Page 1

2010

Off Course!

SEPTEMBER

23e jaargang no. 3


byfrank.nl

O

i

v

G

R

D

F

T

R

W

(

e

o

G

D

W

T

F

e

R

w

W

t

B

v

N

t

v

T

t

s

A

t

p

T

t

A

t

J

t

P

M

0

L

C

t

e

o

Interieur en huisstijl voor 1622 Lifestyle Dokkum Corporate design | bno

i


Off Course! is het officiële 4x per jaar verschijnend verenigings-orgaan van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster

Redactie: Dick Saakstra Frits van der Meer Thea Dijkstra

Redactieadres: Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden (0511) 43 22 99 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl

opgericht 26 - 09 - 1988 Golfterrein gelegen in het recreatiegebied De Groene Ster, Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden Telefoon (0511) 43 22 99 Fax (0511) 43 00 13 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl Rabobank 34.08.28.161 www.leeuwardergolfclub.nl

Wedstrijdinformatie: telefoon (0511) 430446

Bestuur: voorzitter Nico van der Wal telefoon (058) 2881801 vice-voorzitter Tjitske de Heij telefoon (058) 2160493 secretaris Aukje Tiemersma telefoon 06 54372987 penningmeester Thys Tjalma telefoon (0511) 476166 André Verbuys telefoon (0511) 469515 Johan H.M. Vos telefoon (058) 2 33 60 06

Professional: Martin Wedema 06 53 57 67 96

Ledenadministratie Charles de Wolff telefoon (058) 2573367

Voorwoord Golf is een bijzondere sport. Het kan worden (en wordt gespeeld) door zeer jeugdigen en bejaarden en alles wat daar qua leeftijd tussen zit. Ook kan het worden beoefend door mensen die tijdelijk of permanent mindervalide zijn. Dat laatste is mogelijk door het werk van de Stichting Handicart. Deze stichting heeft rond 520 handicarts beschikbaar gesteld voor gebruik op de meeste Nederlandse Golfbanen. De Stichting kan dit doen op basis van giften van donateurs, schenkingen en legaten. Landelijk zijn er 15000 golfers die een gebruikerskaart hebben. Door de toenemende vergrijzing zal dit aantal alleen maar toenemen. Om die reden is het van belang dat elke golfer donateur is of wordt van de Stichting Handicart. Ik roep een ieder die nog geen donateur is zich op te geven via de aanmeldingsfolders “keep golfers rolling” die in de hal van het clubhuis liggen. Hoe meer donateurs op de club hoe meer kans we hebben voor het verkrijgen van handicarts. Bij onze club zijn er zo’n 100 leden die een gebruikerskaart hebben en daarvoor zijn slechts 6 handicarts beschikbaar. Deze worden in volgorde van reservering uitgegeven. Nog een oproep aan de gebruikers van de handicarts: laat geen afval achter en blaas zo nodig grasmaaisel weg alvorens de cart naar de stalling te brengen! Hoe kom ik op het vorenstaande? Op zondag 8 augustus jl. is de handicartwedstijd gespeeld. Die is gewonnen door Dick Saakstra, goede tweede was Lex v.d. Kallen en onze Ria Doornbosch eervol derde. Omdat Lex op 2 september verhinderd is, zullen Ria en Dick onze club vertegenwoordigen op de regionale handicart wedstrijd op “Havelte” om zich te kwalificeren voor de landelijke wedstrijd. Yfke van der Schaaf en Dick Meulenbroek hebben zich via de clubwedstrijd met maar liefst 40 Stablefordpunten geplaatst voor de landelijke finale van de Arendsen de Wolff trofee. Ik verwacht de cup binnenkort in Leeuwarden! Dat golf op een zeer speciale wijze kan worden gespeeld bleek op zaterdag 19 juni jl. Een groep golfers uit Nederland meldde zich om 07.00 uur op de eerste tee van onze baan. En liep die dag het onwaarschijnlijke aantal van 60 holes! Dit noemt men Marathongolf. Of men blaren op handen en/of voeten had weet ik niet, maar ik vermoed het wel. De club is door de groep hartelijk bedankt voor de ontvangst en verdere service. In de hal van het clubhuis hangt sinds kort een AED (automatische externe defibrillator). Dit draagbare apparaat is bedoeld om iemand die op onze accommodatie wordt getroffen door een hartstilstand eerste hulp te verlenen. Met het apparaat wordt op een geautomatiseerde wijze een elektrische schok toegediend om het hart weer in een normaal ritme te brengen. Ons lid Tom Gruintjes en zijn collega van de ambulancedienst hebben belangeloos twee avonden instructie gegeven (hulde daarvoor) aan rond 26 leden (waaronder marshals en personeel) voor het gebruik van het apparaat. Ik hoop van harte dat het apparaat op onze club niet behoeft te worden ingezet! Tom Gruintjes heeft voor de Off Course hier ook nog een speciaal artikel over geschreven, zie elders in dit blad. Om het terras en de meubelen er spic en span te laten uitzien -met name ook voor het Top of Holland toernooi- heeft het horecapersoneel, de vriend van Janke Wijbenga en onze leden Dick en Alie Saakstra en Ria van der Hoogen op vrijdagmiddag 30 juli en zaterdag 31 juli (’s morgens om zeven uur!) de handjes flink laten wapperen. Mensen, hartelijk dank! Fantastisch dat er leden zijn die wanneer ze ergens een aanmerking op hebben, dan ook zelf willen bijdragen aan de verbetering ervan. Tenslotte wil ik onze Matchplaykampioenen 2010: Nicky Iles en Ed van ’t Westende, nog eens van harte feliciteren. Voor Ed was het de derde in rij. Nicky heeft een mooie uitdaging: het record van Nelly Kolk van vier x op rij Matchplaykampioen ( 2006, 2007, 2008 en 2009) te evenaren of te verbeteren. Ed is al behoorlijk op weg. En wellicht ten overvloede: maak ruimte in uw agenda voor de golfweek 2010, die begint met de Schepmantrofee op zaterdag 18 september a.s.

e-mail: c.wolff7@chello.nl

off course!

Leeuwarden, 16 augustus 2010. Nico van der Wal, voorzitter.

is gedrukt op een pers van

Off Course!

1


Van de redactie Het zomernummer van de Off Course. Het klinkt een beetje vreemd, op het moment dat u het blad ontvangt, zo medio september zitten we al weer dicht tegen de herfst aan. De inhoud van het blad heeft echter voor het belangrijkste deel betrekking op hetgeen zich de afgelopen zomermaanden in de golfwereld heeft afgespeeld, in het bijzonder natuurlijk onze eigen Leeuwarder Golfclub de Groene Ster. Een zomer die zich kenmerkte door grote sportevenementen zoals het WK voetbal (praten we niet meer over), de tennistoernooien van Roland Garos en Wimbledon en de Tour de France. Wat dichter bij huis de Windmillcup, het Skûtsjesilen en de PC te Franeker. Er zijn meer tot de verbeelding sprekende sportevenementen geweest. Prachtige sporten, maar waar het ons golfers om gaat zijn natuurlijk de grote golftoernooien. Te veel om op te noemen maar een paar springen er toch wel uit zoals het US Open op Pebble Beach, The Open, anders gezegd het Brits Open op St. Andrews, ‘’ the home of golf’’, schitterende toernooien met verrassende winnaars. Er staan ons ook nog een aantal fraaie toernooien te wachten zoals het US PGA Championship, ons eigen KLM Open op de Hilversumsche Golf Club en als ultiem toetje in oktober de strijd tussen de Europeanen en Amerikanen in de Ryder Cup. Nog niet zolang geleden werd er in de media (in het bijzonder op tv) nauwelijks aandacht aan het golf besteed, hooguit een korte samenvatting en het noemen van de winnaar, vaak ene heer Woods. Golf heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen, is commercieel belangrijk en dus voor de media interessant. Er gaat nu bijna geen week voorbij of er wordt via de zender Sport 1 wel een golftoernooi uitgezonden en soms zelfs twee. De grote wedstrijden live vanaf de donderdag tot en met zondag. Opvallend daarbij is hoe goed dat te volgen is. Camera’s bij de afslag, op de fairways, op de greens, opgesteld in grote hijskranen of in Zeppelins zoals bij de grote Amerikaanse toernooien, brengen alles tot in detail in beeld. Zoeken om een bal is nagenoeg overbodig. De kijker wordt via een animatiefilm vooraf geïnformeerd over de bijzonderheden van de hole, lengte, hindernissen, pinpositie etc. Na de afslag wordt de plaats van de bal ook weer via een animatie in beeld gebracht. Herhalingen van drives, bunkerslagen en dergelijke in slow motion laten de jaloersmakende swingtechniek van de grote spelers zien. We kunnen er als oprechte amateurs geen genoeg van krijgen en er zeker ons voordeel mee doen. Grote vraag blijft, waar halen we de tijd vandaan om het allemaal te volgen en op z’n tijd zelf ook nog een balletje te slaan. Een groot voetballer en overigens ook niet onverdienstelijk amateurgolfer genaamd Johan Cruijff heeft ooit eens gezegd: ‘’elk voordeel hep zijn nadeel’’. Hij heeft gelijk. Redactieteam Off Course

Off Course!

3


Nieuwe leden Uit Leeuwarden: K. Noppert, M.W. Zoetemeijer, S.A. Murre, R.M. van Wasbeek, N.A. Koopmans, M.J.H. Bults, E. Edema, J.J.Andriessen. Uit Franeker: Mevr. S. Homminga, Mevr. H.Ploegstra, T. de Boer Uit Kleine Huisjes: P. Stuive Uit Oudkerk: J.J. Kraayeveld Uit Drachten: A. Koopmans Uit Bergen op Zoom: Mevr. de Jonge, J.P. de Jonge Uit Grou: Mevr. de Boer, J.K. de Boer Uit Jellum: Mevr. J. Koopman Uit Berlikum: J.H. Oliver Uit Tietjerk: Mevr. Stam, J.P. Stam Uit Burgum: W. Visscher Uit Reduzum: Mevr. E.Tempelmann

Geslaagd voor het GVB (GolfVaardigheidsBewijs) 13 maart j.l Frederik Stutterheim, Marten Reitsma en Ed Wapstra 17 april j.l. Margriet Kooiker de Boer 8 mei j.l. Jan Boonstra, Tjeerd v.d. Kooi, Peter Boonstra, Andrew Livsey en Anne Marieke v.d. Klip 12 juni j.l. Sietse Kooiker, Wim Schuilenburg, Chris Gerritsen, Henk Burggraef, Agaat Steen, Marianne Sickler, Sonja Hiemstra, Marit v.d. Sleen, Dora Vlietstra en Roel Bakker. 28 juni j.l. Tineke Smeding en Cees Geerts. 24 juli j.l. Medi Ghoorhannejhad, Frans Kleijsen, Boudewijn Mintjes, Feike Duursma, en Grietje Odinga- Woudstra.

Mededeling secretariaat Wijziging van uw e-mailadres graag doorgeven aan het clubsecretariaat ten behoeve van de ledenadministratie. Voor Telegolf moet u het nieuwe e-mailadres zelf invoeren bij gebruikersinstellingen (staat boven wedstrijdagenda). U komt dan in een scherm waar u een aantal wijzigingen in kunt doorvoeren zoals uw e-mailadres. Vervolgens klikt u weer op home om naar de website terug te keren.

De volgende Off Course! komt uit omstreeks 15 december 2010. De sluitingsdatum kopij is dan:

15 november 2010 Aanleveren van kopij bij voorkeur per e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl Het mag ook direct in de postkast van Off Course! in het clubhuis. Foto omslag: Saskia Hiemstra

4

Off Course!


Automatische Externe Defibrilator

Wasbeek,

In augustus heeft het bestuur besloten de oude AED te vervangen door een nieuw model dat aan alle eisen voldoet. Voor hen voor wie dit geen bekende term is: AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. De nieuwe hangt intussen met een gebruikershandleiding in de hal tegenover de computer. Dit is zijn vaste plaats. Om vooral de mensen, die veel op de club aanwezig zijn, in de gelegenheid te stellen te oefenen met de AED, is door Broer van Dijk een tweetal avonden georganiseerd. Deze hebben intussen plaats gevonden op 11 en 12 augustus. Op deze beide avonden hebben Piet Stuive en ondergetekende, met behulp van het nodige lesmateriaal een les reanimatie/AED-gebruik gegeven. Eerst een stukje theorie, gevolgd door praktisch oefenen inclusief het gebruik van een oefenAED. Voor deze avonden waren uitgenodigd: het barpersoneel, greenkeepers, secretariaat en diverse commissies. In totaal hebben op deze twee avonden zo’n 25 mensen deelgenomen aan de cursus. En met groot succes en veel plezier.

a,

t e in

Voor alle anderen, leden en mensen die deze avonden niet konden, willen we bij voldoende belangstelling nog een avond organiseren. Heeft u belangstelling voor het leren gebruiken van een AED en de bijbehorende handelingen van het reanimeren? Zo ja, dan is dit de kans op een hele praktische en leuke doelgerichte cursusavond. Aanmelding bij Broer van Dijk. Bij voldoende belangstelling gaan we in september/oktober één, of zo nodig meerdere avonden plannen.

De afspraak die we in ieder geval hebben gemaakt is dat de AED te alle tijde klaar hangt in de hal van het clubhuis. Als de plaats van het onheil dicht bij het clubhuis is, kan de AED daar natuurlijk direct vandaan gehaald worden. Is het clubhuis te ver weg dan zal de AED naar het slachtoffer in de baan gebracht moeten worden, nadat via een speciaal telefoonnummer alarm is geslagen. Dat telefoonnummer is 06- 30453142 en is via het barpersoneel altijd bereikbaar. De AED wordt dan (bij voorkeur door iemand die ermee om weet te gaan) zo spoedig mogelijk (bv met een handicart) naar de betreffende plaats in de baan gebracht. Los daarvan niet vergeten ook 112 te alarmeren!!! Het “clubalarmnummer” staat op de scorekaart vermeld . Het is aan te raden dit nummer ook op het taslabel aan te brengen. Ik hoop een boel mensen te zien op onze volgende avond! Met vriendelijke groet, Tom Gruintjes.

Off Course!

5


Voetbal en golf vinden elkaar op de Groene Ster R B t l tijdens tijd f dj op golfbaan lfb D Roger van Boxtel een oefenrondje De G Groene St Ster Fotobureau Hoge Noorden / Jaap Schaaf

Als u dit leest dender ik over de Zwitserse Alpen met een vaartje van pakweg 60 kilometer per uur. Dat komt omdat ik een sleurhut achter mijn Franse bolide heb hangen. Al een aantal weken ben ik verstoken van internet en een tv met schotelantenne komt er bij ons ook niet in. Nou ja, in ieder geval niet als ik met mijn wederhelft op pad ben, maar weer wel als we op de kleinkinderen passen. Enfin, zonder tv en internet verflauwt de interesse voor voetbal snel. Je vindt jezelf opeens terug op een camping met een afwasborstel in je hand. Waar zou die voor dienen? Ik ben namelijk een adept van afwasmachines en heb de borstel zowel uit mijn korte, als uit mijn lange termijngeheugen verwijderd. Verder spreekt men er een soort koeterwaals dat ik beantwoord met een knik en accentloos ‘Guten Morgen’. Niet echt een omgeving waar je met golf, SC Cambuur of SC Heerenveen bezig bent. In mijn geval is dat Cambuur, want Leeuwarder. Vroeger als actief sportverslaggever diende ik beide clubs, maar eenmaal uit de slangenkuil zijn de voetballers van Cambuur bij mij populairder, hoewel ik geen van allen ken. Dat was tot 2008 wel anders. Toen waren alle vrouwen van Cambuur babes, bijstandmoeders, nonnen en vrijgevochten pubers in naveltopjes. De club was de natie voor de Leeuwarders. De glorie in de nederlaag was overweldigend. Iedereen lachte. De grote witte tanden bloot. In termen van esthetiek vaak monstertjes, maar niet op vrijdagavond. Ik zag inheemse vreugde in die Leeuwarder koppen. Wim Kan retro in de Friese hoofdstad. Aan deze zaligheid viel voor mij als azijndrinker niets toe te voegen, geen god en gebed, geen babe. Misschien een biertje, dat gaat er altijd wel in in Leeuwarden. Maar ook weer niet dat je denkt: het volk heeft het nodig. De avond van de wedstrijd was ook al zo schattig. Met 8000 kwamen ze meestal opdagen, Leeuwarders en andersdenkenden. Ik zal u niet vermoeien met de namen van destijds. Relikwieën uit een ver verleden, de teloorgang meegemaakt en afgeserveerd. Nu heet Cambuur professioneel en staan er vastgoedtycoons aan het roer. Grimmige Leeuwarders werden op slag een applausnatie voor voetbal dat nauwelijks dat predicaat verdiend. De regionale tv-zender krulde op in wereldse dampen. Hier is Cambuur, wereldberoemd in Leeuwarden en omstreken.

8

Off Course!

Ik kreeg genoeg van het utopisch denken en nam de kuierlatten. Dertig jaar verslaggeving door het toilet en een nieuwe hobby gloorde aan de einder. Maar ook bij mijn nieuwe golfcarrière was het voetbal niet helemaal uit zicht. Want wat schetste mijn verbazing. Henk Jager is een vaste Cambuurklant en houdt mij geregeld op de hoogte van het wel en wee van de club. Golfmaatje Jan van der Vlies ten slotte bracht het Cambuurgevoel weer wat dichterbij toen hij vertelde de buurman van ene Robert van Boxtel te zijn. Verdediger bij de Leeuwarders en van het bouwjaar 1983. Ooit voetballend in de eredivisie bij PSV en ADO Den Haag en transfervrij via MVV in de Friese hoofdstad geland. Van der Vlies nam zijn voetballende buurjongen mee naar golfbaan De Groene Ster. Daar bleek spoedig dat deze Van Boxtel een natuurtalent kon worden genoemd. Een paar weken geleden trof ik Henk Jager, koutend met drie jonge kerels, op ons zonnige terras. De gezichten van Robert van Boxtel, Nassir Maachi en Kevin Diaz herkende ik van de beelden. Tijd voor een lollige interventie die Jager beantwoordde met: bemoei dy der niet met, ik mut deze jonges lid make van oanse club. Prachtig! Toen ook nog Jaap Schaaf opdook, een bekende fotograaf van Fotobureau Hoge Noorden, was een kennismaking snel gemaakt. Handje gegeven aan de heren en gebedeld om een foto voor ons clubblad. De drie bovengenoemde voetballers willen bij ons het GVB halen, zo bleek. Toevallig trof ik hun collega Danny Guyt ’s avonds bij de C1000, Hij pitched en putt ergens op een baantje in Zuiderburen. Misschien worden het vier Cambuurvoetballers die bij de Leeuwarder golfclub het GVB gaan halen, zo lachte Guyt. Het zal hun eentonige dagritme zeker in positieve zin beïnvloeden. Voetbal en golf gaan dus goed samen en zijn populair sinds Cruyff, Van Basten, Van Hanegem, de broertjes De Boer en vele andere vedetten na en tijdens hun loopbaan tegen het kleine balletje gingen slaan. Rob de Jong


Golfweek LGC De Groene Ster 18-24 september 2010 De Leeuwarder Golfclub De Groene Ster organiseert ook in 2010 weer een Golfweek! Dit jaar start de Golfweek met de verjaardagswedstrijd van de club: de Schepmantrofee. We organiseren geen uitbundig feest, maar wel een feestelijke week met bijzondere wedstrijden waar alle wedstrijdvormen aan bod komen: • Zaterdag 18 september • Maandag 20 september • Dinsdag 21 september: • Donderdag 23 september: - ’s ochtends - ’s middags -’s avonds • Vrijdag 24 september:

Schepmantrofee Frysian Gents-cup (heren-matchplay) Frysian Ladies-cup (dames-matchplay) 55+ wedstrijd over 9 holes Funfactory voor de jeugd BBQ + verlicht golfen/nachtgolfen Cross-country

Schepmantrofee De verjaardagswedstrijd van de club: over 18 holes, gezelligheidsformule (greensome). Shotgun. Aansluitend feestelijk buffet. Inschrijfgeld: € 20,- (wedstrijd en buffet). Frysian Gents-cup: de Leeuwarder ‘’Ryder Cup’’ Een herenwedstrijd in drie matchplay wedstrijdvormen over 3 maal 9 holes, met 2 partijen (Leeuwarders tegen niet-Leeuwarders) van maximaal 36 deelnemers. Inschrijfgeld: € 7,50. Inschrijving via de lijst in het clubhuis of via Telegolf. Frysian Ladies-cup: de Leeuwarder ‘’Ladies Cup’’ Een dameswedstrijd in drie matchplay wedstrijdvormen over 3 maal 9 holes, met 2 partijen (Leeuwarders tegen niet-Leeuwarders) van maximaal 36 deelneemsters. Inschrijfgeld: € 7,50. Inschrijving via de lijst in het clubhuis of via Telegolf. 55+ wedstrijd over 9 holes Instuifwedstrijd voor senioren vanaf 9.30 uur met aansluitend een lunch. Inschrijfgeld: € 10,Inschrijving via Telegolf.

Funfactory voor de jeugd Een ‘’vriendjes- en vriendinnetjesdag’’: funfactory voor onze jeugdige golfers en hun vriendjes en vriendinnetjes: vanaf 16.00 uur. Jeugdleden en hun ouders worden geïnformeerd door de jeugdcommissie. Verlicht golfen/nachtgolfen Een wedstrijd die start als het donker is en waarbij gespeeld wordt met lichtgevende ballen. Vooraf: BBQ. Shotgunwedstrijd, start ca. 20.30 uur, Texas-scramble. Inschrijfgeld BBQ + wedstrijd en 1 lichtgevende bal: € 20,-. Inschrijving via Telegolf. Cross-country De jaarlijkse wedstrijd kris-kras over de baan. Shotgun. Inschrijfgeld € 5,-. Inschrijving via Telegolf. De Golfweekcommissie: Broer van Dijk en Tjitske de Heij.

Off Course!

9


Britse Open 2010 We lopen rond in het stadje. Zoveel golfzaken heb ik nog nooit gezien. Bij eentje lopen we naar binnen. Ai, ai, ai wat een assortiment: Scotty Cameron-putters, Yes-putters, de nieuwe method putter van Tiger Woods. Alle typen ijzers, drivers, hybrides, pitch forks, schoenen. De golfhemel! Maar het kost wel allemaal geld natuurlijk. We wandelen er maar eens uit en lopen naar de beroemde golfbaan van het stadje. We zijn in St. Andrews, waar nu het Britse Open 2010 aan de gang is. Ja, ja, we zijn er op de laatste dag van dit beroemde toernooi. We komen aan bij de 18e hole, een par 3 van 330 meter (nou ja, voor hun dan), waar net Montgomerie zijn bal de green op drived. Het is er al druk met mensen en die kijken, net als wij, met ontzag naar zulke slagen. Waar ik me wel over verbaas is dat langs de fairway, met alleen een wegje ertussen, allemaal huizen staan. Zou nooit iemand zijn bal de ruiten inslaan? Hmm, misschien slaat een Schot geen slice. Naast de green van 18 ligt de afslagplaats van hole 1, Jimenez is daar net aan het afslaan. Hole 1 ligt parallel aan hole 18, zoals eigenlijk alle holes naast elkaar liggen. Dat maakt het overzichtelijk. Het ziet er allemaal heel simpel uit eigenlijk, gewoon fairways en greens. Die er allemaal wel vreselijk goed uit zien. We lopen maar eens naar het tentendorp en denken na, onder het genot van een kopje koffie, over wat we vandaag gaan doen. In ieder geval hebben we een top 5 van golfers die we willen zien: 1. Tiger Woods 4. Phil Mickelson 2. Ernie Els 5. Darren Clarke 3. Jimenez

Ernie Els kunnen we wel vergeten, want die heeft de cut niet gehaald. Balen! We besluiten bij de tee van hole 12 te gaan staan, dan zien we de rest in ieder geval allemaal. Na eerst fish en chips verorberd te hebben, staan we bij tee 12 en zien we de golfers voorbij komen. Na wat “gewone” golfers (Molinari, Goosen, Marino), komt “Hij” in zicht. Tiger Woods! Het lijkt wel alsof het publiek stilvalt als hij aankomt en denkt “the legend is coming”, laten we hem eens goed bekijken! We hebben hem eens goed bekeken en hij is menselijk (inmiddels is dat ook wel duidelijk), maar op een zodanige manier, dat als hij voorbij is, je toch begint te twijfelen. We zagen hem ook afslaan. De bal vertrok als een kanonskogel. Nog nooit gezien, de enorme snelheid die die bal had. Onze favoriet Jimenez kwam ook nog langs. Een mooie loop heeft die man, als iemand die denkt:”vooruit, laat ik vandaag eens gaan golfen”. Het laat een moeiteloze indruk achter. Later bij de green van hole 16 zien we Darren Clarke voorbijkomen, een symphatieke man die je veel birdies gunt (jammer genoeg maakt hij net een bogey). Van Mickelson had ik altijd een wat dikkige indruk, maar oei wat is die man afgeslankt. Sowieso lijken de meesten wat kleiner dan je ze op televisie ziet, behalve John Daly, die heeft op een of andere manier precies de afmetingen die ik verwachtte, terwijl die toch behoorlijk afgeslankt is. We zien hem op een tee, waar ergens in de verte een fairwaytje ligt. Daly kijkt een keer, richt het slagvlak van zijn driver en haalt dan de trekker over. Zijn ballen lijken wel te aarzelen met omlaag komen, maar besluiten dat uiteindelijk toch te doen, deze keer net rechts in de rough. De winnaar, met zijn mooie bijnamen: King Louis, Lord Louis, Shrek, zien we nog even op hole 17, ‘t is een korte glimp, maar dan hebben we hem toch nog even gezien. Het is nu 18.00 uur en we kussen het gras van St. Andrews ten afscheid. Het is mooi geweest. We gaan. Frits v.d. Meer

Hole 18 op “the old course”

10

Off Course!


Interview met onze greenkeeper Erik van der Laan Droom je weleens van gras? De eerste 15 jaar dat ik hier werkte, was ik er wel constant mee bezig, bv. zomers met een droge periode. Als de beregeningsinstallatie dan kapotgaat, is het vooral met de greens heel snel gebeurd… Waarom is dat? Een green moet je zo kort mogelijk maaien. Voor een golfer hoe korter hoe beter, want dan worden de greens lekker snel, nietwaar? (ik knik, snelle greens zijn toch een beetje de heilige graal van golfers). Het vervelende alleen is, dat het voor een green precies andersom is. Een green wil groeien, want hoe meer die groeit, hoe dieper zijn wortels gaan en hoe dieper de wortels, hoe meer water die kan opnemen. Maar omdat je de green kort maait, heeft hij korte wortels en hoe korter de wortel, hoe meer een green afhankelijk wordt van geregelde beregening. Met een beregeningsinstallatie die kapot is en een droge periode, ja dan heb je snel kans op een dode green en daar heb ik mij wel eens behoorlijk druk om gemaakt! Hoe en waar ben je begonnen met greenkeepen? Van jongs af aan eigenlijk.Wij woonden zo’n beetje naast de golfbaan Lauswolt en mijn vader was daar hoofd greenkeeper en dan pik je natuurlijk snel dingen op. Het maaien en beregenen heb ik daar geleerd. Later ben ik gek genoeg niet meteen begonnen met greenkeepen, maar heb ik eerst de MTS gedaan en een aantal jaren als elektrotechnicus gewerkt. Na een tijdje voelde ik toch wel dat dat het niet voor mij was en heb ik de opleiding greenkeepen in Arnhem gedaan. Wanneer ben je op de Groene Ster begonnen? Ik heb eerst 3 jaar op St. Nicolaasga gewerkt en ben toen in december 1992 begonnen op de Groene Ster. In het begin nog samen met Cor (de andere greenkeeper die onlangs verhuisd is naar Steendam). Later zijn daar andere greenkeepers bijgekomen en nu zijn we met zes fulltime werkende greenkeepers. Dat is best veel Het lijkt veel, maar de eisen zijn natuurlijk ook anders geworden. Kijk, vroeger op Lauswolt, als de leden op de baan

kwamen en de greens waren gemaaid, dan waren ze blij, maar dat gebeurde toen ook maar twee keer in de week. Het verwachtingspatroon is nu heel anders en al die greenkeepers heb je echt wel nodig. Het is zelfs zo dat ik soms voor bv. het vlakken van de greens (om ze sneller te maken red.) te weinig mankracht heb. Wat voor grassoorten zitten er eigenlijk op de greens? Roodzwenkgras (roodzwenkgras, wat een schitterend woord red.) en struisgras. Dat zijn fijnbladige grassen die sterk zijn, dus niet al te vatbaar voor ziektes. In de fairways zit Engels raaigras. Heb je zelf ook gegolfd? Dat kun je wel zeggen, als je opgroeit naast Lauswolt dan kan dat ook bijna niet anders. Ik had handicap 13 en ben ergens in de jaren tachtig nog clubkampioen geweest (ik ben onder de indruk red.). Laatst ben ik er nog geweest en mijn naam staat nog steeds op een van de borden. Dat is wel leuk. Golf je nu nog? Zo af en toe, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik niet meer zo fanatiek ben. Als wij op vakantie gaan en ik zie een andere baan, dan ben ik meer geïnteresseerd in het onderhoud van de baan, dan dat ik zelf een balletje wil slaan. Ik hoorde dat je het ook heel leuk vindt om vogels te spotten Dat is inderdaad een hobby van mij. We houden één keer per jaar op de golfbaan een vogeldag, waar leden ook aan mee kunnen doen. De laatste keer hebben we zo’n 45 soorten gezien, hoewel zien niet altijd het goede woord is, want vaak identificeer je vogels door hun zang en roep. Het lijkt me een mooie hobby en ik memoreer nog even dat ik de putter (een toepasselijke naam in dit verband) zo’n mooie vogel vindt. We nemen afscheid en Eric vertrouwt me nog even toe dat vlak langs het pad van het clubhuis naar de drivingrange, ongezien door de leden, een putter broedde. Zo zie je maar weer. Frits v.d. Meer

Off Course!

11


12

Off Course!


Handicartwedstrijd Woelwijk - Waar moeten we zondags zijn? In de bossen of op het strand? Op visite bij familie of vrienden? Nee, op de golfbaan in natuurgebied de Groene Ster! In volksvermaak scheelt het weinig. Na afloop Lipton, Brand of Four Roses. Ach, op sommige dagen laten we ons alles welgevallen. Een paar weken geleden had ik een ervaring die je gerust louterend kunt noemen. Zondagmorgen, pak’m beet een uur of half acht. Uit het kussen naast me klinkt een sensueel en gesmoord: wat zal dit..? Golfen, handicartwedstrijd schat..! Nou ja, wedstrijd. Als één van de deelnemers stond ik dus vroeg op de koude douchevloer. Ik besloot, kijkend naar een van groeven doorleefd gezicht, er maar het beste van te maken. Dit moesten mijn uren van glorie worden. Ik besloot – waarom weet ik niet, maar vroeg opstaan maakt dat blijkbaar in mij los – er virtueel alvast een gedicht of in ieder geval een literaire speech bij te bedenken. De beker zou van mij zijn en natuurlijk het grote glas bier dat ons aller Janke, Sylvia of Antsje allercharmantst de winnaar aanbiedt. Ik zag in de spiegel een tong over de lippen gaan. Daar stond een glorieuze winnaar! Nee dus, maar daarover later meer. Achter de tafel in ons bijna historische restaurant zat Fokke de Boer. Hij ratelt wat op een qwerty-toetsenbord, geeft je een bal en een scorekaart en pingelt je intussen een extraatje uit de beurs: mulligans, drie voor vijf euro. Jan van der Vlies assisteert waar hij kan, opzichtig gesticulerend met deelnemerslijsten. Ze deden waar de sportjournalistiek op tv zo groot door is geworden: voorbeschouwen, terugblikken en vrijuit speculeren, zonder feiten heeft iedereen gelijk, het gaat om gedeelde liefde voor de golfsport. Het is tenslotte een dag ‘ter ere en de vermaak’ van de bankrekening van de stichting die 108 golfclubs in Nederland voorziet van 510 carts. Onze golfclub speelt daarin een aanzienlijke rol. We hoesten met 200 donateurs jaarlijks bijna 3800 euro op. Landelijk zijn er 13600 donateurs. Zestig leden van de Groene Ster hebben een gebruikerskaart. Dat wil zeggen: het vermoeide lijf heeft een kwetsuur of ander minder valide element waardoor achttien holes op een marathon lijken. Zelf heb ik ervaren dat na een ongemak je ook tijdelijk even een gebruikerskaart van onze consul Jan van der Vlies kunt krijgen.

Zo’n handicart krijgt een club niet zomaar. De donaties kennen een bodemprijs, wil de stichting Handicart een dergelijk prachtig mobiel op een oplegger afleveren. Wel vraag ik me af waarom dat minimumbedrag 1365 euro moet bedragen en niet, om maar een prachtig rond getal te noemen, 1500 euro. Maar goed, eenmaal gearriveerd is het onderhoud en schoonhouden voor rekening van de club. Dit laatste blijft voor mij een opgave: ik beken dat ik scorekaart, potlood, verpakkingen van muesli, boterhammen en ander genotvoedsel achteloos in de cart laat slingeren. Gebeurt niet weer. Beloofd! Waar een wedstrijd, daar een winnaar. Na een dagje golf ziet men louter mensen lopen die zelfverzekerder zijn. Vrouwen houden opeens weer van hun man. Zoals hij daar naast haar liep. Kijk maar eens naar die handen. Vol met eelt, zeker vergeleken bij die handjes van schrijver dezes. Daar gaat hij, Dick Saakstra, winnaar van de handicartwedstrijd. Hij bleef runner-up Lex van der Kallen nipt voor. Beide heren hadden 42 stableford punten. Ria Doornbosch, jawel onze Ria, werd derde met 40 punten. Chapeau voor allen. ’s Avonds stond de uitslag op het flikkerend computerscherm op de achtergrond en zat mevrouw Saakstra dromend in de armen van haar Friese golfheld. Hij mag naar de landelijke titelstrijd in Havelte. De opbrengst van zijn dag was 327,50 euro en eeuwige roem. Rob de Jong De prijzen voor de handicartwedstrijd werden beschikbaar gesteld door: Boomsma Distilleerderij, Leeuwarder Courant, Heijmans Bouwbedrijf, Koster Bouwbedrijf, Golfclub de Groene Ster, Technische Unie en Golfstore Friesland.

Off Course!

13


Matchplaykampioenschappen 2010 Heren Ed van ’t Westende 2&1 James Witteveen

Edward ten Barge 7&5 Siard Homminga

Adriaan Jelsma 4&2 Klaas Dijkstra

Rienk Bikowski 3&2 Ed Schreuder

Ed van ’t Westende 7&5 Edward ten Barge

Ed van ’t Westende 3&2 Adriaan Jelsma

Adriaan Jelsma 6&5 Ed Schreuder

om 3e en 4e plaats ADRIAAN JELSMA Jorrit Nicolai 2&0 Erwin Mathiesen

Henk Meerding 5&4 Bertjan Bruin

Koos den Hollander 2&1 Marcel van Wijngaarden

Marten van der Schaaf 3&2 Jitze Monsma

14

Erwin Mathiesen 7&5 Bertjan Bruin

Bertjan Bruin 3&4 Jitze Monsma

Marcel van Wijngaarden 4&3 Jitze Monsma

Ed van ’t Westende 1&0 Jitze Monsma

ED VAN ‘T WESTENDE

NICK


NDE

Dames

Nelly Kolk 5&4 Coosje Nicolai

Nelly Kolk 7&6 Lineke Pluimgraaf

Evelien van Wayenberg 8&7 Lineke Pluimgraaf

NICKY ILES

Lineke Pluimgraaf 4&3 Nicky Iles

Nelly Kolk 6&5 Aafke Koole

Coosje Nicolai 2&1 Agnes Ploegsma

Yfke van der Schaaf 4&3 Evelien van Wayenberg

Coby Bouwes 8&7 Lineke Pluimgraaff

3e en 4e plek gecanceld wegens hitte

Nicky Iles 8&7 Elly den Hollander

Nicky Iles 1&0 Janny Vedries

Janny Verdries 4&3 Aukje Tiemersma

Nicky Iles 5&4 Truus Modderman

Elly den Hollander 2&1 Philo Bleeker

Janny Verdries 4&3 Anneke Tepper

Marijke de Vries 3&1 Aukje Tiemersma

Off Course!

15


Jelle Bijlsma trofee 2010 Op 15 en 16 augustus jl. was het weer zover, het jaarlijkse Jelle Bijlsma toernooi om de trofee van die naam. Voor het eerst gespeeld in 2002 op Texel, daarna op Golfpark Gut Duneburg in Duitsland. –Ein Genuss zu jeder jareszeit!vermeldt de brochure en daar is niets te veel mee gezegd.’’ Ein genuss zu jeder wetter’’, zeker niet maar daarover later. Een prachtige 18 holes bosbaan, met een drie sterren hotelaccomodatie. Zo’n golftoernooi met en groep van 30 enthousiaste golfers geeft onwillekeurig een soort schoolreisje gevoel. Het is toch altijd een beetje spannend, de indeling in groepjes, de hele dag een spelletje spelen, lunchpakketje mee etc. etc. Jammer geen busreis , misschien iets voor een volgende keer?? Een enkeling was zo enthousiast dat ze al een dag eerder arriveerden. Het organisatiecommitee t.w.: Sippy Boersma en Riekus Molenaar hadden een en ander keurig geregeld. Ontvangst op de maandagochtend met koffie en gebak en om 12.30 de baan in, spelen !! Aanvankelijk waren de weergoden ons gunstig gezind, maandag gestart met wat bewolking en met wat lichte regen de dag nog goed kunnen afsluiten. Dinsdagmorgen nadat de douw was opgetrokken met prachtig weer gestart, maar in de loop van de middag betrok het steeds meer. Het begon te regenen en het bleef regenen, zelfs zodanig dat de laastste flights het voortijdig voor gezien hielden. Het moet wel leuk blijven. Leuk was het in ieder geval tijdens het voortreffelijke diner op maandagavond. Een beetje minder leuk was de mededeling van de hoofdsponsor en naamgever van het toernooi Jelle Bijlsma. Hij vertelde om diverse redenen te willen stoppen met de organisatie/sponsoring van dit toernooi. Een niet verwacht besluit, maar gezien de hoge leeftijd van met name Jelle Bijlsma alleszins begrijpelijk. Namens de groep bedankte Riekus de familie Bijlsma voor alle mooie dagen die we met elkaar beleefd hebben. Tijdens het uitbuiken werd geconcludeerd dat het toch wel jammer zou zijn als er een einde aan dit gezellige ‘’school’’ reisje voor de iets rijpere golfer zou komen.

16

Off Course!

Ondergetekende en wederhelft hebben zich toen op een moment van onachtzaamheid laten overhalen om het reisje volgend jaar te organiseren met als adviseurs Riekus Molenaar en Joop Pottinga. De data voor volgend jaar zijn inmiddels al vastgelegd, noteer maar vast 15 en 16 augustus 2011. Dat van die gezamenlijke busreis laat mij niet los en dan bij thuiskomst allemaal onder de banken en verbaasde kinderen cq. kleinkinderen ??? Afijn we zien wel. Er was natuurlijk ook een winnaar en wat voor een, Henk Jager met maar liefst 65 stableford punten over de twee dagen. Hij begint zich zo langzamerhand een beetje als toernooitijger ?? te ontwikkelen, want ook vorig jaar ging de beker naar Henk. Andere prijzen voor bv. de longest, neary e.d. werden eerlijk verdeeld. Zoals Riekus het bij de prijsuitreiking terecht verwoorde, het gaat om de Olympische gedachte: ‘’ meedoen is belangrijker dan winnen’’. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze fijne dagen, bedankt. Dick Saakstra


Schloss Lüdersburg een klas apart! “Golness”

Lakes Course - een belevenis

Old Course - een uitdaging

Al eens van “golness” gehoord? Mijn vader maakte deze combinatie als ik hem vertelde, dat mijn zusje en ik op de golf-course van Lüdersburg zouden spelen, maar dan wel vooraf en achteraf met “welness”. Het was hem in de voorstelling al een plezier eraan te denken, hoe mijn zusje en ik het verder zouden beleven. In ieder geval van harte gewenst. Mijn zusje wist te vertellen, dat het raadzaam was met veel ballen te komen, en de receptie was bij de reservering gerustgesteld door mijn duidelijk lager handicap in verhouding tot mijn zusje, die sinds 3 jaar speelt, maar erg weinig tijd heeft. We hebben de “Old-couse” geprobeerd, een fantastisch mooie baan, oude bomen, heerlijke grond, fairways, die elders van de qualiteit van een green zijn, dus reken maar, als je op de green komt! De volgende dag de “Lakes course”, waar ik vanaf google maps al dacht, het wordt een feest. De eerste 9 holes vallen erg mee, zeker als je home course de Groene Ster is. De tweede 9 holes, bieden de kans een stuk baan management toe te passen. Al met al, de ballen die wij kwijt raakten, was haast niet in het water, maar meer in de klaver en in het “rode halmgras”, net buiten de fairways. Om de “wonden” te likken: het eten is fantastisch, de sauna en het stoombad geweldig, niet te vergeten de heerlijke massage. De kamers, zo als de gehele locatie zijn erg engels ingericht, heel erg verzorgt. Het ontbijt is verrukkelijk en er zijn lunchversnaperingen voor in de baan. Je wordt letterlijk en figuurlijk van top tot teen verwent. Je moet gewoon weer vertrekken, om terug te gaan. Een aanrader! Ook in de Pin-High catalogus te vinden, maar men is ook bereid voor een persoonlijke aanbieding, die net nog enkele euro’s lager kan uitvallen dan Pin-High. En wie nog eens wat anders wil zien. Die Lüneburger Heide ligt er pal naast, een Natuurmonument! Lüneburg op enkele kilometers afstand een gezellig plaatsje, en wie groots zoekt, rijdt naar Hamburg. Antje Rüsse

Off Course!

17


Ons lid Maria Timmerman heeft tijdens de maandwedstrijd op 17 juli de ABN AMRO NEARY gewonnen. Met een gemeten afstand van 57 cm. staat Maria op plaats 19 in het klassement. Tijdens de maandwedstrijd van 18 augustus j.l. heeft ons lid Charles de Wolff de ABN AMRO Neary gewonnen met een gemeten afstand van 373 cm. Charles staat daarme op plaats 247. De top 50 van het klassement wordt uitgenodigd te strijden voor de titel ‘’ABN AMRO Neary Kampioen’van Nederland’’ tijdens het Nationaal ABN AMRO Neary Kampioenschap, welke op 15 oktober op het Rijk van Nijmegen wordt gespeeld Op www. Neary .nl kunt u de actuele stand van het klassement bekijken en volgen.

1e DAME BIJ LEEUWARDER GOLFCLUB DE GROENE STER MET SINGLE HANDICAP Het is zover, op zaterdag 21 augustus j.l behaalde Nicky Ilis tijdens de maandwedstrijd een score van netto 68 slagen. Het gevolg hiervan was het bereiken van handicap 9.8. Nicky proviciat.

Nicky geflankeerd door Alie Saakstra en Broer van Dijk HOLE IN ONE Geen officieel nationaal klassement voor zover ons bekend, maar wel een eervolle vermelding waard. Ons lid Broer van Dijk sloeg tijdens een wedstrijd op de baan van de Golfclub Havelte een onvervalste HOLE IN ONE. In de euforie en overeenkomstig goed gebruik, trakteerde Broer alle aanwezigen in het clubhuis, het was er redelijk druk. We zien uit naar het moment dat hij op zijn homecourse, ’’ De Leeuwarder Golfclub De Groene Ster’’ een HOLE IN ONE slaat.

Sluitingsdatum kopij december nummer

15 november 2010 18

Off Course!


-

k

Golfwedstrijd 55-plussers Elke maandag- en donderdagochtend komen 55-plussers op de baan om samen te golfen. Aangezien er op verschillende tijden gestart wordt, tref je niet iedereen. Agnes de Boer kwam daarom met het idee om een wedstrijdje te organiseren en dat af te sluiten met een gezamenlijke lunch. Samen met Riks Lemstra en Marja Nagelhout is er een leuke formule bedacht voor deze wedstrijd. Maandagochtend, 9 augustus, was het zover. Het was stralend weer. De opkomst was groot (32 deelnemers) en ieders humeur was opperbest. De wedstrijdvorm was met een Aziatisch sausje overgoten. Niet de stablefordpunten telden, maar de slagen in de bunkers en het water, out of bounds, het aantal verloren ballen en op sommige holes nog een andere variant. Zo weinig mogelijk punten scoren, was het credo. In flights van 3 werd er gespeeld.

Echte bollebozen waren er uiteraard ook. De drie besten met de minste punten waren Agnes Barnhoorn (1) , Magda Gast (2) en Jan Schoenmaker (3). Prijzen waren beschikbaar gesteld door Lex van der Kallen. Op het terras en tijdens de lunch werd uitvoerig over de gekozen formule gesproken. Kort samengevat: “heel gezellig en dit moeten wij weer eens doen”. Wij kunnen terugzien op een leuke golfontmoeting. Bedankt wedstrijdleiding! Gerard Hanewald

Bunkers en water hebben al jarenlang een grote aantrekkingskracht op ondergetekende. Zo ook op deze mooie ochtend en mijn score was dusdanig hoog dat niemand mij meer kon overtreffen. Mijn golfleed werd gelukkig verzacht door de wedstrijdleiding middels het aanbieden van een zakje golfballetjes. Met mij was er nog een aantal gelukkigen dat golfballetjes ‘verdiend’ had.

t

Off Course!

19


20

Off Course!


Gezamenlijke jeugdtraining Groene Ster en Heidemeer

6 Juni was het weer zover, de gezamenlijke training samen met golfclub Heidemeer. 27 jeugdleden van beide clubs hadden zich voor deze training aangemeld. Het was die dag heel erg warm, maar ondanks de hitte is er goed getraind. Er is gewerkt aan het putten, chippen en de swing. Na een pauze in het clubhuis voor een drankje zijn de kinderen nog de par 3 baan in geweest. Als afsluiting was er nog patat met kip nuggets. Tineke v.d. Wal

Jongste lid Milan Cats, 41/2 jaar, speelt iedere dinsdag met trotse opa op onze banen.

Laat onze jeugd niet in de kou staan! Geachte leden, Door diverse omstandigheden bestaat de jeugdcommissie nog maar uit ĂŠĂŠn lid. Dat is een onwerkbare situatie. Het bestuur nodigt een aantal enthousiaste leden uit om zich beschikbaar te stellen voor de functies van voorzitter en lid van de jeugdcommissie. De commissie wordt ondersteund door onze golfpro Tineke van der Wal.

Off Course!

21


Test je regelkennis. 1. Je slaat af en je bal stuitert via de kar van een greenkeeper buiten de baan. Je moet: a. de slag laten vervallen en zonder straf opnieuw afslaan. b. zonder straf een bal droppen zo dicht mogelijk bij de plek waar hij de kar raakte. c. met één strafslag opnieuw afslaan omdat je bal buiten de baan ligt.

Tel.: 06 - 26850525 Fax: 0519 - 561041 www.sh-multiklus.nl TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF

3. Je slaat je bal, deze raakt een boom en daarna jouw eigen tas. Wat nu? a. je krijgt geen straf, omdat de bal eerst de boom raakte. b. je krijgt één strafslag voor het raken van je eigen tas. b. je krijgt 2 strafslagen voor het raken van je eigen tas.

SH Timmer- & onderhoudsbedrijf is een bedrijf dat een hoogwaardige dienstverlening nastreeft voor particulier en bedrijf. U kunt bij ons terecht voor alle kluswerkzaamheden in en rondom uw woning, bedrijf of instelling.

DESKUNDIGE EN VEELZIJDIGE VAKMANNEN VOOR:

* Timmerwerk * Onderhoudswerk * Houtenkozijnen * Kunststofkozijnen * Houtrot reparaties * Schilderwerk * Behangen * Plafond en wanden * Glas zetten

2. Strokeplay Je bal ligt op de fairway. Je slaat je bal en deze raakt de tas van je medespeler en komt op de green naast de hole terecht. Wat is juist? a. je moet de bal spelen zoals hij ligt en je krijgt één strafslag. b. je moet zonder straf de bal spelen zoals hij ligt, je hebt geluk. c. je moet de slag laten vervallen en zonder straf opnieuw slaan.

* Badkamers * Keukens * Electra * Installatie werk * Daken * Vloeren * Gevelreiniging

Zie voor antwoorden, pagina 25

Tiger Woods Ik hoorde dat Tiger Woods een hobby heeft… ornithologie, oftewel het spotten en benoemen van vogels. Vermoedelijk is hij daar heel goed in. Een hobby impliceert meestal een wat gemakkelijk nemen van een bepaalde bezigheid. Je doet het niet voor het geld, nietwaar. Overigens is dat een van de redenen waarom het zo leuk is. Van dat gemakkelijk nemen is bij Tiger Woods natuurlijk geen sprake. Met zijn ongetwijfeld fotografisch geheugen staan al die birdies, die hij op een dag gezien heeft, voor eeuwig in zijn geheugen gegrift. Waarschijnlijk, als hij gaat slapen, droomt hij van een zeldzame vogel, de Bachmans Swamp Warbler. Eens, in een of ander toernooi, waarvan hij de naam vergeten is, meende hij een glimp van deze vogel opgevangen te hebben. Nou is de Bachmans Swamp Warbler een nogal kleurige vogel, dus dat kan ook John Daly zijn geweest. Op zijn best een vreemde vogel, maar zeker geen Bachmans Swamp Warbler. Die glimp gold dus niet. Of soms droomt hij van een soevereine arend, die hoog boven de velden zweeft, toekijkend naar al dat gemier beneden hem (en soms, heb ik inmiddels begrepen, droomt hij ook nog van andere dingen). Maar dan wordt hij wakker en herinnert zich waar hij is. Werken vandaag. Zuchtend loopt hij het hotel uit, omringd door al die vreemde vogels met hun fototoestellen. Hij loopt de green op en slaat maar eens een paar putts….. en nog een paar. Dan kijkt hij omhoog en ziet een arend zwevend boven de eindeloze velden. En zo heeft iedereen zijn dromen. Frits v.d. Meer


s

Baanbrekend -Schimmelaantasting op de greens

-Tee renovatie

Ik krijg vaak de vraag waarom er nu veel van die dode plekjes op de greens zitten. Het antwoord is dat er een schimmelinfectie heerst, in dit geval het zogenaamde Dollarspot. Dit soort schimmels gedijt goed in vochtige omstandigheden met hogere temperaturen en dat is nu net wat we veel om deze tijd van het jaar hebben. ’S Nachts vormt zich dauw die in de ochtend lang blijft liggen. Bovendien is de temperatuur nog vrij hoog. In de loop van het jaar verdwijnen deze plekjes weer.

Als alles volgens plan verloopt beginnen we eind september met de renovatie van tee 16. Elk jaar renoveren we een complete tee op het rode parcours volgens het concept zoals de tee’s op het gele parcours zijn aangelegd: grote tee’s met goede afwatering. Tee 16 wordt waarschijnlijk een grote tee waar zowel dames als heren aflaan.

-Overlast tussen golfers en greenkeepers Vaak krijgen wij als greenkeepers de opmerking: “moet dat nu op heren/damesdag, we spelen een wedstrijd en worden vaak door de greenkeepers gehinderd”. De greenkeepers roepen dan: “wat was het weer druk vandaag, er was bijna geen doorkomen aan”. Deze situatie is onvermijdelijk met zo’n volle wedstrijd/ activiteiten kalender. Buiten deze activiteiten om loopt de baan weer snel vol met leden en greenfeespelers. De greenkeepers hebben echter hun tijd nodig om de baan te onderhouden en kunnen dus niet steeds aan de kant staan wachten. Ik hoop dat er van alle partijen een beetje begrip is voor elkaar, dan komen we er vaak samen uit.

-Hekkelen en bezanden In de week van 6 t/m 10 september worden de sloten gehekkeld en de fairways bezand. De sloten worden gehekkeld om een goede doorstroming te garanderen. De fairways worden bezand om een stevige en vlakke ondergrond te creëren.

Repareren van Pitchmarks Voor het in goede staat houden van de greens is reparatie van pitchmarks een absolute noodzaak. Dus pitchfork in de broekzak (niet in de tas) en inslagen direct herstellen. Doen.

Uw greenkeeper Erik

Off Course!

23


accountants voor ondernemers met visie

Nicolai & Tabak Drachten | Groningen | Hurdegaryp

www.nicolaitabak.nl

Beleef Thermen & Beauty LeeuwerikHoeve

GENIETEN VAN: UÊÃviiÀۜÊÃ>՘>«iˆ˜ÊUÊÃ̜œ“V>Lˆ˜iÊUÊLˆ˜˜i˜‡Ê i˜ÊLՈÌi˜Ã>՘>½ÃÊUÊ}iÛ>ÀˆiiÀ`iʎœÕ`iÊ`œÕV…iÃÊ UÊ`œ“«iL>`ÊUÊÜ>À“ÊۜiÌi˜L>`ÊUÊÛiÀÜ>À“`ÊLՈÌi˜‡ âÜi“L>`ÊUʏœÕ˜}iÃiÀÀiʓiÌÊÌiÀÀ>ÃÊi˜ÊՈÌâˆV…Ìʜ«Ê `iÊÌՈ˜ÊUÊÀÕÃÌÀՈ“ÌiʓiÌʏÕÝiÊÜ>ÌiÀLi``i˜Ê

ONZE BEHANDELINGEN:

i˜Ê…iiÀˆŽÊ`>}iÊiÀÌÕÃÃi˜ÕˆÌ°Êi˜ˆiÌÊÛ>˜Êii˜Êœ˜Ìë>˜˜i˜`iÊ Li…>˜`iˆ˜}°Ê"«>`i˜Êˆ˜Ê`iÊÃviiÀۜiÊÃ>՘>ʜvʅiÌÊÃ>˜>ÀˆÕ“] âœÕÌÃÌii˜}ÀœÌ]Ê܅ˆÀ«œœ]ÊâÜi“L>`Êi˜Ê˜>ÌÕÕÀˆŽÊ…iÌÊ }iâiˆ}iÊÀiÃÌ>ÕÀ>˜Ì°Êi˜ˆiÌʜ˜`iÀʅiÌÊ}i˜œÌÊÛ>˜Êii˜Ê…>«i]Ê `À>˜ŽiʜvÊii˜ÊՈÌ}iLÀiˆ`Ê`ˆ˜iÀ°ÊiiÕÜiÀˆŽœiÛiʈ˜Ê ÕÀ}Փ\Ê ii˜ÊÜi`>>`ÊۜœÀʏˆV…>>“Êi˜Ê}iiÃÌt

iiÕÜiÀˆŽœiÛiÊ ÝVÕÈÛiÊ >À` *ÀœwÊÌiiÀÊÛ>˜Ê`iÊ«ÀˆÛˆi}iÃÊ Û>˜Ê`iÊiiÕÜiÀˆŽœiÛiÊ Ê ÝVÕÈÛiÊ >À`°ÊˆŽÊۜœÀÊ`i ۜœÀ`ii˜Êœ«Êœ˜âiÊÜiLÈÌi°

24

Off Course!

ˆ>“>Üi}ÊÈӇÈ{ÊʙÓx£Ê Ê ÕÀ}ՓÊÊ/i°Êäx££Ê{nÊ£™Ê™äÊÊ ˆ˜vœJiiÕÜiÀˆŽ…œiÛi°˜ÊÊÜÜÜ°iiÕÜiÀˆŽ…œiÛi°˜

UÊÃV…œœ˜…iˆ`ÃLi…>˜`iˆ˜}i˜Ê UʏˆV…>>“ÃLi…>˜`iˆ˜}i˜Ê UÊ`ÕÕÀâ>“iʜ˜Ì…>Àˆ˜}Ê UÊLœ`ÞÊÃÕ}>Àˆ˜}ÊÊÊÊ Uʘ>}iÛiÀâœÀ}ˆ˜}Ê UÊLi…>˜`iˆ˜}i˜ÊۜœÀÊ`iʓ>˜Ê Uʜ˜Ìë>˜˜ˆ˜}Ó>ÃÃ>}iÊ UÊۜiÌÀiyÊiݓ>ÃÃ>}iÊ UÊëœÀ̓>ÃÃ>}iÊ UʅœÌ‡Ã̜˜iʓ>ÃÃ>}iÊ UÊň>ÌÃÕʓ>ÃÃ>}iÊ Uʅœœv`“>ÃÃ>}iÊ UʜÀ>˜}ʓ>Õʓ>ÃÃ>}iÊ UÊ-Žˆ˜wÊÅÊLi…>˜`iˆ˜}Ê Ê “iÌÊ>ÀÀ>Ê,Õv>ÊۈÍiÃÊ UÊëiVˆ>iÊ>ÀÀ>˜}i“i˜Ìi˜


Het cadeautje De Noordwijkse is een baan gelegen in de duinen en behorend tot de top 5 banen van Europa. De winnaars van de Links Challenge van diverse clubs waren uitgenodigd om deel te nemen aan een halve finale. Femke Hoogeveen en ik gingen die uitdaging aan op 4 juli j.l. We werden verwelkomd door de heer Guy van Erven Dorens. Voor jullie als winnaars is het al een cadeautje dat jullie hier mogen spelen, liet hij ons weten. Dat was het zeker en we waren dus ook van plan om ervan te genieten. Zoals we hadden verwacht, een totaal andere baan dan bij ons. Geen waterhindernissen, maar een baan met andere verrassingen. Holes waar je ‘’blind’’ moest afslaan. Fairways die geonduleerd waren zoals je kon verwachten in de duinen. Een bal buiten de fairway bleek al snel een verloren bal te zijn. Helmgras was de oorzaak. Ook de zeewind had invloed op het spel. Daarvoor waren we al gewaarschuwd door menig speler! De greens waren supersnel en glooiend. Elke hole was een uitdaging om te proberen een leuke score neer te zetten. Femke speelde in categorie 0-12.0 en ik in categorie 12.0 – 24.0. De hoogste score van de winnaar was 36 stablefordpunten Onze scores vielen iets lager uit. Voor ons geen finaleplek op St. Andrews, maar we hadden wel een topdag. Truus Modderman.

OPROEP IJZER P Ik, Rob de Jong, ben begin augustus j.l mijn ijzer P kwijtgeraakt. (Tailer-made, Burner). Wie o wie? Tel. 06-53175255

Antwoorden regelkennis: Vraag 1: C (reg.19-1, reg. 27-1) Vraag 2: B (reg.19-1, reg.19-4) Vraag 3: B (reg. 19-2)

Complimenten damesdagen Een dame die niet met name genoemd wenst te worden wil op deze wijze de wedstrijdcommissie van de damesdagen complimenteren. De nieuwe vorm: iedere woensdag stableford en de laatste woensdag een gezelligheidswedstrijd met verschillende spelvormen oogst veel waardering. Super dames, ga zo door.

De rubriek Fore is er voor iedereen. Iets leuks gezien, gehoord, gelezen, mooie, leuke foto, laat het even weten aan iemand van de redactie of het secretariaat. Moet wel over golf gaan en we willen ook graag weten waar het vandaan komt, dus niet anoniem.

KAREL WEER TERUG ???? DE BOOM IN !!!

Cartoon, Jan F.M. Dijker

Foto Marja Nagelhout

Off Course!

25


Wedstrijduitslagen juni, juli en augustus 2010 In deze Off Course is gekozen voor alleen vermelding van de maandwedstrijden en de bijzondere wedstrijden. Bij nader inzien, zo u wilt voortschrijdend inzicht, is geconcludeerd dat vermelding van alle wedstrijden (circa 50) die er in de afgelopen zomermaanden zijn gespeeld, wel erg veel van het goede is. Vermelding van de resultaten van deze wedstrijden op een leuke en leesbare manier is niet eenvoudig. Ook is het lastig om alle gegevens correct te verzamelen. Verder heeft de beperkte nieuwswaarde van de (vaak al oude) gegevens een rol gespeeld in deze afweging. Met vermelding van alleen de maand- en bijzondere wedstrijden wordt letterlijk en figuurlijk ruimte gecreëerd voor extra tekst bij die wedstrijden en plaatsing van foto’s.

Hcp. 18.5-26.4

Hcp. 26.5-45

17 juli Hcp. 0-18.4

Hcp. 18.5-26.4

Hcp. 26.5-45

26

Off Course!

Hcp. 18.5-26.4

Hcp. 26.5-45 Neary:

1. Edward ten Barge 2. Nicky Ilis 3. Aukje Tiemersma 1. Dave Moralee 2. Agnes Ploegstra 3. Anton Duursma 1. Michiel Hoogenboezem 2. Folkert Sijtsma Charles de Wolff

netto 68 netto 68 netto 72 netto 70 netto 72 netto 70 39 pnt. 36 pnt.

BIJZONDERE WEDSTRIJDEN 9 juni Arendsen de Wolff

MAANDWEDSTRIJDEN 13 juni Hcp. 0-18.4

21 augustus Hcp. 0-18.4

Hcp. 0-30 1. Ed Schreuder 2. Robert Maher 3. T. de Vries 1. Corry Potjewijd 2. Coosje Nicolai 3. B. v.d. Wal 1. Leroy v.d. Meer 2. Michiel Hoogenboezem 3. Gea Visser

40 pnt. 40 pnt. 39 pnt. 38 pnt. 35 pnt. 32 pnt. 42 pnt. 39 pnt 37 pnt.

1. Ineke Kijlstra 2. Ed van ’t Westende 3.Jitze Monsma 1. Elly den Hollander 2. Ria Timmerman 3. Bea de Ruiter 1. H. Zijlstra 2. M. Jelsma 3. Ria Doornbosch

38 pnt. 38 pnt. 37 pnt. 38 pnt. 37 pnt. 36 pnt. 41 pnt. 35 pnt. 34 pnt.

1. Y. v.d. Schaaf en T. Meulenbroek 2. J. de Ruiter en B. de Ruiter 3. M. Dijkstra en E. den Hollander

18 juni Midzomerwedstrijd 1. Gea Visser

40 pnt. 39 pnt. 37 pnt.


27 juni Tussendoortje Hcp. 0-18.4

Hcp. 18.5-26.4

Hcp. 26.5-36

1. Tom Gruintjes 2. Edward ten Barge 3. T. Tan 1. Ineke Kijlstra 2. Elly den Hollander 3. Sije Visser 1. Rein Faber 2. H. Zijlstra 3. Ria Doornbosch

1 juli Bob Nijland trofee Hcp. 0-45 Dames 1. C. Post 2. Yt Siebert Heren 1. G. Hofstede 2. Sjoerd Pelder

38 pnt. 35 pnt. 35 pnt. 40 pnt. 37 pnt. 36 pnt. 42 pnt. 40 pnt. 34 pnt.

18 juli Niet vakantiegangerswedstrijd Hcp. 0-18.4 1. Donald Visscher 2. Dick Kok 3. James Witteveen Hcp. 18.5-26.4 1. Harry Steggerda 2. Sije Visser 3. Gabe Westra Hcp. 26.5-45 1. Andre Verbuys 2. H. Zijlstra 3. Jan de Vreeze 22 juli 55+ 9 holes Hcp. 0-18.4

35 pnt. 30 pnt. 39 pnt. 36 pnt.

Hcp. 18.5-26.4

Hcp. 26.5-45

1. Herman Mulder 2. Henk Jager 3. Jan Tebbe 1. Sjoerd Pelder 2. A. Taal 3. Wil Rademakers 1. H. Bijker 2. L. Zwierstra 3. H. Daemen

36 pnt. 36 pnt. 35 pnt. 37 pnt. 35 pnt. 34 pnt. 36 pnt. 33 pnt. 33 pnt.

35 pnt. 34 pnt. 32 pnt. 39 pnt. 38 pnt. 37 pnt. 40 pnt. 39 pnt. 38 pnt.

8 augustus Handicartwedstrijd Zie verslag elders in dit blad. 13 augustus IJzer 7 toernooi 1. Sije Visser 2. Harry Steggerda 3. Gea Visser

38 pnt. 32 pnt. 30 pnt

14 augustus Sterrenjacht tegen de pro 1. Ed Schreuder Jelmer deJong Tiny van Dijk 2. Pepijn Otto Herman Mulder Elly den Hollander 3. Ed van ’t Westende Broer van Dijk Ineke Kijlstra Neary Longest Dames Nicky Ilis Agnes v.d. Ploeg Heren Johan v.d. Meer Bertjan Bruin 29 augustus Golfjournaalbeker 1. Henk Koetje 40 pnt. Winnaar ontvangt abonnement op Golfers Magazine. Wedstrijdbijdrage gaat naar Villa Joep. Het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker.

Off Course!

27


GRENZELOOS

De caravan na het noodweer

Broer en Tiny v. Dijk op de Gemeentelijke Golfbaan in Bourges, met oud prof Kelvin McDonald en oud voorzitter Rob DuvergĂŠ

WIE Broer en Tiny van Dijk

WETENSWAARDIGHEDEN Een ontmoeting met voormalig Groene ster pro Kelvin Mac Donald en oud voorzitter Rob Duverge op doorreis naar hun vakantiebestemming, een camping in de provence. Op dat moment nog helemaal in vakantiestemming en zo te zien erg dorstig. Hoe anders zou dat worden na het noodweer in het zuiden van Frankrijk en hun vlucht van de camping . Een angstig avontuur dat uiteindelijk goed is afgelopen.

WAAR Bourges, centraal Frankrijk WANNEER Juni 2010 WAAROM Vakantie

WIE VOLGT Ook op een mooie baan gespeeld over de grens en wilt u dat gevoel delen met anderen, neem dan even contact op met iemand van de redactie.

Sudoku

Makkelijk

28

Off Course!

Moeilijk


Off Course!

31


32

Off Course!

Off Course september 2010  

Off Course september 2010

Advertisement