvoorwaarden en betere prijzen dan de reguliere handel en creëert markttoegang voor kleine producenten. Eerlijke handel gelooft in een langdurige samenwerking met organisaties van producenten en respecteert de arbeidsrechten. Eerlijke handel is méér dan ethische handel. Ethische handel houdt alleen maar rekening met de wijze waarop een product is gemaakt (bijvoorbeeld of er kinderarbeid bij te pas komt), maar is geen garantie voor eerlijke prijzen.

De meer dan 170 Oxfam-Wereldwinkels in België willen meebouwen aan een rechtvaardige en democratische wereld. Via de verkoop van eerlijke producten willen we de publieke opinie wakker schudden rond de ongelijke handelsverhoudingen in de wereld. We willen de machtscentra in de politiek en de bedrijfswereld onder druk zetten om maatregelen te nemen die in het belang zijn van de economisch zwakkeren. We willen een 'tegenbeweging' van kritische en geëngageerde mensen op gang brengen die kiezen voor solidariteit en respect. We willen steun geven aan de autonome ontwikkeling van het zuiden.

Eerlijke handel: je beste garantie voor een duurzaam ontwikkelingsbeleid.

Dit doen we op verschillende manieren : door handel, educatief werk en politieke actie. Je kunt de drie pijlers niet los van elkaar zien.

Er zijn voorbeelden van gemeenten die een samenwerkingsverband afsloten met een ‘zustergemeente’ in een ontwikkelingsland. Dergelijke samenwerking kan zeer verrijkend werken door de uitwisseling van culturele, economische en maatschappelijke kennis en vaardigheden. Die samenwerking moet in de eerste plaats bijdragen tot het uitbouwen van de plaatselijke democratie, zodat mensen ter plaatse de mogelijkheid hebben om een eigen beleid te ontwikkelen onafhankelijk van materiële of financiële hulp van buitenaf. Misschien is dit een volgende stap voor het bestuur van Kampenhout?

De OxfamWereldwinkels zijn ‘winkels’. Ze verkopen 'eerlijke' voedingsproducten. Heel gewone producten, zoals koffie, wijn, chocolade, noten en honing. We noemen ze ‘eerlijk’, omdat een rechtvaardig deel van de aankoopprijs gaat naar de mensen die er recht op hebben: de producenten, boeren en boerinnen die zich organiseren in coöperaties. Dit is in de ‘gewone’ handel niet vanzelfsprekend.

Duurzame Ontwikkeling: ook een taak/ zaak van de gemeente! Duurzame ontwikkeling betekent dat je kiest voor mens– en milieuvriendelijke producten en producten van eerlijke handel. Gemeentebesturen beslissen echter niet vrij waar ze hun producten kopen. De Belgische en Europese

In de meeste Oxfam-Wereldwinkels (niet in het depot te Kampenhout) vind je ook rekken met gebruiks- en siervoorwerpen, textiel, speelgoed enz., gemaakt door ambachtslui uit het zuiden, op een traditionele manier, met duurzaam materiaal.

Kampenhout nam op voorstel van Agalev de beslissing om in de toekomst enkel koffie met het ‘Max-Havelaar keurmerk’ te gebruiken voor de gemeentelijke diensten. Het O.C.M.W. van Kampenhout sloot zich hier bij aan!!

Je vindt een Oxfam-Wereldwinkel in je buurt : Brouwerijstraat 1 – 1910 Kampenhout (open elke zaterdag tussen 9u30 en 12u).

overheden hebben een aantal spelregels vastgelegd. Toch bestaan er mooie voorbeelden van gemeenten die duurzame ontwikkeling en verantwoord consumeren hebben opgenomen in hun beleidsopties.

Loop gerust even langs om een kijkje te komen nemen.

Max Havelaar is het enige keurmerk van eerlijke

Anje Snauwaert

handel in Vlaanderen. Max Havelaar kent het keurmerk toe aan importeurs van koffie, thee en bananen die hun producten kopen volgens de criteria van de eerlijke handel. 2

Agalev Kampenhout op het wereldwijde web: www.agalev.be/groep/kampenhout


Vergaderen is zeker niet onze hobby, vechten tegen onrecht wel 11.11.11, wadisda en wiezijnda?

11.11.11 is een koepelorganisatie van een heleboel ngo’s (niet -gouvernementele organisaties) die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast zijn er ook organisaties (vredesbeweging, vakbonden enz…) vertegenwoordigd binnen deze koepel. Lokaal (per gemeente) draait de organisatie op vrijwilligers, zo’n 25000 in totaal. Ook Kampenhout heeft al jaren een eigen 11.11.11.comité. De acties van dit comité concentreren zich rond 11 november. Tijdens de week van 11 november wordt er op alle Kampenhoutse scholen informatie gegeven over het zuiden. Gemotiveerde vrijwilligers zorgen voor de gepaste sprekers en animators voor de verschillende leeftijdsgroepen en nemen de praktische organisatie op zich. Alle Kampenhoutse scholen verlenen hun medewerking aan dit project. Daarnaast wordt er elk jaar rond 11 november een wereldfeest gehouden in de sporthal van Berg. Hiervoor zetten we alle zeilen bij: in de namiddag is er kinderanimatie, die volledig door de Kampenhoutse jeugd wordt uitgewerkt. Je kan er dan ook al komen snoepen van eigengemaakte dessertjes. Tussen 17 en 20u zijn er warme maaltijden te verkrijgen. Om 20 uur begint onze kwis die altijd zeer wordt geapprecieerd. Om dit alles vlot te laten verlopen zijn er heel wat helpende handen nodig. Alle medewerkers zetten hier dan ook hun beste beentje voor. Begin november wordt een uitnodiging voor het wereldfeest gebust en een overschrijvingsformulier, waardoor u een bijdrage kan leveren, als u zelf niet kan langskomen op het feest. Het comité van Kampenhout is ook een VIP-comité (Vinger In de Pap -comité) en krijgt zo de mogelijkheid om regelmatig zijn opinie te laten horen over de komende campagnethema’s, aandachtspunten voor de toekomst, enz. Want 11.11.11. probeert om permanent te werken en bepaalde thema’s op de politieke agenda te krijgen. Denken we bijvoorbeeld aan eerlijke handel, of recent nog de Tobintaks, een belasting op financiële speculatie. Een kleinere groep vrijwilligers vergadert een paar keer per jaar over dit soort zaken. Maar vergaderen is zeker niet onze hobby, vechten tegen onrecht wel. Mocht u graag meer willen weten over 11.11.11.-Kampenhout, wil u onze ploeg komen versterken of een handje komen helpen op ons volgende wereldfeest, dan bent u altijd welkom op onderstaande adressen en telefoonnummers. Kris Robberechts, Schildhovenstraat 33 1910 Kampenhout 016/65.12.42 E-mail: Kris.Robberechts@kampenhout.be Vera Janssens Kerkstraat 3 1910 Kampenhout 016/65.71.99 E-mail: vera_janssens@hotmail.be

GROS in Kampe nhout? Agalev Kampenhout vroeg aan schepen Victor Peeters, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking om initiatief te nemen tot het oprichten van een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). Deze raad brengt alle geïnteresseerde mensen samen en kan enerzijds de schepen adviseren bij het beleid rond ontwikkelingssamenwerking en anderzijds gemeentelijke initiatieven ontwikkelen om de bevolking te sensibiliseren voor ontwikkelingssamenwerking. Tot nu toe nam het plaatselijk 11.11.11.comité deze verantwoordelijkheid met succes op zich. Toch heeft ook de gemeente een verantwoordelijkheid inzake informatie en sensibilisatie als het over ontwikkelingssamenwerking gaat. Agalev Kampenhout hoopt dat onze schepen, zoals werd beloofd, de nodige inspanningen zal doen om alle geïnteresseerden samen te brengen en een GROS opricht.

Wil je reageren? Wil je meer informatie?

Bel, schrijf of mail: Georges Van den Hauten: Walenhoek 6, 1910 Kampenhout Tel&fax: 016/65.03.39 e-mail: Kampenhout@agalev.be 3 Agalev Kampenhout op het wereldwijde web: www.agalev.be/groep/kampenhout


O.C.M.W.: centrum voor lokale solidariteit De OCMW werking.

Lokaal Opvang Initiatief Kampenhout.

In dit themanummer over “solidariteit” kan een ko rte beschouwing over de OCMW werking niet ontbreken. Het OCMW is zowat de gemeentelijke belichaming van het begrip solidariteit. Diverse diensten pogen een gepast antwoord te bieden aan hedendaagse plaatselijke welzijnsnoden. Eén daarvan, het LOI (Lokaal Opvang Initiatief ) wordt hiernaast toegelicht.

Het OCMW Kampenhout heeft met de Belgische overheid een convenant afgesloten voor een periode van 3 jaar, waarin het OCMW zich verplicht de materiële opvang van 9 asielzoekers te verzekeren. Onder materiële opvang wordt onderdak, voeding, medische verzorging en begeleiding verstaan. Het huidige opvanginitiatief bestaat uit één groot woonhuis, waarin 7 volwassenen en 2 kinderen verblijven. Als mensen van verschillende culturen en nationaliteiten onder één dak leven, moet men aandacht schenken aan bepaalde elementen. Ieder ko ppel of alleenstaande heeft zijn eigen kleine studio, zodat de privacy wordt gerespecteerd. De gemeenschappelijke ruimten zijn de keuken, living, badkamer, kelder en tuin.

Bij het begin van deze legislatuur werden de leden van de OCMW-raad aangesteld. De verhoudingen zijn een afspiegeling van de verhouding in de gemeenteraad waardoor de meerderheid 7 zetels en de oppositie 2 zetels bezet. Het is opvallend hoe sereen en opbouwend de discussies verlopen in de raad. Deze sterke teamgeest levert een nieuwe dynamiek waardoor erg doelgericht kan gewerkt worden. Op de korte beleidsperiode van een goed half jaar werden nieuwe projecten in de steigers gezet die aantonen dat de neuzen van de raadsleden in dezelfde richting staan. Hierbij denk ik aan de meerjarenplanning die in overleg met de gemeente werd uitgetekend, de aankoop van het huis in Buken als antwoord op de onteigeningen aan Kampenhout-Sas, de uitbreiding van de serviceflats, de toepassing van het kwaliteitsdecreet en de nieuwe boekhouding,… Kort samengevat : de start was veelbelovend, de sfeer constructief. Aan het eind van de rit zal dat hopelijk af te meten zijn aan concrete resultaten.

Bij aankomst in het opvanginitiatief krijgen de asielzoekers een reglement van interne orde in hun eigen taal. Hierin staan duidelijke afspraken om eventuele discussies te vermijden. Er zijn tevens sancties voorzien wanneer het reglement overtreden wordt. De kandidaat politiek vluchtelingen krijgen nog een beperkte financiële steun in de vorm van een wekelijks leefgeld. Eén van de belangrijkste taken van de maatschappelijk werker binnen het opvanginitiatief is een degelijke informatieverstrekking en administratieve begeleiding. Deze zijn van groot belang i.f.v. een eventuele verdere integratie van de asielzoeker in onze samenleving.

Marc Van Ingelgom

Met dank aan Tina Vander Meren. Contactadressen:

Politiek Secretaris:

Gemeenteraadsleden:

O.C.M.W.-raadslid

Georges Van den Hauten

Frieda Lampaert

Marc Van Ingelgom

Walenhoek 6, 1910 Kampenhout O.L.V.-straat 16, 1910 Kampenhout

Brouwerijstraat 66, 1910 Kampenhout

Tel en Fax: 016/65.03.39

Tel: 016/65.75.17

Tel.: 016/65.76.14

E-mail: Kampenhout@agalev.be

E-mail: Frieda.Lampaert@agalev.be

E-mail:mark.vaningelgom@pandora.be

Erik Torbeyns Binnenveldstraat 25, 1910 Kampenhout Tel.: 016/65.19.76 E-mail: Erik.Torbeyns@agalev.be

4 Agalev Kampenhout op het wereldwijde web: www.agalev.be/groep/kampenhout

Groen Vel 2002  

Informatieblad van Groen Kampenhout