Page 1

2011

Off Course!

JUNI

23e jaargang no. 2


byfrank vormgeving bno www.byfrank.nl t +31(0)519 29 71 21 oostersingel 5 / dokkum

Corporate Identity dokkum.nl


Voorwoord Tijdens de ALV op 18 mei heb ik het voorzittersstokje overgenomen van Nico van der Wal, en schrijf ik voor de eerste maal dit voorwoord. Alhoewel ik veel golfers persoonlijk ken denk ik ook dat ik voor een aantal van onze leden een onbekende ben. Daarom zal ik mij eerst kort aan u voorstellen. In 2001 ben ik in Engeland gaan golfen en in 2004 lid geworden van GC De Groene Ster. In 2004 bij terugkeer in Nederland werd ik Commandant van de Vliegbasis Leeuwarden. Door drukke werkzaamheden kon ik weinig tijd vrijmaken voor de golfsport, maar in 2008 bij mijn pensionering is dit volledig veranderd. U vindt mij tegenwoordig veel op de golfbaan meestal samen met mijn team Heren Senioren 4. De vicevoorzitter Tjitske de Heij is eveneens afgetreden. Ineke Kijlstra is als nieuw bestuurslid toegetreden. In de bestuursvergadering van juni a.s. wordt een nieuwe vicevoorzitter benoemd. Mede namens Ineke wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen ons best doen om samen met de overige leden van het bestuur u niet teleur te stellen. De afgetreden bestuursleden Nico van der Wal en Tjitske de Heij wil ik hartelijk danken voor hun tomeloze inzet en hen complimenteren voor het leiden van onze golfclub in moeilijke tijden. Onder hun verantwoordelijkheid is de belangrijke beslissing genomen om af te zien van nieuwbouw en uitsluitend een facelift van ons clubhuis uit te voeren. Daarnaast zijn andere belangrijke besluiten genomen die er voor zorgen dat de kwaliteit van de club verbetert. Waar wij als Algemeen Bestuur in ieder geval prioriteit aan gaan stellen is een gezonde financiële situatie. Verder is een belangrijk aandachtspunt een goed functionerende Jeugdcommissie met enthousiaste jeugdleden, die met plezier van onze golffaciliteiten gebruik komen maken. Want wie de jeugd heeft heeft de toekomst en dat geldt zeker voor onze golfclub. Daarom ben ik blij u te kunnen melden dat het instellen van een nieuwe Jeugdcommissie zich in de slotfase bevindt, het concept Beleidsplan Jeugd is in ieder geval al gereed. Tijdens de in het voorjaar gehouden NGF competitie was GC De Groene Ster uitstekend vertegenwoordigd. De competitieteams hebben in het algemeen prima gespeeld en hebben gewonnen c.q. hun klasse behouden, slechts een enkel team moest een klasse terug. In het bijzonder wil ik Dames-1 en Dames Senioren-2 feliciteren, die beiden kampioen zijn geworden. Tijdens de ALV heeft Ed van ’t Westende als Voorzitter van de Technische Commissie een duidelijke presentatie gegeven over de wijze waarop de wedstrijdresultaten nog verder verbeterd kunnen worden. Met het bestuur zullen we dit nader bespreken, waarbij aandacht moet worden geschonken aan het stimuleren en ondersteunen van wedstrijdgerichte leden, dit echter in volledige harmonie met recreatief ingestelde golfers. Het was tijdens de competitie ook goed te horen dat de gasten tevreden waren over onze baan. In april was de dollar spot nog zichtbaar, maar hij was duidelijk op zijn retour. Op het moment ligt de baan er prachtig bij en zit de groei er goed in. De toekomst ziet er goed uit en ik verwacht dat de kwaliteit van de fairways en de greens nog verder zal verbeteren. Namens de Baancommissie heeft Fokke de Boer tijdens de ALV ook een duidelijk verhaal gehouden op welke wijze het advies van de externe adviseur wordt gevolgd om de greens te verbeteren. In dit droogste voorjaar sinds eeuwen is het echter wel noodzakelijk om het gras met regelmaat te sproeien. Dit is hinderlijk, zeker als je balletje vlak naast een sproeier terecht komt, maar het alternatief om tijdens evenementen niet te sproeien kan op korte termijn onze baan in een steppe doen veranderen. En dat is denk ik het laatste wat we willen. Tot slot bedank ik u nogmaals voor het vertrouwen dat u in mij stelt en met een open en transparant beleid kijk ik uit naar een prettige en effectieve bestuursperiode. Wij als Algemeen Bestuur zullen in ieder geval ons best doen om Leeuwarder Golfclub De Groene Ster tot een topclub van het noorden te maken. Ben Ruijs, voorzitter Off Course!

1


Off Course! is het officiële 4x per jaar verschijnend verenigings-orgaan van Leeuwarder

Inhoud

14 - 15

Golfclub De Groene Ster

Redactie: Dick Saakstra

1

Voorwoord

Sjoerd Pelder

3

Colofon

Redactieadres:

4

Aanmelden voor het GVB examen, Nieuwe leden, mededelingen e.d.

5

Mutaties bestuur

Frits van der Meer Thea Dijkstra

Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden (0511) 43 22 99 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl

6 Businessclub

opgericht 26 - 09 - 1988

7

Businessclub

8

De Teek

16

9 Kamperen en golfen

Golfterrein gelegen in het recreatiegebied De Groene Ster,

11 55+ naar St.Nicolaasga

Woelwijk 101, 8926 XD Leeuwarden Telefoon (0511) 43 22 99 Fax (0511) 43 00 13 e-mail: secretariaat@leeuwardergolfclub.nl Rabobank 34.08.28.161 www.leeuwardergolfclub.nl

Wedstrijdinformatie: telefoon (0511) 430446

Bestuur: voorzitter Ben Ruijs telefoon 06 38902765 vice-voorzitter Ineke Kijlstra telefoon (058) 288 12 59 secretaris Aukje Tiemersma telefoon 06 54372987 penningmeester Thys Tjalma telefoon (0511) 476166 André Verbuys telefoon (0511) 469515 Johan H.M. Vos telefoon (058) 2 33 60 06 Roel Bakker telefoon 06 15904880

12 Afsluiting Bibbercompetitie 13 Intervieuw Rob Duvergé 14 Opening vernieuwd clubhuis 15 Opening vernieuwd clubhuis 16 Paaswedstrijd 17 Oranjewedstrijd

17

18 Berend Boomsma in ‘t zonnetje 19 Uit het leven van een groene grasspriet 21 Alles Kids 23 Baanbrekend en Ballen 25 Fore 26 Dames 1 Kampioen 27 Wedstrijduitslagen 28 Grenzeloos & Sudoku

Professional: Martin Wedema 06 53 57 67 96

Foto’s : Agnes de Boer, Nelly Kolk, Truus Modderman, Marja Nagelhout, IJ. Haakma, Erik v.d. Laan, redactieteam en anderen

Ledenadministratie Charles de Wolff telefoon (058) 2573367 e-mail: c.wolff7@chello.nl

off course!

26

.

is geproduceerd door

Off Course!

3


Aanmelden voor het GVB-examen Nieuwe leden Met ingang van 1 maart 2011 is binnen onze club het geautomatiseerde GVB Registratiesysteem van de NGF operationeel. Dit houdt in dat kandidaten die het GVBexamen af willen leggen eerst in dit systeem geregistreerd moeten worden. Als je het Regelexamen wilt doen, het eerste onderdeel van het GVB-examen, moet je al geregistreerd zijn bij de NGF. Voor deze registratie is het ”Aanmeldingsformulier GVB Registratiesysteem” nodig. Dit ligt in de standaard in de hal van het clubhuis. Als je dit formulier hebt ingevuld deponeer je het in het postbakje van het secretariaat in de hal van het clubhuis. Het secretariaat voert jouw gegevens dan in het systeem in. Als je bent ingeschreven in het GVB Registratiesysteem ontvang je van de NGF per e-mail een bevestiging en inloginformatie. Met deze informatie kun jij jezelf aanmelden voor een examenonderdeel. Voor elk onderdeel van het examen dien jij je 14 dagen van te voren op te geven via de site van de NGF: www.ngfgvb.com Dit geldt voor de drie onderdelen: het Regelexamen, de Vaardigheidstest en de Proeve van Bekwaamheid. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Let op: als je te laat bent met je op te geven kun je op de desbetreffende datum geen examen meer afleggen. Het systeem accepteert jouw opgave niet. Je kunt dan pas op de eerstvolgende geplande datum examen doen. De Vaardigheidstest en de Proeve van Bekwaamheid worden op dezelfde dag achter elkaar afgenomen. Let op: Kandidaten die vóór 1 januari 2011 het Regelexamen hebben gehaald zijn vrij gesteld van de Vaardigheidstest. Zij moeten wel toestemming van de Pro hebben om de Proeve van Bekwaamheid af te leggen. Hiervoor tekent de Pro de Groene Kaart af die door de kandidaat in het kastje van de GVBcommissie in de hal van het clubhuis wordt gedeponeerd. Dan pas wordt in het GVB Registratiesysteem geregistreerd dat het Regelexamen behaald is. Voor kandidaten die zich vanaf 1 januari 2011 opgeven voor het Regelexamen verleent de Pro toestemming voor de Vaardigheidstest en de Proeve van Bekwaamheid via een digitale handtekening.

Geslaagd voor de ‘’Proeve van bekwaamheid’’ (voorheen GVB) Op 26 maart j.l. Sybe Homminga en Jet Ploegstra Op 23 april j.l. Bjinse Wolters

Mededelingen van het secretariaat Regelmatig komen leden verbaasd bij het secretariaat melden dat een wedstrijd/evenement niet op de kalender/wedstrijdagenda staat. Het secretariaat weet waar die verwarring vandaan komt. Leden ontvangen bij het clubblad een gedrukte wedstrijdkalender die loopt van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2012. Op die kalender staan de clubwedstrijden in zwart vermeld en door derden georganiseerde evenementen in het groen. Tenminste die evenementen, die bij het vaststellen van de wedstrijdagenda al bekend waren. Er kunnen daarna dus nog nieuwe reserveringen bijkomen. Leden die gebruik maken van Telegolf kijken naar de wedstrijdagenda in Telegolf en die geeft uitsluitend de door de club georganiseerde wedstrijden aan waarvoor leden zich digitaal kunnen aanmelden. Er wordt dus, soms heel verbolgen, gemeld bij het secretariaat dat een bepaald evenement niet op de wedstrijdagenda staat. Het clubsecretariaat houdt op de website onder de baanagenda alle wedstrijden, evenementen en clinics bij. Zodra van een bepaalde wedstrijd of evenement het aantal deelnemers en de startindeling bekend is, vermeldt het clubsecretariaat de baansluiting tijdens de wedstrijd of het evenement. Bij clinics wordt aangegeven dat de oefenfaciliteiten beperkt beschikbaar zijn en of al dan niet ook gebruik wordt gemaakt van de ABN AMRO oefenbaan. Om verwarring te voorkomen: RAADPLEEG DE BAANAGENDA

Mededelingen van de horeca

Wij wensen iedereen succes bij het behalen van het GVBexamen. En veel plezier met het golfspel.

Zoals de meesten van u zullen weten zijn we heel hard aan het werk geweest om het interieur van ons clubhuis te vernieuwen. Aansluitend heeft ook het aanbod en de service van de horeca een facelift ondergaan. Naast de ons bekende vaste waarden is het team uitgebreid met een aantal nieuwe gezichten. Ook de kaart is vernieuwd en de eerste reacties zijn gelukkig zeer positief. Tijdens het seizoen zullen nog verdere aanpassingen plaatsvinden. Bij wedstrijden, evenementen en dergelijke zal er veel in buffetvorm worden gewerkt. Het is echter een misverstand te denken dat dit de enige mogelijkheid is. Uiteraard kunnen we geen keuzemenu aanbieden aan 30 hongerige golfers, maar een menu met twee keuzemogelijkheden is goed uitvoerbaar. Wij willen als ’’keuken’’ daarin wel het voortouw nemen, maar laten ook de mogelijkheid open dat u met ideeën komt om het menu voor een dagprogramma op te stellen. Alles is bespreekbaar. Ook voor feestjes en partijen kunt u een beroep op ons doen. U kunt daarover contact opnemen met ondergetekende of onze horecamanager, Janke Wybenga. Voor vragen over de horeca in de breedste zin van het woord, zijn ook zij de aangewezen personen. Uiteraard veel golfplezier maar bovenal veel genoegen op onze 19e hole. Dat het u mag smaken.

De GVB-commissie

Roel Bakker, bestuurslid horeca

Informatie over hoe jij je kunt aanmelden voor een examen is beschikbaar in de standaard in de hal van het clubhuis: ”Aanmelden voor het GVB-examen”. Daar zit ook een folder bij van de NGF: “Het GVB-EXAMEN”. Een scorekaart die voor de examens gebruikt wordt vind je zowel in de klapper van de GVB-commissie als de Regelcommissie, eveneens in de hal.

4

Uit Leeuwarden: T.T. Spoelstra, H.S. Schuil, C.A. Jansen, J.M. Heinen, W. Engelsma, J.C. Robijn, J.G. v.d.Wal Uit Hardegarijp: Mevr. J.V. Boekhout, mevr. J.J. de Boer- Hallema, mevr. W. v.d. Kooi-v.d. Veen Uit Dokkum: Mevr. A. Hengst-v.d. Meer Uit Hallum: P.D. Sybesma, N. Sybesma Uit Oenkerk: Mevr. E. Palmboom-Mees Uit Franeker: Mevr. S. Pottinga-Postma. Uit Marum: E. Veen Uit Tietjerk: G.J. Polderman Uit Drachten: Mevr. T. Koopmans-Reitsma De jeugdleden: Charlotte van der Zee , Axelle Bork en Xander ten Cate allen uit Leeuwarden.

Off Course!


Mutaties bestuur In zijn eerste voorwoord heeft de nieuwe voorzitter de twee wijzigingen in de bestuurssamenstelling al even gememoreerd. Goede gelegenheid om de nieuwe en oude samenstelling vast te leggen en hier te presenteren.

Nieuw v.l.n.r. Johan Vos, Thys Tjalma, Ineke Kijlstra, Aukje Tiemersma, Ben Ruys, Roel Bakker en AndrĂŠ Verbuys

Oud v.l.n.r. Johan Vos, Thys Tjalma, Aukje Tiemersma, Nico v.d. Wal, Tjitske de Heij, Roel Bakker en AndrĂŠ Verbuys

Off Course!

5


Businessclub Leeuwarder Ster Sponsor

Hole Sponsors

bVg`Zi^c\Xdbbjc^XVi^Z

(Heineken Brouwerijen)

eten, drinken enzo.....


Golfclub De Groene Ster Baan Sponsors

Bedrijfsleden • • • • • •

Megahout & Plaat • Betsema Assurantien • BVO Cambuur Leeuwarden • De Boer & Egberts Advocaten • AE Beheer Hauser Installatietechniek • Oreel Hallum • Technische Unie • BV Sport • Bouwbedrijf Koster • BKF BV Kraanbedrijf Wilhelmina pepermunt • De Noordhoek Schilderwerken • Friesland reclame, Burgum • TTS Specialistisch Onderhoud Auto Lease Groningen • Joulz Vestiging Dokkum • Autobedrijf Haitsma Franeker • Notaris Mr. D.P. Postma Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij • VNR-NGC Incasso • Kinderman Zorggroep • T.I.B.J. Oosterveld • Engelsma Beheer BOS Groep • Hacquebord Staal- en Buizen • Technisch Buro Zonderland • Advocatenkantoor V.d. Sluis & V.d. Zee

Overige Sponsors • • • •

Leeuwarder Courant • P. Stuive, BHV-trainingen (sponsor kleding Heren-2 competitie-team) VNR-NGC Incasso (tassenlabels) • Rauws Golf Performance Centrum Hardegarijp Bouwbedrijf Dijkstra Draisma (sponsor Steropleiding en kleding sterteam) Fleurons & Prins juweliers (sponsor Bibbercompetitie)

Sponsors heren 1 • •

3.Angle Groep Jan Terpstra Cycling World


De teek

Teek Ixodes ricinus: larve – nimf – mannetje – vrouwtje (foto: Fedor Gassner)

De Nederlandse Vereniging van Lymepatiënten vindt dat buitensportorganisaties, dus zeker golfverenigingen, ten minste één maal per jaar aandacht aan dit onderwerp zouden moeten besteden. De Leeuwarder golfclub De Groene Ster heeft via de Off Course meer dan een jaar geleden hier iets over gepubliceerd, hoogste tijd om dit weer eens onder de aandacht te brengen. Veel golfers zijn zich niet bewust dat teken, kleine spinachtige diertjes, zoveel leed kunnen veroorzaken. Een enkele tekenbeet kan er toe leiden dat een golfer zijn favoriete sport niet meer kan uitoefenen. Golf is een buitensport waarbij de spelers zich vaak ongewild in hoger gras en laag struikgewas begeven. Bij uitstek gebieden waar teken zich kunnen bevinden. Voorkomen is beter dan genezen. Een goede voorlichting en kennis over voorzorgsmaatregelen, maar ook weten hoe te handelen kan veel leed voorkomen. Essentieel is om de teek zo snel mogelijk veilig te verwijderen (binnen 8 uren) en vast te stellen of de teek besmet is. Behandeling heeft het meeste kans op succes als deze direct na vaststelling van de tekenbeet plaatsvindt. Waar leeft de teek en wat doet hij. De teek kan overal voorkomen, zoals gezegd in hoger gras, struiken, heide en lage begroeiing, zo’n 5 tot 90 cm. van de grond. De teek wacht tot een ‘’gastheer’’ (kan zowel mens als dier zijn) toevallig voorbijkomt, lift mee en zoekt een geschikte plek om zich met kaakdelen op warme vochtige plekken (bv. knieholte, lies, oksel, haargrens) in de huid vast te hechten. Teken zijn gevaarlijk omdat zij tijdens het bloedzuigen allerlei ziekteverwekkers kunnen overbrengen zoals virussen, bacteriën en parasieten. De bekendste en gevaarlijkste bacterie is de Borrelia burgdorferi (spirocheet), de veroorzaker van de zieke van Lyme. De ziekte van Lyme is een systeemziekte die soms zichtbaar wordt door een rode ring rondom de beet en later door allerlei vage gezondheidsklachten. Overigens is niet iedere teek per definitie besmet, dat hangt af van de leefomgeving. Wanneer zijn teken actief. Teken zijn vanaf mei tot en met september het meest

8

Off Course!

actief. In die periode worden de meeste tekenbeten waargenomen. Het aantal Lyme besmettingen stijgt jaarlijks. Preventie, tips, adviezen. De tekenbeet is vaak gevoelloos omdat de plek van inbeet eerst verdoofd wordt. Vermijd potentiële verblijfplaatsen van teken (hoog gras, struiken e.d.) De huid zoveel mogelijk bedekken en onbedekte delen insmeren met een sterk insecten afweermiddel. Controleer na afloop het lichaam op de aanwezigheid van een tekenbeet, flightgenoten kunnen daar evt. bij behulpzaam zijn. Controleer ook de hoofdhuid, een douche is geen garantie voor het uitspoelen van een teek. Hoe te handelen. Teek ontdekt? Draag er zorg voor dat in je golftas een flesje betadine en een goede puntige pincet of tekentang aanwezig is. De apotheek heeft speciale middelen voor verwijdering van de teek en een zgn. zelfdiagnose teken-test om te testen of de teek die u gebeten heeft besmet is met de Borelia bacterie. Raadpleeg bij twijfel de huisarts. Verwijder de teek door hem zo dicht mogelijk achter de kop vast te pakken en recht omhoog te trekken (zie voorbeeld). Blijf rustig. Alle andere manieren van verwijderen werken averechts. Ontsmet na verwijdering het wondje met een beetje Betadine. Voor meer informatie over Lyme, en of de teek in z’n algemeenheid zie www.lymevereniging.nl

Stap 1: teek beetpakken met pincet

Stap 2: teek uit de huid trekken


Kamperen en golfen Door ons wordt jaarlijks naast andere reizen erop uitgetrokken met de caravan. De laatste jaren is de wens om op de langste dag aanwezig te zijn in het noorden. Veelvuldig is dat in de kop van Denemarken. De heenweg niet over de autobaan maar bij Oldenburg afslaan door tunnel en Elbe veer uitkomen boven Hamburg. Via Flensburg de weg no 175 richting Ribe-Esbjerg. Onze eerste stop is Arrild. Hier ligt een vakantiepark (zie www.arrild-ferieby.dk) met vakantie woningen welke totaal niet opvallen in dit natuurgebied. Er is een zwembad bij dit vakantie gebeuren aanwezig. Een goed restaurant. Alles wat men zich kan wensen. Maar tevens een camping met voortreffelijke voorzieningen. In 2010 nieuwe beheerders, de familie Lund (zie www.arrild-ferieby-camping.dk). De reden voor ons om daar te zijn is de volgende. Op een kilometer afstand van de camping is in het heuvellandschap met prachtige uitzichten een 9 holes golfbaan door een particulier aangelegd. In het Deense golfboek staat aangegeven dat de architect Carl Schmidt is, de pro is Carl Schmidt en de Sekretaer is Uta Schmidt. Je denkt dan al gauw dit moet een familie bedrijf zijn. De baan bestaat uit 4 maal par 3, 3 maal par 4, 1 maal par 5 en verrassend 1 maal par 6. Zeer veel verrassingen welke door de eigenaar Carl Schmidt zijn aangelegd zonder aantasting van het natuurlijk landschap. Het oude boerderijtje naast de baan is opgeknapt en de voorziening is: red jezelf. Je doet wat geld in een busje en je neemt een scorekaart voor deze par 70 baan. Je ziet er overdag nooit iemand, al hoewel de eigenaar wel weet dat je er bent. Hij woont in een huis met zicht op de baan. De Arrild Colf Club ligt ook aan de Golfbanevej 1 DK 6520 Arrild.

Mijn vermoeden, dat hij niet geheel onbemiddeld is, moet zo zijn. In het weekend komen vaak vrienden van hem langs om daar te golfen. Hij is een aardige man, straalt rust uit (altijd goed voor een pro) en leeft daar tot groot genoegen in de natuur. Een aanrader voor golfers die ook kamperen of caravannen. De nieuwe eigenaar van de camping, Asmus Lund, is member van de golfbaan in Ribe. Een prachtige 18 holes baan met alle voorzieningen die men wenst. Na een praatje met hem werd ik uitgenodigd om met hem op deze baan te spelen. Hij was een boerenzoon en het land van zijn ouders lag bij voornoemde golfbaan. Dus heeft hij mij heel wat bijgebracht van de geschiedenis in dat gebied. Hij had een sterke betrokkenheid tot zijn roots. Wij hebben Asmus uitgenodigd om met zijn vrouw bij een bezoek aan Frysl창n langs te komen en met mij te gaan spelen op de Groene Ster. Dus golfers, wenst u een goede camping, goede voorzieningen, met een golfbaan op loopafstand dan is dit een aanrader. De heer Asmus Lund zal u hartelijk ontvangen en is een geliefd golfer. Ik heb hem toegezegd zijn business en de verdere voorzieningen van Arrild onder aandacht te brengen van de Groene Ster Golfers. Zeer zeker ben ik er ook dit jaar weer op enig moment. Vergeet niet op uw reis het eiland ROMO (met een streepje door de twee O,s wat mijn computer niet kan) mee te nemen. Bereikbaar via een 10 km.lange weg door het wad. U mag met de caravan overdag tot aan de vloedlijn rijden. De stabiliteit van het zand laat dat toe. IJ. Haakma

Wat doet nu blijken. Carl Schmidt komt van het eiland Sylt en heeft dit boerderijtje gekocht en de golfbaan in eigen beheer aangelegd.

Off Course!

9


Tel.: 06 - 26850525 Fax: 0519 - 561041 www.sh-multiklus.nl TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF

SH Timmer- & onderhoudsbedrijf is een bedrijf dat een hoogwaardige dienstverlening nastreeft voor particulier en bedrijf. U kunt bij ons terecht voor alle kluswerkzaamheden in en rondom uw woning, bedrijf of instelling.

DESKUNDIGE EN VEELZIJDIGE VAKMANNEN VOOR:

* Timmerwerk * Onderhoudswerk * Houtenkozijnen * Kunststofkozijnen * Houtrot reparaties * Schilderwerk * Behangen * Plafond en wanden * Glas zetten

10

Off Course!

* Badkamers * Keukens * Electra * Installatie werk * Daken * Vloeren * Gevelreiniging


55+ naar St.Nicolaasga Impressie van de 55+ golfdag op Burggolf St. Nicolaasga “De voorbereidingen duren meestal langer dan zo’n gezellige dag op zichzelf…. maar het genieten naderhand duurt zo lang als jij maar wilt” (Antje Q.). Op 18 april reisden 16 leden van De Groene Ster af naar St. Nicolaasga. Ruim voor de afgesproken ontvangsttijd van 10.00 uur waren er al een aantal aanwezig, waarschijnlijk aangetrokken door het prachtige zonnige weer of… Koffie, thee en gebak stonden klaar en onder het aangenaam verpozen druppelden alle overige deelnemers binnen. De flightindeling was nog maar nauwelijks rond of men verdrong zich rond de wedstrijdleiding (Antje en Lex), nieuwsgierig naar indeling en starttijd. De 1e flight van 3 startte om 11.00 uur en dus was er voldoende tijd om zich op te warmen. De hoofdprijs van deze dag was voor de best presterende flight. De baan lag er schitterend bij en de greens waren voor ons verrassend goed en snel, een genot om op te putten. De eerste 9 holes in het bosrijke deel van de baan hadden smalle fairways en waren de meest uitdagende. Vanwege de begroting (kostprijs houden tussen €60 en €70) maakten we tijdens de wedstrijd gebruik van het door ons zelf samengestelde lunchpakket.

Na de 18e hole werden we, moegestreden, ontvangen met een bittergarnituur en kon het borrelen beginnen. Zittend in een heerlijk zonnetje was het vervolgens wachten op de laatste flight. Verfrist en opgedoft schoven we tegen zessen aan aan het diner. Vooraf werd vanwege logistieke redenen de hoofdprijs (een voucher van De Groene Ster) uitgereikt aan Agnès Barnhoorn, Pauli Bosma en Lex van der Kallen. Na het voorgerecht, bestaande uit een overheerlijke Oosterse salade met krokante gamba geserveerd met casava chips, werden de andere prijzen (een doosje Callaway ballen) uitgereikt. De Neary ging naar Rixt Lemstra en de Leary naar Henk de Boer. Anneke en Sjoerd Pelder namen de prijs mee voor de hoogste individuele score. De poedelprijs was voor de flight bestaande uit Ytt Siebert, Antje Queré en Rixt Lemstra. Het hoofdgerecht met keuze uit Piepkuiken Bonne Femme en Sliptongetjes lieten we ons goed smaken en na nog een kop koffie sloten we een geslaagde, zonnige en fijne golfdag af. We misten, mogelijk door de organisatorische inbedding, wel enkele trouwe deelnemers maar verwachten hen er de volgende keer weer bij. Antje en Lex

Off Course!

11


Winnaar Bibbercompetitie

Winnaar bibbercompetitie

Sluitingsdatum kopij voor de volgende Off Course!

15 augustus 2011 12

Off Course!

Beste golfvrienden en vriendinnen. Eindelijk ben ik na vijf jaar in de sporen getreden van illustere voorgangers door winnaar te worden van de “Bibbercompetitie”. Hiermee wordt mijn naam vereeuwigd binnen de club en ik ga ervan uit dat er ook in 2099 binnen de vereniging nog met respect en eerbied over mij gesproken wordt. Maar laten wij teruggaan naar het begin. Het begon allemaal door winnaar te worden van de poule, een “strijd” die niet altijd over rozen ging maar uiteindelijk telt het resultaat. Daarna werd ik op zondag 6 maart in de finalepoule ingedeeld met Anna Gaaikema en Rineke Edema, golfprominenten die ook in het verleden grote successen hebben behaald. Het was mij wel duidelijk, het zou geen “makkie” worden. Alles ging voorspoedig totdat ik bij hole 7 na een mooie afslag het toch nog wist te presteren in de vijver te slaan. Ik dacht meteen “goed gedaan jochie”, hier verspeel je de overwinning”. Al kussend namen wij afscheid van hole 9, de strijd was gestreden. Moe maar voldaan streek ik daarna met mijn flightgenoten neer in het clubhuis om ons goed te doen aan een glas wijn. Daarna had onze kok een uitstekende winterse maaltijd bereid en konden wij weer op krachten komen. Toen gebeurde het ongelofelijke. Ik werd door Jan Schijf uitgeroepen als winnaar van de “Bibbercompetitie”. Mijn eerste reactie was dat ik beneveld was, maar dat bleek niet waar te zijn. Mensen, je weet niet wat je overkomt als je daar staat met die grote beker met de “Grote Oren”. Deze beker heet officieel de “Fleurons en Prins Wisselbekertrofee” die aangeboden wordt door de sponsors van de “Bibbercompetitie”: de juweliers Fleurons & Prins te Leeuwarden. Het was een geweldige dag met fantastische flightgenoten, Anna en Rineke alsnog bedankt voor de inspiratie. Ik wil ook Jan Schijf en Broer van Dijk in het zonnetje zetten, want zij zorgen er voor dat elk jaar de “Bibbercompetitie” weer een succes wordt. Daarom raad ik alle leden aan om volgend jaar ook mee te doen met de “Bibbercompetitie”. Mensen, rest mij te vertellen dat ik die avond met een tevreden glimlach in slaap gevallen ben naast “mijn” Anneke die ook een beker mee naar huis nam. Daarna droomde ik dat Tiger Woods mijn caddie was. Sjoerd Pelder


Interview met Rob Duvergé Ik heb een gesprek met Rob Duvergé, secretaris van de Stichting Golfbaan en een van de golfers (oprichters) van het eerste uur. Ik praat eerst even met Maud Duvergé, de vrouw van Rob. Zij is ook altijd zeer betrokken geweest bij de golfclub. Ze had de leiding over de vrijwilligers die de bardiensten verzorgden (ja, ja, dat deden we toen allemaal nog zelf). Rob en ik praten eerst even bij over hoe het allemaal gegaan is. Hoe was de begintijd van de golfclub? Tsja, in die tijd (rond ’84, red.) zat ik op hockey en daar ben ik Joost Schepman tegengekomen. Joost golfde al op Lauswolt en kreeg toen het idee om in Leeuwarden met golf te gaan beginnen. Hij heeft mij gevraagd of ik daaraan mee wou werken. Ik had nog nooit gegolfd dus ik moest daar wel even over nadenken. Op de Froskepôlle (klein natuurgebiedje in Leeuwarden, red.) heb ik toen mijn eerste bal geslagen en dat ging eigenlijk gelijk goed. Dat idee van een golfbaan, daar heb ik toen ja op gezegd. Hoe ging dat toen verder? In 1986 is er een stichting in oprichting gevormd. Daarin hadden o.a. zitting: Joost Schepman, Germain Sandberg, Joop Visscher en ikzelf. Zo stuurden wij in die begintijd talloze verzoeken rond om donateur te worden van de golfclub. Dat kon voor f 35,-. Ergens in 1988 hebben we of all places nog op het Mallemolenfeest in de toenmalige Frieslandhal gestaan om de golfsport te promoten (schrijver dezes is daar toen ook geweest en was gelijk verkocht). Uiteindelijk zijn we begonnen op het Bisschopsrak, waar we op twee voetbalvelden ballen konden slaan en provisorische golftoernooitjes speelden. We kregen toen ook onze eerste pro, Rik Blessinga. Later de eerste zes holes op de groene ster… Zeker, aangelegd door de Grontmij. Zes par 3 holes variërend in lengte tussen de 75 en 180 meter. Ik herinner me dat ik nog eens een mooi ijzer 3 geslagen heb op de hole van 180 meter, 20 cm. van de pin. Leuk! Zulke slagen onthoud je natuurlijk. De greens waren alleen wat merkwaardig aangelegd in een pannenkoekachtige vorm, dat kwam omdat de Grontmij geen bijzondere kennis van het aanleggen van een green had. Nou ja, dat maakte het plezier er niet minder om. We zijn nu 20 jaar verder en er liggen 18 holes. Dat idee van jullie heeft nogal grootse vormen aangenomen. Is het al weer 20 jaar geleden? De tijd gaat snel. Maar wat is toch eigenlijk een mooi spel, hè. Fascinerend. Zo ben ik nu bezig met het releasen van het clubhead.

Dat punt ergens in de downswing waarin je club werkelijk loslaat. Na 20 jaar begin ik daar nu een gevoel voor te krijgen, mooi dat je dat dan ineens ontdekt (verwonderlijk, maar dat heb ik net zelf ook ontdekt, ik knik dus instemmend, red.) Alleen dat verraderlijke korte spel, dat blijf ik moeilijk vinden, daar heb ik nu dan ook les voor. Wordt er eigenlijk nog nagedacht over verbeteringen van de baan? Daar zijn we wel mee bezig. We hebben Gerard Jol al eens uitgenodigd en wat gefilosofeerd met hem over eventuele aanpassingen/verbeteringen. Een echt advies, daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Maar we zouden al een aantal spelers van verschillende handicaps kunnen vragen naar hun ideeën over aanpassingen/verbeteringen van de baan Ik hoorde ook iets over commited to green. Wat is dat precies? Commited to green is nu GEO. Dat betekent Golf Enviroment Organisation. Dat is een organisatie in Schotland die bevoegd is om je, als je je golfbaan en de bijzondere flora en fauna daarvan goed behandelt, daarvoor een speciaal certificaat te geven. Wij zouden dan de eerste in Noord-Nederland zijn die zo’n certificaat krijgt. Zo ligt onze baan bv. in een kwelgebied, met grondwater dat door hoogteverschillen al eeuwenlang vanuit Drente naar onze golfbaan toestroomt. Dat kwelwater heeft vaak een hele goede waterkwaliteit, waardoor er bijzondere flora ontstaat. Best belangrijk om daar aandacht aan te geven. Hoe is het eigenlijk met het golf zelf? Vind je het nog steeds leuk? Er is een tijd geweest dat ik het allemaal wat minder fascinerend vond en er zelfs over dacht om er mee te stoppen. Maar als een van de oprichters vond ik dat toch een gek idee. Ik ben doorgegaan en ik moet zeggen dat ik er nu weer heel veel plezier in heb. Er staat nu geloof ik ook boogschieten op de agenda? Zeker. We zijn met een clubje van zes man daarmee begonnen. Ook dat is een mooie sport, die overigens net als golf, veel concentratie vergt. We praten na het interview/gesprek nog even door en bewonder de nieuwe Cobra driver. We nemen afscheid en ik stap op mijn scooter. Er schiet nog even door mijn gedachten hoe de volgende 20 jaar er voor de golfbaan uit zullen zien. Let’s hope we’ll be there. Frits v.d. Meer

Off Course!

13


12 maart 2011 Opening ”Nieuw” Clubhuis

14

Off Course!


Off Course!

15


Paaswedstrijd 2011

Eén keer per jaar loopt een stel golfers achter een paashaas aan. Een kleine studie leert dat de paashaas niks met het Bijbelse Pasen te maken heeft. Evenmin met eieren, de gele konijntjes en chocola. De paashaas is een bedacht fenomeen. Ook heb ik nergens kunnen vinden dat de paashaas golf als hobby heeft. Ik kan geen andere conclusie trekken dan dat de paaswedstrijd het resultaat is van een paar zieke geesten die het nodig vonden een golfer in een geelbruin pak en haasmasker over onze baan te laten lopen. Het beest zet een score neer, waarop de rest van het peloton gaat jagen. Nou weet ik niet of in april het jachtseizoen op golfscores al geopend is, dus ik heb sterke twijfels aan de legitimiteit van dit evenement. Maar het ergste komt nog. De winnaar van de wedstrijd ontvangt de hoofdprijs in de vorm van het privilege het volgend jaar als paashaas voor schut te lopen. Dit wil toch niemand? Onder groot protest en vooral om de lieve vrede thuis te bewaren heb ik me dit jaar opgegeven. Een mens wil niet altijd dwarsliggen, nietwaar? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er nog een belangrijke reden was voor mijn deelname. Het leedvermaak om Thierry de Vreeze, de paashaas van dienst, in dat bespottelijke pak aan het werk te zien. De wedstrijd verloopt als een droom. In een zonovergoten ambiance, met Ria van der Hoogen en Fenna Terpstra als buitengewoon prettige en inspirerende flightgenoten, speel ik voor het eerst dit jaar makkelijk en goed. De slagen zijn recht en ver, chipjes eindigen mooi dichtbij en met putten ervaar ik weinig problemen. Het gevolg hiervan is dat ik steeds maar plusjes ten opzichte van het beest moet noteren. Langzaam gaat de droom over in het afschuwelijke besef dat ik misschien ga winnen. De droom wordt een nachtmerrie. Ik begin zenuw-

16

Off Course!

achtig te worden en te zweten. Goed teken, want meestal leidt dat ertoe dat ik beroerd ga spelen. Deze keer niet. Als een kerel lever ik mijn score in en wacht af in de wetenschap dat nog niet alles verloren is. Per slot van rekening is er altijd wel iemand die een superdag heeft. Die is er! Tjeerd van der Kooi komt met dezelfde score als ik binnen. Snel naar de wedstrijdcommissie om uit te leggen dat Tjeerd de overwinning echt verdient. Veel meer wind, minder zon, aardstralen, slechtere greens, moeilijker gestoken holes. Blijkt tegen dovemansoren gesproken. Uit de diepste spelonken van een schimmig wedstrijdreglement wordt een artikel opgedoken dat mijn argumenten wegvaagt. Dan maar proberen een diskwalificatie te forceren. Ik heb een foute score opgeschreven. De wedstrijdcommissie, in de personen van Ben Ruijs en Joop Bleeker, ziet het door de vingers. Ik grijp mijn laatste strohalm: vuil spel en op de man spelen. Ik ga de wedstrijdcommissie beledigen. Tot mijn stomme verbazing vinden de heren het volkomen normaal om als incompetent te worden afgeschilderd. In het besef dat alle bronnen zijn uitgeput en ik alles uit de kast heb gehaald berust ik in het onvermijdelijke. Ik ben de paashaas! Dick Meulenbroek


Een Koninginnedagparafrase of hoe vier je Koninginnedag anders: met de Oranjewedstrijd De dag begon voor mij goed: mijn partner voor de dag bleek dezelfde voornaam te dragen als mijn partner voor alle dagen: Marten. Geen Maarten of Martin, gewoon Marten…van der Schaaf in dit geval. We hebben in de loop van de dag vele (tactische) afspraken gemaakt. Uit de laatste vloeit dit stukje voort. Na kort spoedoverleg bij de prijsuitreiking, toen bleek dat behalve een praatje ook een stukje voor de Off Course werd verwacht van de winnaars, hebben we ter plekke besloten dat Marten het praatje voor zijn rekening zou nemen en ik dientengevolge het stukje. Maar ik loop op de zaken vooruit. Het laatste wat mij bezig hield, was het einde van de wedstrijd, het daaruit voortvloeiende resultaat en de eventuele consequenties daar weer van. Wat mij wèl bezig hield was de snijdende oostenwind rond mijn aan niets gewende blote kuiten. Gelukkig zag ik meer dappere dames en dat schept een band. Een dag voor de wedstrijd had ik bij de indeling gezien dat mijn aanstaande maatje een voor mij geruststellende handicap van 12 nog wat had. Ik wist: daar kom ik de dag wel mee door. Om goed 10.00 uur mochten we van start, samen met onze flightgenoten Antje en Joop. Onder het, hier niet helemaal passende, motto ‘lange halen, snel thuis’ begonnen we solidair met een score van 9 op de eerste hole. In dit tempo verwachtten we toch al na 9 holes ons op het terras uit de wind en in ‘t zonnetje neer te kunnen vlijen en de inspanningen van de anderen gade te slaan onder het genot van een kopje koffie. Tegelijkertijd realiseerden we ons dat het dan wel een heel lange zit zou worden , dus besloten we ook weer gezamenlijk ons te herpakken met een par op hole 2. Omdat, naar ik aanneem, iedereen ongeveer hetzelfde parcours heeft gelopen zal ik een slaapverwekkende beschrijving van het verloop achterwege laten. Ik beperk mij tot de opmerking dat Marten en ik op enig moment hebben besloten dat we moesten gaan accelereren om het aantal slagen extra die onze directe tegenstanders méér hadden meegekregen te compenseren en er zo mogelijk overheen te gaan. Medelijden met onze flightgenoten was vanaf nu taboe en als begrip tijdelijk gedeleted van onze harde schijf. Marten met al zijn ervaring dicteerde per hole de

strategie en ik probeerde die braaf uit te voeren: hole 17, tweede slag Marten op de green, 2 putts....klaar; hole 18, tweede slag Marten op de green, 2 putts.... klaar! Vier slagen over en verder gingen we naar hole 19. Op de 19e hole, normaal gesproken de plaats voor de totale ontspanning, kreeg nu de spanning mij in een wurgende greep: hoever zouden we komen? Zou het ver genoeg zijn? Er kwamen nog zoveel flights achter ons aan. Wie waren dat? Hoe goed waren die lui? Welke tactiek zal Marten bedenken voor deze belangrijke hole?Allemaal vragen die door mij heen raasden en mij deden verstijven. Ai, het was de eerste keer dat Martens tactiek niet werkte en ik hem bijna letterlijk de boom injoeg. Niet aangepaald, wel te verstaan en omdat we Joop als chaperonne mee hadden konden we ook niet sjoemelen! Gelukkig wist Marten, gegeven de omstandigheden een behoorlijk magistrale 3e slag te produceren, die ik vervolgens weer verprutste door in de bunker te slaan! Einde oefening: in het zicht van de vlag gestrand in de bunker. Op naar het terras waar het zenuwslopende wachten begon. Yfke, van Marten, hield alles goed in de gaten op hole 18 en meldde steevast: ”Ze kussen hoor…, weer een flight klaar”. Enfin, er bleek niemand meer door te gaan dus ‘met de kennis van nu hadden we toen’ kunnen volstaan met de afslag! Na de toast op de Koningin met een lauwwarme oranjebitter die iedereen ad fundum opdronk vanwege de belofte van de voorzitter dat het bestuur in dàt geval een drankje aanbood, kwam de prijsuitreiking met als verrassing (voor mij in ieder geval, want het blijkt traditie te zijn) het verzoek een verhaaltje te schrijven. Bij deze heb ik daar graag aan voldaan en kijk ik met plezier terug op een mooie, zonnige, winderige maar bovenal gezellige dag. Met dank aan Marten voor de gezelligheid en het resultaat , aan Joop en Antje voor de gezelligheid, tot slot aan Anneke en Marijke en niet te vergeten de marshall voor de voortreffelijke organisatie en begeleiding van deze Koninginnedag. Willy Reitsma

Off Course!

17


Berend Boomsma “in het zonnetje gezet”. Op zaterdag 7 mei heeft de GVB-commissie officieel afscheid genomen van Berend Boomsma. Eerst hebben wij 9 holes gelopen met stralend maar vooral warm weer. Het werd al snel duidelijk dat de “oude meester” het golfen niet verleerd was. Daarna was er een heerlijk koel biertje aangevuld met een versnapering. Ytt overhandigde als dank een fles wijn, die gelet op de kleur, een zeer goede bestemming zou krijgen. Berend heeft 12 jaar lang als examinator de GVB Praktijkexamens afgenomen, je kon altijd op hem rekenen. Terecht merkte hij op dat in de loop der jaren veel veranderd is, maar dat is een logische ontwikkeling. Hij was met Bob Nijland en Ytt Siebert één van de pioniers binnen de Golfclub en heeft zelfs nog met o.a. Jan Waslander in Heren 1 gespeeld. Zo hoor je nog eens wat tijdens een gezellige borrel. Berend is een man van weinig woorden, maar wij zagen wel dat dit afscheid door hem zeer op prijs werd gesteld en dat gaf ons ook een goed gevoel. Iemand die zich jaren heeft ingezet als examinator mag best nog even aandacht krijgen en in het zonnetje gezet worden. Berend, “het ga je goed”. De GVB-commissie.

Test je regelkennis. 1. Je bal ligt in de bunker, je kunt hem niet spelen. Je verklaart de bal onspeelbaar. Mag je nu met een strafslag de bal buiten de bunker droppen? 2. Je bal ligt op de brug bij hole 13. Mag je zonder straf de brug ontwijken (“vrije drop”) ? 3. Jouw bal ligt op de green. Je laat per ongeluk je putter vallen, waardoor de bal verrolt. Wat is juist? a. je mag zonder straf de bal terugplaatsen. b. je moet met één strafslag de bal terugplaatsen. c. je moet zonder straf de bal spelen zoals hij ligt. Antwoorden op pagina 25

18

Off Course!


Uit het leven van een ”Groene Grasspriet” Beste Golfers van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster. Mijn domicilie is nu al een jaar of tien op de green van hole drie. Ere wie ere toekomt, ik word al die jaren op fantastische wijze verzorgd door de greenkeepers. Zij zorgen ervoor dat ik kort geknipt blijf en dat ik in het voorjaar de noodzakelijke extra vitaminen krijg. Ik denk er niet aan om te verhuizen, trouwens ik heb uitstekende buren aan de grassprieten op hole vijf. Toch wil ik kort verslag doen wat ik samen met mijn buurvrouw allemaal zie en meemaak en wat mij zoal ter ore komt op verjaardagen. Beschouw het niet als een klaaglied maar meer als lijfsbehoud, want een grasspriet is kwetsbaar. Dus laten wij er ons voordeel mee doen. Verder verwijs ik naar een oude boeren wijsheid die zegt “wie de schoen past trekke hem aan”. Er gebeuren hele vreemde dingen die een golfer onwaardig zijn. Ik zou zeggen luister en huiver. Laatst liep er een onverlaat met een karretje gedeeltelijk onbezorgd over de green. Ik kon nog maar net het vege lijf redden. Helaas hoort het aanharken van de bunker niet meer tot de vaste rituelen, terwijl de bal hier toch tijdelijk gastvrijheid is verleend. Ik heb een chirurg gevraagd of er de laatste tijd veel ruggen zijn vastgezet, want ik zie steeds minder leden door de knieën gaan en de pitchfork gebruiken om de green te repareren. Sommige hebben zo’n stuk “waardeloos ijzer” onder in de tas of niet eens bij zich. Ook het niet terugleggen van de uitgeslagen plaggen op de fairway duidt op fysieke beperkingen. Ik schud eens met mijn wijze hoofd terwijl ik geniet van de schitterende rijp aan de bomen. Vorige week maakte ik een uitstapje naar de afslagplaats van hole vier. Toch mooi om te zien wat golfers wel of niet doen met een stok en zo’n klein balletje. Ik werd er stil van en dat is trouwens ook verplicht. Onlangs werd ik gestoken door diverse tees die in het gras gestoken werden. Ik heb er maar niets van gezegd, omdat ik wist dat het van korte duur was. Wie schetst mijn verbazing dat de vierbal zonder blikken of blozen

vertrok en de weg vervolgde over de fairway op weg naar vermeend succes. Vermeend succes, want een goede afslag in het verleden geeft geen garantie op succes voor de toekomst. Het oprukkende hout van de kapot geslagen tees op de afslagplaats vormt een wezenlijke bedreiging voor het gras. Vergelijk het maar met het “groene hart” van Nederland dat ook steeds meer onder druk staat. Grassprieten op de tees constateren dat teeboxen vooral worden gebruikt om er plastic flessen in te zetten of andere moderne troep die zij niet thuis kunnen brengen. Bij de laatste familiereünie van de grassprieten was dit het gesprek van de dag. Mijn neef op de fairway van hole acht werd belaagd door sigaretten en sigarenpeuken en is met ernstige brandwonden opgenomen in het brandwondencentrum in Beverwijk. Het mooiste moment beleefde mijn nichtje op de driving range. Deze was afgesloten dus een zeldzaam moment om eens lekker te kunnen uitslapen. Maar nee hoor, er was toch nog een “artiest” die ondanks de aankondiging op het bord zijn “kunsten” wilde vertonen. De grassprieten van de driving range constateren dat op bepaalde dagen steeds meer mandjes met ballen naast de matten blijven staan, terwijl door de Arbowet beneden de 25 kilo geen beperkingen worden opgelegd. Tevens blijven er steeds vaker driving rangeballen achter op de chippingreen. Dit duidt volgens golfpsychologen op een allergische vermoeidheid die golfend Nederland in zijn greep heeft. Als je opeens moeizaam vooruit komt ligt dat niet altijd aan de baan. Weggegooide kauwgom bij de green vloert zelfs de snelste Gazelle. Beste Golfers, het is genoeg geweest. Ik constateer dat wij een fantastische baan hebben die door André Verbuys, Fokke de Boer en Erik van der Laan met zijn mannen op een hoog niveau wordt gehouden. Wij hebben een vereniging waaraan velen hun steentje bijdragen. Draag ook uw steentje bij om het moois dat wij hebben te behouden. Sjoerd Pelder

Off Course!

19


20

Off Course!


Ouder-Kindtoernooi 21 mei 2011 Zaterdag 21 mei werd onder zomerse weersomstandigheden het 20e Ouder-Kindtoernooi ten bate van UNICEF op onze Club gespeeld. Feestelijk natuurlijk zo’n 4e lustrum: er was gebak. Echter de vlaggen van ABN-AMRO bij de ingang en door de baan ontbraken, want de prijzen werden deze keer beschikbaar gesteld door de NGF. De heer Coos Wierda van de ABN-AMRO-vestiging te Leeuwarden sponsorde wel voor iedere speler een bal en tee’s, een voedzaam lunchpakket voor in de baan en na afloop van de wedstrijd een drankje en hapjes. Al vroeg kwamen de eersten zich melden voor de start. De wedstrijdleiding had met zorg de samenstelling van de flights bepaald. Bij de deelnemers ontwaarden we enige spanning: met je vader of moeder de baan in. Sommige, vaak al volwassen, kinderen hebben een mooie handicap, anderen pas hun GVB of minder en moesten het nu waarmaken. Gelukkig was de wedstrijdvorm greensome-stableford: op iedere hole allemaal afslaan, met de beste bal verder gaan en deze om en om slaan. Men kon zich dus een foutje permitteren. Weinig fouten werden gemaakt door vader en zoon Boonstra. Met nauwelijks verholen trots kwamen zij na 18 holes binnen: 81 slagen bruto, 3 birdies! Zij hadden een snelle ronde gelopen met vader en zoon Maher en het werd voor hen een lange zit tot de prijsuitreiking. Na een flinke pauze kwamen dan de andere teams binnen. Met een netto score van 63 en 45 stablefordpunten, werden Lya Zeinstra en haar zoon Twan Hamelynck eerste, zij mochten twee DVD-instructiepakketten in ontvangst nemen; met een nettoscore van 67 en 41 stablefordpunten werden Johan en Leroy van der Meer tweede, zij kregen elk een mooie NGF-headcover; met een netto score van 68 en 40 stablefordpunten werden Jan en Thierry de Vreeze derde, zij ontvingen elk een handdoekje met het NGF-logo. Wieberen en Harald Boonstra kregen de prijs voor de beste brutoscore: 81, waarmee zij twee vouchers wonnen voor het KLM-open in Hilversum. De finalewedstrijd Ouder-Kind wordt in oktober op Golfsociëteit De Lage Vuursche gespeeld. De beste 18 stableford- en brutospelers van het hele land worden hiervoor uitgenodigd. Halve finales zijn er dit jaar niet. Namens UNICEF mocht Wendy Haans van de deelnemers en de club € 400,-- in ontvangst nemen. Het bestuur van de Groene Ster vond het een goed idee om voor dit 4e lustrum de totale greenfee aan UNICEF te schenken. Dit jaar heeft UNICEF het bestrijden van wereldwijde ondervoeding als doel gesteld. Wendy Haans heeft, voorafgaand aan de prijsuitreiking hierover het een en ander uitgelegd; Coos Wierda van ABN-AMRO-Leeuwarden reikte de prijzen uit. Te horen aan de reactie van de deelnemers, kunnen we vaststellen dat het een geslaagde dag is geweest. Namens de wedstrijdleiding van het Ouder-Kindtoernooi: Truus Modderman en Bea de Ruiter

Jeugdcommissie Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Onder dit motto hebben wij als bestuur alles in het werk gesteld om weer een jeugdcommissie binnen onze vereniging in te stellen. Na een aantal succesvolle jaren met een kleine 100 jeugdleden is dit aantal geslonken tot beneden de 40. Ook in het jaar 2010 ontbrak er een jeugdcommissie en dat is voelbaar en nadelig voor de animo bij de jeugd. Dit ondanks alle inspanningen van Martin Wedema en van Tineke van der Wal in het bijzonder. Wij als bestuur zijn dan ook zeer verheugd dat we sinds kort een tweetal leden weer bereid hebben gevonden om actief en voortvarend te gaan werken aan een nieuw jeugdbeleid. Dit zijn Rob Hartmans van de Rijdt en Johan Robijn. We zijn gezamenlijk nog op zoek naar minimaal een derde persoon. Tevens geldt dat, wil er sprake zijn van een actief jeugdbeleid, we daarbij ook heel veel helpende handen van leden nodig hebben. We doen dan ook een beroep op alle leden maar in het bijzonder op ouders en grootouders van jeugdleden om zich hiervoor aan te melden. Een ieder die geïnteresseerd is kan zich hiervoor aanmelden. Ook zullen wij een aantal leden, die een aantal jaren terug ook actief waren, weer benaderen en een beroep op hun inzet doen. Een volgende keer zullen beide heren in ons clubblad u nader informeren over de plannen en activiteiten. Roel Bakker, Bestuurslid jeugdcommissie

Off Course!

21


Château de la Vérie ”4-daags golfarrangement” 3 nachten genieten in een kasteel, 2 dagen golfen op golfbaan aan zee!!

(355 € p.p) Het Hotel Château de la Vérie heeft 21 kamers en is gelegen in een prachtig park van 17 hectare met zwembad en tennisbaan, in de streek de Vendee, een uitloper van het Loire gebied, op 1050 km van Leeuwarden. De streek staat bekend om z’n vele zonne-uren en de prachtige uitgestrekte zandstranden, op slechts een kwartier rijden van Château de la Vérie. U wordt er hartelijk ontvangen door het oorspronkelijk uit Leeuwarden komende echtpaar Nienke Jansen en Aad van Hoeven. Het arrangement bestaat uit : - 3 overnachtingen in een prachtige kasteelkamer - Iedere ochtend een Frans ontbijt - 2 avonden een heerlijk meergangen menu - 2 maal greenfee 18 holes op de Golfbaan van St Jean-de-Monts aan de Atlantische Oceaan!! - arrangement op basis van 2 personen Wilt u meer weten of reserveren?? Stuur een mail naar info@chateau-de-la-verie.com of bel met Nienke 0033251353344 www.chateau-de-la-verie.com

eten-drinken enzo.....

Met het beste terras van Friesland! ( volgens het vakblad Misset horeca )

7 dagen per week geopend voor lunch, borrel en diner!

Het kloppend hart van Sneek en Leeuwarden! www.dewalrussneek.nl www.dewalrusleeuwarden.nl

22

Off Course!


Baanbrekend De golfbal

Machinepark Zoals elk jaar gebruikelijk, zijn er ook dit jaar weer machines ingeruild tegen nieuwe exemplaren. Dit doen we om ons machinepark op to date te houden, de reparatiekosten binnen de perken te houden en is in sommige gevallen om de kwaliteit van de baan te verbeteren. Dit jaar zijn er twee machines aangeschaft, te weten een maaier voor de semi rough, rond de fairway, greens en tees. Als tweede is er een nieuwe maaimachine de we inzetten in de plantvakken en de moeilijk te bereiken stukken rough. Dit is een zgn. zero-turn machine , deze kan om zijn as draaien en is daardoor zo wendbaar dat hij op veel moeilijk te bereiken hoekjes kan komen.

GEO Certificaat GEO staat voor Golf Environment Organization, een internationale non profit organisatie die als doel heeft de golfsector economisch, sociaal en duurzaam te ondersteunen. Zoals bij vele inmiddels bekend (tijdens de ledenvergadering is hier een uitgebreide presentatie van gegeven) zijn wij als golfclub het traject gestart om het GEO certificaat te behalen. Dit certificaat houdt in dat wij als golfclub een zo duurzaam mogelijk beheer nastreven. Toetsingscriteria zijn, water, energie, natuur, gras, bodem, opleiding, educatie, en bewustwording Om dit mogelijk te maken moeten er veel zaken geïnventariseerd worden. Voor deze inventarisatie zijn mensen nodig, het liefst van binnen de club, maar gezien het speciale karakter wordt ook externe hulp ingeschakeld. Een van deze externe mensen is Freek Nijland (zie foto). Freek inventariseert voor ons de libelles en vlinders. Omdat deze dieren actief zijn op zonnige dagen en het warmst van de dag, is het niet denkbeeldig dat u hem aantreft tijdens een rondje golf . Freek probeert zijn werk zoveel mogelijk in de anonimiteit uit te voeren en geen overlast te veroorzaken. Mocht u hem desondanks tegen het lijf lopen, hij wil graag eventuele vragen beantwoorden. Freek kan enthousiast over zijn werk vertellen.

Ik ben nu al een jaar of tien aan het nadenken welke golfbal eigenlijk bij mij past, een harde bal, een zachte bal, d’r tussenin? Elk jaar probeer ik weer wat uit. Daarvoor speelde ik met lakeballs, gewoon zo’n zakje met verschillende merken, ook prima hoor, maar natuurlijk niet de kwaliteit die een nieuwe golfbal biedt. Tsja, zoals ik al zei, een harde bal, een zachte of iets ertussenin? Na lang piekeren besloot ik vorig jaar de Srixon 333 maar eens te proberen, een fijne zachte bal die, zo moet ik wel toegeven, natuurlijk geen enkele status heeft. Nou zult u misschien denken: Status? Een golfbal met status? Jawel, het is officieel bewezen dat Titleist het coolste merk is, oplopend van de gewone Titleist, naar de Titleist nxt-tour en als onbetwiste koploper de Titleist Pro v1. De meeste topspelers spelen ermee, dus moet het wel de beste bal zijn. Nou goed, met Callaway, Nike en Taylor Made wordt ook gespeeld, maar toch wel in mindere mate. Helaas heb ik nog van niemand gehoord dat ie met de Srixon 333 speelt en dat is jammer want de bal heeft, vooral in het korte werk, vanwege zijn zachte aard, een fijn karakter. Ik sla er mooie ballen mee. Daarvoor speelde ik met de Titleist pro v1. Een bal met een wat gecompliceerdere aard, meerdere lagen, zeg maar. De ene laag staat voor verder met je driver (minder spin), de andere staat voor stop en run op de greens (meer spin). Meer en minder spin? Zoals ik al zei, een gecompliceerde bal (had ik de zuiverder balvlucht al vermeld?). Ik was toen zelf ook gecompliceerd en had 1000 gedachten hoe ik de bal moest slaan (hou je hoofd stil tijdens de swing, swing met je onderarmen, putt met je schouders, denk niet na als je een bal slaat, denk na als je een bal slaat waar je hem heen wilt slaan, hou je voeten op de grond, heb een woord in je hoofd voor je ritme als je bal slaat bv. Amsterdam). Die bal paste dus uitstekend bij me. Wel vervelend dat ik steeds minder plezier in golf kreeg. Ergens toen ook begon ik met de Srixon 333 te spelen, een wat ongecompliceerdere bal. Symbolisch, denk ik. Symbolisch voor een wat eenvoudigere manier om dit spel te benaderen en dat op zijn beurt in dienst van dat ene gevoel wat je het liefste hebt: “plezier”. Gewoon een bal, een club, een vlag en dan goed mikken, meer niet. Voor het eerst sinds een jaar of wat begint me dat te lukken, de sleutel voor mij daarin is om de club te laten zoeven. Hè, zult u nu denken: de club te laten zoeven? Jawel zoeven, zo ongeveer 20 cm voor impact tot een halve meter na impact wil ik de club horen zoeven. Als ik dat doe dan gaan de ballen aardig goed en heb ik veel meer plezier. Volgens mij ben ik eigenlijk ook mentaal jarenlang vergeten dat het niet een gestrekte linkerarm is die de bal slaat, ook niet een stilgehouden hoofd, of Amsterdam. Nee, het is het raakvlak van de club die daadwerkelijk contact maakt met de bal, of anders gezegd: je moet die bal een knal geven. Wat me weer terugbrengt bij het begin. Moet dat dan een harde, een zachte, of een iets ertussenin-bal zijn, want die Srixon 333 was natuurlijk prachtig, maar het wordt wel weer tijd voor wat anders. Hmm de Titleist pts roll? De Titleist nxt tour? F. M.

Off Course!

23


accountants voor ondernemers met visie

Nicolai & Tabak Drachten | Groningen | Hurdegaryp

www.nicolaitabak.nl

Beleef Thermen & Beauty LeeuwerikHoeve

GENIETEN VAN: UÊÃviiÀۜÊÃ>՘>«iˆ˜ÊUÊÃ̜œ“V>Lˆ˜iÊUÊLˆ˜˜i˜‡Ê i˜ÊLՈÌi˜Ã>՘>½ÃÊUÊ}iÛ>ÀˆiiÀ`iʎœÕ`iÊ`œÕV…iÃÊ UÊ`œ“«iL>`ÊUÊÜ>À“ÊۜiÌi˜L>`ÊUÊÛiÀÜ>À“`ÊLՈÌi˜‡ âÜi“L>`ÊUʏœÕ˜}iÃiÀÀiʓiÌÊÌiÀÀ>ÃÊi˜ÊՈÌâˆV…Ìʜ«Ê `iÊÌՈ˜ÊUÊÀÕÃÌÀՈ“ÌiʓiÌʏÕÝiÊÜ>ÌiÀLi``i˜Ê

ONZE BEHANDELINGEN:

i˜Ê…iiÀˆŽÊ`>}iÊiÀÌÕÃÃi˜ÕˆÌ°Êi˜ˆiÌÊÛ>˜Êii˜Êœ˜Ìë>˜˜i˜`iÊ Li…>˜`iˆ˜}°Ê"«>`i˜Êˆ˜Ê`iÊÃviiÀۜiÊÃ>՘>ʜvʅiÌÊÃ>˜>ÀˆÕ“] âœÕÌÃÌii˜}ÀœÌ]Ê܅ˆÀ«œœ]ÊâÜi“L>`Êi˜Ê˜>ÌÕÕÀˆŽÊ…iÌÊ }iâiˆ}iÊÀiÃÌ>ÕÀ>˜Ì°Êi˜ˆiÌʜ˜`iÀʅiÌÊ}i˜œÌÊÛ>˜Êii˜Ê…>«i]Ê `À>˜ŽiʜvÊii˜ÊՈÌ}iLÀiˆ`Ê`ˆ˜iÀ°ÊiiÕÜiÀˆŽœiÛiʈ˜Ê ÕÀ}Փ\Ê ii˜ÊÜi`>>`ÊۜœÀʏˆV…>>“Êi˜Ê}iiÃÌt

iiÕÜiÀˆŽœiÛiÊ ÝVÕÈÛiÊ >À` *ÀœwÊÌiiÀÊÛ>˜Ê`iÊ«ÀˆÛˆi}iÃÊ Û>˜Ê`iÊiiÕÜiÀˆŽœiÛiÊ Ê ÝVÕÈÛiÊ >À`°ÊˆŽÊۜœÀÊ`i ˆÌi° iLà ۜœÀ`ii˜Êœ«Êœ˜âiÊÜ

24

Off Course!

ˆ>“>Üi}ÊÈӇÈ{ÊʙÓx£Ê Ê ÕÀ}ՓÊÊ/i°Êäx££Ê{nÊ£™Ê™äÊÊ ˆ˜vœJiiÕÜiÀˆŽ…œiÛi°˜ÊÊÜÜÜ°iiÕÜiÀˆŽ…œiÛi°˜

UÊÃV…œœ˜…iˆ`ÃLi…>˜`iˆ˜}i˜Ê UʏˆV…>>“ÃLi…>˜`iˆ˜}i˜Ê UÊ`ÕÕÀâ>“iʜ˜Ì…>Àˆ˜}Ê UÊLœ`ÞÊÃÕ}>Àˆ˜}ÊÊÊÊ Uʘ>}iÛiÀâœÀ}ˆ˜}Ê UÊLi…>˜`iˆ˜}i˜ÊۜœÀÊ`iʓ>˜Ê Uʜ˜Ìë>˜˜ˆ˜}Ó>ÃÃ>}iÊ UÊۜiÌÀiyÊiݓ>ÃÃ>}iÊ UÊëœÀ̓>ÃÃ>}iÊ UʅœÌ‡Ã̜˜iʓ>ÃÃ>}iÊ UÊň>ÌÃÕʓ>ÃÃ>}iÊ Uʅœœv`“>ÃÃ>}iÊ UʜÀ>˜}ʓ>Õʓ>ÃÃ>}iÊ UÊ-Žˆ˜wÊÅÊLi…>˜`iˆ˜}Ê Ê “iÌÊ>ÀÀ>Ê,Õv>ÊۈÍiÃÊ UÊëiVˆ>iÊ>ÀÀ>˜}i“i˜Ìi˜


Test je regelkennis antwoorden pagina 18:

”Golf Klaverjassen” Beste Golfers, Jullie lezen het goed, wij willen binnen Leeuwarder Golfclub de Groene Ster “Golf Klaverjassen” van de grond krijgen. Volgens ons zijn er genoeg leden die na het lopen van 9 holes op de club willen lunchen, om daarna dit edele kaartspel te beoefenen. De bedoeling is om één keer per maand een klaverjasinstuif te houden. Dit doen wij in de maanden oktober, november, december, januari, februari en maart. Eerst lopen wij 9 holes, dan gaan wij lunchen en daarna spelen wij drie rondes van acht partijen. Je speelt niet met een vaste partner, de indeling volgt aan de hand van het aantal aanmeldingen. Het programma ziet er ongeveer als volgt uit: 09.30 start eerste flight, 12.30 uur lunch/ lopend buffet, 13.30 uur klaverjassen, 15.00 uur einde en prijsuitreiking. Het gaat vooral om de gezelligheid, dus er mag tijdens het klaverjassen gelachen worden. Om dit op te zetten willen wij natuurlijk eerst weten of er binnen de vereniging genoeg belangstelling voor is. Als je mee wilt doen aan het “Golf Klaverjassen” mail dit dan aan Sjoerd Pelder ( sjpelder@hetnet.nl), of aan Dick Saakstra (d.saakstra@upcmail.nl) Als er voldoende belangstelling is gaan wij de plannen verder uitwerken en volgt er nadere informatie. Met vriendelijke groet, Sjoerd Pelder, Dick Saakstra. (Organisatiecomité)

Team dames senioren 1, blij met sponsor en nieuwe outfit

1. Nee, je mag niet buiten de bunker droppen. Als je de bal onspeelbaar verklaart, mag je met één strafslag: a. een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar je de bal het laatst hebt gespeeld. b. een bal droppen achter het punt waar de bal lag op een rechte lijn tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt. Je mag zover achteruit lopen als je wilt, maar de bal moet in de bunker worden gedropt. c. een bal droppen binnen twee stoklengtes waar de bal lag, niet dichter bij de hole. Ook nu moet de bal in de bunker worden gedropt. 2. Nee, je mag de brug niet zonder straf ontwijken. Je mag de bal spelen zoals hij ligt (grounden mag) of de waterhindernisregel toepassen (reg. 26-1). 3. Het antwoord is b. reg. 18-2.

”Hole in one” door Rienk Bikowski op hole 14

Vogelteldag 2011 Op 23 april was weer de jaarlijkse vogelteldag. De NGF vraagt alle clubs om gedurende een dag de vogelstand op te nemen op de baan, alle vogels die gezien en gehoord worden mogen worden opgeschreven. Een aantal jaren heeft de telling half mei plaatsgevonden en vanaf dit jaar zal het een aantal jaren eind april zijn. We waren dit jaar met ongeveer 10 mensen onder de bezielende leiding van Erik van der Laan, een gerenommeerd vogelaar en kenner van de baan. Zo’n 3 uur lopen we over de baan en Erik vertelt over gedrag, geluid en nestelplaatsen. 65 vogels zijn er geteld. En weer niet de huismus. De fazant en nijlgans en de pauw mogen nog steeds niet meedoen. De soepeend, slobeend en rotgans dan weer wel. Het was een mooie ochtend en dag. Dorien Janssen

Off Course!

25


Dames 1 kampioen Hoe bereid je je voor als je het debacle van degradatie in 2011 wil omzetten in promotie? Dat was de taak voor dames 1 want wij willen weer spelen tegen Zwolle (waar we een oefenwedstrijd tegen speelden), Gelpenberg, Assen etc. Natuurlijk via de wintertrainingen, maar ook elkaar flink motiveren, waar ook een gezellig etentje bijhoorde voor de teambuilding. Dan komt eind maart met z’n prachtige voorjaarsweer en iedereen krijgt er veel zin in. De clubs worden gepoetst, tassen uitgemest, ballen gekocht, Aukjes outfit gewassen en gestreken en zo togen wij vol goede moed naar de Compagnie. Het was prachtig weer maar nog koud, nou is die baan ook wel erg open. In mijn herinnering ging ik terug naar 3 jaar geleden toen we kampioen werden op deze baan. Hou dat voor ogen en knokken! Op de Compagnie gewonnen van Lauswolt met 16-2, wel blij maar Heidemeer won met 15-3 van Holthuizen dus oppassen voor Heidemeer. Als gastvrouw zagen we hoe Heidemeer nipt won van de Compagnie, Lauswolt en Holthuizen hadden een gelijkwaardige partij, dus ook oppassen voor de Compagnie.

26

Off Course!

Op Heidemeer wonnen we met 17-1 van Holthuizen, wel blij maar een verwachte overwinning. Dan een zondag vrij ivm Pasen en daarna moet het zware werk pas beginnen. Was het een voordeel dat we nu pas tegen de sterksten moesten, we waren in ieder geval heel goed voorbereid, iedereen trainde nog op zaterdagmiddag. Op Holthuizen aantreden tegen de Compagnie, mijn winst op de 18de, terwijl iedereen al binnen was, werd met gejuich ontvangen want nu werd het 9-9! Heidemeer 6, wij 5 en Compagnie 3 wedstrijdpunten, de spanning stijgt. We horen van allerlei kanten dat we moeten kunnen winnen van Heidemeer maar het moet nog wel gebeuren! We komen op de warmste dag van de competitie (stralend was het steeds) op Lauswolt aan met zijn schitterende nieuwe clubhuis en een enorm terras. Een inspirerende omgeving voor het doen slagen van onze missie. We deden dit net als vorige week zonder Elly, want die had teveel gevergd van haar knie, en met Dorien als invaller (kon slechter natuurlijk). Nicky en ik winnen voor het eerst niet op de 18de maar al op de 16de. Als wij al uitgebreid geluncht hebben komen de andere dames allemaal tegelijk. Het duurde lang maar het resultaat telt: alle foursomes gewonnen 6-0. Mijn vertrouwen in Nicky’s singles is groot dus nog maar 1 single winnen en we zijn binnen! Aukje treft een “gebroken” tegenstandster en is dus snel binnen, natuurlijk wint Nicky en zijn we al kampioen maar dat weet je niet als je tot de 18de een hevige strijd uitvecht tegen je tegenstandster, maar ook tegen de warmte en jezelf. Uiteindelijk met een 4 meter putt voor par toch 2 punten erbij en ook Dorien bracht nog een punt binnen....13-5 gewonnen. Onze captain Lineke had een mooie speech en was uiteraard apetrots op haar team. Wat een stelletje doorbijters! Het was een feest met “bubbels” van onze captain, een bloemenslinger om de nek, een bloemtaartje (nog nooit gezien) en andere aardigheidjes. Dus MISSIE GESLAAGD en direkt door naar de 2de klasse in 2012! Nelly Kolk


Wedstrijduitslagen Neary: Longest:

Maart, april en mei 2011

G. Terpstra T. de Vreeze

Zie ook pagina 16 MAANDWEDSTRIJDEN 13 maart 2011 Hcp. 0-18.4 1. Dick Meulenbroek 2. Thierry de Vreeze Hcp. 18.6-26.4 1. Agnes Ploegstra 2. Harry Steggerda Hcp. 26.5-45 1. A. Faber 2. T. Smeding Winnaar parkeerplaats Agnes Ploegstra 24 april 2011 Hcp. 0-18.4 Hcp. 18.6-26.4 Hcp. 26.5-45 22 mei 2011 Hcp. 0-18.4 Hcp. 18.5-26.4 Hcp. 26.5-45

39 pnt. 38 pnt 43 pnt. 39 pnt. 37 pnt. 32 pnt.

1. G. Kijlstra 2. J. Monsma 1. T. Modderman 2. L. v.d. Kallen 1. T. Smeding 2. C. Edema

42 pnt. 42 pnt. 40 pnt. 38 pnt. 49 pnt. 39 pnt.

1. Eric Hoogterp 2. Aukje Tiemersma 1. Anton Duursma 2. Agnes Ploegstra 1. G. Pot 2. M. Kooiker

39 pnt. 36 pnt. 38 pnt. 37 pnt. 45 pnt. 34 pnt.

KLM Pro-am driebal (gelijk met maandwedstrijd) 1. Anton Duursma 38 pnt. 2. Agnes Ploegstra 37 pnt. BIJZONDERE WEDSTRIJDEN 6 maart 2011 Slot Bibbercompetitie, dagwedstrijd 1. Tjeerd Kolk 2. Anneke Pelder

40 pnt. 36 pnt.

Slot Bibbercompetitie, wedstrijd poulewinnaars Hcp. 0- 36 1. Sjoerd Pelder 36 pnt. 2. Rineke Edema 32 pnt. Zie ook pagina 12 20 maart 2011 Bisschopsraktrofee Hcp. 0-18.4 1. Coosje Nicolai 2. Germain Sandberg Hcp. 18.4-26.4 1. Dick Saakstra 2. Sjoerd Pelder Hcp. 26.5-45 1. Anneke Faber 2. Rein Faber 25 april 2011 Paaswedstrijd Driebal tegen de par van de paashaas Hcp. 0-24 1. D. Meulenbroek Hcp. 24.1-36 2. T. v.d. Kooi

29 pnt. 27 pnt. 35 pnt. 34 pnt. 29 pnt. 28 pnt.

27 april 2011 Damesdag Eclectic (stableford met handicapverrekening). Na de zomerse temperaturen van de laatste paar weken en het zwoele windje, waren de omstandigheden deze woensdag geheel april waardig: guur en een flinke bries. Vijftien dames hadden zich opgegeven voor deze funwedstrijd die we aan het eind van elke maand organiseren. Deze keer was dat een ‘’eclectic’’, 18 holes golfen, de score van de beste 9 holes telt. Het zou wat al te eenvoudig zijn gewoon de negen slechtste holes weg te strepen, dus lieten we er maar weer eens een formule op los om ervoor te zorgen dat er met beleid gespeeld zou worden. De twee beste scores op een par 3, de twee beste scores op een par 5 en de vijf beste scores op een par 4 waren bepalend voor de score. Na afloop dan ook goed kijken naar de indexen. Toegegeven, het gaf enig rekenwerk, maar we zijn er uitgekomen. 1. Coosje Nicolai 26 pnt. 2. Yfke v.d. Schaaf 23 pnt. 3. Bea de Ruiter 22 pnt. 4. Anneke Waslander 22 pnt. Dan willen we hierbij nogmaals vermelden dat alleen de dames met een actieve handicap voor een prijs in aanmerking komen. Het was dan ook een teleurstelling voor Annemarie Pascal die met een prachtige score van 25 punten buiten de prijzen viel. We zijn als damescommissie heel blij met de enthousiaste deelname en hopen dat nog meer dames aan onze wedstrijden zullen deelnemen. Ineke Riedstra en Bea de Ruiter. 30 april 2011 Oranjewedstrijd 1. Willy Reitsma en Marten v.d. Schaaf Zie ook pagina 17 19 mei 2011 Old Grand Dad 1. Harry Steggerda 2. Fokke de Boer 3. Meindert Dijkstra

35 pnt. 35 pnt. 34 pnt.

21 mei 2011 Ouder / Kind toernooi 1. Lya Zeinstra en zoon Twan Hamelynck 2. Johan v.d. Meer en zoon Leroy v.d. Meer 3. Jan de Vreeze en zoon Thierry de Vreeze

45 pnt. 41 pnt. 40 pnt.

Zie ook pagina 21

Off Course!

27


GRENZELOOS

WIE Hildegard en Maarten Bijker WAAR Parry Sound Golf- en Country Club Parry Sound Ontario Canada WANNEER april - mei 2011 WAAROM Vakantie, familiebezoek WETENSWAARDIGHEDEN Quote ‘’Je gaat niet naar Canada om te Golfen’’ We hebben op onze campertocht door Oost-Canada (Halifax, Montreal, Ottawa, Perry Sound, Toronto, Niagara Falls) het toch niet kunnen laten om op 8 mei 2011 negen holes te lopen op deze mooie baan. De architect, Thomas McBloom, heeft de baan ontworpen vlak tegen de Georgian Bay aan. Let op: in Canada gaan over het algemeen de banen pas 15 mei open. Het was prachtig weer en we hebben genoten.

WIE VOLGT Onlangs ook een leuke baan bezocht. Neem even contact op met iemand van de redactie.

Sudoku

Makkelijk

28

Off Course!

Moeilijk


Off Course!

31


&MLWFSNPHFOIFFGU[JKO FJHFOWFSIBBM .FUGBNJMJFLBQJUBBMXBBSWPPSV VXPVEFSTPGXFMMJDIUVXHSPPUPVEFSTIBSEIFCCFOHFXFSLU EJFOUIFFM [PSHWVMEJHUFXPSEFOPNHFHBBO7BBLJTEF3BCPCBOLCFLFOENFUIFUWFSIBBMBDIUFSEBUWFSNPHFO%BU WFSIBBM CFUSFLLFO XF EBO PPL BMUJKE JO EF LFV[F WBO FFO CFTUFNNJOH 8BU VX BNCJUJFT PPL [JKO 3BCPCBOL 1SJWBUF #BOLJOH LPNU NFU FFO QBTTFOE QMBO (FCBTFFSE PQ IFU VOJFLF LBSBLUFS WBO VX WFSNPHFO;PNBLFOXF1SJWBUF#BOLJOHPPLFDIUQSJWBUF

1SJWBUF#BOLJOHFDIUQSJWBUFNBLFO %BUJTIFUJEFF 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

32 XXXSBCPCBOLOMQSJWBUFCBOLJOH Off Course!

Off Course juni 2011  

Off Course juni 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you